És most elkezdődik

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ma este olyan dolgokról beszélünk majd, amelyek a bolygóval és személyes dolgaitokkal kapcsolatosak. Így működünk. Olyan dolgokról beszélünk, amitől tudnotok kell. Útmutatásokat és információkat adunk, előrejelzünk bizonyos dolgokat és lehetőségeket. És most kezdetét veszi a tanítás, mert elkészültünk, kíséretünk teljes létszámban megjelent e helyen. Az elkövetkezendő percekben már nem csatlakoznak újak hozzánk és nem is távoznak el közülünk. Kialakult a csoport végleges összetétele, az energia mely kifejezetten a most következő üzenethez készült, összeállt. Az olvasók készen állnak és ti is elkészültetek.

Most asztrális módon beszélünk majd... interdimenzionálisan. És azok akik beáramoltak e helyre, nem fogják sem erősíteni, sem csökkenteni a fátyol innenső oldaláról érkezett energiát egészen addig, míg a harcosok e különleges összejövetelén üzenetemmel nem végeztem. Oka van annak, hogy ez a kijelentés még soha nem hangzott el. Amiről beszéltem azért van, hogy az üzenet energiája ugyanaz maradhasson elejétől a végéig, míg e szavak eljutnak hozzátok. (Ez az üzenet egyedülálló a Kryon által eddig közvetítettek sorában. Mostani értelmezésünk szerint Kryon utalása annak biztosítására vonatkozik, hogy az üzenet átadását egyetlen entitás vagy energia se zavarhassa meg.)

Ha szükséges üzenetünket az eddigieken túl is kifejtenünk lineárisan (a négy dimenzió miatt), akkor annak az „És most elkezdődik” címet adnánk. Sok dolog indul és sok dolog ér véget mostanában. Ha nyitott szívvel, előítéletek nélkül ültök itt ma este, akkor teljesen tudatában vagytok az utóbbi évekre jellemző számtalan kezdetnek és végnek. A háló elmozdult, az igazítások befejeződtek. Az elmozdulás nagyobb volt egy évtized alatt, mint korábban egy évszázad alatt... pont úgy, ahogy azt 1989-ben jeleztük nektek. Néhányan azt kérdezitek magatokban, miért volt erre szükség. Igen, ez tudományotok figyelmét is felkeltette. De méginkább felkeltette a spirituális beállítottságúak figyelmét. Ám az ilyen jellegű változások gyakran félelmeket szülnek. És most elkezdődik.

Évekkel ezelőtt beszéltünk a lehetséges résekről. Tavaly beszéltünk a kerítésről, arról, hogy „sokakat tép majd le a kerítésről az új energia – azokat, akik az új energiában már nem tudják tartani magukat...” és most valóban ez történik. Miről szól ez a harc? Elmondom, miről is szólt mindig: a fény és a sötétség közötti alapvető harcról. De ne értsétek félre, ne tekintsétek ezt a jó és a rossz harcának, mert nem az. A harc állása libikókaként billeg hol az egyik, hol a másik fél javára, attól függően, hogy milyen mértékben vagytok képesek bevonzani a fényt a Földnek nevezett bolygóra. Ezért nem ítélkezünk a felett sem, hogy melyik árnyalat kerül fölénybe, mert ezért van, hogy egyáltalán létezhettek! Emiatt vagytok itt ebben az alapvetően más földi energiában.

Elárulok egy kis titkot... önmagamról. Mindegyikőtöket ismerem, még azokat is akik azt gondolják soha nem találkoztak velem. Ismerlek benneteket, méghozzá igen különös módon és ez megmelengeti szívem. Olvasó, kezded már érteni? Ó igen, én a „mágnesesség mestere” vagyok, de egyben az is aki érkezésetekkor üdvözöl benneteket a fátyol túloldalán. Én vagyok a csoport, mely a Tiszteletadás Csarnokában vár titeket. Úgy is fogalmazhatok, hogy többféle kalapot hordok (kozmikus humor – Kryon a szeminárium következő napjának eseményeire utal). Mindegyikőtök egy-egy csoport, de ti erről is csak igen keveset tudtok. Csak azt az egyes számú éneteket ismeritek, lineáris éneteket, aki most itt ül előttem és úgy tesz mintha valóban egy Emberi Lény lenne a Földön a négy dimenzióban. Ó bárcsak tudhatnátok, hogy mindannyian egy isteni angyalcsoport vagytok... mindegyikőtök. Tudjátok én minden „újabb körnél” találkozom veletek.

Hogy mi az én kis titkom? Elárulom nektek mit láthatnátok, ha látnátok engem... és ezt valószínűleg sokan nem értik majd. Energiám a Tiszteletadás Csarnokában arra késztet, hogy imigyen köszöntsetek: „Üdvözöllek, nővérem!” Ellentmondásos? Talán. De akkor is így van. Csoportom nőies jellegű, bár esszenciám férfias. Kiegyensúlyozott csoport vagyok, miként ti is. Bár nincs nemem, férfi-női jellegeim egyensúlya változó. Mindkettő vagyok és a körülményekhez alkalmazkodva változom. Ez tiszteletem jele és a folyamatot módotokban áll megfigyelni.

A Tiszteletadás Csarnokában ezután az következik, hogy az örömmel és mérhetetlen szeretettel elárasztott térben elénekeljük neveteket a fényben és ti megkérditek tőlünk: „Hogy állunk?” Mert feltétlen tudnotok kell, hogyan teljesítettetek a Földön! Ez része a „nagy képnek”. Ez a minden Emberi Lényben alapvetően ott rejtező, előletek azonban teljes mértékben elfedett átható tudás... a Föld fény-egyensúlyáról szól. Arra kértünk benneteket, hogy „őrizzétek a fényt”, de nem igazán tudjátok, miért. Ám isteni bölcsességetek nagyon is tudatában van, mint ahogy mélyen belül azt is jól tudjátok: valami sokkal grandiózusabb dologról van itt szó, mint azt valaha el tudnátok képzelni... ám mindez el van rejtve előletek. Amikor visszatértek, legelső kérdésetek erre a valamire vonatkozik. És pontosan ebben van a nehézség drága barátaim, amiért sokan elhúzódnak és félnek tőletek. Egy harc ez... harc az egy táborban lévő egyenlők között. Négy évvel ezelőtt beszéltünk már róla és a harc most elkezdődik.

Hadd mondjam el mi itt a probléma. A fény gyakran félelmeket szül és ezt most sokkal inkább tapasztalhatjátok, mint valaha. Nem tudtok sehol megjelenni anélkül, hogy az emberek ne figyelnének föl rátok. Még azok után is megfordul szinte mindenki, akik kifejezetten átlagosnak tartják magukat. Amikor saját emberi tudatosságotok mezeje érintkezik másokéval, egy üzenet kerül átadásra. Ez az üzenet a fényről, a sötétségről és az előttetek álló harcról szól.

Jól figyeljetek: vannak olyanok, akik bár veletek azonos hitet vallanak, mégis azt mondják majd nektek, hogy mindaz amit ma hallottatok és olvastatok, nem más mint puszta „megtévesztés a fénnyel”. Vannak olyanok, akik ősi iratokat tanulmányoznak, a sumerok történelmét, vagy a sumerokat megelőző kultúrákét... és azt mondják majd nektek, írva vagyon, hogy a legutolsó napokban egy harc veszi majd kezdetét. Azért mondják, hogy kiábrándítsanak és ténylegesen meggátoljanak titeket a Föld történéseinek felismerésében. Azt állítják, hogy Kryon és a fény többi őrzője azért gyűltek össze, hogy „fényükkel félrevezessenek titeket”. Ez az alaptételük. Majd előhúzzák az ősi iratokat, idéznek belőlük. Emlékeztetnek a próféciákra, sorolják a neveket és tényeket. Így intenek majd: „Látjátok? Pontosan úgy történik minden, ahogy azt megjósolták. Óvakodjatok azoktól akik meg akarnak téveszteni benneteket a fénnyel!”  És lám mondják ők, tényleg itt ültök előttem a székben... engeditek, hogy megtévesszenek!

Lehet, hogy épp most vesztek fürdőt az örömben és szeretetben, melyet árasztunk felétek? Lehet, hogy épp most nyitjátok meg szíveteket? Ők akkor is azt állítják majd, hogy egy nagy rászedés áldozatai vagytok. Ezért ma erről fogok beszélni. Miközben ezt a kérdést érintem, megint emlékeztetlek benneteket valamire: saját lényetek felett csakis ti rendelkeztek. Teljes mértékben ti döntötök minden dologról, ami rátok vár.

Lehetséges, hogy mindaz, ami most a Földön történik, valóban maga a vég? Egy olyan harc, melynek igazából nem vagytok tudatában... amiről az ősi írások szóltak? Az Ember végső szolgaságba süllyedéséről lenne szó ahogy előre jelezték? Lehetséges, hogy a sok összeesküvés amiről életed során hallottál valóban igaz? Lehetséges, hogy léteznek olyan világok, idők és helyek, melyek az emberiség leigázására szövetkeztek? Épp most folyna mindez és talán csak azért lehetünk mi is itt ma, hogy megtévesszünk a fénnyel? Lehetséges?

Valami hiányzik ebből a forgatókönyvből. Először elmondjuk a történet ránk vonatkozó részét, majd elmondjuk a teljes igazságot is... érzékletes módon.

Az emberiség jövője valóban tartalmazta ezeket a lehetőségeket. Ahogy azt már többször jeleztük, a valóságnak többféle pályája létezik és módotokban áll dönteni, melyiket választjátok. Ezt nevezik szabad akaratnak. Igen, a fentiek lehetősége írott történelmetek során végig fennállt. Még ha csak a százezer évvel ezelőtti történelmeteket nézzük is, mitológiátok egyes részei egyáltalán nem számítottak mitologikusnak. Olyan dolgok is ténylegesen megtörténtek, amelyekről olvasva azt hiszitek, nem valós események. Ősi irataitok közül nagyon sokat helytállóan jegyeztek le. Mégis többen közületek a „legutolsó napokban” is azon törik a fejüket, hogy a rájuk váró dolgok közül melyek azok, melyek nem többek ügyes trükköknél. Lehetséges, hogy az előttetek álló szeretetteljes entitások is egy titkos tervvel érkeztek? Nos efelől ne töprengjetek, nincs félnivalótok. Most jön a hiányzó rész – teljes mértékben a mások által e végnapokra adott minták alapján.

Mindannyian egyenes, lineáris módon gondolkodtok. Úgy érzitek, hogy amit egy bölcs próféta évezredekkel ezelőtt kijelentett, annak be is kell következnie, mert a jövő előre meghatározott. Képzetetek szerint a múlt egyenes vonalban vezet a jövő felé. Múltatok során senki, egyetlen spirituális tanító se feltételezte, hogy az emberiség megváltoztatja realitását... kilép a bevésődött paradigmából. Jól jegyezzétek meg a következő állítást, majd saját ítélőképességeteket használva döntsétek el ti magatok, hogy igaz lehet-e: „A prófétáknak, akik egyik valóságban előrejelzéseiket adják, egy másikban nyomuk sincs.” A régi jóslatok és régi spirituális történetek energiája a realitás egy ma már nem használatos pályáján található, egy emberektől elhagyatott sivár pusztaságban. A vonat, mely a ma élő emberiséget szállítja, már soha nem fut újra ezen a pályán, bár a rajta ülők közül sokan még mindig várják a jóslatok beteljesedését.

Még modern fizikátok is belátja, hogy az anyag „választhat” a valóságok között. Gondoljátok csak végig, mit teremtett tudatosságotok! Átkapcsoltatok egy új valóságra, s ezt újra meg újra elmondjuk nektek. Ez tanításaink sarkalatos eleme... hogy bolygótokon nem következnek be a korábbi jóslatok és nektek mindössze annyit kell tennetek, hogy szétnéztek a világban és magatok győződtök meg róla. Ám azok, akiknek tudatossága még mindig a régi próféciákkal teli korábbi pályán mozog, hiába látják a bolygó történéseit, elképzelni se tudják mi is történik valójában. Ugyanazt látják ők is amit ti, de ők a tényeket arra használják, hogy félelemmel tölthessék meg kelyheiket. Nem hisznek az emberi valóság megváltoztathatóságában.

Ők is látják, hogy bajban van az egyház, bajban van az üzleti élet, problémák vannak a Közel-Keleten és azt a következtetést vonják le mindebből, hogy az emberiség közeledik végnapjaihoz és hogy az entitások, akiknek ünnepléséért ma idejöttetek, ennek előidézésére szövetkeztek. Nem ismerik fel a harcot, mely a becsületességről szól és amely egy újfajta emberiséget hoz létre. A történésekben az emberiség leigázásának és sötét jövőjének kezdetét vélik felismerni.

Bár sok ősi tanító és mester írt arról, hogy az emberiségnek bármikor módjában áll megváltoztatni valóságát, ők még mindig ragaszkodnak régi félelmeikhez, hogy amit egykor rég megírtak, az ténylegesen be is következik majd. És hogyan tudunk mi drága barátaim, ezek mellett szeretettel megjelenni előttetek és hogyan tudjuk bebizonyítani, hogy nincs semmi trükk abban, amit teszünk? Végül is azt gondolják rólunk csalók vagyunk! És itt kezd az egész igazán érdekes lenni, mert nem mi fogjuk állításaik ellenkezőjét bebizonyítani, hanem ti magatok.

A 2003. év elején egy változás áll be, befejeződnek a mágneses háló elmozdításával és megváltoztatásával kapcsolatos munkák. Ahogy mi fogalmazunk, ekkor „levesszük róla kezünket”. Az eddigieknél sokkal nagyobb szerepet játszotok majd a bolygó minden egyes történésében. Mivel már fejlettebb képességekkel rendelkeztek, azt mondjuk: „Hadd mutassák meg önmaguknak az Emberek, hiszen képesek rá”. Megkérdezzük azokat is, akik ebben a kérdésben az ellentétes oldalon állnak, hogy ők is belegyezésüket adják-e ehhez? Válaszuk nagy valószínűséggel nemleges lesz, mivel makacsul ragaszkodnak elképzeléseikhez, hogy másokat szolgálva, sötétségben éltek.

Drága barátaim, ne építsetek falakat hitetek köré! Nyissatok ki minden egyes ajtót és tanulmányozzatok minden könyvet. Menjetek el olyan helyekre, ahová általában nem jártok és kérdezzétek meg önmagatokat, lelki vezetőiteket, bármelyik angyalt... kérjétek őket, hogy mondják meg nektek az igazat. Ne ítélkezzetek. Ne húzzatok éles határvonalat a dolgok között. Egyesítsétek isteni lényeteket és előítéletek nélkül vizsgálódjatok. Tegyétek fel a kérdést mindenkinek, akinek csak tudjátok... bármely dimenzióban: „Valóságos mindez, vagy nem? Mi történik valójában?”

Elárulom nektek: azok az Emberi Lények akik ezt megteszik, sejtszinten kapják meg az őszinte választ a kérdésre. Megkapják anélkül, hogy akár egyetlen közvetítésen is teszt vennének, vagy bárki tanításait is meghallgatnák a szeretettől. Anélkül, hogy hallanák a különleges zenét melyet most ti hallgattok (a közvetítés zenei hátterére, Robert Coxon zenéjére utal). Akkor kapják, amikor egyedül, érzelmekkel telítődve ülnek szobájukban... és miközben érzik ölelését, a Szellem azt feleli nekik, hogy valóban nem megtévesztésről van szó, mert realitásotokat valóban megváltoztattátok. Ez már egy új Föld, új gondviseléssel, új adományokkal és egy új Emberiséggel.

Van egy ellentétes erő, mely nem akarja ezt. Azt szeretné, ha ősrégi szövegeket tanulmányoznátok és elfogadnátok érvényességüket. Nos, akkor... ki tart szolgasorban kit? Azok akik azt állítják, hogy a jövő nem megváltoztatható, nem hagyják meg nektek a lehetőséget, hogy szétnézve magatok körül ti dönthessetek. Nem biztatnak saját ítélőképességetek használatára, sőt még csak nem is feltételezik, hogy rendelkeznétek vele. Ősi szövegeikre hivatkoznak majd és megpróbálnak meggyőzni arról, hogy azok „valóban azok, aminek látjátok őket”. Vegyétek észre a különbséget. Mi teret adunk nektek és azt mondjuk: „Csináljátok magatok.” Mások félelemre biztatnak és azt mondják, nem tehettek mást, mint hogy rájuk hallgattok. Azt is mondják, hogy az érzelmeknek itt nincs helye, azok csak megzavarnák ítélőképességeteket, elködösítenék gondolkodásotokat. Kryon nagyon érzelmes... mindig is az volt. Nem tehetek róla, hogy végtelenül szeretem az emberiséget. Mihály Arkangyal se tehet róla, hogy ő is mélységesen szeret benneteket. És azok is mind, akik ma itt vannak veletek, tele vannak érzelmi energiákkal. Mi mégis azt mondjuk: menjetek tovább és szakadjatok el érzelmeitektől. Még akkor is menjetek el különböző helyekre, tegyetek fel kérdéseket, ha spirituálisán és intellektuálisan is magas szinten álltok már. Ha szándékotok tiszta, a válaszokat megkapjátok.

Amikor pedig végeztek, gyertek vissza és üljetek le egy székbe. Már várni fogunk benneteket. Érezzétek a Szellem ölelését és ismerjétek föl, hogy a történések az emberiség nagy változásáról, nem pedig fortélyos leigázásáról szólnak. Megmondtuk nektek, hogy eljön majd a nap, amikor választanotok kell. Már eljött.

Új valóságotok

A mágnesesség megváltoztatásával együtt engedélyt adtatok DNS-etek és egész realitásotok megváltoztatására is, melyek megtörténtét sokan alig bírjátok kivárni (és ez még enyhe megfogalmazás). Milyen tanáccsal szolgál a Szellem most, ebben a gyakran nagyon is nyugtalanító energiában, amikor erőfeszítéseitek során váratlanul egyre újabb kanyarok kerülnek utatokba? Mit mond a Szellem, mit kezdhettek most kapott felhatalmazásotokkal és a változással? Hadd adjak néhány támpontot ehhez.

Tartsatok igényt a felemelkedett státuszra! Hányszor hallottátok már ezt tőlem? Rengetegszer! De vannak, akik kétkedve hallgatják és ezért azt mondják: „Persze Kryon, helyben vagyunk, megint csupa általános dolgot mondasz mint mindig és semmi konkrétumot. Azt mondod „menjetek ide, tegyétek ezt, érezzétek azt”, de nem árulod el, pontosan hogyan. Nem adsz semmi segítő, gyakorlati útmutatót. Így viszont, hogy is tudnánk megtenni?”

Most egy több mint 2.000 éves történetről fogok beszélni és segítségével egy másik helyre viszlek el benneteket. A múltban elmondtuk már, hogy felemelkedésetek (az interdimenzionális állapot elérésének) kulcsát a Harmadik Nyelv használata jelenti. Évek óta hangsúlyozzuk ezt. Beszéltünk arról, hogy realitásotokat egy másik „rádióadóra kell hangolnotok”, a Kozmikus Szövedék szerinti valóságra. Beszéltünk arról, hogyan teremthettek korábban ismeretlen, új energiákat ahelyett, hogy azzal élnétek, amit találtok. Mivel instrukcióinkat nem lineáris módon adtuk meg, nem találtak visszhangra azoknál, akik „pontokba szedett” magyarázatokra számítottak. Nemrég elhangzott egy közvetítés „A megmagyarázhatatlan magyarázata” címmel. Ebben feltettük a kérdést, hogyan tudnátok leírni a sokdimenziós valóságot a négydimenziós Emberi Lénynek? Higgyétek el nekem, a „pontokba szedett” magyarázatoknak itt nincs helyük. Megkérlek benneteket valamire: magyarázzátok el annak aki születésétől fogva vak, hogy milyen a piros szín, méghozzá következetesen, pontokba szedve. Nehéznek tűnik? Az is.

Tehát hadd meséljek most nektek egy történetet, mely több mint 2.000 éves. A történet egy Péter nevű férfiról szól és néhányan úgy tartják valóban meg is történt Galileában a tenger mellett. A Szentírásban három helyen is lehet olvasni róla. Kettő ezek közül némileg eltér, ezért ugyan néhányan úgy tartják az eset valóban meg is történt, mások állítása szerint azonban csak metaforikus példázatról van szó. De ez egyáltalán nem lényeges kérdés, mert a benne rejlő tanítás a történet hitelességétől függetlenül is mélységesen igaz.

Péternek van egy tanítója, aki nem más mint a Szeretet Mestere, Jézus. A történetben Péter barátaival egy bárkában ül, szeretne a parton álló mesterhez menni. Szomorúan kéri mesterét menjen oda hozzájuk. Az így felel: „Péter fiam, ne félj! Nézd!” és járni kezd a vízen. Péter úgy érzi ezt ő is meg tudná tenni, de biztatásra van szüksége. Kéri hát a mestert: „Uram, parancsold, hogy menjek hozzád!” Az Péter szemébe nézve így szól: „Péter, képes vagy megtenni te is. Gyere!” És Péter meg is teszi! Mesterére összpontosítja figyelmét és ő is járni kezd a vízen, legyőzve a négydimenziós valóság törvényeit. Majd hirtelen történik valami érdekes. Péter lepillant és kételkedni kezd. Azt mondja magában: „Hiszen ez nem is lehetséges.” és ekkor elkezd süllyedni a vízben.

Járjuk kicsit körbe ezt a történetet, beszéljünk most Péterről. Ott áll tehát, látja mesterét a vízen járni, hallja annak bíztatását, hogy erre ő is képes. Bízik mestere szavaiban, ezért úgy érzi valóban képes megtenni. De halljátok mi jár a fejében? „De hiszen nem kaptam pontos útmutatást. Uram, miben áll a fizikai valóság ily módon való legyőzése? Milyen szabályok működnek benne? És milyen legyen a spirituális hozzáállásom? Mielőtt a vízre lépnék, választ kell kapnom ezekre a kérdésekre.” Ám Péter bízik, ezért elindult és amint az első lépést megteszi, érzi lábában a dimenziók találkozásával együtt járó bizsergést... az emberi spiritualitás révén az egyik fizikai valóság érintkezésbe léphetett egy másikkal... és Péter lába bizseregni kezdett.

Nos, hallottátok-e, hogy olyasmiket is mondott volna: „Uram! Várjunk egy percet, pár kérdésre szeretnék előbb választ kapni. Szeretnék megtudni valamit az idő differenciál atom-fázisos eltolódásáról, melyet lábaimban érzek. Vajon normális dolog, hogy bizsereg? És nem kellene előbb laza talajon gyakorolnom? Forduljak vissza, vagy menjek tovább? Mit mondasz” Nem, Pétertől nem hallhattátok ezeket a kérdéseket. Ő csak tette, amit tennie kellett.

Péternek nem volt szüksége kézikönyvre. Nem akarta megismerni a törvényszerűségeket. Amit Péter tett, az nem lineáris, hanem interdimenzionális cselekedet volt. Péternek valami olyan dolgot kellett cselekednie, amit a sámánok szoktak tenni. Azt az útmutatást kapta, hogy fókuszáljon az isteni energiára odakint (az előtte álló Mesterre) és önmagában odabent. És ebben áll a történet igazsága.

Így hát, nem gondoljátok, hogy ti is megkaptátok már a kellő instrukciót, magától a Mestertől? A történet fontos része, amikor a Mester a következőt mondja tanítványának: „Képes vagy megtenni te is. Gyere!” Ráadásul gyakorlás... kézikönyv... pontokba szedett utasítások nélkül. Mi ugyanezt mondjuk. De kérlek, ne ragadjátok ki ezt a mondatot a történetből. Ne állítsátok azt, hogy ezzel a múltban élt mesterekhez vagy Péterhez akarjuk magunkat hasonlítani. Ne higgyétek továbbá azt se, hogy amit tennetek kell, az „semmiség”. Egyáltalán nem az!

Mindössze csak azt akarjuk mondani, hogy a folyamat most is ugyanaz, mint amikor hitetek történetét áttekintve, a többi metaforával együtt először említettük. De mindig is lesznek olyanok, akik mondandónk lényegét intellektuálisan „agyonelemezve” kijelentik majd: „Mivel nincsenek benne egyértelmű szabályok és megértésükhöz nincs szükség alapos előtanulmányokra, ezért ezek a tanítások nem lehetnek hitelesek.” Mi pedig azt kérdezzük: Hogyan vonhatjátok kétségbe azt, amit önmagatokban éreztek? Hogyan kérdőjelezhetitek meg a gyógyulást, mely egy életet megváltoztatott? Hogyan szállhattok vitába azzal az Emberi Lénnyel aki meg mindig él, pedig régi valóságotok értelmében már réges-rég halottnak kellene lennie? Sehogy. Hogyan kérdőjelezhettek meg bármit is, mikor épp a vízen jártok? Sehogy. Itt a fényről van szó. Mi az ami fontos tehát?

Először: Tartsatok igényt a felemelkedettségre. Hogyan? Semmiképp se tétlenül várakozva, hanem azzal, hogy elkezditek megalkotni személyes, kifinomultan összetett szabályrendszereteket, mely interdimenzionális és csakis a tietek. Kezdjetek beszélni sejtjeitekhez: „Megváltoztam. Magam mögött hagyom a négydimenziós valóságot és tudom, hogy ti ezt mind megértitek. Sejtjeim, jól figyeljetek! A felemelkedett státuszt választom. Magasabban fogunk rezegni és mi mind tudni fogjuk hogyan, mert ahogyan haladunk előre, úgy alkotjuk saját szabálykönyvünket... isteni önvalónkkal közösen... akár a sámánok is annak idején.” Ez volt tehát az első pont.

Másodszor: Ezekben az időkben elengedhetetlenül fontos megtalálnotok a veletek azonosan gondolkodók csoportját és rendszeresen találkoznotok velük. De ezt ne kötelező jelleggel tegyétek. Ne legyen számotokra kényszer. Ne állítsatok fel szabályokat, csak találkozzatok. És amikor találkoztok, ne ítélkezzetek, csak mondjátok el hogyan éreztek egymás iránt és osszátok meg a Földdel kapcsolatos érzéseiteket. Vitassátok meg életeteket, majd üljetek csak és küldjétek a fényt a Föld azon térségeibe, ahol a leginkább szükség van rá. Gyakran tegyétek ezt. Egy csoportban sokkal nagyobb erő rejlik, mint az egyénben. És megint elmondjuk, ne azért tegyétek mert én azt mondtam. Vonuljatok önmagatokba, legbenső magotokhoz és kérdezzétek meg isteni forrásotoktól: „Mit kell ma tennem?” Majd ti döntsetek: ez így most helyes vagy helytelen? Döntéseiteket a régi könyvek helyett saját isteni megkülönböztető képességetekre alapozzátok.

Harmadszor: Barátkozzatok meg az új energiával! Ma talán még nem értitek pontosan, mire szól ez a felhívás. Talán azt mondjátok: „Igen, pont ezt teszem én is. Hiszen most is itt ülök, épp kezdem a meditációt, a „közvetítést” önmagamnak. Én tényleg megbarátkoztam az új energiával.” Ó, igazán? És talán már ki is tárult előtted az összes ajtó amin be akartál jutni? Talán már elérhető közelségben van hozzád mindaz, amiért az utóbbi két év során imádkoztál? Talán életedben már nincsenek is csalódások és kihívások?

Hadd mondjam el kedves fényküldöttek, hogy nektek akik a fénnyel dolgoztok, soha nem volt még nehezebb dolgotok, mint az elmúlt öt év során. A fényküldött kifejezés egy teljesen új jelentéstartalmat kapott. Dolgotok egy csöppet sem lett könnyebb, egyre újabb és újabb kihívások értek benneteket. Elárulom nektek, hogy miért: azért, mert a háló mozgása miatt úgy érezhettétek, hogy egy mozgó célpontot kell eltalálnotok, hiszen realitásotok mozgott. Ez olyannyira más mint amit megszoktatok. És éppen akkor amikor már kezditek jól érezni magatokat, megint fordul egyet. Épp akkor amikor egy helyzetet sikerül végre jól átlátnotok, akkor hirtelen megváltozik a forgatókönyv. Már 1999-ben beszéltünk arról, hogy ez bekövetkezik majd.

A mágneses háló átállítása összefügg a másik kettőével. Amint a mágneses háló végleges helyére beáll, a másik kettő is helyére kerül. Erre adtatok engedélyt, ezt teremtettétek meg önmagatok számára. Lineáris valóságotokban azt érzékelitek, hogy a Kryon csoport távozni készül. De a csoport csak a jelen feladatot hagyja el! A régi háló csoport átalakul egy újjá, melytől útmutatásokat kaptok majd ahhoz, hogy mit kezdhettek az új háló energiában. Ez az „új Kryon csoport” fogja megadni nektek a DNS rétegek jelentését, nevét, számát és színét, valamint a 12 réteg működése közötti kapcsolatot. Akkor majd kezditek megérteni azt is, hogyan fonódik össze a többi réteg azzal a kettővel, amit lineáris dimenziótokban láthattok.

Nemsokára megkezdjük az új tanításokat. Új kíséret érkezik, de a név ugyanaz marad. „Megbarátkozni az új energiával” a következőt jelenti: nem félsz elfogadni az energia változását és kifejezed szándékodat a vele összhangban való változásra. Lehet, hogy épp be akarsz nyitni egy ajtón, méghozzá egy nagyon is ígéretes ajtón, amikor az hirtelen bezárul, szinte a képedbe vágódik? A dolgok nem úgy történnek, ahogy előre elképzelted és ahogy képességeid diktálnák, ezért összezavarodsz és tudni szeretnéd, miért van mindez? Elárulom neked: mert a forgatókönyv állandóan változik! A célpont mozog és követése erőkifejtést igényel. És ezzel egyáltalán nem azt akarjuk mondani, hogy amivel most sikertelenül próbálkoztál, az már soha nem fog működni. Ezt már korábban is mondtuk nektek. Lineáris lényetekre nagyon is jellemző, hogy ha valami nem sikerül, kijelentitek: „Hát jó. Megpróbáltam és nem ment. De még egyszer nem fogom ezt a hibát elkövetni. Ezzel végeztem, kész.” Mert ezt mondjátok, ugye?

Soha ne mondj le intuíciód sugallatairól. Soha egyetlen titkos vágyadat vagy szenvedélyedet se hajítsd szemétre. Abban a valamiben amit „ma” félredobnál, talán pont a „holnapodra” írt szerződésed rejlik. Most azt kérdezem tőletek: vajon a festő az összes színt egyszerre viszi fel a képre? Nem! Nem is tehetné, mert ő is a lineáris valóságban él. A festő egyszerre csak egy színt tud festeni. Bár már az elején látja fejében az egész képet, akár egy látomást, a négydimenziós valóságban csak úgy jelenítheti meg, hogy a színeket egyesével viszi fel a vászonra. Mi lenne, ha az első szín után a képre nézve azt mondaná: „De hisz ez rémes! Kár is lenne folytatnom!”

Vajon azt jelenti-e egy kudarc, hogy a dolog soha nem sikerülhet? És ha az ajtók most becsukódnak előtted, vajon mindig is be fognak? Nem. Elmondom, mit várhattok a jövőben, de először néhány lehetőségről beszélek.

Lehetőségek

A jelenlegi bolygóenergiákról készített pillanatfelvétel alapján az elkövetkező pár évben lehetséges:

 1. Az interdimenzionális élet felfedezése vízben és levegőben egyaránt, még ebben az évtizedben. Ezzel együtt annak beismerése is megtörténik, hogy az élet nem az, aminek eddig hittétek. Az Emberi Lény valószínűleg az „élet” definíciójának újrafogalmazására kényszerül majd. A múltban beszéltünk már az interdimenzionális életről. Most pedig eljön a lehetőség a felfedezésére. A vízben élet van. Nem a szándékotokkal vagy a mágnesességgel megváltoztatott vízben, hanem a bolygón található vízben, a földből előtörő egyszerű vízben. Az interdimenzionális élet mindenben ott van. Ez az erő fogadja a víz megváltoztatására vonatkozó szándékodat, ez működik együtt DNS-eddel. Elgondolkodtál már valaha is azon, vajon mi az a valami a vízben, ami ennyi dologra képes? Azt hiszitek, a víz egyszerű molekuláin belül található ez a valami? Ennél sokkal többről van szó drága barátaim! Kell lennie egy olyan erőnek a bolygón, mely képes együttműködni veletek és az általatok sugárzott energiamezővel. Az interdimenzionális életben rejlik a válasz. Hogy miként fedezhetitek fel? Hadd adjak egy kis utalást: egy mágneses kísérlet során! A mágneses mezők étintkezésével kapcsolatos kísétletek során bukkantok rá. Ez az egész azért nem lesz ennyire egyszerű, de a lehetőség adott lesz rá. Az interdimenzionális élet árnyékát fogjátok látni. Tudósaitok felismerik majd ezt az életetőt, mert stimulálás hatására elmozdul. Intelligens válaszokat ad. Reagál a fényre. És ez árul el a legtöbbet.
   
 2. Következik egy újabb lehetőség. Ezt a témát a múltban csak finoman érintettük, mert bármilyen sok tanítás is szól róla, még nem tanultátok és értettétek meg teljességében. Tudatosságotok rendelkezik egy energiamezővel. A társam segítségével ma átadott instrukciók és előadás megmutathatja nektek, hogy szándékotokon kívül mi az a valami, amivel ezt a mezőt aktiválni tudjátok! Ez a valami annyira erős bennetek, Emberi Lényekben és a hálóigazítás végeztével egyre erősödik. Társam vezet be titeket a mező létének bizonyosságába, melyet még a tudósok is valóban létezőnek tartanak. De senki nem beszél arról, vajon mit hordozhat ez a mező. És egyáltalán: pusztán csak energiamezőkről van szó? Mi van benne? Kezdjük hát ezzel.

  Tudatotok mezőjéből, akárcsak egy könyvből, kiolvasható testetek összes négydimenziós egészségügyi vonatkozása. Elgondolkodtatok már azon, hogy vajon egy látó hogyan képes puszta ránézésre elemezni egészségi állapototokat? Eszetekbe jutott már ez valaha? Mi történik ilyenkor és mit „lát” az illető? A titeket körülvevő energiamezőben olvas drága barátaim, a testetekről írott könyvet olvassa! Hogy ezen a területen mi várható? Az, hogy létrejön egy technika, melynek segítségével ezek az információk műszeresen is olvashatók lesznek – olyan technika, mely egy interdimenzionális műveletet hajt végre a közeledben, ám anélkül, hogy akárcsak hozzád is érne. Ez a technika képes lesz egész tested egészségügyi állapotát feltérképezni. Közben egy egyszerű szondázás zajlik. A műszer nem tesz mást, csak „hallgat” és ez a kulcsszó. Ez volt a kettes pont.
   

 3. Most egy olyan dolgot jelzek előre, amit másoktól már hallhattatok. Naprendszeretekben két helyen is fedeztek majd fel életet, valószínűleg 2010-ig. Ez jelentős fordulatot idéz majd elő tudósaitoknak az Ember életről, mint olyanról vallott felfogásában. Hiszen ez bizonyságul szolgál majd arra, hogy az élet az univerzum természetes jelensége. Ha abból indulunk ki, hogy az elemek idők során való egyesülésének feltételei univerzum-szerte hasonlóak, akkor kialakulhat élet az univerzum bármely pontján. Bár nem feltételeztétek, hogy rátaláltok, de ott van. Erre is lehetőség van.
   
 4. Újabb lehetőség: egy etikai háború kitörése. Bár ez nem egy nagy háború lesz, mégis alapvető. Életek esnek áldozatul ennek – újabb vitákat kavarva magáról az életről. De majd meglátjátok, ez mégsem az lesz, aminek gondoljátok. A kérdés az: engedélyt adtok-e bekövetkezésére, vagy sem? És ha igen, milyen következményekkel jár majd? Mert technikai fejlődésetek már olyan messzire előreszaladt, hogy már ti is képesek vagytok szintetikus úton elvégezni szinte mindazt, amit az univerzum természetes módon tesz. Vajon túl szentnek tartjátok majd ahhoz, hogy ti magatok is megpróbálkozzatok vele... vagy talán nem tekintitek majd többnek a kozmikus alaptörvények puszta másolásánál?
   
 5. Az egyik legszebb lehetőség önmagatokkal és a vízzel kapcsolatos. Kifejlesztitek a víz – intuíciótok közreműködésével történő gyógyászati célú alkalmazását. Ezt csak érett vízzel tehetitek meg, mely a „normális” vizet jóval meghaladó mértékben lesz képes befogadni az emberi tudat gyógyító programjának „lenyomatait”. És ez minden, amit ezzel a kérdéssel kapcsolatban a jelen pillanatban elmondhatunk.
   
 6. Végül pedig ismét elmondjuk: vannak múltatoknak olyan ősi maradványai, melyek továbbra is felfedezésre várnak és amelyek alapvető utalásokkal szolgálhatnának arra, hogy emberi kultúrák már jóval azt megelőzően is léteztek, mint ahogy azt gondoltátok. Tárgyi leletekről, nem pedig emberi maradványokról van szó! Azonban hangsúlyozzuk, hogy ezek nem a hozzátok hasonló Emberektől származnak, hanem azoktól, akik valóban az Emberek voltak. Már jóval azt a százezer évet megelőzően is, amelyről már korábban beszéltünk nektek, létezett az emberi életre jellemző tevékenység és kultúra. Azt is mondtuk, hogy ne menjetek 100.000 évnél előbbre vissza az időben. Éltek Emberek azt megelőzően is? Igen, de nem olyanok mint ti. És fenti kikötésünk mindig is erre vonatkozott.

Történt valami, amiről korábban már részletesen beszéltünk, Valami, aminek köszönhetően az Ember elnyerte mai fizikai felépítését és a képességeket, melyek révén a ma valóságát megteremthette, így most megint elmondjuk nektek: figyelmeteket magatokra fordítsátok! Ha más energiákra vágytok, más jóslatokra és a rájuk rakódott félelmekre, akkor csak rajta, temessétek el magatokat a mára már elnéptelenedett régi vágányon. Évezredek összeesküvés elméleteit találhatjátok itt, szinte tobzódhattok bennük. Választásotokhoz minden adott... fény és a sötétség. De néhányan közületek már kifinomult szellemi éleslátással rendelkeznek, úgy szólván „látnak a sötétben”, így kezdik már maguk is megkülönböztetni a régi realitást attól, ami ajtajuk előtt bebocsátásra vár. De ne vegyétek készpénznek szavaimat. Lépjetek ki az ajtótokon és győződjetek meg róla magatok.

És most jöjjön az utolsó útmutatás. Ez olyan tényt fed fel emberi idővonalatokkal kapcsolatban, melyet már korábban is közöltünk, de vannak köztetek néhányan, kiknek ma újra hallaniuk kell.

Bármi is legyen az, amivel ma foglalkoztok, tekintsétek átmenetinek. A háló ténylegesen nem stabilizálódik 2003 márciusa előtt. Bár magára a változtatásra már 2002 decemberében sor került, utóhatásai körülbelül három hónapig érezhetők lesznek majd. így van ez a szellemi dolgokkal... Isten lassú! Ezért érezhetitek hosszú időn keresztül úgy, hogy életetek jelenlegi szakaszában „nem történik semmi”.

Mi pedig addig azzal köszönünk el tőletek: „Kellemes vakációt!” Legyetek körültekintőek, éberek és őrizzétek fényeteket. De sokkal jobban teszitek, ha a terveket, melyeket „ma” szeretnétek kivitelezni, egy időre félreteszitek. Tökéletességeteket és a kozmikus időszerűséget is ez szolgálná leginkább. Ahányan vagytok, annyiféle külön úton jártok, sokan egy olyan idővonalban, mely messze túlhaladja az emberiség egészét. Ezért metaforikusán azt mondjuk, ha az ajtók, melyeken be akartok nyitni, rögtön kinyílnak előttetek, ne álljatok meg! De annak legyetek tudatában, hogy a „mozgó spirituális célpont” hamarosan megáll és stabilizálódik.

Drága barátaim, a család melynek tagjai vagytok, mélységesen szeret benneteket! Az információk, melyeket nektek adunk, kiteljesedéseteket és felemelkedéseteket szolgálják. Ezeket az információkat hallanotok kell, olyan szintre segíthetnek benneteket, ahol képesek vagytok a hallottakat továbbfejleszteni, érvényességüket igazolni, majd a tanulásban önállóan továbbjutni! Pontosan erre szól felhatalmazásotok!

Tanításaink nem szabályoknak engedelmeskedő tárgyakként kezelnek benneteket, nem akarnak szolgasorba hajtani, dobozba zárni, nem tiltják meg, hogy szétnézzetek a világban. Ennek pontosan az ellenkezőjéről van szó. Tanításaink szabaddá kívánnak tenni benneteket érzelmeitek és intellektusotok tisztelete mellett. Becsüljük spirituális logikátokat és gondolkodásotokat.

És így, drága barátaim, most megint végére értünk egy találkozónak, mikor ismét engedtétek, hogy megölelhessünk titeket. Milyen más most minden, mint a kezdetek kezdetén, amikor első tanításainkat átadtuk! Mert ma érezzük, hogy öleléseinket viszonozzátok... Nyitott szíveket érzünk... nyitott tudatokat... a család ölelését. És erre számítunk még nagyon, nagyon hosszú ideig.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

* Megjegyzés a közvetítés azon részéhez, ahol Kryon Péter vízen járásáról beszél:
Kryon ezt a történetet egyszer pont fordítva mesélte: akkor Péter állt a parton és Krisztus volt a bárkában. Ez ellentétes azzal, ami a Bibliában olvasható. Továbbá: azt, hogy Péter járt a vízen, egyedül Máté Evangéliumában olvashatjuk, mert Márk és János Evangéliumai szerint nem. Elképzelhető tehát, hogy a történet csak egy metaforikus szellemi tanítás. Azok miatt, akik összehasonlításokat végezve a különbségek felett tanakodnának, én itt igyekeztem a Máté féle változatot követni.

Dátum
2002. 07. 20.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon