Kryon Mester, az Átkelés a határon c. könyvében, az alább jelzettekkel tér vissza a Hazatérés-ben írtakra.

A hazavezető útról szóló üzenetet valójában az új évezredben élők számára adtuk át. A felemelkedés lehetőségéről van benne szó, a felemelkedés kifejezés azonban egyszer sem fordul elő a Michael Thomasról és hazafelé vezető útjáról szóló történetben. Spirituális metaforákat közvetítettünk, hogy láthassátok és tanulmányozhassátok őket, de nem fedtük fel azt, amit ma felfedünk előttetek. Ehhez felhasználjuk a megelőző két közvetítés során átadott ismereteket is.

A történet tehát egy Földön élő emberről szól, akit Michael Thomasnak hívnak. A név egyrészt Michael arkangyal energiájából, másrészt hitetlen Tamás energiájából eredő vonásokra utal, ami a dualitásban élő embert jellemzi, ugyanis éppen ez vár rátok: olyan dualitás, amely részben angyali, részben kétkedő. Angyal lakik az ember bensőjében, de a dualitás ezt elrejti előle, ezért kételkedik és fél. Az ember csodálatos lehetőségekkel rendelkezik, mert módjában áll rátalálni isteni mivoltára és felfedezni az angyalt. Vagyis rátalálhattok az Emberiség egyik legnagyobb titkára, ám ez gondolataitok elől szintén el van rejtve.

A történetbeli ember útra kelt afelé, amit ő a szent otthonának tartott, és arra vágyott, hogy visszatérhessen oda. Útja során a tanítás hét házába vezették el. A tanulás jegyében zajló útján haladt az általa Mennynek gondolt cél felé. Abban a hét házban olyan energiák voltak, melyeket most felfedünk előttetek. Ezek az energiák olyan dolgokhoz kapcsolódnak, melyeket csak 2000. január 1-je után adtunk át nektek.

...

Az 1. ház – Térképek

Az első ház, amelybe Michael Thomas belépett, a kék színű Térképek Háza volt. Sokszor beszéltünk már erről a metaforáról, magyarázatokat fűzve hozzá. A téma teljes kifejtését azonban még nem adtuk át ebben az új energiában. Az előző közvetítések során szó esett a Hármas Nyelvről, arról az új nyelvről, mely a tiéd lehet, ha folyamodsz érte. Nagyon friss eszközről van szó, mely ilyen formában nem létezett a határ átlépése előtt. Ez a nyelv korábban csak a sámánok számára volt elérhető – tanulás, fegyelem és felismerések révén.

Most azonban, hogy a félelem csökkent a Földön, a Hármas Nyelv képes áthatolni a megvilágosodókhoz és mindenkihez, aki használni szeretné. A Hármas Nyelv az új kor lényegi eleme, a Szellem nyelve. A Hármas Nyelv a folyamatos, százszázalékos érintkezés eszköze az Ember és Isten között. A Hármas Nyelv „mozgó meditáció”, miközben éber tudatos állapotban éled mindennapos életedet.

Michael Thomas egy varázstérképet kapott, amely mindig csak az utolsó pillanatban működött, amikor szüksége volt rá. A térkép ráadásul soha nem adott tájékoztatást arról, ami várt rá, mindig csak akkor kínált föl megoldásokat, amikor már a megoldandó helyzet kellős közepében találta magát. Ez a metafora érzékelteti az új térképet, amely a határon átkelve lép érvénybe.

A régi energia idején, kedveseim, elmehettetek a sámánhoz segítségért, bölcs tanácsért. A Szellemtől származó bölcsességet a sámán közvetítésével hallgathattátok meg úgy, mint ahogy éppen most is ezt teszik sokan közületek. A sámán elmondta, hogy milyen lehetőségek állnak előttetek, és hogy mit tegyetek, amikor elérkezik megvalósulásuk ideje. Megkérdezhettétek a sámánt, hogy mitévők legyetek bizonyos helyzetekben, és ő útmutatással segített benneteket.

Aztán elköszöntetek a sámántól, és folytattátok tovább életeteket abban a reményben, hogy megkaptátok hozzá a szükséges iránymutatást, és hogy jól emlékeztek rá. Amikor akadályokkal vagy útelágazásokkal találtátok szemközt magatokat, megpróbáltátok felidézni, amit a sámán mondott, és alkalmaztátok a tőle kapott tudást a felmerült feladat során, remélve, hogy helyesen cselekszetek.

Nézzük, hogy mit mutat az új térkép az első, kék színű házban, a Térképek Házában. A Térképek Háza a Hármas Nyelvet jelképezi, ami olyan, mintha „sámánt hordanál magaddal a válladon”. Mit szólnál ahhoz, ha veled lehetne az élő információ, és nem más megvilágosodott ember által elmondott tanácsokra kellene visszaemlékezned? Amikor közelednél az útelágazáshoz, a sámán isteni útmutatást adna: „Fordulj jobbra/balra. Érezd meg az irányt... válaszd ezt vagy azt az utat... érezd, hogy merre vezet utad.”

Ahelyett, hogy megpróbálnál visszaemlékezni arra, amit tanításként kaptál, most már azonnali kapcsolatra vagy képes az isteni önvalóval. Minden felmerülő helyzet magával hozza a bölcsességet is, hogy mi a teendő, és nincsenek meglepetések. Ez a fajta kapcsolattartás békét nyújt neked életed bármelyik helyzetében, igaz? A sámánt magaddal hordod a válladon! Hát ilyen ez a térkép. A Hármas Nyelv jön el hozzád minden alkalommal, úgyhogy nem merül fel többé a kérdés, hogy melyik utat válaszd. A Térképek Háza a Föld határon való átkelés utáni energiáját mutatja be. aminek nagyon is sok köze van a mosthoz, melyben a sámán mindaddig hallgat, amíg a feladat energiája meg nem jelenik.

A térkép vagy a Hármas Nyelv használata egyet jelent annak megértésével, hogy a feladat energiájához hozzátartozik a megoldás energiája is. Ez a szent nyelv bármikor elérhető, a térképedet bármikor megnézheted. Csak a feladat energiájának megjelenésekor működik azonban a térkép! Ünnepeljétek ezt a jellemzőjét! A körkörös mostban zajlanak így a spirituális folyamatok. Ezért fogadhatod a bizonytalanságot olyan békességgel, amilyennel még soha, de jól meg kell értened az időzítés fontosságát, hogy kellően értékelhesd ennek az ajándéknak a szépségeit!

A 2. ház – Ajándékok és eszközök

A következő ház az utazás során a narancsszínű ház, az Ajándékok és Eszközök Háza. Már adtunk át ismereteket az új évezred energiájának néhány új eszközéről. Az ezt megelőző két közvetítés során utaltunk a régi fogadalmaktól való elbúcsúzásra. Beszéltünk azokról a családtagokról, akik itt ülnek előttünk, és sok életet töltöttek el spirituális kereséssel. Felhívtuk a figyelmeteket arra, hogy az Istennek tett korábbi fogadalmak, még a több élettel ezelőttiek is, átjutnak a fátyolon mindkét irányba újra és újra. Beléptetek ebbe az új megtestesülésetekbe, az Istennek tett régi fogadalmak elemeit azonban ebbe is magatokkal hoztátok.

Beszéltünk új ajándékaitokról is. Az Ajándékok és Eszközök Házában megválhattok régi fogadalmaitoktól. Korábban is átadtuk már ezt az ismeretet, de néhányotoknak szüksége van rá, hogy újra (vagy első ízben) meghallgassa. Elmondtuk, hogy elszakadhattok szegénységi fogadalmatoktól! A régi időkben azért tettétek ezt a fogadalmatokat, hogy Istenre tudjatok összpontosítani. Erre a célra most már itt van a Hármas Nyelv. Arról is esett szó, hogy elérkezett az alkalom elbúcsúzni attól a fogadalomtól, mely szerint egyedül kell maradnotok ugyanolyan okból! Valójában Istennek köteleztétek el magatokat, és egyfajta áldozatot hoztatok a spiritualitásra való fókuszálás érdekében. Most azonban megválhattok fogadalmaitoktól, mert olyan ajándékokat kaptatok, melyek a helyükre léphetnek.

Nézzünk meg azonban egy ajándékot újra közülük, amely a példázatban szerepelt. Michael Thomas kapott egy kardot, amely akkor harci célokat szolgáló kardnak tűnt, és az is volt. Ez a kard része a Kardok Hídjának is, amelyről korábbi közvetítéseken mint az új energiába való átkelés útjáról beszéltünk. A kard a régi energia elleni küzdelem eszköze. Ez a harc nem Ember és Ember között folyik, hanem a régi és az új energia között. Ez a küzdelem a dualitás ellen folyik, ezért senki másé az energia, amely ellen harcoltok, mint a tiétek!

Ez a különleges kard olyan fegyver volt, amely zengett, amikor használták! Az F hangot zengte, mely a szívcsakra hangja. Érted már, hogy miért van szükséged erre a hangra az új energiában? A 2000. májusi bolygóegyüttállás ANYA energiát, gondoskodó, tápláló energiát hozott a bolygó szívcsakrájába. A gyerekek megérzik majd ezt, és közületek is sokan érezni fogjátok, mert a tanulás szóban forgó házában kapott ajándékok és eszközök ebbe az energiába illenek, és szintén F hangon zengenek. Azért adjuk át nektek ezeket az ismereteket, mert ideje elvágni a köteleket, megszabadulni a gúzstól, lerázni a bilincseket, melyeket a régi energia és a régi állapot jelentettek.

A kard az igazság kardja, amely a régi energia szakadékán átívelő Kardok Hídjának részét képezi, és segít felkészülnötök az új energiára. Valóban hatalmas ez a kard, ugyanakkor tökéletes összhangban van a gondoskodó szeretetenergiával, aminthogy a kezdetektől ez is volt a célja. A föld anyaga együtt zeng ezzel a csodálatos ajándékkal. Ha meg kell vívni a harcot a régi és az új energia között, hát ez a megfelelő fegyver hozzá!

A 3. ház – A biológiai test

Michael Thomas belépett a zöld házba, a Biológiai Test Házába. Az eredeti történetben sok minden történt vele, és számos tanítást kapott ebben a házban. Sokszor beszéltünk már a sejtek megújulásáról, megfiatalodásáról. Felhívtuk a figyelmeteket különböző egészségetekkel kapcsolatos kérdésekre. Sok adalékot elmondtunk már a DNS-etekről, de azt még nem, ami most következik! Kedveseim, abban a zöld házban, a Biológiai Test Házában Michael Thomas olyasmit láthatott, amit még sohasem foglaltunk írásba. Ebben az új most energiában elmondhatjuk már, hogy hatásosabb élő energiájú anyagok jelennek meg az elkövetkező 12 évben, mint az elmúlt 100 évben összesen! Elmondjuk, milyenek lesznek ezek az élő energiájú anyagok, és csodálkozni fogtok, mert nem olyanok, mint amilyennek várnátok őket.

Most már felfedhetjük, mit is értünk valójában élő energiájú anyagok alatt. Sok szó esett már erről eddig is. Igaz, hogy az élő energiájú anyagok olyasmikből származnak, amik a bolygón korábban éltek, és ezeket használjátok fel a gyógynövények, kivonatok, aromák esetében. Van azonban egy olyan anyag, melyre soha nem gondoltatok volna, és amikor megmondom majd, mi az, így fogtok felkiáltani: „De Kryon, hiszen az nem is élő!”

Akkor most elárulom, hogy a vízről beszélünk! A vízről, amely több dimenzión átívelve is élő! A víz olyasmit fog nyújtani nektek, amit eddig még nem tapasztaltatok: gyógyító energiákat. (Magyarul megjelent Dr. Batmangelidj A tested vízért kiált címmel, Mandala-Véda 2002, a szerk.) Figyeljétek csak meg, micsoda bőségben terjednek el a vizet alkalmazó gyógymódok a bolygón! A víz jelenti a Földön az életet. Élő gyógyító energiák tárháza a víz. Az életerő hordozója, közvetítője a víz, és éppen erről beszéltünk idáig – a vízben lévő gyógyító életerőről!

Magukat a test sejtjeit is víz veszi körül. Az élet vízben fürdik. A bolygó nagy részét víz teszi ki. Vannak közöttetek, akiknek egészen különleges vízkúrára van szükségük a gyógyuláshoz, és most erre is lesz lehetőség. Annyira egyedi terápiát igényelnek néhányan közületek, hogy a legtöbb fajta víz nem is lesz rátok hatással, mindazonáltal nem is árthatnak nektek. A rohamosan szaporodó vízterápiák némelyike meg fog lepni benneteket. Az „energetizált vizek” számos változata jelenik majd meg. A Föld egyes részein olyan élő energiák tűnnek fel a vízben, amelyek most először fordulnak elő a Földön, kizárólag azon az egy helyen. Most először figyelhetitek meg, hogy a víz kiválóan fog mozogni a különböző energiák között. Például a víz, amit megisztok, annyira jól együttműködik a testetekkel, hogy a fogyasztását követő néhány pillanaton belül érezhetitek a hatását.

Ez új ismeret, amit most föltártunk előttetek, s szintén azok sorába tartozik, melyeket nem fedhettünk volna föl a határon való átkelést megelőzően, mivel egyáltalán nem álltatok készen az elfogadására. Csak a határon átjutva kerülhetnek elétek ezek a témák ilyen módon, mivel most már magasan a fejetek fölött tartjátok azt az F hangot zengő kardot. A harc, amely köztetek meg a régi energia, a régi énetek között zajlik, maga után vonja a sejtszintű megújulásotokat, fiatalodásotokat is. A harccal együtt jár a hosszabb élettartamhoz való hozzájárulásotok is, s ez a folyamat a vízzel veszi kezdetét! Ezt foglalta hát magában a zöld ház. A vízről még bővebben is fogunk beszélni a közvetítések során.

A 4. ház – Felelősség

Michael Thomas továbbhaladt az ibolyaszínű ház, a Felelősség Háza felé. A megállapodásokról kapott itt tanítást. Megtudhatta, hogyan segített mindent megtervezni, ami a Földön történt vele. Régi metafizikai ismeret ez már, amin azonban az új évezred szintén „csavarint” egyet. Michael Thomas korábban már megtanulta, hogy a beállítódásai miként teremtik meg a lehetőségeket bizonyos dolgok megvalósítására, az ő döntésének megfelelően. Felismerte a különbséget a beállítódás, irányultság és az eleve elrendelés, a predesztináció között. Képet alkothatott arról, hogy milyen a bolygóra érkezni valamilyen hajlammal, majd követni azt az érzést, részben azért is, mert megváltoztathatatlannak tartja. Ezt hívják megállapodásnak.

Vannak közöttetek, akiknek szükségük van rá, hogy még alaposabban megismerjék a megállapodás szó jelentését. Vizsgáljuk meg most együtt ezt a kifejezést. A megállapodás szó nyelvetekben „két fél közötti egyezséget” jelent. Na már most ha megállapodásod van a bolygón, ki a másik fél? Ezennel feltárjuk előttetek, hogy a legnagyobb megállapodásotok, vagyis az élet megállapodásotok, amely felöleli, hogy milyen hosszú ideig fogtok élni a bolygón, hogy milyen betegségeket kaphattok meg, és magában foglalja összes meghatározó körülményeiteket – a „földi énetek” és az „angyali énetek”, azaz Felsőbb Énetek között jött létre. Ez a megegyezés a dualitásban élő Ember és az isteni világban élő Ember között kötelező érvényű. Talán azt hittétek, hogy köztetek és a Szellem között jött létre megállapodás? Így is van – a Szellem azonban bennetek lakik.

Mielőtt továbbhaladnál utadon, ezt a megállapodást, mellyel a régi energiában érkeztél a bolygóra, most felbonthatod. Beszéltünk már korábban ennek a régi megállapodáson alapuló receptnek a kiradírozásáról, kitörléséről, mert ez a recept még mindig arra vár, hogy „megfőzzék”. Közületek sok emberben megtalálható még a recept visszamaradt érzése! Az energiája veletek van, mivel a megállapodás továbbra is létezik, s arra vár, hogy vagy megvalósítsák, vagy megváltoztassák.

Itt az idő egy szertartás elvégzésére. Ha kétségeid vannak, jöjjön egy szertartás! [Nevetés] Kedveseim, bár könnyed hangvételben beszélünk róla, tudnotok kell, hogy a Szellem igen nagyra becsüli, amikor az Ember valamilyen fontos ügyében szertartáshoz készül akár egy oltárnál, akár egy csendes helyre félrevonulva. Most, amikor az új energiában készültök tiszteletre méltó szertartásotokra, a következők elmondását javasoljuk:

Add hozzájárulásodat ahhoz, hogy elengedd a cölibátusi fogadalmadat, hogy elengedd a szegénységi fogadalmadat, hogy elbocsásd megállapodásodat, melyet még a régi energia idején kötöttél Felsőbb Éneddel. Egyezz bele, hogy ki legyenek törölve a megállapodás recept hozzávalói, és írd újra azt a receptet a Szellem iránti szeretet fogadalmával, a Föld iránti szeretet fogadalmával. Hagyd jóvá, hogy NEM KELL szegénynek lenned; hogy LEHET szerető társad; hogy NEM KELL végrehajtanod a vállalt feladatok egy részét. Ez már egy új Föld, amely még nem is létezett, amikor te ideérkeztél.

Hát erről szól a Felelősség Háza. A régi megállapodásban a spirituális családodért vállalt felelősséget foglalta magában, most pedig a Föld iránt érzett felelősségedet és a magad iránt mint a Föld megváltoztatója iránt érzett felelősségedet öleli fel!

Az 5. ház – Emberi kapcsolatok

Michael Thomas elért a vörös színű házig, mely az Emberi Kapcsolatok Háza. Itt az embereket összekötő karmikus kapcsolatokról kapott tanítást. Itt ismerte fel, hogy mi volt szülei halálának jelentése. Erről is sokszor beszéltünk, a legutóbbi közvetítések alkalmával azonban még ezt a kérdést is feltettük. „Ki az, akinek nem bocsátasz meg? Ki az, akivel nem állsz szóba?” A vörös színű ház, az Emberi Kapcsolatok Háza a megbocsátásról szól!

Szeretnéd, ha tiéd lenne a megbocsátás eszköze? Ki vagy te valójában? Mit hurcolsz magaddal a múltadból? Akár az Emberi Kapcsolatok Házáról, akár a Felelősség Házáról van szó, nálad van a kard, kedvesem, hogy elvághasd ezeket a régi láncokat! Éppen erre való az a kard! A szívcsakra kardja az, és olyan hatalommal rendelkezik, amilyet csak a könyörület tud adni... és micsoda hatalom az!

„Ki az, akinek sohase bocsátanál meg?” – kérdeztük. Ez a kérdés egyenesen az Emberi Kapcsolatok Házából származik, mert életed minden eddigi pillanata erre a percre készített föl! Talán elérkezett az ideje egy másfajta gyógyulásnak is itt a teremben, és ott, ahol olvasod ezt? Talán vannak közöttetek olyanok, akik számára elérkezett az idő, hogy kiszálljanak kényelmes kis játszmájukból? Mi az, amin nem tudsz keresztülvergődni életedben? Ki az, akinek meg kell bocsátanod? Ki az, akivel nem akarsz szóba állni? Mindezt az Emberi Kapcsolatok Háza jelképezi. A tanítás, amelyet Michael Thomas ebben a házban kapott, képessé tette őt arra, hogy mindenkit a céllal rendelkező spirituális család teljes életének részeként szemléljen.

Be kell látnod: ahhoz, hogy a térkép működjön; ahhoz, hogy a Hármas Nyelv hatékony legyen; ahhoz, hogy a fogadalmak elengedése valódi tartalommal bírjon; ahhoz, hogy biológiai tested elkezdjen változni; ahhoz, hogy felelősséget vállalj a Földért – olyan tiszta léleknek kell jelen lenni benned, amit lehetetlen meghamisítani, egyszerűen nem lehet színlelni. A megbocsáthatatlan megbocsátása az élet iránti könyörület olyan jele, melyet csak isteni lény tud megvalósítani. Ez a könyörület a lélek olyan isteni erejét teremti meg, amely katalizátorává válik az összes többi területnek is. A harcot akkor nyered meg, amikor képes vagy megbocsátani őszintén és igazán. És mi van, ha nem vagy képes rá? Akkor itt az idő egy újabb szertartás elvégzésére! Mondd el a Szellemnek, hogy ez az, amit szeretnél elérni, aztán figyeld meg, miként változik a viselkedésed. A könyörület annak a szándékodnak az eredménye, hogy kész vagy a teljes kép megismerésére, ami nem jelent mást, mint hogy szándékodban áll megtanulni a megbocsátást. A megtanultak pedig nemsokára megnyilvánulnak, és látni fogod, hogy valóban nagy dolgokat vittél végbe.

Szertartásod során így beszélhetsz: „Drága Istenem, mutasd meg nekem, hogyan lehetek könyörületes. Tárd föl előttem a mindenben benne rejlő isteni lényeget. Hadd lássam meg a mindenütt jelen lévő szeretetet. Hadd ragyogjon föl bennem a megértés, és kérlek, segíts, hogy megbocsássak azoknak, akikkel megromlott a kapcsolatom. Hadd ismerjem meg a teljes együttérzésből fakadó békét. Kezdődjön az én szívemben a Föld békéje.”

A 6. ház – Szeretet

Az összes addigi ház értelmet nyert Michael Thomas számára, amikor elérkezett a hatodik házhoz, a Szeretet Házához, ahol megtanulta a szeretet négy alapvonását. Látomásában egy ember, Mary, megbocsátott durva apjának, ott volt vele, amikor haldoklott, és megáldotta édesapját. Mary megvallotta a Világegyetemnek, büszke arra, hogy az a kegyetlenkedő ember az édesapja volt. Mary a tisztaság és könyörület olyan fokáról adott tanúbizonyságot, mely csak annak az Embernek a sajátja, aki a Hármas Nyelvet használja. És Michael Thomas lenyűgözve állt ott.

Kedves családtag, hol van a te gátad? Talán azért hallgatod vagy olvasod ezt az üzenetet a mai napon, hogy ebben a békés órában feltedd magadnak ezt a kérdést. Amikor rájössz erre az igazságra, hatalmas felszabadultságot fogsz érezni, kedvesem! Ezeket a dolgokat lépésről lépésre tisztáznod kell, egyenként meg kell értened őket, miközben végighaladsz a hét ház tanításain. A felemelkedés sokkal inkább saját rezgésszinted felemelését jelenti, mintsem a Földét. A Föld nem emelkedhet föl, nem léphet előre anélkül, hogy előbb az Ember meg ne tenné ezt a lépést.

És most következzék valami új. Az ezt kettővel megelőző közvetítésen is foglalkoztunk a Hármas Nyelvvel, és a mai üzenet során is többször érintettük. Drága angyalok, most már lehetőségetek van arra, hogy a Hármas Nyelvet ne csak az Ember és a Szellem közötti, hanem az Emberek egymás közötti kapcsolatában is használjátok. Ez aztán valóban meg fogja változtatni a viselkedéseteket azokkal szemben, akik eddig csak homokszemek voltak a kagylótokban. [Nevetés] Tehát a többi emberrel is beszélhettek a Hármas Nyelven!

Ha eddig a viták során a lehengerlő vitamód volt rátok jellemző, most egyszerre csak azon kapjátok magatokat, hogy odafigyeltek a másik ember érveire, talán még az igazát is elismeritek! [Nevetés] Az, hogy a Hármas Nyelv nemcsak a Legfelsőbb Lélekkel, hanem a többi angyallal [vagyis az emberekkel] való kapcsolattartásban is használatossá válik, megteremti a lehetőségét annak, hogy az addigi elviselhetetlen, kezelhetetlen helyzetekben megváltozzon a magatartásotok. Ez azért valósulhat meg, mert egy új energia van jelen, amikor egymással beszéltek – a Hármas Nyelv energiája! Ez az energia mindent meg fog változtatni, ami a többi emberrel való kapcsolatotokat érinti, a vitatkozásotok módját is. A düh lassabban támad föl bennetek, és sokkal könnyebb lesz a türelemre rátalálnotok. A humor enyhítheti az ellentéteket, és az eltávolodással szemben sokkal inkább a megegyezés katalizátora lehet.

Hamarosan meg fogjátok tapasztalni, amiről most beszélünk. Arra fogtok felfigyelni, hogy miközben üzleti tárgyalásokat folytattok, olyan szeretettel tekintetek tárgyalópartnereitekre, amilyenre nem is tartottátok volna képesnek magatokat. Kezdetben ez még zavaró is lehet számotokra! Végül is vannak olyan emberi tulajdonságok, amelyeket megváltoztathatatlannak tartotok – ami azonban most változásnak fog indulni. Ennek egyes jeleit olyan embereknél fedezitek majd föl, akikről soha az életben nem gondoltatok volna ilyesmit.

A Hármas Nyelv azért ilyen erős, mert ez a „lényegi nyelv”, ahogy mi hívjuk. Jelen lesz és igénybe vehető azok által a megvilágosodók által, akik használni szeretnék. Lesznek, akik „új intuíciónak” fogják nevezni, de mondhatnátok „egy új dimenzióba való átmenetnek” is, és nem tévednétek. Ne feledjétek, hogy a dimenziók addig maradnak rejtve előttetek, amíg rájuk nem hangolódtok, Ez az egyik olyan új dimenzió, amelyre ráhangolódhattok, és ami által képessé váltok más szemmel nézni az emberekre. Segíteni fog megbocsátanotok azoknak, akik olyan dolgokat tettek a múltban, ami sok gyűlölködésre és ellenségeskedésre adott okot. Most azonban úgy néztek ezekre az emberekre, mint az emberi család tagjaira, sőt szeretni fogjátok őket, függetlenül attól, hogy ők miként viselkednek veletek. Mindeközben egyre közelebb kerültök ahhoz a több mint 8 méter sugarú entitáshoz, akik vagytok – mindnyájan, egytől egyig. (De hát ezt úgyis tudtátok, igaz?) Ezeket az entitásokat látom itt, amint most körbenézek. Látom káprázatos ragyogásotokat, miközben itt ültök embernek álcázva magatokat.

A 7. ház – Az Aranyház – Önnön értékességetek

Michael Thomas elért az Önértékelés Házához, ahol sok meglepetésben részesült, melyek sorában az egyik akkor érte, amikor kinyitotta Otthona mágikus ajtaját. Az előző közvetítés folyamán elmondtuk, hogy önnön értékességetek felismerése a kulcsa mindenfajta spirituális növekedésnek és spirituális felemelkedésnek. Az Aranyház az embernek a belső isteni lényeg utáni kutatását jelképezi. Ebben a házban feltárult egy titok.

Az előző közvetítés során azt is elmondtuk, az Emberiség legnagyobb titka abban áll, hogy az ifjúság vizének forrása és a Szent Grál magában az Emberben van elrejtve. Ez nem pusztán egy metafora. Az Aranyházban az Embernek az a képessége tárul fel, amellyel olyan személyes és bolygói változásokat tud létrehozni, hogy képes megváltoztatni magát azt a valóságot is, amelyet egyedüli lehetséges valóságnak tartotok ezen a bolygón!

Ahogy haladtok előre az új évezredben, az emberek számának növekedése néhány igen ijesztő lehetőséget vetít előre. Eddig ismeretlen betegségek ütik fel a fejüket, melyeket jelenlegi technológiai eszközeitekkel nem tudtok megfékezni. A Föld felmelegedőben van, s hatalmas jégtömbök szakadhatnak le az olvadás következtében. A légköri jelenségek szintén aggodalomra adnak okot, s úgy tűnik, hogy az időjárás is egyre rosszabb és rosszabb lesz. Mindez nem nyújt túl örömteli kilátásokat, igaz?

Ha azonban felismeritek, hogy mi mindent vittetek végbe már eddig, akkor arra is ráébredhettek, hogy az emberi tudatosság és az ÉN VAGYOK energia iránti igényed kinyilvánítása további lehetőségeket rejt magában. Az emberi fajnak arról a képességéről beszélünk, amellyel az előbb felsorolt összes fizikai jellemzőt meg tudja változtatni! „Kryon, valóban képesek vagyunk erre? Meg tudjuk változtatni az időjárást, az ezután jelentkező betegségeket, a jégáradásokat? Megváltoztathatjuk a bolygó hőmérsékletét?” A válasz: IGEN! Ezeket és még sok minden mást is képesek vagytok megváltoztatni! Pontosan ez Kryon üzenetének lényege az új évezredben!

Ebben az új energiában hányan fogtok odaállni a tükör elé, és mondjátok a saját szemetekbe nézve: „VAGYOK aki VAGYOK”? Hányan vagytok erre képesek, és hányan értitek ennek az igazi jelentőségét? Nehéz dolog, elismerem. De amikor megérted, honnan ered a hatalom, és hogy ugyanonnan fog származni a meghosszabbodott élet is, akkor talán kezd megváltozni a gondolkodásod arról, hogy ki vagy és kivé válhatsz. Akkor arra is ráébredhetsz, milyen közösségben áll az ÉN VAGYOK a bolygóval!

Amikor képes vagy tisztán megértve kinyilvánítani igényedet az ÉN VAGYOKra, akkor elkezdesz ráeszmélni, hogy miként bánj a karddal. Ha így teszel, tudni fogod, hogyan használd az eszközöket, és hogy engedd el fogadalmaidat. Ha így teszel, tudni fogod, miképp írd újra megállapodásod receptjét. Ha így teszel, mindent tudsz majd a könyörületről és a megbocsátásról. Nem találod különösnek, hogy ez A hazavezető út utolsó fejezete, mégis ebben szerepel az első lépés, amit meg kell tenni, hogy következhessen a többi? Íme, az ok: úgy akartuk bemutatni ezeket a házleckéket, hogy egy kört alkossanak! A lineáris időben azonban ez sajnos nem lehetséges. Így most arra kérünk benneteket, kör alakban képzeljétek el ezeket a házakat úgy, hogy hat ház vesz körbe egyet, amely a középpontban áll. Középen az Aranyház található, Önnön Értékességetek Háza, a kezdő ház. Mert amint az ezáltal képviselt leckét elvégzitek, ténylegesen valóra váltjátok, az összes többi ehhez fog csatlakozni.

Innen fakad a remény a Föld számára! Ez az a titok, amely korokon át el volt rejtve... hogy az Emberiségnek hatalmában áll nemcsak önmaga megváltoztatása, hanem magának a földnek a megváltoztatása is, melyen a talpa nyugszik. Társatok, a Föld, arra vár, hogy véghezvigyétek ezeket a változásokat!

Lásd: Kryon Mester tanításai

2000