Az ENSZ-ben 2005. február 18-án megtartott élő közvetítést Kryon „újra közvetítette”, kihangsúlyozva bizonyos részleteket. Ezek az információk, melyek könnyebben érthetőek az élő közvetítés hallgatói számára egyrészt pontosítják a mondanivalót, valamint meg­könnyítik az olvasó számára az üzenetek megértését.

„Azon igyekszünk, hogy ösztönözzük, tájékoztassuk, felemeljük a szellemed és elhozzuk neki a megvilágosodást.” Ez a SEAT ajánlása (Megvilágosodás és Átalakulás Társasága), amely az Egyesült Nemzetek Rekreációs Tanácsának tagja (UNSCR), az ENSZ jóváhagyott tagozatainak csoportja a szervezet vendégeiért, alkalmazottaiért és küldötteiért. Az 1995, 1996 és 1998-ban megtartott közvetítések után Lee Carroll-t meghívták ebben az évben a Dag Hammarskjold Könyvtár Előadótermébe az ENSZ Manhattanben (New York állam) lévő épületébe, hogy megossza velünk Kryon üzenetét. Az üzenet megkülönböztetett jelentőségét az adja, hogy ez a tizedik évfordulójaja Kryon első látogatásának a SEAT-nál. Köszönet Lina Aranellonak a SEAT elnökének és Susan Bastarrica elnökhelyettesnek ezért a csodálatos lehetőségért.


A negyedik ENSZ-beli közvetítés

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Csakugyan, már megint itt ülünk ebben a nagy teremben. Nem véletlen, hogy ezt a hangot itt hallod, mert ennek a helynek a lényege az a dolog, ami végülis segíteni fog békét hozni a Föld bolygóra. De ti ezt még nem tudjátok ebben a pillanatban. Igen, remélhetitek, mivel ez az épület célja, de valóban nem tudhatjátok.

Ez az amiről beszélni szeretnénk ebben a néhány percben és hogy ez a látogatás felrakja a pontot az „i”-re és mindarra, amit mondtunk korábban (hivatkozva egy korábbi Kryon beszédre ezen a helyen). Ez az angyal (Kryon) bemutatja nektek bizonyos energiáknak az eredetét, amelyeket eljuttattunk hozzátok és éppen ennek a szervezetnek néhány központi feladatát. Mert ők elkötelezték magukat a Szellemmel.

1987-et írunk. Jelentős azért, amit az emberiség tett – amit úgy hívtatok, hogy Harmonikus Összetartás. Vajon tudtátok azt, hogy a Harmonikus Összetartás jellemzői összhangban vannak az Egyesült Nemzetek szervezetének alapvető célkitűzéseivel? Hadd soroljak fel erről a listáról olyan dolgokat, amiket az Emberiség létrehozott sejt szinten és ami itt történik, ezekben a termekben (az ENSZ-re utal).

Legtöbben, akik bejárnak ebbe az épületbe és ezt tartják „munkájuknak”, minden nap humanitárius feladatokat látnak el itt. A Humanitárius feladatok idézik elő a bolygó tudatosságának a változását és ez az amiről az ENSZ szól. Mégis sok ember megfeledkezik arról, amit itt véghez visztek és sokan érzik úgy, hogy ez a szervezet elavult vagy hatástalan. Szeretnélek emlékeztetni benneteket néhány dologra.

Éhezés: Az ENSZ célja a kezdetektől fogva az éhezés megszüntetése az egész emberiség számára. Erőfeszítéseitekkel ezrek életét mentettétek meg és javítottatok az egészségükön. Akár háborús környezetben is dolgozva, folytattátok a gondoskodást róluk.

Oktatás: A saját nyelvükön való képzés, hogy el tudják mesélni és olvasni történelmüket és lássák elődeik bölcsességét, ez is tulajdonképpen humanitárius cselekedet. És ezt is ti hoztátok létre!

Betegségek ellenőrzése: Erőfeszítéseiteknek és az alapvető dolgoknak köszönhetően, amelyek itt, ezekben a termekben történnek, a betegségek, amelyek tízezreket öltek meg, már nem fordulnak elő a bolygón. Gondold csak végig! Mielőtt körbejársz és azon töprengsz, vajon helyesen tettél-e mindent, tudnod kell a következőt: Ha ide tartozol, ezekbe a termekbe, a Föld visszhangzik attól, amit elvégeztél.

Szegénység: A szegénység felszámolása folyamatban van. Néhányan azt mondták, ez olyan, mint mikor a macska kergeti a farkát – soha nem érheti el. Mégha-e cél elérésére erőteljesen törekszetek is. Valóban nehéz dolog ez. Néhol nagy lépésekkel haladtok, de a népesség folyamatosan növekszik és ez miatt állandóan résen kell lenni, ugye? De a szándékotok dicséretes és az eredmények látszanak. Gyakran az oktatás a módja a segítségnyújtásnak.

Női egyenjogúság: Ti segítettetek megteremteni az egyenlőséget az emberek között, olyan kultúrákban, ahol azelőtt soha nem volt. Nézzétek csak az általatok megtett lépéseket. Nézzétek csak, hogy is történik ez a ti felügyeletetek alatt. Látjátok-e, hogy az eredmények még az utóbbi tíz évben is hatványozódnak? Ó, kedveseim. Mielőtt hinnétek azoknak, akik ócsárolják azt, amit csináltok, gondoljatok csak erre.

Gazdasági biztonság: Létezik egy közhelynek számító mondás, ami szó szerint így hangzik: „Olyan legyen egy kormány stabilitása, hogy a lakosságnak ott is legyen saját készítésű tiszta ivóvize és áramellátása, ahol korábban még sosem volt”. És ti ezt teszitek.

Felsoroltam nektek hat témát, amelyek a lényegét alkotják annak, amit ti itt ezekben a helyiségekben csináltok. Aztán itt a hetedik, a legfontosabb. És mi ennek a célja? Megszüntetni a háborút a bolygón – megteremteni a békét a Földön. És néhányan itt azt mondhatjátok, „Nos, ezt nem csináljuk valami jól. Valójában a világon pillanatnyilag káosz uralkodik és ez egyre rosszabb lesz”. Igen, ez így van. Mondtuk is nektek, hogy ez fog történni. S mielőtt lebecsülnéd az Egyesült Nemzeteket és kijelentenéd, hogy „Nos, soha nem lesznek képesek elérni valódi céljukat”, én azt mondanám, hogy ez a csalóka cél a legnehezebb cél és az is marad, még legalább négy évig.

A 9/11-nek hívott esemény, ami nem messze történt innen, meg kell, hogy erősítse azt, amit 1989-ben mondtunk nektek a küszöbön álló változásokról. Szeptember 11-e nem szerepelt a próféciáitokban és nem fogtok találni sehol, egyetlen utalást sem erre az eseményre. Nostradamus négysorosaiban sem voltak benne (néhányan azt mondták igen, később az csalásnak mutatkozott). Nincs benne kultúrátok Szentírásában sem, (a Szent Bibliában) és mégis, ez az egyetlen esemény fogja formálni az emberiség jövőjét két teljes generáción keresztül... pontosan a tervek szerint. Ez talán nem az, amit úgy éreztetek, hogy vártok, de néha szükség van a hideg zuhanyra, hogy felébredjetek.

Hogy lehet az, hogy valami, aminek olyan drámai hatása van a földre, nem szerepel a próféciákban? A válasz az, hogy nem abban a jövőben vagytok, amit terveztetek a születésetekkor. A váltás, amiről beszéltünk – az energia megváltozása a bolygón – itt van számotokra, hogy lássátok. Keresd a logikát benne és kezdd el látni ennek az igazságát.

A fényesemények sora a Földön: szállítási jegyzék

Hadd mondjam el nektek újra az események sorát, amit mi úgy hívunk, hogy a „fény átadása” a bolygón. 1987-ben kezdődött a Harmonikus Összetartással, amire utaltunk, amikor elkezdtük. Ez az 1987-es esemény teremtett alapot a változáshoz. A Harmonikus Összhang volt a kezdete az egész emberiség számára a valóság erőteljes és mélyreható változásának. Feltöltve a bolygón élő összes Ember döntésének méltóságával.

1989-ben megérkezett Kryon „háló-csoportja” és megkezdte a tanítást, amit talán már nagyon vártatok és ezt már talán a kezdődő új tudatossággal tettétek. Ez az az idő, amiről sokan azt hiszitek, hogy Kryon megjött, persze én már a kezdetek óta itt vagyok és megta­lálhatjátok azokat, akik ezt megelőzően is közvetítették üzeneteimet. Arról beszéltem nektek akkoriban, hogy a föld mágneses rácsa el fog mozdulni és ez meg is történt (2002-ben végrehajtva). Ez azért történt, hogy alkalmassá tegye DNS-edet a váltásra, együtt a Föld új ösvényével. Elmondtuk, hogy a rács 2002-ben a helyére kerül és kezdetét veszi Kryon valódi munkája. Ezek a 2002-es év jellemzői.

2003-ban elérkeztetek a Harmonikus Összhanghoz – ez olyan, mint egy könyvtámasz az 1987-es Összetartáshoz, befejeztük a munkát és ezért az energia helyzete így maradhat a bolygón. Ha akarjátok, nevezzétek ezt érettséginek.

2004-ben egy újabb energia került beültetésre a bolygón, ez volt a Vénusz Átvonulás, a férfi és női energiák kiegyen­súlyozása. És ez nem mindenkinek tetszett! Tény, hogy sokan, akik saját valóságukat valóban a régi világnézet alapján teremtik, egyáltalán nem örül­tek neki. A Vénusz átvonulás elhozta egy kiegyensúlyozott bolygó tudatosságának kezdetét, ahol az emberiség kezdi változtatni a bolygó férfi és női jellemzői között lévő egyensúlyhiányt. Ez azt jelenti, hogy az emberiség elkezd „másképp gondolkodni” ezekkel a jellemzőkkel kapcsolatban és kezdi megváltoztatni őket. De eltérően a múlttól, az energia támogatni fogja ezeket az elképzeléseket.

A következő hónapban, március 5-én lesz még egy kézbesítés. Pillanatnyilag nem fogjuk megnevezni, mert különböző kultúrákban, különböző neve van. Nem feltétlenül naprendszer alapú, mint ahogy a többi néhány az volt. Ha kutatsz utána, megtalálod majd a spirituális történelemben, le van írva, hogy megtörténhetett. A március ötödikei szállítás majd újra nehezen lesz megfogható, akár a többiek, ám nem annyira lesz megfoghatatlan Gaia (a föld energiája) számára. Hívjátok úgy, hogy „az eredetiség érzésének a beültetése a bolygóba – az Éden eredeti elgondolása”. Ez akkor egy visszaemlékező energia arra, hogy mi volt a célja a Föld bolygó megalkotásának. Ez 2005 március 5-től kezdett benneteket látogatni. Ha te most az írott formáját olvasod ennek az üzenetnek, még nem vagy elkésve, mert ez egy kezdő energia volt, amely mostantól fogva folyamatosan növekedni fog.

Úgy gondoljatok ezekre az eseményekre, mint a fények sorozatára, melyeket nagyon lassan juttatunk a bolygónak, akkor, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Mégis, néhányan azt kérdezhetitek, ugye, „Mindezekkel a fényekkel együtt, miért van mégis káosz? Mindezekkel a fényekkel együtt, miért nincs béke a földön?” Ezért most elmondok nektek még egy metaforát, hogy jobban megértsétek, mi történik és miért olyan nehéz a béke bármely formája pillanatnyilag.

A stadion metaforája

Halljátok hát a stadion metaforáját. Képzeljetek el egy napsütötte stadiont, de egy fátyollal leborítva. A fátyol sötétséget és félhomályt hoz létre a stadionban. A stadionban több milliárd entitás tartózkodik abban a sötétben. Sokan átvészelik, még ebben a „sötét paradigmában” is, mert sötétségben voltak hosszú korszakokon keresztül. Van, aki tulajdonképpen „eszi” a sötétséget. (Kryonnak ez egyik alapvető példázata, ami azt jelenti, hogy a sötétség táplálja őket és a biológiájukat). Ebből kifolyólag életük alkalmazkodott a sötétséghez és tőle függnek.

Ezek az entitások, amelyek a sötétségben képesek túlélni, távol tartják magukat a fénytől, mert a fényben, a „sötét biológiával”, amit kifejlesztettek, nem tudják túlélni. Nos, ebben a stadionban vannak azért olyanok is, akik keresik a fényt és ragaszkodnak hozzá, igaz kevesebben vannak, mivel a sötétség a megszokott életmód a stadionban és ez így tart nagyon hosszú ideje. Így hát, akik a fény paradigmáját választják, többet szenvednek. Életük jóval nehezebb.

Nos, ebben a példázatban azt akartuk elmondani, hogy hirtelen fellebben a fátyol és a stadiont elárasztja a fény. A legelső dolog, ami történik, az a káosz azok számára, akik nem tudnak többé sötét táplálékot találni! Nagyon mérgesek lesznek, hogy a „szabványaik” felborultak. Ezután, egyre több fénylény fog kifejlődni a stadionban, mert meglátták a fényt és magukba szívják azt. Mint a ma­gok, amelyeket éjszaka elültettek, csak arra várnak, hogy kisüssön a nap és ők reagáljanak. Ők azok, akik sosem lesznek megelégedve a múlt félhomályával.

Hadd kérdezzem meg, mit tennél te akkor, ha egyike lennél a sötét entitásoknak, aki a sötét tápláléktól függ és egyszerre csak nehezen jut hozzá ehhez a fajta táplálékhoz? Tudom ez csak egy példázat, de egyszerű és érthető. Mondom nektek kedveseim, hogy amikor felcsavarjátok a fényt egy olyan helyiségben, ahol eddig nagyon hosszú időn át sötétség volt, látszani fog minden csúnyaság! Hasonlóképpen, vegyünk egy őserdőt és hirtelen tüntessük el a lombját, elhárul az akadály és láthatóvá válik mi van alatta. A dolgok, amelyek mindig is ott voltak, most tisztán megmutatkoznak, te viszont sosem tudtál róluk korábban.

És miért kell ezt a stadiont kitakarni? Miért kell ennek bekövetkezni? Ez az emberiség tömeges elhatározásának köszönhető, amit Harmonikus Összetartásnak neveztünk, ahogy erről már beszéltünk és ez indította el a lavinát, ami majd elárasztja ezt a bolygót fénnyel. Ebben a folyamatban majd sokan lemorzsolódnak, sokan a káoszban, sokan mérgükben és lesznek olyanok is, akik nem akarják végigcsinálni. Mások majd alkalmazkodnak, de azok akik majd „érzik” a változást, a legnagyobbak azok lesznek, akik most ezt hallgatják és olvas­sák, azok akik már régóta várnak erre a fényre. Világítótornyoknak és Fénymunkásoknak hívjuk őket.

Korábban már beszéltünk a háborúról, a régi és az új energia között. Most itt van előtted és ha követed az általunk adott útbaigazításokat, hamarosan mögötted lesz, mert a béke a földön a ti időtökben elérhető! A stadion a föld és nagy a fejetlenség, mert egy jelentős átmenet zajlik. Kedves Emberi Lény, személyesen a te feladatod, hogy előhozd az isteni mivoltodat. Azok a személyek, akik a fényben állnak, együtt létrehoznak egy nagy fényforrást. Azoknak, akik a sötétségből táplálkoznak, van egy választásuk, hogy pontosan úgy tegyenek, ahogy te teszel. Megérthetik és elfogadhatják - a bolygó új szemléletét - vagy harcolhatnak ellene halálukig és sokan harcolni is fognak.

Évekkel ezelőtt mondtuk már nektek, hogy a bolygó lakosságának egy százaléka talán el kell, hogy távozzon, mielőtt az energia változása befejeződne. Később módosítottuk ezt. Az energia már újra módosult, a ti irányításotok alatt és mondtuk ezt annak ellenére, hogy egy százalékra már nem volt szükség, sokan elvesznek majd. Azt is mondtuk, hogy maga a föld is változik és hogy ennek szerepe lesz a távozásokban és így is volt, nem is olyan régen. Talán nem tűnik tisztességesnek a szemetekben, de el kell fogadnotok.

Életetek utóbbi néhány hónapjában Gaia többet változ­tatott, mint az utóbbi száz évben, éppen ahogy megmondtuk. Úgy gondolod, hogy ez véletlen? Ezek a dolgok mind miattad vannak itt, hogy lásd őket, de sokat meg is jövendöltek.

És elmondunk még néhány dolgot, mielőtt befejezzük. Ez az első: Minél nagyobb mértékben hordozod te személyesen a fényedet, annál nagyobb mértékben fog reagálni a föld, bármerre is jársz. Ahogy növeled a fényed, a sötétségnek vissza kell vonulnia. És tudom, hogy metaforákban beszélünk, de el kell mondanom ezt. Ügyeljetek saját épségetekre, egyenként, ebben a nagyszerű épületben és meg fog változni az épület. Tartsd a fényed személyesen és figyelj, mi történik.

És most a jövendölés: Annak alapján, ami éppen most történik a bolygón. Az elkövetkező négy évben ez a szervezet nagyon fontos szere­pet játszhat egy nagyobb háború lefegyverzésében. Álljatok készen. Élesítsétek a tárgyalástech­nikátokat. Tartsátok erősen a fényt, hiszen az a dolog, amiért 60 évvel ezelőtt ezt az épületet megépítették, nagy valószínűséggel hamarosan megtörténhet. A nagygyűlésen fog bekövetkezni, ahol a döntéseket hozzátok és ez szó szerint formálja majd a földet. Néhányan közületek kétségbe esnek, ne tegyétek. Csodálkozhattok azon, hogy mi történik, vajon a szervezetetek olyan életképes, mint amikor megalapították? Igen, az és ezután is az lesz. A béke nem „idejét múlt” dolog. Pillanatnyilag vészeljétek át a telet, mielőtt beköszönt a tavasz. Hinnetek kell benne.

Áldottak azok az Emberi Lények, akik ide kerültek, erre a helyre és otthonuknak hívják azt, akik ezekben a termekben dolgoznak az emberiségért, mert ők a leginkább áldottak és ez az a dolog, amiért idejöttek. Ez az, amiért idejöttek!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2005. 02. 18.