Az új kezdet

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A tanítás megkezdése előtt emlékeztetnem kell titeket arra, hogy a szellemi dimenziókhoz tartoztok. Senki sem jött e földre egyedül. Nem egymagatok dolgoztok a nehézségeiteken, nem egyedül távoztok. Sohasem vagytok egyedül ezen a bolygón. Ennek ismeretében tudni fogjátok: ha ma arról beszélek nektek, ami felé a következő szintre kell lépni, akkor nem arra kérlek benneteket, hogy szalma nélkül készítsetek vályogtéglát. Megértitek, hogy a ti oldalatokon álló isteni minőség segítségét élvezitek. Fölhatalmazásotok van arra, aminek a megtételét kérik tőletek, előhívható szellemi dimenziókhoz tartozó energia vesz körül benneteket, olyan amelyik még ezekben az utolsó hónapokban is változott és gyarapodott.

Óh, kedveseim (kuncog), van aki úgy tesz mintha egyedül volna. Beszéltem már erről. Bemásztok a fülkétekbe, becsapjátok magatok mögött az ajtót és eloltjátok a lámpát. A bánatotokban – talán a legmélyebb félelemben – úgy érzitek magatok vagytok, soha egyetlen pillanatra sem tudjátok, hogy odabent egy valóságos társaság mulatságot rendez! Nem lehettek egyedül. Spirituálisán lehetetlen. Oh, becsaphatjátok magatokat és úgy színlelhettek ahogy csak akartok, de miközben ezt teszitek, a társaság ott van. Azért mondom el ezt, hogy megtámasszam a békéteket és vigaszt nyújtsak nektek abban a megpróbáltatásban, amit még most is el kell viselnetek.

Az ember szellemi dimenziókhoz való tartozása

A körülöttetek lévő dolgoknak vannak olyan vonatkozásai, amelyeknek nem vagytok tudatában. Ezek közül az egyik legjelentősebb a következő. A neveteket viselő embernek hívott entitás teljesnek tűnik, de nem az. Egy részetek nincs itt! Hallottátok már a Felsőbbrendű Én kifejezést. Ennek a Felsőbbrendű Énnek egy részéről későbbi előadásban beszélek majd azért, hogy szinkronicitást teremtsek – veletek együtt egy új valóságot.

Tudom zavarosan hangzik mindez, erről a témáról más alkalommal majd ismét hozok üzenetet. A mostani tanítás alkalmával metaforák segítségével a szellemi dimenziókhoz tartozó dolgokról kell szólnom.

Hallgassatok figyelmesen, mivel olyan fogalmakról lesz szó, amelyeket első alkalommal talán nehéz megérteni. Egy részetek nincs itt. Egy részetek abban tartózkodik, amit egyesek „vezetőknek és angyaloknak” hívnak. Én energiának hívom. Nem lehet őket számmal kifejezni, mert egyek ők és mégis végtelenek. A Szellem igazi valója folyamatosan körülvesz benneteket, szerető és együttérzés révén tevékennyé tehető lényeg ez.

A kiterjedt család

Íme, a második sajátosság: erről ugyancsak a következő alkalommal beszélek részletesen. Kedveseim, gondoltatok már arra, hogy vajon az „eltávozott” emberek figyelnek-e? Mi történik a lélekkel? Épp az imént mondtam: sok részből álltok és ezek közül a részek közül nem mindegyik lakozik egy helyen. Nehéz ezt elképzelni, ezt a szellemi dimenziók-beli létezést és a négy dimenzióban (amelyben ültök) megmagyarázni is nehéz. Azt mondom: amiképpen ti is több részből álltok, úgy azokra is érvényes ez akik veletek éltek és eltávoztak – még azokra is akik az ősök voltak. Azt akarom e percben mondani ezzel kedveseim, hogy a vezetőknek, az angyaloknak nevezett részeitek azok az Emberi Lények, akiket az emberi családként ismertek, de akik távoztak. Amikor úgy vélitek, hogy érzitek őket és azon töprengtek vajon ők képesek-e látni benneteket, a válaszom: igen képesek. Intuitív közlés ez, nem képzelődés. Nem metafora. Ők vagy ahogy én mondom: egyes részeik tényleg veletek vannak.

Ha apáitok nevét viselitek, érdekes lehet tudnotok egy részük veletek van. Minden emberre érvényes ez, aki barátként vagy családtagként veletek volt és eltávozott. A karmikus sajátosságaik egy része ilyen módon veletek van. Ugyanez történik veletek is amikor elhagyjátok a földet. A legnehezebb annak a fölismerése, hogy egy részetek valaki másnak a vezetőjeként most is tevékeny!

Szeretnétek ennek a múltbéli családnak az energiáját megjeleníteni ma este? Hányan vagytok tudatában annak, hogy a saját őseitek vagytok? Hányan jártatok már korábban is ebben a sivatagban? Hányan tudjátok, milyen régóta a tiétek ez az ország? (Kryon kuncog) A sámánokhoz szólok. Azokhoz, akiket gyógyító embereknek (férfiaknak és asszonyoknak) és őspapoknak nevezek. A már fölébredettekhez szólok. Ők azok akik megváltoztathatják egy ország valóságát. Ők azok akik a többieket megelőzve fölébredtek, akik a saját gondolataik és cselekedeteik, az isteni minőségük szellemi dimenziókhoz tartozó részének a cselekvő használata révén megváltoztathatják az ország valóságát. Mert a tevékenységük hatással van az ország energiájára és arra mi történik vele.

A bolygó energiájának a megváltoztatása

A földi létezésnek vannak paradigmái (szabályszerűségei – a fordító), amelyek változnak. Ismét metaforákban szólok, mert ez az egyetlen módja a szellemi dimenziókhoz tartozó dolgok érthetővé tételének. A biológiátok átalakulóban van. Néhányan már birtokában vagytok a hosszabb élet képességének. Korábban már beszéltem erről. A tudomány meg fogja erősíteni ezt, az emberi életnek és halálnak rövid szakaszokban történő váltakozását meghatározó paradigma érvényessége a végéhez közeledik. Hozzáférhető már az új energia, amely másfajta testi életet tesz lehetővé. Ha kívánjátok, lassanként a saját testetekben is észrevehetitek. Azok akik fölmutatják a szándékot, akik a bensőjükben lévő isteni minőséget szólítják, hamarosan választ kapnak.

Az immunrendszer paradigmája felől a csecsemőmirigy paradigmája felé mozdultok. Az immunrendszer hosszú-hosszú évekig jól működött és valójában még tovább is javulna. De olyan rendszer ez, amelyik feltartóztatja az ellenséget és harcol vele. Ez a biológiai paradigmája és ugyanígy szabályozódik az is, ahogy az emberek a nemzetek közötti küzdelmeket vívják, amióta csak léteznek nemzetek. Régi paradigma ez, kezdettől fogva házasságra lépett az emberi tudattal. Még a szent iratok is szólnak róla: „amikor szálka van a szemedben, húzd ki!”. Fontos emlékeznetek a szent iratokból vett példabeszédekre és arra milyen sokban említik az alvó embert. Amikor az alvó ember fölébred, a bölcsesség új könyvére van szüksége. Hányan cipelitek magatokkal gyermekkori könyveiteket? Ha megértitek ezt a metaforát, akkor megértitek az új Emberi Lényre vonatkozó régi, spirituális tanításokat. Isten sohasem adott olyan utasításokat, hogy a tegnapi energiákat a mában kellene érvényesíteni és mindörökké használni. Valójában ez az oka annak, hogy a kihívások egyáltalán megjelennek. Jelent valamit a számotokra az, hogy az emberek nagyszabású spirituális változáson mennek keresztül, a spirituális irányításuk mégis állandó marad?

Most a csecsemőmirigy paradigmája felé történik elmozdulás. A bensőben fog ez fölébredni, összeütközés és harc helyett harmóniát teremt. Ennélfogva a dolgok működésének módja a feltartóztatás és ellenkezés irányából a harmónia felé mozdul. Gondoljátok csak meg, milyen elegáns ez: a harmóniához nem szükségeltetik rombolás. Helyette építésre fordítódik az energia és a bölcsesség, annak a katalizátora teremtődik meg, ami a korábbi támadót a közös célért való létezővé alakítja át.

Az Indigó Gyerekekben láthatóvá válik a biológiai fejlődés, amikor felnőnek és a következő nemzedékként elfoglalják helyüket, amelyik különbözik a tiétektől. Ennek a metaforának egy része tényleges tartalommal telik meg a négy dimenzióban. Ez nem jóslat, tény ami most válik valóra. Az Indigó Gyerekek szervezetében fejlődőben van már néhány szerv, amelyek sokkal kifinomultabbak a ti mostani szerveiteknél. Az újfajta megérkezett, s még ugyanebben a tanításban több szót is ejtek erről. Íme egy fontos metafora: az energia vonatkozásában a kettő paradigmáját a három paradigmája váltja föl. Nem a dimenziókról beszélek. A kettő számmisztikái és nyelvi energiájáról, valamint a hároméról ami az új életmódban megjelenik. A három számmisztikái értelmezésben a katalizátorról szól. Ennélfogva az energiája képes valami másnak a létrehozására. Ez a három kora és van, aki tudja miről beszélek.

Az első a háromban

A három egyikét a Harmadik Nyelvnek neveztem el. A szellemi dimenziók spirituális nyelve ez, amit némelyek új intuíciónak hívnak. Olyan nyelv, amely fölöttetek ül és isteni minőségű. A másik Emberi Lénnyel való beszélgetésben mindketten használhatjátok ugyanazon nyelvet, ám a Harmadik Nyelv a három energiája a katalizátora annak, hogy a teljes megértés a megszokottnál jóval magasabb szinten létrejöjjön. Amikor két Emberi Lény ezt használja, akkor megismerik egymás valódi érzéseit. Megismerik egymás energiáját. A Harmadik Nyelv tulajdonságai közé tartozik az, hogy olyan módon kapcsolja össze az emberiséget, ahogy korábban soha semmi. Tanulmányozni és gyakorolni kell, a szándékotok révén tudtok kapcsolatba kerülni vele.

A Harmadik Nyelv sajátossága az is, hogy ezen a nyelven nem lehet senkit becsapni, nem lehet hazudni, nem szökhettek meg a valódi érzéseitektől. Ennélfogva a Harmadik Nyelv a bölcsességet és a spirituális célt hordozza. Keressétek az Indigó Gyerekekben, mert ők most fejlesztik ki magukban.

Ha akarjátok, hívjátok átalakuló rácsozatú új ajándéknak. Tizenegy évvel ezelőtt beszéltem nektek erről. Azt is elmondtam: 2002-re kezd nyilvánvalóvá válni az, hogy valójában az érintkezés új módja van kialakulóban. Ez a Harmadik Nyelv.

A második a háromban

A metafora nyelvén a harmadik exodusról (elsősorban a zsidóság Egyiptomból történő kivonulására használatos kifejezés – a fordító) fogok most beszélni. Az első kivonulás Egyiptomból történt, a második alatt a Föld valamennyi részéből erre a területre történő vándorlást értjük. A harmadik a szolgaság, a félelem és az elnyomatás régi energiájából a bölcsességbe és a reménybe való vándorlás. Ez a kivonulás tehát nem az országra vonatkozik, hanem arra a spirituális energiára, ami betör és kiszorítja az addigit. A régi dolgokban formáló erővel bíró feltevések lesznek arról, minek kell történnie – még arról is, mit várnak tőletek a körülöttetek lévők. Alapvető fontosságú lesz és ha lehetővé teszitek, akkor a Föld látni fogja.

Ez hát az ígéret: „a helyzetbe” rejtve ékszer van. A „helyzetbe” rejtve ígéret van és mint korábban oly sokszor, most is azt mondom: a kifejlődőben lévő energia eleganciája és következménye úgy elfedi, hogy nem látjátok. A lineáris időben talán tovább tart ez az exodus mint szeretnétek – majd visszatérek még erre később is. Most azonban a harmadikról beszélek, ami talán meglep benneteket – de nem mindannyiótokat.

A harmadik a háromban

Ne izguljatok, ne aggódjatok, most a harmadik templomról kívánok beszélni. (Utalás ez a Templom Hegyre, ahol az első két zsidó templomot fölépítették és lerombolták. Jeruzsálem Régi Városában található.) Akadnak akik azt mondják, a föld fölemelkedéséhez a régi kettő helyén ismét föl kell építeni a harmadik templomot. Elárulok nektek valamit: már épül! A szellemi dimenziókban, nem téglából és nem habarccsal építik – se nem a környék köveiből mint korábban. Azoknak a Fényadóknak a szándékába), akik itt és a környezetetekben tevékenykednek. Megrázó és meglepő lehet arról értesülni, hogy Fényadók önmagukban dolgoznak a templomon – még a határok másik oldalán is, amely határok a helyzet részét képezik. Soha nem gondolnátok róluk, hogy ezt teszik, de bizony így van.

A helyzet gyógyításához, a megegyezéshez, a konszenzushoz, így a három létrehozásához két egyetértő tudat kell. Tudom különösen hangzik, de idővel megértitek hogyan teremti meg a kettő együtt a hármat. A templom építése metaforikus és ez a harmadik, amely azok szívében lévő bölcsességet képviseli, akik elfoglalják az országot. Alapvető lépés ez. Nagy lehetőségek rejlenek benne. Csodálatos alapja van. Aranyban és reményben tündököl, a származási vonalatok része. Erre utalt a Szentírás, mindig erről beszélt. Ezért volt olyan megfoghatatlan és még a nem vallásos jelenlévők is megértik, mit közölt a régi hit. A régi energiában sohasem jöhetne létre a harmadik templom. Figyeljétek meg a héber Jeruzsálem szó gyökerét, az a kettő energiáját hangozza. A harmadik, a többitől különböző templom megszületése folyamatban van. Ez lesz az, amelyikben azzal a családdal imádkozhattok, amelyiknek a jelenlétére nem számítottatok. Ide tartozik az angyal – az amelyik a Harmadik Nyelvet használja. Az Új Jeruzsálem része ez, a három kezdete. Érthető az, hogy ha Isten angyala az emberben van és az ember kezdi ezt megérteni..., akkor a templom is állni fog?

A zsidóság és a ház metaforája

Utaltam már az emberi ház metaforájára. Mindegyik szoba más-más kultúrát – a világszerte élő emberiség más-más tudatát jelképezi. A ház ép, hosszú-hosszú idő óta áll. Megkérdezhetitek magatokban: „Hol van ebben a metaforikus házban a mi szobánk, a zsidóság szobája? Hol is lehet? Talán azon az oldalon, ahonnan szép kilátás nyílik, hiszen nagyon szeretjük a vizet. (Nevetnek.) Vagy a konyhában, ugyanis sok csodálatos ételt készítünk. A ház legmagasabb pontján is lehet. Igen, ez az! Minden bizonnyal ott van, Kryon is beszélt a zsidóság származásáról és arról, milyen fontos szerepet tölt be a Földön.”

Egyik vélekedés sem helytálló. Ismét metaforával beszélem el, hol található a ti szobátok a Föld házában. Nincs szobátok. Az alapozást képviselitek! Nos ez nem túl káprázatos, de hallgassatok ide: Ha az alap megreped, akkor a ház összeomlik. Újból és újból elmondom a következőt azért, hogy fogalmatok legyen a szobátok jelentőségéről: ahogy az Izraelnek nevezett hely története alakul, úgy alakul a világ sora is. Szoros szövetségben állnak egymással és amerre az egyik halad, arra megy a másik. Ha akarjátok, nevezzétek ezt spirituális magyarázatnak, de az összefüggést már a múltban is ismerték és el is magyarázták nektek.

Ebben áll tehát ennek a területnek a jelentősége. Ezért szegeződik most minden szem rátok. Az egész világ ismeri a helyzetet és a földi hatalmak legmagasabb szerveződései a tőlük telhető legtöbbet teszik azért, hogy segítsenek. Minden történelmi korszakban tudtak e helyről és a spirituális horderejéről. Valamennyi történelmi korban ismerték a zsidóságot és lehet, hogy megkísérelték szétzúzni az alapot azért, hogy lerombolják a házat és a helyén új alapot hozzanak létre. Azt is mondtam már, hogy az ősi és a mostani ellenségeitek mindig is tudták, a zsidó alapnak egyetlen köve sem maradhat fönn, ugyanis csak így nyerhetik el az általuk óhajtott hatalmat. A mostani helyzetben is látszik ez. A bolygón nincs más ehhez fogható helyzet. Az energia játéktere ez, ahol most kezdődik az átalakulás és azzal gyakran együtt jár a szorongás.

Nem értitek miért választottátok ezt a helyet? Alig vártátok, hogy visszatérjetek! Tudtatok a várható eseményekről és ismét itt akartatok lenni, hiszen ti képezitek az alapot. Ti vagytok az erő. Ti vagytok azok akik újból és újból itt voltatok. Ismeritek a földet. Egyek vagytok vele. Vannak köztetek akik megkíséreltek másutt élni, ám „visszalökődtök” ide, mintha gumiszalag rántana és nem tudjátok miért.

A föld valódi szennye hív ide benneteket. Ide tartoztok! De tudtátok már ezt, ugye? Mondok nektek valamit. Négy pontból álló tanácsot adok nektek arról, mit tehettek annak érdekében, hogy beteljesítsétek és megoldjátok a helyzetet. Mondhatjátok: „Tudod, a helyzet sohasem alakult volna így, ha valamit másként csináltunk volna. Meglehetősen régen is több lehetőségünk volt. Tehettük akár ezt, akár azt. De nem jól léptünk. Ha helyesen döntünk, a jelenlegi állapot soha nem jött volna létre. Ha idejekorán figyeltünk volna bizonyos dolgokra, akkor nem tartanánk itt ahol ma tartunk ebben a bizonytalanságban.”

El kell mondjam kedveseim: semmi de semmi nem működött volna. Mivel a mai állapot annak a megvalósulása, amit ti terveztetek: békétlenség. Ti magatok csináltátok. Így gondoltátok el, most pedig hirtelen új energia kél – olyan erő, amit senki sem várt, amelyben végre képesek vagytok a dolgok működésének a helyreállítására. Semmit nem tehettetek volna úgy, hogy ne jöjjön létre ez a helyzet. Tökéletesen zajlott minden a végéig... de az utolsó évtizedben a föld megváltoztatta a sorsát és most készen álltok arra, hogy új tervet készítsetek. A társam (Lee) említette korábban, hogy amit ti láttok a helyzetben, az a „megoldás morajlása” és ez egészen szokatlannak látszik.

Most tehát ismertetek veletek négy dolgot, amit megtehettek és előre mondom: mindegyikük nehéz lesz. Nem arról fogok beszélni milyen politikai tervet dolgozzatok ki. Nem is arról milyen vezetőt válasszatok. Mivel ezek valójában háromdimenziós eszközök. Nem. Azt mondom el, mit tegyetek személyesen azért, hogy kollektív változást érjetek el. Nagyon mély gyakorlatok ezek és amikor végzitek, nem maradnak puszta szavak. Ha megteszitek kedveseim, átalakítjátok velük az egész területet és a körülöttetek élők is érezni fogják. A másik oldalon állók, másképpen mint ti. Megváltozik a tudat. A világ más részein, ahol ledöntötték a falakat – ami azt jelenti, megbocsátanak egymásnak és nem várt dolgokat tesznek azért, hogy harmóniát teremtsenek –, véghezvitték a kulturális átalakulás elképzelhetetlen, csöndes csodáit. Itt is megtörténhet ugyanez. Amikor a tudatosság az Emberi Lény isteni részére összpontosul, akkor megváltoznak az emberek.

Dicsőítés

Íme az első a négy tanács közül. Tekintsetek rá a helyzetre. Teljes valójában lássátok. Minden csúfságával. Érezzétek át a félelmet és ünnepeljétek. Igen, magasztaljátok! Meg tudjátok tenni? Mondtam, hogy nehéz lesz? Képesek vagytok a kihívás dicsőítésére? Igen, a most-ban meg tudjátok tenni. Ez a katalizátor. A három ideje. Olyan együttérző palástot von a terület fölé, ami ezt mondja: „Mi jobban tudjuk. Amit mi látunk, az nem a végső energia. A megoldás változását ünnepeljük. A szívünk siratja a halottakat, de az isteni szinten a kialakulóban lévő új megoldást magasztaljuk.” Bizony ez nehéz. A félelmet teremtéssé kell átalakítani. A kettőt a háromhoz kell eljutni.

Képi megjelenítés

A második: jelenítsétek meg a tudatotokban a tökéletes megoldást anélkül, hogy tudnátok mi az. (A hallgatóság nevet.) Hogyan? Így: lássátok magatokat békésnek, mintha az egész végre megszűnt volna... nemcsak elfojtották, hanem véget ért. Emeljétek ki a most-ot a lineáris időből. Helyezzétek át abba a jövőbe, amikor ezt mondjátok: „Óh, végre túl vagyunk rajta!” Érezzétek a békét, azt, hogy nem aggódtok a jövőben bekövetkező események miatt. Érezzétek a békét abban, hogy történik valami bölcs dolog ami valóban működik. Nem kell emlékeznetek arra hogyan következett be – érezzétek!

Ismét együttérzést hoztok létre – a változás katalizátorát. Az üres energiamezőket olyan megoldás energiájával töltitek meg, amit még csak nem is fogtok föl. Nem első alkalommal teszik ezt a zsidók. Az őseitek történelme teli van hasonlókkal: a túlélhetetlen túlélésével, hűséggel, hittel, a spirituálisán nagyobb tudással rendelkezőkkel való kézfogással, Istenhez kapcsolódással és fölemelkedéssel. Íme most ismét ez vár rátok. Nem kell „vallásosnak” lenni ahhoz, hogy ezt megtehessétek, hiszen az isteni bennetek van. Személyetekben épp olyan spirituálisak vagytok, mint bármely templom. Isten lényegisége itt ül előttem.

Felelősség

Most következik a harmadik, mindközül talán a legnehezebb teendő. Nézzetek rá a helyzetre és emlékezzetek – emlékezzetek arra, hogy ti hoztátok létre. Amilyen biztos az, hogy itt ültök a székben, olyan bizonyos az is, hogy a fátyol túloldalán megrendezett tervezői üléseken ti teremtettétek a mostani állapotot! Bizony, ez volt a terv. „Óh Kryon, nem is tudom..., ez nagyon keményen hangzik. Miért tennék valaha is ilyet magammal, a családommal?” Halljátok ismét a mondást: A vas élesíti a vasat. Az vagytok, aki a kalapács és az üllő között egyre élesebbé válik – akinek az isteni minősége élesedik. A kalapács ütését nem könnyű elviselni. Úgy tűnik a kihívások fokozódnak, de a végeredmény az a finom szerszám, amelyik bölcsességében és válaszaiban oly éles, hogy teljesen új fogalmakat képvisel. A vas élesíti a vasat. És azon a szinten, aminek a létezéséről nem is tudtok, úgy döntőtök, hogy visszatértek és élesedtek Isten bölcsességében. Nem első alkalommal választottátok ezt a lehetőséget.

Ünnepélyes fogadalmak

A negyedik tennivaló talán nem olyan nehéz mint a többi, de hasonlóan lényeges. Figyeljetek sámánok, e földön másutt elmondtam már valamit, amit nektek is hallanotok kell. Voltatok már itt. Fölébredtetek már. Fölvettétek már a tollat és megírtátok a szent írásokat. A saját őseitek vagytok! Nem első alkalommal érzitek Isten szeretetét a bensőtök közép-pontjában. Nem első alkalommal érzékelitek a körülöttetek lévők társaságát. Ám ebben a teljes energiában sokan ünnepélyes esküt tettetek Isten színe előtt. Némelyek még házasságra is léptek Istennel azért, hogy teljes mértékben a spirituális dolgokra összpontosítsanak és ősi papokként térdepelve imádkoztak és vezekeltek. Van aki éppen itt, ezen a területen csinálta ezt.

Lehet, hogy nem tudtátok amit most mondok: az Istennek tett ünnepélyes esküt életeiteken keresztül hordozzátok. Sámánok, hadd kérdezzem meg tőletek: hányan fogadtatok szegénységet? Hányan magányt? Akarjátok tudni miért nem működnek az emberek közötti kapcsolatok? Mert ti bűntudatot éreztek minden alkalommal, amikor kibontakoznak! A bennetek élő eskü emlékeztet titeket arra: cölibátusban kell élnetek azért, hogy Istent imádhassátok! Az ősi eskük üledékként bennetek ragadnak és még az új energiában is minden nap harcoltok velük.

Talán itt az ideje, hogy levessétek őket magatokról. Azért adom át ezeket az ismereteket, hogy később, ha akarjátok, otthon ülve csöndben megválhassatok a régi energia fogadalmaitól. Ezt kell mondanotok: „Kedves Szellem, levetem a régi energia fogadalmait. Megérdemlem, hogy bőségben, szeretetben éljek azokkal akik szeretnek engem. Megérdemlem az új kezdést. Megérdemlem, hogy része legyek az ország átalakulását segítő megoldás új energiájának.” Emlékezzetek erre a spirituális axiómára: először önmagadról gondoskodj... és megváltoznak körülötted a dolgok.

Egyeseknek úgy hangzanak ezek a tennivalók, mint levegőben szertefoszló szavak. De higgyétek el, több energiát képesek létrehozni annál, mint amennyit a leghatásosabb fegyverek valaha is tudtak. Az egész országot megrázzák. Fényt sugároznak a sötét helyekre. Templomot építenek bennetek, amelyek meggyógyítják az országotokat. Ebben a folyamatban senkit nem fogtok leigázni... és mások sem győzedelmeskednek senki fölött. Fokozatosan, együtt fedezitek föl a családi összetartozást és le fogjátok küzdeni a különbségeket.

Szent helyek tulajdonlása?

Istent senki sem birtokolja! Egy család, egy Föld, egy emberiség van, mindenki más-más feladatokkal. Isten lényegi valóját egyik nép sem mondhatja magáénak. Azért mondom ezt, mert ez is része a megoldásnak. Végre lehetőség van annak fölismerésére: a szentek szentjét senki sem mondhatja magáénak. Talán képviselni kell ahelyett, hogy birtokolnátok? Ám ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, vállalni kell a felelősséget a család egységének a megbecsüléséért... az egymás számára fontos dolgok tiszteletben tartásáért. Soha senki nem sajátíthatja ki a szent helyeket. Az „immunrendszer” régi energiájában mindig harc folyt azért, mit tekintenek szentnek. Most a „csecsemőmirigy” energiájához folyamodom azért, hogy harmóniát teremtsen a lényegileg egyazon szentségek között dúló harc helyett.

A kapu megnyitása

Még ennél is többről van szó, óh még többről! Amit most fogok csinálni, arra azért van szükség, hogy lássátok: megvannak az eszközeitek. Vannak akik számítottak rá, mert tudták itt ma átalakulás következik be. Energiát fogok adni nektek, de ugyanakkor igénybe veszem ehhez a hozzájárulásotokat – az itt lévőkét és azokét akik az egész világon ugyanebben a percben imádkoznak. Sokan a sejtek szintjén számítottak a következőkre.

A Szellem nevében, a család nevében, ebben a nagyszerű országban itt és most megnyitok egy spirituális kaput. (Szünetet tart.) Most pedig meghatározom, mit jelent ez. Ebben az új energiában a kapu nem valami, amin át fényességes ragyogásban beáramlik Isten. A kapu spirituális energia-ajtó nyitás, ami révén az ember kapcsolatba léphet a bölcsességgel. Saját szándéka alapján minden Emberi Lény beléphet ezen a kapun, átmehet az új ajtón. A kapun túl fejlődés, katalizátor, a bölcsesség három-ja, megoldás, belső béke, sőt még öröm is van. A kapu méltányolja az emberek bölcsességét és az emberiség képességét. E kapu magnyitásával olyan ismeretet adok, amit korábban még soha nem közöltem, mivel most érkezett el az ideje. Az új energiára vonatkozó közlés az egész világra kiterjed. Az elkövetkező néhány hét során ezrekhez fog eljutni. Itt az ideje.

Az emelkedett mesterek visszatérése

Azokhoz is szólok most, akik papíron találkoznak a szöveggel. Az ősi és hatalmas erejű spirituális hittel rendelkezőkhöz. Ebben az évben világszerte elkezdődik az emelkedett mesterek energiájának visszatérése.

Ez nem metaforikus kép. A Föld legtöbb ősi hitrendszerében megjelentek emelkedett próféták és sok hívő számít a visszatérésükre. Nos, ez most küszöbön áll, de nem úgy következik be, mint ahogy várjátok. Az emelkedett mester a ti választásotok szerint készül belépni az ember szívébe és tudatába. Az itt lévőknek (a zsidóknak) azt mondom: az akinek a szertartáson üresen hagyjátok a székét, le fog ülni és étkezni fog veletek! Közeleg az idő, ugye?

Ez a fölemelkedő energia egy időben, sok kultúrában fog egy embert megjeleníteni. Azokhoz a kultúrákhoz szólok, akik második eljövetelt, elsőt, vagy akár harmadikat várnak. Azt mondom, ugyanaz igaz a ti számotokra is. Hiszen az öröm amit az emelkedett mesterek imádatában éreztek, az fog megjelenni ebben az új energiában, bennetek. Ha a hit-rendszerek sorát nézitek, megtaláljátok Isten szeretetét. És ha csodálkoztok ezen, ezt mondom: ha másnak látjátok ezt mint az egymás felé irányuló szeretetet, azt az emberek csinálták nem Isten.

Hadd tegyem érthetővé mindezt. A visszatérés energiája világszerte kéznél van. Ezt szerződés biztosítja. Van aki ezt mondja: „Nem gondolom, hogy megragadhatnád az emelkedett mester mélységes energiáját és átadhatnád egy Emberi Lénynek.” Hadd emlékeztesselek benneteket a saját történelmetek régi hitére (ismét a zsidókhoz szólok). Illésnek volt egy tanítványa, Elizeus. Ha fölidézitek a történetet, tudjátok, hogy amikor Elizeus tudomására jutott mestere közelgő fölemelkedése, ezt kérdezte a prófétától: „Kedves Mester, a távozásod után viselhetem a köpönyegedet?” Illés így válaszolt: „Igen Elizeus, ha látod a fölemelkedésemet, megkaphatod a köpenyemet.” A megvilágosodás vizsgája volt ez, nem? Ha elolvassátok az ősi történelmeteket, tudhatjátok: Elizeus nemcsak látta a fölemelkedést és beszámolt róla, de Illés próféta köpönyegét is viselte, amit megkapott. A próféta spirituális köpenye ugyancsak rászállt és ő nagyszerű munkát végzett. És amerre csak járt a Földön, az emberek érezték Isten szeretetét.

A mester, az emelkedett köpenye Emberi Lényhez került, aki még élt. Nagy megerőltetést jelent az elméteknek az, hogy megértsétek: ez az esemény újból megtörténhet? Erre utaltak a Föld prófétái, amikor a visszatérésükről beszéltek. Újból mondom: ez nem vallásos igehirdetés. A családról beszélek! Arról hogyan működnek a dolgok a szellemi dimenziók valóságában. Mindig is így volt ez kedveseim, de hogyan lehetne a szellemi dimenziók spirituális fogalmairól beszélni a régi energiában? Valamennyi emelkedett mester ismerte a Föld mostani lehetőségeit. Sok szent irat tanúsítja ezt és a visszatérésüket erre az időre jelezték, akkorra amikor ezeket a szavakat halljátok.

Az eljövendők

Ez nem minden. Érkezőben vannak olyan Emberi Lények, akiket nem tudtok majd irányítani. Másképpen gondolkodnak mint ti. Bizonyos tetteiket nem fogjátok szeretni és semmit sem tudtok tenni ez ellen..., mivel gyerekek! Nemcsak Izraelben, de mindenütt megjelennek: a határokon, a népcsoportokban, az országokban és a közösségekben. Ne rémüljetek meg, ha egybegyűlnek és egy-két dolgot tanítanak a felnőtteknek az elkövetkező időszak békéjéről. Ha a gyerekek erősebbek lesznek, a dolgok megváltoznak. Így van ez. Része a szerződésnek. Része a megoldásnak. Másfajta Emberi Lény érkezik, aki mindkét oldalon kezet ráz majd Isten isteni természetével, olyan ember aki érti, hogy a szív a középpont, ember aki ismeri az immunrendszer és a csecsemőmirigy közötti különbséget.

Néhányan másként fogtok távozni mint ahogy idejöttetek. Fölkél bennetek a szándék a köpönyeg iránt és jól tudjátok, hogy eltávozhattok innen és magatokra ölthetitek az emelkedett mester köpenyét. Másképpen járhattok azok között, akikkel dolgoztok és játszotok, belső békét érezhették magatok, az országotok és mindazok felől, akik a helyzet részesei. A tanításnál jóval több történt most itt.

Éreztétek azok érintését, akiket ismertetek és már nem élnek? Itt vannak ők, mivel fontos újraegyesülés ideje ez. A tanítás kezdetén mondtam már. Nem szívesen távozom. Ittlétem teljes ideje alatt mindegyikőtök tisztult. Néhányan éreztétek a Szellem érintését a vállatokon. Néhányan láttátok a színpadon megjelenő színeket. Úgy fogtok távozni, hogy tudjátok: a Szellem családtagként szólt ma hozzátok. És némelyek csodálkoznak, történt-e valami.

Mindenkit egyformán szeretek. Nem az számít kedveseim amit tesztek – nem a munkáról beszélek. Az utazásról! A család tagjai vagytok és miként a múltban is, úgy ezentúl is újból és újból eljövök hozzátok.

Elkövetkezik majd a nap, amikor ti és én nyitott szemmel látjuk egymást és ekkor a Tiszteletadás Csarnokában álltok és eléneklitek nekem a neveteket. Emlékezzetek, megtörtént már korábban is. És a találkozásunk alkalmával arról az időről beszélgetünk majd, amikor az emberek egybegyűltek Tel Aviv-ban és úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. És akkor ismét egyesülünk... a szavakon túl.

Ha látnátok azt amit én, akkor látnátok a lehetőséget amiről korábban beszéltem. Ugyanis tizenegy évvel ezelőtt megjelöltem azt, ami most itt van előttetek. Zsidók és gojok számára egyaránt az Új Jeruzsálemnek neveztem ezt az energiát.

Az Új Jeruzsálem nem izraeli hely. A béke városának a meghatározása, melynek neve: A Föld. Mennyire találó! Valóban ez a középpont? A Világegyetem egyetlen olyan bolygóján, ahol a szabad akarat érvényesül, ez a középpont? Igen, ez az. De tudtátok ti ezt, ugye?

Kedveseim, Kryon és környezete kihúzódik most a csoportból, visszatér a fátyol hasadékán keresztül. Végtelen megtiszteltetés a számomra, hogy erre a rövidke időre köztetek lehettem, meglátogathattam a Világegyetem középpontjában lévő alapot.

Búcsúzom tőletek:

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2000. 10. 27.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon