Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ma az Akasha rendszer mélységeibe szeretnélek bevezetni benneteket, vagyis Gaia és az emberiség. Az a célom, hogy elmagyarázzam egy olyan rendszerhez fűződő viszonyodat, amelyik látszólag nagyon összetett és ezoterikus, azonban szó szerint ez határozza meg a Földdel való kapcsolatodat. Időről időre elhangzik majd egy olyan közvetítés, ahol az üzenet egyetlen olyan elemet sem tartalmaz, melyet bizonyítani tudnál. Nem tudományos, inkább spirituális és ez az üzenet rólad szól.

Vajon lehetséges, hogy Gaia egyetlen célja az emberiség támogatása? Vajon lehetséges, hogy az Emberi Lény nem egyszerűen csak egy emlős ezen a nap körül keringő bolygón? Vajon lehetséges, hogy az energia, amit a bolygó rezgésszáma szállít, attól függ, hogy mit tesz az emberiség és tényleg kihatással van az Univerzumra? A válasz minden kérdésre: igen. Tehát ha ez a helyzet, miféle rendszer az, amelyik mindezt lehetővé teszi? Erről fogunk most, ebben a néhány percben beszélni.

A bolygó energiája és az Akasha

Beszéljünk most Gaiáról és az Akasháról. Talán hallottál már róla, hogy Gaia egy energia, a Föld bolygó energiája. Gaia érző lény, (tudatos) természetes intelligenciával. Gaiának következésképpen intelligens tudatossága van, ami „tud” rólad. Gaia képes társalogni és beszélni, hasonlóképpen mint ahogy azt Kryon teszi. Ha már hallottad ezt, akkor jól hallottad.

Gaia energiája nagyon sokféleképpen szólal meg és ezek egyike úgy látható meg, ha belenézünk az Akashába. Ha megkérdezed Gaiát, hogy mi az, úgy határozná meg, mint a „bolygó életerejét”. Ez tekintetbe vesz mindent ami él, beleértve azokat a dolgokat is, amelyekről még csak nem is gondolnád, hogy élők. Tehát Gaia Akashája egy roppant és egyben grandiózus fogalom. De ma este kifejezetten Gaiának arról a rendszeréről kívánok beszélni, ami az Emberi Lény Akashája a földdel kapcsolatban. Gaia együttműködéséről beszélünk, az Ember spirituális tapasztalásában és hogy lényegében minden az Ember körül forog, még a bolygó rendeltetése is.

Ha az elején kezdjük és egyszerű meghatározásokat adunk, akkor azt fogjuk mondani, hogy van egy rendszer, amelyik nyomon követi, hogy ki van a földön. Ha azt gondolod, hogy a Szellemnek egyáltalán szüksége van rendszerre, akkor tévedsz. De Gaiának igen és ennek oka van. Mert minden egyes Emberi lélek, amelyik lejön erre a Földnek hívott helyre, változást idéz elő mint egy egyedi energia, ami valójában módosítja Gaia életerejét. Ezért amikor ez a lélek megérkezik, Gaia készít róla egy feljegyzést, ami több is annál. És itt jönnek a részletek.

A Teremtés Barlangja

Már sokszor beszéltem nektek egy fogalomról, amelyet most újra bemutatnék. Mélyen a föld belsejében, ott egy interdimenzionális barlang, amit soha nem fogtok megtalálni. Vannak három-dimenziós tulajdonságai, amelyek a Föld valóságához kapcsolják, de ugyanakkor többdimenziós is. Nehéz ezt elmagyarázni nektek, mivel a ti valóságérzékelésetek az egyszámjegyű dimenzióban történik. Így, én mindent el tudok magyarázni amit szeretnék, azonban a magyarázataim megértése majd elmarad. Olyan lesz, mintha az anyanyelveden beszélnék hozzád, majd hirtelen átváltanék egy olyan nyelvre, amelyet még soha nem hallottál, ahol a szavak rendetlenül, hátrafelé, egy nem-lineáris módon átrendezve követik egymást. Nemcsak hogy nem értenéd az üzenetet, de ezt a nagyon furcsa nyelvet még hallgatni is nagyon zavaró lenne számodra. Ilyennek tűnnek számotokra a többdimenziós dolgok: kaotikusnak. Mindenesetre megkísérlem a lehető legérthetőbben átadni ezt az információt, hogy legalább azt megtudjátok, hogy „miről”, ha azt nem is, hogy „hogyan”.

A Teremtés Barlangja egy kizárólag fizikai objektum a bolygón, ami egy „dimenzionális hibrid”. Hogy úgy mondjam, három-dimenziós tulajdonságokkal rendelkezik, amit tökéletesen jól láthatnál és érthetnél, ha a barlang látható lenne, de nem az – mivel sohasem fogjátok megtalálni, vagy felfedezni. Ez soha nem fog bekövetkezni. Ezen a többdimenziós helyen található a feljegyzés arról, ki is vagy te. Még egyszer, ezt a Teremtés Barlangjának hívjuk.

Amikor a bolygóra érkezel, ez az első hely amit meglátogatsz, még mielőtt a szülőcsatornába kerülsz. Amikor pedig elhagyod a bolygót, ide látogatsz el utoljára mielőtt hazatérsz. Ez tehát az emberiségről készített feljegyzések tárháza – minden egyes életről, amit az emberek leéltek és a legbelső lélekesszenciája annak, hogy kik vagytok ti egyenként. Jóval több információ is van itt még arról, hogy ez hogy működik. Ez az Akasha Krónika.

A Teremtés Barlangjában minden lélek egyedi. Vegyünk például téged. Mi a te spirituális neved? Nem egy olyan név, amit ki tudnál ejteni kedvesem, inkább egy energia. Ez az energetikai név részben Isten neve és le van jegyezve a Teremtés Barlangjában, metaforikusan, mint egy szalag egy kristálystruktúrán. A kristálystruktúra, mondhatnánk úgy, az a rész, amelyik emlékszik arra a rezgésre, hogy ki voltál. Tehát, amikor első alkalommal érkezel a bolygóra, ott egy kristálystruktúra, ami rád vár (mivel az érkezésed potenciálja ismert). Miközben éled az életedet a Földbolygón, Gaia és az egész rendszer „tudja”, hogy itt vagy. Aztán átlépsz a fátyol másik oldalára. Amikor távozol, ismét meglátogatod a barlangot és megemeled a kristálystruktúra energiáját mindazzal, amit tettél. Akkor elhagyod a földet, de a kristálystruktúra a te információddal itt marad.

Most mondjuk visszajössz a Földre, elkezdesz egy új életet és lesz egy másik földi neved. Mielőtt a szülőcsatornába érkezel, egy új szalag kerül a kristálystruktúrára. Jegyezd meg, ez ugyanaz a lélek, de most már van egy második szalag is rajta. Ahogy fejlődnek a dolgok a bolygón, a barlang tudja, hogy majd visszajössz és aktiválod, vagy felébreszted minden egyes alkalommal a szalagokat. Ezért hát, kristálystruktúrája minden léleknek van, nem pedig minden életnek. Az így ábrázolt lelkek közül néhánynak már ezer szalagja is van! Így talán megérted, hogy sokkal kevesebb ilyen lélekkristály feljegyzés létezik, mint gondoltad. Egy feljegyzés minden lélekről, nem minden életről.

Most szeretnék nektek elmondani még valamit. Öreg lelkek vannak itt a teremben és az olvasók között is. Mert azok vagytok. Még az az egy vagy kettő is, aki nem feltétlenül a program kedvéért jött ide, hanem csak úgy eljött valakivel, még ők is öreg lelkek. Nem kell tudnod a spirituális dolgokról ahhoz, hogy öreg lélek legyél. Sokan itt élnek ezen a földön és soha nem ébrednek a tudatára, hogy kik ők, mert ez a szabad választásuk. A tény azonban az, hogy ők azok az Emberi Lények, akik gyakran eljárnak ilyen összejövetelekre, ők azok, akik érzik a hívást, hogy részei legyenek a bolygón egy váltásnak, egy korszak végének és egy másik kezdetének. Ők azok, akiknek a szemei most ezeket a sorokat követik.

A Barlang rejtélyes funkciói

A Teremtés Barlangja tehát megfelel a Gaia feljegyzéseknek, arról, hogy ki van itt és, hogy kik voltak itt. Ez lenne akkor a fizikai rész. A következő pedig, amiről beszélni szeretnék, az interdimenzionális rész, ami összezavarja az Emberi Lényt. Figyelj ide: A barlang változatlan a 3D-ben, de több dimenzióban már dinamikus, ez azt jelenti, hogy 3D-ben sohasem lett sem hozzáadva, sem eltávolítva egyetlen kristály sem. Ez azt jelenti, hogy ott egy kristálystruktúra minden egyes lehetséges Emberi Lény számára, aki valaha is élni fog a Földbolygón. Most azt mondhatod: „Ó nem, ez így értelmetlen. Ez úgy hangzik, mint az eleve elrendelés (predesztináció). Vajon a Szellem tud mindenkiről, aki érkezni fog?” Nem, nem tudunk, de ez mégsem predesztináció. Inkább azt mondanám, hogy a barlang kvantum módon úgy van előlátva (prediszponálva), hogy minden pillanatban teljes legyen. Egy kvantum-energia a lehetőségeket kezeli és nem az empirikus (tapasztalati) sajátosságokat. Ezért, ahogy a dolgok változnak a bolygón, a barlang kvantum módon változik, de fizikailag nem. A kristálystruktúrák száma nem változik. Nem tudom ezt másképp elmagyarázni, kivéve, hogy azt mondom, ez egy kvantum jelenség. A barlang mindig teljes. Az össz emberiség ott van benne mindig. Össze van kapcsolva a múlttal, a jelennel és a jövővel.

Számodra nagyon zavaró, hogy ez azt jelenti, voltaképpen kapcsolatban állsz azokkal, akik már nincsenek itt. Újra elmondom, ettől jobban nem tudom elmagyarázni és a te három-dimenziós elméd még nem áll készen erre az utazásra. De tudnod kell ezeket.

A barlang mindig teljes.

A barlang szent.

Mindörökre le van pecsételve.

A lélek-kristályok emlékeznek az életeidre és az életeid energiájára.

A lélekenergiák a kristályokban aktív kapcsolatban állnak egymással.

Az életeid, amelyeket leélsz, módosítják a barlang energiáját, következésképp Gaiát. Gaia is ott van, mivel a barlang interdimenzionálisan ott van elrejtve benne.

Tehát, összefoglalva, ez a barlang a lelkek krónikája lesz, az általuk leélt megannyi életnek és az energiának a feljegyzése, amit létrehoznak. Most idehallgass, mert ez az üzenet legfontosabb része. Bármit teszel a bolygón, bármilyen rezgésű energiát hozol is létre ezen a bolygón, beivódik ezekbe a kristály-szubsztanciákba. A feljegyzés ennek az életednek az energiájáról itt marad a bolygón, a hozzátartozó rezgésekkel abban a kristályban – örökre.

Mary és George

Mondjuk, hogy ma este te vagy Mary. Hozzád fogok beszélni. Mary, amikor eltávozol, legelőször a barlangba mész. Ez egy három napos földi utazás. Te, Mary, mint öreg lélek, már voltál ott korábban is. Ó, Mary, már jártál ott ezelőtt – és ezért örömmel mész oda. Emlékszel mindenre! Tudod, hogy hová mész és emlékszel arra, mit jelent ez. Hazafelé tartasz. Meghalni nem fájdalmas, bár lehetséges egy ideiglenes bizonytalanság az interdimenzionális visszakapcsolódás folyamán, de te emlékszel az öröm érzésére! Ígérjük neked Mary, hogy mindannyian fogjuk a kezed és te ezt érzed. Az Emberi Lény halála egy átmeneti energia, nem egy végső valami. Nincs „vég”, inkább egy utazás egy olyan energiába, ami emlékeztet majd az utolsó leheleted pillanatára.

Mondjuk, hogy Mary egy gyógyító. Mondjuk, hogy Mary megemelte ennek a bolygónak a rezgésszintjét csupán azzal, hogy jelen volt földi életében. Mondjuk, hogy a föld emlékszik Mary minden lépésére, mert Gaia tudja róla, hogy ki ő. Mondjuk, hogy Mary kapcsolatban van Felsőbb Énjével. Mondjuk, hogy ezzel Mary létrehoz egy-egy apró kaput bármerre jár és most meghal.

Összegyűlnek az Emberek, nagy a gyász. Annyira sajnálják, ahogy látják elmenni, mert egy csodálatos jelenség volt, nagyszerű anya és szerető Emberi Lény. Sírnak, könnyeznek, gyászolnak. Nos hát, a metafizikus igazság pedig ez: Mary elmegy a Teremtés Barlangjába és mindent, ami ő valaha is volt és a kaput amit létrehozott mint Ember, beleitatja az ő lélekkristály szerkezetébe. Az a kapu akkor ott marad, jelezve, hogy Mary itt volt! A csodálatos jelenség, a nagyszerű anya és a szerető Ember nem veszett kárba! Bele lett itatva magába Gaiába, a Teremtés Barlangjában lezajló folyamattal és ez az energia, az emlékezés energiája soha nem tűnik el. Soha nem tűnik el! Attól kezdve részévé válik a föld életerő-tudatosságának.

Aztán újra megjön, mint George.

(Nevetés)

Csak ne nevessetek, mert ez a valódi folyamat és a rendszer szépsége. Készen álltok? Amikor George lejön, felveszi Mary jegyzeteit! Aztán mindketten, George is és Mary is elmennek az Akasha tanítás következő területére, ami a mai tanításunk második része a négyből. A rendszer folytatódik.

Az Akasha a DNS-edben

Születésedkor minden, ami ott van abban a kristályban, a Teremtés Barlangjában, a te lelked lényegének kristályában, áthelyeződik a DNS-edbe. Erre a Teremtés Barlangjában kerül sor. Emiatt látogatsz oda. Ebből lesz a te személyes Akasha Krónikád, minden eddig leélt életed, minden, amit valaha tettél, ott van a DNS-edben. Ahogy már előbb is említettük, ez az Akasha feljegyzés ott rejlik mindegyik dupla spirálban, többdimenziós módon. Több milliárdnyi vegyület alkotja a DNS-nek azon 90%-át, amit a tudomány hulladéknak tekint! A tudomány három-dimenziós szemmel néz rá, ezért nekik mérhetetlenül összetettnek tűnik, minden szimmetria vagy rend nélkül. Ez valóban a végletekig többdimenziós! De mindaz, ami ott van, egy gyönyörű rendszerbe van rendezve. Mondtuk ezt már korábban is. De, talán nem értetted meg teljes mértékben, hogy mit is jelent?

Gondolkozz George, a te DNS-edben most ott van George és Mary, de csak George testével rendelkezel. Mihez kezd majd George Mary életével a DNS-ében? Elmondom a választ: amit Mary megtanult, most minden hozzáférhető George számára! Ne feledd, hogy Mary és George ugyanaz a lélek, csak most Gaián egy más formát öltött. Hát ez a rendszer szépsége: A Felsőbb Énjük szintén ugyanaz, hiszen az képviseli a lélek-energia lényegét. Ezért George-nak nem kell újból megtanulnia mindazt, amit Mary már megtanult! Ott van a DNS-ében. Még a könyörületes anya is ott van. Ott van Mary spirituális utazása is és egy olyan szinten, ahol az ember neme kevésbé lényeges, ott van Isten szeretete is, amit az Emberi lélek hozott létre, utazása által a Földbolygón.

Idehallgass! Leszülettél ebbe az életedbe és most itt ülsz ezen a széken, hallgatod és olvasod mindezt – és spirituális dolgokat tanulsz meg ma. Talán azt gondolod, hogy egy meredek tanulási görbe áll előtted és még olyan sok tanulnivaló. Talán mindez új és most eláraszt mindez az információ és az érzelmek, amelyek ezzel járnak? Hadd mondjam el, öreg lélek, hogy egyszerűen felébresztesz valamit, amit már tudtál. Ha kinyilvánítod a szándékod öreg lélek, emlékezni fogsz rá!

Mi van akkor, ha te egy nagyon öreg lélek vagy ezen a bolygón? Ez azt jelenti, hogy ott lesz az ősök bölcsessége a DNS-edben, ebben a pillanatban. Ez azt jelenti, hogy minden egyes oldalra, amit egy Kryon könyvben elolvasol, azt mondhatod: „Erre emlékszem. Ez így van. Itt semmi új nincs. De kedves dolog látni, leírva.” (Kryon mosoly)

Nézzük most az emberiség Akashájának az első két jellemzőjét.

  1. A Teremtés Barlangja egy feljegyzés azokról, akik érkeznek és távoznak. Ezeknek az energiája a földön marad és segít megváltoztatni a bolygó rezgésszámát. Tehát az emberi életek módosítják a bolygó rezgését.

  2. Minden ember DNS-e tartalmazza egy léleknek az egyéni krónikáját és segíti őt a következő inkarnációjában (emberi kifejeződésében a Földön), hogy tudatosabbá váljon, ha úgy dönt.

Most nézzük ennek a tanításnak az első jellemzőjét: ez Gaiával kapcsolatos. A barlang Gaiában található. Mélyen a földben van és sok-sok kristály struktúrát tartalmaz. „A föld ismer” benneteket. A föld szeret benneteket. Ti, akik a Föld-közeli dolgokkal foglalkoztok – a természettel, állatokkal, de még akár a sziklák és a talaj tanulmányozásával is – ti ezt érezni tudjátok. Amikor bizonyos helyeken jársz, érezni tudod! Az értelem, vagyis Gaia, beszél hozzád. Olyan energiák találkozása történik, amelyek szinte beburkolnak és azt mondják: „Ismerlek téged. Ide tartozol. Helyénvaló, hogy itt vagy a bolygón.” Ó, Emberi Lény, hiszen amit itt teszel, végül majd megváltoztatja az Univerzumot. Talán nem érzed? Hányan vagytok, akik már sétáltak egyedül egy erdőben és érezték a fák társaságát? Ez valós dolog!

Az állatok

Egész idő alatt az értékes állatokról beszélek nektek, hogy ittlétükkel hogyan szolgálják az emberiséget és hogy milyen tökéletesen teszik mindezt. Beszéltem már arról, hogy közülük néhányan azért vannak itt, hogy megegyétek őket. Sokan nem szeretik ezt hallani, de értsd meg, hogy az állatok kollektíven felfogják ezt. Része kell, hogy legyenek az emberi táplálék-láncnak, mert az emberiség nem képes elég gyorsan megtermelni és elosztani az ennivalót. Tehát ez a részükről egy szolgálat, értitek? Akik vegetariánusok, azt mondhatják: „Én soha nem eszem meg őket!” Ez egy döntés, az egészséged érdekében. Helyénvaló és megfelelő döntés, de nem érvényes az emberi faj túlélése szempontjából, mert jelenleg az emberiség táplálásához és túléléséhez szükségetek van az állatokra.

Kanyarodjunk másfelé egy pillanatra és elmondok néhány értékes információt az állatok életének felhasználásáról az Emberek által. Sok Embernek szüksége van arra, hogy húst egyen, de annak sohasem voltak tudatában, hogy az állatok tudták ezt, amikor idejöttek. Vajon ez túl kísérteties számodra? Ez a tény mindazok számára ismert, akik tudnak az állat szelleméről és látni tudják az általuk meghozott áldozatot és annak helyénvalóságát. Az ősök ezt szintén nagyon jól tudták. De itt a kérdés, kedves Ember: Hogyan bántok velük? Ők ezzel a céllal jöttek a bolygóra, de ti hogyan bántok velük, mielőtt táplálék lesz belőlük? Vajon hogyan bántak velük az ősök? Nos, ez nehéz kérdés, nem igaz? Hadd mondjak el valamit az igazságból. Vajon tudtátok, hogy minél jobban bántok velük, annál nagyobb lesz a tápértékük, amikor megeszitek őket? „Kryon, kérlek, ne beszélj erről. Nem akarunk erre még gondolni sem.” Kedveseim, ha nem én, akkor ki?  Idehallgass, ha ezek az állatok hajlandóak voltak idejönni és egy ilyen nagyszerű része lenni a bolygó életerejének, segíteni, megemelni a bolygó rezgésszámát azzal, hogy életben tartanak benneteket azért, hogy meg tudjátok hozni döntéseiteket, vajon megérdemlik-e a tiszteletet és a jó bánásmódot életük során? A végeredmény egy messzemenően jobb minőségű hozzájárulás az egészségetekhez. Haladjanak a tudósaitok az élen és végezzenek néhány összehasonlító tanulmányt, hogy bemutassák, milyen drámai módon megnő a hús tápértéke, ha tisztelettel bánnak az állattal rövid élete során. Az ősök tudták ezt és megbecsültek minden állatot, mielőtt az életerejük részévé vált volna.

Az állatok számára nincs Teremtés Barlangja. Ők az emberiség támogatására vannak itt. Vannak aztán, amelyek azért vannak itt, hogy szeressenek benneteket és ti ezt tudjátok. Természetesen, a házi kedvencekről beszélünk. Ezek azért vannak itt, hogy szeressenek – még egy óriási szolgálat az Embereknek. Belenézel a szemükbe és ők visszanéznek rád. Látják benned az öreg lelket, tudtad ezt? Ők ismerik a rendszert. De nem élnek hosszú ideig. Olykor, megszakad a szívetek, amikor eltávoznak. De, van egy jó hírem. Igen, vissza tudnak jönni! Van választásuk, hogy folytassák veled ezt a szívügyet! Nem tudom, hány drága léleknek van tudomása erről a rendszerről, itt a teremben, ezért azt kérem a partneremtől, hogy még pontosabban tisztázzuk ezt a kérdést, hogy az állatok szerelmesei tudjanak erről! Amikor az ő drága, szeretett kedvencük meghal, folytathatják a szeretet-kapcsolatot, ha akarják, csak a megfelelő helyen kell keresni és megtalálni a visszatérő lelket, magukhoz venni és ott folytatni, ahol abbahagyták. Vannak itt a teremben és az olvasók között is, akiknek ezt hallani kellett. Létezik egy rendszer, hogy a lelkük lényege visszatérjen!

Tehát, egy bizonyos módon, sok állatnak is van lelke, de ezek nem a Teremtés Barlangjában vannak. Ők nem rendelkeznek azzal a mélyreható rendszerrel a bolygó megváltoztatására, amivel ti igen, a tudatossággal, ami növekedni tud a szabad döntéseitek által. Az Ember az egyetlen lény a Földön, aki ezt meg tudja tenni, mert az Embernek a DNS-ében ott az isteni természet. Ez itt lett beleültetve, hozzáillő módon és szeretettel, megközelítőleg 100.000 évvel ezelőtt és egy másik csillagrendszerből érkezett hozzátok.

Elmondtuk ezt már nektek ezelőtt is. Az Emberiség a spiritualitás magvait ezen a bolygón, annak megfelelően a Plejádoktól kapta, csodálatos módon, megfelelő módon, felséges módon és tökéletes módon. Nem voltak háborúk, összeesküvések és ezek a gyönyörű csillaglelkek még mindig itt vannak. Ők a ti fivéreitek és nővéreitek és egy darabkájuk ott van bennetek. Ti kvantum-állapotban együtt vagytok. Ezt sem tudom ennél jobban elmagyarázni. De vannak köztetek, akik érezni tudják. Vannak, akik látni is tudják. Mindez gyönyörű, egyáltalán nem helytelen, furcsa vagy ijesztő. Ellenkezőleg, ez az igazi teremtéstörténet a bolygón és megtalálhatjátok a bennszülöttek műveiben bolygószerte. Keressétek a hivatkozásokat a hét nővérrel kapcsolatban és a teremtéstörténetekben.

A DNS-edben ott hullámzik mindaz, ami valaha is voltál, öreg lélek és már sok közvetítés során elmondtuk, hogyan férhetsz hozzá ehhez. Ez a hozzáférés nem csak spirituális információ, de valós képesség, hogy hozzáférj azokhoz az Emberi tulajdonságokhoz, melyekkel a múltban rendelkeztél. Annak az energiának a lényege, hogy ki mindenki voltál, ott van a DNS-edben. Ezért, ez az Akasha információ kommunikálni tud az ős-sejtjeid lenyomatával. Emlékezz csak, mindez ott van ugyanabban a kettős-spirál szerkezetben, amelyik a fehérje-kódolású részt tartalmazza, vagyis, a génjeidet! Vajon ezt érted? A DNS-ed tehát egy sokkal nagyobb méretű rendszer, mint azt bármelyik orvosi szaktekintély valaha is hitte volna. Egy interdimenzionális rendszer, amelyik képes bármikor változást előidézni magán. Ez megmagyarázza a spontán gyógyulást. Spontánul gyógyul az az Emberi Lény, aki eldönti, hogy elég volt a betegségből és akkor magához veszi azt az energiát, az elmúlt életéből, amelyben soha nem is volt ott a betegség. Sok Ember szabadult már meg az emberiség által ismert legártalmasabb betegségektől. Hirtelen megjelennek tisztán, minden panasz nélkül – spontán gyógyulás. A rettegett betegség egyszerűen eltűnik. Azt akarom mondani, kedvesem, ez nem felülről jövő csoda: Ez egy belülről jövő csoda.

A Kristályrács – a harmadik téma a négy közül

Hadd mondjam el a harmadikat. Létezik egy nagyon találó elnevezésű rács, amelyet olyan erősen aktiváltunk ebben az energiában, a mai napon, mint még ezelőtt soha. Ez egy ezoterikus rács, ami azt jelenti, hogy spirituális természetű és, hogy ti nem láthatjátok. A neve mindjárt el is árulja, hogy mi a dolga: Kristályrácsnak hívják. A kristály nevet azért kapta, hogy megértsd, ez Gaia tárolóegysége és az életerő-információt tárolja. Hasonlít a Teremtés Barlangjához, ami a kristályszerkezet célját illeti – az információ tárolására.

Most, finomítsunk egy kicsit a fenti definíción, a tisztább érthetőség kedvéért. A bolygó (Gaia) Kristályrácsa, a földnek egy olyan rácsa, ami ezoterikus (spirituális) és ami az emberiség életerő energiáját tárolja, a te energiádat. Ez azonban más, mint a Teremtés Barlangja. A barlang egy nyilvántartás arról, hogy ki vagy te és mi mindent tettél. Neked, a Földhöz való hozzájárulásod energiája (bármi legyen is az) a barlangba kerül, a föld részévé válik és ott marad. A Kristályrács viszont a felszínen van, úgy képzeld el, hogy a földön fekszik. Ez a rács kívül található. Nem láthatjátok, de ott van.

Nos, ez a Kristályrács hely-specifikus és tartalmazza a te energiád lenyomatát is. A legjobb példa, amit fel tudok hozni a következő: Amikor elmész Európa bizonyos részeire, érezheted, mi minden történt ott. A háborúk egyik rétege a másikon. Van, akinek nehezen is megy a meditáció azokon a területeken. Ugye nem könnyű megtisztítani azokat a területeket, azok a dolgok miatt, ami ott lezajlott? A Kristályrács tartalmaz mindent, ami valaha is megtörtént és ott, ahol történt. Értitek? Tehát ez egy hely-specifikus Emberi energia-tároló rács. Vajon ez Gaia része? Feltétlenül. Úgy fekszik Gaián, mint egy takaró, az Emberi tudatosság energiájának takarója.

Vajon észrevetted már valaha, hogy amikor a bolygó bizonyos részeire utazol, ahol szinte semmi jelentős dolog nem történt az emberi történelem folyamán, ahol minden tiszta és hibátlan, könnyebben tudsz meditálni? Kérdezni szeretnék tőled valamit. Nem gondolod, hogy ennek hatása van arra, hogy ebben az új energiában honnan érkeznek azok, akik spiritualitással foglalkoznak? Nézz csak utána, hogy az elmúlt 25-30 évben honnan érkeztek, akik az üzeneteket közvetítik. Azokról az érintetlen területekről jöttek, ahol soha nem voltak jelentős háborúk (sokan az Egyesült Államok nyugati részéről) Elgondolkoztál már ezen? Nézzük csak! Ez azért van, mert az Emberi Lénynek könnyebb Gaia tiszta lényegéhez kapcsolódni. Sokkal erősebb spirituális kapcsolat jön létre. Ismételjük csak. Itt van tehát a Gaiával való kapcsolat – a kapcsolat a földdel. Miért a földdel? Mert Gaia egy mérési rendszer része, a vibráció mérésének a rendszere. Eljön majd a nap, amikor megmérik a föld rezgés-jellemzőit – azokat a jellemzőket, amelyeket az Emberek tevékenysége hozott létre. Együttesen, az összes Emberi tapasztalat ott fekszik a bolygó felszínén és a belsejében és egy olyan rezgés értéket hoz létre, ami majd mérhető lesz a Szellem által. Hát ez a Kristályrács.

Nemrég, ismertettük veletek ennek a Kristályrácsnak néhány olyan jellemzőjét, amire nem is gondoltatok. Ez egy elég friss közvetítésben hangzott el (Berkeley Springs, Nyugat-Virginia), Elolvashatjátok és még többet is megérthettek arról az energiáról, amit tartalmaz. Még a kísérteteket is megmagyarázza. A Kristályrács bizonyos területein olyan erősen megköti a kvantum lenyomatot, hogy még miután az Emberi Lények eltávoztak, annak a lenyomata, amit tettek, újra meg újra ismétlődik, mint egy lemez. Keresd meg ezt az információt, ha érdekel.* Ennyire mélyreható az Ember hatása Gaiára.

Összefoglaló

Itt állsz tehát ezzel az információval. Érdekes, ugye? Három olyan hely van, ahol a ti Emberi energiátok jelen van, ugyanabban az időben.

  1.  A Teremtés Barlangja – ez őrzi a feljegyzéseket arról, hogy ki vagy te, ahogy érkezel és távozol és beleitatja az életed tapasztalatait a bolygó rezgésébe, mindig akkor, amint eltávoztál. Ez az a többdimenziós rendszer, amelyik rögzíti az Emberi tapasztalást Gaia számára és az itt marad Gaiával.

  2. A DNS az Emberi testben segít neked, minden életedben, amíg itt élsz a földön, mert minden, ami valaha is voltál információ és energia, ami a dupla spirálisban tárolódik. Mind az ezer életed ott van, ha már leéltél belőlük ezret. Mind-mind hozzáférhető. Soha nem kell semmit újra megtanulnod, ami a spiritualitást illeti, mivel ez halmozódik, bizony, veled marad életről életre. Csak annyit kell tenned, hogy kinyitod a szándékodnak azt a spirituális korsóját, hogy emlékezz és az ősök bölcsessége kiáramlik. Ez, kellene, hogy jelentsen valamit számodra. Mindannyian a saját őseitek vagytok. Vajon eszedbe jutott ez már?

  3. A Kristályrács – egy spirituális rács, ami a bolygó felszínén fekszik és emlékszik mindenre, amit az Emberek tesznek és, hogy hol teszik azt. Ez a rács is aktiválódik, ahogy közeledtek 2012-höz, egyre inkább kvantum természetűvé válik azáltal, hogy mindaz, amit te a valós időben teszel, a Kristályhálón keresztül, valós időben átáramlik Gaiához. Ez azt jelenti, hogy az emberiség energiája az adott időpontban befolyásolja a bolygó rezgésszintjét, ahelyett, hogy várni kellene, hogy ezt az energiát azután kapja meg, miután te áthaladsz a Teremtés Barlangján. Ettől szintén egy olyan érzésed van, hogy az idő gyorsabban halad.

Nézzük csak meg az elődeinket, mert ők tudtak valamit. Nézd csak a bölcsességüket. Mi volt nekik a legfontosabb, amikor hozzákezdtek egy spirituális szertartáshoz? Kifejezték tiszteletüket az elődeiknek! Mind tudták ösztönösen, hogy az elődeik még mindig velük vannak. Ez volt mindig az első a tiszteletadásuk rendjében. Mielőtt bármilyen döntést hoztak, mindig elmentek az elődökhöz és tanácsot kértek tőlük. A bennszülöttek tudják, hogyan aknázzák ki az Akashát, mindig is tudták, mert felfogták, hogy az élet körforgása hozzáférhető információkat tartalmaz. Tudják, hogy mindez ott van bennük. Ismerik Gaiát is és a földet úgy tekintik, mint életerő partnert – egy társnak a lelki életükben. Ó, kedvesem, ha tanulmányozod az ősöket, megtalálsz majd mindent, amiről ma beszéltem. Ők tudták. Ösztönösen tudták.

A biztonsági másolat rendszere élő

És végül, itt van még valami, amiről ezelőtt csak kétszer beszéltünk. Több évvel ezelőtt kaptatok némi információt, amit most kiegészítünk. Lehet, hogy nektek nehéz lesz megérteni, ami most következik, de a három rendszer, amiről beszéltem, főként Gaiával kapcsolatos. Még az Emberi DNS is Gaia rendszerének része, mivel az emberiségnek a bolygón történő biológiai fejlődését ábrázolja, a föld porából. Sőt mindezeknek van egy biztonsági másolata, egy tartalék, ami nem olyan „másolat”, amire ti gondolnátok – mert a ti biztonsági másolatotok olyan valami, ami lineáris, arra az esetre, ha az első elveszne. Ez a „másolat” rendszer az, ami állandóan segíti a többit. Annak a három egyesített Akasha-rendszernek az információja egy élő emlősben tárolódik ezen a bolygón. Ennek így kell lennie, mert ez az utolsó réteg és ez nem csak Gaiával kapcsol össze benneteket, hanem összekapcsol a Földön található többi élettel, egy sokkal mélyrehatóbb formában. A rendszer a Földön élő bálnákban van elraktározva.

Beszéljünk egy kicsit a bálnákról! Szeretitek őket, ugye? Igaz is, kérdezz meg egy biológust – a delfin is bálna, csak kisebb. Tudtad ezt? Szereted a delfineket, ugye? Vajon felfogtad, hogy a bálna az egyetlen emlős a bolygón, amelyet olyan szerződések védelmeznek, amelyeket a Föld majdnem minden országa aláírt, még azok is, amelyek nem rendelkeznek óceánnal? Micsoda véletlen! Az egész emberiségben működik egy intuitív emlékezés, – nem számít milyen a hatalom egy országban, vagy hogy hol élnek,- amelyik tudja, hogy nem pusztíthatjátok el a bálnákat, különben megváltoztatnátok a Föld életerő egyensúlyát. Ők hordozzák a feljegyzéseket. Ez zárja be a kört. A bálnák Gaiában élnek, ott vannak a víz alatt. Emlősök, akárcsak ti. Ők tartalmazzák az információt. Az Akasha ciklus teljes. Még a föld vizeiben is ott ragyog minden, amit megtettél, meg az is, hogy ki vagy és, hogy mi minden lehetsz.

Vajon érzed a rendszer mélységét? Nézd csak, vajon miről szól ez az egész: Hát rólad. Az összes. Miért volna különben ilyen intelligensen megtervezve a föld, hogy nyomon kövessen, hogy becsüljön, hogy tudja, ki vagy és mi a spirituális neved? Miért is lenne így, hacsak nem azért, mert fontos vagy, hacsak nem azért, mert része vagy az elsődleges tervnek, hacsak nem azért, mert tenned kell valamit az Univerzum jövője érdekében. Gondolkodj el ezen. Így néz ki a rendszer. Nem csak én leszek, aki majd közvetíti neked ezt az üzenetet. Vannak mások is, akik soha nem hallották ezeket a szavakat, mégis ugyanezt fogják mondani neked. Ha lehetőséged lesz rá, még Gaiát is megkérdezheted és ő ugyanezt fogja mondani.

Gaia azokért a szent Emberi Lényekért létezik, akik tanulni jöttek erre a bolygóra. Mindezt, ma, szeretettel adom át nektek. Azt kérem, hogy gondolkodj el egy dolgon: Bármerre is jársz, a föld tud rólad. Micsoda rendszer! Hogy miért mondom el mindezt ma nektek? Azért, hogy továbbra is érezhessétek, mennyire szeretünk titeket és hogy aggódunk értetek. Azért, hogy tudd, hogy a Szellem is és Gaia is fogják a kezed, ha te is úgy akarod. Annyi minden van itt a számodra, ha úgy akarod! Te öreg lélek, jó oka van annak, hogy itt ülsz. Talán szükség volt arra, hogy ma ezt neked valaki elmondja. Igenis fontos vagy, értékes vagy és egy mester szunnyad benned! Most menj és fejezd ki igényedet minderre! Élj hosszú életet! Leld örömed ebben a folyamatban! Ne agyald ki előre, minek kellene történnie. A legrosszabb dolog, amit tehetsz, hogy előre eldöntöd, mi lehet Isten szándéka veled, annak alapján, amiről úgy gondolod, hogy most történik. Inkább lazíts, örülj mindennek, ami veled történik és szeresd magad!

Távozz innen másként, mint ahogy ide jöttél.

Én vagyok Kryon, az emberiség szerelmese vagyok – jó okkal.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2010. 09. 11.