Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Információkat hoztam nektek a legelső sajátosságaimról a bolygó kezdetén, hogy az emberiség váltásban van és, hogy egy különleges céllal érkeztem, ami a mágneses rács váltása volt. Elmondtam azt, hogy a Kryon csoport ezt 2002-ben fejezi be és utána távozik, ahogyan meg is tette. Mindez válaszul történt arra, amit emberiségként megvalósítottatok. Néhányatok elvégezte a számításokat és felismerte, hogy mindez így van a napéjegyenlőségek precesszióján belül – egy 36 éves ablakon belül, ahol a Napotok együttállt a galaxis középpontjával – a bolygó 26.000 éves keringésének a kezdetén és a végén.

Ez a csillagászati sajátosság szintén egybeesik ezoterikusan (metafizikailag) azzal, amit az ősi bölcsek elmondtak, hogy ez egy döntő pont az emberiség számára, amely a legfontosabb lesz az összes közül, egy, amely borzasztó nagy energetikai célt hordoz magában. Ez az, amiért megérkeztem és ha megnézitek az első kommunikációimat, meglátjátok, miért is érkeztem. Azért, mert valami történt az emberiséggel, aminek hatása van a jövőtökre is. 22 évvel ezelőtt mondtam el ezt nektek és 1993-ra megvolt a publikáció (Kryon első könyve). Most itt vagytok 2012-ben és mindezen évek után pontosan az van, amit megmondtunk. Mi akkor elmondtuk nektek a lehetőségeket. Néhány az emberiség lehetőségévé vált, néhány pedig nem. Mi csak lehetőségekkel foglalkozunk, de a legerősebbek, amelyekről beszéltünk, mára a jövőtökké váltak.

Másodszor, szeretném, ha emlékeznétek arra, hogy amikor erre a bolygóra érkeztetek, mindegyikőtök egyedülálló volt. Nem számít, hogy hány évesek vagytok, amint itt ültök, mindegyikőtök egy öreg lélek. Az öreg lelkek azok, akik hajlanak arra, hogy ráhangolódjanak, meghallgassanak és elolvassanak egy olyan üzenetet, mint ez is. Ezt is elmondtuk már korábban. Tehát amink van, az egy páratlan csoport. Szeretném ha emlékeznétek az igazság szikrájára, mint amikor megérkeztetek. Frissen, a kvantumnélküliségbe, ami elzárja magát a memóriátoktól és csilingel a füleitekben, amikor babaként ideérkeztetek: „Ez az az élet, amely más lesz.”

Vannak köztetek olyanok, akik még fel is tették a kérdést, hogy: „Miért élek?” Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Amikor mindenhol sötétség volt körülöttetek, amelyet körülmények és helyzetek okoztak – néhány ezek közül egészségügyi volt –, mi ott voltunk. Elmondom nektek, hogy miért vagytok itt. Azért vagy itt, hogy befejezd ezt a feladatot, amelyet oly sok évvel ezelőtt kezdtél el, öreg lélek! Ez a döntő pillanat és az én nézőpontomból, ezen már túl is vagytok.

Nincs lecke előttetek, mivel már túl vagytok rajta. A ti idővonalatokban, még 18 év van benne (a precesszió miatt). Tehát, ennek az évnek a végén, a 2012-es jelzés a napforduló pontnál, egyszerűen csak egy ünneplés a 3D-s időben. Ez az, ahol azt ünneplitek, hogy megcsináltátok. Nekem elég annyit mondanom most, hogy azok, akik ezt a felvilágosult helyet – amelyet Földnek hívnak – alkották, tudják, hogy megcsináltátok. Már ünneplések zajlanak az égben és már történnek olyan dolgok a bolygón, amelyet megmondtunk, hogy megtörténhetnek. Aztán vannak olyanok is, akik aggódnak.

Kardok hídja, felfedve

Át szeretném adni nektek azt, amit én a „Kardok Hídja felfedésnek” fogok hívni. Itt van egy kifejezés, amelyet sokat említettünk a múltban. Elmondtuk nektek, hogy a végén – azaz, a bolygó régi paradigmájának a végén (most) – meg fogjátok tapasztalni a Kardok Hídját.

Hadd mondjak el nektek néhány lehetőséget a jövőről, a közeli jövőről. Ez nem olyan, ami innentől számítva generációnyi távolságban fog megtörténni, hanem ami sokkal inkább most. A Kardok Hídja itt van. Néhányatok kikövetkeztette ezt az információt egy olyan formában, amelyet ezután összehasonlított az ősi próféciákkal a szentírásokban. A legjobbat próbálták kihozni magukból, hogy összeegyeztethessék a dátumokat és az eseményeket. Néhányan közületek még azt is mondták, hogy: „Ah, a Kardok Hídja: ez kell, hogy legyen az az időszak, amikor háborúk lesznek a bolygón. Ez a világvége és ez már itt van.” Elmondom nektek kedveseim, hogy a világvége egy másik Földön történik, egy másik időben! Kiiktathatjátok ezt a jövendölést, mint valami olyasvalamit, ami nem veletek fog megtörténni.

Elmondom újra, kedves emberi lény: Ne nézd a múlt jóslatait és ne alkalmazd bármire, ami itt folyik. A múlt jövendölése szerint te meghalsz az ezredfordulón, emlékszel rá? Mégis itt vagytok 2012-ben! Túlhaladtatok az ősök, a bolygó bennszülöttjeinek jelenlegi jóslatán, akik az észak és dél egybeolvadását látták – tovább a tollaskígyó próféciájába, a kondorkeselyű és a sas próféciájába. Ez az energia egy olyan módú mozgása a bolygón, amelyet egy „modern kori” jós sem jósolt meg soha. Helyette inkább a bennszülöttektől származik, mivel ők láttak néhány olyan időfraktál lehetőséget, amely az emberiség 5. döntő pontba történő áthaladását mondja el, illetve a továbbhaladását a következő részbe, melyet mi az emberi tudatosság nagy váltásának nevezünk.

Mi fog történni legközelebb? A Kardok Hídja. Engedjétek meg, hogy elmagyarázzuk. Engedjétek meg nekünk, hogy elmagyarázzuk, mi járt a fejünkben, amikor közöltük veletek ezt a kifejezést. Megkérünk titeket, hogy ne építsetek rá semmi olyasmit, amit nem mondunk most el nektek. Ne vetítsetek rá többet, a megadottnál. Ne próbáljatok meg kitalálni elrejtett jelentéseket azon belül, amit megadunk nektek, mivel megadom nektek az összes jelentését most.

A híd

Ez nagyon lényegre törő. Ez egy híd, tehát nézzük ezt először. Mit csinál egy híd és miért kell lennie egynek? Nos, gratulálok kedveseim, mivel egy forduló pont nem mindig egy híd. Néha az egy szakadék, egy szakadék, amelybe az emberiség beleesne, tehát mindent elölről kellene kezdenie. Vagy talán egy forduló pont, amelynek nincs is egyáltalán hídja, ami azt jelenti, hogy minden változatlan marad. Nem lenne változás és több mindenetek lenne mindabból, amitek van – egy jövő, amely sehol sincs és soha nem volt megírva. De ez nem az, ami éppen történik.

Oh, ezt sokszor megírták már, de ez nincs a régi szentirataitok között, kedveseim. Lesznek új írásaitok, jóval azután is, hogy a partnerem eltávozik. Óh, vissza fog térni, de sokkal ezen rendkívüli élet után, új szentiratokat fognak írni azok, akiket majd a nap prófétáinak fogtok tekinteni. Arról fognak beszélni, ami a bolygón fog bekövetkezni és látni fogják az emberi természetben bekövetkező változást. Látni fogják, hogy ami felé hajlunk, az az emberiség testi kvantumizálódása, a kezdete annak, ami a plejádiakkal olyan régen megtörtént. Ez meg fog történni itt is, amint átkeltek a hídon.

De ez a távoli jövő. Mi van a jelennel? A híd, amelyen átkeltek a létezés régi paradigmája és az újabbak között van. Végül is a teljes emberiség át fog kelni rajta, de ebben a pillanatban ez annyira új, hogy azok, akik igazán átkelnek rajta, azok a nagyon öreg lelkek. Azért, mert ők az egyetlenek, akik látják ezt és készen áll rá az Akasájuk. De nektek tudnotok kell azt, hogy: Ez a híd mindenki számára létezik és amint átkeltek ezen a hídon, – metafórikusan – mások követni fognak titeket. Át fognak kelni rajta és még csak nem is fognak tudni róla. A valóság egy új fajta hitébe kelnek át.

A „mit várjunk el” régi paradigmájáinak az elengedése – a következő. A jövő új paradigmáinak az elfogadása háború nélkül – a következő. Másféleképpen tekinteni egy civilizációra, mint amelyet valaha is mondtak nektek, hogy lehetséges – a következő. Elengedni a régi félelmeket, amelyeket olyan sokan éreztek, olyan sokáig azzal kapcsolatban, hogy mi várható – a következő. Ez a híd. Ez egy gyönyörű dolog. A tény, hogy van egy híd egyáltalán, egy csodálatos dolog.

A hidat hosszú időn át készítették. Szinkronisztikusan mi nem tudtuk egészen 30 évvel ezelőttig, hogy egy híd fog megjelenni. Ez mutatja azt, hogy mennyire új ez az energia. Az emberiségnek szabad választási lehetősége van, de akkor nem volt erős lehetőség arra nézve, hogy az energia megteremti-e a híd létezését vagy sem. De egy kis lehetőség volt rá.

Az 1987-es Harmonikus Konvergenciára mi tudtuk azt, hogy a híd megépült. 1989-re, a szuper építmény a helyén volt. 1993-ra, a híd ott volt. Ekkor elkezdtétek meglátni a Szovjetunió bukását és az európai ellenségek egybeolvadását egy gazdasági szövetségbe. Az ötlet, hogy össze tudjatok rakni dolgokat ahelyett, hogy szétszakítanátok őket egymástól, új volt. A diktátorok elkezdtek megbukni és a híd a helyén állt. Az emberiség nagyobb többsége még csak észre sem vette, mivel annyira lassan történt. De ti éreztétek, hogy jön a váltás, ugye? Ez az, amiről a híd szól.

Mit mondtunk nektek el a hídról? Valójában nem sokat, kivéve azt, hogy a hídon átkelést a régi energiájúak nem fogják kedvelni. A régi energia nem akarja, hogy megmeneküljetek! A régi energia nem akarja, hogy átkeljetek a hídon, mivel az nem tud rajta átkelni. Tudtátok ezt? Nem tud rajta átkelni. Az emberi természet régi paradigmái, amiket ezekről az évezredekről tudtatok, mind a híd régi oldalán kell, hogy maradjanak. Nem tud átkelni rajta, mivel a híd elutasítja mindazt, ami nem a szeretetben, a könyörületben és a fényben van. Azok a dolgok, amelyek sötétek, beleértve a múlt emberi természetet is, nem lesznek képes átkelni. De azok, akikhez én beszélek most, már a hídon vannak. Ez volt a terved öreg lélek és ezek azok a szavak, amelyek a füledben csengenek a mai napig. Ezek azok a szavak, amelyek a születésed fuvallatakor csengtek, hogy ez ebben az életedben megtörténhet. Tehát mi fog most következni?

Kardok

Hadd beszéljünk most a kardokról: Amikor meghalljátok a kard szót, az első dolog, ami erről az eszetekbe jut az a harc. A Kardok Hídja egy harc és mi ezt el is mondtuk nektek. A kardok metaforikusak és sok dolgot jelentenek, így engedjétek meg nekünk, hogy elmagyarázzuk nektek azokat a dolgokat, amelyeket szeretnék, hogy jelentsenek most a számotokra.

Az egyes számú: Csakugyan egy fegyver egy harcban. Egy harc közeledik. „Kryon, ez azt jelenti, hogy háború közeledik?” Potenciálisan, igen. Most elmondjuk nektek, hogy a Közel-Kelet forrong. Észrevettétek, ugye? Mit tudsz a Közel-Keletről kedvesem? Kezdjük el vizsgálni a dolgokat egy pillanatra. Milyen energiában nőttetek fel? Mi volt a Közel-Kelet energiája? A '40-es években, milyen volt az energia? Izrael állam megalapításával, mindkét oldalról felépítettétek a gyűlölet falait. A fal olyan vastag volt, hogy mindkét oldalon a gyerekeket egymás gyűlöletére tanították, amint meg tudták érteni a nyelvet. Elmondták nekik, hogy kik az ellenségeik. Nos, hol voltatok akkor?

Néhányatok nem volt még itt. Abban az időben, amikor megérkeztetek, fiatalkorotokban, tudatában voltatok a Közel-Keletnek? Nem különösebben. „Mivel kapcsolatos a gyűlölet?” – kérdezhetnétek. Mi lenne, ha azt mondanám nektek, hogy ez egy családi viszályról szól? Egy zsidó mester két fia bonyolódott bele. Az egyik az arabok őse lett, a másik zsidó maradt. Ők nem akarják ezt meghallani, de ők mind zsidók. (Ne mondjátok el ezt nekik.) Ha rápillantotok a családfára, ez teljesen nyilvánvaló. Mégis ez a teljes és totális alap felállása mindegyiküknek a megoldására vagy a háborúra. A felállás miatt tűzvészbe torkolna a világ, amelyet ez a gyűlölet hozna. Ez áll Nostradamus próféciájában és a szentírásaitokban, de ez már többé nem a bolygó próféciája. Mégis, a gyűlölet még létezik. A gyűlölet ma is éppolyan hatalmas, mint akkor volt, de hol volt az egész terrorizmus 40 évvel ezelőtt? El volt szigetelve.

Az izraeliek, palesztinok és a környező térségben lévők szították az egészet, de ez most látszólagosan mindenhol jelen van – és ti aggódtok. Miért is lenne így? A válasz az, hogy a régi energia boldog volt emiatt a nagy gyűlölet miatt, mert ez tovább folytatódott volna és soha nem kevert volna bele kívülállókat. A kívülállók hajlamosak nemkívánatos fényt hozni az összejövetelre. Hirtelen, az egész Föld belebonyolódott és láthatja a teljes forgatókönyvet maga előtt. A régi gárda háborút akar, éppen úgy, mint az összes régi korszakbeli elődük. Azok, akik a hídon állnak fényt hordoznak és mutatják a Földnek, hogyan keljenek át a hídon. Sok fiatalabb izraeli, palesztin és iráni hordozza a fényt! Minden a régi gárda miatt van és dühösek, mivel elvesztik a „gyűlölet csatáját”.

Lesz háború? Mi fog történni? Érzed a forrongását, ugye? Néhányan közületek nem akarnak híreket nézni azért, mert félnek attól, hogy mit hoz a holnap és még csak vége sincs az évnek! Lesz háború?

Hadd mondjam el nektek kedveseim, hogy éppen most, amikor beszélünk hozzátok, létezik egy lehetőség arra nézve, hogy lesz egy kis háború a Közel-Keleten. Nektek azt mondták, hogyha bármilyen háború is tör ki a Közel-Keleten, akkor az egész világ csatlakozni fog hozzá és nem ti fogjátok okozni. Elmondom nektek, hogy ez egy régi paradigma, mert ha és amikor ez megtörténik, nézzétek figyelmesen, hogy ki nem dönt amellett, hogy csatlakozik a háborúhoz. Azért, mert egy újfajta tudatosság van születőben ezen a bolygón és elmondom nektek: korrektségből, mivel mi látjuk a lehetőségeket előttetek a jövőben. Egyáltalán nem fogja befolyásolni a hidat az, hogy van-e háború vagy nincs.

Ami végül is történni fog Iránban, az ugyanaz lesz, nem számít, hogy mi a helyzet. Elmondom neked, hogy miért. Mert nincs senki, aki átvenné a régi gárda helyét. Nem nevelnek fel egyetlen fiatalt sem! A régiek a gyűlölettel azok, akik mozgatják a sakktáblán a figurákat, mintha ők képviselnék az egész nemzetet, de ez nem így van. Eljön az idő – talán akkor, amikor a helyzetet tovább súlyosbítja egy háború –, amely megteremti a forradalmat abban az országban. A túlnyomó többség, nem akar háborút.

Kérdezzetek meg egy izraelit, hogy akar-e még egy másik háborút. Azt fogják mondani, hogy nem, de félnek attól, hogy az ellenségeik el fognak hozni nekik egyet. Kik az ellenségeik és mi az, ami változik kedveseim? Azt gondoljátok, hogy tudjátok, hogy mi történik Szíriában, Egyiptomban és Líbiában? Azt hiszitek, hogy tudjátok? Engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy annak az átkalibrálása van folyamatban, hogy mit hisznek és kik az ellenségeik. Ez arról szól, hogy mit szeretnének a kormányaiktól. Engedjétek meg, hogy elmondjam, – amit talán nem láttok vagy 20 évig – hogy iskolákat és kórházakat akarnak. Azt akarják, amik nektek már megvannak a boltjaitokban. Szabadon akarnak imádkozni a prófétáikhoz, anélkül, hogy egy kis csoport megmondaná nekik a szabályokat, hogy hogyan is kellene ezt tenniük. Mohamedet akarják tisztelni a saját módjukon és látni benne Isten szeretetét, amire teremtve lett. Ez az, ami zajlik. Ez a csata. A probléma az, hogy a régi energia harcolni fog, mivel el fogja veszíteni a fennhatóságát, ha megkapják azt, amit akarnak.

Egy paradigmaváltás van folyamatban és ezt most először fogjátok látni. Lehet, hogy nem lesz szép látvány, így azt szeretném, ha türelmesek lennétek. Ne vegyétek elő azt, amit Nostradamus mondott az utolsó pillanatban és ne mondjátok, hogy: „Neki igaza volt.” Semmi, amit ő mondott, nem valósult meg 1987 óta. Ne vegyétek elő a kinyilatkoztatásokat a szentírásokból és ne húzzátok elő azokat a szavakat, amelyek 30 éve nem igazak. Semmi nem történt úgy, ahogy mondták, hogy meg fog. Az egyedüli dolog, ami igazul cseng az, hogy még mindig problémák vannak a Közel-Keleten.

A prófécia összes négysorosa a padlóra esett és nem teljesedett be. Az időzítés nem jó számukra, hogy most történjenek meg. Nézzétek meg. Ó, még mindig vannak olyanok, akik mondják: „Ez megtörténik, ez megtörténik, ez megtörténik!” Azért, mert ők befektettek a félelembe és az irányításba. Néhányuk tulajdonképpen azt akarja, hogy megtörténjen. Úgy hiszik, hogy a csúcspont, az Istenhez való hazaérkezés gyönyöre lesz. El szeretném nektek mondani kedveseim, hogy ti mindannyian hazamentek! De a hazavezető út egy háború nélküli Földön vezet át a hídon. Ez az a híd. A régi energia nehezen adja az életét.

Mi mást jelent még egy kard?

A kard egy szimbólum, a metaforikus szimbóluma az igazságnak. A Kardok Hídja az igazság hídja. Néha ünnepségek alkalmával kardokat kereszteztek magatok felett, értitek ezt? Ez az, ahogyan mi látjuk. Kemény lesz az út a híd előtt? Igen, de ezt tudtátok kedvesem mielőtt megjelentetek a bolygón. Ez nem kell, hogy világháborút jelentsen és nem is fog.

Vannak, akik éppen most rendezik annak a kérdéskörét, hogy folytassák-e a gyűlölködést a Közel-Keleten vagy sem. Ők nem bíznak egymásban, de nem is szeretnék folytatni ezt olyan módon, ahogyan eddig tették. Vannak diktátorok, akik elmennek, vagy már elmentek és olyan vezetőkkel lettek felcserélve, akik türelmesebben és gyengédebben kezelik a helyzetet a szomszédaikkal. Ez azért van, mivel felismerték, hogy iskolákat, kórházakat és utakat, valamint biztonságot szeretnének a gyermekeik számára. Nagyon nehéz ezt elképzelnetek?

A média belelovalja magát a horror történetbe és azt mondja nektek, hogy elpusztítják egymást. Én meg szeretnélek kérni arra, hogy beszéljétek ezt meg velük. Ne azokkal beszéljétek meg, akiket a hírekben láttok, inkább az anyákkal és az apákkal, akiket nem láthattok a hírekben. Akiknek ugyanaz a vallásuk, mint akiket a hírekben láttok. Ők azt fogják mondani nektek, hogy: „Adj nekünk békét, hagyj minket, engedd meg, hogy a saját kultúránkban magunktól fejlődjünk. Nem akarunk bombákat gyártani. Könyörületet szeretnénk.” Ez a híd. Lehet, hogy rosszabb lesz mielőtt jobb lesz és ezt sokszor elmondtuk nektek. De ez az, amiért itt vagytok.

Lassan a kevesek, akik a gyűlöletet fenntartják, keveseknek is fognak látszani. A többség megismerteti a véleményét és fel fogják váltani a keveseket.

Amit ezután fogtok tenni, az nagyon fontos. Mi lesz az? Félni fogtok tőle, vagy szenvedélyt fogtok érezni iránta? Megértitek, felálltok és elindultok átkelni a hídon? Meglapultok egy sarkon és aggódtok amiatt, hogy mikor fogjátok meglátni azt, amit vártatok? A régi energia nehezen adja meg magát. Az igazság kardja aktív, jól érzi magát és az igazság érvényesülni fog a fényben.

Milyen más igazság lehet még itt, amit felismertek? Mi az igazság azzal kapcsolatban, ahogyan a dolgok egy könyörületes Földön működnek, ahol nem lehetnek olyan becstelen eredményeitek, mint amilyenek most vannak? Az üzleti világ meg fog változni, a kormányok meg fognak változni és a bankrendszer is meg fog változni. Megdöbbentetek ezek miatt? Egy nap megtudjátok, hogy valójában megváltoztattátok a bolygó legsötétebb sarkain lévő dolgokat is. Ez nem az, amit bárki is várt volna. Fel fogjátok ismerni, hogy mássá tettétek.

Én Kanadában vagyok és tudom, de el fogom mondani – azoknak, akik hallgatnak és olvasnak az amerikai közönségben –, a következőket: Készüljetek! Mert vannak olyan intézmények, amelyek a bukás szélén állnak. Olyanok, amelyek nem becsületesek és sohasem lehetne megmenti őket kisegítéssel.

Ismét elmondjuk, hogy a legnagyobb a gyógyszeripar, ahogy korábban is elmondtuk már nektek. Ez vitathatatlan. Ha nem most, akkor egy évtizeden belül. Ez vitathatatlan és harcolni fognak, hogy életben maradhassanak. Ők nem fognak átkelni a hídon. Azért, mert a híd másik oldalán egy új út található, amely nem csak a gyógyszerek számára, hanem a gondoskodás számára is létezik. Olyan paradigmák, melyekről még nem gondolkodtak, amelyek nem képviselnek egyetlen jelenleg létező rendszert sem, olyan fiatalok által fog létrejönni és kifejlődni, akiknek olyan fogalmaik vannak, melyekről az idősebbek semmit sem tudnak. A dolgok, melyeknek ma nincs becsületük, holnap el fognak bukni. Csak készüljetek. Ez mind annak a része, ami a híd másik oldalán van. A régi energia nem fogja szeretni és tiltakozni fog.

Új módok fognak születni az elektromos áram létrehozására, új módszerek a víz tisztítására, új módok saját magatok táplálására. Ez mind a híd átkelése után található, a jövőben. Ott van arra várva, hogy átkelj. Ne féljetek. Megvilágosodó, ez az, amire vártál és ez a jövő, amit szerettél volna. Ez az, amiért megszülettél és amiért most élsz. Nem számít, hogy hány éves uram. Ne azokat az éveket számold, amelyeket úgy gondolod, hogy megéltél, ne menj oda, csak ne tedd meg.

Azt szeretném, ha úgy tekintenétek az életetekre, ahogyan mi teszünk – az összes életeteket tekintsétek, amit valaha megéltetek, azzal az energiával, amelyet ti teremtettetek meg ezen a bolygón éppen most, saját magatok, azért, mert ez az, ahogyan a Szellem tekint rátok. A lábnyomotok a Földön hatalmas és amit most azzal tesztek, hogy átkeltek a hídon, az óriási. Csak az öreg lelkek, a felhalmozott életeikkel maguk mögött, tudják a hidat mozgatni és gyorsan átkelni rajta.

Az utolsó tulajdonság

Az utolsó dolog a kardokkal kapcsolatban az ünneplés. Mi történik akkor, amikor az emberi lények keresztezett kardok alatt sétálnak? Mi az általános ötlet erről? A házasság, ugye? Szóval engedjétek meg, hogy végezetül átadjuk nektek a hídon történő házasság szimbólumát. Ez annyi jelentést hordoz magában! Ez egy házasság azzal, ami volt és ami lehetséges. Ez a könyörület és az emberi lélek egybekelése, ez a lélek egységeitek egybekelése a teremtő magokkal (a plejádiakkal), ez a két Éned egybekelése! Az az észak és a dél összetalálkozása. Ez csodálatos. Ez a Kardok Hídja.

Talán itt vagytok ma, vagy hallgatjátok illetve olvassátok ezt és ez az egész új számotokra, így azt mondjátok, hogy: „Én nem tudom, hogy én egy öreg lélek vagyok-e. Részese vagyok az átkelésnek? Át fogok kelni a hídon?” Engedjétek meg, hogy elmondjam nektek: Ne elemezgessétek ezt! Tényt fogok veletek közölni. Ha most hallgatjátok ezt (vagy olvassátok), akkor a részesei vagytok! Ez az egyetlen oka annak, ami az oldalhoz vezetett titeket, a székhez, a hallgatáshoz, az olvasáshoz vagy a tudáshoz. Ha érdeklődést éreztek, akkor a részesei vagytok. Talán némelyikőtök hitének felfüggesztésére késztethet ez amiatt, hogy hogyan is van ez az egész, de ti a részesei vagytok! Elmondom újra: Ne analizáljátok túl! Sokan fognak felébredni és követni. A híd ott fog állni, amíg éltek.

Mit fogtok most tenni? Csak legyél, öreg lélek. Menjetek dolgozni és mutassátok meg a fényt ott. Mutassátok meg, hogy van bennetek könyörület azok iránt, akik körülvesznek titeket. Menjetek haza a családotokhoz, akik talán nem hisznek ebben és ne ítélkezzetek felettük. Ehelyett, mutassátok meg a könyörületeteket feléjük, hiszen bennetek van Isten egy része. Gondoljatok arra, amit a mesterek tennének most. Ők nem ítélkeznek, hanem ünneplik az életed! Nem számít, hogy ki van előttetek, ünnepeljétek az életét! Legyetek egy könyörületes Isten példája és annak az isteni magnak, aki bennetek van. Ez fogja meghatározni a jövőtöket. Ne féljetek.

Az, amit a média ad ezt követően számotokra, hogy mi történik a Közel-Keleten, mi történik az elkövetkező években, csupán a régi energia reakciójának a része lesz. A sötétség nem tud átkelni a hídon és ezért el fog pusztulni. Ezalatt nem az embereket értem. Magát a gyűlölet energiáját értem ezalatt, ami el fog pusztulni és történetesen távozni fog. Ez az ígéret és azokhoz beszélek, akiknek teljes és szabad akaratuk van ahhoz, hogy ezt megváltoztassák. De elmondom nektek, hogy ezt nem fogják megtenni, mert túl nagy a nyomás. A labda már elkezdett gurulni.

Már 20 éve látjátok az eljövetelét. Jogotok van a Földön a békére. Ez az az idő, amit elterveztetek. Vannak példák erre, a plejádiak megtették, az orioniak megtették, az orktúriaiak megtették. A bolygórendszerek szüleinek szüleinek szülei – amelyben benne vagytok –, megtették. Most ti teszitek meg. Egy hosszú folyamat áll előtettetek, amíg a régi energia utolsó emléke is meghal. Újra el fogom mondani: El fog jönni az az idő, amikor majd visszatekintetek a mai napra és azt fogjátok mondani, hogy: „Milyen barbár volt az emberiség!” Ez az, amit mi látunk öreg lélek, a mai napon.

Ez az, amit mi látunk.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2012. 09. 29.