Az „U” betű

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Újra elmondom nektek kedveseim, hogy tudom, hogy hol vagyok. Egy csodálatos helyen vagytok, egy feminin helyen vagytok és részben ezért érzitek magatokat így. Óh, itt van az anyai együttérzés helye, az idősebbek tiszteletének a helye és ti érzitek ezt.

A mai közvetítés az „U” betűről fog szólni. Az „U” a második betű a Kundalini szóban és mivel a második, a száma 2. A számmisztika szerint a 2-es szám jelöli a struktúrát, a szerkezetet és mi ezt egy olyan szóra fogjuk vonatkoztatni, amely szintén „U” betűvel kezdődik és ez a szó az egység (unity – ford.). A kundalini energiájának a mozgása először a mai tanítás néhány spirituális jellemzőjében mutatkozik meg és az egység egyike a legnagyszerűbbeknek. Ezért úgy fogalmaznánk meg az egységet, mint bonyolult és egyenlőtlen energiák összehozását.

Az elmúlt éjjel Észak és Dél egymásra találásáról beszéltünk, nem lineáris módon. Arra kértünk titeket, hogy ne egy lineáris eseményként tekintsetek erre, mintha az energiát egyik helyről a másikra tennénk át. Ez inkább az energiák összeolvadása, amely egyensúlyt teremt. Tehát ez egy önmagán belüli egyesítés, mi úgy hívjuk, hogy: „a férfi és a női minőség egyesítése”. Ezen részek egyesülése teremti meg a megértés, az elfogadás, a könyörületesség és az együttérzés megnövekedését a bolygón. Ez a kulcs. Sokféle egyesülés létezik és a részek egységéről hallotok mindenfelé újra meg újra.

A lényeg a női minőség megerősödése. Olyan sok helyen észrevehetitek ezt. Az anya olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel egy férfi sohasem fog. Újra elmondjuk, hogy a kundalini energia jelenti a nemzés energiáját. Nézzük meg az anyát és a gyermekét, van itt egység? A gyermek az anyaméhben növekszik, kapcsolódva az édesanyja vérkeringéséhez és tudatához. Amikor az anya énekel, a gyermek tudja ezt. Tudtátok azt, hogy amikor a gyermeket az édesanyja a világra hozza, az újszülött már tudja azt, hogy ki ő? S bár a születés talán megviselte, de ismeri az édesanyját. Amikor a köldökzsinórt elvágják, az első dolog, amit a gyermek tenni akar az az, hogy megtalálja az édesanyját. Ez egy jellemvonás, ami a női minőséghez tartozik és ez az az egység, amiről beszélünk. Ez az egyik oka annak, hogy a bennszülöttek a Földnek feminin energiát tulajdonítottak és „Földanyának” hívták.

Így ez nem arról szól, hogy nőiesebbnek kellene lenni, hanem arról, hanem egyre együttérzőbbnek. Az emberi faj nemi egyensúlya egykoron kibillent. Az emberiség tudatossága, mi úgy mondanánk: „túlzottan férfias”. Az egység a férfi és a női energiák összeengedését jelenti, amely megteremti az egyensúlyt. Nem arról van szó, hogy ezúttal a nőiség kerüljön túlsúlyba, hanem arról, hogy ahhoz, hogy az egyensúly létrejöjjön, több női energiára van szükségetek, mint volt korábban. Így egyenlítődhet ki és ezáltal megteremti az egység vágyát.

Egy új sajátosság van a bolygón, amely megmutatja, hogy hogyan is működik ez. Ha megfigyeled Európát, van itt egy érdekes jelenség, amely nemrég történt. Az új szövetség, amelyet Európai Uniónak hívnak, béke Nobel-díjban részesült. De miért is kap egy gazdasági társulás békedíjat? A válasz, hogy a korábbi ellenségek egybeolvasztása, megteremtette az elfogadás szövetségét, amely távol tartotta Európát a háborúzástól. Emlékezzetek rá, hogy hol ültök ma és milyen évet írunk. 12 évvel ezelőtt megvolt a lehetőségetek egy újabb háborúra. Ez a háború megtörtént volna, ha a tudatosság ugyanolyan marad a bolygón. Ez a küzdelem lett volna az utolsó, úgy hívták: „Armageddon”. Sokan megjövendölték már, egyikük Nostredamus. Megtaláljátok az írásaitokban és nem történt meg. Ahhoz hogy ez megváltozhasson, az emberi természetnek is meg kellett változnia. Különösen az elmúlt 18 évben, koncentrált erőfeszítések történtek, hogy a szétválasztás helyett összekerüljenek a dolgok. Az ősök megjósolták ezt és ha megtettétek volna, akkor a 2000-es évek után elpusztítottátok volna magatokat.

Fennállt a lehetőség, hogy a 2012-es Galaktikus Együttállás örökre megváltoztathatja az emberi lehetőségeket és ez már elkezdődött. A Szellem mindig is az egységről szóló üzeneteket adott át nektek, ez jött át mindenhová. Ez jött át minden egyes mestertől, akik az összes vallást megalapították. Ha megnézed Ábrahámot, hogy ki is volt ő a zsidók számára és a két fiát, hogy kik voltak és mit tettek. Ha egy pillantást vetsz Mohamed prófétára és az üzenetre, amit a barlangban kapott, hogy egyesítse Arábia törzseit. Minden az egységről szól. Ha a mesterre, Krisztusra tekintesz és a Jézus szemébe nézel... ha egyet kérdezhetnél tőle, hogy miről szól ez az egész... azt mondaná, hogy: „Az Isten és az ember egységéről.” Ez az emberiség felemelkedése, az anyai együttérzés. Erről beszéltünk korábban.

Van egy mondás, amely azt mondja, hogy: „Ha anyák irányítanák a Földet, akkor nem lenne háború.” – vagy, hogy: „Az anyák sohasem küldenék harcba a gyermekeiket.” Kedveseim, ez az a változás, amit láttok és újra elmondjuk, hogy még csak ezen folyamat kezdetén vagytok. Még mindig kilátásban van egy kisebb küzdelem a Közel-Keleten. Ez a bizonyos csata létre fog hozni valamit, amit még nem láttatok. Megteremtheti egy olyan országok szövetségét, melyek másként sohasem társulnának egymással. Éppen az ellenkező hatást váltja ki, mint amire számítottak. Egységesítést. Most.

Dél-Amerika. Átadtunk egy jóslatot. Nekünk nincs óránk... nem tudjuk, hogy mikor valósul meg, de látjuk a lehetőségét az egyesült Dél-Amerikának, minden ország bevonásával, hasonlóképp, ahogy az Európai Unió is tette. Nézd csak meg az Európai Uniót ebben a pillanatban, bajban vannak. Egyenlőtlen gazdaságokat erőszakkal nem társíthattok össze és vezethetitek be náluk ugyanazt a fizetőeszközt! Eltérő tudatosságú kormányokat összekényszeríteni, majd elvárni, hogy majd minden szépen elsimul. Kedveseim, ez az egyik legnehezebb dolog, amit emberként valaha tettetek a bolygón, mégis azt sugallja valami, hogy ez annyira szükségszerű. Működni fog és elkerülhetitek a háborúskodást.

Itt ugyanezzel a dologgal szembesültök majd, mivel az itteni gazdaságok közül is némelyek erősek és némelyek gyengék. Vannak tudatos kormányzatok, amelyek egységre törekszenek és vannak, akik elkülönülésre vágynak. Jellemzően a kisebbek félnek a nagyobbtól. Talán azt mondjátok, hogy: „Ez soha nem történhet meg itt!” és mi erre azt mondjuk nektek, hogy: „Óh, de igen, meg fog.” Képzeljetek el velem valamit egy pillanatra. A dél-amerikai kontinens olyannyira egységben van, hogy egyetlen egységet képez a többi kontinenssel és a Föld összes többi országával. Micsoda gazdasági erőt és életminőséget fog ez eredményezni. Ez a válasz arra, hogy hogyan szabaduljon meg Dél-Amerika a szegénységtől. A szövetségre lépés ki fogja emelni a szegénységből, melyben évszázadok óta benne van Dél-Amerika.

Eljön az idő, amikor Brazília nyomornegyedeit elbontják és többé nem lesznek ott emberek. Elköltözhetnek végre, amit olyan régen megérdemeltek már. Azok, akik a híd alatt élnek – tudjátok, hogy miről beszélek – többé nem kell, hogy így éljenek. Lassan fog megtörténni. Dél-Amerikában megvan a lehetőség a részek egyesülésére, ami a gyakorlatban először helyi társulásokkal kezdődik. Ez fog először megtörténni és egy néhány éves időszak után, az addig elutasító országoknál is eljön a váltás és a változás. Lesznek viták és nehézségek, de megcsináljátok, mert ezáltal valami újra összeforr, aminek mindig is össze kellett jönnie és létrejön a Dél-Amerikai Államok Uniója. Eljön az idő ezen a bolygón, amikor csupán 5 pénznem lesz majd. Olyannyira teljes lesz az egység a kontinensek közt, hogy soha többé nem sodródnak háborúskodásba.

Ez hát az „U” a kundaliniben. Ez az ígéret számotokra. Nem történik meg már holnap. De a következő 18 évben sokan felébredtek majd közületek és emlékeztek fognak erre a pillanatra. Valami odabent elvezet benneteket egy pontra, ahol emlékeztek minderre, erre a városra, körülnéztek, hogy mi is történt Dél-Amerikában és tudni fogjátok, hogy elkezdődött.

Végezetül: van egy egység bennetek, amely elkezdődött. Olyan sokan vannak köztetek, akik küszködnek a dualitással és a dualitást bárhogy hívhatjátok, ahogyan csak akarjátok. Ez a fény és a sötétség egyidejű megléte, ugyanazon emberi lényen belül. Mi lehet az, amivel harcoltok a dualitásban? Elmondom. Egy energiával harcoltok, mely mindig is jelen volt a bolygón, ami nehézkes. Valami ellen, amiről tudjátok hogy a részetek és isteni – ez a küzdelem. Ez a fény és a sötétség önmagatokon belül. Most képzeljétek el, ugyanaz történik bennetek, mint a Földön, csakúgy, mint ahogy Gaia megnöveli a saját fényét. A kettősség csökkenni kezd, egyre kisebb lesz az ellenállás. Amint elkezditek egyesíteni a sötétséget és a fényt, többé nem szemben álló erőkként jelennek meg, hanem olyasvalamiként, amit összeolvaszthattok és a fény fog győzedelmeskedni. Az ének egyesítése... Lesz idő, amikor a 3D-s emberi lény már képes lesz egybeolvadni a többdimenziós Felsőbb-Énjével. Ez a végső egység, ezzel fejezzük be ma.

Hogy érzitek magatokat most, ezek hallatán? Békében vagytok magatokkal? Nem azt kérdeztem, hogy vannak-e gondjaitok az életben. Azt kérdeztem, békében vagytok-e. Vannak, akik képesek kimondani: „Igen”. Ti kezditek megérteni az én teljessé válását. Úgy tűnhet, hogy ez különálló és mégis belül, bennetek van. Nem számít, hogy mi zajlik körülöttetek, képesek vagytok azt mondani, hogy: „A lelkem rendben van.” és ez még sejtszinten is megnyugvást hoz. Ez túlmutat a felfogóképességen: ez az eggyéválás önmagaddal.

Néhányan, akik hallgatjátok a hangomat, már meg tudtátok ez tenni, érzitek ezt. Kezditek látni valódi önmagatokat, Isten darabkáját magatokban, akik vagytok. A 3D-s jelenségek körülöttetek egyszerűen csak dolgok, melyeket feloldhattok. Nem ők határozzák meg az életeteket, nem szabják meg meddig élhettek, ez mind a múlté. Mi dönt az életetekről? Isteni könyörülete. Erről az egységről beszélünk.

Még egyszer elmondom, mielőtt befejezzük, hogy a kundalini mozgása a bolygón, az emberi egyéniségről szól és arról, ami benne történik sejtszinten. Az ősök most mosolyognak, mert számítottak rá. Ha este az utcákat járjátok, érezzétek a mosolyukat... is.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2012. 10. 18.
Témakör