Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A folyamat elkezdődött, ahogy azt már sokszor mondtuk. Ez az információ, amit most fogtok hallani, már elhangzott egy alkalommal. Azonban nem a te nyelveteken (spanyolul), ezért most adunk egy áttekintést, egy rövid áttekintést. Nagyon fontos, hogy halljátok és, hogy a többiek is hallják, így majd megértik, hogy mit jelent ez az egész.

Nem kaptátok meg teljességében ezt az információt, ezért könnyen lehet, hogy félreértettétek. Ez egy olyan ezoterikus információ, ami ennek a területnek (Perunak) a megbecsülését fejezi ki. És ezzel el is kezdjük.

Áttekintés – A nagy váltás, ahogyan azt előre láttuk

Egy váltás történik a bolygón és ez az emberi tudatnak egy lassú, mélyreható váltása. 22 éve szóltam róla az I. Kryon könyvben leírva. Kryon energiájának egy része arra lett létrehozva, hogy eljuttassa hozzátok a megértést, az információt és a szeretetet, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyek újak a bolygón. Ez az egyik. Jóllehet ez új, nem váratlan.

Évekkel ezelőtt kezdtem beszélni arról az elmozdulásról, amiben most vagytok. A mai napon is, úgy mutattuk ezt be nektek, (korábban az összejövetelen) ahogy az rögzítve lett, akár írásos, akár mágneses formában. Elmondtuk, hogy a bolygó Kundalini energiája mozgolódik. Soha nem használtuk rá a kígyó szót, most fogjuk. Ez volt az ősök próféciája, de nem feltétlenül azoké, akik itt vannak – mert azok, akik ezt hallgatják, tudniuk kell, hogy Peruról beszélek.

Azok a bizonyos próféciák leginkább azoktól származnak az északi féltekén. Sokan úgy beszéltek erről az időszakról, mint az energia mozgolódásáról. Néhány prófécia a Majáktól származik, mások meg, egészen magasan északról. Azt mondták, hogy a Föld számára majd elérkezik egy nagyszerű változás potenciáljának az időszaka, ami tudatváltást jelent és ez a Tollas Kígyót kezdi délre mozdítani. Most nagyon fontos, hogy megértsétek, hogy ez miért történik és mit jelent. *

A három rács

Ezen a bolygón három rács van és éppen nemrég beszéltünk mind a háromról. Ezek közül a mágneses rács az egyik. Én 1989-ben érkeztem és az, amit ti a társam tudatának neveztek, egybeolvadt velem, hogy eljuttassunk hozzátok egy üzenetet: Elmondtuk, hogy a bolygó mágneses rácsa a következő 10 évben többet fog mozdulni, mint az elmúlt 100-ban. A 2002-es évig ezt meg is tette. Ezt a tudomány is bizonyítja és egyszerű iránytűvel is mérhető. A mágneses rács elmozdult és mi mondtuk, hogy el fog mozdulni.

De ez csak a kezdet volt, mert ez illeszkedik a bolygó két másik rácsához, amelyek szintén láthatatlanok. A másodikat kristályrácsnak hívjátok. A harmadikat mi Gaiának fogjuk hívni. Mindezek nincsenek elválasztva egymástól, össze vannak fonódva, de ezek közül is a legdinamikusabb a kristályrács. A kristályrács reagál az emberi tudatra és még valamire, arra, amit a Föld kundalini energiájának hívtok. Ez egy mozgásban lévő energia és legombolyodik, de csak akkor, ha erre fel van szólítva azon többdimenziós energia által, amit „emberi tudatnak” hívtok. Hát ez megtörtént és most hadd magyarázzuk meg miért.

Túlságosan leegyszerűsítettnek tűnhet, de már többször is említettük ezelőtt, hogy a bolygó nincs egyensúlyban. Az egyensúly, amiről beszéltünk, a női és a férfi tudatosság között lévő egyensúly. Évekkel ezelőtt kaptátok tőlünk ezt az információt. Elmondtuk, hogy a bolygón túlsúlyban van a férfi nemi jelleg. Nincs meg az egyensúly. Ez az egyensúlyi állapot hatással van a rácsra, a bolygóra és Gaiára. Azonban ezt az energiát az emberek juttatták a bolygónak, amit a történelem során való viselkedésükkel fejlesztettek ki. Ez most változóban van, amióta az emberek változnak. Ahogy az emberek változnak, úgy változik Gaia.

Ne értsétek félre. Ennek nincs semmi köze a férfiakhoz és a nőkhöz. Köze van viszont a férfi és a nő tudatosságához. Kryon legutóbbi információiban, amit a DNS 12 rétegének leírásában kaptatok, a DNS egyik legmélyrehatóbb rétegét írtuk le, amelyik egymagában áll. Nem fogjuk megadni, hogy melyik ez a réteg, szám szerint, mert azt akarjuk, hogy ti találjátok meg, fedezzétek fel és akkor mosolyogjatok a számmisztika szinkronicitásán. A Bölcs Mennyei Női jelleg nevet viseli. Nincs kombinálva egyetlen más réteggel sem, mint ahogy a többiek. Lágy és kellemes. Az anya-energia ez, de tulajdonképpen sokkal több.

Ami ma történik, ebben a tudatváltásban az, hogy ezek a különleges energiák elkezdenek változni. És újra csak elmondom, úgy tűnhet, hogy ez túlságosan is le van egyszerűsítve, de ez a mágnesség miatt van, valamint az emberi tudatosság miatt. Létezik egy rendszer, aminek ti nagyon kevés hitelt adtok és ami belevonja az összes Földi energiát, mint egymás katalizátorait. Ahogy az emberi tudat változik, úgy változnak a Föld rácsrendszerei és az egyik befolyásolja a másikat.

Az északi és a déli félteke sajátosságai

A bolygó északi féltekéje mindig is inkább a bolygó férfi-energiáit hordozta, ahogy azt ti neveznétek. A déli inkább a női jellegű energiákat. Ezt az információt már hallottátok tőlem. Ez a bolygó polaritása, de még a dualitása is. Amikor az emberi lények elkezdenek változni, ugyanúgy kezd a bolygó és a rácsok energiája is változni. Ezért, ami a Föld rácsait illeti, egy jelentős változás van a folyamatban, reagálva az emberiségre.

Jegyezzük meg magunknak, hogy az emberiség és a féltekék egyensúlyhiánya szépen követhető a történelem folyamán. A legtöbb nagy háború és mindkét világháború északon kezdődtek és nagyrészt északon is folytak a küzdelmek. A legtöbb csata északon volt. Egyik nép leigázása a másik által itt történt meg újra és újra. Ez volt a bolygó egyensúlya és az északi féltekén nagyon keményen látszik a férfi jellegű „háborús” egyensúlyhiány.

A déli féltekén a legtöbb háború okozója északról származott, eljöttek, hogy hódítsanak, vagy leigázzanak. Vajon érted, miről beszélünk? Vajon valaha is elgondolkodtál ezeken a dolgokon? Az északi félteke nehéz a férfi jellegtől, de nem sokáig.

Nos, ha igaz, hogy a bolygó elkezdte a tudatosságát kiegyensúlyozni, vajon mit gondolsz mi történik? A válasz, hogy kezditek látni a férfi és a női tudatosság kiegyensúlyozását. Azt jelenti, hogy a bolygón egyre kiegyensúlyozottabbak lesznek a férfiak. Azt jelenti, hogy egyre kiegyensúlyozottabbak lesznek a nők. Azt jelenti, hogy az emberiség egyre kiegyensúlyozottabbá válik.

A háború végének a kezdete

Van egy mondás: „ha a nők irányítanák a világot, soha nem küldenék a gyermekeiket a csatatérre.” Ez lesz majd az „anyai energiák” definíciója. Hadd ismertessek veletek egy másik mondást. „Ha a világon egyensúlyba kerül a női és a férfi jelleg, az emberek soha nem küldik majd a gyermekeiket a csatatérre.”

A férfi és a női energiák újrahangolása a Föld rácsain azt jelenti, hogy egy bizonyos fajta Föld-energia is mozdulni fog. A kundalininak mozdulnia kell. Olyan hosszú ideig ott volt az északi féltekén – Indiában és Tibetben. Sokan azt mondják, hogy az volt a spirituális bölcsesség központja. Valóban, jelen volt a bölcsesség és az segítette egyensúlyban tartani a nehéz férfi energiákat, de ennek ellenére mégis kibillent a nehéz férfi jelleg irányába. Vajon hány női vezetőt találsz a szerzetesek soraiban, de más rendekben is, azon a vidéken? A válasz, hogy szinte egyet sem.

A déli félteke a bolygó női energiáit képviseli. A kundalini az emberiségre reagálva kezd mozgolódni, tekeredik lefelé és a farka majd lenyúlik egészen Chile déli csúcsáig. A (tollas) kígyó középpontja Peruban van. (A tollas kígyó útja) *

Nem a bölcsesség elmozdulása

Ellenkezőleg azzal, amit esetleg hallottatok, ez egyáltalán nem arról szól, hogy a bölcsesség elmozdul a déli féltekére. Figyeljetek. Mi is található itt? (Peruban) Ha tanulmányoznád az itteni ősöket, megtalálnád a bölcs, mennyei női jelleget! Mindenütt ott van. Van egy hely, nem messze a hegyekben, amit mi a bolygó bölcs, mennyei női jelleg fővárosának neveznénk (a Machu Picchu). A Föld semmibe vette! Ott feküdt ismeretlenül mindenki, még a helyi földművesek számára is, a felfedezés energiája nélkül. A hódítók számára (spanyolok) láthatatlan maradt, ott mozogtak, azon a területen és soha nem találtak rá. Az emberiség nem volt rá készen, most igen.

Lesznek olyanok, akik majd, mikor meghallják ezt az üzenetet, azt mondják: „Nos, akkor Tibet bölcsessége Peruba költözik.” Nem így van. A Föld szívcsakrája, a Kundalini, most egy más bölcsesség központot kezd keresni, egy kiegyensúlyozottabbat. Egy olyan helyre költözik, ahol lágyabb bölcsesség dominál. Felkutatja a mennyei női jelleg bölcsességét.

A Föld tehát készen áll arra, hogy begyűjtse ezt a bölcsességet és felemelje ennek a területnek a kapuihoz. Ebben a folyamatban a bolygó tudatossága még jobban megváltozik. Régóta várt dolog ez.

A Machu Picchu valódi energiája

Az a terület, amit ti Machu Picchu-nak hívtok (ami az általatok adott név, nem az, amit az építői adtak neki) egy nagyon kedves energia. Egy anyaméh-szerű, biztonságos energia. Gyönyörű és ezért van az, hogy sokan indulnak, hogy eljöjjenek ide. Vonzódnak ehhez az új energiához, mert tudták, hogy el fog jönni. Az öreg lelkek bolygó-szerte érezni akarják. Fel akarnak kapaszkodni a sziklákra és dicsőíteni akarják. Ez egy új Föld. Elérkezett annak a bölcsességnek az ideje, ami mindig is itt volt, hogy rá legyen helyezve a bolygó kristályrácsára és mindenki részesüljön belőle.

Én most csak a kundalini, a Tollas kígyó energiájának mozgolódását magyaráztam el, ami megtiszteli ezt a területet. Mindig is készen állt erre. Ti mintegy 100 éve ünneplitek a Machu Picchut. Ez minden. Csak egy töredéke az észak történelmének. Rejtve volt és csak nemrég lett felfedezve. Rendbe hoztátok, védelem alá helyeztétek és most készen áll arra, hogy fel legyen tárva, mint a bolygó bölcs, mennyei női jellegének fővárosa.

Olyan titkok vannak ott, amelyek talán soha nem lesznek felfedve. Ott vannak azok, akik a Hét Nővért (a Plejádokat) képviselik, akik még nem mutatkoztak meg nektek. Egy ébredés történik ott és néhányan a terület sámán-emberei közül már felébredtek.

Peru népe, ünnepelj! Mert sok itt lévő öreg lélek várt erre. És ezért történik az ellenállás is. Van egy ellenállás, mert az itt lévő régi energia nem akarja ezt elfogadni. Az ittlévő régi energia az északi féltekéről érkezett régen és nincs egyensúlyban és ti ezt tudjátok. Nem tiszteli a talajt, nem tiszteli a levegőt, sem a vizet.

Lesznek tehát elmozdulások és változások és ellenállás. Öreg lelkek, legyetek erre felkészülve. Ünnepeljétek, ami történik és készítsétek fel a következő nemzedéket arra, ami közeleg. Ez az üzenet, amit hoztunk. Sokkal teljesebb, mint amit valaha is hallottatok tőlünk és elmondtuk azt is, hogy miért mozgolódik. Még a DNS-etekhez is hozzákötöttük, mivel az „emlékező” módban van, arra várva, hogy ez megtörténjen.

És végül, vannak, akik nem fogják érteni ezt az üzenetet. Nekik mondom, nem feltétlenül szükséges, hogy értsd. De tudnod kell a következőt: Isten szeretete ott van benned és azt akarja, hogy más legyél, amikor távozol, mint amikor idejöttél. Nincs szükség arra, hogy minden ezoterikus anyagot felfogj. Csak azt kérjük, hogy érezd, ami igaz. Isten ismer benneteket, mi pedig megmossuk a lábatokat. Ez a ti időtök.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

* Kryon: Átkelés a határon - A tollas kígyó útja

2011. 11. 27.