Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Gyorsan jöttem be erre a helyre, mert soha el sem mentem. Amit közvetítésnek hívtok, az nem közvetítés – ez természetes. Ez egy meghívás, ami a Szellem kommunikálásának egy módja lenne, akár önmagatokért, akár másokért. Ez az, ami akkor történik, mikor kinyitjátok az ajtót, a szíveteket és a gondolataitokat. Az ajtón keresztül elkezdenek beáradni azon részeiteket, melyek egybeolvadnak a fátyol másik oldalával – azzal a részetekkel, ami maga az Isten – és így ketten adjátok át az üzenetet. Ez az, amiért az emberi lényről-emberi lényre annyira különbözik a közvetítés. Ez az emberi lényben a Szellemmel egybekelt és összeolvadt isteniség, ami azért adja át az üzenetet a számotokra, hogy jobban megtisztítsa a közvetítést magát. Tehát, ismételten csak elmondjuk, hogy nincs szükség előkészületre. Mint, ahogy arra számíthattok, hogy az ember leül egy darabig, kiegyensúlyozza magát, és csinál pár gyakorlatot. Nem, ez nem szükséges. Nem kell készen álljatok Isten szeretetére! Az csak úgy ott van minden sejtben. Isten a testen belül örökkévaló. Minden sejt újra és újra, újra és újra meg van ismételve. Így tehát, ez valami olyasmi, ami ennek a természete.

Egy olyan méretű csoporttal, ami eljött, nem hall olyasmit, hogy ez bizarr, fura vagy okkult lenne. Egy Isten szeretetével felépített üzenetet hallanak a fátyol túloldaláról. A család szeretetét, ami azon abszolút alapvető energia, melyre egész életetekben számíthattok, és azon túl is. Hadd mondjam el kedves emberi agy, hogy amikor az utolsó lélegzetet veszitek, mikor egy utolsó levegőt vesztek, szeretném ha emlékeznétek a következő szavakra! Készüljetek fel Isten szeretetére! Ne féljetek attól, hogy mi van a fátyol másik oldalán! Csak oda mentek, ahonnan jöttetek...

Fontos, hogy emlékezzetek erre a támogatásra! Tudtátok ezt? Valami mást akarok csinálni, és ezt nem teszem meg gyakran. Ez egy jó időpont ezt csinálni, mert most ér véget 2007. Szeretnék egy pozitív képet lefesteni valami olyan dologról, amit lehetőségként látunk ezen a bolygón! Egy olyan részletezést akarok átadni nektek, amit páran előrejelzéseknek neveznek – ami egy jósló közvetítés lenne. „De hát Kryon nem ad jóslatokat!” Szeretném elmondani nektek azt, amit lehetőségként látok, amelyek összehangolják magukat az emberiséggel!

Lehet, hogy néhány más gondolattal fogtok távozni, mint amilyenekkel érkeztetek. Nos, bizonyosfajta utasítások, de különösen bizonyosfajta energiák jelenléte miatt, biztosan probléma lesz eltalálni, hogy az elkövetkezendő 5 évben átkeljetek a hídon, hogy bekerüljetek egy adott rezgési szintre. 2012 egy előzetes szint a gyorsítás megkezdéséhez. Mikor eljön 2012, azt szeretném mondani nektek, hogy nem lesz „pillanatfelvétel”, nem lesz senki életében sem ünneplés, csak a tietekében, hogy megtettétek, hogy az emberiség belekezdett egy fellendülésbe.

Ez az egész időszak az új energiáról szól. Milyen változásokat okoz az összes új eszközről szóló beszélgetés? Min változtat ez? Elmondom én, hogy mit fogtok meglátni. Számítsatok azokra a lehetőségekre, amiket hangosan kimondtok! Nem segíthettek rajta, a hógolyó már gurul. Elindítottátok a folyamatot, és ezt évekkel ezelőtt kezdtétek el. Az emberi természet megváltoztatása miatt kezdtétek el a folyamatot. Valami olyan dolog miatt, ami nem változott meg a kívánt mértékben mióta megszülettetek, mióta a szüleitek megszülettek, mióta a nagyszüleitek megszülettek. Mióta csak a történelemkönyveitek meg lettek írva, az emberi természetre azt mondjátok, hogy „komolytalan”.

„Óh! Ez csak az emberi természet, ahogyan az mindig is jelen lesz.” Nem éppen, ez változóban van. Amit mondani készülök az, hogy ti vagytok a jövendölések, mert egy nemzedék el lett távolítva a tiétekből. El szeretnélek vinni benneteket erre a helyre! Néhány olyan dolgot akarok elmondani nektek, melyek időközben felbukkanhatnak azon a helyen. Azt mondom nektek, hogy egy nemzedéken belül ők emberi lények lesznek. Ha visszatekintetek, akkor ezt az energiát fogjátok meglátni, és így fogtok szólni: „Ez volt a régi energia.” Ez az, hogy mennyi változásra vagytok képesek számítani. Közületek néhányatoknak nem teszik, hogy ez hová is tart. Páratok viszont nem fogja bánni, mert ez azon hagyományokhoz képest melyekre számítanátok, valamint azon dolgokhoz, amiket talán élveztetek és helyesnek illetve helyénvalóknak neveztetek, drasztikusan meg fog változni. Mindezek el fognak mozdulni felfelé a normalitásukban. El kell nekik, mert az emberek azon vannak, hogy átváltsanak. Elviszlek benneteket egy nemzedéknyit azon jövőbe, hogy mik is a lehetőségek... rendben? Ez a jövő? Ez a jövő a jelen szerint. Itt van hát, hogy mit is mondanak el nektek a lehetőségek most.

Pár jó hírt fogok átadni nektek. Ha ezt a régi energia szempontjából szemléljük vagy vesszük figyelembe, akkor minek néztek elébe? Elmondom én nektek: egy olyan időszak elé néztek, amikor több emberi lény, spirituális lényként tekint magára. Közvetlenül a kezdetek óta, a társam megemlítette, hogy a könyvei azon tényekről szólnak, hogy a világegyetem nem véletlenül létezik, hogy az emberi lények csakugyan keresik Istent. Az első dolog, amit tehetnek, mikor érzékeléssel rendelkeznek, mikor megértéssel rendelkeznek, hogy keresik Istent. Nos, erősítsük hát fel ezt! Óh, ez nem lesz még egy spirituális faj, azonban egy olyan lesz, aki 100%-os bizonyossággal tudja, hogy valahonnan máshonnan érkezett. Sok keresés fog történni, sok elhatározás lesz meghozva és sok fiatalabb kori bölcsesség lesz arról, hogy kicsoda is Isten. Azt szeretném, ha nem úgy emlékeznétek erre, mint manapság! A válasz más, mert a kérdés is az. A mai kérdés az, hogy: „Mi Isten?” Egy nemzedéken belül ez pedig az lesz, hogy „Kicsoda Isten?” Jelentős változás felismerni azt, hogy az intelligens és szerető. Hogyan találtok rá erre? Ma a kíváncsiság, egy nemzedéken belül csodálatos útkereső lesz. Valami olyanban fog hinni, ami más. Ez a különbség.

A gyerekekről akarok beszélni nektek, a ma gyermekeiről, hogy mi fog történni. A holnap gyerekeiről, a mai naptól számított egy egész nemzedéknyi gyerekről, hogy olyan pislákoló fénnyel rendelkeztek, amit a társam adott át nektek, valamint a lehetőségekről és a kilátásokról! Megragadják, megtartják a DNS fejlődését, aktiválják azon részeket és a darabkákat, amik Lemúria napjai óta mindvégig jelen voltak. Lassítsátok le ezen interdimenzionális rétegek aktiválását, melyek egy fogalmi tudatosságba hoznak el benneteket! Egy olyan nem lineáris tudatosságba, ahol nem csak úgy lesztek képesek ránézni valakire, hogy lássátok az energiáit, hanem tudni fogjátok azt, hogy az igazat mondják-e. Ez nem lenne szép dolog? Nehéz lesz hazudni. Nem lenne szép dolog? Ezek hát a gyermekekben érkezőben lévő ajándékok, még manapság is.

Korábban már átadtam a társamnak ezt az elképzelést, így most el fogja magyarázni azt nektek a gyermekekre vonatkozóan. Ez egy bonyolult fogalom, mert túlmegy annak a paradigmáján, hogy mire számítotok. Ez nem történt meg korábban. A gyerekek mások, méghozzá olyan módokon különböznek, hogy az túlhalad azon, amit gondoltok. Tehát, hadd kezdjem ezzel, egy hasonlósággal! A bolygó állatai rendelkeznek azzal, ami „természetes ösztönként” van meghatározva. Mikor néhány állat megszületik a bolygón, akkor – még ha el is veszítették a szüleiket és emberi lények nevelték is fel őket – mégis tudják, hogy kik az ellenségeik, mégis ismerik azokat az élőhelyeket, amiket feltehetőleg élveznének, mégis ismerik azokat az ételeket, amiket feltételezhetően megennének. Ismerik a mérgező gyümölcsöket, hogy távol maradjanak tőlük. Mindezeket a dolgokat gyakorlás nélkül tudják, mivel a DNS-ük ösztönében van benne. Az egyik legérdekesebb dolog, ami ezen a bolygón zajlik az, hogy társadalmilag mennyire vagytok megfelelőek. Ez a dolog eljutott egy olyan pontra, ahol az evolúciós létra csúcsán lévő megszentelt emberi lény leszületik a bolygóra, és ti egyáltalán nem adtok neki semmilyen ösztönt sem. Üresen jön el, mert ez a helyénvaló, nem igaz? Nem akarjátok azt mondani, hogy elfogultsággal jönnénk, ugye? Ez nem lenne helyénvaló dolog, alaposnak kell lennetek! Ez vicces dolog, mert az emberi lények a korszakok minden ösztönével együtt érkeznek meg – mindegyikük.

Létezik egy olyan új ösztön, amit ezen korszak gyermekei fognak hordozni. Ez pedig a következő: érteni és tudni fogják az alkalmasságukat és az oktatást. Itt van, hogy ez mit is jelent. Vegyünk egyet azon állatok közül, amikről itt beszéltem nektek! Vegyünk egyet azon állatok közül, akiket ti neveltek fel, és ti próbáltok meg az emberi lények táplálékával etetni! Néznek rátok és azt mondják, hogy: „Ez nem a mi ételük. Azt adjátok nekünk, amit kellene!” Mikor ezt megteszitek, meg fogják enni. De ha egyéb más olyan dolgokat adtok nekik, amiket ti gondoltok helyesnek, akkor nem fogják megenni, mert az emberi étel és ők jobban tudják. Épp most határoztam meg, hogy milyenné fognak válni az indigók – a tudatosság gyermekei –, mikor helytelen módon tanítjátok őket arra, amit jobban tudnak. Még akkor is, ha még nem ismerik a tanítás lényegét, a tényeket, és az elképzelést, de határozottan tudni fogják azt, hogy ha helytelen módon adjátok át azokat a számukra. Értitek ezt? Ez egy új ösztön, ez az emberi természet megváltozása. Meg fogjátok ezt látni – már el is kezdtétek. Ezek az oktatási problémák, amikkel jelenleg rendelkeztek, amikkel azok a fiatalok szembesülnek, akik elkezdenek csökönyösködni és visszautasítják a jelenlévő tanítást. Amit látnak, az ennek az előfutára. Ez egyre rosszabb lesz addig, amíg az oktatási rendszer ténylegesen meg nem törik – és meg fog, meg kell neki. Mikor a gyerekek úgy határoznak, hogy kisétálnak és megalakítják a saját iskolájukat – meg fogják. Értitek? Rendelkeznek egyfajta ösztönnel. Az emberi természet és a DNS változóban vannak.

Az „Új Korszak” is meg fog változni. Amikor egy tudományos felfedezés történik a bolygón, akkor az egész közösség megismeri azt. Értitek? Létezik egy olyan összefonódó kommunikáció, amit minden tudós megért és ismer világ szerte. Ha történik egy felfedezés – bárki is tegye meg azt elsőként –, akkor rákerül a nevére, és a közösség többi része így szól: „Hát nem szép?” – és úgy is marad. Ez azért van, mert létezik a kommunikációnak és a megértésnek egy olyan hálózata köztük, hogy mindannyian egyenlőek. Ilyen módon mindannyian egyenlőek azokkal, akik először fedezik fel a dolgokat, és rendelkezhetnek a hozzávaló energiával. Az Új Korszakban ez nem így működik, mert az nem váltható fel egy kommunikációs hálózattal – helyette ez központosított tájolású. Tudjátok, hogy mi zajlik a központotokban. Más országokban pedig tudják, hogy mi zajlik az ő központjaikban. De csak nagyon keveset beszélgetnek egymással. A nyelvek nem kötődnek egymáshoz, nincs világszintű összefonódás. Ezért mikor az új energia fel lesz fedezve az Új Korszakban, például egy új gyógymód, akkor az kapni fog egy elnevezést. Aztán valaki a bolygó másik feléről fel fogja fedezni és egy másik nevet fog kapni. Majd szintén valaki egy másik kontinensen újra csak felfedezi és kap egy harmadik elnevezést. Tehát, hirtelen rendelkeztek olyanokkal, akik nagyjából ugyanazokat a dolgokat csinálják, ám sokféle néven.

Hadd tisztázzam ezt le! Most nem az EMF kiegyenlítő technika munkájának mélységéről beszélek, mert az nagyon-nagyon korán át lett adva, hogy példát állítson. Arról beszélek, hogy mi történik legközelebb. Sok energia, sokfajta néven van kézbesítve hozzátok. A jövőben létezni fog egy hálózat, és mint a tudomány, az Új Korszak tényleg eléggé kommunikálni fog egymással ahhoz, hogy meglássa, kik is fogadták azt az energiát. Ez egyetlen névvé fog válni.

Azért mondom el ezt nektek, mert most zavaró ugyan, de csak várjatok! Vannak olyanok köztetek, aki így szólnak: „Nos, én mindent tudok az energiamunkáról.” Vannak olyanok is köztetek, akik azt mondják: „Mi más lehetne még? Hűha! Olyan gyönyörű energiamunkával rendelkezünk. Most olyan elképesztő dolgok történnek meg.” Hát várjatok csak! Nagyon fontos lesz, hogy mindannyian együtt felismerjétek, micsoda új energia is ér el hozzátok, ahelyett, hogy birtokolnátok nyolcat vagy kilencet a bolygón lévők közül, melyek mind versengenek egymással. Értitek?

„Nos, Kryon! Most nem vagyok biztos abban, hogy meg tudom érteni ez hogyan is lesz, mert ez nem igazán a mai emberi természet.” Teljes mértékben igazatok van, ez nem az – az meg fog változni. Az egoink félre vannak téve, a Szellemünk a csúcsra van helyezve. Ahol azok a gyógyítók gyűlnek össze és ünneplik az energiát, amivel előhozakodnak, ahelyett, hogy egymással versengenének. Az igazat mondom nektek. Ez az, ami az útjában áll jelen pillanatban. Olyan sok minden van még, amit megtehettek, mint például a metafizikában. Összejönni, egyetlen energia, egy név, egy ünneplés – ennek ez lesz a módja. Óh, és ha azt gondoljátok, hogy ez szokatlan, akkor várjatok addig, amíg elmondom nektek a következő dolgot! Ez nem is fogjátok elhinni. „Óh, ne már Kryon! Ez túl erőltetett” – fogjátok mondani. Az emberi hozzáállás megváltozásáról akarok beszélni nektek. Az emberi természet olyan mértékű megváltozásáról, ami meg fogja változni azt, hogy ki fogja vezetni a bolygó országait.

Egy vég. Légy óvatos társam, értsd ezt pontosan! Nem. Hinni fogtok benne, mert mióta csak éltek, bármilyen történelemkönyvet is forgattok, ez ugyanaz. Azok az országok, melyek a legtöbb hatalommal rendelkeznek, amit erőszakosan kifejeznek, élnek és jól élnek manapság. A legerősebb országok – amelyek erőteljesként vannak meghatározva, körülírva –, mégis erőszakba fordulnak át. Ők azok, aki nyernek. A lehetőség, hogy rendelkeznek vele a fegyvergyáraikban az, ami naggyá teszi őket. Ez hát az emberi természet manapság.

Hadd mondjam el nektek, hogy hol is lesz az erő a jövőben! Azt mondom én nektek, hogy eljön az idő, mikor a legjobb dolog, amivel rendelkezhettek, mint egyén, aki esélyes bármilyen kormányzati posztra az, aki nyerni fog... nyerni pedig az fog, aki a leginkább együttérző lesz. Elkezditek az együttérzést és az empátiát erénynek látni ezen a bolygón.

Létezik egy olyan kereskedői hálózat, ami most kezdődik el, és ami 25-50 év alatt végig fog söpörni az egész világon. Amikor mindenki kereskedik mindenkivel, nem lesz erőszakos verseny, mint manapság. Más lesz a mértékadó felállás abban a tekintetben, hogy melyik országot tekintjük a legmagasabb rendűnek – ez pedig az lesz, amelyik a legegyüttérzőbb vezetéssel rendelkezik. Aztán, ahogy kifejeződik, azt tudják tenni, hogy együttérző módon támogatják az embereiket a saját útjuk irányításában. Ezt még sohasem láttátok – soha nem láttátok még. Ez egy lehetőség. Mondtam, hogy nem fogjátok elhinni. Mit is jelent a kifejezés: „politika a szokásos módon”? Nem számít, hogy milyen messze is mentek vissza a történelembe, azt látjátok, hogy „politika a szokásos módon”, nem igaz? Nos, készüljetek fel egy váltásra!

„Nos Kryon! Nem vagyok biztos benne, hogy itt leszek, hogy ezt lássam.” Óh, igazán? Értem. Tehát úgy értitek, hogy mikor ezúttal elhagyjátok a bolygót, nem jöttök vissza? De vissza fogtok, és akarni is fogjátok. Nem akarjátok kihagyni azt, ami jön. Óh, képzeljétek csak el a felnövést egy együttérző vezetőséggel! Látni fogjátok ezt a lassú fejlődést, mert az emberi természet megváltozása rendkívül lassú dolog. Azonban, mennyi időt vett igénybe az a számotokra, hogy meglássátok a gyerekek új tudatosságát? Majdnem azonnal. Csak 10 éve van veletek, és ti már érzitek a különbséget. Képzeljétek el most! Kutassátok ezeket a dolgokat, még ezen ország saját választásaiban is! Keressétek az együttérző vezetőséget! Egyike lenni az erényeknek – még a választási kampányotokban is –, az most kezdődik csak el. Kutassátok ezt! Óh, említettem már a „macsóság” végét? Ez az utolsó zihálása azon vezetőknek, akik döngetik a mellkasukat, azt mondván: „Király vagyok!” Őket más emberek fogják helyettesíteni, együttérző vezetőkkel. Keressétek hát ezt! Ez történik, ez van érkezőben. Néhányan közületek azt mondják, hogy: „Olyan sokáig kellene élnem.” Emberi lények, ne aggódjatok amiatt, hogy meddig fogtok élni, mert ezt meg fogjátok tapasztalni!

Óh, meg kell, hogy említsem, beszélni fogok majd ezekről a dolgokról és az előrejelzésekről. Most viszont okkal a tudomány felé fordulok, és az orvoshoz Yaee-hoz szólok – ahogyan azt gyakran teszem. Ez miatta van és miattatok is. Ez így zajlik, mivel eljön az idő a történelemben, amikor vissza fogtok tekinteni ezekre az üzenetekre és emlékezni fogtok arra, hogy hol hallottátok őket először, hogy mikor bizonyították be azokat igaznak és pontosnak.

Vissza szeretnélek vinni benneteket egy pillanatra a látomásotokhoz! Csináltam már ezt korábban. Mikor besétáltatok a terembe, a DNS olyan nagy volt, mint amilyenek ti és olyan mértékben megvizsgálhattátok, amennyire az meg volt engedve a számotokra azért, hogy megkapjátok azokat a felfedéseket és bepillantásokat, amikre szükségetek volt, hogy elkezdjétek a munkátokat. Azok a dolgok arra a helyre taszítanának el benneteket, ahol most vagytok. Láttátok a kromoszómákat, vagy mondok nektek valamit, amit lehet, hogy még nem láttatok meg ugyan, de ott voltak? Mikor majd újra látjátok a látomást, akkor azt szeretném, hogy lássátok meg ezeket a dolgokat! Talán más megvilágításban, valamit, ami vibrál a sarokban, ami még kicsinyke a látomásotokon belül.

Nos, a társam még sohasem adta át ezt az információt, így azt szeretném, hogy legyen óvatos, továbbá, hogy lássa meg pontosan azt, mielőtt beszél róla! A DNS látszólag nem változott meg. Ha kémiailag tekintenétek rá, akkor azt mondanátok: „Ez lényegében ugyanolyan maradt.” – ameddig csak nézni tudjátok. Mi mégis tudjuk, hogy minden dologban egy evolúció zajlik a bolygón, beleértve azt is, hogy a saját DNS-eteket tudatos. Nem számítottatok volna arra, hogy ezt meglátjátok valahol? Talán a számok átrendezése, a vegyianyagok egy bizonyos formába való átrendezése a kromoszómákban, hogy éppen csak kicsinye módosulásokat hozzanak létre. Annak érdekében, hogy bekerüljetek egy helyre, az emberi genom genetikai szerkezetével. Nem lenne egészen más, mint a kifejlődött szerkezet? Én azt mondom, hogy pont ez történik. Most pedig el fogom mondani nektek, hogy hol is keressétek.

A megfelelő kapcsolatoknak olyan stabilitásuk van a DNS kémiáján belül, hogy stabilak fognak maradni. Ilyen a kromoszómák méretezése, mindazon fajta dolgok, melyek a DNS részei, valamint melyek az alapvető funkcióért felelnek. De van egy bizonyos része ennek a DNS-nek és ez meg is lett mutatva számotokra illetve a látomásotoknak számára is. Ez a DNS egy olyan része, ami felelősségteljes. Hadd hívjuk ezt a „kutatási részlegnek”, ha a DNS egy vállalat! Van benne valami, ami nem stabil, ami hajlandó megváltozni, ami érett a kísérletezésre, és ami felelősnek látja önmagát a saját tudatossága fejlesztéséért. Párak számára köntörfalazva beszélek. Az orvos tudni fogja, hogy mikor emelek szót a DNS azon részéről, ami nem fog ugyanolyan maradni. Ez pedig a kicsinyke néhány legkisebb része és rá fogtok találni. A társam egy szót fog használni, és az lehet, hogy nem lesz a megfelelő rá. Meg fogom kérni az orvost, hogy fordítsa le később – csinálta már korábban –, ez pedig a „szubtelomer”. Az szubtelomer terület a kicsinyke legkisebbje. Az szubtelomerekben van az „engedély” a változásra. A kedves doktornak tudnia kell, hogy ezek azok a területek, melyek azon interdimenzionális energiáért felelnek, amit elküld a számukra. Találjatok egy módot arra, hogy megmérjétek ezt, és azonnal meg fogjátok látni! Ez nem egyedi dolog. Az információ igen hamar elérhető a tudományban és az egész bolygón látni fogjátok. A szubtelomer információ elismerése fontos dolog. Tehát, az én figyelmeztetésem az orvosnak a következő: „Légy az első!”

„Kryon egy előrejelzést fog adni nekünk, ugye? Mi a helyzet azzal a dologgal, ami egy kicsit később fog megtörténni?” Rendben, adok egy jóslatot a számotokra. Van egy eshetőség, egy olyan lehetőség, ami nagyon-nagyon erősen kiemelkedik. Mégpedig, hogy az egyik üzleti vállalatotok, az egyik legtöbb pénzzel rendelkező az egész kontinensen, el fog bukni – ezt pedig biztosításnak hívják. Figyeljétek csak a problémákat, azok már jelen vannak – már ott vannak! Hogyan lett összegyűjtve a pénz? Annak a becsületessége, hogy az hová megy? Ki kapja meg és ki nem, illetve miért? Mire való ez igazából? Ez segít valamin is, vagy nem? A legtöbben még csak nem is ismerik azon pénz emberfeletti mértékét, amivel ezek a vállalatok rendelkeznek. Elmondom én, hogy mi is fog történni. Nem amiatt fognak elbukni, hogy valamit csinálnak. Ezen bolygó tudatosságenergiájának a megváltozása miatt fognak elbukni, és hogy az felelőssé teszi őket azért, amit tettek. Figyeljétek csak meg!

Vannak olyanok, akik azt mondták: „Mi a helyzet a bolygó monetáris rendszerével?” Hadd mondjak el nektek valami olyasmit, amit lehet, hogy még nem ismertetek fel! Azok, akik követik ezt a munkát, tudják, hogy csupán 3-4 évvel ezelőtt volt az, hogy ültem egy ilyen emelvényen, mint ez is, és azt mondtam nektek: „Lehet, hogy végül le kell értékeljétek a dollárotokat annak érdekében, hogy olyan helyzet álljon elő, ahol is egyenértékűvé váltok azon kereskedelmi megállapodásokkal, amelyekre szüksége van ennek a Földnek ahhoz, hogy végül áttérjen a békére – mivel a kereskedelmi partnerek nem háborúznak egymással.” Ha észrevettétek, félelem volt ekörül. „Óh, mi nem akarjuk leértékelni a dollárunkat. Láttuk, hogy mi történt más országokban, mikor ezt csinálták és csúnya volt.” Nos, hadd mondjam el nektek, hogy épp most tettétek meg! Mindez magától történt meg, fokozatosan. Azok, akik valami olyan „soha nem gondoltam volna” dologtól félnének, hogy egy olyan helyzet adódna, ahol a dollár lassan és helyénvaló módon leértékelné önmagát, találnak egy rést maguknak, és fájdalom nélkül beleegyensúlyozva a rendszerbe magát, ahogy azt láttátok is, mikor az országok csinálják ezt a megkövetelt módon.

Szeretnélek emlékeztetni benneteket valamire! „Kryon! Te a kereskedelemről beszélsz. Én nem értem ezeket a dolgokat.” Emlékeztetni akarlak titeket valamire! Ez az gazdaság, amiről beszélek, ez maga a béke a Földön. 50 évvel ezelőtt, egyetlen olyan legerősebb ellenséggel rendelkeztetek, akitek valaha csak volt. A szüleitek tudják, hogy miről is beszélek – ahol is a japánokkal harcoltatok. Ha visszamentek és megnézitek, hogy minek hívták őket. Ha visszamentek és megnézitek, hogy minek gondolták őket. Ellenségek voltak és gyűlölet volt jelen mindkét oldalon. Erre az energiára akarlak emlékeztetni téged kedves emberi lény, mivel az eltűnt! Manapság – csupán két nemzedékkel később –, a gazdaságuk annyira szövetkezett a tiétekkel, hogy ha az egyik elbukna, akkor a másik is el fog. Azt szeretném mondani nektek, hogy kettőtök között csupán csak a csodálat létezik, a gyűlölet távozott. Ez annak a terméke, amit mi „kereskedelmi jószándéknak” nevezünk. Azon országok, melyeknek a másik kereskedelmére van szüksége, sohasem fognak egymással háborúzni. Ez az, amit elkezdtek meglátni ezen a földgömbön, ezen bolygón. Néhányan azok közül, akik nem akarják ezt, akik félnek a változástól, nem értik meg, hogy ez miért is szükséges. De eljön az idő, mikor az ajtók kinyílnak, és mindenkivel kereskedni fogtok. Ekkor nagyon, de nagyon nehéz lesz bárkivel is háborúzni.

Azt mondtam, hogy egy nemzedéknyire vagyunk tőle. Ez hát a lehetőség, és ezzel akarok zárni! Azt fogom mondani nektek, hogy nem rendelkezhettek egy olyan új tudatossággal, ami megérti, hogy az valahonnan máshonnan származik anélkül, hogy megnövelné a vallást. Nem a spiritualitást, hanem a vallást – és meg is fogjátok. Vannak olyanok, akik azt mondták: „Óh, nem! Én azt gondoltam, hogy el akartam menni.” Hadd mondjak nektek valamit! Azt szeretném, ha feladnátok ezt egy percre, csak lépjetek túl ezen! Tegyétek félre mindazon dolgokat, melyeket ismerhettek, vagy melyekről azt gondoljátok, hogy zajlanak, és figyeljetek ezekre a szavakra! Áldottak azok az emberi lények, akik a maguk módján keresik az otthont. A választott épületüknél, a választott papjukkal, bármilyen módon, hogy a szívük a maguk módján megérezze Isten szeretetét. Ahol is fény gyúlik a szívükben és jobb életük lesz miatta. Hát ennyi lenne.

Ez lehet, hogy nem az, amit tenni akartok, de mi egyhelyben ülünk. Mondtam már nektek azt korábban, hogy az emberi faj kevesebb, mint 1%-a fogja magába szívni és elfogadni azt, amiben manapság hisztek, és ez elég is lesz – elég lesz. Ez a kritikus tömeg. Ez elég volt, ennyi elég volt az 1987-es Harmonikus Konvergenciához – elég lesz 2012-höz is. A Föld fényét hordozzátok, de mások Istenkeresése, a kívánságuk módja, és áldásuk az útjukon, soha nem ítéli meg azt, hogy mit tesznek vagy, hogy mit gondolnak. Hadd találják meg a maguk módján a szeretetet! Emelkedett számban lesznek olyanok, akik efelé fognak fordulni. Ez az, amit látok.

Visszatekintve 1987-ig, szó szerint azokkal szemben ültem, akik felelősek a Föld megváltozásáért. Azt mondjátok: „Kryon! Én csak 3 hónapja találtam rád, csak most kerültem bele ebbe.” Óh, nem! Ez nem így volt. Ti egy időtlen állapotban vagytok. Csak most volt 3 hónappal ezelőtt egy találkozótok, hogy megtegyetek valamit, amiről mindig is tudtátok, hogy zajlik. Most már tudjátok, hogy egy sokkal nagyobb terv részei vagytok.

Áldottak itt azok, akik azon háború lövészárkaiban vannak, melyet a sötétség és a fény közti energiaháborúnak hívtunk – mielőtt nyernek. Válasszátok a kényelmet ma este és távozzatok másként, mint ahogyan eljöttetek!

És ez így van.

Kryon

Dátum: 2007. 12. 02.


Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Lesznek olyanok, akik majd azt mondják, hogy ez nem lehetséges. Mindig vannak olyanok akik azt mondják, hogy az Emberi Lény soha nem lesz képes egy olyan dologra, aminek most a tanúi vagytok. Megint csak elmondom, hogy aki rendelkezik az energiával és a képességgel, hogy lássa a színeket, tudni fogja, hogy ez valóságos. A 3D-s elmének nehéz bizonyítani azt, amit nem lát. Mert azt várjátok, hogy 3D-s dolgokat lássatok, hogy ezek bizonyítsák a nem 3D-s dolgokat, vagy nem? Mert ez a hang az, amely veletek van egész nap (az Emberi hang) és ez a társam hangja (Lee). Habár ez az Ember hangja, hirtelen azt hiszitek, hogy egy lény hangja a fátyolon túlról! És újra elmondjuk, hogy ez valóban így van és nem is olyan furcsa vagy különös. Mert azok akik érezni tudják az energiát, tudják, hogy most épp ezen van a hangsúly, mert ez a hang otthonról jön. Ehhez a hanghoz nincs hasonlítható, mert ehhez a hanghoz egy harmadik nyelv kapcsolódik. Ez a hang az Emberi szívhez beszél, mindegyikőtök Felsőbb Énjéhez.

Tudnotok kell, hogy ezek a szavak igazak. Ne a fületekkel és az elmétekkel hallgassátok, inkább a szívetekkel. Azzal a részetekkel értelmezzétek, amelyet mi Felsőbb Énnek hívunk. És akkor majd megnyugszotok ezektől a dolgoktól.

Kryon vagyok és tudom, hogy hol vagyok. Egyáltalán nem furcsa, hogy ilyen módon fogok beszélni az emberiséghez és az sem furcsa, hogy hozzátok is így beszélek, akik olvassátok vagy hallgatjátok ezt az anyagot. Szavaimat majd olvasni fogjátok és azt is tudom, hogy ki fogja olvasni őket. Tehát ez az üzenet hozzátok is szól, akik egy másik időkeretben vagytok, mint azok akik közvetlenül fülükkel hallják a 3D-s időben. Mert ez az üzenet időtlen és a folytatása annak, amit már ezelőtt hallottatok (Laguna Hillsben). A ti időtök szerint két hete kaptatok egy üzenetet, egy közvetítést amit „Aktuális eseményeknek” neveztünk. Arról beszéltünk, amit tettetek és a pillanat energiájáról. Most folytatni szeretnénk és ismertetni veletek az energiákat, hogy mi történhet.

Történelmi áttekintéssel fogjuk kezdeni, hogy mi volt eddig. De még nem állunk készen arra, hogy elkezdjük a tanítást – még nem. Vannak itt olyanok, akik nem hiszik el, hogy ez megtörténik. „Ez egy Emberi Lény, aki úgy tesz, mintha...” mondják. Az elméjük azt mondja: „Ez az egész nem nekem való.” És az órájukat nézik. Arra kíváncsiak, hogy mikor lesz vége a találkozónak. Én tudom kik vagytok kedveseim. Mérhetetlenül szeretünk benneteket, ugyanúgy mint a többieket. Szeretnék ezeknek egy üzenetet adni: Amikor majd hit nélkül mentek el innen, veletek ugyanannyi angyali lény fog kisétálni mint egy gyógyítóval. Értitek ezt? A hitetlenségednek az oka pedig kedves Emberi Lény, hogy nem akarod kinyitni a spiritualitás korsóját amelyet magaddal hordozol, mert amikor az elmúlt alkalommal kinyitottad azt, abból nehézségeid származtak. Nem jó vége volt, ugye? Sokkal könnyebb figyelembe sem venni ez alkalommal. De most itt találtad magad egy ilyen találkozón hitetlenül teljes egészében. Nos, csatlakozhatsz azoknak a sorához, akik olyanok mint a társam is, aki számtalan ilyen találkozót üldögélt végig hitetlenül – amíg az igazság magvai nem kezdtek értelmet nyerni számára és növekedni annak megfelelően, a neki megfelelő időben, az ő saját logikájával és az ő saját szívével együtt.

Ez a szépsége a szabad akaratnak az Emberi Lény számára, hogy eldöntheti kinyitja-e a DNS-ének azt a spirituális korsóját vagy nem. Áldott vagy te hitetlen, mert én tudom a neved és mondhatom gyönyörű és újra látni fogjuk egymást. És ha ez bekövetkezik, nem lesz ítélet. Egyáltalán semmilyen. Elmondtuk az előbb, hogy egy olyan helyen ültök amely bővelkedik az elsöprő erejű lehetőségekben. A dolgok pedig amelyek megtörténhetnek a következők. Hadd mutassam meg, hogy mi van előttetek. Éppen most!

Ha megnézitek csak egy pillantásra, hogy milyenek a bolygó mágneses tulajdonságai, pontosan olyannak fogjátok találni mint amit mi mondtunk. Ez már egy megváltozott bolygót jelent. Mert amikor én megérkeztem 1989-ben, a mágneses rács tulajdonságai nem olyanok voltak mint most. Elmondtuk nektek a váltás lehetőségeit és ez most itt van. Mondtuk, hogy ez lehetséges, tulajdonképpen valószínű volt, hogy lesz egy 12 éves ciklus, amelyben a mágneses rács majd elmozdul és volt egy ilyen.

A rács megfelelő módon mozdult el, nem azért mert Isten így döntött, hanem mert az emberiség így döntött. Ez volt az 1987-es Harmonikus Konvergencia, amely a földre helyezte a meghatalmazást, hogy a mágnesség elmozduljon és az Emberi tudatosság vele mozdult. Az emberiség a földnek ezeket a tulajdonságait valami felsőbb szuper erőnek tulajdonítja, nincs tudatában annak az erőnek amellyel kollektíven rendelkezik. Még most sem vagy vele tisztában ahogy itt ülsz, hogy képes vagy hegyeket elmozdítani, pedig képes vagy rá.

Tehát a mágnesség elmozdult és ma már látni is tudod. Azt is láthatod, a hely ahol megállt az tökéletes. Mert ez a jellegzetesség az amelyik beszél a DNS-hez, amire szükség is van most ebben az időszakban. Az eszközök amelyek rendelkezésedre állnak, nagyon-nagyon másak mint amilyenek voltak amikor megszülettél. Van aki emiatt van itt. Néhányan kimondják: „Ez az energia az amire vártam.” és igazatok van. Ez az. Van aki azt mondta: „Ez a váltás és a változás energiája” és igaza volt. Valóban az. És ha szükséged van bármilyen további bizonyítékra a mágnességgel kapcsolatban, azt mondom menj, találd meg a tudományban. Nézz utána néhány dolognak és ellenőrizd az eltéréseket az utóbbi években. Látni fogod, hogy amit mondtam 1989-ben, most itt van.

Nézzétek meg ezt: A nap helioszférája változik. Mi történik vele éppen most? Hol van éppen most? Ha némi kutatást végeztek, megdöbbentek, mert rájöttök, hogy az apály minden idők legalacsonyabb szintjén tart. A nap helioszférája – ami azt jelenti, hogy a nap mágnesessége – a legalacsonyabb pontján van annak, mint ami valaha is volt a bolygón. Sokkal kisebb, mint akkor volt amikor megszülettetek, éppen úgy mint a mágneses rács. Mert ha megméritek a rács Gauss-értékét, azt fogjátok találni, hogy meggyengült. Sokkal finomabb. Ugyanúgy a nap által küldött mágneses energia is. Nos kedves Emberi Lények, mindez nem ok nélkül van. Hanem azért, mert ezek a mágneses tulajdonságok elegáns módon arra vannak finoman behangolva, hogy a DNS-etekhez beszéljenek, ahogy azt már mondtuk. Gyerünk, keressétek meg mit mondtunk. Nézzétek meg. Nem tagadhatjátok, hogy elmondtuk, hogy így fog történni. Talán majd azt mondjátok, hogy ez már régi lemez. De ez csakugyan egy olyan felvétel, ami arról szól amit ti teremtettetek magatoknak ezen a bolygón.

Ugye csodálatos ezt látni, hogy az emberiség mit tett az emberiségért? És ez a Világítótornyokkal kezdődik, olyanokkal akik itt a teremben vannak és olyanokkal akik olvassák és hallgatják ezt az anyagot. Meg kell értenetek, ezek azok a dolgok amelyekről elmondtuk, hogy lehetséges őket megtenni és lehetséges, hogy megnyilvánuljanak azok által, akik elég fényt hordoznak, hogy világítsanak vele a sötét helyeken. Ezeket a dolgokat nem azért kapjátok, hogy bárkit is a saját hitrendszeretekre térítsetek, vagy, hogy legyenek olyanok akik eljönnek ezekre a találkozókra, illetve, hogy legyen aki ezeken a székeken ül. Nem azért, hogy még többen olvassák ezeket a szavakat, hanem azért, hogy a fény terjedjen ezen a bolygón, hogy a többiek láthassák a sötétséget és felfedezzék bármire is van szükségük, hogy felfedezzék.

Ha megnézitek a bolygó tudatosságát és amit mi Indigó Gyerekeknek neveztünk, ők az új tudatosság gyermekei. Hívjátok őket, ahogy akarjátok. Hogy magyarázzátok ezeket az új Embereket? Amikor azt mondtuk, hogy az emberiség tudatossága váltani fog és most olyan sok gyermeket láttok magatok előtt olyan sok országban különböző nyelveket beszélve, akik csakugyan olyan nagyon mások, akkor erről mit lehet mondani? Véletlen egybeesés? Kérdezzétek csak a szülőket, kérdezzétek csak a tanítókat. Ez egy világméretű jelenség. A gyermekek mások kedveseim, mert így kell, hogy legyen azért, hogy létrehozhassák azt ami közeledik. Már itt is van. Azok a dolgok amelyekről mondtuk, hogy lehetségesek, itt vannak.

Nézzétek csak mit tettetek az utóbbi időben. Most alapvetően és főképpen az amerikaiakhoz beszélek akik itt ülnek, akik hallgatják és akik olvassák ezt az anyagot, mert ez az ő országuk. Újból emlékeztetlek benneteket, hogy megtettétek a lehetetlent: egy Indigó vezetőt választottatok. Így lehetővé válik egy másfajta gondolkodásmód – olyan gondolkodásmód, amely nincs beskatulyázva a politikába, mint azt általában elvárnátok. Ez nem lett volna lehetséges 20 évvel ezelőtt és ezt mondtuk már korábban. Azt tettétek, hogy beállítottátok azokat a lehetőségeket, amelyeket mi mindig is láttunk közeledni. Hadd mondjam el kedveseim, hogy sohasem lennétek képesek eljutni azokra a helyekre amelyekről mondtuk, hogy majd eljuttok, ennek az embernek a közreműködése nélkül. Ő a megfelelő időben érkezett és a megfelelő időben helyeztétek őt a hivatalba és mi láttuk ezt közeledni.

Menjetek nézzétek meg, hogy mit mondtunk, mert mindezt megtalálhatjátok Kryon szavainak közvetítésében. Nyolc évvel ezelőtt mondtunk, hogy Indigó vezetés lesz és ennek a lehetősége igen nagy volt. Menjetek, találjátok meg! Mert ez majd megmutatja, hogy a potenciál ott volt és ti megtettétek. Ez azt kell, hogy közölje veletek, hogy már nyolc évvel ezelőtt tisztán látható volt annak a lehetősége, hogy merre fogtok menni, mert a potenciálok olyan erősek voltak. Miközben még lesznek olyanok akik majd azt mondják, hogy soha nem lesz béke a földön, én azt mondom, hogy erős annak a potenciálja, hogy lesz! Miközben ők azt mondták, hogy soha nem fogtok egy színesbőrű embert az elnöki székbe helyezni, ti megtettétek!

Hadd fessek egy képet a potenciálokról és hadd mutassam meg merre haladnak, mert megérdemeltétek: Amikor megérkeztetek erre a földre, mindegyikőtök rendelkezett egy karmikus lenyomattal. Ez a rendszerrel jár. Az ősök akik elmagyarázták nektek a karma működését, hitelesek voltak mert csakugyan, ez a rendszer. Ez a befejezetlen energiatevékenység rendszere és mindig is az lesz. De ebben az új energiában azt is mondtuk 20 évvel ezelőtt, hogy teljes mértékben érvényteleníthetitek. A rendszer a helyén marad, mert az emberiség többsége azt kívánja, hogy maradjon. Az emberiség többsége használja és használni fogja, de neked nem feltétlenül kell.

Húsz évvel ezelőtt az ötletet, hogy érvénytelenítheted a karmikus lenyomatod kinevették, kigúnyolták. Húsz évvel ezelőtt mondtuk, hogy megváltoztathatod az asztrológiai lenyomatod. Nézzetek csak utána. Ilyen hatalommal rendelkezik az Emberi Lény ebben az új energiában. Azok a dolgok melyek bevésik a személyiséged azokkal a tulajdonságokkal amelyek úgy tűnik kialakítják, hogy ki vagy, mind megváltoztathatók. Így a mai tanítás (a korábbi előadásban) az Akasha kiaknázásáról, ami azt jelenti elérni és megszerezni a dolgokat amelyeket már kiérdemeltél egy korábbi megnyilvánulásban (életben), véghezvihető. Emlékezz vissza, nem mindig ez volt a csillagjegyed mint most. Szeretnél-e elmenni és kiválasztani magadnak egy olyat, ami jobban megfelel annak aki most vagy mint Fénymunkás? Véghezvihető! Benne van a DNS-edben, mert az Akasha is a DNS-edben van. Ezek a kezdetei azoknak az eszközöknek amelyeket előre jeleztünk. Ezek azok a dolgok amelyeket közületek sokan kezdenek megtanulni megvalósítani ebben a korban, korábban csak a megvilágosodottak kiváltsága volt, a mestereké. De ti most itt vagytok, a váltásnak ebben az új energiájában, azzal a képességgel, hogy ezt megtegyétek.

Az elmúlt hónapok folyamán nagyon sokszor beszéltünk erről az új Akasha eszközről. A társam ezt felfogta, ahogy elmondtam neki és elkezdi majd tanítani egy sokkal mélyrehatóbb és finomabb módon, mint ahogy ezt ma tette. Mint Fénymunkásoknak ezt tudnotok kell. Végül is magatokévá kell tenni. Megmondom miért, mert a Fénymunkásnak szüksége lesz ezekre az eszközökre a túlélés érdekében, hogy hosszabb ideig a bolygón maradjon, hogy megszabaduljon a félelemtől és hogy megszabaduljon a drámától.

Most pedig azt szeretném elmondani, hogy amikor mindezektől a tulajdonságoktól megszabadultok, megérkeznek azok a dolgok, amelyeket szeretnél, hogy megnyilvánuljanak. A félelem és a frusztráció szó szerint annak a kombinációja amit magaddal hoztál és ami megakadályozza, hogy kinyisd az ajtót (a spirituális ajtót a Felsőbb-Énedhez). Ezek pontosan azok a dolgok, amelyektől ha megszabadulsz, megjelennek azok a dolgok, amelyekre szükséged van. Talán az elképzelés, hogy mire van szükséged, ahhoz a munkához kapcsolódik amiről úgy érzed, hogy neked lett kitalálva? Talán a szenvedély, amivel rendelkezel a dolgok iránt, arra utal amit ki akarsz fejezni életednek ebben a részében? Ez majd csak úgy jön, a benned történő változással együtt, a változással amiről beszéltünk. Ezek most az új eszközök, amit majd elkezdünk tanítani.

Most pedig elmondom, hogy ezeket a dolgokat hosszú ideig fogjuk tanítani, mert sokan vannak akiknek szükségük van rá és hallaniuk kell. Vannak olyanok akik tudni akarják: „Kryon, mi fog történni a jövőben? Adj néhány ötletet. Mi fog történni? Merre tart ez az egész, mik a lehetőségek?”

Adni fogok néhányat a lehetőségek közül, ami a következő két generáció Emberi megnyilvánulását illeti. Tehát a következő lehetséges dolgok történhetnek megközelítőleg 50 éven belül. Felsorolok néhányat ezek közül, amelyek úgy tűnik igen nagyok és nagyszerűek... valóban azok. Függetlenül attól, hogy ti mit gondoltok mi történik ezen a bolygón, az új tudatosságú Emberi Lény nagy szerepet fog játszani a jövőtökben. Gondoljatok csak erre: minden gyermek Indigó lenyomattal születik (új energia). Ez a bolygó mágneses hálójának köszönhető, mert nemcsak hogy beszél a DNS-edhez, de beállítja majd azoknak az energiáját akik ezután születnek. A mágneses rács ezért változott egyáltalán. Gyermekek milliói nőnek fel más tudatossággal mint ami neked volt amikor megszülettél.

Amikor majd felnőnek és elkezdik egymást tanítani (Indigók gyarapítják az Indigókat), majd meglátjátok azt a váltást és változást. Ez egy olyan dolog ami nagyon érdekes lehet. Nem olyan lesz mint amit majd várni fogtok. Mert még harc is lesz közöttük és, hogy úgy mondjam még ők sem értenek egyet azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő módja annak, miként hozzanak részvétet a bolygóra. El tudjátok ti ezt képzelni? Nézeteltérés azzal kapcsolatban miként hozzanak szenvedélyt a bolygóra? Az együttérzés teljessége! Van aki gyorstalpalóban szeretné megszerezni. Van aki majd azt gondolja meg tudja venni. Vagyis amit mondani akarunk az a következő: Vannak problémák még köztük is és látsz majd harcot még köztük is. Amíg ez le nem csillapodik, legtöbb dolog nem mozdul majd. Vajon nem így van-e ez bármelyik új dologgal amivel találkozol? Igen, az új dolgok mindig problémásak.

Emlékeztetni szeretnélek benneteket kedves Lemúriaiak, mennyi időbe telt nektek mint Emberi Lényeknek az induláskor csak az, hogy elkezdjétek megérteni az olyan dolgokat mint a becsület és a tisztesség. Ezek nem jönnek könnyen. Ezek nem természetesek, ki kell őket fejleszteni. Ezek jelentik a felelősség lényegét és az istenség darabjait a DNS-etekben. Nem ilyen módon indultok, nem egy érett kultúrával vagy gazdasággal. Inkább úgy nőtök bele. A kultúra jellemzőit meg kell tanulni és ti megtettétek. Hosszú ideig tartott és ti mégis itt vagytok az evolúció egy másik tanulási szintjén.

Eltart majd egy ideig amíg az új energia lesz az uralkodó. Ennek folyamán nem mindig tűnik majd úgy, mintha a hasonló rátalálna a hasonlóra, vagy, hogy az állásfoglalások, illetve a különálló gondolatok találkoznak. Ez ne ijesszen meg benneteket. Hadd bontakozzon ki ez a folyamat a maga módján és az igazság meg fogja találni a neki megfelelő legmagasabb szintet. Aminek érvényre kell jutnia, az érvényre fog jutni. Ez lesz a legnagyobb különbség a mostani és az akkori viszonyok között.

Mondok még valamit: Az első dolog amit meg fogtok látni a következő két generációban, a változás olyan dolgokkal kapcsolatban amelyekről azt gondoltátok volna, hogy soha nem fognak megváltozni. Sokan akik most ezt hallják majd azt mondják, hogy ez lehetetlen, mert az alapvető Emberi természetben történő változásról beszélünk. Hogy bántok egymással? Mit gondoltok egymásról? Vajon amit gondoltok az megfelelő és helyes? Mi az első reakciótok bizonyos helyzetben? A dráma, a féltékenység? Mérséklődni fognak azok a dolgok, amelyek nem helyénvalók az életben. Ezek a pontok a dualitást jelentik és ez a dualitás változik.

Eljön majd egy nap a következő két generáción belül, amikor a dolgok már nem olyanok lesznek mint ma. Végül is, ez majd tükröződni fog a kormányon lévő vezetésben is. A vezetőket a körülöttük lévők iránt tanúsított együttérzés és a jó ötleteik miatt fogják megválasztani, nem csak azért mert népszerűek vagy karizmatikusak. El tudtok képzelni egy ilyen változást?

El tudjátok képzelni a változást a józanészben? Azt mondjátok: „Nos várj egy percet Kryon, a józanész az józanész.” Nem, nem így van. A józanész dinamikus: Ez csak egyszerűen a ti felfogásotok arról, ami természetesen működik a jelen tudatosságban. Mi történik amikor a tudatosság változik? Ezt teszik a józanész jellemzői is. Azt akarom mondani, hogy 50 év múlva ha el tudtok látogatni valamilyen összejövetelre, hogy ott mit gondolnak majd a józanészről, meg fogtok rémülni. Mert az szó szerint ellentétben lesz azzal amit most gondoltok, hogy történni fog. Nézzétek mi történt az utóbbi 30 évben Amerikával: Nézzétek csak mire lettetek képesek, hogy nyíltan vitatkozzatok, beszéljetek a dolgokról és megváltoztassátok őket. Nézzétek csak, hogy éppen mit tettetek az országotokkal a korábbi „kulturális Emberi természet” minden valószínűsége ellenére. Most pedig tegyétek meg újra! Erősítsétek tovább. Én mondom nektek, hogy az Emberi természet és a józanész felfogása teljes egészében meg fog változni és ez a cél, maga a létezésetek célja.

Egy lassú váltást feltételezzetek és ez nem is fog hasonlítani arra az eredményre, amit most a cél kitűzésekor elképzeltek. Pillanatnyilag kitűzitek a célt, hogy mit kívántok elélni, mert azt hallottátok azoktól az önsegélyező iparban, hogy ha oda akartok jutni, vizualizáljátok azt magatoknak. Ez meg fog változni. Ti erre azt mondhatjátok: „Kryon, mi lesz akkor ha nem tudjuk vizualizálni azt amit kapni szeretnénk? Csak így működhet, különben hogy jutunk hozzá?” Mit szóltok ahhoz, hogy nem azt vizualizáljátok amit el akartok érni, hanem inkább egy olyan fogalmat, amit fel sem tudtok fogni? „Kryon, hogy működhet ez? Azt vizualizáld amit nem ismersz? Hogy működhet ez?”

Mit szólnátok egy olyan társadalomhoz, amelyik ezt tanítja: A cél kitűzése az, amikor egy Emberi Lény ott áll önmaga és a többi Emberi Lény előtt és azt mondja: „Azt akarom, hogy a célom ott legyen ahol a szinkronicitás tökéletes forgatókönyvében befejezem, bármi is legyen az ami jobbá tesz engem és a körülöttem levőket.” El tudod képzelni, hogy illeszkedik az egy társadalomba, egy kultúrába ahol az Emberi Lény tudomásul veszi már az induláskor, hogy bele akar illeszkedni a megfelelő kirakósjátékba, ami maga a teremtés? A cél kitűzése: ne egy helyzetet vizualizálj, hanem egy energiát ami annak az energiája, hogy az helyénvaló. Ebbe az irányba haladtok.

Lehetséges az, hogy az Emberi Lények majd ilyen messzire eljutnak? Ó Emberi Lények, nézzétek mit tettetek az elmúlt 30 évben. Gondoljatok bele mit tehettek a következő 50-ben. A tudatosság gyorsan növekszik. Az emberi természet változik. A józanész szintén. A cél kitűzése nemkülönben.

Elmondok nektek még egy lehetőséget: Minden valószínűség és a több ezer éves történelme ellenére még a bolygón vallásnak nevezett dolog spirituális jellemzői is kezdenek változni és enyhülni. Nem kell túl messzire menni, hogy megértsétek, a bolygó néhány fontos szereplője, azzal kapcsolatban amit szervezett vallásnak hívtok, bajban van. Ez azért van, mert amit tanítanak bűzlik a régi energiás módszerektől. A fiatalok úgy látják, hogy az már nem alkalmazható a valós életre és ezért menekülnek az egyházi tagságból. Nem látnak életszerű valóságot egyetlen egyben sem. A dogma nem úgy rezeg bennük mintha igaz lenne, vagy ahogy arra szükségük lenne. Réginek, elavultnak látják. Nézzetek utána, mert ez most már nyilvánvaló.

A szervezett vallások elkezdenek változni. Némelyikük még a mitológiától is el fog mozdulni, amelyet évezredek óta tanított. Inkább majd elkezdenek visszatérni a gyökerekhez és olyan igazságokat találnak amelyek majd újból vonzani fogják a fiatalokat. Olyan eszmék kerülnek majd előtérbe Istenről, amelyekben értelmet lát egy új nemzedék. A szervezett vallások gyarapodni fognak, de egy olyan törzs köré,  amely sokkal nagyobb tisztességgel rendelkezik mint bármikor korábban. Sokan közületek ezt nem szívesen hallják, de ez a lehetőségek igazsága. Továbbá ez egy helyénvaló potenciál, mert a bolygó legnagyobb része nem olyan módon hisz ahogy ti, illetve nem olvas ilyen dolgokat. Azonban a bolygó legnagyobb része a maga módján keresi Istent és szükségük lesz majd a reményre saját vallásukon belül, hogy tudják Isten időszerű és bölcs. Ez egy áttekintés két nemzedéken belül a bolygó lakosságáról ami a vallásukat illeti és hogy mit találnak majd helyénvalónak és nem-helyénvalónak. Ez fog majd változni.

Ezt már mondtam korábban is. Figyeljétek mit tesz az új pápa. „Kryon, de hát nincs is új pápa.” Ó valóban? Ez attól függ mikor olvassátok ezt és amikor olvassátok és ott egy új pápa, figyeljetek. Mert ez az ember kemény változásokat kell, hogy eszközöljön ha a szervezete meg akarja tartani az egyházat... és talán meg is fogja. Amikor ez az ember elfoglalja a székét, azzal fennáll a kemény változás lehetősége. Meg kell, hogy történjen, hogy megtartsák a szervezetet amivel rendelkeznek.

Ez az ami előttetek áll. És itt arról van szó, hogy a társadalmatokban mindent ki kell takarítani ami a tisztességgel kapcsolatos. Mit tapasztaltatok az elmúlt három hétben? Hány vezető bukott meg a dolgok miatt amelyek kiderültek? Észrevettétek? Valami fertőző dolog történik a tisztességgel kapcsolatban? (mosolyog) A válasz igen. Csak idő kérdése és ti ezt tudjátok. Hadd mondjam el, még három vezető van akinek rezeg a nadrágja, most ahogy erről beszélünk. Majd meglátjátok. Itt az ideje számon kérni rajtuk ezeket a dolgokat. És ti majd megteszitek.

Azért mondom el mindezt, mert vannak olyanok akiknek ezt hallani kell, meghallgatni és elolvasni: Ne féljetek attól ami az országotokban történik amerikaiak. Ebben az időpontban ahogy a lehetőségek állnak, kezeskedem érte, hogy ezek a dolgok elmúlnak és eljön az idő amikor majd visszanéztek és azt mondjátok: „Hála a jóságosnak, hogy ezen is túl vagyunk.” Amikor majd tisztesség-alapú döntések születnek – ami az alapvető gazdasági ügyeket illeti – olyan gazdasági növekedés fog bekövetkezni, ami majd értelmet ad az egésznek. Éppen most változtatjátok a szabályokat minden területen, ha nem vettétek volna észre. Így miközben úgy tűnik, hogy egyre rosszabb és rosszabb, most próbáljátok eldönteni egyik pillanatról a másikra, hogy mit tegyetek annak érdekében, hogy megmentsétek ezt és megmentsétek azt. De magától rendbe fog jönni, ha tisztességgel teszitek a dolgotokat. Amit most tesztek az a gazdaság megmetszése. Amikor újból kinőnek az ágak, sokkal erősebbek lesznek mint amilyenek voltak.

A rendszer jobban fog működni. Végül majd több munkaalkalom lesz mint valaha is. Működni fog! Szánjatok rá egy pillanatot, emlékezzetek vissza, hogy éppen ezt láttunk. Mondtuk, hogy látjuk közeledni? Még azt is mondtuk, hogy az első intézmény fog először ledőlni és így történt! Elolvashatjátok ezeket a dolgokat Kryon megjelent munkáiban és ünnepelhettek. Újból elmondom, javaslom, hogy ünnepeljétek a válságot! Meg tudjátok tenni? Túl fogtok rajta jutni. A történelem majd úgy fog rá emlékezni, mint gazdasági újjászületésre. Nevet is fognak neki majd adni, még nem hallottátok, még nem lett elnevezve, de ami majd hordozza ennek az eszmének az energiáját. Ez az amerikai gazdaság újjászületése – egy olyan jelentős újrakezdés, ami majd átalakítja az üzleti módszereket a következő két generáció számára és egy olyan modellt hoz létre a többiek számára, hogy hogyan kell csinálni.

Két generáción belül megérkezik majd a legnagyobb versenyző a Földön. Egy óriási saját gazdasággal, ami még Kínának is riválisa lesz. Nem számít mit tesz Kína, nem számít mennyi emberük van, ez az új gazdaság sikeresen fog versenyezni. Mert Kína lassan mozdul és át kell küzdenie magát a saját történelmi tudatosságán, hogy odajusson.

Egy egész kontinens áll készen a gyógyulásra. Pillanatnyilag bővelkedik háborúkban és polgári viszályokban és ez így tart a születésetek óta. Pillanatnyilag beteg, de nem marad örökre beteg. Több millióan közreműködnek már és ők még nem is tudnak róla. Mert ahogy minden más is, ez is minden valószínűség ellenére történik.

Mi történik amikor meggyógyítasz egy földrészt? Majd meglátod, mert a legjobb úton van, hogy meggyógyuljon. És amikor ez bekövetkezik, azok akik ott lesznek, majd felfedezik, hogy fel tudnak építeni egy olyan jó gazdaságot mint a tiétek (Amerika), mert ti már felállítottátok a szabályokat! Úgy indulnak majd, hogy titeket figyelnek. Afrikáról beszélünk. Végül is egy államcsoport potenciáljáról beszélünk, amelyik úgy fog megjelenni mint Afrikai Unió (vagy valami hasonló). Ez még az Egyesült Államoknál is nagyobb tömörülés lesz, hasonló módon felépítve és megmintázva egy hasonló módon létrehozott gazdasággal. Sok millióan fognak szinte azonnal csatlakozni.

Amire ti ebben a válságban megoldást találtok, azt ők megjegyzik, hogy azzal az energiával kezdjenek. Különbözni fog a többi feltörekvő gazdaságtól. Sokan ezek közül elkezdik és növekednek és elkövetik az összes hibát amelyeket ti elkövettetek a saját növekedésetek folyamán. De az afrikaiak nem fognak keresztülmenni a 200 év fordulatain ahogy ti tettétek. Látni fogják Amerikát és átveszik tőletek amire tanítjátok őket. Ez a „gyógyult földrész” majd szeretné elérni mindazt amivel ti is rendelkeztek. Saját gazdagságot akarnak majd, saját bankrendszert, amely mentes a nagyfokú mohóságtól. Akarni fognak minden olyan dolgot, ami egy társadalmat naggyá és nagyszerűvé tesz és nem lesz nekik nehéz ezt megalapítani. Sokan állnak készen arra, hogy létrehozzanak egy új társadalmat, ahol szükség van a kölcsönökre a vállalkozások és a háztartások számára. Ha veszel több millió embert akik most már nem túlélő módban élnek, ezek lakásokat akarnak, iskolákat, gyárakat és földet. Figyeljetek erre. Ez elkerülhetetlen. Már most elkezdődik amíg ti itt vagytok. Nézzétek meg mi történt Kínában annak ellenére is, hogy a kormányzat nem-kapitalista. Most ezt az eszmét terjesszétek ki Afrikára.

„Nos Kryon, még nem szóltál egy nagyon fontos dologról, a terrorizmusról”. Talán azt gondoljátok, Kryon nem tudja, hogy ez is jelen van? Adok néhány információt és tudom nem ilyenre vártatok. Terrorizmussal a terrorizmust soha nem fogjátok legyőzni. Erővel nem fogtok legyőzni egy régi energiás erőt. Ez egyszerűen nem fog működni. Megpróbálhatjátok. Minden próbálkozás kudarcot fog vallani. Ha megsemmisítesz valahol egy tűzfészket, egy másik fog kifejlődni valahol máshol. Ez folyamatos kudarc.

Elmondom, hogy fogjátok legyőzni: Egy új emberiség új tudatosságával fogjátok legyőzni. Eljön majd az idő ezen a bolygón nem is olyan sokára, amikor a terrorizmus ötletének még a gondolata sem lesz elfogadható az Emberi Lény számára, mert jobbat tud majd. Minél inkább nem működik, annál kevésbé alkalmazzák. Mert többé nem fogja hozni a kívánt eredményt... és a józan ész azt diktálja, hogy nem kell tovább csinálni. Még félelmet sem fog kelteni! Inkább undort fog kiváltani még azok körében is, akik úgy érezték, hogy ez az egyetlen eszköz. Vajon értitek mit mondok?

Lesz aztán egy újjászületés egy nagyon régi keleti vallásban és egy olyan felfogás, ami eddig még soha. Eljön majd az idő, amikor az „Isten nevében történő gyilkolás” eszméjét barbárnak tekintik majd. Helyette ennek a keleti vallásnak az eszméje fogja megtéríteni a körülötte élőket működőképes rendszerekkel és harmóniát teremtő eszmékkel és vonzani fogja a híveket.

A tolerancia fog majd eluralkodni, főleg azért mert a tagság fiatal részéből lesznek a vezetők és ezek a fiatal emberek konceptuális tervvel rendelkeznek, ami nagyon különbözik a régi energiától. Ők teljes mértékben tisztában lesznek majd vele, hogy az erőszak nem teremt békét. Más fundamentalisták sok egyéb vallásban, akik korábban az erőszakos módszereik miatt lettek ismertek, szintén elkezdik felismerni, hogy az erőszak nem hoz új híveket – erre csak a harmónia képes. Úgy gondoljátok, hogy ez őrültség, annak alapján amit eddig láttatok ugye? Ez majd kezd változni. Adjatok neki időt. De nem fog megtörténni Fénymunkások nélkül kedveseim.

A kultúrátokban ismert kifejezést fogunk használni, amit a társamtól kaptam: „Ami a kalap alatt történik, azt senki sem látja.” Aztán itt vagytok ti. Egyre több fényt hoztok erre a bolygóra, amivel – tudjátok – kapcsolatba kerültök a Fensőbb-Énnel, hosszabb ideig itt maradtok, szemezgettek az Akashából, fényt juttattok a bolygóra a többiek számára, hogy lássák ami korábban sötétben volt. Hát így működik ez a dolog. Mindig is így működött és most ti ezt elkezditek értelmezni. Így majd meg fogjátok érteni, miért is vagytok itt.

Ez az energiák átalakulásának a kezdete és ti pontosan ez előtt álltok kedveseim és ti emiatt vagytok itt, mindegyikőtök. Figyeljetek: Vannak olyanok itt ebben a teremben és az olvasók között, akik szörnyűségeken mentek keresztül az elmúlt évben. El szeretném mondani, hogy tudom kik vagytok. Van egy kifejezés: „a vas edzi a vasat.” Mikor a kovács addig veri azt a darab vasat amíg vörösen izzik, hogy amikor majd lehűl egy eszköz lehessen belőle, ti is állandóan formálódtok. Azután ez az eszköz készít egy újabb eszközt és azok további eszközöket. Tudjuk, hogy mi mindenen mentetek keresztül és csak gratulálni tudunk, hogy túljutottatok rajta egy ragyogóbb fénnyel, mint amikor elkezdtétek.

Ismerem a családomat és ők most itt vannak. Ismerem a kérdéseket amelyek felmerülnek. Ismerem a potenciálokat amelyek itt vannak. Így azt mondom neked kedves Emberi Lény aki a 3D-ben élsz, fogadd el az összes új dimenziót és bízz bennük. Bízz a nemláthatóban. Ne fess képet arról, amiről úgy gondolod, hogy ott van, csak a három dimenzióra alapozva amibe beleszülettél. Kezdd el most beállítani azt az energiát, hogy ez mind helyénvaló. Helyezd bele magad a szinkronicitás kirakós játékába és jelentsd ki: „Helyénvaló az, hogy bárhol is fejezem be, az segíteni fogja a bolygót.” Ezt tették a mesterek és teszik még ma is.

Ez a mai napra szóló üzenet. Nem tudok azonban anélkül távozni, hogy elmondjam, hogy ez számodra nagyon személyes. Amikor benyitod azt az ajtót a Felsőbb-Énhez, bármit is jelentsen ez számodra és ott ülsz egyedül, érezni fogsz egy családot amely kezd megnyílni előtted. Érezni fogsz egy családot, beáramlani az életedbe és ők veled fognak maradni életed minden egyes pillanatában. Soha többé nem leszel egyedül és soha nem fogod egyedül érezni magad. Ebben a családban ott lakom én is, mert én vagyok a családod.

És ez így van.

Kryon

Dátum: 2008. 12. 13.

Lásd: Kryon Mester tanításai

2007 - 2008