A hét kozmikus törvény

A közvetítés két fordításban is olvasható

Korpos Magdi fordítása:

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Talán egyesek közületek azt mondják, hogy e dolog nem lehetséges… vagyis, hogy egy angyali forma energiája bejöjjön egy Emberi Lény által. Azt mondhatják, hogy ez ily módon nem nyilvánulhat meg. Így hát azt mondom nektek, hogy épp ebben a pillanatban megjelenik az energia e platformon és léteznek olyanok, akik épp most „olvashatják” ezt. Nekik nem kell felkészülniük erre. Én, Kryon Vagyok és Emberi Partnerem által jövök ide. Így működik ez, az ő beleegyezésével, aki egyesült Felső Énjével, hogy láthassa és felfedezhesse az előttem lévő családot. E dolog egy bizonyos fajta egyesülést jelent, amely örökre megmaradhat egyes itteni lelkek elméjében, távozásukig. Ők tudni fogják, hogy megérintették őket és bizonyos esetekben tudni fogják, hogy meggyógyultak. Csupán, miután látni fogjátok a színeket, és érezni fogjátok a Szellem érintését, csupán akkor jönnek majd zavarba a legracionálisabbak közületek, e tény valóságát illetően. Azonban számunkra, ez most történik, miközben itt ültök.

Arra kérlek, tegyétek félre 3D-s elméteket, mely megakadályoz titeket a ma esti öröm megérzésében! Valójában, a bizalmatokat kérem azért, hogy ma éjjel meggyógyulhassatok. Ez egy értékes, biztonságos pillanat, ez az üzenet átadásának pillanata. Itt egy édes energia van – a biztonság energiája. Ha létezne idő – lehetne az a pillanat – amikor ti olyan kérdéseket tesztek fel partneremnek, melyekre ő korábban már válaszolt (Lee leckét tartott korábban a DNS-ről). Elég bátrak vagytok ahhoz, hogy interdimenzionális részetek aktiválását kérjétek? Egyesek közületek félnek. Ti féltek a megvilágosodástól! Ti ezt mondjátok: „Elég messzire mentem, amennyire csak tudtam. Elégséges az, hogy itt vagyok.”

Óh, kedves Emberek, engedjétek meg nekem, hogy szíveitekhez beszéljek most! Azoktól a dolgoktól féltek, melyeket kitaláltatok. Ezek a dolgok az emberi elméből és az emberi dualitásból származnak. Az intellektuális elme mindent bonyolít, és saját forgatókönyveket alkot arról ami történik, egy formába önti azokat, hogy értelmet nyerjenek. Ez teremti az ördögöket, a sikertelenséget és az önbizalom csökkenést. Ne féljetek Isten Szeretetétől! Miért félnétek attól, hogy meggyógyuljatok? Miért félnétek az örömtől? Arra gondoltok, hogyha megtennétek ezt a spirituális lépést melyről beszélünk, a többiek furcsának tekintenének? Lehetséges az, hogy családotok tagjai már ne szeressenek oly nagyon? Lehetséges, hogy ők arra gondolnak, hogy lesüllyedtek – vagy bárhogyan is szeretnétek nevezni ezt? Nem jöttök rá arra, hogyha felveszitek a Szellem köpenyét – ily módon DNS-etek aktiválásával is – a többiek tisztának és kiegyensúlyozottnak láthatnának? Családotok ezt mondhatja hátatok mögött: „Nem tudjuk mi történt anyával vagy apával. Nem tudom mi történt nagyapámmal vagy nagyanyámmal. Nem tudom mi történt partneremmel.” Ezután, ezt fogjátok hallani: „Igen, tetszik nekem, ami történik! Bármi is váltotta ki ezt a változást nála, sokkal kiegyensúlyozottabbá tette.” Gondoltatok valamikor erre? Íme, hogyan néz ki egy Megvilágosodott Lény! Ő a tiszta megértés és szeretet eszenciája. Ő, a béke energiáját sugározza. Az emberek szeretnek a közelében lenni. Nem jelent problémát vele barátkozni.

Íme mit tehettek önmagatokért! Minden dolog, amit imáitok vagy meditációtok közben kértek – a frusztrációk csökkenése, életetek felszabadítása mások drámáitól – ezek a dolgok készen állnak a megoldásra. Sok közülük része leckéiteknek, megoldásra várakozva. Lassanként, amikor utatok lehetővé teszi azt, DNS-etek aktiválódik kérésetekre, tiszta szándék által. Ezért vagyunk itt, szeretteim! Partnerem elmondta nektek, hogy e termet előkészítették (Az Egység Templomának – Unity Church Szentélye). Engedjétek meg, hogy e teremről beszéljek nektek! Vannak, akiket itt kereszteltek meg, akik itt fedezték fel Isten szeretetét, és itt találták meg életük irányát. Egyesek itt fedezték fel családjukat és most már tudják, hogy nincsenek egyedül. Tudjátok, a meghívás ugyanaz számotokra is! Azért jöttetek, hogy találkozzatok azokkal az emberekkel, akikkel jöttetek vagy másvalakivel fogtok találkozni? Ráköszöntök ma valakire, akit nem ismertek? Talán egy olyan családtag, aki csupán érezni szeretné energiátokat. Íme mi történik az ilyen fajta találkozásoknál – gyógyító gyülekezeteknél, találkozókon, mely találkozás alatt megváltoztathatjátok mentálotokat az itt szolgáltatott energiának köszönhetően.

Én Kryon Vagyok. Az vagyok, akit ti angyalnak neveztek. Nem tudom mit jelent ez valójában. Azonban ezt tudom: olyan vagyok mint ti, amikor nem vagytok itt! Íme, mit tudok! Amikor nem itt vagytok, akkor mi fiú- vagy leánytestvérek vagyunk, ha ragaszkodtok a nemhez. Egy család vagyunk és együtt járjuk a kozmoszt. Minden ismert, amikor nem itt vagytok. A dolgoknak sokkal több értelmük van és hiányzik a dualitás akkor, amikor nem itt vagytok. Így hát én azt mondom, kedves család, hogy amikor kézen fogjátok a Szellemet, és tovább indultok, léteznie kell a bizalom elemének. Léteznie kell az Isten Szeretetébe és a „kozmikus intelligenciába” vetett bizalomnak!

A HÉT KOZMIKUS TÖRVÉNY

Ma este, egy leckét fogok tartani. Szeretném bemutatni nektek, Kryon 7 kozmikus törvényét. Már előbb is megtettem ezt már két alkalommal. De ez, egy közvetítés, melyet szeretném ha rögzítenétek és átírnátok. Közületek egyeseknek, talán ez csak egy felelevenítés lesz, mivel e fogalmakat már bemutattam az utóbbi 18 évben. Azonban ily tömör módon, ebben a csoportosításban még soha. Partnerem már tudja mi következik, mivel ő már korábban is elmondta ezeket a dolgokat. Azonban nem tudja, mivel fogom kiegészíteni az előbb közölteket. Ezek kozmikus törvények, melyeket én, mint az Aki Vagyok, az Emberi Lény számára a legfontosabbnak tartok megismerni. Egyesek sokkolhatnak vagy meglephetnek titeket egyszerűségükkel, ám egyáltalán nem egyszerűek. Mindenik, Isten szeretetéről beszél nektek. Bár rendszerezve, lineáris formában adom át nektek, ezek lényegüket tekintve nem ebben a sorrendben fontosak. Azonban, numerikus értékük jelentős.

1. AZ ELSŐ KOZMIKUS TÖRVÉNY: NEM TÉRHETTEK VISSZA EGY ALACSONYABB TUDATI ÁLLAPOTBA.

Egyetlen ember sem tehet, saját akaratából, olyasvalamit tenni, amit a többiek ne ismernének. Ha már egyszer jelen van elmétekben, főképp DNS-etek spirituális energiájában, lehetetlen, hogy úgy tegyetek, mintha nem tudnátok e dolgot. Ha valakinek közületek ezen a helyen, ma éjjel kinyilatkoztatása lesz, nem lesz képes törölni a tapasztalatot. Oh, megpróbálhatjátok majd elfelejteni, azonban ez ott marad. Nem tehettek úgy, mintha nem tudnátok. Ezért, azt mondjuk nektek, hogy vigyázzatok arra, hogy mit szeretnétek megtudni, mivel az megváltoztathatja életeteket!

Például, ha úgy döntötök, hogy tanulmányozzátok a körülöttetek lévő számok energetikai vetületeit és összeadjátok ezeket, és az adott számok összegét megkapva.... meg fogtok lepődni majd az egybeesésen. Ez történt partneremmel. Felkínáltam neki ezt a lehetőséget és nem teheti meg nem ismertté. Ez egyike azoknak a dolgoknak, mely a következő lépés felé fogják mozdítani őt. „Mennyi esély van arra, hogy ez megtörténjen?” – kérdezte ő. Azok az esélyek adottak, melyek meghozták számára a 3D-s bizonyítékokat, Kryon egyik interdimenzionális fogalmára. Ő soha többé nem tehet úgy, mintha nem tudná ezt a dolgot.

Ha ma éjjel, érezni fogjátok, amint Isten szeretete megérint titeket, eddig soha nem tapasztalt módon, ha gyógyultan fogtok távozni innen, nem tehettek úgy, mintha nem tudnátok ezt a dolgot. Ha kinyilatkoztatást kaptok a dolgok működéséről, nem tehettek többé soha úgy, mintha nem tudnátok ezt. Egyesek kértetek bizonyos dolgokat. Ezt mondtátok: „Kedves Szellem, mondd meg nekem, mit kell tudnom?” Ezután, elkezdődik a nevelés és meg fognak mutatni nektek bizonyos dolgokat, melyeken majd dolgoznotok kell. Néha, az egészségről lesz szó. Nem tehettek úgy, mintha nem tudnátok ezt a dolgot, ugye? Egyesek talán ezt mondhatják: „ Jól van, Emberi Lény vagyok és szabad akarattal rendelkezem. Tehát ha azt választom, hogy figyelmen kívül hagyok valamit, megtehetem.”

Igazatok van. Ám ez nem jelenti azt, hogy úgy tehettek, mintha nem tudnátok ezt a dolgot. Egy olyan Emberi Lényről van szó, aki a Tagadást választotta. Ha az információ mélyen spirituális, egyensúlyotokból kibillentek. Lehetetlen az, hogyha megtudtok valami mély dolgot, azt állítsátok, hogy nincsen ott. Ezt ti, így fogalmaznátok meg: „az elefánt az asztal alatt”. Lehetetlen figyelmen kívül hagyni őt! Ily módon, egyensúlytalanságban fogjátok élni életeteket. „Figyeljetek tehát, minek a megismerését választjátok!” Teljes szeretettel és bölcsességgel mondjuk ezt nektek, majd azt mondjuk nektek, elkezdődik egy bizonyos folyamat akkor, amikor tiszta szándékkal kéritek azt, hogy elkezdődjön ez. E dolog sokkal mélyebb, amint ti tudjátok! Nem fordulhattok többé vissza, ha már megkaptátok. Ez az Első Kozmikus Törvény. Az egyes szám, numerológiai szempontból, új kezdeteket jelent.

2. KRYON MÁSODIK KOZMIKUS TÖRVÉNYE: MINDEN EMBERI LÉNY BELSEJÉBEN LÉTEZIK EGY MÉLY ISTENISÉG.

Azonban ez, nem intuitív módon jelentkezik. Ez ott van és „bökdös” titeket. Ti, tudjátok, hogy ott van. Jelenléte elégséges ahhoz, hogy az emberek megtaláljanak egy vallást, ugye? Ott van és elég mindent tudtok ahhoz, hogy elinduljatok, hogy megkeressétek Isten egy formáját és megvalósítsátok e keresést, jelenléttel, egyesüléssel, imádással, doktrínával. Ám, annak igazsága, hogy kik vagytok, rejtve marad. Ez a második törvény. Az a tény, hogy Isten vagytok, nem olyan, amit csupán sejtetek. Nem csupán sejtitek a tényt, hogy DNS-etekben mindezek az ajándékok ott vannak. Ez egy csodálatos kozmikus törvény! Ez csodálatos, mivel azon a helyen tart titeket, ahol ha szándékotokban áll megkeresni az Istenit, meg is kell tegyétek azt. Nem kezelhettek mindent banalitásként, mivel nem fogtok válaszokat kapni. Ez a magyarázata annak, hogy közületek egyesek miért kezdtek el tanulmányozni és kinyitva egy könyvet ezt mondták: „Megpróbálom ezt, vagy azt fogom tenni, de mi lesz, ha e dolog sem fog semmit hozni számomra?”. Megmondom miért nem – mivel semmit nem fektettetek be ebbe. Gondatlanul tettétek, megpróbálva keresni egy eszközt, mely megváltoztat titeket. Az üzenet a következő: Minden annak a ténynek köszönhető, hogy úgy döntöttetek nem nyitjátok ki szíveteket, mivel nem figyeltetek a lehetőségre, akkor amikor egy légió angyal mutatta nektek, bármit is jelentett volna ez számotokra.

Vannak entitások a múltból és jelenből ebben a teremben, töredékeitek, melyekről nem is tudtok. Akasha* (a bolygó életereje) jelen idejű. Tudjátok, mit jelent ez? Ti részei vagytok neki. Azok, akik a székek között járnak, azok akiket ezen a bolygón szerettetek és elveszítettetek. Feltehettek kérdéseket velük kapcsolatban. Mondhatjátok: „Mit tenne, ha most láthatna engem?” Ezután hívhatjátok anyát vagy apát, „Segítsetek nekem meglátni az igazságot!” Ilyen család vesz körül titeket mindig. Ők itt vannak. Íme, hol vannak! Nem valahol az égben vannak. Tudjátok, hogy ők igazán soha nem mentek el? Egyesek közületek megtudjátok majd ezt, mivel képesek lesztek érezni jelenlétüket és illatukat. Nem értelmetlenül beszélek ezekről a dolgokról nektek; azért mondom el mindezeket nektek, mivel részei ők e törvénynek. Isteni teremtmények vagytok és létezik egy fátyol, mely elrejti előletek ezt a dolgot. Ez volt a Második Törvény. Kettő, numerológiai szempontból, a dualitást jelenti.

3. A HARMADIK: Egy annyira mély és egyszerű Törvény; Sokszor hallottátok amint kinyilatkoztam nektek, ezek az évek folyamán! Sokan ezt mondják: „Túl gyakran mondtad, Kryon!” Azonban most, újból átadom nektek.

KRYON, HARMADIK KOZMIKUS TÖRVÉNYE: NAGYON SZERETVE VAGYTOK!

A fátyol felém eső részén, a quantikus hologram minden entitása szeret titeket – jobban, mint elképzelnétek, jobban az általatok ismert összes számnál. Mindegyikben van valami közös; részei az egyetlen tudatnak, mely ismeri neveteket. Ti, ezt sem hiszitek. „Túlságosan grandiózus!” – mondhatjátok. Több információt hoztam nektek. Várjatok csak, amíg meghalljátok a hatodik és hetedik törvényeket! Bárhová is mentek, elismernek és szeretnek titeket! Ez, az Univerzum központi emóciója, ha így kívánjátok megnevezni. Ez a SZERETET. Minden mester, aki meglátogatott titeket, ezt mondotta nektek, azonban jelenleg ti még mindig okokat kerestek ennek felszabdalására és a kételkedésre. Ezt az energiát éreztétek, amikor a Földre jöttetek, és ezt fogjátok érezni akkor is, amikor távozni fogtok innen. Ígérem nektek, hogy akkor, amikor utoljára fogjátok lehunyni szemeiteket és vissza fogtok emlékezni arra, hogy kik vagytok, meg fogjátok tudni, hogy csak a szeretet létezik. Amikor meg foglak látni titeket a Teremtés Barlangjában, nagy lesz majd az öröm! Ne féljetek ettől a pillanattól, kedves Emberi Lények! Óh, ne értsetek félre – mi azt akarjuk, hogy minél tovább itt maradjatok, mivel szükségünk van a bolygón fényetekre!

Ezért vagytok itt! Azonban ezt mondom nektek: Amikor eljön az ideje távozásotoknak, ne féljetek, mivel ismét hazatértek! Ez egy fenséges pillanat és állandóan megtörténik... egy soha véget nem érő mulatság van. Ez a szív és fény összekapcsolódásának öröm pillanata elképzelhetetlen számotokra Emberként, mely folyatódik az időben miközben emberek jönnek és távoznak, míg a sorozatok folytatódnak és az élet ciklus kiegészül. Még elmagyarázni is képtelen vagyok nektek ezt! Sokan közületek úgy fognak távozni innen, hogy nem fogtok hinni ebben. Ez volt a harmadik törvény. A hármas a numerológiában, a katalizátort jelenti. A katalizátor, egy olyan energia mely impulzust ad az egyik energia más energiává való átalakulásának, miközben ő maga változatlan marad. Mondhatjátok tehát úgy, hogy ez a szerető energia jelenti az Emberi Lény számára a változás és átalakulás központi katalizátorát. Ilyen a Szeretet. Abszolút módon megváltoztatja az Emberek életét és létezési okot nyújt számukra. Bölcsességet nyilvánít meg ott, ahol ostobaság volt és együttérzést, ott ahol semmi sem volt, csupán üresség. Ez mindennek az oka és közös nevezője a fátyol mindkét oldalán. Ez Kryon fő témája és az Emberi Lény számára, a Megvilágosodás Kulcsa. Ez a Felfedezés Fénye egy sötét földön és az igazi vigasztalás a szenvedők számára. VALÓBAN, TI NAGYON SZERETVE VAGYTOK!

4. A NÉGYES SZÁMÚ, AZ INKARNÁCIÓ MECHANIZMUSÁNAK, AZ ÉLET KIFEJEZŐDÉSÉNEK EGY JELZŐJE, VAGY AMIT TI A FÖLDI ÉLET CIKLIKUS TAPASZTALATÁNAK NEVEZTEK. ÉS ÍME: MINDENT, AMIT A SPIRITUÁLIS ÉLET VALAMILYEN KIFEJEZÉSI MÓDJAKÉNT MEGTANULTOK, MAGATOKKAL VISZITEK, KÖVETKEZŐ ÉLET KIFEJEZÉSETEKBE.

E tény azt jelenti: Bármit tanultok a jelenben, nem kell újra-tanulnotok akkor, amikor visszatértek. Minden feljegyződik az Akashában, mely „edényként” tartalmazza mindazt, amit megtanultatok. Ez tele van mindazzal, amit életleckétek tartalmaz. Minden eddigi inkarnációtok és minden dolog, amit megtanultatok, ebben a metaforikus edényben található. Amikor eldöntitek, hogy belökitek az ajtót és kinyitjátok ezt a spirituális edényt, kiárad minden amit a korok során megtanultatok. Minden, amit megtanultatok valamikor, földi utazásotok kezdeteitől, ott található. Voltak egyesek, akik sötét pillanataikban ezt mondották: „Ha vissza kellene térnem és ismét megtanulnom ezt a leckét, nem szeretnék visszatérni.” Rendben van, nem kell újból megtanuljátok azt a dolgot. Ez a magyarázata annak a ténynek, hogy egyesek, minden előzetes spirituális felkészülés nélkül, mély bölcsességgel rendelkeznek. E dolog megmagyarázza, hogy a Földön az Új Tudattal rendelkező gyermekek, már születésüktől fogva magukban hordanak egy bölcsességgel félig tele edényt – nincs jelentősége annak, hogy konkrétan miről. Amikor az edényt megnyitja akár a legkisebb gyermek is, mély eszmék kerülnek felszínre a fátyol másik feléről... arra vonatkozóan kik voltak ők, hogyan működik az élet és miért választották az illető szülőket. Ez nem történhetne meg, ha Föld új mágnesességének megállapodása nem ment volna véghez – és ez az oka annak is, hogy én most, itt vagyok.

Mondhatjátok, hogy az új eszközök, az emberi élet új interdimenzionális vetületeként vannak itt, mellyel születésetek óta már rendelkeztek. Nektek meg kellett dolgoznotok érte, azonban az új gyermekek már rendelkeznek vele, érkezésükkor. Ez az oka annak, hogy ők már nem akarnak sorba állni! (nevetés) Ők már nem akarnak lineárissá válni. Mind akarnak mindent, egyidőben, ha megfigyeltétek! Ezt a jelzőt már nem fogják átvenni tőletek. A tanulásról van szó és illene megünnepelnetek ezt.

Most, ti akik kételkedtek, engedjétek meg, hogy elmondjam nektek mit jelent ez! Bensőtök tartalmaz bizonyos igazságokat a legnagyobbak közül, melyekről soha, senki nem hallott még. Szeretném elmondani, hogy van itt a hallgatóságban egy sámán és még ő sem ismeri ezeket. Ő fél kinyitni az edényt és lehetséges, hogy nem is fogja ebben az életében megtenni, a félelem miatt. De, kedvesem, te tudod kiről beszélek, nemde? Ha valamikor azt választod, hogy kinyitod az edényt, a korok mélységei felszínre fognak kerülni. Ha azt választod, hogy megteszed, látni fogod, hogy a gyógyító, aki vagy, ott található. Duális részed azt akarja, hogy tartsd a fedőt az edényen, mivel te tudod azt, hogyha kinyitod az edényt, nem fordulhatsz majd vissza! (Első Kozmikus Törvény). Tudod, hogy ott van, ugye? Szeretnéd megtenni ezt, ebben az időszakban? Nincs ítélkezés részünkről. Kedvesem, függetlenül attól, hogy kinyitod vagy nem az edényt, az ünneplés ugyanaz lesz akkor, amikor egy napon, a mi oldalunkon foglak viszont látni téged. TI NAGYON SZERETVE VAGYTOK! Ez volt a negyedik. A négyes szám, numerológiai szempontból egy földies szám és struktúrát igényel! Így mutatja az évezredes megismerést. Ez az Akashába, egyik életről- a másikra átvitt arany. Ez az egyetlen dolog, amit egyik életből a másikba magatokkal visztek, mely a legpraktikusabb dolog az összes közül. Spirituális megismerésetek olyan, mint Istennek egy foglalata/borítása. Akkor, amikor kéritek, hogy kinyíljon az a bizonyos edény, egy kényelmes energia árad ki belőle – saját fenségetek.

5. AZ ÖTÖDIK AZ, AMIKOR TISZTA SZÁNDÉKOTOKAT KIFEJEZITEK ARRA, HOGY AKTIVÁLJÁTOK DNS-ETEK 10 SZINTJÉT.

Valami más egyéb is történik ezzel egyidőben – valami, ami mély. Ti engedélyezitek a kozmosznak, hogy újrarendezze körülöttetek a dolgokat. Egyesek közületek tudják miről beszélek, nemde? Engedélyeteket adtátok a változáshoz. Sötétebb óráitokban talán kiáltoztatok akkor, amikor bajban voltatok és a dolgok nem úgy mentek, ahogy kell. Az ilyen pillanatban mondja az Ember: „ Uram, ki engedte meg, hogy ily módon megváltoztasd életemet?” Én meg ezt válaszolnám nektek: Ti engedélyeztétek! Tehát, figyeljetek! Mielőtt eldöntenétek, hogy belökitek az ajtót, hogy aktiváljatok néhány DNS-szintet, álljatok készen az életetekben megjelenő esetleges változásokra! Ez, nem egy ezoterikus fogalom, nem egy badarság. Az élet átalakulásáról van szó. Kérdezzétek csak meg a körülöttetek lévőktől, mi történt velük akkor, amikor eldöntötték, hogy megtalálják a bennük lévő Istent.

Ti, mindannyian egy rendkívül mély és megfelelő időben és térben vagytok. Szükségünk van fényetekre a bolygó számára. Ha eldöntitek, hogy fényt küldötök, meg fogjátok változtatni a bolygót. Az ok, amiért itt vagytok, mindannyian közületek, az okot jelenti, amiért felébredtetek – még te is, aki kételkedsz – ez okból jöttél ide valakivel erre a találkozóra. Egyiketeket sem ítéllek el. Csupán tényeket közlök. Létezik egy oka annak, amiért eljöttetek, hogy meghalljátok ezeket a dolgokat – hogy jobban megtöltsétek ama edényt, hogy tudatosítsátok a dolgok működési módját.

A Kozmikus Törvény melyről beszélek abban áll, hogy engedélyeteket adtátok a változásra akkor, amikor beléptetek az arénába és megkértétek Istent, mondja meg, mit kell tudnotok. Így mennek a dolgok. Ilymódon működik ez. Olyan ez, mintha besoroznátok magatokat a megvilágosodók légiójába és engedélyeznétek a Szellemnek, hogy segítsen belépnetek azok soraiba, akik meg fogják gyógyítani a bolygót. És a jó hír az, hogy minden változás melyen átmentetek életetek folyamán olyan, amilyennek lennie kell és evolúciót, tulajdonképpen örömet hoz számotokra. Isten nem szereti a kemény helyzeteket, nem szereti eltávolítani a szeretetet vagy betegséget, szenvedést teremteni. Nem ezt teszi a Szellem. Ezt az energiát a bolygón lévő doktrínák spirituális jelzői teszik? Nem így van, kedveseim! Azok a dolgok melyeket talán megtapasztaltok, melyeket evolúciónak vagy problémáknak és kihívásoknak neveztek, mind a fény erősödés pillanatának köszönhetőek, mivel a bolygónak szüksége van arra, hogy ti csiszoltak legyetek. Van egy régi kifejezés, melyet mis is használtunk előzőleg: „A vasat vassal formálják.” Ez arról a tényről szól, hogy néha megpróbáltatásokon kell átmennetek ahhoz, hogy abba a csodálatos angyali formába alakuljatok, melyet kértetek! Ez egy kozmikus törvény. Numerológiai szempontból az öt, a VÁLTOZÁS energiája. Mit mondhatnék még többet erről?

6. HATOS SZÁMÚ: AMIKOR ELKEZDITEK A KERESÉST, MIHELYT BELÖKITEK AZ AJTÓT, MIHELYT A SZELLEM ÉSZLELI TISZTA SZÁNDÉKOTOKAT, EGÉSZ UNIVERZÁLIS CSALÁDOTOK MEGTUDJA E DOLGOT!

Szeretném, ha elgondolkodnátok ezen egy pillanatig! Ti, lineáris formában figyelitek magatokat: egy döntést hozó Emberi Lény, az emberiség óceánjában. Egy homokszem, a végtelen spirituális tengerparton, aki egy kis döntést hoz. Jól van, elmondom én nektek: az egész tengerpart tudja, amit csináltok! Ez egy Kozmikus törvény. Íme, mennyire mély minden! Amikor felgyújtjátok fényeteket, az egész világ észleli. Dolgok, melyeket elképzelni sem tudtok, a spirituális, történelmi eljárások, épp most történnek. Még az Akasha is módosul minden alkalommal, amikor egy Ember döntést hoz. A bolygó vibrációja megváltozik azok az emberek által, akik meghozzák döntésüket arra, hogy átmenjenek az interdimenzionalitás állapotába, ahonnan másképp láthatják a dolgokat. Ti ezt felemelkedésnek, újjászületésnek, DNS-aktiválásnak nevezitek. Bárhogyan nevezhetitek: MINDENKI TUDNI FOGJA!

„Kryon, a bolygón élő emberek is tudni fogják ezt?” Kategorikusan! Óh, talán nem tudatos szinten, azonban azt mondom, hogy ők felismerik a sámánt; ők felismernek egy mestert; ők felismerik azt, aki Felemelkedett állapotban van. Lehet, hogy ők nem tudják miért nem olyanok, mint ti – ám tudják. A bennük lévő Istenről van szó, aki köszönti a bennetek lévő Istent! És a két Isten kommunikál egymással – és ők tudják. A kozmosz felébred, amikor ti felébredtek! El fogom mondani nektek, hogy közületek egy bizonyos számban, e fénybe való átmenet helyének szélén álltok, már most. Én érzem ezt, ti is képesek vagytok érezni? Amikor megteszitek – és ha meg szeretnétek tenni és belökitek azt az ajtót – szeretném elmondani nektek, hogy az egész kozmosz tudni fogja azt. Áldottak azok, akik meghozták a döntést és azokon a helyeken vannak, ahol ismerik az életet, ismerik a fény erejét és nemcsak beszélnek róla hanem megélik azt! Áldottak ők, mert öröklik majd a bolygót, amilyen szelídek! Eszenciájukról van szó, deszcendensükről, melyet a bolygó mostantól kezdve hordozni fog. Íme, ki van ma itt, lemúriaiak! Ez a hatosszámú. A hatos számjegy a középpont – a sorozat legszentebb száma. A kommunikálást, az imát és a Felsőbb Én fele tartó vezetéket jelenti. Van még egy törvény, melyet a végére hagytam.

7. A HETES, AZ ISTENSÉG SZÁMÁT JELENTI. E SZÁM, ISTENNEK AZ ISTENISÉGÉT JELENTI. Most átadom nektek az információt: A HETESSZÁMÚ KOZMIKUS TÖRVÉNY, KIEMELI AZT A TÉNYT, HOGY AKKOR, AMIKOR FÉNYT KÜLD BÁRKI KÖZÜLETEK, HATÁSSAL VAN E BOLYGÓ VALÓSÁGÁNAK SZERKEZETÉRE.

Legyetek bár egyedül vagy ketten, hárman, akkor, amikor fényt küldötök egy helyre a Földön, melynek szüksége van rá, ezoterikus szempontból ám 3D-s bizonyíték nélkül, akkor amikor megvalósítjátok ezt a mély spirituális folyamatot, feltehetitek a kérdést, hogy ez okoz-e valamilyen ütközést? Vajon okoz? Akkor, amikor fény küldötök a szudániaknak, hogy enyhítse hihetetlen szenvedés állapotukat, vagy azoknak a családoknak, akik minden nap sírnak az Iránban történtek miatt, vagy azoknak, akik az első vonalban harcolnak a föld harcterein, és akik félnek, kérdezzétek meg magatoktól, vajon segít ez nekik? Talán ti rendszeresen külditek a fényt ám kedveseim, a dualitás arra késztet, hogy kételkedjetek „Vajon van valami hatása e fénynek? Tudni fogjuk valamikor? Annyira jelentéktelennek tűnik.” Ez Kryon Hetedik Kozmikus Törvénye, mely kimondja azt, hogy valahányszor leültök és fényt küldötök, ez hegyeket mozgat – elköltözteti a hegyeket! Megváltoztatja a bolygó jövőjét!

Most, olyan információkat fogok átadni nektek, melyeket csupán néhány alkalommal említettem üzeneteimben. Ehhez az átirathoz őriztem ezeket. Ha semmit sem fogtok megjegyezni ebből az üzenetből, emlékezzetek vissza erre az egyre: A BOLYGÓ EGÉSZ LAKOSSÁGÁBÓL, CSUPÁN 0,5%-NAK KELL FELÉBREDNIE AHHOZ, HOGY MEGTEREMTŐDJÖN A FÖLDÖN AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ÉS A BÉKE – CSUPÁN 0,5%!!!

Abban az esetben, ha arra gondoltok, hogy a Földön mindenki úgy fog-e gondolkodni, mint ti, végül is a válasz kategorikus nem, NEM! Közületek csupán egy kis számú csoport, melyet saját tudata és saját deszcendense választott ki arra, hogy ide jöjjetek, ebben az időben. Öreg lelkek, azért vagytok itt, hogy a nagy célt szolgáljátok: fényt küldeni az emberiség többi részének! Emlékezzetek vissza arra, hogy ez a bolygó tele van olyanokkal, akik nem olyan öregek, mint ti (azt jelenti, hogy ők nem rendelkeznek a ti előző életeitek számával). Akkor, amikor a bolygón élő Emberek számának geometriai haladását nézitek, azt jelenti, hogy csupán látszólag vannak kevesen közületek olyanok, akik nagyon öregek vagytok, a többiek nagyon fiatalok még. Én most az öreg lelkekhez szólok, azokhoz, akik hallgatják vagy olvassák ezt az üzenetet. Az öreg lelkek különbséget fognak tenni, ám sok gyerek van közöttetek.

Óh, vajon kérdeztétek meg már valaha magatoktól, miért vagytok itt? Kérdeztétek már valaha, mit kellene tennetek? Tudtok 30 másodpercet szánni a szudániakra, ma éjjel? Mielőtt lefeküdnétek, megvilágosodók, meg tudjátok ezt tenni? Odáig jutottatok, hogy megvan ez az erőtök, tudjátok? Elértétek a bennetek lévő energiát, mely Isteni. És, még akkor is ha semmilyen 3D-s módon nem tudjátok bizonyítani ezt, el tudjátok küldeni az intelligens sík kozmikus energiáját a szudániaknak, abban bízva, hogy amit tesztek, megváltoztatja a dolgokat? Ha megtehetitek ezt, ti megvilágosodók vagytok, akik megvalósítjátok a Föld vibrációjának megváltozását.

A Föld bolygó lakósságának kevesebb, mint 0,5%-a kell, hogy részt vegyen ebben. Ha meglesznek, pozitív változást fogtok látni, és mélyen fogjátok látni. A vezetők meg fognak változni. Új eszmék fognak megjelenni a kormányokban, melyekre senki sem gondolt a múltban. Mondhatjátok: „Miért nem tették meg ezt korábban?” És ezt fogom mondani nektek: ami történt, kedveseim, az a ti fényeteket jelenti, mely lehetővé tette számukra, hogy meglássák az előzőleg sötétségben lévő dolgokat. Figyeljétek meg: a kozmikus intelligenciát a ti fényetek hordozza, megvilágítva az ostobaságot, bölcs választásokká alakítja át! Majd ünnepeljétek és tudjátok, hogy mindezek a ti energiáitokat tartalmazzák!

Vannak itt olyanok, akinek úgy kell elhagyniuk ezt a helyet, hogy mások lettek, mint amikor ide jöttek. Épp most, olyanok vesznek körül titeket, akik fényt küldenek. Most, olyan ezoterikus egyének vesznek körül titeket, akik nincsenek emberi formában (Kryon kísérete), akik szeretnének megérinteni, és kézen fogni titeket. Egyesek közületek érezhetitek őket, ebben a végső pillanatban, mielőtt elmennének. Ez a megfelelő pillanat lehetne ehhez. Ez lehetne az egyetlen pillanat erre, ha úgy jöttetek ide, mint kételkedők. [Szünet]

Nem kérdezhetek semmi olyat tőletek, mely kellemetlen volna számotokra. Ezek a dolgok köztetek és Isten között történnek.
Most éppen kimondhatjátok: „Kedves Szellem, mondd meg, mire van szükségem, hogy megtudjam?” Kérjétek a gyógyulást, mely várja, hogy kimondjátok: „Kedves Szellem, igénylem a DNS-emben lévő Istenséget!” Kezdjétek el a gyógyulás folyamatát elmétekben és testetekben! Ki szeretné megtenni ezt még ma éjjel?

Én tudom, ki van itt. Tudom, mit kívántok. Van bátorságotok megtenni ezt a dolgot? Ha megteszitek, fényetek exponenciálisan fog növekedni. Ti vagytok a világ fénye! Íme mit adnak át ők, ebben a teremben, ezen helyen, amit az Egység Egyházának neveznek! Azt mondom nektek, hogy ez az Igazság!

Távozzatok e helyről több fénnyel, mint amennyivel ide jöttetek. Ünnepeljétek azokat, akik veletek jöttek, akiket nem ismertek, ám megváltozva fognak távozni, mivel ti itt voltatok. Szeretettel vegyétek át ezeket a dolgokat, arra késztetve őket, hogy értetek dolgozzanak!

Én Kryon Vagyok. Szerettelek titeket ma éjjel és továbbra is szeretni foglak, míg ismét nem találkozunk!

És így van ez.

Kryon

Forrás: http://shaumbra.wire.hu/Kryon/k_7kozmikustorveny.php


Királyhidi Éva és Konrád Bálint fordítása:

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Előfordulhat, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják: "Ezt nem lehet megtenni ilyen módon, ennyire gyorsan." Az történne, hogy az entitás, aki ember volt, felvenné a Szellem köpenyét, (régen a próféták ezzel jelezték, hogy felvették a szent szolgálatot - a ford.) azután egy másik entitás jönne, rajta keresztültörtetve. (Kryon nevet) De nem tudják, mi történt a mai napon. Tudjátok, mindvégig itt voltam. Akkor is itt voltam, amikor elkezdte, tudjátok. Társam az utóbbi években megengedte, hogy "keresztüllopakodjak" rajta, és közületek néhányan érezték is, hogy jelen vagyok, mialatt neki kellett beszélnie. Láthatjátok, ahogy ez a dolog jön-megy, és ha ez sikerült, tudjátok már azt is, hogy mi minden lehetséges a Szellemmel. Nem mintha erővel betörnétek a közvetítésbe, ám a Felsőbb-Énetek annyira elérhető és jelen lenne, hogy azon referenciakereteiteken belül, ahol szükség van rátok, ez átáramolna. Ekkor meglátjátok Isten szeretetét, és meglátjátok a bölcsességet. Az egész kíséret itt van, rájuk sem kellett sokáig várnunk.

Hagy mondjam el annak a működését, ami itt és most történik. Kryon vagyok, egy angyali energia, aki családtag a számotokra. Ismerem a neveteket, és tudom, kik vannak itt. Tudom, kik vannak itt, és tudom, miért jöttetek. Tudom, mert a kvantumhologramban minden ismert. (Kryon nevet). Észrevettétek, hogy áldott kvantumhologramnak hívom? (szójáték a hologram, és a holy=szent szavak egybemosása - a ford.) (Kryon nevet). Ez egy szent hely és minden angyali lény interdimenzionális nézőpontja - még azoké is, akik épp leckéikben és tanulási folyamataikban vannak, ezzel a kifejezéssel élve - a bolygón. Szóval, mindent tudunk rólatok.

Óh család, nem azért vagyok itt, hogy igét hirdessek. Nem azért vagyok itt, hogy útmutatást adjak. Óh család, csak azért vagyok itt, hogy üljek a találkozón, mialatt... mialatt beszélgetünk a tűz mellett, csak ennyit akarok. Valamilyen szinten szeretném, ha megismernétek engem. Némely szinten szeretném, ha emlékeznétek rám és látnátok szineimet ott a színpadon! Néhányatok - főképp azok, akik színeket is látnak - tudja, hogy itt vagyok és meg fogok jelenni ezen idő alatt. Néhányan megláthatjátok a társam, Lee körül lévő entitásokat is. El fogok jönni, beszélni fogok hozzátok, és meg fogom mosni a lábaitokat. Mint egyik családtag a másiknak, meg akarom köszönni, hogy ezen a bolygón vagytok, hogy megint igent mondtatok.

Veletek voltam, amikor megérkeztetek a születés szele idején - azon a ponton, mikor a lélek teljes egészében találkozik és egyesül az emberi lénnyel. Ez az esemény születéskor történik. Itt voltam, amikor utolsó részeitek és darabkáitok elhagyták a fátyol másik oldalát és mindannyian megjelentetek itt, és a Felsőbb-Éneteket elhatárolták tőletek. Angyali éneteket elhatárolták tőletek. Ez a titok, és nem az, hogyan egyesüljetek újra a szentséggel. Ez az, amit tanultok, és ez a tanulmány, amit átadtam a társamnak. Ez a DNS-ben van. Tudjátok mit? Ezek a tanulmányok mind arról szólnak, hogy tudtok magasabb énetekkel újra egyesülni hazatéréskor. Ez nem a nevekről és titulusokról szól.

Vagy egy társaság, akik ellátogatnak ide a mai napon. Van, aki már eljött ezelőtt is, és van, aki más, új. Tudjátok, ez mindig más. Akik szeretnék, megérezhetik őket. A társam azt fogja mondani: "Mennyire szeretnétek odalopakodni?" Azt mondom, ha ki akartok állni oda, garantálom, hogy érezni fogjátok őket. Meg fogják érinteni a vállatokat. Lehet, hogy a térdeiteket is. Olyan területeken, amelyek nem vonják el a figyelmeteket, csak azt mondják, itt vagyok. Mintha ott állnának mögöttetek, kezük a vállatokon, és támogatnak. Ezt az érzést közvetítenék, ha akkorák lennének, de nem azok. Nincs méretük, és ezt nehéz elmagyarázni. Energiájuk van, többdimenziósak. Néhányan azon bennszülötteket képviselik, akikkel a földet szántottátok (Kryon nevet). Hozzátok szólok, és ezt ti is mind jól tudjátok. Néhányan közülük azok, akiket szerettetek, és elvesztettetek.

Ott van egy kisgyermek, aki hozzád tartozik. Azt is tudod, hogy kihez szólok. A gyermek még mindig veled van, tudtad kedves? Tudtad? A veszteség fájdalma alatt itt volt mindvégig. Tudtad? A gyermek az életért van ott. Nem emberi formában, de ő egy vezető. Olyan valaki, aki annyira nagyon szeret téged. Sose vesztetted el igazán. Nem olyan szinten, ami számítana. Mindezeket a dolgokat a DNS-etekben hordozzátok. Megértettétek, amit a társam és motorikus tolmácsolása mondani akart nektek? (Kryon nevet).

Akkor emelkedtek fel sikeresen, ha felébresztitek a részeket. Valóban, mindannyian különböztök. Ébresszétek fel a részeket, amelyek a legmegfelelőbbek most az életetekben! Ez az, amit a társam magyaráz. Azokat a dolgokat kell először megtanulnotok, amelyeket először felébresztetek! Nem kell térképet rajzolnotok, és nem kell rájönnötök a nyitjára annál jobban, mint ahogyan ki kell találnotok, hogyan működik a belső égésű motor a kocsitokban, mielőtt beszálltok! Nincs szükségetek használati utasításra, egyszerűen csak beszálltok, ugye? Azt mondjuk nektek, hogy nincs szükségetek a használati utasításra, a kocsival már indulhattok is. Ez egy emberi tapasztalat, amely szeretne manifesztálódni. Kicsoda Isten? Valóban. Érintsétek meg ma Isten arcát azáltal, hogy befelé mentek! Nézzétek, vizsgáljátok meg, hogy kik vagytok legbelül! Van bátorságotok ezt megtenni?

Van egy kozmikus energiasorozat, amelyet törvényeknek hívunk. A kedvenceim, és persze, hogy hét van belőlük. (Kryon nevet). Már ezelőtt is beszéltem róluk. Megkértem a társamat, hogy mondja el még egyszer nektek utoljára, most egy kicsit másképp, ennek a csoportnak. Ez alkalommal felvesszük, mert ezt még sosem vettük fel ezelőtt. Ezek a mélyenszántó gondolatok alaposak, és elmondanak egy történetet - még számmisztikai kifejezésekkel is elmondják. Kryon hét kozmikus törvénye. Valójában emberi törvények. Azzal foglalkoznak, hogy kik is vagytok. Mi történik, ha veszitek a Szellem energiáját és azzal működtök? Mi történik veletek, ha ezt teszitek? Milyen szép dolgok is ezek. Néhány úgy néz ki, mint egy összefoglaló vagy áttekintés, és néhányuk pedig új - de még soha nem voltak így összerakva számotokra. A társam azt mondja, hogy kicsit megrekedtem. "Kezdd már el!" - mondja. "Miért nem kezded el?" - kérdezi. Elmondom nektek, hogy miért nem kezdem még: mert itt és most van egy befejezetlen ügy - itt és most. Van itt egy fénymunkás a határvonalon, akiben épp most tudatosul, hogy valójában miért is jöttek ide az emberek. Felismerik, hogy ez tényleg valódi, érzik Isten érintését. Óh, könnyű ott ülni, és hallgatni a hangot, majd azt mondani, ez az emberi lény. Sokkal nehezebb viszont Isten arcát megérinteni, ugye? Mi van akkor, ha igaz? Egy entitás a fátyolon túlról annyira nagyon szereti őt. Egy engedély - amikor megengeditek, hogy meglátogassanak... ez van most folyamatban, egy erős újraegyesítés.

Megígértem a társamnak, hogy élete legerősebb közvetítési éve jön el. Leckéket kap, és ezt tudja is. Kihívásai lesznek, tud is róla. Elérte azt a pontot, melyen mindegyiket örömmel üdvözli és ünnepli, mert tudja, hogy a családunk mindig itt van a számára, van aki mellette áll, úgy, mint ti... tudjátok, ahhoz beszélek, aki döntés előtt, még a határvonalon áll. Bízzatok magatokban, hiszen ez az életfeladatotok, nemde? Meg tudjátok ezt tenni?

Mielőtt ez a közvetítés véget ér kedvesem, mindeki támogatása a tiéd, aki a szobában van, ezeké a gyógyítóké, akik törődnek egymással. Mindannyian törődtök egymással. Áldott legyen az emberiség azon része, aki itt jelen van! Ez az, ami közös: mindenki tiszteli és szereti a másikat. Bennük vannak a földi béke magjai. Ez az, ami sokukban közös - lemúriaiak, mindannyian öreg lélekenergiák. Sőt, még azok is, akiket csak úgy "iderángattak" (Kryon nevet) - ők is öreg lélekenergiák. Nem akar közülük mindenki felébredni ezen alkalommal. Tudjátok, ez az információ tőletek van. Tudom, hogy kik vagytok. Nem tudod elrejteni magad, sámán. (Kryon nevet). Már mondtam ezelőtt, gyakran a legmakacsabb kételkedők a közönségben a sámánok. Tudjátok, egyszer ők is valóban bele akarnak ebbe menni... ám most, miután tudják, mennyi munkával jár ez (Kryon nevet) - még kivárják a végét... talán.

Első kozmikus törvény

"Soha nem tudtok visszatérni egy kevésbé tudatos állapotba."

Nyilvánvaló lehet, de valójában nem az. Nem tehettek semmilyen dolgot nem ismertté. Habár rendelkeztek a szabad választással mint emberi lények, nem tehettek nem ismertté semmit. Na gyerünk, kihívást intézek hozzátok (Kryon nevet). Valaki mond nektek valamit, egy tényt, amit nem ismertetek azelőtt. Kihívást intézek hozzátok, tegyétek azt nem ismertté! Természetesen, tudatosan söpörjétek azt félre! Nem tudjátok. Vagy azt mondhatnátok: "Hát, azért az lehetséges, hogy elfelejtem." Óh, igen. De éppen most, mióta megtudtátok, most tegyétek nem ismertté, gyerünk! Nem tudjátok. Nem tudjátok kitörölni a mappából ugye? Lehetetlen.

Miért mondom ezt nektek? Mert a tudás energiája, ami belefolyik a DNS-etekbe spirituálisan és megtölti a spiritualitás üvegét bennetek - erről beszélünk most ebben a pillanatban, és ez felelősséggé válik. Mivel nem tudtok nem ismertté tenni semmit sem, azt mondom nektek, hogy legyetek óvatosak, mielőtt úgy döntenétek, hogy tudni akarjátok! (Kryon nevet) Lehet, hogy egyike vagytok azoknak, akik a tudást keresik, és eljöttetek egy ilyen találkozóra. Azt mondom, ennél a pontnál legyetek óvatosak, hogy mit is kérdeztek, mert ha egyszer beáramlik a tudás, akkor nem tudjátok azt elfelejteni és nem ismertté tenni! "Kryon, mi van akkor, ha mi úgy döntünk, nem vesszük figyelembe?" Hát, ez már egy másik történet, igaz? Azok, akik nem veszik figyelembe a spirituális igazságot, tagadásban vannak. Aki tagadásban van, az nem egy kiegyensúlyozott emberi lény. Nem tudtok sem előre, sem visszafelé haladni, egy helyben toporogtok. Legyetek óvatosak! Ha ez nem nektek szól - és bizony néhány nem, még nem -, akkor ne tegyétek meg azokat a lépéseket, amelyekről beszélünk! Ne idézzétek meg ide és azután sem! De ha azok vagytok, akik megteszik, akik akarják, akkor készen áll a számotokra. Mondom, ma este készen áll. Nincs jobb idő, mint a most - arra, hogy megtudjatok olyan dolgokat, amelyek megismerhetetlenek, láthatatlanok és nem lehet őket elfelejteni interdimenzionális módon. Ismerjétek meg a megismerhetetlent!

"Óh Kryon, annyira rejtélyesen, rébuszokban beszélsz." Hogyan ismerhetitek meg a megismerhetetlent? Most arról a hídról beszélek, ami a 3D és a többi között van. Vannak olyan dolgok, amelyek a 3D-ban teljességgel megismerhetetlenek, de ugyanezek egy interdimenzionális állapotban megismerhetők. Ezért hát, az arra kér, hogy menj arra a hídra, íveld át az életed hátralévő részében. Néhányan megteszitek, és néhányan átívelitek. Mint bármely cselekvés, amely egyensúlyba hoz, megtehetővé válik, hogy mozogjunk az interdimenzionális és megszentelt világok és a 3D gyakorlatiassága között.

Vannak olyanok is, akik azt mondják, nem tudok spirituális lenni, miközben azt a munkát végzik, amit én. Pedig lehetséges. Van egy olyan kötelék, amire a 3D-s voltotok miatt nem gondoltok. Ismételten azt mondom, mi van akkor, ha a körülöttetek lévőkért vagytok ott, hogy megismerjék egy fénymunkás, egy kiegyensúlyozott emberi lény energiáját, még akkor is, ha azt gondoljátok, hogy olyan dolgokat tesztek, amelyek nem számítanak? Lehet, hogy ez a körülöttetek lévőkről szól. Ne határozzátok el előre, mi a szándéka veletek Istennek! Vannak egyéb okok is, amelyek miatt megtesztek bizonyos dolgokat.

Ez tehát az egyes számú törvény: nem tehettek semmit nem ismertté, ezért legyetek óvatosak azzal, hogy mit kértek!

A második pedig ez: nehéz leírni... a dualitást annyira erősen beleszerkesztették lényetekbe, hogy keresnetek kell az istenit, hogy megtaláljátok. Intuíciótok van arról, amikor megszülettek, hogy van egy Teremtő, hogy van egy Isten. Közületek sokan, ahogy a társam leírta, mennek, és keresnek valamit, amit imádni lehet. Boldogok vagytok így, mert akkor kielégítitek a tudásvágyatok génjét, ugye? Ha valóban létezik egy megszentelt kíváncsiság gén, akkor kielégíti az imádat tevékenysége, s ennek jónak kell lennie. Csakhogy sokkal többről van itt szó.

Második

A DNS-etek központjában isteniség, szentség van, de csak akkor mutatkozik meg, ha kéritek. Azt mondhatnátok, hogy: "A dualiás ezért elfogult a hibás irányban." Ha sosem kéritek, akkor sosem fogjátok tudni. Mi mégis azt mondjuk nektek, hogy az az elfogultság nem olyan nagy, mint ahogyan gondoljátok, mert a megérzés mindig ott van ugye, hogy előre hajtson. A pozitív oldal az, hogy van megérzés - a negatív pedig az, hogy ha meg szeretnétek látni azon a módon, hogy megtaláljátok a magját, akkor keresnetek kell.

Ez a kettősség finoman kiegyensúlyozott számotokra a lehető legjobb módon, mint emberi lényeknek. Keresnetek kell, ezért nincs több belőletek. Amikor ezekkel a dolgokkal foglalkoztok öreg lelkek, akkor ti lesztek az elsők akik megértitek, mikor azt mondom nektek Lemúriaiaknak, hogy ezek a dolgok nem mindenki számára elérhetőek. Néhány pillanat múlva az Akasháról fogok beszélni nektek, és a szellemiségetekről. Elmondom, és ez meg fogja magyarázni miért véges a száma azoknak, akik felébrednek most ezen a bolygón.

Miért is nem az egész emberiség válik fénymunkássá? Ekkor megérthetitek, hogy a második kozmikus törvény az, hogy a dualitás elrejti a istenséget, és ez mindig is így lesz. Utána kell mennetek és keresnetek, hogy megtaláljátok azt! Ez nagyban megmagyarázza, hogy az emberiség miért nem fut versenyt egymással, hogy megtalálja, amiről beszélünk. Miért nem lát automatikusan interdimenzionális színeket, miért nem érdeklik a kozmikus dolgok úgy, mint benneteket. Itt van, ez volt hát a kettes számú.

Harmadik

Óh, a hármas számú... ez eléggé hétköznapinak fog hangzani. 18 évvel ezelőtt, amikor bemutattam magam a társamnak, átadtam neki egy kifejezést. A legelső dolog, amit mondtam neki, az volt: "Ne félj!" A második dolog az volt, hogy az egész élete a harmadik kozmikus törvénnyel lesz kapcsolatban. A harmadik egy katalizátor. Tudjátok, a második a dualitás, ugye? (Kryon nevet). A hármas számú egy katalizátor, és ezt jelenti: valami, ami ugyanaz marad mindvégig, mialatt mindent megváltoztat, amivel csak érintkezik. A következő kifejezést adtam át neki: "Mélységesen szeretünk benneteket." Hétköznapinak hangzik, rengetegszer láttátok és tapasztaltátok, ha az energiámmal voltatok - a társam ezt még ki is nyomtatta mindenfelé.

Néha ezt jegyzetként, idézetként írja le másoknak, én viszont minden nap elmondom neki, mielőtt elalszik. Mikor arra a helyre, a szürkület területére érkezik, vagy egyik lába a fátyol innenső, a másik a túloldalán van, azt mondom: "Emlékezz Lee, mélységesen szeretünk!"

A harmadik kozmikus törvény arról szól, hogy a családod mérhetetlenül szeret. Nem létezik olyan, hogy egy családtagod - Isten, vagy angyal - örömét lelné a szenvedésedben. Nem akarnak olyan dolgot végrehajtatni veled, ami fájdalmat okozna neked. Egyszerűen ez az igazság. Soha nem engedném senkinek sem, hogy bántó dolgokat mondjon nektek. Óh, vannak azonban olyan kihívások - amelyekre megkérünk benneteket, hogy menjetek keresztül rajtuk -, melyek felfokozzák az életeteket, de ugyanakkor mellettetek állunk, mert szeretünk benneteket. Egy csapat leszünk, szükség van rátok, így hát sohasem lesztek egyedül. Mélységesen szeretünk benneteket, és ez eléggé különbözik attól, mintsemhogy arra kérjünk, legyetek egyedül, szenvedjetek, és nehéz időkön menjetek keresztül egyedül, támogatás nélkül. Ilyet mi soha nem tennénk. Soha nem tennénk, mert nagyon szeretünk titeket, ha bármit is véghezvisztek itt. Meg tudnátok érezni Isten szeretetét az életetekben?

Szeretném fellelkesíteni, felpezsdíteni kicsit ezt a szobát most itt. Fel fogom lelkesíteni az itt tartózkodóakat, gyengéden megérintem a vállatokat. A látók itt és most láthatják a színpadon lévő színeket. Közületek néhányan még az entitást is láthatjátok, amint Lee mellett áll. Ha látók vagytok, akkor tudjátok, hogy kiről is beszélek. Elmondom kedves emberi lény, hogy ami itt és most történik: az valódi, igaz, és szent. Ez egy biztonságos hely, mert Isten szeretete ide árad, és fénye rávetül egyenesen az életetekre.

A harmadik kozmikus törvény a szeretet katalizátora. Itt vagytok, és megérintünk benneteket. Vannak közöttetek, akik most fizikailag nincsenek itt, és ezt az előadást csak távolról és később hallgatják. Azt mondom nektek: tudom, kik vagytok. Azt felelitek: "Ez hogyan lehetséges? Még meg sem történt a találkozás." Most történik, értitek? Figyeljetek rám, hallgatóim! Úgy gondoljátok, hogy ez nem valóságos? (Kryon nevet). Mit gondoltok, hol vagytok most? Én is itt vagyok veletek, és hozzátok szólok - habár a ti időkereteteken belül ez nem látszik egészen igaznak, ugye? Minden ugyanakkor történik.

Rengeteg emberi lény ül előttem, aki hallgat, és megkérlek rá, hogy ti is csatlakozzatok hozzájuk most! Akkor is, ha nem érdekelt eddig, most itt az ideje, hogy gyertek, mert most a harmadik kozmikus törvényről beszélünk, és ennek ti is részesei vagytok. Bárki, akit ez az információ megérint bármilyen formában, meghívok, hogy érezze a szeretetet a szívében, itt és most! Mert a család így működik, ez az amit tenni szeretnénk, kinyújtjuk felétek a kezünket, hogy megérintsünk benneteket. Nézünk benneteket, mielőtt elmennétek innen, hogy hol ültök. Érezzétek, tapasztaljátok meg, hogy ami történik, az valóság! Nem a társam találta ki, neki semmi köze hozzá. Ő beenged és elfogad engem, hogy ilyen módon szóljak hozzátok.

Negyedik

Ebben a beszélgetésben, ami közöttünk folyik, hadd szóljak most a negyedik törvényről... Ez tetszeni fog nektek, ha még nem hallottátok, tetszeni fog. Így hangzik, nektek szól: soha többé nem kell megismételnetek semmilyen elkövetkező életidőben azt, amit spirituálisan most tanultok meg ebben az életben, sem pedig a kihívásokat, mindazon dolgokat, amelyeken keresztülmentek. Lemúriai... minden, amit tanításként megtapasztaltál bármely elmúlt életedben is ezen a bolygón, azokat többé már soha nem kell újra megtanuljad. Az energia egyre kifinomultabbá válik, ahogy növekszik a végidőkben. Sok a tanulnivaló, ám néhányan közületek azért érezhetnek türelmetlenséget, mert ezeket már előző életükben megtanulták, mielőtt most ideérkeztek volna.

Ez hát a négyes számú alapelv: a tanulás örökkévaló. Soha nem kell elölről kezdeni, hát nem nagyszerű? Elmondom még egyszer, sokan vannak, akiket hallottunk így szólni: "Óh, ha ezt vagy azt még egyszer meg kellene tennem, ha ezen vagy azon még egyszer keresztül kellene mennem, soha nem jönnék vissza." (Kryon nevet). De igen, visszajöttök, csakhogy nem kell újra keresztülmennetek ezeken a dolgokon... igazatok van. Ez egy spirituális DNS-tulajdonság. Mondhatni, a szabad akarattal együtt kaptátok és csomagolták nektek. Kételkedő, még egyszer elmondjuk: lehet, hogy sámánok vagytok, de szabad választásotok van arról, hogy ezt a jelképes palackot nem nyitjátok ki. Semmit nem kötelező megtennetek. Az egész arról szól, hogy ti mit szeretnétek csinálni. Mindenkinek, aki azt gondolja, hogy a következő szintre lép, itt az ígéret: amikor kinyitjátok azt a palackot - kiengeditek a korszakok minden tudását, amely csak úgy ömlik rátok. Az indigó gyermekekben láthatjátok most ezt, és némelyik talán még ilyesztő is a számotokra. "Hogy lehetnek ennyire bölcsek és tehetségesek akkor, amikor nem is elég idősek hozzá? Mikor nem is mentek még keresztül azokon a dolgokon, amelyeken mi... és mégis ők tanítanak bennünket?" Elmondom nektek. A spirituális korsóik régi tapasztalatokkal teli lélekenergiával telítettek, hát ezért. Örökké tart a tudás - ez a jó hír. Soha nem mozdultok el visszafelé. Persze választhatjátok akár még azt is, viszont akkor tagadásban lesztek. Az az emberi lény, aki megtanulja a dolgokat és eltárolja a spirituális tégelyében - azokat már soha többé nem engedi el. Ez volt a négyes számú.

Ötödik

Nehéz ezt szavakkal leírni, elmondani... Amikor a felemelkedés útjára léptek, - amelynek sok elnevezése van - maga a puszta szándék a DNS-etek aktiválása, s ez a felemelkedés. Néhányatok számára a semleges gondolatminta befogadása - ezt a kifejezést használtuk erre régen. Ezért az ebben való elhelyezése a változásra adott engedélynek - maga az engedély a változásra. Ez az ötödik kozmikus törvény: engedély a változásra. Legyen ezért ismert és köztudott az, hogy az ötödik kozmikus törvény a változás. Ezt jelenti pontosabban: amikor benyittok azon az ajtón, és elkezditek a felemelkedés tudását megismerni, engedélyt adtok a Szellemnek, Istennek, - mindenkinek a hite szerint, - hogy megváltoztassa a dolgokat maga körül. Csak akkor tegyétek ezt meg, ha valóban így gondoljátok!

A szoba tele van mindazokkal, akik változást tapasztaltak maguk körül. Öten vannak közületek - furcsa módon (Kryon nevet) - olyanok, akik felmentek a hídra, és éppen most változnak meg. Ti pedig azt kérditek: "Megtegyem, vagy ne tegyem?" Tudom ám, hogy kik vannak itt. Nem gondoljátok, hogy szeretünk és támogatunk benneteket annyira, hogy ezen túllépve elkezdjétek a folyamatot? Tudom, hogy sokan nem úgy gondoljátok, de a dualitás nagyon erős. Mindig itt van, hogy piszkáljon benneteket. Félelemmel tölt el, és mindig itt lesz, hogy emlékeztessen arra: bolondok vagytok (Kryon nevet). De hazudik, és hát ez a munkája. Közületek vajon hány embernek van meg a bátorsága ahhoz, hogy a dualitást ünnepelje? "Köszönjük, dualitás mindazt, amit velünk tettél, mert emlékeztettél minket arra, amit nem akarunk soha többet." (Kryon nevet) Ez valóban hatással van arra, hogy átmenjetek-e a hídon vagy sem, ugye? Amikor a híd másik oldalára értek, megoldottátok a dualitás problémáját. "Állj mögém, mostantól én vezetek!" - mondhatjátok. Az soha nem hagy benneteket el, és olyan, mint egy csintalan gyermek a hátsó ülésen. Mindig tudatja majd veletek, hogy ott van, de már többé nem lesz a látóteretekben. Hátulról fog csak piszkálódni.

Már számtalanszor közvetítettem ezt. A társam beszélt erről valakivel ebben a teremben, így én megint közvetítem azt. Az ötös számú alapelv, a kozmikus törvény az, hogy életetek útján minden változásra engedélyt adtok, amikor járni kezdtek az ösvényen. A legnehezebb dolog pedig, amit tehettek - és a legszentebb is, amit felismertetek -, hogy megünneplitek a kihívást és a változást. Ez egy vadonatúj energiát helyez rá. Teljesen. Amikor megvan a bátorságotok, hogy ünnepeljétek ezeket a nehéz változásokat, érdemes megtennetek: áldjátok meg azt a DNS-etekben! A sejtszerkezetetek másképpen fogja kezelni őket, miután a főnök, - aki ti vagytok, - megáldotta azokat. Ha nem szeretitek őket, mert irritálnak, ha negatívak, és piszkálnak, akkor ebbe a csomagotokba, táskátokba tegyétek bele! Az egész sejtszerkezetetek azt mondja: "Ez egy rossz zsák, és mi ennek megfelelően fogunk dolgozni."

Kezdjétek el megünnepelni a nehézségeket, és figyeljétek meg, hogy a testetek hogyan reagál! Szomorúság, félelem, aggodalom, minden ilyen dolog... ezek emberi dolgok, drámák. Mind a hátsó ülést foglalják csupán majd el, nem fognak rátok telepedni semmilyen formában sem. Egy nap, már csak ennyit kap a dualitás - egy napot. Mondok nektek valamit, és szeretném, hogy emlékezzetek rá! Ne higyjétek, hogy visszacsúsztok. A dualitás lehet, hogy talán egy napra még foglyul ejthet benneteket, de azt mondom nektek, hogy mire a következő nap reggelén felébredtek, megint ellenőrzésetek alatt lesz. Néhányotoknak ezt sikerült levinni már tíz perc alá is. (Kryon nevet)

A teremben lévő felemelkedettek tudják, hogy miről is beszélek. Bátran kimondhatjátok: "Távozz tőlem félelem, távozz bánat és szomorúság." Érzékeny teremtmények vagytok? Tudnak benneteket a szavak bántani? A válasz az, hogy persze, hogy tudnak - az érzékenységetek miatt. Hogy szeretnétek felfegyverkezni ez ellen? Amikor valaki kritizál és csúfol benneteket, akkor az ösztönös reagálás helyett érezzetek kíváncsiságot! Elképzelhető, hogy esetleg igazuk van? (Kryon nevet). Közületek hányan képesek erre? Hát, nem sokan... de a mesterek igen. Figyeljétek meg a belső változást, amikor valaki rámutat egy hibátokra! Ti már készek vagytok arra, hogy azt mondjátok: "Meghallgatlak, hátha tanulok valamit." - ahelyett, hogy azt mondanátok: "Nem, nem akarom ezt hallani!" A társam megtanulta ezt.

A csomag része a változás, a megengedés, ezért ha legközelebb mély bánatba merülve ültök afelett merengve, hogy mi is történik, vagy változik az életetekben, akkor meg kell, hogy modjam, egy másik szobában rengeteg angyal ünnepel. A felkérés az, csatlakoztok-e ehhez, vagy sem? Nagyon emberi dolog az önsajnálatban dagonyázni akkor, amikor ünnepelnetek kellene - mindennap látjuk ezt. Később persze, amikor már minden rendben, ünnepeltek. Talán most azt mondjátok, nem tudtátok ezt. Ám következő alkalommal viszont már mondhatnátok, hogy ezt tudjátok előre, és válasszátok az ünneplést az angyalokkal a másik szobában. Ez volt hát az ötös számú.

Hatodik

Elmondom nektek, de lehet, hogy nehéz lesz megértenetek. A testetekben sejtek trilliói vannak jelen, mikroszkopikus nagyságúak, és mindegyikükben DNS található. Mégis, amikor valami történik az emberi testben, például olyan, mint a félelem vagy ijedség - az egész test egyként reagál, nemde? Még a könyökötök is tudja, amikor féltek, tudtátok? Egy picit izzad. Egész testre szóló élmény és tapasztalás ez, tudjátok jól. Amikor elvágjátok valamiteket, és sokkhelyzetbe kerültök, az egész szervezet részt vesz a sérülésben, ugye? Ez azért van, mert az egész test egy olyan kapcsolatrendszerre épül fel, amelyet még megérteni sem tudtok. Interdimenzionális kapcsolatok vannak a DNS-ek között, ami messze túlmutat az ismert szinapszisokon. Most elmondom, hogy miért is volt erről szó.

Ugyanis van itt valami hasonló, ám még nagyszerűbb, szavakkal nehezebben leírható dolog. A spirituális valóság, az áldott kvantumhologram az, ahol mindannyian spirituális szinten léteztek. Most pedig szeretnék nektek elmondani valamit kedveseim. Ha benyittok a jelképes ajtón, amikor közelítetek a felemelkedés felé, amikor győzelmet arattok az életetekben, amikor valami mélyreható dolgot ünnepeltek, amikor eljuttok olyan szellemi szintre, amelyen nem voltatok még azelőtt, amikor megtaláljátok Istent magatokban, akkor az egész szellemi test tudja ezt. Isten tudja ezt. Hajlamosak vagytok úgy tekinteni magatokra, mint egy homokszemre a végtlen spirituális tengerparton, vagy egyetlen angyalra, az angyalok tengerében. Ez a fajta gondolkodás teljesen a 3D fogságába van zárva. Amit nem láttok át, az, hogy nincs olyan, hogy különálló homokszem a spirituális tengerparton, mert az Isten része. Egy sejt a sok közül, és ami vele történik, arról mindenkinek tudomása van.

A hatodik törvény, a megszentelt, a következő: amint növekedtek, az univerzum tudja, hogy kik vagytok. Sőt, több mint tudja... erről némely szinten spirituális csoport-tapasztalaitok vannak. Minden egyes alkalommal, amikor egyik helyről a másikra mentek, vagy akár a szekrényben ültök, úgy téve mintha teljesen egyedül lennétek, az univerzum tud rólatok, és a győzelmetekkel együtt ünnepel. Amikor sikerül a kétség, félelem és szomorúság irányából felfelé mozdulnotok - az univerzum ünnepel. Ez az egyetlen módja annak, ahogy ezt el tudom magyarázni, ez az egyetlen lehetséges értelmezése a 3D-s felfogáson belül. Olyan tapasztalat ez az univerzum számára, amely az egész testet érinti, és mindaközben mindenki tud erről. Mit mond, mit sugall ez számotokra? Azt jelenti, hogy nem vagytok egyedül. Próbálj csak meg egyedül lenni, nem fog sikerülni! Spirituálisan ez teljességgel lehetetlen, erről beszéltünk már korábban is. Ünnepeljük hát a győzelmeteket ebben a teremben. Most beszéljünk erről! Tudom, hogy kik vannak itt. Néhányan újonnan jöttetek, néhányan győzelmet arattatok. Tudom, kik foglalnak itt most helyet. Fényletek, mert döntéseket hoztatok, és ennek következtében dolgok történnek. Kicsinek látszó, ám mégis fontos dolgok. Az egész univerzum veletek ünnepel... és ezt most már mindannyian tudjátok.

Amikor kiárasztjátok fényeteket, és elkezditek elküldeni olyan helyekre, mint például Szudán, ahol most azonnal szükség van rá... hajlandóak vagytok elküldeni fényeteket Afrikába is? Voltatok már ott valaha? Nem? Szeretném, ha gondolatban s lélekben már most elindulnátok oda! Ha így döntenétek, akkor az egész univerzum tudná, hogy megtettétek. Ez teszi a fényt annyira erőteljessé. A kozmikus intelligencia és a kvantumhologram aktiválásra került, s ti megkaptátok hozzá a fényt. Nem arról van szó, hogy ti külditek el erővel - egyáltalán nem. Ti meggyújtjátok a fényt, visszaléptek, és ránk hagyjátok a többit. Az első lépésnek azonban az emberiségtől kell jönnie, tiszta szándékkal. Valahonnan először ki kell ennek áradnia - és amikor ez megtörténik, mi mindannyian tudni fogjuk.

Ezért jöttem ma elétek, és elmondtam, mennyire sokat tudok rólatok. Beszélgetünk a tűz mellett veletek. Szeretlek benneteket azért, amit eddig tettetek, amit ezután tenni fogtok, és hogy mennyire sokat próbáltok tenni; valamint mindazt, amit ezen a bolygón a dualitással tettetek. Azokhoz is szólok, akik nem hisznek nekem: becsülöm a humanitásotokat, emberségeteket itt és most. Még akkor is, ha teljesen hitetlenek vagytok. Hallgatóim, a humanitásotok számomra csodálatos kincs.

Itt lenni a 11:11 idején, és annak energiájában, a 2012-es megújulás előtt: ezért születtetek meg. Nem véletlen, hogy halljátok, nem véletlen, hogy a székben itt ültök. Ez volt hát a hatodik.

Hetedik

A hetes számú. Már elmondtuk ezt is nektek, itt van hát megint, mert újra hallanotok kell. Kizárólag az öreg lelkeknek kell felébredniük. Az élet geometrikus előrehaladásában a bolygón már nem lehetséges az, hogy az öreg lelkek nagy számban visszatérjenek, ez nem így működik. (Kryon nevet) Újaknak kell érkezniük máshonnan, és ez így is történik. Több új lélek van, mint régi, számoljatok csak bátran utána (Kryon nevet). Ez azt jelenti, hogy sosem lesz az egész Föld lakosságából fénymunkás. Ám az öreg lélekre van szükség ahhoz, hogy fénymunkás legyen, szükség van az Akasha tapasztalatára. Még az újonnan jöttek is - néhányan az indigó gyermekek közül, akik eljönnek, és láthatóan hatalmas bölcsesség birtokában vannak - csak a megengedett specifikus tudással rendelkeznek. Ezzel a tudással ti nem rendelkeztetek, ez a Mágneses Háló igazítása miatt jött létre, és úgy növekszik, ahogyan ők ideérkeznek. De ők nem mindannyian öreg lelkek. Sokan közülük igen - és nyilvánvaló, hogy kik azok, és kik pedig nem.

Ez a megállapítás, a hetedik kozmikus törvény, az univerzum, az emberiség, a bolygó tekintetében a következő: az emberiség 1%-ának csak a fele az, akiknek fel kell ébrednie, hogy békét teremtsen a Föld bolygón. Ez bőven benne van az öreg lelkek paraméterében, akik itt vannak. Itt vannak még azok, akik ha meggyújtják a fényt, akkor az az Akasha fénye, amelyet az öreg lelkek hoznak fel a tapasztalataik mélységéből. A fény, amelyet el kell küldeni Szudánba, az Arab világba, és Palesztínába. Amikor Palesztínát említjük, akkor az egész régióra gondolunk, amit ma Izraelnek és Palesztínának neveznek. Azoknak, akik szenvednek a bolygón szerte mindenfelé, nektek kell látnotok azokat a dolgokat, amelyeket ők nem látnak, számukra ti gyújtjátok meg a fényt. "Miért én?" - kérdeznétek. Elmondom... mert ott vagytok annak az 1%-nak a közelében a bolygón, akik nem éhesen fekszenek le. Van szabadidőtök. Van egy percetek? Van-e kettő? Adjátok oda az emberiség maradékának a 11:11 energiájában! Ez a ti számotok, amelyhez tartoztok. Kedves emberi lény, még a kételkedő is a teremben: ide tartozol! Óh, persze választhatod azt, hogy ne csatlakozz hozzánk, de attól még ide tartozol. Ez az, amiért itt vagy. Adnál a Szellemnek két percet, mielőtt elalszol? Meggyújtod-e a fényt? Lesz-e bátorságod azt mondani: "Nem tudom, hogyan foglaljak állást, de hagyom, hogy a Szellem küldje tovább a fényt - mert tudja, hogy pontosan hol van a legnagyobb szükség rá, hogy megvilágítsa azokat a helyeket, amelyek sötétek - mert a kozmikus intelligencia pontosan tudja, mit kell tenni." Ez hát a teljesebb kép, a makro szint.

Mi a helyzet a mikro szinttel? Mi lenne, ha saját magatok számára is gyújtanátok fényt, behatolnátok a saját sejtszerkezetetekbe, és megtisztítanátok azoktól a dolgoktól, amelyektől meg kell tisztulnia? Mit szólnátok ahhoz, ha hosszú ideig itt maradnátok a bolygón? Mit szólnátok hozzá? Az emberiség nagyrészének nincs is fogalma arról, hogy globális szinten itt mi történt. Négyen vannak ebben a teremben, akik a másik energiában már nem élnének. Más kifejezéssel élve, halottak lennének. Közületek négyen. Az azonban egy másik idősík volt, egy régi idősík, a harmonikus konvergencia előtti. Meghaltatok volna, mert itt volt az ideje, a ti választásotok és elhatározásotok szerint. Négyen itt vagytok, akik nem lennének itt a régi energia szerint - és egyikőtök tudja is ezt, ám a többieknek fogalmuk sincs róla. Már ketten tudjátok és kettőnek nincs fogalma erről... (Kryon nevet) mi történt, amikor meghalhattatok volna? Egyikőtök éppen most, te voltál. A te választásod volt... de nem kell soha többé átélned azt a félelmet. Választhatjátok azt, hogy itt maradtok, tudjátok? Ez a fénymunkás dolga saját magával. Aki azt választja, hogy marad, és elküldi a fényt, aki az egészséget választja, aki azt választja, hogy megszabadul szokásaitól, mert tudja, hogy szokásai károsak az egészségére. Tudom ám, hogy kik vannak itt! Szabad a választás, tudjátok? Ez volt mind a hét.

Azt mondhatjátok, beszélgetésünk ezzel véget ért, de adok valamit még, amin elgondolkozhattok. Amikor néhányan itt ültök, és befogadjátok az energiát, amit nektek adok, - azokkal együtt, akiknek megengeditek, hogy körülöttetek legyenek, - szabad választásotok folytán, egy picit többel rendelkeztek most, mint amikor bejöttetek. Ez azt jelenti, hogy többel is fogtok távozni, mint amivel jöttetek. Ez azt jelenti, nem köszönhetek el tőletek, mert hazavisztek engem. Tudjátok, hogy miről beszélek. Ha ezt megtettétek, akkor mindig veletek leszek. Ez egy áldás, hogy egy emberi lény nem fél Isten szeretetétől. Áldás, ha az emberi lény nem fél a változástól vagy a gyógyulástól, ha nem fél attól, hogy átkeljen a hídon.

Valójában, ők azok a hatalmasok, akik megöröklik a Földet, és akik óriási részt vállalnak abból, hogy békét teremtsenek rajta, amelyet mi valóban lehetségesnek látunk. Az 1% fele csupán, és sokan közülük ma itt vannak. Ez az, amiért annyira szeretünk benneteket, kedves emberi lények.

És ez így van.

Kryon

Forrás: http://kryon.hu/2006.12.10.php

Lásd: Kryon Mester tanításai

* Akasha, Kryon meghatározásában az Univerzum vagy a bolygó életereje, a társalgás összefüggésének függvényében.

Kryon Mester üzenete, Lee Caroll által, élő közvetítés során átadva, Washington DC (Gaithersburg, Maryland) 2006. november 25.

(Fordította: Korpos Magdi)

Dátum
2006. 12. 10.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon