Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll, mint mindig. Most egy olyan üzenetet adok át nektek, aminek ő nincs a tudatában. Ez úgy működik kedveseim, hogy a fátyol másik oldaláról átadott információ olyan, amire talán nem is számítotok. Ez pedig úgy kerül átadásra, ahogy nem is gondolnátok.

A ma esti egy olyan kinyilatkoztatás, ami messzebb megy mint bármikor. A régi és az új energia közötti különbségek tárgyát érinti. A társam ma (az előadás alatt) megpróbálta ehhez előkészíteni a terepet, hogy megértsétek azt, hogy 2012 előtt olyan energia volt jelen, ami többé már nem létezik. Ez egy olyan energia, amit nem fogtok újralátogatni, és nem is tér vissza. Ez egy olyan újfajta energia, ami elkezdi elhelyezni önmagát a bolygón, és a valóság egy teljesen új paradigmájával van tele.

A változó elképzelések sokaknál rendellenes működést hoznak létre

A múltban elmondtuk nektek, hogy ezek az új paradigmák gyakran fognak zavart okozni, mert a dolgok már nem azok, mint amik voltak. Gyakran lesznek csalódások. Néhányan azt mondják: „Nos, a dolgok nem úgy történnek meg, mint ahogyan azt gondoltam, hogy történni fognak a megújult energiáért. Semmi nem olyan, mint amilyen volt, ugye? Azt gondoltam, hogy egyszerűen csak jobb lesz.” Nem, ez nem a régi paradigma, ami csak jobb lesz. Ez egy vadonatúj energia, ami a régi távozásával kezdődik el.

Az új energia telítve van olyan érzésekkel, melyek teljesen és totálisan mások, olyan reakciókkal amelyek teljesen különbözőek, valamint olyan elvárásokkal, amik abszolút mások. Ezen dolgokon belül rejlik az igazság. Az igazság az, hogy magában az emberi szellemben megy végbe egy fejlődés, valamint abban, hogy miként változnak meg az elképzeléseitek bizonyos fajta dolgokkal kapcsolatban. Mivel ezen dolgok nem ugyanúgy történnek meg mindenkivel, gyakran egy átváltási periódus, változás és átkalibrálás megy végbe.

Az emberiség lassan egyre nagyobb együttérzést kezd el érezni, és kevésbé lesz kritikus másokkal, és a kultúrájukkal szemben. Egy összeolvadás történik. Azonban a folyamatban azok, akik nem így éreznek, kilógnak a sorból. Vannak köztük, akik olyan dühösek az új energiára, hogy csalódást keltő és helytelen módokon törnek-zúznak frusztráltságukban. Vannak, akik hadseregeket alakítanak, mások pedig egyedül járják ezt az utat. De mindez a sötétségen és fényen belüli változások mélyreható ébredését mutatja. Ennek kiegyensúlyozatlanság és logikátlan tettek az eredménye, mivel vannak olyanok, akik készek meghalni azért, hogy visszatartsák a dolgokat a változástól. Azonban kedveseim, ez nem az, amiről beszélni akarok, mivel ezt már korábban megtárgyaltuk. Ezen dolgok lassan fognak megtörténni, annak érzékelésén belül, hogy kivé is váltok, illetve azon gondokon belül, melyek a tudatosság végbemenő váltásával együtt mutatkoznak meg. Ez a fény és a sötétség csatája.

Ma este azon sötétség és fény közötti különbségről akarok beszélni, ami elkezd látszódni, és nagyobb, mint valaha. Ez az a mód, ahogy a dolgokat egy régebbi energiában érzékeltétek, összehasonlítva azzal, ahogyan ezt egy új energiában teszitek. Leginkább azt akarom megmutatni nektek, hogy mi történik akkor, amikor a régi energiát bevonszoljátok egy vadonatúj világosságba – tiltakozás!

Mondtuk nektek korábban, hogy ez az az időszak, ahol nincs többé „kerítésen ücsörgés”. Nem állíthatjátok, hogy megvilágosodók, együttérző személyek vagytok, aztán pedig nem vagytok együttérzőek az emberiség iránt. Nem dönthetsz úgy, hogy egyik nap ez vagy, a másik nap pedig valaki más. Egy régebbi energiában ennek ez volt a módja, és ez bizony jókora megtévesztés volt. Beszéltünk korábban az emberek által újra és újra megteremtett drámáról, mivel az illett hozzájuk, és a régebbi energiában működött is a számukra. Ez azért van, mert az emberek figyelnek rájuk, ők pedig megkapják azt, amit akarnak. De ez az ami változik, és az új energiában ezek az emberek gyakran találják úgy magukat, mint akiket kihagytak mindenből, vagy mint akiket nem vettek be, mint akikkel senki sem ért egyet, és mint akiket hátrahagytak. Felfedezik, hogy a régi energiák egyáltalán nem állnak arányban azzal a régi valósággal, amivel rendelkeztek. Frusztráltak, mivel a „régi módszerek” többé már nem működnek.

Régi energia függőség

A folyamatok és eljárások, amikre sokan számítottak, amelyek korábban eredményre vezettek, most elkezdenek átváltani és megváltozni, valamint többé már nem működnek. De ezt már mondtuk korábban. Ma este azt szeretnénk elmondani nektek, hogy mennyire függőséget okoz a régi energia. Példákon keresztül szeretnék elkezdeni bemutatni és elmondani néhány olyan dolgot, amiket csak érintőlegesen vitattunk meg korábban. Itt az ideje kibővíteni pár érdekes problémát!

A sötétség függőséget okoz?

Nehéz meghatározni, hogy az emberek hogyan is tudnak vonzódni olyasvalamihez, ami rendellenesen működik és sötét. Az éjszaka sötét, és ha valamilyen módon túl is éltétek anélkül, hogy jól láttatok volna, majd hirtelen felgyullad a fény, akkor sokan vágyódnak vissza abba az időbe, amikor sötét volt! Ez azért van, mert azt ugyan tudták, hogy hogyan navigáljanak a sötétben, de azt nem, hogy hogyan tegyék meg ezt a fényben.

Lesznek olyanok, akik a szenvedés paradigmájához szoktak hozzá. Ez az, amit megértettek és normálisnak éreztek. Tehát, amikor eljön a fény, majd a jóindulat, öröm és az együttérzés lesz jelen, akkor újra és újra a szenvedés napjaira vágyódnak. Hihetetlennek tűnik, hogy valaki ilyen dolgot akarna, amikor valami sokkalta jobbat kínálnak neki! Képzeljétek el az erőlködés és a szenvedés végét, amint helyettesítve van az elvárás és a fény jóindulatú hozzáállásával! Azonban, sokan olyan hosszú időt töltöttek küszködéssel, szenvedéssel, panaszkodással, és reagálással, hogy nem képesek meglátni a fényt. Még ha meg is mutatják nekik, nem értik meg, és nem is akarják. Hogy létezhet ilyen? Vannak erre példák? Igen, vannak rá kedveseim – amiket most láttok.

Jelenlegi események

Legyünk aktuálisak, és beszéljünk arról, hogy mi is történik manapság! Ismét el fogok magyarázni valami olyat, ami látszólag hihetetlen, és szemlélteti a sötét illetve a világos energia közötti különbséget. Nézzük hát meg, hogy mennyire okoz függőséget a sötétség – még akkor is, ha a fény meg tud teremteni néhány elképesztő megoldást a szükséges problémákhoz! Helyette vannak olyanok, akik annyira a régi energiába fektettek bele, és akik abban kívánnak dagonyázni, amihez hozzászoktak, hogy nem látják meg azt a kincset a fényben, amiért egész életükben dolgoztak. Az emberi lényeknek van egy bajuk: hajlamosak valami olyasmit akarni, amihez már hozzászoktak, nem értve meg azt, hogy az sötét és talán hibásan működő.

Egy nagyon, de nagyon aktuális példát akarok erre adni. Nemrégiben – hozzávetőlegesen 2011-ben – történt valami Észak-Koreában. Az elhunyt diktátor fia átvette a hatalmat. Nem fogjuk megemlíteni a nevét ebben a közvetítésben, de mindannyian tudjátok, hogy kiről is van szó. A fiú máról holnapra lett kormányzó, és előtte az ego alapú apjától tanult. Más név alatt, azonban tanult nyugaton is. Így tudja, hogy kik vagytok kedveseim, és ismeri ennek az országnak a kultúráját. 2011-ben, egy évvel a váltás előtt, keresztúthoz érkezett. Meg is vitattuk ezt veletek akkor, és most egy másik szintre fogjuk emelni.

Hadd kérdezzek tőletek valamit! Ismerve azt, hogy mit is akart kétségbeesetten magának, mit tettetek volna az ő helyében? Tekintsük át! 2011-ben a nagyszerűség szélén állt. 2012-re átveszi az országot, és mindennek az ura lesz, amit csak lát. Azt sajátította el, amit a szülei tanítottak neki, és mindaz, amit egész életében tett, az az apja egoizmusának a szemlélése volt. Tehát, ezt a módszert szívta magába, mint vezetői életmódot. Hírnévre és fontosságra van szüksége, még többre is, mint az apjának. Minden másnál jobban akarja a hírességet. Mindennél jobban akarja, hogy a népe lássa és szeresse őt. Ez az elsődleges fókusza, és ez az, amit megtanult az apjától. A forma elkészült.

Tehát, képzeljétek magatokat a helyébe, ha tudjátok! Ti vagytok a fiú, és képesek vagytok követni az apja vérvonalát Észak-Koreáért, illetve ki is tudjátok terjeszteni azt. A fiú 2012-ben kezdte meghozni a döntéseit, amikor is megszületett a rendelet arról, hogy ő vált a Néppárt kormányzójává és elnökévé – mondhatnátok. Elkezdte meghozni az uralkodása döntéseit. Ismételten, most egy pillanatra ti vagytok ő. Mit csinálnátok most, ha tiszta lappal indulhatnátok? Mi teremtene meg valami olyat, amit mindennél jobban akartok a bolygón? Hírnevet, szerencsét, tiszteletet? Mi olyat tennétek, hogy majdnemhogy imádjanak, bálványozzanak, fontosnak lássanak, hogy ti legyetek az „igazi”? Mit tennétek most ennél a 2012-es fordulatnál? Elmondom nektek – ő elszalasztotta! Elszalasztotta. Abból, amit akart, sohasem vett észre semmit, mert az mind a fényben volt. Helyette tulajdonképpen a saját halálát választotta.

Ha meglátta volna a fény érkeztét – még az egoista gondolkodásmódjával is –, ha bármi mást is megértett volna a bolygó jelenlegi érzéseiből, mint a saját sötétségét és felfordulását, akkor minden más lenne manapság. Gondolkozzatok el ezen egy pillanatra! Mit tettetek volna? Itt van a választás: az országa teljes irányításával valaki olyan lehetett volna, akit ez a bolygó egész életére emelvényre helyezett volna – egész életére! Az első dolog, amit csinál, hogy egyesíti az észak- és dél-koreaiakat, annyi év viszálykodás után a családok egyesítésével. Úgy vált volna ismertté, mint a két Korea jóindulatú atyja – egy életöltőre. Aztán elvetné a háború minden ötletét. Megértené, hogy az működésképtelen, és nem logikus – borzalmat okozna a népe számára. Ehelyett, a „világbéke nagyszerű vezetője lenne” az „új” országa és a nyugat között. Besétálna az ENSZ-be New York-ban, ahol álló tapsvihar és éljenzés köszöntené mindenhol! Az egész bolygó szeretné. Ő lenne minden újság címoldalán. Mindenki hősként nézne rá. A bolygó imádná, rajongana érte, mivel valami olyasmit tett, amihez korábban senkinek sem volt bátorsága. Bölcsebbnek látnák a koránál, és ez egy olyan döntés lenne, ami a fénybe hozta volna őt. Egészségbe és boldogságba segítené a népét, ami pontosan az, amit akart is. Minden megtiszteltetés az övé lenne, amivel csak rendelkezhetett egész életében. Úgy vonulna be a történelembe, hogy magát a Földet változtatta meg. Elérte volna élete végső célját.

Tehát, mit is csinált? Olvastatok mostanában újságot? A sötétség annyira függőséget okoz, hogy ő ezt nem is látta? Igen. Sohasem látta azt. Azonnal megölt egy olyan rokont, aki felelősségre vonhatta volna. Önmaga saját „uraként” lehorgonyozva a sötétségben, teljes mértékben elszalasztotta a lehetőségét. Minden, amit fiatalemberként akart – ahogyan azt az apja olyan jól meg is tanított neki –, tehát minden, amit csak akart a markában volt abban az évben. A döntések, amiket ehelyett hozott, azon a dagonyázáson alapultak, ahogyan korábban működött minden. Azonban most a régi energia kitaszítottja, és így emeli fel a kezét, keveri a bajt a bolygón, azt gondolva, hogy ezt kell tennie – de már nem sokáig fogja. Azt akarom mondani nektek, hogy ennyire függőséget okoz a régi energia. A kincsesláda előtte volt, és elszalasztotta.

Egyedül van ezzel? Mi a helyzet veletek?

Milyen fajta függésben vagytok a régi energiától? Folytatjátok az olyan dolgok művelését, amiket teljesen helyesnek gondoltok? Az olyan felfogásokkal való együttműködést, amelyek egy olyan régi energiában lettek a tiétek, amiben még mindig dagonyáztok? Természetesen ezt olvasva azt fogjátok mondani, hogy: „Én nem.” Emlékezzetek csak a koreai vezetőre! Ő még mindig azt gondolja, hogy helyesen jár el, és sohasem vette észre magát. Mennyire fektettetek bele a küszködésbe? Híreim vannak a számotokra. Nem tudjátok sokáig csinálni. Először barátokat veszítetek el. Nem állíthattok magatokról többé egy dolgot, miközben másként léteztek.

Tehát, kezdjük el kiterjeszteni ezt a tanítást! Ha a sötétség ennyire vonzó, akkor vajon valami másra is hatással van? A válasz? Abszolút hatással van minden másra is. Egy teljes olyan iparág létezik, amelyről beszéltünk is nektek, ami végezetül el fog bukni, mivel egy régi energiában fejlődött ki, egy régebbi energiában működött, és tisztesség nélküli. Ez az iparág a „Nagy Pharma”. Mondtuk nektek, hogy az összedőlése a küszöbön áll, és ezt azoknak lehet majd tulajdonítani, akik benne vannak, ők fogják azt leleplezni. Hogy ez mikor fog ténylegesen megtörténni, az tőletek függ, mivel ez az országotok tudati fejlődésének szabad választása. Azonban, nézzük meg egy pillanatra – nem magát az eseményt – hanem azt, hogy ez hová is vezethet!

A Nagy Pharma a „megtervezett kémia” régi elképzelésébe fektetett bele, ami szerintük a válasz a gyógyulásra. Ez az elképzelés évtizedekig uralkodó volt, és sokan azt érezték, hogy ez a legmagasabb szintű elérhető technológia. Azonban ehelyett a fényben, elkezdenek teljesen más ötletek is feltűnni: az emberi test egy eddig fel nem ismert tudatossággal rendelkezik, ami tulajdonképpen a mesteri gyógyító! Az emberi test önkiigazításra lett tervezve. Így tehát, ne vigyetek idegen kémiát bele, hanem helyette jöjjetek rá arra, hogy hogyan adhattok neki elegáns egyéni utasításbeállításokat ahhoz, hogy meggyógyítsa önmagát! Tegyétek őket magas technikai színvonalú utasításbeállításokká, hogy „informáljátok” róla, hogy gyógyítsa meg önmagát!

„Ez a kiterjesztett homeopátia” – mondhatjátok. Olyan folyamatok jönnek, amik megértik azt, hogy ezen emberi testetek jobb, mint amit bármilyen gyógyszerész valaha is megvalósított – és az új energia el is kezdi felfedni ennek tényét. A válasz a gyógyulásra nem a kémia. A válasz az egészségre és a gyógyulásra az emberi test „okos részének” megszólítása. Utasítások átadása, hogy kihasználja az olyan korábban ismeretlen rendszereket, amelyek készen állnak arra, hogy megteremtsék a spontán gyógyulást, és még többet is.

Emlékezzetek a „Megfiatalodás Templomáról” átadott közvetítésemre, vagy a tényre, hogy a testeteken belül mindannyian rendelkeztek szunnyadó „őssejtekkel”! Olyan sejtekkel, amik rendelkeznek a teljes testetek lenyomatával, és a nagyon fiatal őssejtek forrásával. Ezek olyan rendszerek bemutatása, melyek okosak és készen állnak arra, hogy új sejteket hozzanak létre, valamint hogy olyan módokon gyógyítsanak, amik csodának fognak tűnni! De megkívánják azt, hogy „irányítva” legyenek.

A finanszírozás még el fog húzódni egy darabig

Mit gondoltok mennyi pénzt fektettek bele a régi módszerekbe? Jelen pillanatban olyan a befektetési ipar, ami el fog bukni. Tehát, gondoljátok, hogy mindezen pénz aztán új módszerekbe lesz befektetve? A válasz nem, nem azonnal. Csakúgy, mint az észak-koreai vezető elvakultsága, az öreg módszerek is túlságosan függőséget okoznak. „Tartsátok meg ugyanolyannak!” – fogják kiáltani. „A bukás ideiglenes” – fogják mondani. „Mindig is működött korábban, és mindig is fog.” Sok befektető vagyonokat fog veszíteni. A működésképtelenség már most tisztán látszik. Amikor este bekapcsoljátok a médiahordozót, a legtöbb, amit a reklámszünetekben hallotok az, hogy a kémia mennyire nem működik! Most esélyetek van rá, hogy csatlakozzatok másokhoz, és bepereljétek a gyógyszerészeti vállalatokat a rossz kémia miatt! Gondoljátok, hogy valami elkezd megszakadni? El bizony. Látjátok, már valami olyanban dagonyáznak, ami össze fogja omlasztani őket. Azt hirdetik, hogy mennyire rossz a jelenlegi rendszer. Se a Nagy Pharma, se a befektetőik nem látják még, hogy a fény érkezőben van. Még akkor sem, ha az a szemük előtt válik működésképtelenné.

A főbb orvostudomány ugyanilyen függőséggel rendelkezik

Gondoljatok csak azokra, akik orvostudományt tanulnak! Évekig tanulnak, aztán olyan esküt tesznek, ami azt mondja: „Ne árts!”. Jó orvosokká válnak, és a tőlük telhető legjobbat hozzák annak érekében, hogy segítsék az emberiséget. Aztán egy elképesztő nem-szabványos gyógyítási felfedezés bukkan fel, de ez nem a kedvük szerint való, mert az nem olyasmi, amiről úgy tanulták, hogy működne. Valójában sokaknak közülük a képzésük alatt azt mondták, hogy ez egyáltalán nem is működik! Egy régebbi paradigmában az orvosi tanulmányokat olyan előadók oktatták, akiket tiszteltek. Ők arról informálták a hallgatókat, hogy a homeopátia, és minden, amit az képvisel, egyáltalán nem tudományos. Sokan még most is így hiszik, még az elsöprő új bizonyítékok ellenére is, miszerint léteznek olyan dolgok, amik egyszerűen nem voltak ismertek korábban. Tehát, számítsatok arra, hogy sok orvos visszautasítja az új bizonyítható tudományt is! Ennek az az oka, hogy a függőségükben dagonyáznak, miszerint amit megtanultak az helyes volt és működött. Ez majdhogynem árulás a számukra – még a megvizsgálása is! Elárulnák azon nagyon jó tanáraikat, akik valami teljesen mást mondtak nekik.

Fiatalabb orvosok és kutatók fognak felbukkanni, majd azt mondják: „Nézzétek, bizonyítani tudom ezt az új megközelítést nektek. Csak tekintsetek rá, nézzétek meg a bizonyítékunkat! Töltsetek el egy napot velem, és nézzétek meg ezt az elképesztő bizonyítékot!” Sok orvos azt fogja mondani, hogy: „Köszönöm nem.” A fiatal kutatók pedig azt fogják válaszolni: „Miért nem? Nem lesz semmi bajod attól, hogy megnézed!” Erre azt fogják felelni: „Mert nem hiszek benne.” Ennek a forgatókönyvnek nincs értelme, de ez képviseli azt, hogy mennyire függőséget okoz a régi energia. Számítsatok erre, még a saját orvosaitok között is! Az emberi természet azt mondja, hogy ha működött korábban, akkor újra fog. „Ez az, amit értek. Ez az, amit teszek. Ne mutass nekem semmi újat, mert azt tanultam, hogy amid van, az egyszerűen nem működhet!”

Kedveseim, a fizikai illetve biológiai felfedezések mindent meg fognak változtatni, és hirtelen előbukkan a Nap (hasonlat). Hirtelen új elképzelések jelennek meg. El tudjátok képzelni, hogy azt mondjátok a történelem legnagyobb felfedezőinek, hogy hagyják abba és álljanak el a munkájuktól? Képesek lennétek azt mondani a Wright fivérekre, hogy őrültek voltak? A két kerékpárkészítőnek abba kellene hagynia a próbálkozást, hogy létrehozzák a motoros repülést? El kellett volna valakinek mondania Louis Pasteure-nak, hogy hagyja abba a „baktériumokban” való hitet? „Milyen bolond is vagy – láthatatlan mikroorganizmusok? Képzelgés!” Rá tudtok nézni Teslára és azt mondani: „Ez badarság! Villamosszékben fogsz embereket kivégezni ezzel a rendszerrel.” Nos, vannak olyanok, akik csakugyan elmondták mindezeket a konkrét dolgokat nekik! A kételkedők abba a régi energiába fektettek bele, ami annyira függést okozott, hogy ténylegesen hittek is benne. Ez ugyanaz a tulajdonság, mint ami hamarosan megérkezik. Tehát, mos hadd váltsunk át és tegyük ezt személyesebbé!

Személyes metafizika

Kedveseim, ha a metafizikában nőttetek fel, akkor talán tanultnak, műveltnek, sámáninak hívjátok magatokat. Ha évek óta művelitek, akkor ismeritek a folyamatokat, és hogy hogyan is működnek. Talán nagyon, de nagyon régóta gyógyítók vagytok, és büszkék vagytok a tudásotokra? Annak kellene lennetek. Segítettetek a bolygónak, segítettetek mindenkinek körülöttetek. Aztán hirtelen maga az energia kezd el átváltozni. Az energia frekvenciája, amivel dolgoztatok, ami összekapcsol benneteket a „Forrással”, elkezd elmozdulni. A dolgok elkezdenek lelassulni, vagy egyáltalán nem működni. Mégis, amikor valaki megmutatja ezt nektek, ahelyett, hogy ránéznétek, és azt mondanátok, hogy: „Mutass többet!”, azt mondjátok: „Bezárom az ajtót ezelőtt, mert nem akarok oda menni. Az energia mindig ugyanaz. Jó ez így nekem. Olyan lesz majd megint, amilyen volt. Csupán egy kicsit rosszul érzem magam jelenleg. Várni fogok.”

Tehát, kérdezem én: ez működik a számotokra? Örömteli az élet? A gyógyítók elkezdik elveszíteni a kapcsolatot, amivel rendelkeztek. Még a meditálók is elkezdik megkérdezni, hogy hová ment a Szellem: „Leülök, és nem érzem többé.” Évekig mondtuk sokaknak közületek, hogy most számítsanak „Isten frekvenciájára önmagukban, hogy az elkezd magasabb szinten rezegni”! Elkezd magasabb lenni annál, mint azt valaha is gondoltátok, de folytatjátok a behangolódást a régibe, az alacsony frekvenciába, arra számítva, hogy minden működik. Hát nem fog!

Gondoljatok erre, igazán! Mi az „örömfaktorotok”? Ha magasabb rezgésre vagytok hangolódva, akkor érezni fogjátok azt! Ha Isten valóságos a számotokra, a frekvencia elkezdett megemelkedni, és a fátyol elkezdett könnyebbé válni, akkor a régi módszerek közel sem lesznek olyan hatékonyak. A bolygó Mágneses hálója átváltott, engedélyezi az új tudatosságot, és minden az öreg lélekre illetve a megvilágosodóra van „hangolva”. Megragadtátok ennek az előnyét? Magatokra tekintettetek, azt mondván: „Rendben oké, minden dolog, amit csak ismertem, egy kicsit megváltozott.”? Vagy inkább ezt mondjátok: „Tudom, hogy mit csinálok. Több évnyi tapasztalatom van, és a dolgok így működnek.”? Ez túl személyes dolog ahhoz, hogy megvizsgáljátok?

Az öreg lelkek azok, akik ezt hallgatják és olvassák. Ti vagytok azok, akik végül elmozdultok a fénybe. De a régi energia annyira, de annyira függést okoz! A dolgok majdnem minden viszonylatban elkezdenek megváltozni.

El tudjátok hinni az észak-koreai vezető történetét, aki egy szívdobbanásnyi idő alatt elutasította azt, hogy az egész bolygó imádja egész életében, hogy mindene meglegyen, amiről valaha csak álmodott? Sohasem vette ezt észre, mert csak azt ismerte, ami a sötétségben működött. Csakis a régi tudatosságú gondolkodást ismerte. Amit mondani akarok nektek, az a következő. Ha megvilágosodók vagytok, akkor itt az ideje belépni a fénybe. A dolgok, amikről azt gondoltátok, hogy jól ismeritek, lehet, hogy egy kissé megváltoztak. Ebbe beletartozik az is, amit „igaznak” hisztek. Amikor egy sötét szobában elkezdtek világosságot gyújtani, akkor új dolgokat vesztek észre. Lehet, hogy az „igazságotok” azon alapult, hogy a dolgokat homályosan láttátok a sötétben, és feltételeztétek, hogy mik is voltak azok? De mikor ugyanezek a dolgok megvilágításba kerülnek, és tisztán látjátok őket, akkor az igazság tejesen feltárul! Az igazság a kor kinyilatkoztatásain alapulva tud megváltozni. Akkor változik meg, amikor a fény felgyullad.

Az, aki belép a fénybe, sokkalta tovább fog élni kedveseim, mert frusztráló lesz olyan helyen maradni, amit nem ért az ember, vagy ott ahol minden egyre rosszabb lesz, csak azért mert azt gondoljátok, hogy tudjátok mit tesztek, és nem változtok meg. Ez mindenkit öregebbé tesz.

Tehát a kérésünk a következő. Egy olyan kíséret van körülöttetek, ami a „Teremtő Forrástól” származik. Azért van itt, mert a lelketek Isten egy darabkájával rendelkezik magában, és ez majd szétrepeszti a dobozt, hogy kikerüljön belőle, amiben tartjátok! A dobozt régi, függőséget okozó energiának hívják. Törjétek össze! Figyeljetek ide! Soha nem fogjátok semmissé tenni azt, amit tudtok. Viszont a világosságra való rátekintés folyamatában, kiterjeszthetitek azt, amit tudtok, és egy nehéz átmenet helyett, simán léphettek át a szépség és az öröm következő szintjére. Ez egy új energia, és az új paradigmák csak rátok várnak. Csak várnak!

Azokhoz a gyógyítókhoz beszélek, akik még mindig azokat a módszereket használják, amikhez hozzászoktak, mivel ezek éveken át működtek. Most azt mondjuk, hogy: „Hogy tetszene megkétszerezni mindannak a hatékonyságát, amit csináltok?” Néhányan azt felelnék: „Tetszene, de tudom, hogy ez a régi módszer jobb, mint bármi más, amit ismerek, és emiatt fogok ennél maradni. Ez elég jó számomra.” Hadd mondjak neked valamit, öreg lélek! Azért születtél, hogy itt legyél a váltás és ezen átmenet alatt, hogy új paradigmákba mozdulj el, és hogy megmutasd a fényed másoknak! Ez az, amiért itt vagy, és ez az, amiért megszülettél. Az nem szolgálja az emberiséget vagy a bolygót, hogy a sötétségben maradsz, csak mert ahhoz „szoktál hozzá”.

Figyeljetek ide! Elmondom nektek, hogy a Teremtő Forrástól származó átmenet keze kinyúl felétek. Azt mondja: „Emiatt vagytok itt! Attól való félelem nélkül sétáljatok be a fénybe, hogy az mit is hozhat! Nem fogja felborítani azt, amit már megtanultatok, és azt nagymértékben fel is fogja fokozni. A folyamatban ti magatok fogtok elkezdeni megváltozni. Több öröm lesz a szívetekben, több együttérzés, és több tudás. Erre gondoljatok!”

Képzeljetek el egy olyan egyensúlyt, amivel korábban még sosem rendelkeztetek! Képzeljetek el egy olyan érettséget, ahol új, intuitív információ repül felétek olyan forrásokból, amikről még csak nem is tudtok! Ezek olyan dolgok, amiket kértetek. Mi olyat próbáltatok megtenni nemrégiben az elmúlt 20 évben, ami nem működött? Újra meg fogjátok próbálni? A válasz: nem! Azt mondjuk erre: miért? Erre ti: „Mivel az nem működött!” Figyelembe vettétek valaha is azt, hogy lehet, hogy rossz volt az időzítés? Egyszerűen csak túl korán próbáltátok meg. Próbáljátok meg újra! Ne arra alapozzátok a jövőtöket, ami a múltban történt! Ez az új energiát kívánja meg.

Az ilyen összejövetelek jó okkal adódnak. Találkozhattok egymással, megismerhetitek egymást, és rátalálhattok a fényre. Olyan más hasonló gondolkodású emberekkel ismerkedtek meg, akik talán segítenek nektek megtalálni az egyensúlyt, mert lehet, hogy valami olyat tudnak, amit ti nem. Ketten vagy többen együtt többet teremthet meg. Ez az, amiért itt vagytok. Ez az, amiért azt választottátok, hogy folytatjátok ennek az olvasását.

Itt hagyom abba. A nagy szeretet, a nagy változás, és a nagy együttérzés kezdetének ideje ez. Egy olyan világban éltek, ahol a lakosok és az országok többsége ki akar jönni egymással, és ez újdonság. A múltban egy kiegyensúlyozatlan vezető képes volt évekig tartó háborúba taszítani az egész világot. Most, ez hirtelen elfogadhatatlan. Helyette az egész bolygótok igazán békét akar. Valami olyat akar a gyermekeinek, amivel más nemzedékek sohasem rendelkeztek. Egyik kultúra a másik után – különbözőségük ellenére – megérti az előtételt, hogy a háború nem működik, és sohasem működött. Egy olyan Föld, amely együttesen így érez, végül ki fogja füstölni azokat, akik ezt máshogy akarnák.

Elmondtuk nektek, hogy mi van érkezőben. Mondtuk, hogy a váratlan fordulat, amit Trumpnak hívtok, további váratlan dolgokkal fog előjönni. Ez jelentős változást hoz létre egy régi rendszerben. Majdnem egy évvel ezelőtt elmondtuk nektek. Mondtuk, hogy a sötét sereget legyőzik, és azt is, hogy jelentős váltásra számítsatok.

Tehát kedveseim, ez a helyzet a sötétség és a fény között olyankor, amikor nem is számítottatok rá, hogy hallotok róla. Elmondjuk nektek, hogy a dolgok gyorsan változnak. Ha irányítani akarjátok az életetek valóságát, akkor minden választással rendelkeztek ahhoz, hogy eldobjátok a korlátokat, és meglássátok azt, ami új. Megvan a képességetek rá, hogy elkezdjétek jobban megérteni, hogy miért is vagytok itt, és hogy megragadjátok a „Teremtő Forrás” felétek kinyújtott kezét.

Az új gyermekek

Értitek és felismeritek azt, hogy a gyermekeitek nem fognak azzal a sötétséggel rendelkezni, amiben ti nőttetek fel? Olyan gyermekek érkeznek meg ebbe az itt lévő új energiába, akik sohasem fogják megtapasztalni a sötétséget. Csakis az új Mágneses hálót fogják ismerni. Csak azt a belső okos testet fogják megismerni, ami meggyógyítja önmagát. Intuitívan fogják tudni azt, hogy a háború semmit sem old meg. Jobban fognak harcolni a sötétség ellen, mint bármi, amivel ti teszitek azt. Néhány jellemzőtöket egyáltalán nem fogják megérteni, mert a gyerekek csak a fény logikáját fogják észrevenni. A türelmük korlátozott lesz azok irányába, akik még valami olyasmitől függnek, amit ők sohasem tapasztaltak meg, és ami intuitívan nem működik.

Talán semmi közük sem lesz a metafizikához, ám annál inkább az új emberi lényhez. Lehet, hogy nem is lesznek spirituálisak, mégis minden a belső Istenről fog szólni. Ez hát az új ember, ahol is a spiritualitás nem szükségszerűen egy választás, hanem inkább valami olyasmi, ami igazságként megöröklött dolog. Valami olyan, ami velük születik – annak ösztönös megértése, hogy a Teremtő részei, hogy az egyensúly és a béke minden ember elsőrendű dolga. Rátok néznek, és azt mondják: „Ezt nem tudja mindenki?”

Úgy hangzik ez, mint a régi energia, amiben felnőttetek? Kedveseim, ne várjatok a gyermekekre! Most van rátok igényünk, hogy elég érettek legyetek ahhoz, hogy meglássátok a fényt, eldobjátok a régit, és közvetlenül fogadjátok az új energiát.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2017. 08. 12.