Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Minden alkalommal, amikor ezt csináljuk, azokra tekintünk, akik figyelnek a csoportban. Tudván, hogy kik vagytok, ismerjük a neveiteket és a fényeteket – tudván, hogy mit is tesztek a bolygón, és mivel érkeztetek. Látjuk bennetek a győzelmeket, a félelmeket és a hitetlenséget. Ezek történnek...

Az emberi lény az egyetlen, aki közvetít, és ez mindig is így volt, mindig. A Szentírás, amit olvastok, amire azt mondjátok, hogy Isten szava – férfiak és nők közvetítései. Nem egy hang az égből, mivel Isten az egész emberiségben benne van. Bármilyen módon is akarjátok ábrázolni ezt, ha azt akarjátok mondani, hogy ez a DNS-ben van, ha azt akarjátok mondani, hogy a testben van, akkor testi dolog. Bármelyik ezek közül. Isten bennetek van. Azt mondhatjátok, hogy: „Nos, ennek valami olyasfajta helynek kell lennie, amit még senki sem azonosított be.” Jó, hogy ezt mondjátok addig, ameddig elismeritek, hogy a Teremtő Forrás bennetek van.

Kedveseim, olyan sok bolygó van a Világegyetemben. A galaxisotokban évmilliók óta van élet. Ti „új fiúk” vagytok. Nem minden élet rendelkezik ám ezzel odabent. Ez egy gyönyörű rendszer, és ez a bolygó jelen pillanatban a legújabb – az, amelyik egy jelentős váltásba fog belemenni.

A társam elmondja az egyenlítők precessziójának történetét. Az idő, amikor az emberiség és az ősök meglátták a jelzést, még ha nem is hagyták el azt. Be volt fejezve. A teszt befejeződött, és nem az emberiség tesztje volt. A sötétség és a fény energiájának, a jóindulat és az együttérzés, és a tudatosság tesztje volt. Nem csak, hogy elhagytátok, hanem annyira jól elhagytátok azt a pontot, amin valaha is vissza lehetne fordulni. A társam a guruló hógolyó példáját mondja, és egy pillanat múlva ti is meg fogjátok érteni. Egy magasabb szintű tudatosság felé, egy változás az emberi természetben.

Eljön majd az idő, mikor nem lesz szükség kihívásra, mikor a Felsőbb-Énnel és a fizikai testtel való kapcsolat, a Veleszületett annyira teljes lesz, hogy mindannyian érteni és tudni fogjátok azt, hogy a Teremtő egy darabkája vagytok. Nem fogtok egymásra nézni és mutogatni azt mondván, hogy: „Rosszul csinálod.” Ehelyett tisztelni fogjátok a szeretet imádatának minden módszerét. Miért is számítana az, hogy valaki hogyan dönt Isten szeretetével kapcsolatban? Miért számít ez? Miért? Hát azért, mert kijöttetek a túlélési helyzetből, ahol is szó szerint ez volt minden, amit korszakok óta tettetek. Most pedig elkezdtek megfordulni és felismerni, hogy elkezdődik a magasabb szintű tudatosság.

Számtalan alkalommal elmondtuk nektek – beleértve a legutóbbi közvetítést is – hogy a fekete és a fehér, sokkalta tisztábban fog látszódni. Nem lesznek olyanok, akik rá tudnák ráhúzni a szemeitekre a szemellenzőt, azzal kapcsolatban, amit mondtok. Ezt bolygószerte látjátok. Elkezdenek a dolgok átláthatóak lenni. Látni fogjátok azt, hogy ki-kicsoda, illetve, hogy mi-micsoda. Azt is mondtuk nektek, hogy a sötétség szó szerint az életéért fog harcolni ezekben az években – ezt is láthatjátok, mivel a bolygó fényhányadosa elkezdett növekedni. Mindezekben a dolgokban az öreg léleké az úttörő szerep.

Kedveseim! Ők azok, akik velem szemben ülnek, és hallgatják ezeket a közvetítéseket. A felkészült tudás és tapasztalat, amivel a bolygón rendelkeztek, a kezdetektől fogva megdöbbentő. Tehát, közületek sokan eredetiek. Mások, akik nem azok, még mindig korszakok tapasztalatával rendelkeznek. Nem tehetitek fel a kérdést, hogy: „Öreg lélek vagyok?” Ha egyszerűen csak ott ültök és intuitívan befelé haladtok, akkor ismeritek a dolgokat. Közületek páran részei a rendszereknek és hitnek. Az oka annak, hogy megfogalmaztátok ezeket az, hogy intuitívan tudjátok a dolgokat, azok magától értetődőek a számotokra. Öreg lélek, Isten keresése önmagadon belül valami olyasmi, amit újra és újra megtettél már.

Többet is fogok beszélni erről ma este. Meg fogok határozni valami olyan más, öreg lélekre jellemző dolgot, ami a bolygón zajlik. Ti vagytok az úttörők. Ti fogjátok először megérezni ezt... és ez darabokra tép benneteket. Tudom, hogy kik vannak itt. Tudom, hogy kik hallgatnak. Nem ücsöröghettek többet a kerítésen kedveseim! Meglátjátok a fényt önmagatokban, nem tudjátok elrejteni. Nem tettethetitek, hogy valaki mások vagytok. Az elmúlt közvetítésben még meg is kérdeztünk benneteket, mikor elhagytátok a szobát, hogy kik vagytok. Kiviszitek-e az ajtón a jóindulatot és a meditáció szépségét magatokkal, vagy ez csak a dobozban van, mikor elhatározzátok, hogy meditáltok? Ezt nem tudjátok elkülöníteni a másiktól többé. Nem tudjátok többet ki/be kapcsolgatni. Tehát, közületek sokan bírtak azzal, amit – helyesen vagy helytelenül – sámán energiának hívhattok. Mondhatni, ti voltatok az egyetlenek a faluban, akik tudtak varázsolni, akik tudtak gyógyítani, akik megértették, hogy mit üzennek a csillagok és a számmisztika. Akik szó szerint megmondták előre az érkező lehetőségeket. A falu végében éltetek, mert senki sem akart veletek lenni. Fogok még erről beszélni ma este. Hát ezt hordozzátok, ez a származásotok.

Az elődök és az ősök ti magatok voltatok! Most pedig itt vagytok újra a váltásnál. A dolgok, amik zavarnak párakat közületek, azok az állítások, amik belül zajlanak. Néhányuk az egészséggel, páruk a tudatossággal kapcsolatos. Vannak közöttük mindenféle olyan problémák is, amelyek sokkolnak benneteket, mivel csupán az elmúlt pár évben érkeztek meg. Azt akarom mondani nektek kedveseim, hogy megvan a bátorságotok ahhoz, hogy felemeljétek a kezeteket a sötétben a szobátokban, vagy amikor egyedül vagytok az ágyban, és azt mondjátok: „Köszönöm ezt Istenem!” Mivel ez a fizikai testetek, az öntudatotok, a hitetek és a tudatosságotok átkalibrálása egy szerető állapotba – ha elfogadjátok azt.

Kedveseim! Ha a szabad választással harcoltok vele, akkor magatokra fog hagyni benneteket. Viszont, ha öreg lelkek vagytok, és ezt tudjátok is, akkor ezek a dolgok nem kényesek a számotokra. Ezek nem tartoznak néhány olyan ezoterikus dobozhoz, amik ki és bekapcsolgatnak titeket. Ez hát a bolygón lévő új ember. Egy pillanat múlva szeretnék többet elmondani nektek arról, hogy kik is vagytok, mi is zajlik éppen és hogy miért. De addig is ezzel fogom befejezni. A társam utánozta a kifejezést, amit használtam, amiről kérdeztelek benneteket. Miért féltek Isten szeretetétől? Mi az, ami rávesz benneteket arra, hogy feltartsátok a kezeteket és azt mondjátok: „Nem ma”? Itt az ideje vetni erre egy pillantást! Ez az, ami nagyon hamar csinálni is fogunk.

Szeretném, ha éreznétek a szeretetet és a jószándékot ebben az üzenetben. Kryon azért jött el, mert sarkon fordultatok. Keresztülmentetek az egyenlítők precesszióján, és az ősök minden naptára ugyanazt a dolgot mondta. Mégpedig azt, hogy ha megcsináljátok, akkor készen álltok azon magasabb tudatosságú dolgokra, amikre nem is számítottatok a bolygón. Egy olyan hely, amire nem is számítottatok, hogy valaha is belemehettek. Egy csodás hely, ahol az emberek együttérzéssel rendelkeznek egymás iránt, és olyan módú tudatossággal, amit nem láttatok a régi emberi természettel kapcsolatosan. Egy hely, ami annyira különböző lesz, mint minden más annak előtte. Egy napon 2012 a régi időszakként, a barbár energiaként lesz ismeretes. Ez hát az, ahová ez tart. Akár hiszitek, akár nem, van egy hírnököm is hozzá. Eljön az idő, amikor előhúzzátok ezeket a közvetítéseket, és bólintotok azt mondván: „Minden, amit mondott igaz volt.” Akár hisztek, akár nem, ez a származásotok.

És ez így van.

Kryon


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Több megbecsülés és hála van jelen a Szellem részéről, mint amit el tudtok hinni. Attól, amit minden dolog megteremtőjének neveztek – ilyen tisztelettel. Belétek tekint, ismervén az életeteket és tudván azt, hogy min mentek keresztül – ilyen tisztelettel van felétek. Itt az idő számotokra! Öreg léleknek hívjátok magatokat, és azok is vagytok. Közületek olyan sokan hallgatjátok ezt, ahogy a teremben lévők is. Mindannyian rendelkeztek valami olyasmivel, amiről ma este szeretnénk beszélni. Egy kicsit másképpen akarunk róla beszélni. Nehéz tudni, hogy merre is menjünk először. Egy olyan váltás van felbukkanóban a bolygón, ami rendkívül valóságos, igazából nem ezoterikus. Látjátok a hírekben, látjátok magatok körül, a dolgok változóban vannak. Még ha az időjárás is van terítéken, azt mondtuk el nektek, hogy ez a bolygó egy olyan ciklusa, ami jelen pillanatban válaszol éppen az előttetek álló időszakra és mindezen dolgokra.

A hírekben látott dolgok, a sötét sereg, a személyesen megtörténő dolgok – maga az éppen zajló váltás. Mondtuk nektek, hogy új norma van, és hogy nem fogtok visszatérni ahhoz, ahogy a dolgok mentek. Elmondtuk, hogy a fénymunkások keressék az új frekvenciát, folytassák a munkájukat, és ne adják fel! Könyörögtünk az öreg lelkeknek, hogy kerüljenek ki a félelem és az áldozatiság régi paradigmáiból, és lássák meg a nagyszerűségüket. De ez kemény dió. Tehát, most szeretnénk felfedni pár dolgot. Elkezditek összerakni a kirakóst, és összekötni a pontokat. Elviszlek benneteket egy utazásra – a ti utazásotokra. El tudjátok képzelni, hogy hány életöltőt erőlködtetek keresztül sötétségben próbálva megtartani a szeretet gyertyalángját? Nem számít, hogy mit hívtatok gyógyítónak, sámánnak, varázslónak – bármilyen neműek is voltatok öreg lelkek, még a korai napokban is – ti jobban tudtátok. Amikor a körülöttetek lévők a sárban dagonyázva megpróbálták működésre bírni a dolgokat, nektek már megvoltak a válaszok.

Ismertétek Gaiát, ismertétek a bolygó energiáit, ismertétek a színek és a számok erejét, és láttátok azt a csillagokban. Volt intuíciótok, és az olyan sokatokat vezetett. Gyakran meg is haltatok miatta. Újra és újra felébrednétek a következő életben. Néhányan közületek félne tőle, és azonnal vissza is menne. Nem tudtatok ez által segíteni ezen: mert tudatában voltatok. Kedveseim, amikor egy sötét helyen ébren vagytok, akkor nem tudjátok elrejteni a tudatosságotokat. Óh, tettethetitek azt, hogy tudjátok, belemehettek a tagadásba, de végül a fény bizonyos módokon megmutatja önmagát. Minél régebb óta vagytok a bolygón, annál jobban ragyog a tudatosságotok – mégis azokkal vagytok körülvéve a sötétségben. Aztán elmondtuk nektek, hogy miért is. Mivel a bolygó maga, veletek és a tudatosságotokkal együttműködve hozza létre a sötétség és a fény egyensúlyát, ahol is több volt a sötétség, mint a fény. Ne értsétek félre ezt! Ne adjatok neki nevet vagy egy helyet! A sötétségnek alacsony tudatosságú személyisége van, ez minden. Így a ti éntudatotok, fényetek, és felsőbb szintű tudatosságotok mindannak a felismerése volt, hogy a Teremtőtől származtok...

Közületek olyan sokan bújtak el a szekrényükbe, és nem jöttek elő abban reménykedve, hogy senki sem tudja meg. Azt tettetve másoknak, hogy ők sötétben voltak. Páran közületek életről-életre, folyamatosan ezt a tagadást csinálták. Mások pedig itt ülvén még a mai napon is ezt teszik, védekezvén a tudatosság ellen. De az csak nem lett jobb, tényleg nem. Egyedül ebben az életben, az nem lett jobb. Több nyitottságotok volt, mert a kultúrátok elfogadta ezt, de mégsem mondtátok el senkinek sem, hogy mit is tettetek, ugye? Mivel roppant mértékű elfogultság volt jelen azon dolgokkal szemben, melyeket nem volt könnyű megérteni. Még mindig egy lineáris világban éltek, és így ránézek ezekre még ma is a teremben, és figyelem, hogy ki harcolt a sötétséggel – 2012-ig bezárólag gyakran veszítettek.

Mindaz, amit 26 éve tanítok, elkezd megmutatkozni. A jóslatok, amiket 26 éve adtam át az emberiségnek, most a híreitekben vannak. Meg tudtam tenni, mert a hógolyó gurult lefelé a dombon, de az nem mondta el a jövőt. Ez csupán egy biztosítékot adott a számotokra, egy lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy merre is tartotok. Hozzátéve ehhez azt – amit korábban is elmondtam – hogy ezt már láttam más bolygókon. A tulajdonságok ugyanazok, mivel a fény és a sötétség alacsony szintű tudatossága mindenhol ugyanolyan módokon harcol egymással. Az alacsony tudatosság nem tudja, hogy mit nem tud. Az alapján hoz meg döntéseket, amit nem is ismer. Ugyanazokat a hibákat követi el, mert sötétségben van. A múltban a tudatosság csak akkor volt lehetséges, amikor szörnyűségek történtek... ahogy el lettek követve a hibák, háborúról-háborúra, életek tízmillióit követelve. Titokban sírtatok, nézvén azt, ahogyan megtörténik, és gyakorta még a szeretteiteket is lemészárolták...

Ezek voltatok ti 2012-ig – aztán ez elkezdett megváltozni. A csillagok megjósolták, az ősök is megmondták előre. A terület az űrön belül, amiben vagytok, elkezd megváltozni. A Mágneses Háló elmozdult. Minden, amit mondtunk nektek, elkezdi felfokozni az új emberi lényt. A szél elkezd a hátatok mögül fújni. Többen figyelnek rátok, többen látják meg a fényt, amit hordoztok. De nem végezhettek tökéletes munkát. Ennek oka a dualitás, ami még mindig hordozza az összes Akasha tulajdonságot és időfraktált. Hadd mondjuk ki tisztán, magyarul! Amiatt féltek, ami a múltban történt. Az Akashátok a múltban történtek miatt rátok kiált. Kedveseim! Egy múltból származó sebet hordoztok. Azt szeretném, ha a társam úgy nevezné el ezt a közvetítést, hogy „ideje meggyógyítani a sebesülést!” Közületek mindenki, aki egy bizonyos Akasha korban van, hordozza az önértékelés hiányának tulajdonságát – mindegyikőtök. Akár körbe is ugrándozhattok és mindenki azt gondolhatja, hogy valóban mennyire magabiztosak vagytok. „Én tudom jobban. Te tudod jobban” Mert amikor bekerültök a jól ismert kis zugotokba, a privát szobácskátokba, az Akashátok mást mond, nem igaz? Olyan erős most a dualitás. Azelőtt adtuk át nektek más módon ezt a közvetítést, hogy elmondtuk volna, mit is kezdjetek vele. Most azt mondjuk, hogy itt az ideje meggyógyítani a múlt sebesülését, ami pedig az önértékelés! „Ez lehetséges? Hogyan lehet megcsinálni?” Most át fogok adni nektek néhány információt kedveseim. Már el is kezdtétek megcsinálni önmagatokkal, és önmagatokért.

Évekkel ezelőtt olyan információt adtam nektek a teremtés magjairól, ami sokak számára nagyon távoli volt. Néhányaknak ez volt Ádám és Éva története, a plejádiak teremtéstörténete. Egy olyan kontinensen ülök, ahol a bennszülöttek 40.000 éve hisznek benne. A dalaik erről szólnak, pont itt. Amikor a plejádiak eljöttek, akkor olyan fajként jöttek, ami már keresztülment azon, amint ti is. Az egyenlítők precessziójának lehetősége miatt olyan dolgokat állítottak be, hogy ne romboljátok le önmagatokat újból. Azzal állították be ezt, amit ti most „csomópontoknak és nullpontoknak” hívtok. Ezek azok az időkapszulák, amik a megfelelő időben nyílnának meg, elkezdenék megtisztítani, elsöpörni és eltolni... Amit tettek, az az öreg lélek Akashájának a megtisztítása volt – ha elfogadjátok. A bolygó azon Kristályhálójának lényegi része, amit a plejádiak fektettek le – ennek a célnak a része az öreg lelkek Akashájának megtisztítása. „Lehetséges ilyen dolog? Óh, Kryon! Olyan tulajdonságot adsz nekem, amiről sohasem gondoltuk, hogy megtisztítja az Akashát. Mit jelent ez?” Azt jelenti kedveseim, hogy a bennetek lévő dolgok, amik megteremtik a félelmet, az önbizalomhiányt: maga a kalapács, ami le fog csapni rátok, ha tesztek valamit, ha igazodtok, felébredtek, ezt vagy azt tesztek, vagy sámánná váltok, az le fog csapni rátok. Azt jelenti, hogy ti vagytok az egyetemes spirituális áldozat. Ezt tudtátok is, nem igaz? Egyetemes spirituális áldozat. A plejádiak keresztülmentek ezen, ahogy az előttük lévők is.

Hogyan tisztítjátok meg ezt? Ők tudták, hogy az emberi lény nem tudja, de Gaia igen. Hogyan éreztek, amikor a bolygó szépségének középpontjában vagytok, a bolygó nyugalmában, ahol a fák úgy beszélnek hozzátok, mint a szél. Csak egy pillanatra is, de érzitek a szabadságot? Érzitek a szabadságot mindennel kapcsolatban? Ez nem véletlen. A plejádiak, Gaia energiája, amit Anyaföldnek neveztek, mindezek a dolgok felsorakoznak, hogy elkezdjék megtisztítani ezt. A Kristályháló az, ami emlékszik az emberiség érzelmeire. Ez felelős azért, hogy visszaemlékezzetek önmagatokra. Amikor elkezd újraigazodni, akkor az Akashátok is így tesz. Kedveseim, kezdjétek el megérteni azt, hogy kikeveredhettek abból, hogy ennek legyetek az áldozata! Elkezdhetitek azt mondani magatoknak a megerősítések, Isten szeretetének jószándéka révén, hogy: annak érdekében, hogy előremozduljatok, ezt meg kell változtassátok, és meg is fogjátok. Amikor szándékot adtok ennek, akkor az meg fog változni. A félelem el fog kezdeni csökkenni és nem tudjátok, hogy miért érzitek jobban magatokat. A furcsa dolog veletek, az emberekkel kapcsolatban az, hogy amikor elkezditek jobban érezni magatokat, akkor elmentek valakihez, hogy megnézze miért – mintha, ez egy hiba lenne.

Tehát lineárisan: „Olyan jól érzem magamat mindig, kit és mit kellene látnom?” El fogjátok kezdeni jobban érezni magatokat önmagatokkal kapcsolatban, és a nagy szám benne az, hogy tudni fogjátok – rendben van az, hogy jobban vagytok magatokkal kapcsolatban, mivel kedveseim, ennek része az emberi ego átállítása, átkalibrálása. Az ego egy rossz szó, kérdezzetek csak meg egy spiritisztát! Milyen fajta ego lenne jó? Mi van, ha az Akasha ego lenne rendben? Mikor visszanéztek és azt mondjátok: „Nos, jó munkát végeztem, vagy most mi van? A jó helyen vagyok a jó időben, vagy most mi van? Ez jó! Minden, ami velem történt, erre a helyre hozott el, és most szabadabban lélegzek. Nem kell leüljek szenvedni amiatt, ami korábban történt. Ez egy lekapcsolódás. Feljön a 'nagyolló' a Kristályhálóból, és el fogja vágni a rémségek azon kábelét, ami ezen a dualitásnak nevezett helyen van.”

Öreg lélek, többet nem kell már, hogy szenvedjetek. Van egy olyan rendszer, ami veletek együtt fog megtisztulni, de ez automatikus lesz. Látnotok kell, rá kell tekintsetek, és párszor még meg is kell hallgassátok, újra is kell olvassátok ezt a közvetítést. Meg kell értsétek azt, hogy ez ti magatok vagytok a szándékotokkal és aztán az együttműködésetekkel. Mit fogtok mondani magatoknak? Milyen megerősítéseket fogtok adni magatoknak? Hisztek benne? Fel tudtok fogni egy ilyen dolgot? Vagy a bolygóval, a Teremtő Forrással, és a biológiai magjaitokkal való közösség mind találkoznak, mert ismerik ezt az időszakot és tudnak az önbizalomhiányotokról – mindannyiótokéról. Nem mehettek keresztül a korszakok rémségein és szomorúságán, majd jöhettek ki csak úgy a másik oldalon élénken és kedvesen. Valaminek még történnie kell, és ez meg is történik, ha hagyjátok.

Látjátok a rendszert, a szeretet és az együttérzés jószándékát, ahogy belemegy ebbe? Látjátok? Elhiszitek? Nem vagytok egyedül. Óh, olyan sok minden van még itt, olyan sok minden! Ti lehettek a legmagasabb szintű médiumok és gyógyítók a teremben, de amikor egyedül vagytok, kétségbe vonjátok és megkérdőjelezitek önmagatokat, nem igaz? Tudni akarjátok, hogy ez miből ered? Épp most mondtam el nektek. Itt az ideje elküldeni ezt. Mi történik az Akasha egóval? Az nem az önbizalom vagy a terrorizálás hibás érzete, hanem ti magatok, ahogy az igazságotokban álltok, hogy az emberek lássák azt. Itt egy magabiztos, kiegyensúlyozott személy van. „Olyan akarok lenni, mint Ő!” – mondják. De sebzett Akashával nem fogtok eljutni ide. A rendszer kéznél van, most indult el. Számon vagytok tartva öreg lelkek. Kezdjétek el elfogadni és megérezni ezeket a dolgokat, mert ti mindannyian megérdemlitek!

Lesznek olyanok, akik meg fogják hallgatni ezt a közvetítést, akik öreg lelkek, majd hátat fordítanak és azt mondják: „A metafizika nem úgy működik, ahogy elmondták nekem.” Mivel ők még mindig egy régi rendszerbe akarnak befektetni. Egy olyanba, aminek fogalma sincs arról, hogy ez fog megtörténni. A Gaiával és az összes olyan számotokra helyben lévő rendszerrel való együttműködéssel együtt, amik arra szolgálnak, hogy felemeljétek önmagatokat spirituális áldozatokból, amik vagytok.

Kedveseim, megharcoltátok már ezt a csatát, és megszenvedtétek már a sebeket. Most itt az ideje a csodás gyógyulásra tekinteni! A Teremtő együttérzésével és jószándékával legbelül, csak rámosolyogtok az egészre, ahogy az megragadja a kezeiteket és azt mondja nektek: „Nincs még itt az idő?” Eleget mondtunk. Ezek jó hírek, ha hisztek bennük. Szabad választás van, ám vannak olyan öreg lelkek, akiknél tényleg meg kellett kicsit kongatni ma este azt a bizonyos harangot. Hát nem csodálatos tudni azt, hogy milyen jó is Istennel lenni?

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2016. 10. 11.