Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Tiszteletben tartom társam kérését (hogy lassabban és kimértebben áramoltassam gondolatcsomagjaimat, s várjam meg míg befejezi a fordításukat, mielőtt új gondolatba kezdenék). Hatalmas lelkesültség övezi ezt a termet. Nem volnék Kryon, ha nem ismételném el újra meg újra, mily szívesen jövök el közétek, hogy lábaitoknál ülhessek... mert határtalanul szeretlek benneteket. Magas rangú lények vagytok, s amikor a földi közegen kívül időztök, az itteni leckék színes szalagjait viselitek magatokon. Azaz, amikor a bolygóról távoztok, egy újabb szalagot öltötök magatokra, miként a fák teszik a Földön a különböző évszakokban. Színeitek alapján az egész világegyetem tudni fogja, a fény harcosait tisztelheti bennetek. Ti vagytok azok a különleges lények, akik életüket a Léleknek áldozva saját elhatározásukból születnek a Földre és élik át az ismétlődő születést és halált. Olyan történet ez, amelyet annyiszor fogtok tőlem hallani, ahányszor csak elébem járultok, mivel ez a történet hatalmas jelentőséggel bír... sokkal fontosabb annál, mintsem azt most gondolnátok...

Ma este különleges élményben lesz részetek. Ne aggódjatok az üzenetek miatt, társam gondoskodik arról, hogy minden szavam lejegyzésre kerüljön, és elérhetővé tegye számotokra. Kryon vagyok; a Szellemet képviselem, annak teljes mivoltában. Az igazságot képviselem. Az igazság semmit sem változott az évezredek során. Ugyanaz a hang szól hozzátok, melyen keresztül a Szellem szavai nyilatkoztak meg előttetek réges-régen, a távoli múlt ködében, s ugyanazt a szeretetet képviselem, amely a magatok mögött hagyott korszakok emberei előtt is szüntelenül megnyilatkozott. Arra invitállak benneteket, hogy tartsatok velem és „fogjátok fel” a harmadik nyelv szavait, amely most, e pillanatokban is állhatatosan zengi szólamait körülöttetek. Töltekezzetek meg a Szellem esszenciájával... ébredjetek tudatára lényetek teljességének, ismerjétek fel, létezik egy „felsőbbrendű énetek”, s nyugodjatok el e tudás békességében. Akár jelen vagytok az összejövetelen, akár a könyvet olvassátok, a „jelenben” jövök el hozzátok. Jóllehet ezeket a szavakat partnerem elméje fogja fel, s az örök „most” pillanataiban fordítja át a számotokra is érthető emberi nyelvre, akik ezt a könyvet első alkalommal veszik a kezükbe, azok előtt is saját „jelenükben” pillanataiban nyilatkozom meg. Vajon melyik a valódi „most”? Fel tudjátok-e fogni a Kryon és a Szellem létének időtlenségét?

Soha nem öltöttem magamra emberi testet. Hogy úgy mondjam, sohasem „jártam a ti cipőtökben”. Mindazonáltal, jól ismerem pszichológiai korlátaitokat, tisztában vagyok emberi mivoltotok jellemzőivel, mert ez a feladatom. Tudom, hogyan éreztek és hogyan gondolkodtok, mivel a tanulási folyamatotok során számos alkalommal korrigáltuk már a tudatosságotok szintjét meghatározó mágneses mezőket. A mi feladatunk, hogy a korrekciókat végrehajtsuk, a ti feladatotok pedig, hogy alávessétek magatokat a tanulás folyamatának.

Szeretném, ha minden jelenlévő és a könyvet olvasó gyógyító tisztában lenne a következőkkel: ami a mai közvetítés során el fog hangozni, azt egyáltalán nem azért kívánom közölni veletek, hogy változások megtételére utasítsalak benneteket gyógyítói tevékenységeteket illetően. Ha munkátok során jó eredményeket értek el, akkor már eleget is mondtam! Csupán munkátok hatékonyságát szeretném növelni. Ha mégis változtatásokra szánjátok el magatokat, azok kizárólag pozitív változásokat eredményeznek! Az általam közölt ismeretek egyike sem fog „bajt hozni senki fejére” (vagy egyetlen jó úton haladó gyógyulási folyamatban sem fog kárt okozni).

Valamit fel kell ismernetek és meg kell értenetek: az igazság mindig igazság marad, függetlenül attól, hogy ti mit hisztek róla. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám és Illés igazsága az Úr Jézus igazsága a tovatűnő korszakokon át mindvégig egy és ugyanaz maradt. Következésképpen, ebben az egyenletben az egyetlen változó maga az ember. Ti vagytok a viszonylagos alkotóelem. Az igazság állandó elemet képvisel. Miért mondom el mindezt, az majd mindjárt világosabbá válik, amint a közvetítés folyama lassan továbbhalad.

Betegség és egyensúlyhiány

Tudnotok kell, a Szellem nem betegít meg senkit és soha nem idéz elő senkiben egyensúlyhiányt. A Lélek nem ítélkezik felettetek, nem büntet benneteket, ilyesmiről szó sincsen. A betegség önmagatokból ered, a ti választásotokat tükrözi. Még születésetek előtt hozzájárultatok a létrejöttéhez, vagy legalábbis a feltételeinek kialakulásához. A betegség az előző életekben szerzett karmában gyökerezik, és logikus döntésen alapul. Egyszóval, ti vagytok érte a felelősek. A Szellem nem vesz részt keletkezésében. Csakis a tiétek, miként karjaitok és lábaitok is. Ti magatok kértétek, mielőtt a Földre születtetek, és most itt van. Kétségkívül furcsának hangzik számotokra innen nézve, valami olyasmi megvalósítását kérni, egy egészen másféle nézőpontból, a földi közegen kívülről szemlélve, ami itt látszólag negatív, kellemetlen, félelemkeltő. De mindez tökéletes egyetértésben van a karmikus leckékkel, amelyek szintén ijesztőek és félelmetesek? Mert minden összefügg mindennel. Biológiai felépítésetek egyszerűen csak a karmát tükrözi.

Egészségi állapototok voltaképpen a tanulás folyamatát élő ember testbeszéde, saját megértéséről.

Hadd ismertesselek meg benneteket az emberi test egy olyan sajátosságával, amelyre egyelőre még nem figyeltetek fel.

Polaritás

A következőkben a szervek polaritásáról szeretnék néhány szót ejteni. Amikor a modern diagnosztikai eljárásokat kívánjátok igénybe venni, sehol sem találtok olyan helyet, ahol a szerveitek polaritását és magnetikus egyensúlyát akarnák megmérni, és sehol sem leltek olyan helyre, ahol valaki vállalkozna azok kiigazítására. Különös, mert a szervek polaritása és egyensúlya egészségi állapototok szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír. (Hogyan hagyhatják ezt figyelmen kívül tudósaitok, mikor a modern orvostudomány képes mérni az agy és az izmok elektromosságát? Amikor képesek feltérképezni az emberi idegrendszer teljes hálózatát? Hiszen ez az egész a mágnesességről szól!)

Egy korábbi közvetítés során már beszéltem mágneses mezőtök „hordozó közegéről” amelynek működéséért én vagyok a felelős. Azt is említettem, hogy e mezők nélkül bizonyosan elpusztulnátok, mivel a biológiai rendszeretek működéséhez szükséges feltételeket hivatottak biztosítani. Mondtam azt is, hogy az űrutazóknak e mágneses mezőket generáló berendezéseket magukkal kell vinniük a Földön kívülre, hiszen e nélkül aligha élnék túl az utazást. Az emberi test polaritása szorosan összefonódik a Föld poláris rendszerével. Ha az ember kiegyensúlyozott, és a poláris egyensúly tökéletes, nem férkőzhet betegség a testbe. A kórokozó kulcsa ekkor nem illeszkedik a zárba (miként erről az első kötet gyógyításról szóló fejezetében már beszámoltam). Tehát nagy előrelépést jelentene számotokra, ha felfedeznétek ezt a polaritást! Minden egyes szervnek megvan a maga polaritása, amely kölcsönhatásban van a szomszédos szervekkel. A polaritásnak két fajtája létezik: abszolút és relatív. Az abszolút polaritás egyfajta dipólushoz hasonlítható, vagyis a pozitív és negatív elrendeződés állandó marad, függetlenül az ember fizikai hajlamaitól. A relatív polaritás az ember fizikai hajlamai szerint változik. Két fontos szerv bír relatív polaritással: a bőr és az agy. Minden polarizált szerv a bolygó polaritására reflektál, a relatívak pedig az ember fizikai hajlamaira is válaszreakciókat adnak.

A polaritást az egészségi állapot felmérése szempontjából érdemes mérni. Elvégzésének módjában nem találhatunk semmi titokzatost. Az eljárás alapjai már legalább 15 éve ismertek a számotokra. A mérés az ujjbegyen keresztül történik. A készülék, mellyel az emberi test polaritását mérni lehet, jelenleg is beszerezhető Németországban. Sokat mesélhetnék még erről az országról, most azonban, mivel nem akarok messze kalandozni a tárgytól, hadd mondjak csupán annyit, hogy Németország az a hely, amely a legerősebb hasonlóságokat mutatja a jégkorszak előtti időkkel, s azzal a területtel, amelyet Atlantisznak neveztetek. Ha még emlékeztek, Atlantisz rendelkezett a valaha ismert legmagasabb szintű tudománnyal... mely a rabszolgatartás mellett létezett.

Azokat, akik Németországban birtokában vannak efféle készüléknek, és ezeket a szavakat olvassák, bátorítani szeretném arra, hogy álljanak ezzel a csodálatos berendezéssel a nyilvánosság elé, és tegyék lehetővé, hogy az orvostudomány is tesztelhesse. Legfőbb ideje lenne.

Az általam ismertetett információk némelyike ostobaságnak vagy tudománytalannak tűnhet számotokra. Az igazság azonban igazság marad, bármit higgyetek is róla. (Mennyi idővel ezelőtt volt az, hogy nem hittetek a baktériumok létezésében? ... A tisztálkodás ostobaságnak tűnt. Az egészségetekre vonatkozó igazságok mindvégig állandók maradnak. Az ostobaság csupán azáltal változott elfogadhatóvá, hogy megváltoztattátok nézeteiteket.)

A mozgás

A következő koncepció, amelyet nélkülözhetetlen megértenetek a poláris egyensúly szempontjából, a mozgás. Az emberek többsége lenyűgözőnek tartja, hogy a földi állatok már rögtön a születésük után rendelkeznek bizonyos ösztönökkel és ösztönös megérzésekkel, amelyek, úgy tűnik, fölébe kerekednek gyermeki énjüknek. Tudják, mely ragadozóktól kell tartaniuk, ismerik ellenségeiket. Még alig jöttek elő az anyaméhből, s máris tudják, hol rejtőzhetnek el. Tudják hol találnak élelemre, s mindezt látszólag bármiféle tanulás nélkül... mondhatni valamiféle ösztönös „emlékezet” révén. (Néhány fajra jellemző a magnetikus navigáció használata, ami nem más, mint a biológiai rendszer és a Föld mágneses mezejének közvetlen összefonódása... molekuláris szinten.)

Figyeljétek meg, a gyermekeket! ... Amikor megszületnek, néhány olyan ösztönt és intuitív megérzést hoznak magukkal, amelyet előzőleg a Szellem tudásának tárházából merítenek. Lenyomataik és a kultúra befolyása még nem annyira erős, hogy más valóságot mutasson nekik. Az első dolog, amelyet a gyermekek rögtön meg akarnak tenni, mihelyt elég mozgékonyakká válnak, még ha járni nem is tudnak, a forgás. És ez egyáltalán nem véletlen. Figyeljétek meg őket. Vajon miért teszik ezt? Mert ösztönösen érzik, hogy a forgó mozgásszerveik poláris egyensúlyát szolgálja. S később, amikor már elég mozgékonyak a járáshoz és a futáshoz, mit tesznek? Megfogják egymás kezét, és kört formálnak! (Figyeljétek meg, hogy melyik irányba kezdenek forogni!)

Meglehet, hogy az elmondottak gyerekesnek, ostobaságnak vagy tudománytalannak tűnnek, ám nagy igazságot rejtenek. A mozgás elengedhetetlen feltétele az egyensúly megtartásának, vagy visszaszerzésének. A mozgás irányának meghatározott célja van. Az egyenlítő felett, az északi féltekén végzett balra irányuló (azaz az óramutató járásával ellenkező irányú) forgó mozgás enyhe impulzust ad az emberi polaritásnak. Jót tesz az egészségnek, és helyreállítja a megbomlott egyensúlyt. A jobbra irányuló (óramutató járásával megegyező) mozgás szolgálja a gyógyulást, mivel a jobbra irányuló forgás esetén jóval nagyobb mennyiségű energia termelődik. Az egyenlítő alatt található déli féltekére éppen az ellenkezője az igaz. „Vajon mi lehet ennek az oka?” merülhet fel bennetek a kérdés. Rögvest meg is válaszolom... lassan. (Társam meglehetősen következetesen jár el a közvetítés során, s azt szeretné, ha gondolatcsoportjaim logikus csomagokban, meghatározott sorrendben követnék egymást... különben összezavarodik, és túl gyorsan próbál beszélni, tartván attól, hogy az információ elvész és még egyszer nem ismétlem el.)

Az emberi testnek van polaritása és ez a polaritás mérhető. Egyes összetevői egyszerű dipólushoz hasonlíthatók, vagyis pozitív és negatív pólusok alkotják, akárcsak a mágnes esetében. Már említettem, hogy a polaritás eme esszenciája az aurán keresztül is látható és lemérhető. Az emberi aura a polaritás összege és különbsége, és az egyén kiegyensúlyozottságának és egészségi állapotának függvényében változik. Arról is beszéltem már, hogy a Föld mágneses mezeje az a „hordozó közeg” amelybe magnetikusan beleágyazódtok... amelyet élveztek, amely összhangba hoz benneteket a Földdel, s amely jó egészséget és szellemi világosságot biztosít számotokra. Gondoljátok végig, mi történik, ha bolygótokon fogunk egy mágnesezett vasdarabot, és folyamatosan mozgatjuk egy erősebb mágneses mező hatósugarán belül? Túlságosan is jól ismeritek a választ erre a kérdésre, minthogy nap mint nap használjátok ezt a jelenséget... vagy az ellentettjét. Ez a mozgás energiát termel, amit ti villamos áramnak neveztek. S mivel naponta alkalmazzátok, nem tagadhatjátok létezését. Polarizált lények vagytok, s a Föld mágneses mezejének hatósugarával ellentétes irányban forogtok, amit, miután mérhető, ugyancsak igazságnak kell elismernetek. A forgó mozgás révén energia termelődik. Van áram, van egyensúly. Az egyenlítő fölött és alatt egyaránt működik, ám nem feltétlenül a Föld forgása miatt, hanem mert az egyenlítő felett a bolygó óriási méretű dipólusa pozitív jellegű, míg az egyenlítő alatt negatív. A mozgás az egyensúly katalizátora! (A mozgás azonban önmagában, szándék nélkül nem működhet. További magyarázat a következő oldalon, „Az új gyógyászat” címszó alatt.)

Felső rész és alsó rész

Következő információim elsősorban a gyógyítókhoz szólnak. Beszámolok valamiről, ami gyógyítói tevékenységetek során a segítségetekre lehet. Az embert tekintsétek polarizált lénynek. A gyógyítási folyamatban kezeiteket olyképpen helyezzétek az emberi testre vagy a fölé, hogy az a dipólus polaritást képviselje. Vagyis, mindkét kezeteket használjátok a test elülső és hátulsó oldalán valamint a talpaknál és a fejtetőn. Magatokat is tekintsétek polarizáltnak, s ekként irányítsátok keresztül az. energiát az előttetek elhelyezkedő páciensen. Bármilyen gyógyítási metódust alkalmazzatok is, azt fogjátok tapasztalni, hogy ha az imént ismertetett eljárást alkalmazzátok, a gyógyítás hatékonysága megnövekszik. Mindebből az is következik, hogy lehetőség szerint gyógyító asztalaitokat is másképpen kell megtervezni. Fontos, hogy a páciensek oly módon feküdjenek előttetek, hogy a test elülső és hátulsó oldalára is rá tudjátok helyezni a kezeiteket, anélkül, hogy a testet meg kellene tartanotok.

Az új gyógyászat

Az elkövetkező időkben néhány rendkívül különleges gyógyszerrel és gyógyászati eszközzel találkozhattok majd. Hadd szóljak pár szót a felétek közeledő új lehetőségekről. Az új korszak gyógyszerei valamilyen formában életet fognak tartalmazni, amely vagy még eleven, vagy pedig valaha eleven életmechanizmus lehet. Tekintetbe kell azonban vennünk a gyógyulás mechanizmusának „részrehajló” voltát. A szándék minden, s a szándék számos folyamat katalizátorául szolgál. Még ha csupán egy olyan egyszerű eljárást végeztek, mint a forgás, a szándék megléte akkor is szükséges az egyensúly valamint az egészség helyreállításához. Azt is el kell mondanom, hogy az új gyógyszerek és gyógyászati eszközök alkalmazásakor elengedhetetlenül fontos, hogy örömmel fogadjátok az új lehetőséget. Fontos, hogy meglegyen a szándék, fontos, hogy legyen felelősségvállalás. Egyetlen olyan új háromdimenziós tudományosság alkotta gyógyszer sem működhet igazán e feltételek nélkül. Örömmel kell fogadnotok, és szeretettel kell alkalmaznotok őket. Ha pusztán alig-alig odafigyelve használjátok őket, és félelemmel tekintetek rájuk, reménykedve, hogy esetleg majd valamit segíteni fognak, hatásuk elvész, mert a bennük vibráló élet egyszerűen szunnyadó állapotban marad.

Az új gyógyászati segédeszközök

Olyan új gyógyászati segédeszközök is hamarosan megjelennek majd, amelyekkel kapcsolatban hasonlóképpen kell eljárnotok, mint a gyógyszerekkel, örömmel kell fogadnotok őket, mert egyáltalán nem fognak működni, hacsak nem működtök velük teljes egészében együtt. Mindez olyan tudományt képvisel, ahol a páciens is aktív részt vállal a gyógyítási folyamatban.

A gyógyítókról általában

A következőkben a Föld bolygón működő gyógyítók néhány sajátos jellemvonását szeretném ismertetni veletek. A valódi gyógyító, aki tartós eredményeket ér el, aki életét hivatásának szenteli, egyúttal a legsúlyosabb karma hordozója is. A valódi gyógyító hosszú időciklussal rendelkezik, s nem egykönnyen idéz elő változásokat életében. Közülük igen sokan gyakran visszatartják a páciens negatív energiáit. A visszatartás itt azt jelenti, hogy a gyógyítás során túláradó energiákat saját energiarendszerükben visszafogják. Ez többféle módon nyilvánulhat meg: egyeseknél súlyfeleslegben jelentkezik, mások szorongásokban, vagy a bolygóért való aggódás formájában cipelik magukkal. Közülük sokan azzal a fantomfélelemmel küszködnek, hogy nem marad elég idő semmire! Oly sokan vannak, akik gyógyulásra várnak, s oly kevés a rendelkezésre álló idő. Sokan gyógyítói képességeik elveszítésétől tartanak. Az imént felsoroltak egytől-egyig a valódi gyógyítóra jellemző sajátosságok... világszerte. Ők azok, akiket nem zavar, ha éjnek idején, legmélyebb álmukból ébreszti őket, egy szükséget szenvedő páciens hívása, s ők azok, akik vonakodás nélkül gyorsan felöltöznek és a gyötrődő ember segítségére sietnek.

Ezek a sajátosságok súlyos karmájuk következményeképpen alakultak ki. Valamennyien megpróbáltok pótolni valamit, ami azelőtt teremtetett meg a számotokra. Az emberek közül a gyógyítók részesülnek a legnagyobb ajándékban az új energia megérkeztével, valamint a semleges gondolatminta, esetleg az új vezetők megszerzésével. Az ajándék abban áll, hogy eztán nyugodtan, szívvel-lélekkel járhatnak a sötétben tévelygők, a zaklatottak, a legkevésbé kiegyensúlyozott emberek között, megérinthetik őket, és nem kell attól tartaniuk, hogy negatív energiáikat ismét magukhoz vonzzák. Nem kell többé aggódniuk amiatt, hogy mások kiegyensúlyozatlan energiáit magukba szívják, mert ez mostantól még a fizikai kontaktuson keresztül sem valósulhat meg. Ekként a semleges gondolatminta óriási előnyt nyújt a számukra. A gondolatminta újonnan beköszöntő változások ajándéka, s újonnan megszerzett erőtök részét alkotja. Lesznek azonban olyanok, akik tagadják ennek létét, s aggodalmaskodva fordulnak hozzátok. Azok viszont, akik elfogadják ezt az új lehetőséget, tudni fogják, hogy miről beszélek.

Az előző üzeneteimben már beszámoltam arról, hogy a legsúlyosabb karma terheit viselő egyéneknek kell a legnehezebb időket átvészelniük a vezetőváltás során. Következésképpen a gyógyítók is számíthatnak némi nehézségre. Ha ezt az utat választják, óriási megbecsülésben lesz részük. Képzeljétek csak el, milyen volna aggodalmaskodás nélkül gyógyítani! Képzeljétek el, hogy milyen lehet egy tökéletesen kiegyensúlyozott ember... akik ti magatok vagytok! Hát nem meglepő, a Föld legnagyobb gyógyítói egyben a legsúlyosabb karma hordozói is? Ez nem véletlenül van így, ugyanis a gyógyítók vállalták magukra a legnehezebb feladatot.

Helyénvaló-e a gyógyítás?

Most pedig, mivel partnerem kérdéseket tett fel vele kapcsolatban, a gyógyítás célszerűségéről fogok beszélni. A gyógyításnak két fajtájáról beszélhetünk: az öngyógyításról, és a mások érdekében végzett gyógyítói tevékenységről.

Partnerem számos alkalommal szegezte már nekem a következő kérdést: „Miért van az, hogy a gyógyulni vágyók előtt állok, imádkozom értük, energiát adok át nekik, és mégsem mutatkozik semmi eredmény?” Soha ne feledkezzetek meg a következőkről: a betegség az egyénhez „tartozik”. A test engedte magába a betegség csíráját, a test tette lehetővé a betegség kifejlődését. Éppen ezért, az ember is tartozik felelősséggel kialakulásáért... s ugyanúgy távozásáért is. Következésképpen csak az adott egyén lehet az, aki személy szerint lehetővé teszi saját gyógyulását. Ami azt illeti, sokkal könnyebb magunkat gyógyítani, mint másokat, hiszen az embernek saját kezében van az irányítás lehetősége, és teljes egészében saját maga viseli a felelősséget is. A gyógyulás lehet azonnal és teljes, valamint azonnali és részleges. A gyógyulás kizárólag az ember karmikus ösvényének és a gyógyítás időzítésének a függvénye.

Az új energiában a semleges gondolatminta és az új vezetők lehetővé teszik a gyógyulási folyamatok felgyorsulását. Néhány embernél a betegségfolyamat egyszerűen a visszájára fordul, s a figyelemreméltó gyógyulások elámítják majd az orvostudomány képviselőit. Néhányan valóban csodákat fognak átélni! Az öngyógyításban ugyanis csoda és varázslat rejlik. Ezeket az úgynevezett csodákat dokumentálni fogják, hogy megtörténtükről mások is meggyőződhessenek... s a többiek is vágynak majd ezt a kincset megszerezni. Öngyógyítás – ti magatok tartjátok kezetekben saját karmátokat! Ha ez a tudás egyszer a napvilágra kerül, fantomja többé nem tarthat rettegésben senkit. Fel fogjátok ismerni. Ha felismeritek kilétét és keresztülhaladtok rajta, testetek is meggyógyul, visszanyeritek egyensúlyotokat, és olyan helyzetet alakítotok ki, amelyben a betegség „kulcs” többé nem illeszkedik majd a „zárba”. S ezután csak olyan betegségről beszélhetünk, ami a bejutással csupán próbálkozhat.

A gyógyítás meglehetősen összetett folyamat, ám lássunk néhány alapvető szabályt a másokért folytatott gyógyítói tevékenység sikeressége érdekében. Soha ne adjátok fel! Ha fájdalomban gyötrődő vagy netán halálos betegségben szenvedő, de akár csak valamilyen enyhébb bántalommal küszködő páciensek keresnek fel benneteket, tegyetek meg minden tőletek telhetőt. Vegyétek figyelembe, hogy polarizált lények. Alkalmazzátok új gyógyszereiteket és gyógyászati eszközeiteket. Tanítsátok meg őket a szándék fontosságára, a cél kitűzésének jelentőségére, s tegyetek meg mindent, ami csak telik tőletek, hogy hozzásegítsétek őket a gyógyuláshoz. A gyógyítási folyamat a következő mechanizmusok szerint zajlik: az általatok alkalmazott gyógyítási eljárás révén, valamint azáltal, hogy karmikus sajátosságaikat felfeditek előttük, lehetséges, hogy megpillantják azt a fényességet, amit a gyógyításon keresztül ti viszitek el nekik. Ezután tisztábban láthatnak, s ha a körülmények engedik, képesek lesznek meggyógyítani önmagukat. Mindazonáltal, a karmikus megállapodás mindig győzedelmeskedik! A mások által kötött megállapodásokért viszont nem nektek kell vállalnotok a felelősséget! A ti feladatotok mindössze annyi, hogy világosságot teremtsetek előttük, ha sötétben tapogatóznak, és egyensúlyhiányban szenvednek. Ha úgy döntenek, táncra perdülnek a hirtelen rájuk szakadt nagy fényességben és meggyógyulnak, az az ő választásuk. Ha úgy döntenek, hogy lezárják szemüket a fényesség elől, az az ő választásuk. Ha úgy döntenek, pillantásukat a fényárban fürdetik, ám mégis tartanak vakító világosságától, az is az ő választásuk. Ti mindössze a fény felgyújtásáén vagytok felelősek. Árasszátok el őket fényességgel és tegyetek meg minden tőletek telhetőt. A gyógyulás bekövetkeztéért, vagy elmaradásáért azonban nem nektek kell vállalni a felelősséget! Élvezettel gyógyítsatok, leljétek örömötöket a folyamatban, azután álljatok tovább.

Soha ne adjátok fel! Lehet, csupán egy nap választja el egymástól a tényleges haldoklót, aki már-már a túlvilág kapuja felé közelít és a gyógyultat, aki a fényességet megismerve tovább élhet. Ki tudja, talán egy könyvet olvas el azon az éjjelen (partneremnek szóló kozmikus humor)! Ha az ember készen áll, a gyógyulás bekövetkezik. Gyógyítói feladatotok egyes esetekben mindössze annyi, hogy előkészítetek valakit a gyógyulásra, amelyhez ténylegesen egy másik gyógyító fogja hozzásegíteni. Soha nem szabadna versengésnek kialakulnia a gyógyítók között! Szorítsátok háttérbe egotokat. Összeforrott csapatként működjetek együtt. Alkalmazzátok a számotokra legmegfelelőbb módszert, lehetséges, hogy egyikőtök pusztán felkészíti a pácienst, majd később valamelyik társa jár sikerrel. A gyógyítónak, aki számtalan embert kezel újra meg újra, s azok mégis, minden ténykedése ellenére eltávoznak az élők sorából, meg kell értenie, halálukban egyetemes célszerűség és időzítés nyilatkozik meg. Nagyon is lehetséges, azért kellett most távozniuk, hogy újjászületve, új tehetségekkel, képességekkel megajándékozva térjenek vissza... rövid idő leforgása alatt! Olyan rossz dolog ez? (A halálhoz való kulturális hozzáállásotok nem mindig érti meg vagy ért egyet az egyetemes „legmagasabb jó” törvényével.)

(Látjátok-e az öngyógyítás és a másokért végzett gyógyítói tevékenység között feszülő finom köteléket? Erőfeszítéseitek másokban is beindíthatják az öngyógyítási folyamatokat. Miután mindenki saját gyógyulásáért felelős, méghozzá teljes egészében, voltaképpen nem is lehettek képesek meggyógyítani senkit. Egyszerűen csak azért vagytok ott, hogy a gyógyítási eljárás és az egyensúly visszaállítását célzó folyamat révén felfedjétek az emberek előtt saját egyéni igazságukat. Ezért is elengedhetetlen a „szándék” megléte a gyógyulni vágyó emberben.)

Utazás a már ismerős helyre

Végül hadd vigyelek ismét magammal benneteket egy utazásra, mégpedig egy olyan helyre, ahol öt hónappal ezelőtt már jártunk együtt. Csupán ez alkalommal fedhetem fel előttetek, hogy milyen folyamatok játszódtak le az atlantiszi Megújulás Templomában. Öt hónappal ezelőtt még nem tehettem meg, hogy beszéljek nektek ezekről a dolgokról! Akkor még nem lett volna helyénvaló... most azonban már egészen biztosan az. Látjátok, mennyi változás történt e rövid idő alatt? Érzitek az erő növekedését? Érzitek a sürgetést, a felgyorsult folyamatokat? Kellene, hogy érezzétek.

Ismét a Megújulás Templomába vezetlek el benneteket... a jégkorszak előtti időkbe. Azokba az időkbe, amelyet közületek néhányan egyáltalán nem óhajtanak megtapasztalni újra, mert Atlantisz romjai alatt akkor a halálukat lelték. Ez idő tájt a tudomány óriási magasságokat ért el. Milyen ironikus, hogy ez a tudomány napjainkban kezdett újra felemelkedni szunnyadó állapotából. Ugyanez a tudomány kísér majd el benneteket a jövőbe, ezúttal azonban nem kell tartanotok a megsemmisüléstől. Lépjetek túl ezen a félelmen, végtére is pusztán egy fantomról van szó! Látogassatok el ismét velem együtt ebbe a csodálatos Templomba. Lássátok magatok előtt teljes ragyogásában, és ismerkedjetek meg a falai között zajló szertartásokkal.

Ebben az épületben történt az emberek újrapolarizálása! Ha egy kicsit távolabbról tekintünk a templomra, egy spirált látunk az ég felé nyújtózkodni és egy másikat a föld felé mutatni. A középpontban tartógerendák támasztják meg, és öt hajlított ívű láb tartja meg az épületet. Az építmény fekete színű. Hogy miért? A legtöbb fal olyan anyagból készült, amely nem mágnesezhető. Nincsenek benne fémből készült alkotóelemek. Továbbá, maga a szerkezet sík felületű és rendkívül könnyű. Néhány összetevője tört kristályból készült. Tartsátok jól az emlékezetetekben a templomszerkezet anyagának képét, mert ugyanez az anyag fog benneteket pajzsként védelmezni az űrutazások során is.

Az öt láb belül üreges szerkezetű. A középpont felé hajlanak és ahhoz kapcsolódnak, mert e területen zajlanak a polarizációs folyamatok. Az első láb tartalmazza az energiát, ami a föld felől a polarizációs berendezéshez ível. A második lábban nyílik a bejárat és kijárat a folyamatban segédkezők számára. A harmadik láb foglalja magában a soros pap számára tervezett bejáratot és kijáratot. A negyedik lábban található a kizárólag a gyógyítandó személy számára kialakított bejárat. Az ötödik lábban helyezkedik el a kijárat, melyet kizárólag az egyensúlyát és egészségét visszanyert egyén használhat. Már hallhattátok tőlem, hogy a Szellem módfelett élvezi a szertartásokat, olyan okokból, amelyekkel egyelőre még nem lehettek tisztában. A Szellem nem kívánja, hogy imádják... egyáltalán nem! A Szellem ismeri emberi mivoltotokat, s jól tudja, hogy a szertartás ismétlést nemz. Az igazság, mindig igazság marad, s az igazság állandó. Mindig egyformán működik. A szertartás karöltve jár az ismétléssel. (Felülkerekedik az ember ama jellemvonásán, mely mindig valami új után vágyakozik. Elősegíti, hogy a szükséges folyamatokat a megfelelő időben és a megfelelő módon elismételjék. A vallásban gyakran igaz és hiteles rítusok köpönyegét ölti magára. Ha az embernek folytonosan saját lélegzéséről kellene gondolkodnia, már réges-rég felhagyott volna vele.)

A gyógyítandó egyén számára tervezett bejárat és kijárat architektúrája szimbolikus elemeket rejt magában; a bejárat az égbeszállást képviseli, és a halál színében ragyog. A lefelé, vissza a Föld felé ereszkedő cső, amely a csarnokból kivezető kijáratot alkotja, a születést jeleníti meg, és ennek megfelelő színben készült.

Most pedig lépjünk be a belső csarnokba. Míg a múlt alkalommal azt mutattam meg nektek, hogy milyen folyamatok zajlottak a csarnok falai között, most abba kívánok betekintést nyújtani, hogy mindez mi módon ment végbe. Két asztalt találunk a csarnokban, mindkettő forgó mozgást végez. Látjátok, hogy mindkét asztal tökéletes szinkronban mozog egymással. Ez azt jelenti, ugyanazon irányban, egyenlő sebességgel forognak. Miként az előző alkalommal láthattuk, az egyik asztalt segítők csoportja veszi körül, s kezüket ráhelyezik valamire. Arról is beszéltem, hogy a célszemély, a kiegyensúlyozásra váró egyén a másik asztalon fekszik, s egyetlen segítő áll felette. Az első asztalnál egy alak kimagaslik a csoport tagjai közül (ő a papnő). Kezeit két, a gépezethez kapcsolt gömbön tartja, s az alsó és felső spirálokban elhelyezett szerkezet nagy zümmögéssel működik. A spirálok a gépezet dipólusát testesítik meg – mondhatni a pozitív és a negatív oldalt képviselik. A gép a gömbökön keresztül leméri a papnő polaritását, aki ujjhegyeit a gömbön kiképzett mélyedésekbe helyezi. A körülötte állók még nagyobb egyensúlyt biztosítanak számára, mivel egy csoport jóval nagyobb egyensúlyt képes kialakítani, mintha az ember csupán egymaga volna. A soros pap mindig azok közül kerül ki, aki az adott időpontban a lehető legnagyobb egyensúllyal rendelkezik. A gép megméri az ember szerveinek polaritását, értelmezi azt, és az információt keresztülárasztja a kiegyensúlyozni kívánt ember felett és alatt elhelyezkedő hatalmas szerkezeten... visszaállítva ezáltal a célszemély szerveinek poláris egyensúlyát. Látjátok már, miként működik a polaritás? Értitek már, hogy mi zajlik itt? A megfelelő poláris egyensúllyal rendelkező ember szervezete egyszerűen nem nyit kaput a betegségnek. A kiegyensúlyozott egyénnek jó esélye van arra, hogy rendkívül hosszú ideig éljen. Ezért is nevezték ezt az eljárást megújhodásnak vagy újjászületésnek.

A célszemély testét tartó asztal számos fizikai síkba kivetül – horizontális, vertikális síkokba nyúlik, s egy pontban meg van hajlítva. A célszemély felett álló ember egy olyan segítő, aki kizárólag az egyén kényelmére felügyel, s biztosítja, hogy teste a forgás közben is biztosan feküdjön az asztalon. Maga az eljárás lényegében három-dimenziós technológia szülötte, mely során a gépezet kölcsönhatást hoz létre az információt adó kiegyensúlyozott pap és a gyógyítani kívánt személy között. A folyamat végeztével a célszemély felkel az asztalról, és testének megújulását nagy örvendezéssel fogadják. Különleges szertartás veszi kezdetét, mely során a célszemély, aki most egy speciális köntöst visel, leereszkedik a születést szimbolizáló, föld felé vezető csatornán. (A köntöst három további napon keresztül viseli, hogy mindenkivel tudassa megújhodását, s hogy mindenki vele együtt ünnepelhesse a nagy eseményt.) Most már tudjátok, mi zajlott a templom falai között. A folyamat során olyan tudomány bölcsessége nyilatkozik meg, ami a biológia és az intelligencia frigyéből jött létre.

Meglehet, ezek a dolgok ostobaságnak tűnnek számotokra. Az igazság azonban befogadóképességetek szintjétől függetlenül mindig igazság marad. Zárszóként egy szívet melengető eseményről szeretnék beszámolni. Két nappal ezelőtt kedves társam egy kérdéssel keresett meg engem. Olyan kérdéssel, melyet Kryonnak eleddig még sohasem tettek fel. Válaszom vajmi csekély jelentőséggel bír, a kérdés maga viszont annál sokatmondóbb.

Tudjátok, amikor a Szellem megjelenik az emberek előtt, az emberek rendszerint a tőlük elvárható módon reagálnak (és ez dualitásotok szempontjából helyénvaló is így). Sokan megijednek, mások áhítattal telve tekintenek rá. Ám a Szellemnek feltett kérdések mindig hasonlóképpen hangzanak: Mit kellene tennem? Hová menjek? Hogyan működik ez és ez? Mi fog történni? A kérdést azonban, amivel partnerem a minap fordult felém, úgyszólván soha sem teszik fel nekem: Mit tehetek érted? Mi teszi boldoggá Kryont?

Drága barátaim, ez a kérdés is egyedül a szeretet dualitását tükrözi. Most már ti is képesek vagytok olyan határtalan szeretettel fordulni felém, mint amilyen határtalanul én szeretlek benneteket. Ez a kétoldalú kommunikáció kezdetét jelenti, melyet már oly régóta hiányolunk.

Hogy partnerem kérdésére mit feleltem? Ha ismertek, már bizonyára kitaláltátok.

Hogy Kryon csupán egyet akar: a lábaitok előtt ülni... és benneteket szeretettel szolgálni.

Úgy legyen.

Kryon

Forrás: Kryon – Ne gondolkozz úgy, mint egy ember

Lásd: Kryon Mester tanításai

1994.