Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Lesznek, akik ezt a közvetítést a jövőben (amit ti annak hívtok) hallgatják. Az üzenet a számukra a következő. Abba tekintenek bele, ami épp most történik. Ez alatt azt értem, hogy ezek a közvetítések az előttem lévőknek szólnak. Ezt hívjátok „Felfedezés Sorozatnak” négy napon át. Ez az első közvetítés. Tehát azok, akik az általatok „későbbnek” nevezett időben hallgatják, arra figyelnek, hogy mi történik veletek éppen most. Nos, ez különbözik azoktól a közvetítésektől, ahol utasítás-készletekkel látjuk el az egész hallgatóságot – ez most nektek szól. Legyünk konkrétabbak! Először is:

Kedveseim, olyan energia fejlődik itt ki a teremben, ami azt kívánja meg, hogy beépítsétek a tudatotokba. Minden fajta út képviselve van a teremben, és én ismerem is mindegyiket. Amikor azt mondom, hogy ismerem őket, akkor ez alatt azt értem, hogy a fátyol túloldala, és amit Szellemnek neveztek tudja, hogy miért is vagytok itt. Nem csak azt tudja, hogy miért vagytok itt a székekben, hanem a neveteket is ismeri – de nem a névtáblátokon lévőt. Ez egy csodálatos, kiejthetetlen név, mivel a fényben beszélik. Ez annak a neve, amit a lelketeknek hívtok. Ez a legjobb név, amivel ez a mérhetetlen, gyönyörű dolog rendelkezik. Nem egy entitás, hanem – ez áll a legközelebb ahhoz, ahogyan meg tudjuk határozni – valami olyasmi, ami része az egésznek, de elkülönül tőle. Egy olyan valóságban van, amit már elkezdtetek meglátni, amit kvantumnak hívnak, része Istennek és mégis különálló, örökkévaló. A lélek jön és megy, időnként emberiként. Itt volt a Föld létezése előtt, és itt lesz utána is, mert Isten örökkévaló. Bennetek pedig ott van ezen lélek egy darabkája, nem a teljes dolog. Értitek-e azt, hogy amit a lelketeknek hívtok, az nem csak az emberi biológiában (egy része a DNS-etekben) van jelen, hanem egy része a Felsőbb-Énben (amely ama részetek, ami a DNS-en kívül rezeg) is képviseltetik? A fátyol túloldalán is ott van egy része. Ez hát a kapcsolat. Ezzel kell rendelkezzetek, ez az „ezüst fonál”, amely nem csak felfelé haladhat, hanem ugyanúgy közöttetek is.

A lelkek olyan módokon kezdenek el kapcsolódni, ahogyan azelőtt még sohasem. Tehát, megállunk a közvetítésben és megkérdezzük: „Elhiszitek ezt? Érzitek-e, hogy a szobában lévő energia változni kezd?” El akarok mondani nektek valamit. Minden egyes alkalommal, amikor összegyűltök és leültök a székekbe, nem számít, hogy hol is vagytok, mivel annak szándéka, hogy miért vagytok jelen, világosan látható. Minél erősebb a szándékotok, annál több dolog fog megtörténni veletek. Ez mindig a hittel kezdődik. Amit mi látunk az emberekben, az a következő. A hit nagyon, de nagyon furcsa árnyalataival rendelkeznek. Néhányan azt mondják: „Hiszem, ha látom. Hiszem, ha látom.” Ez vajon hit vagy feltételes hit? Sokszor átadtuk már a tiszta szándék meghatározását. Mikor is elhatározzátok, hogy beleugrotok a tóba. Amikor épp ugrotok, akkor tudjátok, hogy azt már nem lehet visszavonni, mert a gravitáció átveszi az irányítást, és egyenesen a vízbe helyez benneteket. Ez hát az, amire most kérünk benneteket. Menjetek bele a vízbe – a felfedezés vizébe! Ez olyan hasonlat, ami hiteles számotokra, és pontosan ez az, ami itt történik. Nem pusztán ezoterikus, metafizikai – hanem elő is készíti a terepet a gyógyulásra, a felfedezésre, tudásra, bölcsességre, változásra és a jóindulat megjelenésére az életetekben.

Azt szeretném, ha elgondolkodnátok egy pillanatra. Ti, akik most a székekben ültök, azt akarom, hogy gondolkodjatok el! Mi van, ha minden, amit csak mondtam nektek, totálisan és teljes mértékben valódi és igaz, és az egyetlen dolog, ami elválasztja ennek valóságát tőletek, csak az elmétekben létezik? Belül, bennetek mindig is ott volt Isten egy darabkája, a lélek. Szó szerint leengedett kezekkel arra várva, hogy ti is hozzátegyétek a tiéteket. Ez a kapcsolat, a dualitás, hívjátok bárhogy, ahogy csak akarjátok. A különbség a fény és a sötétség között. Ezek azok a dolgok, amik elkezdenek átváltani és megváltozni ebben az új energiában. A társam korábban mondta már, ma este pedig erről fogok beszélni. Mi hozott ide titeket? Miért éppen most, nem pedig korábban? Mi lett más, hogy most itt ültök négy napon keresztül és ezekről a dolgokról tanultok, miközben korábban nem tettétek volna ezt? Nem mindannyian vagytok ilyenek. Közületek sokan már itt ültek máskor is, de most vannak újak is. Más energia van a bolygón, vagy az csupán ti vagytok azok?

Kedveseim, a bolygó olyan módokon kezd el átváltani és megváltozni, melyeket a négy nap folyamán ecsetelünk még a számotokra. Ennek részét képezi az is, miszerint az öreg lelkek elkezdenek ráébredni a nagyobb igazságokra. Ti pedig mind öreg lelkek vagytok. Így a következő kérdés már csak az, hogy ti hisztek-e ebben? Lehetséges-e, hogy mindannyiótokon belül létezik egy – ha épp így akarjátok hívni – emléktár? Az emléktár tartalmazza minden életöltőtök tulajdonságait, amit csak leéltetek a bolygón. Nostehát, mi is történik, amikor újra és újra leéltek egy-egy életet ezen a bolygón? Elkezdtek hozzászokni az emberi természethez. Elkezdtek előre megérezni dolgokat, tudatossággal rendelkezni. Erre mégsincs bizonyíték az emberi történelemben, mert amikor megszülettek kedveseim, az minden egyes alkalommal úgy tűnik számotokra, mintha először lennétek itt.

Más szavakkal, soha nem volt még ezen a bolygón olyan energia, ami támogatta volna az Akasha felébredését – hogy az öreg lélek elkezdjen megváltozni és visszaemlékezni arra, hogy ki is volt, mit tanult meg, és mekkora bölcsességgel is rendelkezett. Hogy visszaemlékezne a gyógyítóra, aki ő volt, a sámánra, aki ő volt, a mesteremberre, aki szintén ő volt. Vannak, akikkel ez olyan nagymértékben történik meg, olyan sok dolgot képesek megtenni hirtelen, hogy nem is tudják, hol kezdjék. „Megtehetem ezt és azt. Emlékszem, képes vagyok erre. Tudok énekelni. Tudok komponálni. Tudok írni, tudok akár könyvet is írni. Tudok beszélni.” Ez történik mindenfelé. Azért történik meg – mert ezt mind megtettétek már korábban a bolygón.

Néhányak számára ez frusztráló és zűrzavaros. Ha szeretnétek, akkor erről is fogunk beszélni később majd még. De egy olyan ébredés zajlik, amikor első alkalommal teszitek fel magatoknak a kérdést, hogy: „Ki vagyok én?” Ahelyett, hogy hagynátok, hogy a bolygó korlátozzon a kultúrátokkal, a spirituális hitetekkel, a szüleitek és barátaitok hitével, első alkalommal ébredtek fel és szóltok így: „Igen, de ki vagyok én igazából?” Ez nem történt meg korábban, nem ilyen mértékben és intenzitással, mint ahogyan most. Ez történik a teremben is. A „Ki vagyok én?” a visszaemlékezésetek. Olyan, mint egy nagy korsó, ami megtöltődik azzal, akik vagytok, ha megengeditek. Amikorra elhagyjátok ezt a helyet, azt szeretném, hogy ez a korsó annak nagyszerűségével legyen megtöltve, akik vagytok! Hisztek ebben? Hisztek abban, hogy a székben lévő ember üzeneteket fogad? Nem csak, hogy fogad, hanem azok megtöltik ezt a formát a fátyol túloldaláról, ami benneteket vett célba. Lehet ezt egy lakmuszpapírral tesztelni? Tudhatjátok, hogy az valóságos? Valódi-e, avagy sem? Elmondhatjátok, hogy a válasz pedig: igen.

Ámde kedveseim, a szabad választás által, az elsődleges iránymutatás – ha épp így kívánjátok megfogalmazni – az, hogy szabad választásotok van, és hogy elkezditek kérni: „Hadd érezzem! Hiszek abban, hogy ez lehetséges, hadd érezzem! Ez pedig majd megmutatja számomra, hogy valóságos-e vagy sem.” Kértétek-e már ezt? Ha igen, akkor álljatok készenlétben, mert ami belétek áramlik, az az igazság nagyszerűségében pompázó dicsőség lesz. Nem csak ez az, ami valóságos, hanem az üzenet is. Ez azt jelenti, hogy nagyszerűek vagytok, és hogy a korsó megoldásokkal, tudással és bölcsességgel tölthető meg. Nem pedig zavarral, frusztrációval és szenvedéssel. Ez hát az, amit most elhozunk erre a bolygóra – a váltás magyarázatát.

Mi történik veletek, öreg lelkek? A társam valami olyat fog bemutatni, ami a gyerekeknél zajlik. De ti már itt vagytok. Lehetséges valaki olyan számára, aki már itt van a bolygón, hogy elkezdjen jelentős ébredéssel rendelkezni, Akasha emlékezettel, az életében előforduló változásokkal, új kezdettel, gyógyulásokkal, és mindazon dolgokkal, amik spontánnak tűnnek? Erre azt mondom: definiáljátok, mit jelent az, hogy „spontán”! Ez a ti időtök! Ez a spontaneitás benne. A váltás itt van. Nem véletlen, hogy itt vagytok, nem véletlen a nemetek, és az sem véletlen, hogy a székben ültök ezt hallgatván. Okkal vagytok itt, ez pedig maga a váltás. Hogy megtanuljátok ezeket a dolgokat. Minél több fény van bennetek, annál több tudással rendelkeztek, és annál inkább elmondhatjátok: „Most már értem. Rendben vagyok.” Ez egy ragyogó, fényes felvillanás a bolygó számára. Minden dologra hatással van maga körül. Lehet, hogy nem is tudtok róla. Magára a bolygóra is hat, a sötétség a fénnyel önmagát korlátozza és rekeszti meg. Minél többen kezdik el megismerni Isten igazságát, és hogy kik is vagytok azzal kapcsolatban, annál nagyobb bolygószintű változást teremtetek meg. Ez hát az az öreg lélek, aki előttem ül.

„Kryon, hány előző életem volt?” A válasz: igen. „Ki voltam?” A válasz: igen. S itt jön a válasz, hogy miért is mondom ezt. Azt akarom, hogy a bölcsességetek emberfeletti nagyságát érezzétek meg, ne pusztán kicsiny, aprólékos részleteit! Olyan könnyedén csapdába estek, és pörögtök annak apró részletein, hogy kik voltatok, és mit is tettetek az elmúlt életeitekben. Az Akasha olvasás nem erre szolgál, hanem arra, hogy segítsen kijavítani néhány olyan dolgot, ami eddig bosszantott és zavart benneteket, így jobb életet élhettek. Még napjaink gyakorlott előző életekben olvasói is azt fogják mondani nektek, hogy új paradigma van érvényben a számukra. Mivel elkezdenek belenézni az előző életeitekbe, és a negatív dolgok meglátása helyett – amik talán ma bosszantanak benneteket – olyan pozitív dolgok jönnek fel, amiket aztán megragadhattok magatok számára. Ez már valami lenne, nemde? Ha például látogatást tehetnétek egy előző életben, ahol azt mondhatnátok: „Ez egy olyan előző életem, ahol nem volt semmilyen egészségügyi problémám.” – és elhoznátok azt jelenlegi önmagatoknak, a DNS-etek számára.

Hadd mondjak nektek valamit: hol is tárolódik az Akashátok? A DNS-etekben van. Vajon talán túlzás lenne azt gondolni, hogy a mai, mindennapi egészségügyi problémáitok ettől különálló dolgok? Megdolgoztatok érte, átéltétek őket, egészségesek voltatok. Nostehát, miért nem mentek és szerzitek meg? Ezek azok a dolgok, amiket elmondunk nektek. Más paradigma is van még a régi és ezen új energia között. Azon elképzelés, hogy csak leültök és meggyógyítjátok magatokat, nem pontosan helyes. Ehelyett azt a múltbéli Akasha-énből húzzátok elő. A Felsőbb-Énetek tudatba való beépítése és a Szellemhez való kapcsolódás kombinációja, valamint a tény, hogy képesek vagytok megtenni ezeket a dolgokat.

Megkérdeztétek valaha is önmagatoktól, hogy mi a spontán gyógyulás? Furcsa választ fogok adni nektek: az, ami ma is megtörténhet veletek itt a székekben. Ez nem csupán egészségről és betegségről szól. A spontán gyógyulás: a tudatosság, a félelem, és azon régi hiedelmek gyógyulása, amikbe annyira beleragadtatok, hogy nem tudtok megszabadulni tőlük. Spontán, mert hát maga a tudás – mindig is ott volt. Kitárjátok az ajtót, a fény beáramlik, és máris ott az „aha” élmény. Ez egy új kezdete annak, hogy mik és kik is vagytok. Ez az, amiért itt vagytok. Tehát a kérdés ismételten csak az, hogy a közvetítés, amit hallgattok, valóságos-e? Készen álltok már a teszttel? Megkértétek már a Szellemet, hogy: „Tudnom kell, mutasd meg nekem!”?

Ha igen, akkor megfoghatjátok azt a kezet kedveseim, ami nagyon régóta nyúlik már felétek a saját Felsőbb-Énetektől, ami meg fogja adni számotokra ezeket a válaszokat. Az érzelmek és a borzongás, amit tapasztaltok, mind egyesülnek annak érdekében, hogy azt mondják: „Üdvözlünk abban a valóságban, ami mindig is itt volt, ami ti magatok vagytok!” Ennyi elég mostanra. Visszatérünk.

És ez így van.


A szoba valóban magasabb szinten kezd el rezegni. Ismét a székekben ülőkhöz szólok. Ez a soknapos esemény második közvetítése, amire eljöttetek. A társam megtelik érzelmekkel amiatt, ami itt jelen van. A közvetítés alatt is össze vagyunk hangolódva. Így működik a közvetítés. A közvetítő talán bizonyos módon félreállt, de ez nem védi meg az emberi lényt attól, ami a szívben van, és attól, amit a Szellem által érez. Tudatában van annak, hogy folytatnia kell azt, amit jelen pillanatban csinál, de a székekben ülők iránt túláradó megbecsülést érez. A tisztelet érzése ez azok iránt, akik ebben a négy napban eljöttek az utazásra. Az utazásra, amely mindenki számára különböző, ám nagyon sokan fognak válaszokat kapni, és lesz felfedezés is. Annak felfedezése, ami itt van, amiről talán nem is tudtatok. Nem is tudtatok a bolygón lévő azon új paradigmákról, amik most elkezdenek felbukkanni. Ismételten csak azokhoz szólok közületek, akik a székekben vannak, de azokhoz is, akik később hallgatják. Valami olyasmiről akarok beszélni, amiről ilyen formában még nem beszéltem korábban.

Mondtam nektek, hogy valami új történik a bolygón, és ez az öreg lelkeket érinti először. Néhányan ezt egyfajta ébredésnek nevezik. Általánosságban véve ezzel azt mondják, hogy egy olyan helyen vagytok, ahol elkezdetek ráébredni az eddig általatok ismeretlen dolgokra. Ám ez több ennél, van itt valami más is. Ebben az új energiában – ahol a fény nagyobb, mint a sötétség – a dolgok elkezdenek előjönni, ahogy már fel kellett volna bukkanniuk a sötétebb energiában is, de akkor ez nem történt meg. Ezek személyesek. Minden egyes szabad választással rendelkező ember bármilyen utat követhet, amilyet csak akar, de higgyetek nekem, amikor az öreg lélek Akashája elkezd előjönni, akkor az „szikrákkal” jár együtt. Ez az, ahogyan ezt hívni fogom – a szikrák kezdete. Ez az intuíció egy hasonlata, ami elindít benneteket a keresés azon ösvényén, amivel nem rendelkeztetek korábban. Azért szikra, mert lángra lobbanthat valamit. Talán a felfedezés motorját gyújthatja be. Mindannyian – még azok is, akik korábban talán nem voltak itt – öreg lelkek vagytok. A szikrák felizzanak, de ez nem egyszerre történik mindenkivel. Nos, ez most azoknak is szól, akik később hallgatják. Lesznek olyanok, akiknek ez mond valamit, és olyanok is, akiknek még nem. Emlékezni fogtok erre a közvetítésre.

Mik is hát a szikrák? Ebben az új energiában a szikrák minden egyes öreg lélek számára felbukkannak, amint megengedik számukra, hogy így legyen. A megengedés a hit finomodásával történik meg – a hit megenyhülésével. Ez érdekes dolog. Dolgok, amik sohasem merültek fel néhányatokban, most elkezdenek felmerülni, és én erre gondolok. Olyan sok különböző kategóriájú szikra létezik, mivel olyan sok különböző út van, amin jártok. Mindegyikőtök a saját kihívásával rendelkezik. Ezalatt azt értem, hogy ti teremtitek meg az utat, amin jártok. Olyan az Akashátok, ami csakis egyedien a tiétek. Azt hozzátok a bolygóra, amit be kell hoznotok. A szikrák, melyek számotokra jelentkeznek, talán ezekről a dolgokról szólnak. Ha meg tudnátok határozni a szikrát, akkor ez azon dolgokat jelentené, amik elvezetnek benneteket oda, hogy kérdéseket tegyetek fel, hogy megtaláljátok az információt, talán még azt is, hogy eljöjjetek ma ide, itt beleülni ezen székekbe. Ez olyan szikrával indult, ami talán ott sem volt egy kicsivel korábban, vagy pedig egyáltalán nem volt jelen egy régebbi energiában. Foglalkozhattok a metafizikával nagyon régóta, de mégsem volt meg az igazi szikra. Nem úgy, mint ez. Nem úgy, mint manapság. Nem úgy, mint most. Azt mondhatjátok: „Nos, ki kap szikrát?” Bármely öreg lélek, aki készen áll rá. Ez lassan érkezik meg, az intuícióval. A megengedéssel, finomodással – ahogy mondtam. Talán olyan korábbi ötletekkel, amik gyökeret vertek az elmétekben, az érzékelésetekben.

Kedves emberi lény, mi az, amiről azt gondolod, hogy nem tud megváltozni, vagy hogy nem kellene megváltoznia? Melyik szabály ez? Még a metafizikában is, milyen szabállyal „nevelkedtetek”, amely bennetek maradt és azt állítja: „Így működnek a dolgok”? Ha ez még mindig így megy, akkor nem igazán adtok engedélyt a változásra, nemde? Mi lenne, ha mindaz, amit tanultatok, elkezdene egy kicsit megmozdulni? Azt mondhatjátok erre: „Nos, miért tenne így? Ha ez olyasmi, ami az új korszakkal függ össze, akkor az lehorgonyozná önmagát, és egyáltalán nem mozdulna.” Ez az a pont, ahol egy új paradigmáról akarok beszélni. Vannak olyanok köztetek, akik meditálónak, gyógyítónak, közvetítőnek, és olyan megvilágosodóknak tekintitek magatokat, akik abban hisznek, hogy ebben az új energiában minden, amit korábban megtanultatok, most felfokozódik. Továbbá, hogy az eszközök és a módszerek, amikhez hozzászoktatok, most szintén felerősödnek. Nos, ez teljes mértékben logikus is lenne, ha nem vennénk figyelembe azt a tényt, hogy ezek az eszközök a régi energiában léteznek. Mi lenne, ha lennének új eszközök? „Kryon, mit jelent ez egyszerűbben fogalmazva?” Mi lenne, ha lennének más módjai a gyógyításnak és meditálásnak? Mi lenne, ha olyan új behangolódásra való frekvencia létezne, ami egy más paradigma, ami felfokoz benneteket, és mindent, ami csak vagytok?

Olyan sok frusztrált öreg lélek alkalmazza régi energiás módszereit az új korszak új energiájában, és találja úgy, hogy a régi eszközök nem működnek. Tehát a szikrák, amik elvezetnének benneteket az új eszközökhöz, nem történnek meg addig, amíg nem szóltok így magatokhoz: „Engedélyt adok arra a paradigmaváltásra, hogy amit eddig állandónak gondoltam, többé ne legyen az. Annak módját, ahogyan meggyógyulok. A módot, ahogyan meditációba merülök. Azt, amiről úgy gondoltam, hogy tudom az energiáról, felfüggesztem, és megengedem, hogy mint egy szikra, belépjenek az új dolgok.” Egy szikra, ami nyitottá fog tenni benneteket abban, amit majd az összes új eszközzel csináltok. De van pár olyan általános szikra is, mely elkezd felmerülni az öreg lelkek számára. Nem arról szólnak ezek, amit valamely gyógyító, új korszakos vagy ezoterikus modalitásban végeznek, hanem az életről szólnak- csupán az életről. Ennek az érzékeléshez van köze.

Ott van az irányítás szikrája. Vannak közöttetek, akik elkezdenek olyan felfedezéseket tenni, amik bármi eddig elképzelhető „dobozon” kívül állnak. Az egyik nagyszabású ezek közül egyszerűnek hangzik, de nem az – nem egy régi energiás ember számára. Az irányítás szikrája, amikor majdnem magatoktól eljuttok egy olyan felismeréshez, anélkül, hogy bárki bármit mondana, ami így szól: „Óh Istenem, most már értem, hogy irányítani tudom az életem. Tudom irányítani! Ennek semmi köze sincs azokhoz körülöttem, akikről azt gondoltam, hogy irányítanak. Ennek semmi köze sincs ahhoz a paradigmához, amit gondoltam volna a kapcsolatokkal, hivatással, ennek vagy annak a szabályaival kapcsolatban, vagy arról, hogy ki mondja meg, mikor és mit kell tenni.”

Ez a szikra, ami oly nagyszerű, ezt is mondja: „Irányítani tudok mindent, ami én vagyok, és nincs szükségem olyan felhatalmazásra, ami azt mondja, igen vagy nem. Oda mehetek, ahová csak akarok. Tudom azt, hogy bárhová is megyek, az intuitív és helyes. Nem kell körbekérdezősködjek. Irányítani tudom az életemet, a döntéseimet, és azt, amit csinálok. Újra is kezdhetem, ha éppen úgy akarom.” Kedveseim, ez egy jelentős szikra. Ez azon valóság megteremtésének éber tudatosságáról szól, ami teljes mértékben a tiétek. Vannak olyanok, akik azt mondanák: „Nos, megvolt a szikra, de hűha. Óh, olyan sok a félelmem, mert ez vagy az nincs meg, vagy mert nem ezek a szabályok, illetve mert ezt vagy azt el fogom veszíteni.” Amikor rendelkeztek az irányítás szikrájával, akkor azt is meg fogjátok tanulni, hogy az intuíció és a szinkronicitás mostanra támogató hátszelet adnak nektek.

Olyanokkal fogtok találkozni, akikkel találkoznotok kell. Talán épp itt vannak ebben a teremben azok, akik olyan válaszokkal rendelkeznek a számotokra, amiknek korábban nem voltatok a birtokában. Például ahhoz, hogy hogyan tudjátok irányítani azokat a dolgokat, amikről eddig azt gondoltátok, hogy nem tudjátok. Talán egy másik területre való költözés, vagy egy másik munka az, amiről nem gondoltátok korábban, hogy képesek vagytok megtenni, mert a dolgok egyszerűen nem álltak hozzá össze – de most össze fognak. Nem lenne a tiétek az irányítás szikrája, és annak gondolata, hogy meg tudjátok tenni – ha nem létezne terv is hozzá.

Újra és újra elmondtam valamit, és újra csak hallanotok kell: nem tudjátok, hogy mit nem tudtok. Pedig amit nem tudtok, az igencsak pompázatos. Ennek azon dolgokhoz van köze, amik akkor bukkannak fel, amikor éppen igényetek van az adott támogatásra. Az energiaáramlatok egy olyan összefolyása, ami kiegyengeti a dolgokat a számotokra és értetek. Valamint szembe megy a dolgok működéséről korábban tanult minden magjával, lényegiségével. Az irányítás szikrája. Óh, de olyan sok minden van még!

Azért ezzel kezdem, mert annyira sokan vannak, akik úgy érzik, hogy nincs a kezükben az irányítás. Nem tudnak előre vagy visszafelé haladni, vagy semerre, vagy egyszerűen azt érzik, mintha egy dobozba lennének zárva. A kultúrájuk, neveltetésük, a körülöttük lévők, az erős családtagjaik, vagy épp spirituális szervezetek mondják meg nekik, hogy mit is tegyenek. Aztán pedig hirtelen megjelenik a megértés, a szabadság, az „aha” élmény: „Óh Istenem, szabad vagyok! Irányítani tudom azt, hogy ki vagyok, hol vagyok, mit csinálok, a jövőtől való félelem nélkül.” Ez egy nagy szikra. Apropó, néhányatoknak itt a székekben hallania kellett ezt ma este. Látjátok, tudom, hogy kik vannak itt. Így tehát, kezdjék el a szikrák visszatükrözni azt, hogy kik is vannak itt, és folytassuk!

Egy másik szikra, ami szembe száll mindennel, amit csak tanultatok, nagy durranással, intuícióval, egy villanással érkezik meg: „Óh Istenem, lehet, hogy nagyon is képes vagyok lelassítani vagy megállítani a testem öregedését.” Figyeltek? Valakinek ezt hallania kellett itt. A test öregszik, mert az észlelés azt mondja, hogy öregednie kell. Az agy pedig úgy van huzalozva hozzá, hogy együttműködjön az észleléssel. Öregszik, mert olyan a kémiája, hogy számolja a napokat. Tudtátok ezt? Az idő körciklusaival szó szerint számolják a napokat, és az érzékelés mondja meg számotokra, milyen hosszan kell élnetek. Egy olyan DNS, ami 33% vagy annál kevesebb hatásfokkal működik, nem olyan hatékony a megújulásban, mint a 40% vagy afölötti hatásfokú. Tehát, még egy olyan új korszakos személy is, aki tudja ezt, azt fogja mondani: „Ez annyira rossz, megragadtam a 33%-nál. Hé! Óh, te jó ég, de hát én irányítok!” Mi lenne akkor, ha 44%-ot irányítanátok? Mi lenne, ha azt mondanátok a saját sejtszerkezeteteknek, az agyatoknak, és minden másnak, ami meghajol a főnök előtt – akik ti vagytok –, hogy: „Mostantól másképpen fogunk működni. Nem fogjuk számolni a napokat. 44%-os hatásfokot fogunk látni a 33% helyett. Le fog lassulni az öregedésünk. Ezt nyilvánítom ki, mert én vagyok a saját főnököm! Látod, óh te jó ég, én irányítok. Irányítani tudom az öregedésemet.” Vannak olyanok, akik hallgatják ezt, és azt mondják: „Hát ez nem édes? Ki a csuda gondolna bármi ilyesmire is?” Ez az a szikra, ami azt mondja, hogy meg tudjátok csinálni.

Százak, ha nem ezrek vannak már olyanok, akik ezt teszik. Ennek felismerése pedig az a mód, hogy egy olyan új észlelést kezdtek el kivetíteni, ami szerint kortalanok vagytok, ami szerint egyáltalán nem kapcsolódik hozzátok a kor. Amikor pedig az emberek felteszik a kérdést: „Hány éves vagy?”, akkor mondjátok azt, hogy: „Igen!” Hajrá, utánozzátok csak Kryont! Ne is írjátok le addig, amíg egy nyomtatványt nem kell kitöltenetek. Aztán pedig fedjétek le és mondjátok gyorsan: „Töröl, töröl, töröl!” Egyszerűen, mivelhogy az felfokozza a régi energiás észlelést, hogy hány éveseknek kellene lennetek. Aztán pedig azt, hogy mikor kellene elkezdenetek veszíteni az energiátokból, és mikor kéne ennek vagy annak megtörténnie. Ha eleget nézitek a médiát, akkor az újra és újra közli veletek, hogy mi is történik egy bizonyos korban. Miért nem hagyjátok abba ennek a nézését? Kedveseim, meg tudjátok állítani az öregedési folyamatot a testetekben, ahogyan azt manapság ismeritek. Leszek olyanok közöttetek, akik fogadják a szikrát: „Óh Istenem, minden amit tennem kell csupán annyi, hogy beszélek a saját sejtszerkezetemhez, mert az figyel és hallgat a tudatosságra.”

Lapozzatok egyet velem! Kryon, 1993. Beszéljetek a sejtjeitekhez! Kezdjetek el beszélni a sejtjeitekhez! Nagyon kevesen csinálják, mert lenéztek a testetekre, és egyszerűen csak remélitek azt, hogy működik. Sosem tekintetek rá önmagatokként. Hangolódjatok össze, és váljatok eggyé vele! Értsétek meg, hogy önmagatokon belül minden folyamatnak ti vagytok a főnökei! Gratuláltok nekik, amikor működnek! Kihívások idején együtt dolgoztok velük. Bánjatok a sejtszerkezetetekkel úgy, mintha egy gyermek volna, és ti lennétek felelősek érte! Erősítsétek meg azt, hogy kik vagytok, mi történik, és hogy mit is csináljanak! Amikor fáj a lábujjatok, akkor ne azt mondjátok, hogy: „Fáj a lábujjam”, hanem mondjátok azt: „A lábujjamban fájdalom van!” Kezdjetek el egy olyan paradigmaváltást, amely annak az érzékelése, hogy kik is vagytok. Egyetlen sejt. Ott is ti vagytok a főnök.

1993... és máris újra itt vagyunk egy olyan új energiában, ahol minden magától mutatkozik meg. Hadd mondjam el nektek, hogy hogyan is működnek a szikrák! Nem kapnátok meg az intuíció szikráját, ami beszél hozzátok, ha nem tudnátok véghezvinni. Tehát ez azt jelenti, hogy megérkeztetek egy olyan helyre, ahol dolgoztatok magatokon, kitöröltétek a félelmeket, és egy szakadék előtt álltok, azt kérdezvén: „Akkor most mi van?” Egy szikránál többet kezdtek el kapni. „Óh Istenem, én irányítok! Óh Istenem, irányítani tudom az öregedésemet. Meg tudom állítani. Tényleg le tudom lassítani.” Ez mindig is egy lehetőség volt az emberi lény számára, mert a tudatosság áll mindenek felett. Nincs nagyobb erő a bolygón, mint az emberiség tudatossága. Nincs nagyobb erő bennetek a magas szintű tudatosságnál, mert szó szerint önmagához beszél a saját testi sejtszerkezetén belül, és adja ki a napról-napra szükséges parancsokat. Ne féljetek a saját sejtszerkezetetektől! Váljatok eggyé vele! Vannak itt olyanok a székekben, akiknek hallania kellett ezt.

Szikra. „Kryon! Nagyon, de nagyon elfáradtam. Abban hiszek, hogy van karmám, mert ezt látom mindenhol. Olyan, mintha húzna-vonna magával, és bizonyos dolgok történnek – a családomban, bennem. Nem akarom ezt.” És íme a hír: egy szikra 1993-ból – eldobhatjátok a karmátokat! Ebben az új energiában ez meg fog történni veletek. Azok, akik sohasem olvasták el a könyvet 1993-ban, akik talán épp most kerültek kapcsolatba ezekkel az új dolgokkal és élni kezdik őket, maguktól értik ezt meg. „Eldobhatom a karmámat.” Irányításotok van ezen fajta energetikai dolgok felett, amik az Akashátokba vannak táplálva, amiket hordoztok. Ezek ősiek, valósak, és tudtok is róluk. Mi történne, ha eldobnátok az Akashátokban lévő karmátokat? Mi történne, ha eldobnátok? Nos, az első dolog, hogy mások lennétek. Különböznétek a családotoktól, amely rendelkezik a karmával. Ez része annak, amit nem szerettek. Abban pedig ott van, amit talán már láttatok is: nem szükségszerűen örülnek, ha sokat látnak benneteket – mivel abbahagytátok a játékot. Ők tovább pörögnek a drámában, ti pedig nem. Folytatni fogják és megteszik azt, ami karmikus – ti pedig nem. A dolgok, amik előfordultak veletek, most elkezdenek elmaradozni. Azok a dolgok pedig, amik egy jelentős részét képezték mindannak akik voltatok, kezdenek eltűnni. Ez hát a karma eldobásának szikrája. Ez ajtókat nyit a számotokra. Ajtókat, amikről sohasem gondoltátok, hogy léteznek egyáltalán, mert a karma a saját rabszolgáivá tett benneteket. Az észlelés az, hogy ez az energia olyan, ami rátok telepedett, hogy irányítson benneteket. „Óh Istenem, tudom irányítani a dolgokat az életemben.” Karma. Dobjátok hát el teljesen!

Vannak olyanok az ősi országokban, akik ezeken a területeken évszázadokig ezt (a karmát – a ford.) tanították, akik most ezt hallván így szólhatnak: „Nos, a dolgok nem így működnek.” Azt szeretném mondani nekik, és nektek is, hogy próbáljátok ki magatok! Csak mert évszázadokon át így volt, még nem jelenti azt, hogy az új paradigmában, az új energiában folytatnia kell a létezését. Az régi energia volt, ami olyan helyekre vezetett benneteket, melyek hagyták, hogy a kirakósaitokon dolgozzatok. Most hirtelen megszabadultatok ezektől. Mások a paraméterek, mások a paradigmák, az eszközök megváltoznak. „Óh Istenem, irányítani tudom a saját valóságomat!” Karma. Dobjátok el! Aztán vannak olyanok, akik azt mondják: „Rendben, készen állok. Hűha! Meg akarom csinálni. Tehát, mit tegyek?” Én pedig azt mondom újra: miért nem dobjátok el a karmátokat? Ezt fogják felelni: „De hát, lennie kell egy folyamatnak.” Igen! Ezt hívják a karma eldobásának. Ez egy saját folyamat, magától értetődő. „Kedves Felsőbb-Én! Kedves test, amiben vagyok! Minden sejtem! Ezennel eldobom a karmámat.” – és minden, ami körülöttetek van, így reagál: Rendben. Mindaz, amit tennetek kell, csupán a szavak kimondása. Tudtátok ezt? Ennek az oka pedig az, hogy ti vagytok a főnök. Még azok a dolgok is, amikről azt mondják nektek, hogy ezek az Akasha feljegyzések szabályai, ezt felelhetitek rá: „Igen azok, és én irányítom őket.” Ez hát a különbség. „Óh Istenem, irányítani tudom a saját valóságomat. Hűha! Kryon, annyira belefáradtam a szenvedésbe. Úgy tűnik, mintha folyton csak ezt csinálnám. Óh, Istenem!” Tudtátok, hogy abbahagyhatjátok a szenvedést?

Először is: nem ezért, nem erre lettetek teremtve. Tisztázni szeretném ezt, úgy, ahogyan eddig is mondtam. Isten, a Szellem, a Teremtő Forrás, bármilyen nevet is akartok adni annak, ami a bennetek lévő Teremtő Forrás, nem azért helyezett ide benneteket, hogy szenvedjetek. Se magatokért, se másokért, se istenségért. Ez nem az, ahogyan Isten szeretete működik. Sohasem. Az emberek, akik azt mondják nektek, hogy egy kicsit szenvednetek kell Isten jóindulatának elnyerése érdekében, egy olyan paradigmát képviselnek, amit az apjuktól, azok pedig az ő apjuktól tanultak meg, majd egyszerűen csak elfogadták azt, mert jól hangzott. Használjátok hát a spirituális józan észt! Isten a szeretet. Nem tenne ide benneteket a bolygóra szenvedni. Tehát, az első számú dolog: ez egy emberalkotta, nem pedig Istentől származó gondolat. Ha szenvedtek, akkor az olyan paradigma, amit az agyatok elfogadott, és azon észlelésetek, melyet korszakokon át hagytak az utókorra, ami szerint: „Egy kicsit szenvedni kell.” Miért nem dobjátok el ezt most? Tudjátok, hogy most valakihez szólok itt? Miért nem dobod el ezt? Semmi ok nincs rá, hogy régi energiás szenvedést teremtsetek a magatok számára annak érdekében, hogy öreg lélekként előre mozduljatok. Legyen ez a nap az, ahol felismered ezt! A szikra a következő: „Tyű, nincs több szenvedés a számomra!” Hadd mondja el neked ezt a saját intuíciód! Kérdezd meg: „Valóban helyes az, hogy szenvednünk kell?” Nem – ezt fogja mondani nektek a Felsőbb-Én, és a Veleszületett is, és minden más. Ami mást mond, az a régi energiából származik, nem pedig Istentől.

„Hogyan csináljam?” Mi a folyamata annak, hogy megállítsátok a szenvedést? „Kedves Veleszületett, Felsőbb-Én, kedves bármilyen energia, ami most körülvesz! Nyilatkozom, hogy ettől a ponttól a szenvedés örömre cserélődik. Ami volt, az nem lesz többé. Azok a dolgok, melyek szenvedésre hangolnak, karmikusak és most megszűnnek, mert eldobtam a karmámat.” Látjátok? „Óh Istenem, én irányítok.” Több is van még. Látjátok, hogy hogyan alakítjátok újjá a spiritualitás paradigmáját önmagatokban? Közelebb kerültök ahhoz a Forráshoz, ami mindig is a tiszta szeretet volt. Ha valaki a Forrás olyan szabályait adná át nektek, miszerint hajlonganotok, imádatot kifejeznetek, szenvednetek kell – akkor azt mondom nektek, hogy az az emberektől származik. De most ebben az új fényben, a szikra még ezen közvetítés nélkül is ezt fogja mondani nektek. Elkezditek meglátni ezt.

„Nem kell kövessem ezt az utat.” Hogyan szeretnétek felkelni minden reggel? Ugyanazokkal a problémákkal, amivel talán ma is, jelen pillanatban? Az első dolog pedig, amit éreztek, az nem az aggodalom, szenvedés, félelem, vagy a gyötrődés, hanem az öröm. Az öröm aztán elvezet benneteket a megerősítésekhez. „Legyen ez a nap megoldásokkal telített! Ezen a napon olyan problémákra fogok megoldást találni, melyekhez tegnap még nem volt meg a képességem. Mert olyan dolgok fognak felbukkanni, amik tegnap még nem – mivel számítok rájuk. Látjátok, én irányítom a valóságomat. Apropó, nincs több olyan karmám, ami rossz dolgokat teremtene meg.” Apropó, a szikrák maguktól kezdenek el felbukkanni az öreg lelkek életében – guru, közvetítés, vagy utasítások nélkül. Magától értetődőek lesznek, mert Istenhez közelebb kezdtek el működni. Közületek néhányan érzik is ezt, és ez az, amiért itt vagytok a székekben. Ez az, amiért eljöttetek erre a találkozóra. Ez az, amiért idejöttetek, mert tudtátok, hogy valami történik majd – éreztétek. Egy olyan szikra taszított benneteket előre, ami azt mondta: „Mi van, ha nagyobb vagyok annál, mint azt elmondták nekem? Mi van, ha más dolgok is történnek? Mi van, ha én irányítok?”

Van, aki erre azt mondja: „Ez istenkáromlás! Nem nektek kellene irányítani, Istennek kellene irányítania.” Nos, hadd mondjam el, hogy Isten bennetek van. Elkezditek végre megérteni, hogy ki is irányít? Mindketten, mert a Felsőbb-Énetek adja meg számotokra a szikrákat, az adja meg a felhatalmazást, az adja meg az éber tudatosságot, hogy elkezdhessétek a valóság megváltoztatását. Vannak olyanok, akik azt mondták: „Csakis Isten teheti meg ezt.”, és én egyetértek ezzel. Azt mondom, hogy ezért vagytok Isten. Ez sokak számára istenkáromlást jelent. Ma az új energiában az lesz az öreg lelkek általános mantrája, hogy: „A Teremtő egy örökkévaló darabkája él bennem. Ez az, amit követek. Semmiféle könyv tanítását sem követem, még az új korszakból valókét sem, még Kryonét sem. A bennem élő Istent követem, és ez kristálytiszta. Mindent, amivel csak rendelkezem, én irányítok azzal a szándékkal, hogy figyeljek a belső hangra, és váljak azzá, amiről tudom, hogy a Teremtő Forrással van összhangban – ami bennem van és beszél hozzám. Ez az, amiért nem fogok többé túlságosan öregedni, mivel eldobom a karmám, és én irányítok.”

Az utolsóval fejezem be, amely a család felfedésének a szikrája. Vannak olyanok a teremben, akik már tudják, hogy mit készülök mondani. Ez azoknak szól, akik ezt nem ebben a teremben hallgatják. A biológiai családotok csodálatos. Vannak köztetek, akiknek jó családja van, és vannak, akiknek működésképtelen és kihívást jelentő. De a spirituális család tiszta, örökkévaló, és lehet, hogy nem is a biológiai családon belül van. Azt akarom, hogy keljetek fel, és találjátok meg, mivel az meg fogja változtatni az életeteket! Elegyengeti a dolgokat, jóindulatot és irányítást fog teremteni a saját életetekben. Mert hirtelen szert tesztek egy olyan családra, amely ismer és szeret benneteket, és ugyancsak követi a bennük lévő Teremtő Forrást. Ránézhettek erre a családtagra, megláthatjátok Istent bennük, és méltányolhatjátok azt magatokban. Ez hát a család. Ha elég szerencsések vagytok ahhoz, hogy a biológiai családotokon belül rendelkezzetek ezzel, akkor igazán áldottak vagytok. Nem véletlen, mivel azért lettek idehelyezve, hogy tudják: az édesanyjuk, édesapjuk vagy testvérük rendelkezik valamivel, aminek rátalálására bennetek ők is motivációt érezhetnek. Aztán pedig megérthetik, hogy miről is beszélek most. Ez csodálatos dolog, bár nem általános. Az oka pedig az, hogy az öreg lelkek nem feltétlenül öreg lelkekkel együtt érkeznek. Szétszóródva érkeznek meg mindenfelé a bolygón, így szó szerint kikerülnek azokból a helyzetekből, amikben korábban benne voltak. Így arra kényszerülnek, hogy azokkal a szikrákkal, amikről beszéltem, újra megteremtsék a saját életüket. Hogy családot találjanak és ezáltal hozzák mozgásba a dolgokat, az egyhelyben ülés és a fényesség egyszerű élvezete helyett.

Kezd értelmet nyerni mindaz, ami az életetekben történik? Ide-oda voltatok rángatva? Voltak-e olyan kihívásaitok, amelyek váratlan módon húztak-vontak benneteket? Öreg világítótornyokként: úgy találjátok, hogy most valami más történik? Le fog ülepedni, mert most van itt az ideje annak, hogy megragadjátok a hatalmatokat. A régi energiában talán úgy éreztétek, hogy ide-oda taszítanak benneteket, és ez így is történt. Nehéz volt nyerni a régi energiában, és ti túlélő módban éltetek. Ma viszont ezzel az új fénnyel 2012 óta, ebben az új enegiában, szó szerint kiemeltétek magatokat a régi tudatosságotokból. Elkezdetek felelősséget vállalni a fényért. Tehát minden, amit csak tesztek, többé nem valami olyasmi lesz, aminek ellen tud állni az alacsony szintű tudatosság. Vannak, akik elkezdik meglátni ezt a kisebb ellenállást az erős fénnyel szemben, amivel rendelkeztek. Ez nem mérges, erőteljes vagy erélyes, hanem olyan nagy együttérzéssel és szeretettel rendelkezik, hogy könnyedén keresztülhasít a régi energián és a régi tudatosságon, akár mint kés a vajban. Azok, akiket a sötétség jellemez, félreállnak az utatokból, mert látják, hogy kik vagytok. Olyan sok információt adtunk át nektek a múltban arról, hogy hogyan is működik ez.

Végezetül pedig a következőt mondom el. Felismerem a szoba sámáni energiáját, és ez mindannyiótokban jelen van. Van valami, ami pedig ezzel jár, kedveseim. Egy régi energiás érzékelés, ami a karmátokban van, ami kőbevésett. Ahogy ebben az új energiában elkezdtek felébredni a fényre, megszólalnak a vészharangok. Ezek a vészharangok azok, amikre szeretném, ha a mai napon odafigyelnétek annak érdekében, hogy érvénytelenítsétek őket. A megszólaló harangok azt mondják: „Ez a múltkor sem működött.” Mivel, ha legutóbb sámánok voltatok, akkor valószínűleg rövid életetek volt. Mások voltatok. Egyébként pedig, egyedül voltatok. A sámáni energia nem teremt partneri viszonyokat. A falu peremterületén éltek. Az emberek csak akkor látnak, amikor gyógyításra van szükségük. Ha valami rosszul alakul az időjárással kapcsolatban, akkor titeket okolnak, és szereznek egy másik sámánt. Ez nem működik valami jól, ugye? Egy régebbi energiában ráébredni a gyógyítás varázslatára, annak intuíciójára, hogy olyan dolgokat tudtok, amiket mások nem, megpróbálni segíteni és cserébe pedig megégetnek miattuk.

Mindannyian hordozzátok bizonyos szinten a megvilágosodástól való félelmet. Megneveztük ezt már korábban. Beszéltünk róla régebben, de most elmondjuk, hogy itt az ideje érvényteleníteni, mert nem fogtok túl gyorsan előre haladni. És hát, a szikrák. Nos, nem lesz túl sok belőlük mindaddig, ameddig meg nem értitek, hogy az akkor volt, ez pedig most van. Így, amikor elkezdenek ezek az érzések felbukkanni, figyeljetek az álmaitokra, mert azok meg fogják próbálni, hogy a szemetekre vessék ezt! Az álmok sötétek lesznek, és útjába fognak állni ennek. Nem lesz értelmük, de olyan visszamaradt érzéssel fogtok ébredni belőlük, ami miatt tényleg azt fogjátok gondolni: „Nos, talán ez azért van, mert elkezdtem belépni a fénybe. Lehet, hogy nem kellene ezt tennem.” Vannak olyan részeitek és darabkáitok, amiket magatokkal fogtok hordozni, hogy megállítsátok önmagatok bántalmazását. Ez egyszerű túlélés – spirituálisan bántani magatokat. De ez nem az, ahogyan manapság a dolgok menete megy. Tehát, ismerjétek fel annak azt, ami – és nevezzétek meg!

„Kryon, hogyan csináljam?” „Kedves Akasha, kedves Felsőbb-Én, kedves Veleszületett, kedves testi szerkezet, a testemben lévő minden sejt: figyeljetek csak! Nincs bennem megvilágosodástól való félelem, mert most egy olyan energiában vagyok, ami támogat engem ahelyett, hogy ellenem lenne. Ezért a félelem a régi energiához tartozik, nem pedig ehhez. Mentes vagyok ettől, és készen állok előre lépni. Gyújtsd meg a fényem egy szikrával! Tudom, hogy irányítani tudok mindent magammal kapcsolatban. Ez az én köröm.” Azt szeretném, ha ezt sok területen felismernétek, egyenként. Nem csupán ebben a közvetítés-sorozatban, hanem úgy is, ahogy haladtok előre az életben. Ez most más, mint ahogy bárki is mondta nektek, hogy lennie kellene. A régi szabályok egyáltalán nem érvényesek.

Azt szeretném, ha kielemeznétek, hogy mit is jelenthet ez a saját életetekben a jelen pillanatban, hogy hogyan is szabadíthat fel ez titeket, és azon dolgokat, amik jelenleg leigáznak benneteket! Tudom, hogy kik vannak itt. Kezdődjön hát az önfelfedező folyamat! Ennyi elég mostanra. Legyen szép „szikrátok”!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2017. 08. 24-27.