Hogy segítsük az olvasót, ez a közvetítés átdolgozásra került (Lee és Kryon által), hogy elősegítse a még tisztább megértést. Az élő közvetítések sajátos energiát hordoznak, amely olyan plusz kommunikációt jelent, ami a nyomtatott változatban nincs jelen. Élvezzétek hát ezt a kibővített üzenetet, amely az ENSZ S.E.A.T. találkozóján hangzott el 2006 márciusában, Manhattan belvárosában, az ENSZ épületében.

Több, mint tíz évvel ezelőtt történt, amikor még nagyon kevesen voltak, ha egyáltalán voltak olyanok, akik tudtak a S.E.A.T.-ról (A Megvilágosodás és az Átváltozás Társasága) az ENSZ szervezetén belül, Lee Carroll az első meghívást kapta, hogy üzenetet közvetítsen. Ez a látogatás igazán mélyen érintette őt, hiszen itt csak a szervezet meghívott vendégei, valamint munkatársai és küldöttei lehettek jelen, a nagyközönség számára nem volt nyilvános. Olvashatsz erről a napról Kryon könyveiben és interneten is elérhető a www.kryon.com-on.

Az ezt követő elmúlt egy évtized alatt, sokakat meghívtak közvetíteni. Lee-t is visszahívták több alkalommal. Az alábbi közvetítés a 2006-os látogatásról szól, amely az ötödik látogatása volt ebben a híres épületben az Ötödik sugárúton Manhattan belvárosában, az elmúlt 11 év alatt. A biztonsági zóna Dans Hammarskjöld előadótermében Lee újra egy olyan találkozón találta magát, ahol csak a S.E.A.T. küldöttei és meghívottjai lehettek jelen.

Még egyszer szeretnénk köszönetet mondani Lina Arellano-nak és Zerah Boccia-nak, a szervezetben végzett folyamatos munkájukért, hogy azt metafizikailag tisztán és életben tartják és oly sok ember számára teszik lehetővé, hogy itt előadásokat tartson és közvetítsen.

ENSZ, N.Y. City, S.E.A.T.


Az ötödik ENSZ-beli közvetítés

Üdvözletem kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ó, mint mindig, lesznek most is olyanok, akik azt mondják, hogy ez nem lehetséges: hogy a Szellem, akit Istennek hívtok, nem küldhet üzeneteket ilyen módon. „Ez nem szokása Istennek, hogy ilyen egyszerűen, közvetlenül beszéljen egy Emberi Lényhez.” – mondják. „Mindenféle szertartást kell elvégezni ahhoz, hogy szent energiák keletkezhessenek. Meg kell hajolni Isten előtt és különleges módon kell Őt szólítani, hogy ilyen közvetlen üzenetet kaphassunk a fátyol túloldaláról.” Ez talán igaz volt a múltban, de többé már nem.

Különleges ez a rövid idő, amíg itt lehetünk azok előtt, akik ma eljöttek ide, hogy hallgassák, lássák és érezzék a Szellemet. Arra bíztatok mindenkit, aki itt van, hogy lássa és érezze az energiát ebben a teremben. A kíséretünk olyan módon áramlik be ide, hogy néhányan ezt fel fogjátok ismerni – együtt rezegtek majd vele, annyira valóságos. Ez ugyanaz az energia, amelyet a próféták közül oly sokan éreztek, amikor angyali teremtménnyel találkoztak, de ti a modern idők kiválasztott prófétái vagytok – potenciális mesterek, valamennyien.

Amikor olyan helyre jövünk, mint ez, mindig elmondjuk: „Isten ismer benneteket, minden egyes embert.” Angyali neveitek itt fénnyel kiáltanak felém. Amikor eljöttök a fátyol túloldaláról és elmentek erre az általatok Földnek nevezett bolygóra, ebben az általatok Embernek nevezett formában, erre a fénynevetekre emlékszünk. Tulajdonképpen, ti vagytok a család. Tisztában vagyunk vele, kik azok, akik itt vannak. Ez a tény soha el nem rejthető Isten előtt. Ez egy örökkévaló igazság, hogy Isten valamennyiteket ismer, bárhol is gondoljátok, hogy vagytok, bármelyik dimenzióban gondoljátok, hogy vagytok. Ilyen a család. Még azok is, akik először vannak itt hitetlenkedve, hogy ez lehetséges, még ők is mérhetetlenül áldottak, bár a szabad akarat által azt választották, hogy „nem látnak”. Tehát nem véletlenül vagytok most itt ebben a teremben velem – néhányan hitben, néhányan anélkül.

Annak a felfogása, ahogy ma a dolgok állnak

Végig fogunk vezetni benneteket a felfogásotok eredetéig, arról, hogy mi történik most a bolygón. Aztán elmondjuk, miről gondolják némelyek, hogy a holnap próféciája. Persze, nem az. Ez csak az energia megnyilvánulásának a lehetősége. Vagyis, „Lehet, hogy úgy lesz”, ha a lehetőségek megnyilvánulnak a valóságban, amire pillanatnyilag nagy az esély. Ezt már elmondtuk ezelőtt is, hogy így működik, – hogy a Szellem, vagyis Isten, ismeri a jövőtök összes lehetőségét, azt viszont nem tudja, melyiket fogjátok választani. Ezért, bizonyos szempontból, Isten valóban ismeri a jövőt. Egy más szempontból, a te egyéni jövődet nem! Az része az „Emberi szabad választás” szabályának, amire olyan sokszor hivatkozunk.

Sokan mondják neked, Fénymunkás, hogy tévúton jársz! Azt mondják, hogy elvétettél néhány kijáratot útközben és hogy a Szellem módosította a menetrendet, mintha ezzel mi lennénk megbízva. Nem mi, hanem ti vagytok azzal megbízva. Azt fogják mondani, hogy a dolgok hátrafelé mozdultak és hogy a megvilágosodás több száz éves energetikai idő-ablaka szintén elmozdult. Pedig nem. Ez egy látványos információ, hogy felkavarjon benneteket, közben, egyszerűen nem így van. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a Földön minden órát megállítottak, mert különben elkésel egy találkozóról. Néhány dolog simán megy tovább.

Az aztékok és a maják látták és látták sokan mások is, akik tanulmányozták az energia mozgását a Földön: 2012 energiája meg fog érkezni időben, függetlenül attól, hogy te ott leszel vagy sem! Emlékezz, egy régebbi forgatókönyv szerint, amit „Armageddon”-nak neveztek, egyáltalán nem is lennétek itt! Nem számít, mit teszel, Gaia szállítani fogja a megújhodás energiáját, még egy lakatlan bolygóra is, ha úgy adódik, vagy ha úgy adódott volna! Az egész Emberi kísérlet az emberiség vibráló tudatosságáról szól és arról, hogy mennyire lesz felkészülve mindarra, ami mindenképpen bekövetkezik. Mert az energiaórán ketyeg a naprendszer terve és ez nem fog változni. Minden munkánk arról szól, hogy mennyire fogtok megváltozni és mennyire lesztek készek kihasználni mindezt.

Tisztában vagyok vele, hogy hol vagyok. Nem rejtély ez számomra. Tizenegy éve egy közeli bizottsági ülésteremben voltunk, (az első ENSZ közvetítés) ahol szó szerint néhány órával korábban született meg egy örömteli megállapodás, egy szerződés, ahogy ti nevezitek, amely a boszniai béke lehetséges megoldását körvonalazta. Mosolygó arcokat láttunk, mert ez az a munka, amit itt végeztek, megoldásokat próbáltok kidolgozni megoldhatatlannak tűnő emberi problémákra és kapcsolatokra. Ez az egyik fő célja e szervezet létezésének.

Tisztában vagyunk vele, mi mindent tesztek a betegségek ellen, a gyermekekért, olyan dolgokért, mint a tiszta víz, vagy az emberi jogok. Tudjuk, mi mindent dolgoztok itt. De amikor összehozzátok a szerződéseket, amikor meg tudtok teremteni azelőtt nem létező dolgokat, mert két kultúra – két tudatosság – találkozik és megegyezik hogy nem harcol tovább egymással, az valódi kincs, ugye? Ezt akarja itt mindenki, ez után kutat itt mindenki, ezért jöttek el ide a mai napon.

Már 1989-ben kezdtem mondani, hogy az Armageddon nem fog bekövetkezni és megfigyelhettétek, nem is következett be. Minden írás arra fektette a hangsúlyt, hogy egy világvége forgatókönyvet rakjon eléd. Az 1999-2001-ig zajló izraeli zavargások aktiválták volna mind a NATO mind a Varsói szerződés elkötelezettjeit, hogy egymásra támadjanak, kirobbantva ezzel a harmadik világháborút. Olvashattok erről Nostradamus-nál és Keresztény vallási iratokban is. Ez prófécia volt és amikor te megszülettél, ez már köztudott dolog volt.

Ennek ellenére, röviddel 1987 és a Harmonikus Konvergencia után, a Szovjetunió magától összeomlott. Erre senki nem készült előre, erről nem szóltak a próféciák. Minden jóslat ellenére, magától összeomlott – ez a tudatosság kérdése, amely többé már nem támogatta. És akkor sebességet váltottatok. Az egész Föld hatalmas lehetőség előtt állt abban a pillanatban. Az USA szintén, hiszen a legfőbb versenytársa 50 év után szinte máról holnapra megszűnt létezni. Van, aki azt állítja, hogy egy lehetőséget elszalasztott és hogy az USA-nak akkor másképpen kellett volna reagálni. Azonban, ha másképp reagál, most nem lennétek ott, ahol vagytok – abban az igyekezetben, hogy definiáljátok a civilizációt és ilyenformán megemeljétek a bolygó energiáját.

Jól értjük az emberi természetet és a kormányok nem okoznak meglepetéseket Istennek. Elárulom nektek, arra az esetre, ha eddig úgy gondoltátok, hogy a Szellem egy nap majd felébred és elcsodálkozik mindazon, ami történt! Ez nem így működik.

Szóltam nektek az elmúlt alkalommal, amikor itt voltam, szeptember 11-e jelentőségéről, ami itt történt néhány háztömbnyire innen.(Manhattan belvárosáról beszél) Sokan féltek attól, amit 9/11 létrehozott és hogy az USA mihez kezd majd vele. Sokan félnek az úgynevezett „új világrend”-től. A félelem úgy tűnik a változás eredménye, még akkor is ha a változásokról előre szóltunk. Sokan azt gondoljátok, hogy Isten valahol alszik és mindezek a dolgok, hogy úgy mondjuk, a „sötétben” történnek. Sokan segítségért kiáltoznak.

Engedjétek meg, hogy szóljak napjaink félelmeiről és a hadd emlékeztesselek benneteket, hogy 1989-ben már elmondtuk, hogy készülnötök kell ilyesmikre. Azt is mondtuk, hogy a sötétség még hosszú ideig veletek lesz, mielőtt a dolgok jobbra fordulnak. Hát ez történik, amikor fogod a bolygó legsötétebb dolgait és a tisztesség ragyogó fényének teszed ki. A valóság meg kellett, hogy változzon a számodra. Világítótornyoknak neveztünk el benneteket és azt mondtuk, ideje lenne munkába állni. Évekkel ezelőtt figyelmeztettünk, hogy MOST erre a feladatra vállalkoztál. Mégis, sokan megrémülnek és elbújnak félelmükben. Sokan, azok közül akik tulajdonképpen azért jöttek, hogy harcosok legyenek, bezárkózva reszketnek, pajzsukat kézben tartva, harci fegyverzetben, de halvány fogalmuk sincs arról, kik ők és miért jöttek.

Hadd idézzem nektek most azonnal a félelemkufárok szavait, mert ők teremtik az összeesküvéseket, amelyek mindenhol jelen vannak. Tudjátok-e, hogy még itt kinn a folyosón is jelen vannak? Bőven van belőlük mindenhol. Bármi is történik jelenleg a földön, összeesküvés jelleget teremtenek mindennel kapcsolatban. Hadd áruljam el, ez akkor történik, amikor nincs útmutatás, úgy tűnik nem létezik igazi jóság, nincs egyensúly, bőven akad összeesküvés mindenhol. Amikor nem létezik központi útmutatás, az információk repülnek minden irányba. És a félelem az, ami a sötétségben gyakran győzedelmeskedik. Nagyon erős és most is veletek van. Ahhoz, hogy elkapjon, csak annyit kell tenned, hogy ráhangolódsz, mert ha te a sötétben maradsz a többiekkel, azok fognak nyerni, akik meg akarják magyarázni, hogy mitől is félsz.

Most már látod, miért hívunk benneteket Világítótornyoknak? Fénymunkások vagytok, akik fényt teremtenek, úgy, hogy a félelem nem tud és nem fog hatalmába keríteni benneteket. Vannak az ezt olvasó Világítótornyok között is, akiket emészt a sötétség és nem fogják fel, hogy ők maguk a saját megmentőik. Éhen halnak, miközben zsebeik tele vannak étellel.

Az ENSZ is ehhez hasonló. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy félretolták, mert értelmetlen. Már egyáltalán nem működik és már nem is kéne léteznie. Ilyeneket mondanak. Nincsenek tisztában vele, milyen munka folyik ennek az épületnek a falai között, ahol most vagyunk. Nincsenek tisztában az itt dolgozók igyekezetével, akik itt töltötték egész életüket, hogy mik az elképzeléseik és mit valósítottak meg. Ehelyett, azok, akik fel akarják oszlatni ezt a szervezetet, inkább csak az elmúlt pár év eseményeit veszik figyelembe. Úgy tűnik, a sötétség behatolt a folyosókra, még ebbe a csoportba is (S.E.A.T.) beszivárgott, ahonnan aztán eltűnt. Tudjátok, ott van mindenhol. Lesznek, akik majd így beszélnek: „Ez a bizonyítéka annak, hogy a világ a szemétdombra kerül (Lee szóhasználatával). Háború és szenvedés van mindenhol.”

Azt bizonygatják, hogy ezeket az eseményeket egyik prófécia sem tartalmazza, következésképp, ez azt jelenti, hogy kudarcot vallottunk. Mert ha jól végeztük volna a dolgunkat, az írás beteljesül és a dolgok úgy történnek, ahogy „történniük kell”. Sokan mondják, hogy nincs remény. Csak nézd meg Izraelt és Palesztinát. „A lehető legrosszabb.” – mondják. A félelemkufárok szövege ez is: „Nézd csak meg. Elvesztettük Ariel Sharon miniszterelnököt.” – mondják. „Ő volt az izraeliek reménysége.” És ráadásul minden valószínűség ellenére, a palesztin választásokat a Hamasz nyerte! „Ez a legrosszabb hír.” Mondják. „Rosszabb nem is lehetne.”

Valóban, Világítótorony, mihez fogsz kezdeni ezekkel a hírekkel? „Nézd csak” – folytatják – „nem javul a helyzet, még sokkal, de sokkal rosszabb lesz. Itt van ez a szervezet, ahol most ültök (az ENSZ), még ez sem tud mit kezdeni vele. Ez is azt bizonyítja, – mondják – hogy a dolgok rosszul állnak és az eredmény az lesz, hogy mindennek vége lesz.”

Majd így folytatják: „Nézzétek csak Iránt. Nemsokára ő is nukleáris hatalom lesz és az első dolga lesz lebombázni Izraelt! Legalábbis így mondták. Atomháború fenyeget a Közel-Keleten!” Éppen ez a dolog, ami kiváltotta volna az Armageddont, így bizonyára az csak későbbre tolódott. Tudjátok-e, hogy sokan vélekednek így? Sokan mondták, hogy ez jövőre (2007-ben) fog bekövetkezni. Még ha az írásokban világosan el is mondták, hogy ennek évekkel korábban kellett volna megtörténni, mostanra már a szereplők sem léteznek, hogy elindítsák – tudjátok, a félelem kufárok ragaszkodnak a régi negatív energiához. Ez valami módon táplálja a sötétség drámáját.

De ők továbbra is erősködnek: „Tudjátok, a Maják és az Aztékok megmondták, hogy 2012-ben elérkezik az idők vége. Ez azt jelenti, hogy néhány éven belül mindnyájan eltűnünk!” És ez az a kép, kedves Emberi Lény, amelyet sokan festenek, olyanok, akik figyelnek benneteket és ezt a szervezetet. Ők, ha körülnéznek, csak a sötétséget látják. Ez egy furcsa tulajdonsága a sötétségnek.

Háromféle ember létezik, akik a sötétségben rekedtek. Az első csoportba tartoznak azok, akik szinte remegnek félelmükben, mert nem látnak semmit. A második csoport kedvezőbb helyzetben van, mint az első, mert ők tisztában vannak vele, hogy egy Ember, aki fél, könnyen manipulálható. A harmadik csapatba tartozók birtokolják a fényt, de nem biztosak benne, hogy működik-e – félnek használni, hiszen az elárulná, hogy hol vannak és többé már nem lehetnének névtelenek.

Amikor a híreket hallgatod a rádióban, mind ugyanazt az információt hordozzák, nem így van? Mindenütt csak a rossz hírek. A dráma érdekli az Emberi Lényt, a megoldás nem. Egyszerűen, ez az emberi természet. Ezt hallod a médiákban, nem érdekes, mi történik a bolygón. Szoktasd magad ehhez a gondolathoz és próbálj a „sorok között olvasni”, arról, hogy mi egyéb történhet még.

Nos, szeretnék nektek beszélni a Világítótornyokról. Olyan lehetőségekről számolok be nektek, amelyről sokan azt fogják mondani prófécia, de amint már korábban is mondtuk, ez csak egy beszámoló, arról, amit mi lehetőségként látunk, az alapján, amit tesztek a bolygón – valami olyan, amiről egyik média sem számol be.

Mi látjuk azt, amit ti úgy neveznétek, folyamatok, amelyek a „fű alatt” történnek – olyan rendszerben működő dolgok, amelyet nem láthattál előre és amiről majd csak később fogsz tudomást szerezni. Olyan dolgok közelednek, melyeknek óriási esélyük van, hogy mindent megváltoztassanak.

Nektek, összeesküvés-elmélet kedvelőknek, mondanék valamit, amire nem számítottatok. Szóltunk már erről ezelőtt, de most itt az ideje, hogy sokkal világosabban beszéljünk róla. Az Illuminátusok-ról van szó. Féltek tőlük? Léteznek egyáltalán? A válasz, hogy természetesen léteznek. Az összeesküvés-elmélet kedvelők szerint az Illuminátusok évtizedek óta felügyeletük alatt tartják a tőzsdéket, a választásokat, a kereskedelmet – még talán az ENSZ-et is. Valóban, van benne igazság, mert egy régi energiában, különösen a sötétség és félelem energiájában, ez igazán nem volt nehéz azok számára, akik felügyelettel bírtak a hajózás és az olaj felett.

Egy új energiában, ahol kigyulladt a fény és mindenki beszélhet mindenkivel, ez nagyon nehéz. Hát, hadd mondjam el, mivel foglalkoznak az Illuminátusok manapság. Azon vannak, hogy mindent megváltoztassanak és a Föld „jótékony nagybácsijává” váljanak. Ó, még mindig a pénzszerzés és a hatalom motiválja őket, természetesen, mert ez az, amivel foglalkoznak. De elkezdtek ráébredni, hogy a régi módszerekkel az irányítás egyre nehezebbé válik. Székhelyük Görögországban volt, de átköltöztek Afrikába.

Egyáltalán nem titkos módon, több milliárd dollárt utaltak át Európából a kontinens meggyógyításának segélyezésére. Az Illuminátusok azok, akik támogatni fogják Afrika kigyógyítását az AIDS-től. Az anyagi eszközök már ott vannak. Ó, Emberek! Volt erről tudomásotok? Nem kell ez miatt tovább aggódnotok – az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb problémája a megoldás határán áll – egy egész kontinens meggyógyítása.

És ugyan miért tennének ők ilyesmit? Mert ha részesei lehetnek egy újonnan hatalomra kerülő kormánynak, az alapjaitól fogva benne lesznek mindenben, ami azután történik. Minden beszedett adóból részesülnek, értitek? Ha meggyógyítasz egy harmadik világhoz tartozó kontinenst, az kezd megtelni egészséges Emberi Lényekkel, akik házat tudnak venni maguknak, kapcsolatokat építenek ki, kereskednek egymással és más környező országokkal. Világos? Egy darab mindenből az övéké lesz. Az Emberi Lények tízmilliói gyógyulnak meg az elkövetkező évtizedek során. Váratlan, ugye? Tetszik vagy nem, ezek a dolgok már történnek, és az eredmény milliók életének megmentése lesz.

Ha azt hiszed, hogy Kínával kapcsolatban egyedülálló kereskedelmi lehetőségek vannak kibontakozóban, nézd meg majd Afrikát! Képzeld el, ha akarod, egy kontinens, teli munkásokkal, akiknek eddig a történelem során soha nem volt miért dolgozniuk. Mit gondolsz, mihez kezdenek? Felveszik a versenyt a bajnokkal – Kínával. Figyeljetek csak erre a jövőben.

Itt egy lehetőség az összeesküvés elmélet híveinek. „Ez túl szép”, mondják majd. „És nem felel meg a régi normáknak.” A múltbeli cselszövők most különböző módokat találnak arra, hogy megszerezhessék, amire szükségük van, de mindezzel gyakran az emberiség hasznára is válnak. Rátok bízzuk, hogy döntsetek mindennek az „új integrációjáról”, mert ez a szabad választásotok feladata. Ahogy ez a történelmetek során már kiderült, a „jó és a rossz” megítélése változik, ahogy fejlődik a kultúra és a tudatosság. Valóban, legyetek üdvözölve egy új energiában!

Hadd mondja még néhány váratlan jó hírt. Az ENSZ épülete és a dolgozók is öregek. Az Egyesült Nemzetek készül egy újjászületésre, egy megújulásra, új vérrel, új emberekkel, új ötletekkel és új vezetéssel. Túl fog jutni a sötétségen és ha a történelem megteszi, amit a lehetőségek mutatnak, hamarosan senki nem lesz, aki kétségbe vonná annak az életképességét, ami itt az irodákban történik. Tudjátok, a küldöttek csak jönnek és elmennek. De akik egész életüket ennek a munkának szentelték, akik itt dolgoznak ebben az épületben, ők hozzák majd létre a változást. Olyan lehetőségek mutatkoznak, amelyekről az ENSZ eddig csak álmodott, beleértve azokat is, akik majd különböző tudatosságú és kultúrájú csoportokat hoznak össze, hogy mérlegeljenek és megoldásokat találjanak.

Ideje, hogy az ENSZ azt tegye, amire tervezték – nem egy kék-sisakos békefenntartó csapat, hanem olyanoknak a csoportja, akik rendelkeznek bölcsességgel és fénnyel, hogy összeillesszék a dolgokat, hogy rávilágítsanak a tarthatatlan helyzetekre és megoldják őket. Ennek van itt a lehetősége. Ezek a dolgok már működésben vannak, ahogy szokták mondani, már ezekben a pillanatokban történnek. Igaz, még mindig sokan így vélekednek: „Nem látom, ezért nincs is.” Ez a te valóságod? – vagy Világítótorony akarsz lenni, aki ténylegesen létrehozza a fényt, hogy ezek a dolgok megtörténhessenek?

Mindig lesznek háborúk és háborús hírek – ez az emberi természet. De a jövőben sokkal kevesebb lesz belőlük és egy olyan általános stabilitás alakul majd ki, ami eddig nem létezett. Az ENSZ befolyása nagyon fontos lehet majd abban, hogy összehoz sok különböző csoportot és újra elmondjuk: Minél többet üzleteltek egymással, annál kisebb az esély, hogy háborúzni fogtok. Tény, hogy az országok egy csoportja, amelyek üzletileg kölcsönösen függnek egymástól, nem engedhetik meg, hogy háborúzzanak egymással.

Évekkel ezelőtt, két dolgot ajánlottunk figyelmetekbe Izraellel kapcsolatban, amelyek most válnak valóra. De a félelem-kufárok nem szeretnék, hogy ezt felismerjétek. Azt mondtuk, hogy mielőtt bármi is összejönne Izrael és Palesztina között, a két vezetőnek – Arafatnak és Sharonnak – távoznia kell a színről. Ők a régi energiát képviselő ellenfelek voltak, akik 25 éven keresztül üldözték egymást, az egész földkerekségen. Volt olyan időszak, amikor harci felszerelésbe bújt katonaként próbálták megölni a másikat. Ez még akkor volt mielőtt országaik vezetői lettek volna. Ez egy régi energiás fogalom, amitől nagyon nehezen szabadul meg az Ember és azt is elárultuk, hogy az ő távozásuk teszi majd lehetővé a gyors változást.

A tavalyi évben, szó szerint hónapokkal azután, hogy partnerem elvitte az üzenetemet Izraelbe, két dolog történt. Összejöveteleinken elmondtuk, hogy Izrael váltani fog és jelentősen megváltozik majd, ez most történik. Ariel Sharon leköszönt és a Hamasz nyerte a választásokat a palesztinoknak. Lesznek olyanok, akik szerint ezek szörnyű hírek. Hiszen azok a terroristák győztek, akik bejelentették Izrael elpusztítását! De nem ismeritek az emberi természetet annyira, mint mi.

A Hamasz számára fennáll a lehetőség, hogy teljes mértékben valami mássá alakuljon. Már mondtuk ezelőtt is: tudjátok, a terroristák nem igazán jók egy ország irányításában. Amikor majd szembesülnek mindazzal, hogy legyen áramellátás, iskolák és kórházak épüljenek, azt a régi tudatosság eszközeivel nem tudják végrehajtani. Megvan a lehetőség számukra, hogy megváltozzanak, vagy elveszítik hatalmukat. Ez nem azt jelenti, hogy elkezdik szeretni az Izraelieket. Inkább, esetleg egy új cél jelenik meg előttük és egy kérdés, „Mit kell tennünk népünkért, hogy hatalmon maradhassunk? Mi a felelősségünk?” És ez végül is oda vezet, hogy vagy elveszítik hatalmukat, vagy megváltoznak és megértik, hogy a leggyorsabb útja annak, hogy népüknek megadjanak mindent, amire annak szüksége van, hogy támogatják a békéhez vezető utat. Ironikusnak tűnik, de ez a csoport lehet a katalizátora annak a folyamatnak, amely lehetővé teszi a Palesztinoknak, hogy saját országuk legyen és akár képviselőik legyenek itt az ENSZ-ben, mint régen.

Félelem kufár, olvasó, értitek mindezt? Tudjátok, számunkra az olvasó ugyanúgy jelen van, mint a hallgatóság. Féltek attól, mi fog történni a világban? Féltek, mi fog történni Iránban, Kínában? Felfogásotokat csak az alakítja, amit a hírekben láttok. Csak azt tükrözi, amit a vezetők mondanak, az ő hencegő magatartásukat. De nem mutatja a nép „lelkiállapotát”. Újra elmondjuk, a lehetőség adott egy úgynevezett „csendes forradalomhoz” mind Iránban, mind Kínában – bár nem ugyanabban az időben.

A jelen tudatosság messzemenően más, mint az 20 évvel ezelőtt volt, de még a 10 évvel ezelőttinél is, a dolgok közül, amiket vártok, sok minden egyszerűen az emberi természetből következik, de sokkolhatnak és meglepetést okozhatnak, mert már a kormányok nem a régi módon működnek. A fiatalok egyre aktívabbá válnak majd, ahogy telik az idő és sokkal többen vannak, mint amennyien ti vagytok. Ne legyél hát meglepve, ha róluk is hallasz az összeesküvés-elméleteknek az egyikében és azt gondolod, hogy ők is részei azoknak. Tudod, rajtuk keresztül fog kikristályosodni, hiszen sokan közülük egyáltalán nem értenek egyet azokkal, akik az illető országot vezetik.

2012

Végezetül, szólni szeretnénk ismét 2012-ről. Ha bele akarsz nézni az igazi Maya és Azték naptárakba, látni fogod, mit is akartak mondani valójában. Amiről beszélnek, energiapotenciálok mintázatai és mindez része Gaia időbeosztásának. Egyáltalán nem naptárak, mint ahogyan hiszitek róluk, sokkal inkább energiajelzők.

2012 a megújulást képviseli a gondolkodásban, amikor is fény árasztja el a bolygót. Ez az új energia nem támogatja a háborút, vagy a háború lehetőségeit. A váltás és változás az időben, a „régi idő”-re vonatkozik. Néhányan közületek látják ezt és elég régóta vagytok metafizikai hitvilágotokban ahhoz, hogy lássátok a változásokat és amikor a váltás megkezdődik. Ti tudjátok, miről beszélek.

Hányan tartjátok magatokat Világítótornyoknak? Emlékeztetnélek benneteket valamire, amit egy múlt heti csoportnak is elmondtam: A háromdimenziós világítótornyok a földön (a valódi betonból épültek) nem tudnak semmit a viharokról. Semmit. Nem tudják, milyen nagy lesz, vagy hogy mekkora lesz a sötétség. Nem tudják, milyen erősen fog fújni a szél, vagy hogy mennyi ideig tart. De mind ők, mind őrzőik látják, hogy közeleg a vihar és tisztában vannak vele, amikor odaér. Tudjátok, ezért épültek. Nem aggódnak, hogy milyen sötét lesz és milyen sokáig tart, hiszen úgy épültek, hogy mindent kibírjanak! Nem aggódnak, mert rendelkeznek a fénnyel, amely elég erős ahhoz, hogy segítsen bárkinek, aki bajba kerül. Értitek?

Ezért vagytok itt! Nem kell elemezned a közelgő vihart, hogy megbirkózz vele. Minden, amit tenned kell, hogy állsz a helyeden és árasztod a fényt. Ezért jöttél most erre a bolygóra, ez a feladatod. A Szellem megígéri, hogy elég fényed lesz és hogy a világítótornyod nem pusztul el, mert a viharra lett tervezve. Tulajdonképpen pontosan erre a viharra. Érted, amit mondunk? Nem kell, hogy értsétek és nem kell, hogy mindent kiszámítsatok. A legutolsó dolog, amit egy világítótoronytól várunk, hogy leoltja a fényét, bezárja az ajtókat és elhúz az ellenkező irányba, mert vihar közeleg. Tudod, ennek nincs semmi értelme. És ez a korszak jó híre.

Ezek a lehetőségek, amelyeket látunk. És igen, lehet, hogy sötétebb lesz, mielőtt elkezd világosodni. Emlékezettek, 2008 egy kulcsév. Elárultuk ezt már 2000-ben. Olyan lehetőségek vannak ebben az évben, amelyek ha megvalósulnak, sok mindent megváltoztatnak, beleértve azt is, ami ebben az épületben történik.

Tudtok-e mosolyogni? Fel tudtok-e egyenesedni, fáklyát gyújtani és elmondani a következőt: „Nem érdekel, hogy néz ki. Nem félek a vihartól. Csak azzal törődöm, mi fog történni, amikor megteszem, amiért jöttem.” És ez az, kedves Emberi Lények, amiért annyira szeretünk benneteket, amennyire szeretünk.

Ez egy üzenet volt az angyali birodalomból. Valóságos és megvalósítható. Ünneplünk benneteket és az ittlévő kíséret is ünnepel.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2006. 03. 31.