Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Mindig felteszik a kérdéseket: „Amikor közvetítesz, a közvetített entitás (Kryon) eléggé tudatában van annak, hogy hol vagy? A Szellem tudja, hogy mi történik, vagy a közvetítés egyfajta szétkapcsolódást jelképez? Mint amikor valahogyan behozzátok az entitást a fátyol másik oldaláról, és az a megszentelt valóság egyfajta buborékjában van benne, miközben nem tudja, hogy mit is tapasztaltok meg?”

Ez az egész kérdezősködés a félreinformáltságból és annak érzékeléséből ered, ahogy Isten (a Teremtő Forrás) lát benneteket. A gyönyörű és nagyszerű igazság pedig a következő: Isten olyan módon ismer benneteket, amit nem igazán tudtok elképzelni. Az, hogy „Isten ismer benneteket” azt jelenti, hogy minden dolgot, amin keresztülmentek érez, tud és ismer. Ebben az a szép, hogy ezek nem csupán a nehézségek kedveseim. A Szellem nem csak azért van itt, hogy átsegítsen benneteket a nehézségeken. A Szellem azért van itt, hogy megünnepeljen minden élettapasztalatot veletek együtt, és én feltétlenül szeretném, ha ti tudnátok erről! Mikor itt az ideje nevetni: felismeritek, hogy az mennyire gyógyító és nyugtató hatású? Nem érzitek az anya/apa Isten mosolygós, teremtő energiáját magatokban, mikor nevettek? Mikor ünnepeltek valami számotokra vagy mások számára kifejezetten csodálatosat, és azon a helyen vagytok, ahol megpihentek és csodásan érzitek magatokat... mi ott vagyunk.

A Szellem 24 órában ott áll közvetlenül mellettetek, szeret titeket. Azokban az időkben, amikor segítségre van szükségetek, a Szellem kinyújtott kezei ott lesznek. Ha azt választjátok, hogy megragadjátok őket, akkor az a szabad akarat által történik meg, amiről mindvégig beszéltünk. Olyan sokan vannak azok, akiket erre a valóságra treníroztak és készítettek fel! Azt hihetik képletesen, hogy lépcsőket másznak, elmennek egy bizonyos helyre, kimondanak bizonyos szavakat, vagy adott módon viselkednek, és így a Teremtő majd oda fog rájuk figyelni, meghallgatja őket, vagy teljesít egy kívánságot. Ez az elképzelés totálisan és teljes mértékben ember alkotta kedveseim. Ez azon saját hierarchikus szerkezetetekből ered, hogy hogyan is kell beszéljetek a saját feljebbvalótokhoz vagy emberi vezetőtökhöz... ahogy sok hivatalnoknak keresztül is kell mennie ezen annak érdekében, hogy beszéljen a főnökével. Ám nem ez a helyzet a Szellemmel kapcsolatban – nincs hierarchia, csupán szeretet van. A Teremtő Forrás, ami létrehozta a világegyetemet, a mennyeket, és mindent, amit csak láttok – ismer benneteket, tudja a neveteket.

A változások érkezőben vannak

Történik valami ezen a bolygón, ami meg fogja változtatni azt, ahogyan gondolkodtok – mondtuk már ezt korábban. Elmondtuk nektek, hogy jelen lesz a felfokozott tudás nyitánya, valamint hogy ezen nyitás részeként, a mindennapi tudomány része lehet a többdimenziós energiák érvényességének felfedése is. Akár úgy is mondhatjátok, hogy ez „a többdimenziós hatás”. Ezt a konkrét dolgot akarom átbeszélni veletek, és talán kicsit még ennél is többet.

Az emberiség egy bizonyos fajta módon gondolkodik, és ezt gyakran a védelem, a biztonságérzet miatt teszi. Ez a hibás dolgoktól „védve lenni” egyfajta tudattalan érzékelése, és a társadalmi túléléssel kapcsolatos. Ez azon hosszútávú egyenetlenségből ered, hogy a dolgok egy bizonyos módon vannak a bolygón, és ezért azok helyesek és pontosak – ami eddig rendben is volna.

Azonban sok rejtett elfogultság van még azok között is, akik azt mondják elfogulatlanok. Ez azon tényleges tudattalan kiképzés miatt történik, amit egy ember a megszületés által befogad. Mindez azért történik, mert azok, akiket tiszteltek és szerettek, bizonyos dolgokat megtanítottak nektek, és megmutatták számotokra, hogy hogyan is működnek a dolgok a kultúrátokban. Ez magába foglalja azt, amit a családotoktól tanultatok, amíg felnőttetek, majd az iskolában, a templomban, valamint amit a társkapcsolatokból sajátítottatok el.

Azonban idővel és felfedéssel, ha bizonyítékot találtok arra, hogy ezen dolgok közül néhány nagyon különbözik attól, amit megtanultatok, akkor gyakran logikai zavar és működésképtelenség léphet fel. Jóllehet, már most sokan látják a felfedett igazság valóságát, nem kívánnak részt venni benne. Ehelyett ki akarnak tartani amellett, amit elmondtak nekik, még akkor is, ha be lett bizonyítva, hogy az hibás vagy nem teljes. Azért, hogy másképp tegyenek, majdnemhogy el kell árulják azokat, akik a legjobbjukat hozták annak érdekében, hogy megtanítsák nekik ezt az igazságot. Tehát, sok területen megannyi rejtett elfogultság és előítélet létezik, különösen a tudományban.

A kiegyensúlyozott fizikus

Szeretném bemutatni nektek a kiegyensúlyozott fizikust! Azok, akik elmerülnek a magas szintű fizikában, a kezdetektől jól tudják, hogy annak sokkal több köze van a valósághoz, mit sem amiről a bolygó tud. Több minden van, ami még nincs felfedve. Létezik egy olyan általánosan elfogadott beismerés, hogy a tudomány még nem ismer mindent. A fizikusok láttak mélyreható kísérleteket, melyeknek olyan eredményei voltak, amiket nem teljesen értettek meg. A kezdetektől fogva – még a fizika tanulásánál – klasszikus példák egész sorát látják, amiben a dolgok nem úgy működnek, ahogyan azoknak a 3D-ben rendszerint kellene. A fény „duplaréses kísérlete” egy jó példa erre. Ez egy olyan, nagyon egyszerű és régi kísérlet, ami azt mutatja meg, hogy a fény két helyen is lehet egyszerre. Egyúttal felteszi a kérdést arról is, hogy részecske-e vagy hullám természetű, illetve arról a rejtélyről is szól, mikor a töltés az egyik pólusról a másikra ugrálva, váltakozva jelenik meg.

Ez valami olyasmi, amit a fizikatanulók már egészen a legelején, az első előadásaikon megtanulnak. Egy ajtót nyit a tanáraiktól érkező tanulmányaik számára, miszerint: „Nem ismerünk mindent, így bármit is tanítunk nektek, az csupán az, amiről ma azt hisszük, hogy tudjuk.” Egy jó, kiegyensúlyozott fizikus, mindig is el fogja ismerni, hogy igencsak sok olyan dolog létezik, amit az emberiség még nem ismer. Ezek a tudósok nagyon érdeklődnek azon dolgok iránt, amiket megfigyelnek – de nem tudják megmagyarázni őket. Nos... ebben a tudományban teljesen elismerik azt, hogy nagyon sok tanulnivaló van még a dolgok működésével kapcsolatban.

Most közületek a legtöbben azt fogják mondani, hogy ez egy nagyon jó dolog, különösen az olyan fejlett tudományok számára, mint a fizika. Azonban, még ezzel az ismeretlen felé irányuló nagyszerű hozzáállásban is létezik egy elfogultság: „Ne babráljunk a fizika jelenlegi törvényeivel!” Más szavakkal: a fizika eme törvényei értékesek, működnek és időről-időre be is lettek bizonyítva. Köztük olyan forgatókönyvek, mint Newton és Kepler törvényei. Az ezen forrásokból származó gravitációs szabályok, évtizedekig működtek néhány, a bolygón lévő legfejlettebb tudomány, mint az űrkutatás számára. Ezek a képletek engedték meg az emberiségnek azt, hogy űrszondákkal elhagyja a bolygót, hogy leszálljon más bolygókon, még aszteroidákon is! Ez hát Newton és Kepler abszolút visszaigazolása, valamint hogy ezek a képletek be vannak bizonyítva, kőbe vannak vésve és sohasem változnak meg... magyarán, hogy ezek működőképesek.

A kihívás

Itt jön egy tudós a hírekkel: „Bizonyítékom van egy olyan törvényre, ami nagyon különbözik attól, amit Newton mondott.” Mit gondoltok, mi lenne reakció a tudomány részéről? Az, hogy: „Hűha, mondj még többet!”? Nem. Ehelyett azt tennék... és azt is tették... hogy keményen rácsapták az ajtót, így szólván: „Amit tudunk, az nagyon is jól működik, tehát ne zargass minket semmi mással!”

Ez pontosan az a helyzet és szituáció, ami a '70-es években Vera Rubin csillagásszal történt. A felfedezését problémának nevezték, mert a 10 évnyi galaktikus mérésének megállapításai nem követték a Newton és Kepler által meghatározott, ismert gravitációs törvényeket. Tehát inkább – mintha csak növelnék és kibővítenék ezeket az elfogadott törvényeket, – a tudósok azt mondták, hogy ott nyilvánvalóan több gravitációnak kell lennie, ami hat rájuk. Így hát feltalálták a „sötét anyagot”, hogy passzoljanak a dolgok. Az elképzelés, hogy talán meg kellene változtassák azokat a bizonyos régi, megszentelt törvényeket – fel sem merült a számukra. Később Rubin tiltakozott és egyáltalán nem fogadta el a sötét anyagot. Hitt abban, hogy egy új típusú, „nagy távolságú gravitációs vonzást” fedezett fel.

Tehát, az egyik területen azt mondták: „Mondj többet erről, mert nincsenek válaszaink!”, a másikon pedig, hogy: „Ne nyúlj hozzá ahhoz, amit megtanultunk!”. Ez klasszikus és megszokott dolog. Orvosok, fizikusok! Azt amit az iskolákban tanultatok, azt fogjátok fel „a dolgok módjaként” aztán egy egész életre, és ezt semmi sem tudja megváltoztatni.

Javaslat a tudósoknak

A tanácsom a tudomány bármely férfija vagy nője számára a következő. A törvényekre, amiket megtanultatok, a dolgokra, amiket ismertek, a valóságotok elsődleges tudományaként tekintsetek! Amikor felfednek olyan bizonyos egyéb dolgokat, amik látszólag megváltoztatják ezeket az elképzeléseket, akkor értsétek meg, hogy azok nem vonják semmibe azt, amit megtanultatok! Inkább felfokozzák, kiegészítik őket és nagyobbá teszik a törvényeket – teljesebbekké. Az új felfedezések a jelenlegi megértést mélyenszántóbbá, elegánsabbá teszik annál, mint amilyenek voltak.

Rubin esetében mi van akkor, ha Newton és Kepler törvényei csak az alapok voltak? Mi van akkor, ha ezek csupán kiindulás alapok? Mi van, ha ezen alaptörvények a dimenzionális tudatosságtól megváltoznak? Mi van, ha a világegyetem tanulmányozása közben azt találjátok, hogy van valami olyan, amit megtehettek, ami ténylegesen módosítja ezeket a törvényeket? Letagadnátok aztán, mint most? Fizikusok! Megváltoztatnátok a tömeget, ha tudnátok, azáltal hogy megváltoztatjátok a körülötte lévő azon törvényeket, amiket tanultatok? A legtöbbetek azt mondaná, hogy: „Természetesen nem tiltakoznánk. Ez tudomány. De... a tömeget nem lehet megváltoztatni.” Igazán? Ki mondta nektek? A tömeg önmagában is egyszerűen csak a kiindulási alap volt, és megváltoztatható volt?

Vannak olyan felfedezendő dolgok, melyek megragadják azt, amit most Newtontól és Keplertől tudtok, majd a többdimenziós energiák felhasználásával újra elhozzák a következő lépéshez. Ez azt eredményezné, hogy megtartanátok mindazt, amit megtanultatok, de kiterjesztenétek, hogy egy olyan nagyobb valósággal legyen kapcsolatban, amiről tudtátok, hogy létezik. Azt gondolhatnátok, hogy ez nagyon izgalmas a tudomány számára, de a tudattalan elfogultság egy egész bolygónyi fizikust tart távol attól, amit megtanultak. Ez az, amiről ezekben a pillanatokban beszélünk veletek.

Amit láttok az nem teljes

31 évvel ezelőtt – amikor elkezdtem az előttetek a székben helyet foglaló férfin keresztül közvetíteni – bemutattam nektek valami olyat, ami azóta is mantra volt a számotokra. Egy olyan energiában éltek, amit valódinak éreztek, de nem az. Ez csupán egy töredéke annak, ami valójában jelen van.

A „valóság” számomra így határozható meg: „A dolgok azon állapota, ahogy ténylegesen egy teljes formában léteznek. Ez magába foglalja az összes létező dimenziót, beleértve azokat is, amiket nem láttok, vagy még nem tudtok róluk.” Magába foglalja a körülöttetek lévő minden dolog összes láthatatlan, de érzékelt tulajdonságát. Magába foglal minden olyan dimenziót, ami megfesti a teljes, az összes anyagot, mindenhol.

A világotok színes, de ti jelenleg fekete-fehérben láttok.

Egy ideje átadtam nektek egy olyan állítást, ami sok embertől megannyi negatív, „visszarántó” kritikát kapott. Azt mondtam: „A sziklák élnek. Az elemek bennük élnek. Magában Gaiában, ahogy a Hálórendszerben is. Mindennek van egy olyan tényleges tudatossága, ami ismer benneteket. Ti ezt anyatermészetnek nevezitek. A sziklák élnek.”

Sokan csalódottak voltak ezen kijelentés miatt, mivel nem követtem a valóságukat. „Nos, most túl messzire mentél Kryon. A sziklák nem élnek. Magától értetődő, hogy teszteltük őket és nincs ott semmi.”

Látjátok az elfogultságot? Természetes, hogy nem élők, ha egy olyan technikával tesztelitek le őket, ami csak a 4D-s tulajdonságokat tudja felfedni. Ez minden, amivel rendelkeztek – ez minden, amit tudtok. Tudtok színárnyalatokat tesztelni egy fekete-fehér tesztfelszereléssel? Tulajdonképpen folyamatosan ezt csináljátok! Aztán büszkén bejelentitek a fekete-fehér tesztjeitek eredményeit, és így szóltok: „Nem! Az elismert tudományos bizonyítékok miatt nem lehet ez vagy az.”

Képzeljétek el! Egy tudós az '50-es évekből eljön a városotokba manapság, tesztelni a területet a TV adások közvetítésére. Büszkén jelenti be, hogy: „A területeteken nincs TV közvetítés, csupán néhány rádióadás. A levegő majdnem minden adás számára tiszta.” Ezalatt elszalasztotta az összes mobil, bluetooth, Wi-Fi, drone, műholdas és GPS helyzetjelző jelzéseket... Szintén nem tudta, hogy a kultúrátokban a TV-t többé nem ugyanolyan módon közvetítik, mint korábban. Fogjátok, látjátok a képet? (nincs szándékos szójáték benne)

A valóságellenőrzésetek elfogult. Színeket teszteltek egy fekete-fehér felszereléssel, és még csak nem is tudtok róla. Nem látjátok, hogy mit nem fedeztetek még fel. Tehát, amikor ez elkezd megtörténni, mit fogtok tenni? Ez hát az új viták bökkenője a tudományban.

Az elfogultságotok tesztje itt van

A fősodratú tudományotok hamarosan meg fogja ismerni azt, hogy léteznek dolgok azon túl is, mint amire számítottak. Itt egy példa arra, hogy mennyire is elfogult az emberiség. Nem is olyan régen – úgy 200 évvel ezelőtt – a dolgok, melyek többdimenziós lényekként mutatták volna meg önmagukat, boszorkányságnak lettek volna felcímkézve. Tehát, akkoriban egy olyan valóságot találtok, ami nem zárkózott fel a hitetekhez, így gonosszá teszitek azt. Apropó, ez a dolog még mindig veletek van. Nem fogok sokkal többet mondani erről, de ez része annak, ami következik. Minél jobban elkezd felfokozódni az isteni energia, hogy megmutassa önmagát, a félelem annál jobban fog fejlődni azok által, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy hogyan néz ki Isten szeretete. A régiek mesterei elképesztő dolgokat csináltak. De ha valaki manapság bármelyiket is megteszi, akkor azt gonosznak jelölik meg és leminősítik, mint tudományellenes tevékenység. Kedveseim, készüljetek fel rá, hogy tényleg bizonyítékot láttok a saját nagyszerűségetekre! Micsoda egy világban éltek!

A kémiai kinyilatkoztatás

Évekkel ezelőtt orvosok és kutatók elkezdték másképpen szemlélni a DNS-t. Tudjátok, eddig a fizika és a biológia nem igazán volt valami olyasmi, amit a bolygótok egyszerre, együtt is tanulmányozott volna. Ezek elkülönült tudományszakoknak látszódnak. A főiskolákon manapság látjátok az épületeket, ahol tanulmányozzátok a protokollokat, és ezek különállóak. A földi tudományok elkülönültek a fizikától, elkülönültek a biológiától, stb.

Azonban változás bukkan fel. Még néhány – az emberek által megtanult – meghatározásban is van utalásunk arra, hogy mivé is váltak a protokolljaik. Egy szövetség kezd el kialakulni a fizika és az orvoslás között. Hallottatok kvantumbiológusról? Ez most egy egészen új tudományterület... és igencsak nagy. A biológiának többdimenziós összetevői vannak. Évekkel ezelőtt – több, mint 30 éve – ez be is lett mutatva.

A fény többdimenziósnak látszik, és ez az, amiért egyszerre több helyen is létezhet. Néhány fénnyel és DNS-el kapcsolatos kísérlet elkezdi felfedni azt, hogy a DNS molekula az egyéb anyagokhoz képest másképpen reagál a fényre. Néhányan le is szögezték és megállapították, hogy bármi, ami nyilvánvalóan többdimenziós (mint a fény), más többdimenziós dolgokhoz fog vonzódni. Lépjetek hát be a kvantumbiológia tanulmányozásába! Kedveseim, a DNS-nek többdimenziós, multidimenzionális összetevői vannak!

Manapság hány szakorvos, – és azok, akik tanítják, – hányan adják meg számotokra ezt az információt? Hány professzor és orvos mondaná azt, hogy: „Mondj többet erről, mert ez az, amire vártunk!”? Az orvoslásnak a mai napig a fekete és a fehér az alapértékei. Bonyolultnak és ősinek gondoljátok a biológiátokat, pedig az egyszerűen csak egy alapérték.

Nézzétek! Megszületik az allopátiás orvoslás: „Keverjétek sürgősen össze ezt itt ezzel a vegyszerrel és valami reagál rá! Tehát, annak érdekében, hogy meggyógyuljon a beteg és eltűnjön a betegség, találjunk fel egy olyan kemikáliát, ami olyan irányba szorgalmazza a test kémiáját, amerre mi akarjuk!” Sajnos a „sürgetés” gyakran nem választható el a betegségtől, és a mellékhatások mindig gondot jelentenek. Ez nem egy jó rendszer, de ez a legfőbb és legáltalánosabb mostanáig.

Ha elkezditek megérteni a biológiátok többdimenziós elképzelését, akkor felismeritek, hogy bizonyos energiák szintén hatással lehetnek a betegségre, a Veleszületettre és a teljes testi intelligenciára. Az elmúlt 20 évben az új tanulmányok azt is felfedték, hogy a tudatosságot „energiaként” kell szemlélni. Ezért hát a tudatosság egyfajta gyógyító modalitás, módszertan lehet... mégpedig az egyik legjelentősebb.

Mennyi ideje van a homeopátia veletek? A homeopátiát általában figyelmen kívül hagyta az Amerikai Orvosi Egyesület, mint valami olyasmit, ami „nem működik”. (JAMA – 2009 októbere) A cikk azt mondja, hogy ez nem működik. (Hát itt vagyunk újra!) A cikk alapvetően azt mondja, hogy: „A tesztek azt mutatják, hogy egy homeopátiás gyógyszerben lévő tinktúra, túl kevés milliomodnyi részecskét tartalmaz ahhoz, hogy bármilyen kémiai reakciót hozzon létre.” Így hát, a teljes gyógyszeripar leleplezett csalásként kezelte azt. Mégis, elég furcsa, hogy évszázadokig – végig keresztül az Európai történelmen – ez a dolog működött! Ez hogyan lehetséges? Működött, mert egy az orvosságból származó energetikai jelzést hordoz, közvetlenül a saját biológiátok többdimenziós részei számára. A DNS-etek látja ezt, sőt még a véretek is. Ám ennek nincs konkrét, látható kémiai reakciója. Az ellenőrzők fekete-fehér teszteléssel próbálják meg kiértékelni a színeket.

A testetek Veleszületett folyamata egy olyan többdimenziós eljárás, amit izomtesztelni lehet, és reagálni fog a tudatosság energiájára. Mindezek a dolgok lassan fognak megmutatkozni, használatba kerülni, bebizonyosodni és letesztelődni. De több is van még.

Mi van, ha a DNS-etek ezen többdimenziósságába olyan „energiamintázatok” vannak jelen, amik egy történetet mesélnek el? Ez az, ahol a többdimenziós tudomány teljesen elhagy minden lineáris dolgot. Ez nem egyszerűen a DNS egy másik kémiai összetevője. Ez nem egyszerűen egy másik része annak, ami lineáris. Ehelyett terjedelmes, történeteket mond el, mintákkal rendelkezik, titkokat és igazságokat tartogat. Minden többdimenziósság ilyen – mint az óceán felszíne egy gyönge szellővel. Mind rendelkezik mintákkal, arra alapozottan és attól függően, hogy mi hat rá. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni, amíg még nem láttátok. Olyan ez, mint egy sablon. Egy történetet mesél el, és beállít egy formát – jobban, mint csupán a sejt egymaga. A származásotokról mondhat el egy történetet, a nagyszerűségetekről, vagy mesélhet akár a teremtésetekről is! Ezek azok a dolgok, amik el fognak kezdeni látszódni az Új Lemúriában – a Föld eljövendő energiájában. Az orvoslásban is el fogjátok kezdeni meglátni ezeket a dolgokat.

Végszó

Egy orvos, akivel találkozni fogtok (utalva Dr. John Ryan-re a találkozón) egy sürgő-forgó városban, egy leterhelt, zsúfolt kórházban lévő gyakorló orvos. Rendelkezik ezekkel a konkrét többdimenziós felfedezésekkel, amikről beszéltünk. Tudja, hogy a DNS minden emberi lény számára történetek könyvtárait hordozza. Ha megkérdezitek, hogy: „Doktor Úr! Mi történt az összes képzésével, ami azt mondja, hogy ezek közül egyik sem igaz?” Akkor azt fogja mondani: „A képzésem alapos. Azonban, amit felfedeztem túlmegy rajta és felfokozza, jelentősebbé teszi azt. Az ezoterikus felfedezéseim nem érvénytelenítik azt, amit megtanultam – hanem megerősítik és felnagyítják.”

Elmondok még néhány megkeresni való, kutatásra érdemes dolgot nektek:

Tudomány férfiai és hölgyei – ha mondhatom ezt nektek: Legyetek nyitottak azokra a dolgokra, melyekre nem számítotok! Több is van itt annál, mint amiről tudtok. Ne kapaszkodjatok a végsőkig abba, amit a múltban minden dologgal kapcsolatban örökké tartó, végső és abszolút igazságként megtanultatok! Mivel, amire ki lettetek képezve, az nem lesz eltörölve, sem érvénytelenítve, s nem válik rossz dologgá. Helyette minden, amit ezidáig tudtok és megtanultatok, egyszerűen csak alapvető építőkövei lesznek oly sok minden másnak! Legyetek nyitottak a 'történet hátralévő részére'. Ha azok vagytok: akkor pont a közepében fogjátok találni magatokat egy új és teljesebb tudománynak... és hát, ez az Új Lemúria szépsége.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2020. 10. 11.