Üdvözöllek benneteket, kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Jó újra találkozni veletek. A jelenlévők egy része azt mondaná erre, hogy nem találkoztunk még soha ezelőtt, én azonban azt válaszolom, hogy igen, találkoztunk már, találkoztunk bizony! Kedveseim, tudjuk, kik vagytok, név szerint ismerünk benneteket. Azért vagyunk itt, hogy elmondjuk, milyen határtalanul szeretünk benneteket, és ezért mondjuk képletesen, hogy megmossuk lábatokat. Ez az élcsapat olyan sokat elvégzett már! Nem véletlen, hogy itt ültök, és ezt a közvetítést hallgatjátok (vagy olvassátok). Üzenetet hoztunk mindannyiatok számára.

A terembeli [és az olvasók közötti] gyógyítókhoz fordulunk a következő percekben. Akik nem tartják magukat gyógyítónak, sok értelemben mégis azok. A Föld bolygó gyógyítói vagytok, ezért tehát minden hallgatóhoz és olvasóhoz szólunk. Kedvesem, hozzád beszélünk! Mindenkit magasabb rezgésszintre hívunk, aki úgy érzi, ideje előbbre lépnie. Átadjuk nektek a Szellem legnagyobb emberi attribútumával, a biológiai testtel kapcsolatos adományt.

A következő percekben olyan témára kerül sor, amellyel korábban nem foglalkozott Kryon önálló közvetítés keretében. Vártunk ezzel a mai napig, a ti csoportotok összegyűléséig. Soha többé nem lesztek így együtt, ahogy ma este, s nem érzitek a felétek áradó szeretetet. Gondolkozzatok el ezen: csoportkarma köt össze benneteket. Ez a csoport korábban együtt volt már! Érzitek? Lesznek, akik azt mondják: nem. Azért van így, mert a fátyol elrejti mindezt előletek. Anyák, lányok, fiúk, nagyanyák, unokatestvérek és fivérek ülnek itt együtt, mégsem tudtok erről, és idegen számotokra az előttetek vagy mellettetek ülő ember. Azt gondoljátok, ma találkoztok először, de tévedtek. Karma köt össze benneteket a múltbeli közösen eltöltött életek nyomán. A karma ezúttal egyszerűen annyit jelent, hogy itt ültök ebben a csoportban, és együttesen hoztok létre gyógyító energiákat feladataitok elvégzéséhez. Tudjuk, hogy ennek a csoportnak az ereje képes megváltoztatni az embereket ezen a bolygón. A biológiai változás magvait hordozzátok magatokban, és éppen erről akarunk ma beszélni.

Szerettek címet adni összejöveteleiteknek. Ezúttal mi adjuk: „A biológiai test, a legnagyszerűbb emberi attribútum”. Az emberi test biológiájáról fogunk beszélni nektek. Olyan információikról lesz szó, melyek egy része már ismerősen hangzik, más részük pedig megerősíti észleléseiteket, érzéseiteket. Lesznek köztük egészen új információk is, de egészében véve mindegyik a biológiai testre fog vonatkozni. Kryon sosem öltött emberi formát, ezért olyan megtiszteltetés itt ülnie azok előtt, akik azt választották, hogy idejönnek erre a bolygóra! Mindnyájatok Isteni Részét ismerem, és érzékelem MerKaBátokat, amely időtlen. A Szellem teremtményei vagytok. Ám amint most előttem ültök, és én megmosom lábatok, biológiai embertestben léteztek, melynek minden egyes sejtje szent – éppen erről akarunk beszélni nektek.

A biológiai testről szóló értekezésünkben a kezdetekig nyúlunk vissza. Mindannyian csillagmagot hordoztok magatokban. Olyasmit mondunk most el, amiről volt már szó korábban, de nem hangsúlyoztuk ennyire a jelentőségét: a biológiai testetekben lévő csillagmag más helyről származó lények által került oda, megfelelő célzattal. Szeretettel és megbecsüléssel övezve került oda, hogy azok a szellemi lények lehessetek, akik vagytok. Talán fantasztikusnak vagy lehetetlennek tartjátok ezt, de Ádám és Éva metaforikus története igaz. Voltak idők, mikor a maghordozók eljöttek erre a bolygóra, nem is egy, hanem sok helyre. És a látogatók által ez a szent biológiai mag átadásra került az emberek számára, akik készen álltak erre. Ezért mondom a tudósaitoknak, kedveseim: sosem fogjátok megtalálni a hiányzó láncszemet! Ez a hiányzó láncszem nem lelhető fel az anyagban. Ehelyett egy napon majd az égből érkezik el hozzátok, és megmutatja magát nektek. Amikor ez megtörténik, láthatjátok majd, hogy a magatokban hordozott mag, melyet eónokkal korábban ültettek el az akkori emberekbe, s amely azzá fejlődött, akik ma vagytok, nos, ez a mag nem úgy néz ki, mint egy rovar, nem úgy néz ki, mint egy gyík, nem néz ki furcsán és hátborzongatón, nincsenek hatalmas szemei és szürke bőre. Úgy néz ki, mint egy becses emberi lény! Ne lepődjetek meg, amikor találkoztok őseitekkel, mert ők nagyon hasonlítanak rátok! És bár erről nem mondunk most többet, annyit elárulunk, hogy néhányan most is itt vannak veletek.

Hadd tegyünk fel egy kérdést az evolúció logikájáról. Igaz az, hogy a biológiai lények fejlődése folyamán mindig a legjobb, legalkalmasabb biológiai tulajdonságokkal rendelkezők jutottak egyre – a természetes kiválasztódás folytán – magasabb fejlettségi szintre? Hogy ezek a biológiai tulajdonságok, mindig a legnagyobb túlélési esélyt biztosítottak? Ti így gondoljátok, és erre találtok folyamatosan példákat az alacsonyabb létformák között. Vagyis ez azt jelenti, hogy a túlélésre legalkalmasabb példányok hozzák létre az erősebb, életképesebb biológiai formákat. Ez a logikus evolúció, melyet „természetes kiválasztódásnak” hívtok. Nos, hadd fűzzek hozzá ehhez valamit: számos alacsonyabb életforma létezett már előttetek is, és tudósaitok azt állítják, hogy a ti biológiai fejlődésetek visszanyúlik az egyszerű tengeri csillagig vagy mondjuk a gyíkig, aztán egy lény kimászott a tengerből, és évmilliókon át alakult és fejlődött, mígnem e folyamat során kialakult tulajdonságai hozzáadódtak az emberi genomhoz, génállományhoz.

Mármost feltesszük a kérdést: miért van az, hogy a tengeri csillag tud új kart növeszteni az elvesztett helyett, a gyík tud új farkat növeszteni, ti azonban még egy elvesztett ujj helyett sem tudtok újat növeszteni? Értelmezhető ez a természetes kiválasztódás rendszerében? Amikor az emberi idegszálak elszakadnak, miért nem nőnek újra össze? Azért, mert a ti TERVETEK megtiltja ezt. Volt egy megszakítás, egy közjáték az emberi evolúcióban – az a bizonyos magbeültetés, amelyről előzőleg beszéltünk. Az volt a célja, ez a ti kívánságotok volt – a saját kívánságotok szerint (amikor még nem itt voltatok) –, hogy a szent utazásotokhoz szükséges tulajdonságokat megkapjátok. Lényegében arról született döntés (ismét csak általatok), hogy az emberek nem csak biológiai lények lesznek ezen a bolygón. A kialakított terv szerint az emberek Isteni Részt hordoznak magukban. Ezen a ponton szentelődött meg a biológiai test, azaz Ádám és Éva metaforájában Isten megjelenik, és lehetővé teszi, hogy a mag behelyezésre kerüljön. Higgyetek nekem! A tudományos bizonyíték témájához annyit teszünk hozzá, soha nem fogtok rátalálni látványosan. Magbiológia – el kell fogadnotok ezt a megközelítést ahhoz, hogy megértsétek saját megszentelt lényeteket. Ezzel a magbiológiával együtt jelent meg a mágneses rész és jelenlegi DNS utasításkészlete is bennetek.

Korábban elmondtuk már, hogy DNS vezérlő adatainak nagy része láthatatlan. Megkérdezhetnétek: „Miért nem látjuk őket, Kryon? Nem elég precízek a mikroszkópjaink?” Hadd hozzak fel erre egy példát. Képzeljétek el velem együtt, hogy 150 vagy 200 évvel ezelőtt néhány tudós egy technológiai csoda folytán eljut a ti időtökbe, és képes távolról szemügyre venni benneteket.

Időutazási technológiájuk nem teszi lehetővé számukra, hogy bármit is halljanak, csak arra képesek, hogy lássanak titeket időműszerükön keresztül. Néznek benneteket egy ideig, majd visszatérve ezt jelentik: „Úgy tűnik, az 1998-as kommunikáció nem tér el jelentősen a maitól, 150 év múlva is úgy beszélnek egymással az emberek, mint most. Láttuk, hogy mozog a szájuk, tehát hangosan beszélnek. Láttunk még sok kifeszített vezetéket is. Úgy gondoljuk, hogy olyan készülékekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik, hogy a vezetékeken keresztül beszéljenek! Ettől eltekintve úgy látszik, hogy a kommunikáció módja nem változott meg lényegesen.”

Tévedtek, igaz-e? Nem észlelték azt a több tízezernyi képet, mely a levegőn keresztül áramlik! Semmit nem vettek észre abból a kommunikációból, amely mágneses átvitel útján zajlik az atmoszférában. Nem érzékelték a műholdas adásokat, az állomásokat és tornyokat, sem azt a milliónyi beszélgetést, mely ezeken keresztül történik. Miért nem? Mert nem láthatták! Nem voltak felkészülve effajta információra, ilyen jellegű tudásra. Arra sem készültek fel, hogy ilyen bámulatos dolog tárulhat majd eléjük. Nem ismerték a technológiát, de még csak előképeik sem voltak egy ilyen technológiai fejlődésről – ezért is nem látták. Mégis ez a valóság 1998-ban, noha ők nem erről számoltak be.

Ennek mintájára mai tudósaitok belenéznek mikroszkópjaikba, s elektronikus műszereikkel vizsgálják a DNS-t, de csak azt tudják elemezni, amit látnak – a kémiai részét. Nincsenek felkészülve arra, hogy meglássanak vagy megértsenek a kémiai részen kívül mást is, mert elképzelésük sincs a DNS mágneses utasításkészletéről. Később még bővebben is beszélünk majd erről.

Tehát a mágnesesség hordozza életetek utasításkészletét. Sőt ennél többet is hordoz: spirituális szándékot! Abban a mágneses rendszerben nemcsak a biológiai lényeteket meghatározó elemek találhatók, hanem megszentelt lényetek jellemzői is, azaz a csillagmag rész, amely karmikus rétegeteket hordoz, s amely tartalmazza születési időpontotok mágneses lenyomatát is, vagyis hogy hol tartózkodtak a bolygók naprendszeretekben, amikor megszülettetek – mindez a DNS mágneses jellemzői közé tartozik. Arról a mágneses lenyomatról beszélünk, amely áthatja DNS-etek kémiai részét is. Íme, itt vannak az általatok asztrológiai tudománynak nevezett terület összetevői; ezennel megadtuk, hogy hol találhatóak az idevonatkozó lenyomatok.

És még mi minden mondható el erről a roppant jelentőségű mágneses lenyomatról! Ez felel azért, ahogy kinéztek, ez emlékezik arra, hogy mi módon növekedtek, ez tartalmazza magát az Életmagot. Habár később még részletesebben is szólunk róla, ki szeretnénk térni most is a mágneses lenyomat egy további tényezőjére: nagyon is valóságos utasítást tartalmaz saját elmúlásotokról! Miképp lehetséges ez? Ez az utasítás meghatározza élettartamotokat, kedveseim, méghozzá körülbelül egytizede annak, mint amekkora lehetne! Az emberi test a maga megszentelt voltában, a maga nagyszabású felépítésével, a maga csodálatos rendszerével úgy lett megtervezve, hogy képes legyen újra és újra és újra megfiatalítani magát. Mi a következőkben a DNS-nek csak arról az utasításkészletéről beszélünk, amely meghatározza életetek végét és az ezzel összefüggő kémiai történéseket. Beszéltünk előzőleg a kezdetről, foglalkozzunk most a befejezéssel.

Megszentelt szavak következnek. Olyan dolgokról fogunk beszélni, melyekben nagy erő rejlik. Először áttekintjük, mi az, AMI VAN, aztán elmondjuk, miként lehet azt MEGVÁLTOZTATNI. Minden egyes emberben van egy olyan utasításkészlet, amely a halálhormon működésbe hozását szabályozza. [Lee: Valójában nem a mai tudományos értelemben vett hormonról van szó, jelenleg azonban nem létezik jobb kifejezés rá.] Kedveseim, e nélkül az utasításkészlet nélkül az emberi test több mint 900 évig képes élni. Ma még azonban ez a bizonyos utasításkészlet megakadályozza az újrafiatalodást, aminek öregedés és halál a következménye. Annak érdekében, hogy ez a halálanyag működésbe jöjjön, szükség van egy órára – és van is óra bennetek. A DNS-szerkezetben és a test minden egyes sejtjének génjei között van egy időmérő – egy szerkezet, amely számol. Azért vagyunk itt, hogy most első ízben elmondjuk, ez a számláló szerkezet, ez a halálkatalizátor idézi elő elmúlásotokat.

Most tehát már tudjátok, hogy van egy számláló szerkezet megszentelt biológiai testetekben, amely számolja a napokat a pubertáskorig, számolja a reprodukciós életszakasz napjait, majd elkezdi számolni azokat a napokat, amikor a halált előidéző kémiai anyagok fokozatosan növekvő mértékben működésbe jönnek. Az a ritmikus eszköz, amely minden egyes emberi sejtben megtalálható, és együttesen képes életidőtöket jelezni, még felfedezésre vár, biológiai órának neveztétek el. A halálhormon tervszerűen lép működésbe, és félbeszakítja fiatalodási folyamataitokat. Ezt hívjátok öregedésnek. Így lettetek megtervezve, mégis azt mondhatjátok: „Ez borzalmas!” Mi azt válaszoljuk erre, hogy ti terveztétek így. Hozzáfűzhetnétek: „Miért lett ez az egész ilyen módon kialakítva? Mitől erőt adó vagy szent ez az üzenet? Ha mindez igaz, az nagyon elszomorító.”

A MIÉRT-re ez a válasz: a bolygónak arra volt szüksége, hogy viszonylag rövid idejű megtestesülések alatt végezzék el feladataikat az emberek, majd újra másik testet öltsenek, amely magában hordozza az elmúlt élet karmáját is. Más szavakkal, a rövid időtartamú életek egymásutánja képezte a karmikus motort, erre volt szükség a bolygó rezgésszintjének megemeléséhez. Így működik a rendszer. Ezt a bolygót ti, az Isteni Részek alakítottátok ilyenné, hogy segítsetek Istennek az egyensúlyi helyzet megteremtésében. Ezzel a folyamattal megleptétek az egész Világegyetemet! Hiszen az elmúlt években a bolygó és a rajta élők rezgésszintje folyamatosan emelkedett, minden hátráltató lehetőség ellenében. Emiatt vagyunk mi most itt! Megváltoztattátok a jövőtöket, és mi éppen azért vagyunk itt, hogy segítsünk ezeket a változásokat megvalósítani, s új információkat hozzunk arról, hogy mit vittetek végbe. Nem mi irányítjuk ezt az egészet – hanem TI. Vagyis a halálhormon egy olyan rendszer részeként jött létre, kedveseim, amelyet elkezd felváltani egy újabb rendszer. Felfogjátok, mit mondunk el nektek ma este? A rövid életek rendszere átalakulóban van! Ezért kérjük, figyeljetek ránk, hogy megérthessétek, nem telik el sok idő addig, mikor a biológiai óra és a halálhormon rendszere felváltható lesz. Ó, mennyire szeretünk benneteket! Még több adomány és még több spirituális energia érkezik és van úton bolygótok felé, melyet felhasználhattok a változások során. Bölcsességet és felismeréseket hoz nektek ez az új energia, a tudományos haladás sok elemét is magával hozza. És ez még nem minden.

Beszéljünk a választásról, mert ez itt most a kérdés. Tudtátok, hogy gyerekkorotoktól kezdve ti választhattátok meg, hogy mi történjen veletek? Nem a biológiai testetekkel, hanem az életetekkel! Van néhány információnk számotokra a gyerekekről. Hányan tudtok visszaemlékezni a gyerekkorotokra? Pszichológusaitok azt állítják, hogy az emlékezetben a jelentős események maradnak meg. Az agyatokban található egy lenyomat, amely az emlékezetet formálja, s ennek köszönhetően az emlékezetben megőrzött különleges események a bennük rejlő lehetőségek miatt maradnak meg. Ezek gyakran olyan események, amelyek először történnek meg veletek. Hány ilyen emléked volt egyéves korodban? Valószínűleg néhány tucatra rúgott a minden szempontból jelentős és emlékezetes élmények száma. Mégis igen kevesen tudtok visszaemlékezni akár egyre is ezek közül. Megmondom, miért: mert el vannak zárva előletek! Tessék, még egy adalék a DNS mágneses összetevőiről! Hogy miért vannak elzárva?

Ennek az az oka, hogy az egyéves, de néha még a kétéves gyerekek is teljes tudással rendelkeznek arról, hogy kicsodák is ők! Tudtátok ezt? A gyerekek a ti megfogalmazásotok szerint olyan körülmények közé kerülnek, amikor ebbe a világba érkeznek, amely valódi kihívást jelent a számukra. Nem boldogok, sokat sírnak, csalódottak. Természetesen ti sok magyarázatot találtok erre, még ha azok nem is illenek egyöntetűen minden gyerekre. Most feltárom nektek az igazi okot: a gyerekek el akarják mondani nektek, hogy kicsodák ők, de akadályozva vannak ebben! Újra a Földön találják magukat, és ezt akarnák kiáltani: „Nem emlékszel rá, hogy ki vagyok én? Együtt terveztük meg ezt az egészet, és most itt vagyok. Hadd mondjam el, ki voltam én. Hadd mondjam el, ki voltál TE.” Nem tudnak egy szót sem szólni, és ez elképzelhetetlen módon csalódottá teszi őket! Jusson eszedbe mindez, amikor legközelebb egy gyermek szemébe nézel, és azt mondod: „Egy öreg lélek lakik ott benn.” És valóban így van! Az öreg lélek el akarja neked mondani, kicsoda ő – és akadályozottsága miatt csalódott! Nem tud beszélni, a teste sem működik még megfelelően. Ti pedig csak ránéztek, és gügyögtök. A gyerekek közül sokan tudnának válaszolni a kérdéseitekre, ha képesek lennének beszélni. Más gyerekek pedig jól érzik magukat ebben az egészben, mert teljesen tudatában vannak, hogy oda jöttek vissza, ahova tartoznak. Hát így működik mindez.

A gyerekek előtt öt- vagy hatéves koruktól kezdve nyitva áll a választás lehetősége. Hadd szóljak néhány szót az emberi életben adódó választásokról. Különösen az Új Korban megérkező gyerekekre vonatkozik, hogy amikor megszületnek, választhatnak, hajlandóak-e elfogadni a körülményeket, melyek közé kerültek vagy sem. Ugyanis tudatában vannak a család működésképtelenségének vagy a családon belüli haragnak. Tudatában vannak az alkoholizmusnak, a betegségnek, minden olyan dolognak, amely lerontja a csoport működését. Tudatában vannak a szegénységnek vagy gazdagságnak. Sok gyerek a szóban forgó életkorban így szól magában: „Úgy döntöttem, hogy kiválok innen. Amint felnövök, én teljesen más leszek.” A fiatalnak, aki éppen elkezd önállósodni, választási lehetősége van, hogy elfogadja, ami körülveszi, vagy sem, és gyakran kizárólag csak a kortársai tartják vissza a választástól. Az Új Korbeli fiatal felnőtt azonban körülnéz, és így szól: „Választhatom azt, hogy nem maradok ezzel a csoporttal. Hiszen különleges vagyok, és ezt tudom is magamról. Minden megbecsülésem mellett másik irányt választok, mert lehetőségem van az elválásra.” [Kryon sokat beszélt minderről más közvetítések során is, az „indigó gyerekekkel” foglalkozva – lásd a Hetedik fejezetet.]

Te, a felnőtt szintén rendelkezel ezzel a választási lehetőséggel, bárhol is tartasz most életedben. Dönthetsz úgy, hogy elhagysz bármit, ami nem megfelelő a spirituális megállapodásod vagy növekedésed szempontjából, és most nem a családról beszélek. Kedvesem, arról a lenyomatról beszélek, amelyet biológiai testeddel kaptál. Arról a mágneses lenyomatról beszélek, amely azt mondja: „Leckém szerint az vár rám, hogy rákos leszek.” Figyelsz jól? Dönthetsz úgy, hogy leválasztod erről magad! Erre az utasításkészletre nincs szükséged többé. Az új energia, a dolgok új állása eszközöket, engedélyt és VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGET ad neked ezekkel a régi működésű folyamatokkal kapcsolatosan. Mondd ezt: „Édes Istenem, szándékom szerint a leválás mellett döntök, és engedélyezem magamnak, hogy túlhaladjam ezt a betegséget, ami nem megfelelő a számomra, mert megakadályozza, hogy az lehessen belőlem, amiért ide jöttem.” Tetszenek ezek a szavak? Valóban működnek. Valóban működnek! Válaszd őket! Erről szól az Új Kor: gyógyítók vagytok mindnyájan.

Vannak dolgok, amelyek még felfedezésre várnak az emberi testtel kapcsolatban. Soha nem lesztek képesek tisztán látni a DNS mágneses lenyomatát, mert az katasztrófához vezetne. De mondok most valamit a társam kedvéért meg a jövőbeni történések igazolásaként, ahogy ezt eddig is tettem: a DNS mágnesességének árnyéka titokzatos módon láthatóvá válik számotokra. Képesek lesztek meglátni az órát, és be tudjátok azonosítani a gént, amely számol, de nem jöttök rá, hogy a sejtek pontosan miként kommunikálnak egymással, és hogyan egyeztetik órájukat. Felfedezitek majd, hogyan lehet egyes mágneses utasításokat megváltoztatni a DNS-ben. Fel fogjátok ismerni, hogy hol található a halálhormon, és mi lépteti működésbe. Mindezek néhány év leforgása alatt bekövetkeznek, ha ezt választjátok.

Beszéljünk most a gyógyításról. Ezzel az ember biológiájának központi kérdéséhez érkeztünk. Gyógyítók, most lesz szó arról, hogy megy végbe a gyógyulás, és ez nem lesz meglepő egyikőtök számára sem. Annak az embernek, aki megjelenik nálatok, és azt kéri, gyógyítsátok meg, úgy kell DÖNTENIE, hogy meg akar gyógyulni. Lehet, hogy ezt mondjátok erre: „Kryon, ez nevetséges. Minden ember, aki hozzám kerül, önszántából jön el, szóval természetesen a gyógyulás mellett DÖNTÖTT.” Mi azonban azt mondjuk: nem, nem döntöttek úgy. Sokan közülük csak enyhülést keresnek, jobban akarják érezni magukat. Azt akarják, hogy javíts az állapotukon – TE javíts az Ő állapotán. TE! Hol van itt az ő személyes választása? Nem azt választják, hogy meg akarnak gyógyulni; azt választják, hogy RÁD ruházzák a felelősséget a SAJÁT gyógyulásukért.

Láthatod, a választás nagyon fontos spirituális tényező. Megszentelt ez az üzenet, kedveseim, hiszen ti nem ismeritek a nagy tervet. Nem láthatjátok azt, amit mi látunk, amikor egy ember meggyógyul. Aki meggyógyul élete további részében gyakran a bolygóért munkálkodik, s ti nem is vagytok vele tisztában, miIyen mértékben segítettétek őt hozzá, hogy megállapodását teljesíthesse. Amint korábban mondottuk – gyógyítók, figyelem! – belefáradhatsz, hogy egyszerre egy emberrel foglalkozz újra és újra. Tudnod kell azonban, hogy ez az EGY EMBER lehet az, akinek gyereke születik, akit talán nem is fogsz látni, sőt talán tudomásod sem lesz a születéséről, aki azonban elképzelhetetlen dolgokat visz végbe a nagy terv érdekében. De hát honnan is tudhatnád? Neked nincs lehetőséged ilyen áttekintésre, mint nekünk. Bízzál benne, hogy így van. Hasonló ez ahhoz, mint a Szellem társának lenni. Bízzál benne, hogy így van. Megrendítő erejű lehetőség van jelen most a teremben a gyógyításra, az egyén és a bolygó gyógyítására egyaránt!

Tehát annak, aki eljön hozzád, engedélyt kell adnia a saját döntése alapján a gyógyulására. Jó ötlet lehet például egy kis szertartást végezni a gyógyítás során. Amikor legközelebb, mondjuk egy asszony leül eléd, fordulj hozzá így: „Mondjunk el néhány dolgot közösen.” Beszéljünk meg előbb néhány dolgot: „Meg akarsz gyógyulni?” Azt fogja felelni: „Igen, meg akarok.” Érd el nála, hogy fogalmazza meg és mondja ki hangosan a szavakat. Kérd meg, hogy öntse szavakba a SZÁNDÉKát. A biológiai test figyel, és meghallja, amit mondani fog. Engedélyt ad a gyógyulására! Ugye ez már másképp hangzik? Micsoda választási lehetőség!

Most fontos dolog következik, ami azonban igen furcsán fog hangzani: a gyógyítók valójában nem gyógyítanak. A gyógyítók hozzájárulnak ahhoz, hogy a test ideiglenesen kiegyensúlyozott jellemzőkhöz juthasson. Akik energetikai munkát végeznek, pontosan tudják, miről beszélek. A gyógyítók nem gyógyítanak. A gyógyítók az egyensúly elősegítői. A kezelőasztalon fekvő ember végzi a munkát. Tudtátok ezt? Az emberi test egyensúlyba hozza magát természeténél fogva. Az összes kezelés és a gyógyításhoz használt anyagok a BELSŐ EGYENSÚLY ELŐSEGÍTŐI. Az emberi test csodálatos; törekszik az egyensúlyra. Úgy tervezték, hogy ezt tegye. Kedveseim, nem létezik olyan ok, ami miatt ma bárkinek is kiegyensúlyozatlan állapotban kellene elhagynia ezt a termet. A kutatók kezdik felfedezni ezt az egyensúlyt, és van olyan kutató, aki már valóban megszentelt területre jutott. Ez az új tudományos felfedezés pedig abban áll, hogy képesek vagytok ÚJRAPROGRAMOZNI A DNS-ETEKET! Szent dolog ez, mivel a szóban forgó új tudományos eljárás lehetővé teszi számotokra, hogy megváltoztassátok a Föld bolygóra vonatkozó tervet! Egy jelentős biológiai felfedezés küszöbéhez érkeztetek. Azt akarjuk, hogy maradjatok! Túlhaladottá vált a rövid megtestesülések korszaka. Lépj be az új rendszerbe, és maradj a bolygón megnövekedett rezgésszinten, dimenzionális ugrást végrehajtva!

És még mindig a gyógyítás legyen a témánk. A gyógyítás hat attribútumát fogalmazzuk meg, melyeket ismertek ti is, most azonban kiegészítéseket fűzünk hozzájuk. Nem az öngyógyításról, hanem az úgynevezett kívülről jövő gyógyításról lesz szó, vagyis amikor emberek és különféle anyagok segítségével folyik a kezelés. Fentről lefelé fogunk haladni, ahol legfölül a jelenleg általatok elérhető legmagasabb rendű energia áll, legalul pedig a múltból eredően használatos legalacsonyabb, de még működő energia. Mindegyik helyénvaló a megfelelő helyzetben. Jegyezzétek meg: ne vessetek el olyan gyógyítási eljárásokat, amelyek életet menthetnek, csak azért, mert nem a legmagasabb energia felhasználásán alapulnak! Alkalmazzátok a rendelkezésetekre álló tudomány bármely formáját, lényeges, hogy körültekintően, bölcsességgel bánjatok velük. Igazán különös lenne, hogy néhány megvilágosodott ember eldobja a régit, bár az új energiájú helyettesítő módszer felfedezése még csak gyerekcipőben jár. Legyetek türelmesek! Ne lepődjetek meg, ha nagyon-nagyon régi, látszólag nevetséges eljárások egyszer csak működőképes új módszerekként bukkannak fel!

A gyógyítás fajtái

1. Gyógyítás energiával

A sorban az első: az ENERGIÁ-val való gyógyítás. Úgy érzem, hogy ennek a csoportnak ez nem jelent meglepetést. Az energiával való gyógyítás során nem jön létre érintés. Az energia olyan módon és formában kerül átadásra, ami a legmegfelelőbb a kezeIőasztalon fekvő embernek. Oly sok lehetőség áll a rendelkezésetekre! Ha annak, aki a kezelőasztalon van, magasabb a rezgésszintje, ismertek előtte ezek a dolgok, és engedélyt adott a gyógyulásra, a segítő, aki az energiával dolgozik, bámulatos csodákat tapasztalhat meg. A beteg meggyógyul ennek az energiának a hatására anélkül, hogy a gyógyító megérintené! Gondolkodjatok el ezen. Ez az Új Kor adománya, a legmagasabb szintű eljárás, az első számú módszer!

Ám ez nem fog működni az alacsonyabb rezgésszintű embereknél. Akik energiagyógyászattal foglalkoznak, azt tapasztalják és támasztják alá, hogy nem működik mindenkinél. Annál érhető el a legnagyobb eredmény, aki megvilágosodott, és tisztában van az engedélyadás és a választás jelentőségével. Aki nem jutott el idáig, s alacsonyabb a rezgésszintje, gyógyulás nélkül fog távozni. „Mit javasoljunk azoknak, akik alacsonyabb rezgésszintűek?” – tehetitek fel a kérdést. Erről lesz a következőkben szó.

2. Kézrátételes gyógyítás

Ez a fajta gyógyítás szükségessé teszi, hogy a gyógyító megérintse a gyógyítani kívánt területet, mivel a páciens alacsonyabb rezgésszintű (mint a gyógyító). Ilyen esetekben az érintés hozza létre azt az összeköttetést, amelyet a két azonos rezgésszintű ember esetében az energia hozott létre. Tehát a kézrátétel is csodálatos, bámulatos eszköz, mert áthidalhatja a rezgésszintbeli eltéréseket. A kezelőasztalon fekvő ember megfogalmazza és hangosan elmondja választását és engedélyét, és a módszer működni fog, ahogy azt nap mint nap tapasztalhatjátok. Sok megvilágosodott ember, aki masszázzsal foglalkozik, egyszer csak észreveszi, hogy gyógyít! Ez is kézrátételes gyógyítás. Valaki odajött a társamhoz, és azt mondta neki: „Félek, hogy tönkremegy az üzletem, mert akik masszírozásra jártak hozzám, meggyógyultak, és nem jönnek vissza többé.” Hát így lett belőle gyógyító, és egyre többen keresték föl, még olyan betegek is, akik máskülönben nem tették volna! A kézrátételes gyógyítás hatalmas eszköz.

3. Élő energiájú anyagok

Most a gyógyítók által használt szerekről és anyagokról fogunk beszélni. Ezek sorában az elsők az élő energiájú anyagok. Már évek óta beszélünk nektek róluk. Megfordult-e már a fejetekben akár csak egy pillanatig is, hogy csupán véletlen volt, és nem a szinkronicitás jele, hogy a legsúlyosabb betegségeitekből élő energiájú anyagok segítségével gyógyultatok meg? A tuberkulózisra és a gyermekbénulásra gondolunk itt. Ha megértitek, amiről beszélünk, tudni fogjátok, hogy az életerő hatalmas tényező, és csodálatos segítséget jelent a gyógyszerek körében. Egy lenyomathoz kapcsolódó életerő nem könnyen változik meg, ha a formája érintetlen, ép marad. Akik gyógynövényekkel és aromákkal, illatanyagokkal foglalkoznak, tudják, miről beszélek, hiszen azok is élő energiájú anyagok.

Nézzük meg más oldalról is a kérdést, amely összefügg a tudományos kutatásokkal. Vizsgálatok folynak a gének változásainak testre gyakorolt hatásáról, méghozzá oly módon, hogy speciális körülmények között előállított géneket juttatnak be a testbe.

Ezek a gének, különböző jellemzőkkel rendelkeznek, majdhogynem élő harcosokként veszik fel a küzdelmet a betegségekkel, egészen azok forrásáig hatolva. Ezt a módszert is nagyra értékeltük! Ne hajítsátok félre csak azért, mert egy „nem megvilágosodott” orvosprofesszor állt vele elő. A Szellem az egész bolygót megtiszteli felfedezésekkel, s erre bárhol sor kerülhet, ahol megfelelő SZÁNDÉK létezik! Gondoljátok ezt végig. Az élő energiájú anyagok kutatása tudományotok elismert területe, mert mint korábban mondottuk, a tudomány spirituális. A fizikai valóságban tudatosság VAN, az anyag legkisebb részecskéjéig bezárólag, s akik a kvantumfizikai szintet kutatják, tudják, miről beszélek. Kezdenek rájönni, hogy az általuk vizsgált valóság változhat annak függvényében, hogy mire gondolnak vizsgálat közben. Tudtatok erről?

Kísérjétek figyelemmel az új élő energiájú gyógyszerek megjelenését. Fordítsatok különös gondot azokra, amelyeket nagyon öreg energiákból nyernek, mintha egy másik korszakból, a Föld időkapszulájából származna az az életerő. Hamarosan pontosan megértitek, mire gondolok. 

4. Mágnesesség

A mágneses gyógyítást szintén nagy elismerés illeti. Csodálatos eszköz, az emberi DNS mágnesességével dolgozik hatékonyan. Nagyobb hatásfokkal működik most ezen a bolygón,  korábban bármikor.

Elmondtuk, hogy az emberi test törekszik az egyensúlyra, és alkalmanként segítségre van szüksége ehhez. Akik járatosak a mágneses gyógyításban, tudják, hogy melyek azok a biológiai területek, amelyekre mágneses úton lehet hatni. Ebben az intuíció és az új tudás szent adománya segíti őket. Ilyen módon működik ez. Ti fogjátok megírni az idevágó könyveket, mert azok megírása még várat magára. Felsőbb Éneteket közvetítve kapjátok majd meg a tudást, amely mindenki javára fog szolgálni.

No mármost, értelmesnek találjátok, hogy miután a tökéletes egyensúlyt elértétek, még mindig a helyükön hagyjátok a mágneseket? A válasz csak NEM lehet. A kívülről ható mágnesesség az élő energiájú szerekhez, a kézrátételhez és az energia általi munkához hasonlóan időleges módszer a kezelt személy egyensúlyának visszaállítására. Amikor az egyén már az egyensúlyi állapotot választotta, miért akarnátok, hogy még mindig magán viselje a mágneses eszközt? Miért akarna az illető mágneses hatás alatt aludni minden éjszaka? A test kiegyensúlyozza magát, és meggyógyul. Mi értelme lenne tovább alkalmazni a külső behatást a gyógyulás után? Ez olyan, mintha azt mondanátok a testnek: „Nem hiszem, hogy egyensúlyba fogsz kerülni. Inkább örökösen ingereket küldök neked.”

Bármelyik gyógyítási módszert használjátok is folyamatosan, megszakítás nélkül, figyelmen kívül hagyva a biológiai test természetes képességét az egyensúly elérésére, az komoly veszélyeket hordoz magában. Vannak, akik mágneses füzéreket használnak, s csodálatosan érzik magukat, amíg rajtuk van. Ez a test cselfogása csupán! A sejtek különlegesen érzik magukat, miközben erősítést kapnak (inger éri őket). Olyan, mintha bizsergetnék és masszíroznák őket, s ettől „kifejezetten kellemesen” érzik magukat. Ám ez nem jelenti azt, hogy az egyensúlyi részben minden rendben van. Tudattágító kábítószereitek többségének is ugyanez a hatása; olyan állapotba juttatnak benneteket, amelyben „csodálatosan” érzitek magatokat. Igazság szerint csak az történik, hogy „éreztek” valamit. Tehát hozzátok egyensúlyba a testet, és ha ezt elértétek, távolítsátok el az ingerkeltőket! Ha újra szükség lesz rájuk az egyensúly helyreállításához, akkor vegyétek elő újra. Ne használjátok folyamatosan, mindennap őket. A mágneses módszer veszélye abban rejlik, hogy az utasításkészlet ténylegesen megváltozik, sőt sok esetben kitörlődik! Ez igen messze jár a kiegyensúlyozottságtól. Veszélyezteti az egészségeteket, higgyétek el!

5. Kémiai gyógyszerek

A vegyi anyagok használata alacsony energiájú gyógyítási módszer, a Szellem mégis tiszteletben tartja, mert hatással van a testre, és egyeseknél, akiknek erre van szükségük, megfelelő lehet. Talán egyszerűen nem jöttetek még rá, hogy a sorban előrébb álló eljárások közül melyikkel lehetne helyettesíteni, vagy ha rá is jöttetek, a gyógyításra szoruló személy nem reagál megfelelően alacsonyabb rezgésszintje miatt. Tehát ne gondoljátok, hogy mivel hátrébb áll a sorban, semmi dolgotok vele. Az a legfontosabb, hogy ha működik, kedveseim, életben tart benneteket a bolygón. Mindazonáltal ha alkalmatok nyílik, próbáljatok másik eszközhöz folyamodni. A vegyi gyógyszerek hátulütője, hogy a finoman hangolt test a változtatási szándékkal bejuttatott vegyi anyagokra mindenképpen reagálni fog, ám nem tudjátok hajszálpontos ellenőrzés alatt tartani, hogy mi módon. Időnként mellékhatások lépnek fel, vagy más egyensúlytalansági tünetek jelentkeznek; ezek egyszerűen az alacsony energiájú gyógyítás jellemzői.

6. Sebészeti beavatkozások

Bizonyára nem okoz meglepetést nektek, hogy a sebészeti beavatkozások módszere került leghátra. Megismételjük azonban, kedveseim, hogy álljon bár a leghátul, de jelenleg ez foglalja magába tudományotok néhány legnagyszerűbb elemét is. Amikor már minden más lehetőség kimerült, ehhez a módszerhez folyamodva gyógyulás érhető el. Ti az energiával gyógyítók, azt szeretnétek látni, hogy a hozzátok forduló betegek meggyógyulnak, mert veletek azonos rezgésszintjükön megértik a választás jelentőségét, és hozzájárulnak a saját gyógyulásukhoz. Ám lesznek, akik soha nem fognak így dönteni. Tehát a gyógyítási módszerek skáláján lejjebb kerestek majd megoldást, és van, amikor a sebészeti beavatkozásig kell lemenni. Ha ezzel az eljárással lehet életben tartani őket itt a bolygón, akkor tekintsétek ezt ugyanolyan megszenteltnek, mint az energia általi gyógyítást! Csodálatos energiamunkátokkal gyorsítsátok meg felépülésüket a műtét után.

Tehát minden módszernek megvan a maga létjogosultsága. Valóban megszentelt és áldott tudományotoknak ez a területe. Értitek, hogy is működik ez? A legmagasabb szintű Új Korbeli energiával folyó munka és a sebészkés ugyanúgy a rendszer része, s azt kérjük, értsétek meg ezt jól. Legyetek türelmesek. Okozhatnak még meglepetést az eljövendő felfedezések. Megdöbbennétek, ha láthatnátok a meditációkat, imákat és minden más „energia általi munkát”, amely a sebészkést tartók elméjében zajlik ebben a korban. Jóval több dolog létezik ezen a területen, mint ami látható, és teljes mértékben együtt fejtik ki a hatásukat. Ez is új kihívásaitok része.

Áttekintettük a hat módszert, de hátravan még egy, a legszentebb, amelyhez semmi más nem szükséges, csak maga a test. Igen, ilyen módszer is van, mégpedig az ÖNGYÓGYÍTÁS. Vannak a teremben olyan energiagyógyászok, akiknek ismerős az öngyógyítás területe is. Nem egyszerű ezt megtanítani, facilitátorok, segítők szükségesek hozzá. Azok tudják meggyógyítani magukat, akik magasabb rezgésszintűek, s megértik, hogy a tudat képes megváltoztatni a fizikai valóságot.

Van az öngyógyításnak három olyan vonása, amellyel jó, ha tisztában vagytok. Az első az integráció, az egységessé válás, a második az egység, és a harmadik, a legfontosabb az egység [nevetés]. Megint egy nagyon értékes, és néhányatok számára még szokatlan dologról még lesz szó. Hányan vagytok olyanok, akik beléptetek ebbe az életbe, s most azt kívánjátok, bárcsak ne lenne testetek? Elképeszt bennünket, hogy miután megterveztétek a testeteket a maga megszentelt voltában, a Földre érkezve egész életetekben arra vágytok, bárcsak ne lenne testetek! Megvilágosodtok, de valahogy azt képzelitek, hogy az csak körülbelül a nyakatoktól felfelé érvényes! A testetekre néztek, és azt mondjátok: „Olyan sok időt töltök asztrálutazással, amennyit csak tudok. Gyűlölöm ezt az izét, ami a nyakamtól lefelé van.” Ürügyeket kerestek, hogy elhagyhassátok! Tudjátok, hogy nagyot tévedtek? Minden sejt egyaránt megvilágosodott. Ahelyett hogy azt gondolod, egy megvilágosodott központod van, tudd, hogy milliónyi van belőle! Ahhoz, hogy magasabb rezgésszintet érhessél el, az egész testednek egységes egészként kell működnie, s nem csak annak a részednek, amit kineveztél „a megvilágosodás központjának”.

Íme egy történet, amely elhangzott már korábban is arról az emberről, aki bedugja egy jármű ablakán a fejét, s azt mondja a vezetőnek: „Kész vagyok, indulás!” És a sofőr elhajt a fejével! Áldott az az ember, aki megérti, hogy egész testével be kell szállnia a járműbe, mielőtt azt mondja: „Indulás!” Kedveseim, minden sejt fényforrásának egyesítéséről beszélünk. Következzen néhány lépés, amely elvezet ide. Minden sejtre úgy tekintsetek, mint a tudat egészének részére. A MI jelenik meg itt is. Ha belerúgsz valamibe a lábujjaddal, NEKÜNK fáj. Ne mondd többé: „Fáj a(z én) lábujjam.” Kezdd el megismerni a MI szentségét, és elkezdesz egységként együttrezegni. Egyetlenegy sejt sincs a testedben, amely ne rendelkezne a tudatosság eszközeivel. Gyakran úgy fogjátok fel ezt a tudatosságot, mint ami csak a harmadik szemben, a test fontos csatlakozópontjában székel. A harmadik szem, kedveseim, egyszerűen a többi sejt támogatását és együttműködését szolgáló központ. Olyan áramlásról van szó, amely a lábujj sejtjétől kezdve a könyöksejten és az összes belső sejten át minden szerv minden egyes részecskéjét magában foglalja, akik mind tudják, amit te tudsz! Miért? Mert mindnyájan az óra részei!

Kezd összeállni a kép? Hacsak nem kezdesz el egységként rezegni, az óra nem fogja tudni, mit kezdjen a halálhormonnal! Tehát a MI áll az öngyógyítás középpontjában. Ami a legfontosabb, az az egység, az egység, és megint csak az egység. Soha többé ne gondold, hogy a fejedhez csatlakozó biológiai test idegen a megvilágosodás szempontjából, mert nem az. Annak a rendszernek a része, amely itt tart téged! Ó, kedveseim, nincs nekünk sem időnk, és nincs nektek sem időtök, hogy újra megtestesüljetek, hogy keresztülmenjetek a nem igazán hatékony eltávozás-visszajövetel-felnövekedés folyamatán. Most kell elvégeznetek a munkát! Azt akarjuk, hogy maradjatok. Maradjatok! Szeretettel adjuk át nektek ezeket az üzeneteket, hogy értsétek meg azt, hogy a biológiai test megszentelt, amely életben tart titeket, hogy szolgálni tudjátok a bolygót!

Végezetül újra elmondjuk, hogy a választás szavakba foglalása milyen végtelenül fontos a teljes folyamat szempontjából. Szavakba foglalás? Mi köze van annak a biológiai testhez? Ahhoz, hogy biológiai tested, értelmed és lelki-szellemi részed egységként működhessen, szükséges a szavakat hangosan kiejteni, hogy hangokként érzékelje őket saját biológiai tested, és másnak a teste is. Amit hang formájában kiejtesz a szádon, azt teremted meg! Azon kapod magad, hogy azt mondod, ez a részem vagy az a részem fáj? Változtasd át erre: „MI FÁJUNK.” Minden egyes szóbeli megnyilvánulásodban a MI szerepeljen biológiai tested egységének elérése céljából. Aztán fejezd ki tiszteletedet a részek iránt. Kezdd el átültetni ezt a gyakorlatba, és meglátod, micsoda változásokat hoz az életedbe. Soha ne fogalmazd hangos szavakba kétségeidet vagy látszólagos képtelenségedet valaminek az elvégzésére. Ha mégis így csinálsz, érvényessé teszed, amit kiejtettél, s a sejtek hallják, hogy ezt tetted! Csoda ezek után, ha nem működnek együtt a gyógyítóval?

Csinálj olyan zajt, amely nagy durranáshoz hasonló! [Nevetés.] Ha valamelyikőtök legközelebb elmegy a gyógyítójához, végezzen el egy rövid szertartást, melynek keretében ezt mondja fennhangon: „Kedves testem, a legillőbb és legszentebb módon szólítalak meg téged. Együtt létezünk ebben az életben, és együtt fogjuk meggyógyítani magunkat. Együtt választjuk azt, hogy előbbre lépünk megállapodásunk teljesítésében. Együtt fogunk megújulni, és együtt lassítjuk le a halálhormon működésbe lépését.” A teremben lévők közül sokan meghosszabbíthatják ezáltal életüket! Nem telik bele hosszú idő, s szemtanúi lehettek, hogy az élet meghosszabbodik.

Azt akarjuk, hogy maradjatok. Szeretünk benneteket. Egyetlen magát gyógyítónak nevező ember sincs ebben a teremben, aki ne rendelkezne azzal a szent sejtszintű tudással, mely segít ezt a munkát elvégezni. Bármi zajlik is most a testedben, bármi legyen is ott jelenleg, minden szent, és azzal a céllal van ott, hogy megértessen veled valamit! Az élet látszólag legtávolabb eső attribútumai is megpróbálnak megszólítani. Amikor elkezdesz beszélni a testedhez, a kialakuló beszélgetés arról, hogy mi is folyik benne, csodálattal fog eltölteni. Olyan dolgok kerülnek majd napvilágra, mint a düh, amelynek látszólag semmi köze sincs biológiai testedhez, amelyről azt tartottad, hogy csak a fejedben zajlik. Megrázkódtatásként érne, ha megtudnád, hogy minden sejted részt vesz benne? Az irigység és az önbizalomhiány jut kifejezésre ilyenkor. Minderről tud biológiai tested – minden egyes sejted, amely számolja a napokat. A sejtek csak várnak és várnak arra, hogy megértsd, miként lehet megváltoztatni őket. Hallották a ma este itt elhangzott üzenetet is. Ez azonban nem elég, meg kell várniuk annak az életszikrának a döntését, aki a te lelked. Meghozod a döntést – biológiai eszközöd készen áll arra, hogy elkezdjen változni – és HALLGATNI FOG RÁD.

Elhangzott tehát a mai üzenet. Szeretnénk, ha tudnátok: tiétek a választási lehetőség, hogy kiegyensúlyozottak legyetek, hogy meggyógyuljatok, hogy békével telten várjátok jövőtöket. Zárásképpen a legnagyobb szeretetben újra feltesszük a kérdést: azt hiszed, nem tudjuk, min mégy keresztül? Szeretnénk, ha tudnád, hogy ma este, amikor nyugovóra térsz, csodálatos, téged szerető entitások állnak az ágyad mellett. Ők a te családod. Mindig is ott álltak, csak te nem voltál a tudatában. Ők is, mint tested sejtjeinek sokasága, a DÖNTÉSEDre várnak, a szándékod kifejezésére, s arra, hogy szavakba öntsd azt.

Ó, kedveseim, vannak köztetek, akik ezúttal megértik, hogy az otthon üzenete jött el hozzátok, és érintett meg benneteket ma este. Tárd ki a szíved, és fogadd be Isten békéjét. Érezd, hogy szeretünk téged!

És most búcsúzom.

Kryon

Forrás: Kryon – Az ember Isten társaként c. könyve