Az „N” betű

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érdekes folyamat ez a közvetítés. Azoknak, akik korábban nem hallottak erről, a társam elmagyarázza. Nem lépünk a lelke helyébe, az nagyon lineáris lenne. Ez nem egy lineáris folyamat. Hogyan magyaráznátok el a megérzést? Valami, ami olyan gyorsan történik és mégis olyan mélységes. Egy egész történetet ad át nektek egy pillanat alatt.

Egyszerűen nincs magyarázat a megérzésre. A megérzés nem lineáris, sem az a folyamat, amit itt láttok. A társam engedélyt adott nekem, hogy összeolvadjak azzal a részével, amely isteni. Azzal a részével, amely mindenkiben megvan itt a szobában. Mindannyiótokban megvan ez a rész. Az isteni darabkátok ott van, ahol a megérzésetek kezdődik és így ez egy kvantumtulajdonság. A társam szempontjából nézve, ő félreáll. Most félreáll, nem tudja, hogy mi következik. Ez nem lineáris. Ebben a folyamatban megengedi a teremtő energiának, hogy keresztüljöjjön egy átjárón, amely mindig a lelkében volt.

Voltatok valaha vészhelyzetben? Amikor túlélő-üzemmódba kapcsoltok. Ilyenkor talán előjöttek belőletek szavak, előjöttek belőletek érzelmek és a barátaitoknak elállt a szavuk, attól a bölcsességtől, amelyet éppen közvetítettetek. Éppen akkor közvetítettétek. Érdekes, hogy mit is jelent ez egy emberi lénynek, hogy megengedje, hogy egy ilyen dolog megtörténjen. Még azt is mondjátok, hogy ez egy könyörületes cselekedet. Igen, de cselekedet. Ezek a dolgok nem történnek meg csak úgy egyszerűen, hogy ott ültök és megengeditek nekik.

22 évvel ezelőtt megvitattuk a megvilágosodás katalizátorát. Ez a szándék, az emberi lény szándéka. Ez ad engedélyt a fejlődésre. Azzal a benső részetekkel, amely isteni, elkezdhet kiterjedni. Nem teszi meg magától, mert tiszteli a szabad akaratotokat. Az életetek nem változik meg magától, kérnetek kell és hozzá kell adnotok a szándékotokat, mint ebben a folyamatban, amit itt láttok. Ez volt az, amit a társam tett évekkel ezelőtt. Tehát, amit most láttok, az nem furcsa, vagy más. Kedveseim, az emberi lények az emberiség kezdete óta közvetítenek. Ez az a folyamat, amely isteni információkat ad az emberiségnek. Hívhatod ezeket akár írásoknak, vagy egyszerűen beszélgetéseknek a Szellemmel. Ez a folyamat írta az összes könyvet, a legmélyebb spirituális igazság a Földön. Mindannyiótnak megvan ez a képessége és ez az, amit most megtapasztaltok. A lényege az energia mozgása a bolygóban.

Arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek azokra a dolgokra, amelyek szokatlanok mostanában, rendkívüliek. Ha észreveszitek őket, álljatok meg egy pillanatra és használjátok a megérzéseiteket, hogy meglássátok, hogy esetleg nem valami mást jelentenek-e. A Szellem helyzeteket használ a tanításra. Metaforákat a számokban, mert a számok a saját nyelvüket jelképezi. Az események körüli számok, igen gyakran megmutatják, hogy miért is történt az egész egyáltalán. Különösképpen, amikor talán balesetekként, vagy a természet illetve a természeti erők által okozott dolgokként tekintetek ezekre.

Tisztában vagyok vele, hol vagyok. Tudom, hogy Santiago-ban vagyunk. Tudom, hogy főleg chileiekhez beszélek és ezért most hozzátok szólnék egy pillanatra. Mennyire foglalkoztatott, amikor a bányászok leestek? Hányan láttátok valójában, hogy mi történt? Hányan láttátok, hogy a kormányhivatalnokaitok furcsán viselkednek? Azt mondják, hogy néhány chilei tátott szájjal nézte a tévét. Nem tudták elhinni azt, amit saját szemükkel láttak a politikusokról. Még soha nem tettek ilyet. Nézzétek meg az összes egybegyűlt elnököt. Még soha nem tettek ilyet! Nézzétek meg mit mondott: „Erre nem számítottunk.” Nem volt ez szokatlan nektek? Nem volt az egész esemény furcsa? Nem gondoltátok, hogy túl sokat foglalkoztak ezzel? Ha nem, az azért volt, mert a közepében voltatok. Túl közel voltatok hozzá, de a Föld többi része másképpen látta, mint ti. Mielőtt rátérnénk a mai közvetítés témájára, emlékeztetnénk benneteket a számmisztikára és arra, hogy valójában miről van szó. Mert minden, ami a mentés kapcsán történt, egy metafora a kundalini mozgására. Ez a Föld tudtára adta, hogy valami fontos történik Dél-Amerikában. Ez valami teljesen más.

Ez nem volt nemzetközi esemény, hogy megmentsék a 33 férfit. Ne tévesszen meg titeket a metaforájuk – kijönni a föld alól –, mert ők elmondhatják nektek, hogy a halál árnyékában járkáltak abban a helyiségben, amiben voltak. Néhányuk megtapasztalt olyasmit, amiről már beszéltek nektek. Szó szerint az Én halálát. Fogalmuk sem volt arról, hogy mi fog történni, teljesen beletörődtek abba, amin keresztülmentek és ahogyan kiemelkedtek a földből – ne szó szerint vedd a metaforát. Gaiára tekintetek, ahogyan egy új emberiségnek ad életet. Emberiség, amely sokat gondolta azt, hogy meghaltak. Fény, amelyet soha nem találtak meg. Csodák csodájára voltak olyanok a Földön, akik fogadásokat kötöttek. Akik figyelték az eseményt. Annak az ötlete, hogy meg fogják találni és menteni őket, elképzelhetetlen volt. Erről nem tudtok. Rengeteg pénzt veszítettek azon a napon, mert minden várakozás és valószínűség ellenére, valami egészen mélyreható történt. Talán soha többé nem ismétlődik meg.

A Föld figyelt. 33. A 33-as számot gyakran Jézus Krisztussal azonosítják. Nem az életkorával, hanem a mesteri mivolttal, amit ezen szám magában hordoz. Számmisztikai kifejezéssel élve, ez könyörületes cselekedet és ez az, amit eme mester élete kifejez. Együtt érzett a Földdel. Erről szól a jelenléte és az áldozata.

Feljöttek a föld alól, egy újjászületés történt előttetek. Chileiek, talán itt az ideje újra rátekinteni. Nem a 3D-s hazugságokkal, ez sokkal többet jelentett. Az emberiség számára egy kvantum-újjászületés kezdődik, egy új többdimenziós tudatosságba és ez a dolgok összeillesztésével kezdődik, ahelyett hogy szétválasztanánk őket. Minden chilei elnök ott volt. Jelenlegi és korábbiak – ami egy metafora olyan dolgokra, amik többnyire nem történnek meg. Mi volt az, ami egyesítette őket azon a napon? A látványos lehetőség, hogy megjelenhessenek a TV-ben, mondja el a számotokra azt, hogy mi egyesítette őket azon a napon. De túl ezen, ez nem fog újra megtörténni. Mi egyesítette őket azon a napon? A 33 könyörülete volt. A Földnek egyesülnie kell olyan módon, amit még sohasem jövendöltek meg és ez az, amit mind ünnepeltek az utazáson, amit a kundalini utazásának hívtok. Ez az energia a teremtéshez kapcsolódik, az emberiség újjászületéséhez. A Föld porából jön megújultan, örömmel és dicsőséggel.

Adtunk át közvetítéseket a kundalini szó betűiről, kilenc betű alkotja ezt a szót. Elmondtuk nektek, hogy számmisztikai szempontból a kilences jelentése: beteljesedés. Elmondtuk, hogy ez a befejezése annak a folyamatnak, amit mi az emberiség első korszakának nevezünk. Mi ezt egy lineáris korszakba soroltuk, mások a jövőben egy barbár korszakként jelölték meg. Néhányan a háborúk korszakának hívnák. Azt hiszem, hogy értitek a lényeget, egy váltás történik éppen.

Tehát ma a harmadik betűre, az „N” betűre fogunk koncentrálni. Ez a harmadik betű és a három egy katalitikus szám. Számmisztikai szempontból azt mondhatjuk, hogy a három egy katalizátor. A három önmagában nem nagy jelentőségű. De a három mással együtt úgy mozgatja az energiát, ahogy az máskülönben nem történhetne. A tudományban egy katalitikus tulajdonságnak, legalább két dolog találkozására van szüksége. Néha a katalitikus élmény meg fog változtatni valamit és az mégis ugyanaz marad. De egy katalitikus energia a cselekvésről árulkodik, semmi sem működik tettek nélkül. Mit gondoltok, mit jelent az „N” betű? Ezt ki nem találná senki sem, eláruljuk nektek. A mai napon az „N” azt jelenti, hogy: értesíteni (notify) Gaiát arról, hogy mit fogtok tenni a váltással. „Kryon, hogy érted ezt? Mi is része vagyunk a váltásnak?” Óh, milyen lineárisak vagytok!

Vannak olyan spirituális tettekre vonatkozó paradigmák, amelyek megváltoznak. Ennek a változásnak a nagyságára gondolhattok, amelyet az egész emberiség egyszerűen magában hordoz. Óh, néhányatok fog, de azok, akiknek szükséges végigmenniük és megváltozniuk, azok az öreg lelkek és ti azok vagytok. Ez egy változás a spirituális tulajdonságokban. Nem ülhettek tovább ott tétlenül, passzív résztvevőként. Már nem elég egyszerűen csak ülni és raktározni a fényt. Óh, el van ismerve és mindig meg is változtatta a bolygót, de ez más. Egy változás zajlik, az emberiség egy megújulása és az öreg léleknek vagy csatlakoznia kell ehhez, vagy nem. Nincs büntetés ha nem csatlakozik, nincs ítélkezés. Egyszerűen csak ez az, amiért itt vagytok.

A régi rendszerek és módszerek nagyon érdekesek. Sokan közületek állandónak látjátok ezeket, amelyek sosem változnak – mondjátok. Hallottátok ezeket a szavakat: „Isten ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.”? És igazatok van. De mi a helyzet az emberekkel? Igaz az, hogy a DNS-etek változik, hogy a tudatosságotok, amely körülvesz benneteket változik? A régi minták, ahogyan a Szellemmel és Gaiával együttműködtök, meg kell, hogy változzanak.

Néha azok, akik ezoterikusak, azt hiszik, hogy elég a földön üldögélve energiát felszabadítani. Kezüket az égre emelve azt mondják, hogy: „Köszönöm Istenem, hogy szeretsz engem.” Aztán felkelnek és teszik, amit mindig is tettek. Semmi baj sincs ezzel, mert ők mindig is ezt tették. Hordozták a fényt a bolygó számára. De ez most már passzivitásnak tűnik az aktivitás helyett, ami a könyörületes cselekedet. Ez azt jelenti, hogy tesztek valamit és, hogy mit is tesztek az az, amiről beszélni szeretnénk. Mert amit a valóságotokban tesztek, azt a cselekedetet Gaia látja és ez az értesítésetek arra vonatkozóan, hogy a váltás részei vagytok. Mindannyiótok életében vannak olyan dolgok, amelyben számára készen áll az idő a könyörületes cselekedetre. Ezért vagytok itt.

Mielőtt még tovább haladnánk itt, hadd mondjam el nektek még egyszer azt, hogy senki sem ítélkezik felettetek, ha úgy döntötök, hogy ugyanolyanok maradtok. Az öreg lélek, aki arra áldozza az idejét, hogy keresztülragyogtatja a fényt a bolygón, az egy jó dolog. De egy öreg lélek, aki érzi az emberiség születésének a megújulását, az egy csoda. Mivel a változásuk folyamatában Gaia értesül, hogy folytassa az átalakulást mindazért, amit tesztek majd a következő 18 évben. Így a gyermekeitek és az ő gyermekeik különbözőek lesznek.

Könyörületes cselekedet. Miféle cselekedet? Olyasféle, amelyről évek óta beszélünk. Hogyan fogtok megváltozni? Mit tehettek, hogy mások legyetek? Nem szokatlan módon értem. Olyan módon értem, amely megváltoztathatja az életeteket, hogy az egy békésebb élet lehessen. Tehát figyeljetek ide egy kicsit. Hogyan látjátok a többi emberi lényt? Rájöttök ennek az egésznek az értelmére és olyanokkal találkoztok, akiket azelőtt nem láttatok. Nagy mosoly, talán meg is ölelitek őket és fel fogtok ismerni egy másik öreg lelket, talán egy fénymunkást. Együttérzés lesz a szívetekben, olyanoknak fogjátok látni őket, mint önmagatokat. Lehet, hogy még jobban fogjátok szeretni őket, az istennel való kapcsolat miatt. Hát nem gyönyörű? De bizony az.

Egy pillanatban amint elhagyjátok a házat, beültök az autótokba és kihajtotok az utcára. Valaki egy másik autóval elétek vág. Rátapostok a fékre, kis híján összeütköztetek. Most mit gondoltok róla? Nos, az lenne a normális, hogy szeretitek őt. Mint Isten darabkáját, amik ti is vagytok. Kiszállva az autóból egyenesen átölelnétek. Hiszen tudjátok, hogy nem ezt teszitek. Mi lenne, ha megtennétek? Mi lenne, ha ez egyáltalán nem jelentene különbséget? Istenadta reakciótokról beszélek, hogy bárkivel is találkoztok, mindegy milyen élethelyzetben. Nem fénymunkásokról egy találkozón, hanem inkább emberi lényekről, akiket az életnek hívhattok.

Minként látjátok az emberiséget? Képesek vagytok minden egyes emberi lény testét úgy látni, mint Isten családját? Néhányan talán drámáznak, néhányan betegek, talán páran félnek, páran nem túl kedvesek. Hogyan látjátok őket eredendően? Ez maga egyfajta könyörületes cselekedet gyakorlat. Amikor a mesterek a Földön jártak, hogy néztek mindazokra, akikkel találkoztak? Tudjátok a választ. Isten szemével. Lesznek, akik azt mondják majd: „Álljunk meg egy pillanatra, azok a mesterek voltak.” Mi erre azt mondjuk, ők megmutatták nektek, hogyan kell.

Most egy váltás kezdődött a bolygón, amely arra kérlel benneteket, hogy gyakoroljátok ezt. Minél inkább ezt teszitek, a sejtszerkezetet a testetekben annál jobban együtt fog működni abban, amit tesztek. Türelmesebbé váltok, elnézőbbek lesztek, a haragotok csökkenni fog. Nem számít, hogy ki mit mond nektek, Isten szemével látjátok őt.

Azt akarjuk, hogy állj készen, mert amint elkezditek ezt gyakorolni, az fel fogja idegesíteni az emberi lényeket. Mert nem akarják, hogy ezt tegyétek. Azt akarják, hogy reagáljatok. Azt akarják, hogy dühösek legyetek. Azt akarják, hogy drámázzatok. Néhányan pontosan tudjátok, hogy miről is beszélek. Haza kell mennetek és gyakorolni ezt ma. Mi történik, ha nem ragadtok bele a drámába? Mi van, ha visszautasítjátok? Nem számít, hogy mit tesznek veletek, hogy mit mondanak. Békesség van a tekintetetekben. Nincs olyan szó, amelyre idegesen visszavágnátok. Csatlakoztok azok sorához, akik gyakorolják a mesterlétet. Ha ezt meg tudjátok tenni, ezzel már Gaia és a Szellem tudtára adtátok, hogy részei vagyok a változásnak. Az emberiség újjászületése a tudatosság más paradigmájába.

Óh, higgyétek el nekem, hogy értesülni fognak rólatok. Óh, kedveseim, lehetséges, hogy néhány barátotok elhagy benneteket emiatt. Mielőtt elmennek, talán így szólnak: „Tudod, már nem kedvellek! Nem vagy vicces! Nem is veszel részt a beszélgetéseinkben!” és igazuk van. Mert az ő társalgásuk általában arról szól, hogy leszóljanak másokat. Folyamatos panaszkodás és vádaskodás. Ugye pontosan tudjátok, hogy miről beszélek, igaz?

Tudom, hogy ki az, aki figyel. Ez nem könnyű, de a kettes egy könnyű szám. Hol vagytok ti az ítélkezés áramlatában? Mindannyian csináljátok. Ez része annak, amit az emberi lények tesznek, felmérik a körülöttük lévőket. Mennyit tudnak, milyen okosak, hol állnak a társadalmi ranglétrán, mit tesznek a megélhetésért, mennyi pénzük van? Mind ezt teszitek. Nem okkal csináljátok, hanem azért amiért a szüleitek és azelőtt az ő szüleik is így tettek. Azért teszitek ezt, mert a múltban ez segített nektek a túlélésben. Tudni, hogy mit mondhattok és mit nem. Bízhatsz-e bennük vagy sem.

Mi lenne, ha körülvennéd magadat egy olyan burokkal, mint amivel a mesterek tették? Ahol egyáltalán nincs ítélkezés, mert mi mind Isten családja vagyunk és semmi sincs, amivel hatással lehetnének rád, bármit is tesznek. Nem spirituálisan, nincs senki ezen a bolygón, aki megbetegíthet titeket. Nem, amíg hordozzátok ezt a csodálatos fényt, amely körülöttetek hat. Érzik a belőletek sugárzó mesteri könyörületet. Olvastatok valaha a mesterekről? Tudtátok, hogy az állatok körülvették őket? Az állatok leültek a lábaiknál, – őket főleg az ösztöneik vezérlik – mert érzékelték a békés tudatosságot. Ugyanez a dolog történik meg veletek.

Hogy álltok a félelem áramlatával? A hármas szám: félelem. Ideje leszámolni a félelmeitekkel, azokkal a dolgokkal, amelyektől tartotok! Kitől féltek? Ki az, akivel nem akartok találkozni szemtől szemben? Ki az, akit kidobnátok az életetekből és többé nem akarnátok újra látni? Tudom, hogy ki van itt. Tudom, hogy ki hallgat. Ez a régi tudatosság. A megbocsátás nem változtatja meg a múltat. A megbocsátás a jövőt változtatja meg. Ez egy bölcs és bátor öreg lélek, aki képes a maga igazságának burkában állva azt mondani, hogy: „Megbocsátok neked, mert felismertem, hogy Isten része vagy, mint én. Mindketten Isten tükröződései vagyunk.”

Végezetül felhozzuk újra a dualitás témáját. Vannak olyanok, akik azt fogják mondani nektek, hogy: „A dualitás sohasem fog megváltozni. Ez adja az egyensúlyt a sötétség és a világosság közt. Ez az emberi mivoltotok természete.” De ez most megváltozott. El akarom mondani nektek, hogy mekkora hatalmatok is van a sötétségen, ha elkezditek a fény gyakorlatát az életetekben a saját személyiségeteken. Nem a környezeteteken, nem másokon körülöttetek, nem a munkahelyeteken, hanem magatokon.

Ha ezt elkezditek, a legsötétebb részeitek kezdenek majd eltűnni. Békésebb életetek lesz, már nem ébredtek fel este 9-kor és aggódtok dolgok miatt. Kedveseim, tudom, hogy ki van itt. Ez a dualitás, ez a dualitás. Mi van, ha képesek vagytok meghaladni ezt? Ha a sötétség és világosság közti egyensúly elkezd megváltozni? Kezdjétek először önmagatokban és a folyamat során, egyre békésebbé fogtok válni. Tovább fogtok élni. Nem fogtok annyira öregedni. A betegségek elfutnak a másik irányba, amint meglátják az isteniséget a sejtszerkezetetekben. (Nevetés) Nem betegedtek meg. Azt mondom nektek, hogy mindezek a dolgok valóságosak. Hatással van a létformátok közvetlen biológiájára és ez a könyörület akcióban.

Ez az „N” a kundaliniben. Értesíteni a Szellemet, hogy mindannak a folyamatnak részei lesztek, ami történik. Nem tartjátok érdekesnek, hogy Chilében kezdődött? Több, mint egymilliárd ember figyelte. Vannak, akik reményteljes, inspiráló eseménynek látták és néhányan az emberiség spirituális újjászületését látták benne. Még vissza is tekinthettek a múltban történt néhány dologra. Láthatjátok magatokat az új szinkronicitásként, ahogyan látni akarjátok.

Azoknak, akik kijöttek a föld alól és milyen sorrendben, mit jelentenek a neveik számmisztikailag. Sokkal több dolog van itt, mint amit valaha gondoltatok. (Nevetés) Gondoljátok, hogy csak érdekes egybeesés volt, hogy az első üzenet, amit a felszínre küldtek 33 karakterből állt? (Nevetés) Nos, mi azt mondjuk, Istennek jókedve volt aznap.

Chileiek, itt kezdődött el azért, hogy olyan sok mindent meséljen el nektek Délről. A bölcsesség üzenete, amely el lett elhelyezve, itt van. A bölcs kondorkeselyű kitárta a szárnyait.

Fogadjátok el a sas egységét, negyedik alkalommal!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2012. 10. 20.
Témakör