A „K” betű

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Tisztában vagyok azzal, hogy hol vagyok és a mai nap nagyszerűségével is. Ha tudni akarjátok, Isten nem a vákuumban létezik. Isten bennetek létezik és ezért teljesen tisztában van mindazzal, ami ti vagytok. Vannak, akik azt mondják, nehéz kapcsolatot teremteni Istennel és ez szigorú forgatókönyv szerint működik. Hadd mondjam el, mi az eljárás: Úgy hívják „létezni”. Isten ismer titeket. Amikor nem itt vagytok, akkor Istennél vagytok. Amikor nem itt vagytok, akkor Isten része vagytok és ez egy gyönyörű egység.

Most sok mindent szeretnék elmondani és ebben a jelenben érzékellek benneteket. Azokat is érzékelem, akik nem most hallgatnak ebben a teremben. Számomra ti mind a jelenben hallgattok engem, bár olyanok is vannak köztetek, akik nem ebben a mostban hallgatnak, vagy olvassák a közvetítést. Ti ezt jövőnek mondjátok. Néhányan itt vannak a teremben, de sokan vannak, akik nincsenek jelen ebben a teremben, ezért olyat teszek, ami nagyon nem 3D-s. Köszöntöm azokat, akik most hallgatják és olvassák a közvetítést, mert kedveseim, számomra ti itt vagytok a jelenben.

A számok szinkronicitása számunkra nagyon vidám dolog. A Kundalini körutazás szervezői egyszerűen kiválasztották az úticélokat, ahova el szerettek volna látogatni és talán nem is voltak tisztában vele, hogy az egész a 12-es számrendszerre épült. Ha megnézitek az Univerzum ciklusait, azok matematikailag a 12-es periódusokra épülnek. A 3-asokra és a 4-esekre épülnek a periódusok, de még az atomi és a biológiai szerkezet is. Csak akkor találkoztok páratlan számmal az atom szerkezetében, ha az atom potenciális töltést keres és ezt mágnesességnek hívják. De a biológiában és a normál életben előforduló ciklikusságot a 3-as és a 4-es szám jellemzi. Ha nem vettétek volna észre, ez a DNS-etekre is vonatkozik.

Tehát most megkezditek a Kundalini körutazást és ha még vannak is velünk olyanok, akik nem jönnek velünk végig a túrán, mégis velünk lesznek. Egy olyan tudatosságban látunk benneteket, ahol hetek múlva is itt lesztek velünk. Hetek múlva, ahogy ránéztek az óráitokra, velünk jöttök olyan módon, ahogy az a 3D-n túl működik. Mire elérkeztek az utolsó limai közvetítéshez, addigra 12 közvetítésen lesztek túl. Nem érdekes, hogy a szervezők véletlenül éppen 12 közvetítést szerveztek? Nos, ezek a dolgok helyénvalóan alakultak, tiszteletben tartva a Föld működésének módját.

Gaiával ma is a 12-es rendszer szerint navigáltok a 360 fok körül, nem pedig 5-ös vagy 10-es lépték szerint. Ha megnézzük a 12-es számot és összeadjuk az 1-et és a 2-őt, akkor a numerológia szerint a 3-as szám energiáját kapjuk. A 3-as szám egy katalizátor. Ez azt jelenti, hogy ha bizonyos elemek találkoznak, azok összeadódnak, vagy kikényszerítik egy harmadik energia létrejöttét. Ez az, ami pontosan történik. Most adjunk ehhez még egy szinkronicitást: a ti nyelveteken a kundalini szó 9 betűből áll. Ez a szám a teljességet jelképezi. Így elmondhatjuk, hogy az az átalakulási folyamat, amelyen most a Föld keresztülmegy, magában hordozza a 9-es számot. Valóban, ez a bolygó végső átalakulásának a kezdete. Eljön majd az idő, amikor történelmi határt fogtok húzni a 2012 előtt és után mért energia között. Az emberiség teljes története, ami 2012 előtt zajlott, egyfajta energiaként lesz értékelve és egy gyökeresen más energiát mérnek mostantól az emberiség történetében. Ez mutatja azt, hogy milyen hatékony potenciálok várhatók 2012 után.

Mások is voltak már előttetek

Most hadd mondjak nektek valamit: a Szellemnek nincs órája, mint nektek. Mi nem számoljuk az éveket és nem úgy látjuk a dolgokat, ahogyan ti, emberöltőkben mérve. Figyelj rám, öreg lélek: Te mindig itt voltál és itt is leszel. Gondoltad volna? Mérhetitek az életeteket a születésetektől a halálotokig, de ez az emberi időmérés módja, mert ez a ti 3D-s életetek. Mi ezt máshogy látjuk. Ti mindig itt vagytok. Lehet, hogy időről időre változik az arcotok, de ugyanaz a lélek vagytok, ugyanaz a Felsőbb-Énetek és ugyanannyi bölcsesség áramlik belétek ezen folyamatok miatt. Ezért, ahogy mi leírjuk a jövőtöket, mi nem úgy számoljuk az éveket ahogyan ti. Amikor azt mondjuk, hogy ez vagy az a potenciál, amely megtörténhet, ezt arra alapozzuk, ami már megtörtént más Naprendszerekben. Ti olyan dolgot tesztek, ami már megtörtént más bolygók társadalmában. Láttuk, hogy az energia hogyan működött ott és ez adja a példát arra, hogy hogyan működhet majd itt.

Beszéljünk most az ősökről. Miért van ez a prófécia a kundalini mozgásáról? Mi történik valójában? Ennek a jelenlegi közvetítésnek a címe a: Közvetítés a „K” betűről. A 12 tervezett eseményből 9 fog szólni a kundalini szó betűiről. A mai nap témája a kundaliniről szóló információ (képviselve a „K”-t), de nem olyan alapinformációkat adunk, amelyeket már elmondtunk. Nézd vissza és tanulmányozd a korábbi közvetítéseket, ha többet akarsz tudni a kundaliniről.

Tudtátok-e, hogy régebben a kundalini szó gyakran a megtermékenyülést, az élet megteremtését jelentette? Ha két ember egyesül, hogy életet hozzon létre, gyakran aktiválják a kundalinit saját testükben. Ez az, amit Gaia is tesz jelenleg és a hasonlat nagyon kifejező. Gaia kapcsolatban áll az emberi tudatossággal, ahogyan ezt ma már hallottátok (a közvetítést megelőző szemináriumon). Ennek van fizikai vonatkozása is és az emberi tudat is össze van fonódva Gaia tudatával. Ha az egyik elmozdul, akkor a másik is mozdul. Nem lehet őket elválasztani. Az egyik reagál a másikra. A jelenlegi energiában az ember inkább egy motorként működik, amely Gaiát hajtja. Azt mondhatjuk, hogy új élet született Gaián belül, a bolygón élő emberek hatására. Sohasem beszéltünk az összefonódásról ebben az összefüggésben, de a valóságos összefonódásnak a fizikai eredménye az, hogy kvantumszinten összeolvad a másikkal. Tehát összefonódott partnerek esetében az nem lehet, hogy csak az egyik fél kerül akcióba. Van egy toló és egy húzó mozgás, amely mindenre kihat, amivel összefonódásban van. Jelen esetben az ember a „toló” és a „húzó”. Ezáltal hatást gyakorol az emberi tudatosságra, ami változást gyakorol Gaiára.

Az ősök tudták, hogy el fog jönni az idő

Beszéljünk az ősökről. Miért érdekelte őket annyira ez a korszak? Miért van az, hogy már többezer évvel ezelőtt is ezekről az időkről szóltak a jóslatok? A Földön az indiánok sokkal inkább tisztában voltak a Földdel, mint bárki más, aki valaha is élt itt. Mi a valóságotok ma? Mi a tervetek a túlélésre? Ti ma a munkával, a családotokkal és talán a kormányotok gazdaságpolitikájával vagytok elfoglalva. Vajon mi volt az indiánok realitása? Két dolog: élelem és víz. Ennyi volt. Minden e körül a két dolog körül forgott és ennek a hajtómotorja az általuk harmadik legfontosabbnak tartott tudatosított dolog volt, Gaia. Az indiánok számára ez a hármasság szent fontossággal bírt: ők nem együtt kezelték az emberiséget régen, hanem férfira, nőre és Gaiára osztották fel. Ők ebben az energetikai hármasságban léteztek. Ha visszatekintetek a hagyományaikra, el kell különítenetek a férfi és női hagyományokat, mert mindkét nemet máshogyan tisztelték, de megegyeztek Gaiát illetően. A szertartások célja az esőcsinálás és az élelem előteremtése volt, melyet a földbe elvetett magok képviseltek. Ez volt az ő valóságuk és minden Gaiával függött össze. Minden képességük arra vonatkozott, hogy hogyan kell bánni a Földdel. A bolygóhoz fűződő kapcsolatuk volt a tudományuk és sok információjuk volt erről.

 

Lassan elkezdték megérteni az időciklusokat. Végül megértették az időjárási törvényszerűségeket, de olyan idők is voltak, amikor még nem ismerték azokat. Ezért imádkoztak Dél, Kelet, Észak és Nyugat isteneihez és ez elárul nektek valamit róluk. Azt, hogy az indiánok összes jóslata Gaia-tudatosságukon alapult. Nos, mit árul el ez nektek? Mindez a máról szól. Északon is, délen is, valahogy mindenütt tudtak valamit, pedig nem ismerték egymást. Az északi törzseknek fogalmuk sem volt a déliekről. Sohasem találkoztak. Száz és száz törzs volt, akik sosem látták egymást és mind arról jósoltak, mi fog történni éppen most. Így most azt kérem, gondolkodjatok el ezen. Nem úgy tűnik, mintha tudtak volna a tudatosság és Gaia közötti összefonódásról?

Valóban tudtak róla és ma az ő igazságukat halljátok, íme: A Föld 26.000 éves ciklusai alapján létezik egy együttállás és ebben van egy potenciális lehetőség az előremozdulásra és olyan energia megteremtésére, amellyel most találkozhattok. Minél közelebb kerültök ehhez, annál nagyobb a potenciális lehetőség. Most is, mint ahogy 600 évvel ezelőtt, úgy tekintettek erre a lehetőségre, mint tényre, nem egy potenciálra. Elkezdték feljegyezni ezeket a naptárba és ezeket láthatjátok a piramisok falain is. Kérdezzétek meg egy indiántól, hogy ez az, amire számítottak? A válasz az lesz, hogy igen, minden a terv szerint megy. Nem furcsa, hogy mi beszélünk nektek erről és nem az újságból tájékozódtok róla? A TV-ben sem hallotok erről, legalábbis nem az igazságot. Csak információfoszlányokat kaptok. A változás eredményei töredékekben jelentkeznek. Ha a nagy eredményt szeretnétek látni, akkor az emberiséget egy új realitásba kell vinni, de ez már a jövő. Mindenesetre már most láthatóvá válnak bizonyos változások. Foglaljuk tehát össze, mit is jelent ez a kundalini elmozdulás kontextusában.

A bolygó egy ideje érzelmileg polárissá vált és ez elsősorban azon alapszik, hogy hol élnek a legtöbben a bolygón. Idővel létrejött egy maszkulin Föld. Ha a népesség 80%-a északon él egy bizonyos tudatossággal, akkor az egész bolygó tudatossága ilyenné válik. Ez azonban nem azonos azzal a tudatossággal, ami délen alakult ki. Ha megnézitek a déli indiánok hitét és tanításait abból az időből, amikor még nem jelentek meg a gyarmatosítók, akkor látjátok, hogy a déliek tudatossága sokkal inkább feminin (lágyabb) volt. A valóságban északon maszkulin, délen feminin energiák voltak jellemzők, de mivel sokkal többen éltek északon, így a bolygó tudatossága általánosságban sokkal maszkulinabbá vált és a történelem is ezt tükrözi vissza. Most, hirtelen egy váltás történik és ettől kezdve bonyolultabb a dolog.

A ti realitásotokban úgy érzitek, minden lineáris. Nem látjátok talán, hogyan változik északon a tudatosság? Pedig ott van a változás. Ez elsősorban az öreg lelkek ébredéséből adódik. Nem abból, hogy milyen sokan ébrednek fel, hanem sokkal inkább a felébredettek energiamennyiségéből. Ők azok, akik itt vannak a teremben és sokan azok közül, akik hallgatnak és olvasnak bennünket. Még az is változik, ahogyan a bolygón működő energia mennyisége összeadódik. Lineárisból nem lineárisba megy át és Gaia, aki mindezzel összefonódott, elkezdi változtatni a kundalini központját, a bolygó szívcsakráját. Most nézzük, ki és mit csinál?

A mozgás nem lineáris

Először is: Gaia egy tudatos, érző, tökéletes és pontos energia, amely kapcsolatban áll veletek. Az előre megjósolt kvantumszintű változásnak köszönhetően, amely az események hatására jött létre, az emberiség elkezdett másképp gondolkodni és ez a gondolkodás tökéletesebb az öreg lelkek esetében. Gaia ezt észlelte és ő most véghezviszi a változást. Tehát Gaia is érintett és ez a mechanikája annak, ahogyan az energia mozog. Ti ezt azonban lineárisan látjátok és azt kérdezitek: „Hol van most a kundalini? Északról délre vonul, akkor hol van most?” Nos, hamarosan válaszolok erre, de a válasz más lesz, mint amire számítottatok. De most hadd mondjam el, hogy mit is jelent pontosan ez az elmozdulás.

Mi történik akkor, amikor a Föld férfi és női energiái először kiegyenlítődnek? Mivel járna ez? Ez azt jelentené, hogy megnövekedne az együttérzés. Tudjátok, hogy mit eredményez az együttérzés nélküli cselekvés? Háborút. A háború együttérzés nélküli cselekedet és egyben szeparálódás, ítélkezés és a lakosság figyelmen kívül hagyása. Tudjátok, mit eredményez az együttérző cselekedet? Együttműködést, egységet, békét, ítéletmentességet, toleranciát, megértést és a feltétel nélküli egyetemes szeretet kezdetét. Látjátok már, milyen változásról beszélünk? Változni kezd az, ahogyan gondolkodtok, mind magatokról, mind a külvilágról.

Az együttérzés növekedése

Mi az első gondolatod, ha először találkozol valakivel? Javaslom ezt, mint jó gyakorlatot a pszichológusoknak is. Hányan mondjátok ezt magatoknak, ha találkoztok valakivel: „Őt is az isteni energia teremtette, ugyanúgy, mint engem. Ezért üdvözlöm benne Istent, átkarolom és szívből megölelem.” Mi lenne, ha mindenki ezt csinálná? De hát nem így üdvözlitek egymást, bár vannak néhányan, akik ezt teszik. Ez a különbség a férfias és nőies energiák között a Földön. Az anyai energiák teszik ezt lehetővé és ez az, ami most a bolygón történik – az anyai energia megnövekedése. Ez itt növekedik és ezt a helyet Dél-Amerikának hívják.

Az itt már eonokkal ezelőtt felhúzott Kristályrács, most Észak fölé kerül egy olyan módon, ami még magyarázatra szorul. Ez egy belső magyarázat, míg külsőleg sok-sok változást fogtok tapasztalni. Látni fogjátok, ahogyan elterjed a tolerancia és az egység. Olyan dolgokkal többé nem fogtok foglalkozni, amelyek nem az egységet képviselik. El tudjátok képzelni, hogy az emberek ilyenek legyenek? El tudjátok képzelni, mi lesz akkor a politikával? (nevetés) Ez Kryon humor. De ez így lesz mindenütt, nem csak ebben az országban. Képzeljétek el, hogy nemcsak a kormányban, hanem az intézményekben, a szervezetekben, sőt az egészségügyben is együttérzéssel cselekszenek majd. Ez nagymértékben megváltoztatja majd a kínálatra szánt árukat. Látjátok már, hogyan változtat meg ez mindent? Igen, ezt már el is kezdtétek. Vannak már dolgok, amelyeket lassan elkezdtetek megváltoztatni az utóbbi 18 évben. Ezek a változások olyan lassan történnek, hogy észre sem veszitek őket.

Beszéljünk a ti kontinensetekről (a Dél-Amerikaiakról beszél) Mit láttok, ha visszanéztek 100 évvel korábbi időszakra? Milyenek a mostani kormányok az akkoriakhoz képest? Szabadon választhattatok akkor? Igen, de úgy tűnik nem volt jelentősége. Az életetek elég rövidnek tűnik és 70-80 év múltán megfordultok és újra visszatértek. Nem emlékeztek semmire, amikor visszajöttök, de ha meg tudnátok kérdezni az őseiteket ők emlékeznének. Egy gyarmatosítók által felszabdalt kontinensről és olyan helyről, ahol diktátorok irányítottak mindent, egy olyan helyre kerültetek, mint amit most láttok. Észreveszitek a meglepő változást az emberi természetben? Ha valaki az ember természetéről kérdezne, lehet, hogy azt válaszolnátok, az emberek mindig is háborúztak. A cinikusok pedig azt mondanák, az emberek mindig háborúztak és ez mindig így lesz. Mindig is lesznek diktátorok, mondanák. Nos, ha ez így van, akkor hogyan magyarázod azt, ami most Dél-Amerikában van? Lassan itt is változás történik, ahogyan a többi kontinensen is, lassan felkészülve a jelenre.

A földek fel vannak szántva és fel vannak készítve a magok elvetésére. A testetek megváltozik. Tudjátok, hogy mi történik, ha együttérzéssel cselekedtek? A szervezet sejtszinten megváltozik. Mi már közvetítettünk nektek erről és azokról a folyamatban lévő, intuícióra vonatkozó változásokról is, amellyel az ember majd megszületik.

A Kristályrács átkalibrálódik

Beszéljünk most Gaiáról, mert sok olyan dolog van vele kapcsolatban, ami változik. Egyről már beszéltünk nektek, de nem a ti nyelveteken (spanyol). Foglaljuk most össze: Létezik az a dolog, amit Kristályrácsnak hívnak. Ez egy ezoterikus (láthatatlan) többdimenziós rács. A kristály név annak a metaforája, hogy a rács őrzi a memóriát. Emlékszik a rezgésre. Emlékszik rád! Ez egy összetett dolog és nehéz megérteni a 3D-ben. Ahogyan élitek az életeteket, beleteszitek azt az energiát, ami ti vagytok ebbe a kristályrácsba. Az a fény, amit a spirituális munkával termeltek, lenyomatot képez a rácson. A sötét dolgok is lenyomatot hagynak a hálón. A háborúk és ugyanígy az együttérző cselekedetek is energia lenyomatot hagynak. Tehát mégegyszer, ez egy rács, amely tárolja az emberi cselekedeteket és a lenyomat eddig lineáris volt, – ami azt jelenti, hogy minden energia egyenértékű lenyomatot hagyott.

 

Most hirtelen nagyobb súllyal jelennek meg az öreg lelkek lenyomatai a rácson, mint az embereké általában. Így ez már nem lineáris energiaháló, hanem olyan rács, amely halmozottan tárolja a fénymunkás energialenyomatát. Tehát mostantól nagyobb súlyt kapnak a szeretetteljes cselekedetek, mint azok, amelyek szomorúságot vagy halált okoznak. Ez része annak, ahogyan a dolgok a jövőben működni fognak.

Még sok dolog van, amit elmondhatnánk a Kristályrácsról. Elmondhatnánk, hogyan válaszol, vagy hogyan működik. De már sokmindent közvetítettünk és még sokat fogunk mondani. Most viszont elmondok valamit, amit még nem hallottatok és ami nagyon érdekes. Mire gondoltok és mit vizualizáltok, ha Gaiáról beszélek? A Föld energiájára? Mire gondoltok, ha azt a szót halljátok, hogy Föld? Sokan a Földgolyót látjátok ilyenkor, ahogyan az űrben mozog. Igazatok van, mert ez Gaia tudata, maga a földgolyó. Gaia nem veszi körbe a földgömböt energiával, hanem ő a földgömb maga. Talán úgy érzitek, hogy Gaia csak a Föld felszínét alkotja, vagy a Föld kérgét? Ha így van, mi van a többi részével? Mi van a bolygó köpenyével? Mi a helyzet a maggal? Észrevettétek, mennyi dolog van még a Föld belsejében, ami nem látható a felszínen? Milyen kapcsolat van a köpeny, a mag és a kéreg között? Vajon van-e tudatosság ebben a kapcsolatban? Igen van és ezt magát Gaiának hívják.

Kedveseim, nem azért mondom el ezeket nektek, hogy bonyolítsam a megértést, hanem azért, hogy érezzétek, hogyan működik Gaia energiája. Ha fel akarod forrósítani a platnit a tűzhelyen, energiát vezetsz a fémbe és az felforrósodik. Megkérdezné valaki is, hogy hol található a hő a tűzhelyben? A válasz, nem. Az egész platni egyszerre melegszik fel és egyszerre hűl le. Hasonló az energia mozgása is a bolygón. A kundalini mozgása átjárja az egész Földet, nemcsak annak felszínét. Érthető ez számodra? Az, ami a Földön történik, az az egész Földön egyszerre történik.

Ha a kundalini mozgására gondolsz, ne kérdezd, hogy: „Hol van éppen most? Melyik országban van?” A kundalini energia az egész Földre vonatkozik, nemcsak egy-két pont közötti szakaszára. Ez kvantumváltás, ami nem lineáris módon történik. Mégis, az elmúlt években úgy beszéltetek a kundalini mozgásáról, mintha lineáris lenne, illetve Indiából és Tibetből indulva Dél-Amerikába érkezne. Az energetikai egyensúly megszülethet anélkül is, hogy a felszínen kelljen utazni hozzá.

Szóval az elmúlt években mindenhol egyszerre történt a változás a bolygón. Ez az egyik fajta tudatosságból a másikba való váltás, nem egyik helyről a másikra mozdulás. Most kezdhetitek érezni, hogy nőiesebbé válnak az energiák és ez kiegyensúlyozza a két féltekét, beleértve a Föld magját is. Ez nem a felszínen történik, hanem az egész bolygón. De elmondhatjuk, hogy az új egyensúly központját legjobban Bolíviában és Peruban lehet érezni. Ez azonban nem egy képzeletbeli országúton érkezett ide.

Néhány évvel ezelőtt volt, hogy Chilében a kundalini mozgásáról közvetítettem nektek (Valle Nevado, 2008). Ha megnézitek a kundalini metafóráját, az emberi testet átjáró kundalini mozgásra gondoltok, ami a testben feltérképezhető. Ez sokszor oda-vissza áramlik. Ebben az esetben ez annak a metafórája, amikor a magasabb tudatosságba történik az oszcilláció és vibráció. De most Gaiáról beszélünk: a köpenyről, a magról és a kéregről. Ti össze vagytok fonódva Gaiával és akkor, 2008-ban elmondtuk nektek, hogy a Föld potenciálisan meg fog mozdulni. Azt mondtuk, hogy attól a helytől délre fog bekövetkezni és ez így is lett (a 2010. február 27-i chilei földrengésről beszél). Még több is várható Chilében, ismét délen.

Szükség van minderre a mozgásra, néha fizikai szinten is. Gaia ismer benneteket és meg fog mozdulni, hogy az igazítások megtörténjenek. De ezek az igazítások többnyire olyan területeken történnek, ahol senki sem lakik. Kedveseim, ne féljetek ha látjátok, hogy ez történik. Ha látjátok, hogy kitör egy vulkán, ne fogjon el benneteket a félelem. Ehelyett legyen erőtök felemelni a kezeteket és azt mondani: „Köszönöm, Gaia!” Tudnotok kell, hogy ez a terület, most is mozgásban van (arról a helyről beszél, ahol a közvetítés folyik). Az öreg lelkek azonban még a tektonikus lemezek mozgását is meg tudják változtatni. A Föld olyan helyeken is meg fog mozdulni, ahol nem is gondoltátok volna és ha ezt tapasztaljátok, mondjátok: „Köszönöm Gaia!” Tudni fogjátok, hogy igazam van és hogy a tudatotok mindig kapcsolatban van a ti földetekkel, kedveseim.

A bolygó változik, az indiánoknak igazuk volt. Kezükbe vettek egy marék földet és azt mondták: „Ez az élet”. Ez többet jelent, mint amennyit ők tudtak és több annál, mint amit ti tudtok. Gaia tudatosságát és az emberiséghez fűződő kapcsolatát jelenti. Mindezek a dolgok az emberiség tiszteletben tartásával zajlanak. Többet is el fogunk árulni majd, ha a többi 9 betűről beszélünk.

Nos, elég sokat beszéltünk már. Kedves emberi lény, légy annak tudatában, hogy minden, ami ezen a bolygón történik, egy új jövő része. Eljön majd az idő, amikor mint kisgyermek visszatérsz, lehet hogy kétszer, háromszor vagy talán többször és azt a szót, hogy háború csak a szótárban találod majd meg, úgy definiálva, hogy ilyen dolog csak nagyon régen, a barbárok idejében történt és ilyen nincs többé. Mi ezt látjuk. Ennek a változásnak, a szeretetteljes cselekvésnek pontosan ez lesz az eredménye.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Megjegyzés: A Kundalini körutazáson 2012 októberében és novemberében, Kryon a „kundalini” szó minden egyes betűjéről tartott egy közvetítést. Ez a sorozat első közvetítése és a „K” betűről szól.

Dátum
2012. 10. 17.
Témakör