Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ismételten elmondok valamit azok számára, akik talán azt mondják: „Nos, nem tudtam nem észrevenni, hogy ez a közvetítés nagyon-nagyon hamar elindult.” Néhányan mindig azt mondják erre majd: „Nos, ez a bizonyíték rá, hogy ez nem is igazi közvetítés, mert mindenki tudja, hogy ha közvetítésre kerül sor, akkor sok mély lélegzetet kell venni, sóhajtozni kell egy kicsit, egy bizonyos irányba kell nézni, és az elvárt módon kell hozzá táplálkozni.” Mindez már megváltozott kedveseim... minden egyes jelenlévőnek megvan a képessége arra, hogy azonnal kapcsolódjon.

Nem pusztán arról beszélek, amikor valaki a közönség előtt ül egy mikrofonnal. Helyette az általatok ismert dolgokon túli érzékelés, és azon információk fogadásának képességéről beszélek, amelyek nem szükségszerűen a fizikai agyból származnak. Ez történik a bolygón, különösképpen az öreg lelkekkel, és ennek a szabad választáshoz van köze.

A dualitással kapcsolatos hármas sorozatban ez a harmadik közvetítés. Azok számára, akik nem hallották az első kettőt, van lehetőség azok eléréséhez. Könnyen hozzáférhetők, így máris elérhető lesz a másik két üzenet. (https://www.kryon.com/cartprodimages/2020%20downloads/download_BOULDER_…)

Dualitás

Ez igazából nem egy hosszú üzenet, de eléggé mélyenszántó. Mondtuk nektek, hogy a dualitás nem negatív tartalmú szó, és így nem jelent erőlködést. Még akkor is, ha néhányan szenvedésként, küszködésként is határozzák meg: ez egy ajándék. Ez a teremtésetek eredeti Forrásától származó istenadta ajándék, amely lehetővé tette a számotokra, hogy ítélkezés nélkül válasszatok.

Érző és intelligens emberi lényként, mindegyikőtök rendelkezik azon képességgel, hogy önmagatok dolgozzatok az élet kirakósán, és eldöntsétek, hogy milyen energiákhoz kívántok vonzódni. Olyan könnyű ezeket az energiákat fénynek és sötétségnek nevezni – ám ez nem ilyen, nem ennyire egyszerű. Az alapvető megértés miatt ugyan gyakran fogalmazunk így, de tulajdonképpen a dualitás az „alkalmasság energiája” az életetek számára, és olyan választás, amit önállóan hoztok meg. Továbbá ez egyben azon energia is, amely alkalmas a kultúrátok, a bolygótok, és a korotok számára, amelyben éltek. Az alkalmasság ezen energiái a nemzedékekkel együtt váltanak és változnak, így ezt meghatározni nem egy könnyű döntés, mivel az mindig egy mozgó célpont. Ez annak tisztánlátásának az ajándéka, hogy mi az, ami működik a számotokra. A bolygón lévő öreg lelkek intuitívan felismerik, hogy „ami működik”, az áll a legközelebb a Teremtő eredeti, lényegi energiájához. A dualitás nem küszködés kedveseim. Ez inkább egy értékes választás – a szabad választás joga.

Azonban hirtelen, ebben az új energiában, olyan időket éltek most meg, ahol a választások elkezdenek könnyebbé válni, valami olyasmi miatt, amiről az előző közvetítésben beszéltünk nektek: elkezdtek segítséggel, támogatással rendelkezni. Ha „segítségnek” akarjátok hívni ezt az energiát, akkor tegyétek, de tudjátok, ez tulajdonképpen ti vagytok önmagatokkal kedveseim. Mivel hirtelen a lelketek óriás volta, ami a részetek – és ami mindig is az volt – elkezdi lehetővé tenni, hogy rálátással rendelkezzetek a „Mezőből”, ha így akarjátok nevezni. Ez a szélesebb perspektíva azon lehetőségek energiáiból származik, amelyek mind körülöttetek vannak, és amik elkezdenek intuitívan megérezhetővé válni. Más szavakkal, az utatok nem rejtély többé. Lehetséges egy csodálatos, új és magasabb szintről érzékelni azt. Tehát, át szeretnék adni hármat azon legnagyszerűbb választási lehetőségek közül, melyek megváltoztak. Nos, maga a választás és a módja nem, hanem inkább annak érzékelése változott meg. Ráadásul a képességetek arra nézve, hogy a döntéseiteket megvalósítsátok, szintén megváltozott.

Első választás – Az én meghatározása

Az első szabad választás annak teljes elfogadása, hogy meghatározzátok önmagatokat. Nos, lehet, hogy nem igazán értitek meg, ameddig át nem adom számotokra ezt az információt:

Üljetek le és tegyétek fel a kérdést: „Ki vagyok én?”

Szeretném, ha elvégeznétek velem egy vizualizációt egy pillanat erejéig! Álltok, egy tükörbe néztek. Viselhettek bármit, ami csak a legjobban áll. Csodáljátok magatokat. Az összes meghatározása annak, hogy kik is vagytok, most egyszerre láthatóvá válik a számotokra. Mindegyik rátok van aggatva egyenként egy-egy sárga ragadós cetlin.

Ott vannak a testeteken – az összes ragadós sárga cetlin! Nézzétek meg őket velem együtt – még a titkosakat is –, amik meghatároznak titeket: Ahol születtetek – a kultúrátok – a nyelvetek – a mód, ahogy másokkal viselkedni fogtok a kultúrátokban, a saját nyelveteken. Ott van a származásotok, ott van az, amit a biológiai DNS-etek hordoz. Ott van a családotok, és hogy ők és mások mit is gondolnak rólatok. Cetli, cetli, cetli, cetli... (Kryon aktívan, példaként sok helyre rámutat Lee testén.)

Nos, viszont még nem érkeztünk el a nagyobbakhoz, ugye? Ott vannak azok a szervezetek, amikhez tartoztok, akik szintén meg fogják határozni az érdeklődéseteket, valamint azt, hogy kik is vagytok. Ha gondotok volt valamivel, és avégett csatlakoztatok egy szervezethez, akkor az is ott van egy cetlin. A lényeg pedig: léteznek olyan spirituális szervezetek is, melyekkel kapcsolatba kerültetek, és akik nagyon gyorsan és lényegre törően elmondják nektek, hogy kik is vagytok. Néhányatoknak van egy olyan nagy cetlije is, ami azt mondja: „szennyesnek született”. Ha épp tudni akarjátok, ez pont a homlokotokon van, és néhányotoknál van, hogy ez a legnagyobb cetli.

Nos, tehát... itt vagytok, rajtatok mindenfelé a cetlik százaival, álltok és nézitek önmagatokat a tükörben.

Nos, szeretnék átadni számotokra egy meghívást, amit úgy fogunk hívni: „szabad választás ahhoz, hogy meghatározzátok kik is vagytok.” Annak érdekében, hogy teljesítsétek ezt a felkérést, azt szeretném, hogy rázzátok meg magatokat úgy, mint egy kutya a fürdés után – csak rázzátok és rázzátok! Hadd hulljanak csak le azok a ragadós cetlik a földre! Hadd hulljon le mindegyik a testetekről, és heverjenek a padlón! Ne riadjatok meg ettől, mert valójában egyik sem pontos. Egyik cetli sem az. Egy sem. Nem igazán. Még a nemeteket jelző sem. (Kryon mosolyog)

Újra meghatározás

Most pedig, kezdődjön hát! „Ki vagyok én?” A cetlik nélküli testetek ezen tiszta lapján, elkezdhetitek a sajátotokat megírni. Figyelmen kívül hagyva mindent, amit bárki valaha is mondott nektek, beleértve azokat is, akikben megbíztok, akik eddig domináltak és meghatároznak benneteket. Kedveseim, a legtöbb ember ítélkező. Ez az alapvető programozás és túlélés egy emberi tulajdonsága – ám ez nem mindig van benne, nem jellemző az érett öreg lélek tudatosságában. Tehát, ezen gyakorlat részeként, most tartsatok igényt erre az érettségre. A szabad választással megvan a képességetek arra, hogy pontosan meghatározzátok önmagatokat. Elvégre, csakis ti tudjátok pontosan, hogy kik is vagytok. Ti vagytok azok egyedül, akik ezt megtehetik – nem pedig mások.

Tehát, tegyetek fel egy új, nagy ragadós cetlit a homlokotokra: „Nagyszerűnek születtem!” Ez a cetli az igazsággal fog együtt rezegni, és mindig feltűnik, amikor megpillantjátok magatokat a tükörben. Elkezdhettek megírni és felhelyezni magatokra más olyan meghatározásokat is, mint: „Szeretet vagyok”. Tegyétek pontosan ide! (Kryon a szív területére mutat) „Együttérzés vagyok”. Tegyétek ide! (Kryon ismét a szív területére mutat) „Egészséges vagyok”. Tegyétek ide! „Fiatal vagyok”. Tegyétek csak mind ide! Kezdjétek el felrakni ezeket a cetliket magatokra, mert kizárólag ti vagytok azok egyedül, akik meghatározhatjátok önmagatokat!

Azt gondolhatjátok: „Nos, ez eléggé magától értetődő azok számára közülünk, akik dolgozunk magunkon s fejlesztjük önmagunkat, Kryon.” Nos, ha ez annyira kézenfekvő, akkor vajon miért volt ott az összes többi cetli? Sok fénymunkás csakugyan úgy döntött, hogy meghatározza önmagát, de közülük vajon hányan rázták le a régi cetliket? Nagyon kevesen. Ez vezet az „önértékelési hiány” mélységes érzéséhez kedveseim. Gondoltatok valaha is erre? Vajon miért a bolygón lévő öreg lelkekre – azokra, akik a legtöbb információval és tapasztalattal rendelkeznek – jellemző a legnagyobb önértékelési hiány? A válasz? Mert még mindig túl sok régi cetli lóg rajtatok!

Sok olyan emberhez szólok itt, akiket eddig mások határoztak meg és el is hitték. Elhittétek. Most itt az idő, hogy azon új tudatossággal értsétek meg, hogy ti vagytok az egyetlenek, akik a spirituális logikát, tudományt képesek használni – minden olyan dolgot, ami pontosan meghatározza a saját elmétek által, hogy kik is vagytok igazából. A többiek cetlitömbökkel rendelkeznek, készen állva arra, hogy bárkire ráaggassák, akik csak elfogadják azt. Ti megértettétek, megtettétek. Ez hát az első számú.

Második választás – Az út meghatározása

A kettes számú a szabad választás – arra vonatkozólag, hogy meghatározzátok az utatokat.

Nos, azt gondolhatjátok, hogy ez szintén egy magától értetődő dolog. Azonban, újra csak útját állja valami, hogy meghozzátok ezt a választást. Ezúttal nem alkalmazunk példaképp ragadós cetliket, hanem helyette olyan engramokat és agyi szinapszisokat fogunk használni, amik tudat alatt kerültek oda. Ezek az „automatikusan gondolkodó” érzések felelnek a kapott tanácsra és/vagy információra, ami szűrés nélkül egyenesen az elmétekbe kerül. Mi lehet ez? Ez azon információ, ami olyan emberektől származik, akikben megbíztok. Lehetnek akár a szüleitek, politikusok, spirituális vezetők, barátok vagy épp mentorok. Bárkik is legyenek ők, a tőlük kapott információ összefüggésben van az utatokról szóló információval és tanáccsal.

Ez részévé válik annak, akik vagytok, az utatoknak... és annak egy részét gyakran mások határozzák meg. Most azt mondjátok: „Várj egy pillanatot Kryon! Azt én magam választottam, nem kényszerítettek rá.” Igen kedveseim, azonban rendkívüli elfogultsággal választottatok: figyelve mások tanácsára. Tehát, igazából ki is választ? Meg voltatok győzve, elfogadtátok: nem ti választottatok.

„Nos Kryon, nem hiszem, hogy becsaptak volna. Olyan emberektől jött, akikben megbízok és akiket szeretek, és értelmesnek tűnt. Ez az, ahogyan a legtöbb ember elfogadja a jószándékú segítséget. Van erre más javaslatod?” Igen van, mégpedig a következő! Manapság új kommunikációs képességgel rendelkeztek. Sokan úgy nevezik, hogy „kapcsolódás a Mezőhöz” – ez olyan lehetőségekhez való hozzáférés, melyek abban a pillanatban megmutatják önmagukat, amint energiát adtok nekik. Tanultatok valaha olyan új szót, amit azelőtt soha nem hallottatok az életetekben – majd a rákövetkezendő héten aztán háromszor is elhangzott? Észrevettétek-e vajon, hogy ezt ti teremtettétek és hoztátok létre? Ez a legjobb példa, amit csak adhatok nektek arra vonatkozólag, hogy ti teremtitek meg a saját valóságotokat. Amikor elkezdtek bizonyos dolgokra összpontosítani, és azok hirtelen felbukkannak: akkor megváltoztattátok a Mezőt. Ez újdonság, figyeljetek csak! A korábbi tanácsokat azoktól kaptátok, akik ugyan a legjobbat nyújtották, de csak a saját korukból származó energiából ismerték azokat. A tankönyveket gyakran frissíteni kell azért, hogy az új felfedezéseknek köszönhetően tartalmazzák és képviseljék az újkeletű gondolkodást. Itt ugyanez a helyzet.

Itt van hát a tanácsom. Az első dolog: üljetek le egyedül, összhangban a Teremtővel, ahol békések vagytok és boldogok! Tegyétek meg a következő kijelentést: „Kedves Szellem! Mutasd meg, hogy mit kell tudnom!” Azon jogcím és újenergiás szabály alatt, ami azt mondja ki, hogy: „Ez az, ahogy megteremted a saját valóságodat”, számíts rá, hogy a szinkronicitáson keresztül fogadod is majd a választ. Ez az, ami az utatokat formálni fogja, nem pedig a másoktól származó tanács. Meg fogjátok tapasztalni ezt.

A következő dolog – jelentsétek ki: „Szellem! Hozd el hozzám azokat, akiket az utam részeként fogok felismerni!” Ez az kedveseim, amikor a társas viszonyok igazából megmutatkoznak. Ez az kedveseim, amikor megtörténik a románc, vagy a bőség elkezd megváltozni és áramolni tud az életetekben. Látjátok, az állításotok az elvárás energiáját teremti meg – olyan valódi energiát, ami behatol a Mezőbe. Nem hallottátok ezt ma már egy tudóstól? (Gregg Braden) Ez az igazság. Alapvetően és mélyrehatóan ti irányítjátok a saját utatokat.

Óh, jelen pillanatban van három olyan ember is a teremben, akinek hallania kellett ezt! Amit ma választotok, az messzemenőleg különbözik attól, amit egy régebbi energiában mások választottak volna a számotokra. Talán néhányan azok közül, akik egy bizonyos utat tanácsoltak nektek, most már a fátyol túloldalán vannak? Elmondom, hogy ők épp megtapsolnak és azt mondják: „Figyeljetek a fickóra a székben!” Mert tudják, ők tudják. Ők jelenleg a biztató, támogató csapat számotokra. Ezúttal nagyobb igazságok kerülnek felfedésre, mint bármikor is az emberi történelem során valaha. Nem elárulás találni egy nagyobb igazságot annál, mint amit elmondtak nektek.

Harmadik választás – A saját energiátok megválasztása vagy meghatározása

Hármas számú. Választásotok van – szabad választásotok – abban, hogy meghatározzátok a saját személyes energiátokat. „Ez mit jelent pontosan Kryon? Mit értesz az alatt, hogy az 'én energiám'?” Hívhatjátok ezt bárhogyan, ahogy csak akarjátok, de amikor az emberek körülöttetek állnak, vajon mit éreznek? A tudatosság: energia. Tehát, mi a ti tudatosságotok? Mi az az energia, amit az emberek akkor éreznek, amikor mellettetek vannak? Olyasvalaki vagy, akinek gondja van a félelemmel? Sok fénymunkás gyakran fél valamitől. Ez nem vád vagy ítélet kedveseim, hanem szimpla tény. Néhányan közületek nagyon is félős személyek.

Talán olyan személy vagytok, aki sok minden miatt aggódik? Talán nem akartok ilyenek lenni, de azok vagytok, ahogyan itt ültök. Talán pont emiatt vagyok itt, hogy segítsetek ezen? Tudatában vagytok annak, hogy kisugározzátok mindezen félelemenergiákat, bárhová is mentek?

Néhányatok elég nyers modorú, és még csak nem is tud róla. Beszéltünk erről korábban – a fénymunkás azon tudatalatti teremtéseként, hogy „másmilyen legyen”. Vannak köztetek, akik tényleg olyan dolgokat hoztak létre a személyiségükben egy régebbi energiában, ami taszítja az embereket. Tudatában vagytok ennek? Eltávolodnak tőletek az emberek azután, hogyha beszélgettek velük? Elemeztétek egyáltalán valaha is azt, hogy milyennek tűntök mások számára? Talán nem is érdekel benneteket? Mondtam nektek, hogy ebben az új energiában minden megváltozott, és hogy a fényetekre van szükségünk, nem pedig a nyers modorotokra.

Manapság rendelkeztek azzal, hogy azt az energiát válasszátok, akik ténylegesen vagytok – és olyan sok módon meg lehet ezt tenni. Olyan sok tanító mondja meg nektek, hogy: „Íme, így csináljátok.” Most át fogok adni számotokra egy „lényegi választ”, ahogyan itt ültök. A ti szabad választásotok, hogy meghalljátok és elfogadjátok azt, vagy sem.

Állítsátok ezeket a megerősítéseitekben: „Azt választom, hogy békés vagyok. Azt választom, hogy nem aggódom azon dolgok felett, amik miatt korábban. Többé nem hagyom, hogy mások nyomogassák a gombjaim. Kedves, jószándékú gondolkodó vagyok, és ez az, amit kisugárzok az életembe.”

Közületek sokaknak kellett ma ezt hallania!

„Kryon! Lehetséges volna, hogy csupán az, hogy kimondom ezeket a dolgokat, segíthet rajtam?” Kedveseim, nem kértelek meg benneteket arra, hogy mondjátok ki őket. Én azt kértem tőletek, hogy „jelentsétek ki azokat”. Ez azt jelenti, hogy végezetül be kell, hogy olvasszátok azokat magatokba, eggyé kell váljatok velük. Ezek ti vagytok! A létező legmagasabb igazságként kell értelmezzétek őket! Sok öreg lélek „próbálja” a dolgokat. Ez nem próbálás. Egy állítás, egy kijelentés – az a valóság megerősítése.

Kedveseim, a ti választásotok, hogy a saját energiátokat megválasszátok.

Állítás: „Azt választom, hogy nem félek. Azt választom, hogy békés vagyok. Csodálatosan, békésen alszom éjjelente, mert szövetségben állok a Teremtő Forrással, és most már megértem ezt. Megértem, hogy amit arról képzelek el, hogy ki vagyok – az a valóságommá is válik. A testem sejtjei most első alkalommal teljességgel figyelnek rám. Azt választom, hogy egészséges vagyok ebben az életben!”

Hol hallottátok ezt korábban? Ezek a jelenleg spirituális dolgok lesznek a holnap fizikájának alapigazságai.

Egy közhelyet adok át nektek újra, mégpedig azt – hogy a tudatosság energia, és ez az energia tanulmányozható és mérhető. Ebben az energiában lesznek olyanok, akik felismerik a többdimenziós dolgok kvantumtanulmányai által, hogy a tudatosság hogyan is tud pontosan olyan módon összpontosulni és fókuszálódni, ahogyan korábban addig még nem. Tanulmányozni fogják azt, hogy hogyan kell használni a jószándékú tudatosságot egy vállalat üléstermében annak érdekében, hogy jobb döntéseket hozzanak, és felfokozza a koherenciát a vállalatnak dolgozó emberek számára. Micsoda egy elképzelés! Miért tennék ezt? Mert a koherencia mérése már első alkalommal rögtön fogja bebizonyítani, hogy igen, jobb lesz azon csoport értékesítése, amely koherenciában és jóindulattal dolgozik. Más dolgok is, melyek egyes szervezeteknek eddig nehézséget okoztak, szintén meg fognak változni, beleértve a vezetőség tudatosságát azok felé, akik nekik dolgoznak. El tudtok képzelni egy új versenyt a piacon? Például azt, hogy: „Kinek van a legjobb koherenciája?” (Kryon mosolyog)

Beszéltem róla már korábban: el tudjátok képzelni ma az Egyesült Államok Kongresszusában – messze, messze a jövőben – hogy mindkét oldal megáll egy pillanatra, és együtt koherenciát teremt, így a döntéseik aznapra, a legjobb határozatok lennének a legtöbb ember számára? Tudom, tudom. Azt mondhatjátok: „Nos Kryon, nyilvánvalóan ez egy másik bolygón van.” Nem, nem ott. Ez ott van a Mezőben, kedveseim.

Ha valaki azt mondta volna: „Nos, ez érdekes. Soha nem gondoltam volna, hogy a Kongresszusunk megállna, és imádkozna valakiért vagy valamiért.” Megteszik. Megcsinálják. Akár komolyan gondolják, akár nem, rendelkeznek az elképzeléssel és a lehetőséggel rá. Egy olyan földön, ahol az alapítók és a jelenlegi vezetők büszkék önmagukra az „egyház és az állam szétválásának” elvei miatt, az állam gyakran közös imádkozással jár el. Egy napon a tudomány meg fogja mutatni, hogy: „A tudatosság koherenciája valódi. Megváltoztatja a dolgokat, és mérhető.” Ez meg fogja változtatni azt, ahogyan az emberek csoportjai együtt dolgoznak egymással. Ez van hát érkezőben...

Ez az első a 2020-as közvetítési sorozatból. Azt szeretném, ha másképpen hagynátok el ezt a helyet, mint ahogyan idejöttetek, távozzatok hát – ötletekkel, lehetőségekkel és békével!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Megjegyzés: A https://www.kryon.com/cartprodimages/2020%20downloads/download_BOULDER_… címen található közvetítés harmadik részének fordítása.

Amennnyiben elkészül az első két rész fordítása is, akkor majd ezen az oldalon jelenik meg.

2020. 01. 04-06.