Kedves Kryon!

Éveken át rendszeresen vissza tudtam emlékezni legtöbb (éjszakai) álmomra és próbáltam megfejteni, mit is jelenthetnek és mi az, amit megtudok belőlük magamról. Ma jött néhány gondolatom. Elmondanád-e véleményed róluk, meg az ébren álmodásról? Gondolataim a következők:

Az álmaim azonosak a képzeletemmel és a valóságommal is? Azt hiszem, hogy az álomkörnyezet állandó változása azzal lehet valamiképp kapcsolatban, hogy igazi valóságunk több szintből áll, sokdimenziós és egy pillanat alatt képes megváltozni. És ki mondja azt, hogy az álomkörnyezet nem egy más dimenzióbeli olyan alternatív valóságunk, mely egy meghozandó döntés miatt, vagy épp amiatt kerül előtérbe, mert a „múltban” nem hoztuk meg ezt a bizonyos döntést? Lehet, hogy tudatalattinkban csak ösztönzésként játszódnak le, hogy ebben a realitásban is megtanuljuk azt, amit más valóságokban már megtanultunk, vagy épp most tanulunk?

Először is hadd fogalmazzuk meg, lehetőségeinkhez képest legérzékletesebben, mi okból is álmodtok és milyen folyamatok zajlanak közben. Ezek nem feltétlenül azonosak azokkal, amit írtál. Az emberi álomfunkció végtelenül bonyolult dolog. Lehet, hogy a most következő magyarázatot követően sem fogod teljességében megérteni.

BIOLÓGIAILAG: biológiai szempontból az álmok ténylegesen az emberi memória kiürítését és újraírását szolgálják. Egyfajta mentális tisztítás, amit testednek el kell végeznie ahhoz, hogy az agyadban található információk átrendezése alvás közben megtörténhessen.

Elmozdít dolgokat és prioritásokat rendel az emlékeket tároló különböző területekhez. Ennek során gyakran képek villannak be arról, ami történik. Ez a klinikai igazság van mögötte, de tudományotok még nem látja, vagy fogadja el. Hamar eljön azonban az idő, amikor képessé válva az agyi energiák feltérképezésére, ezt is ki tudjátok mutatni. Jusson majd eszedbe akkor, hogy hol olvastál erről legelőször!

PSZICHOLÓGIAILAG: Az emlékképek egyik helyről másikra való mozgatását egy a félelmeiteket, szereteteteket, vágyaitokat, sőt még szenvedélyeiteket is tükröző prioritás vezérli. Ez az a hierarchia, melynek elemzése annyi mindenről árulkodik és ez emberi lét évezredei alatt vajmi kevéssé változott. A nem-lineáris jellemzők... gyakorta látni embereket olyan helyen, ahol a valóságban soha nem jártak és járhatnak a 4 dimenziós idővonalat tekintve, mivel az agy ezeket nem lineáris módon mozgatja. A következőképp képzeld el: egy dobozt viszel a kezedben, teli az életed élményeit megörökítő fényképekkel. Majd hirtelen leejted a dobozt és a fényképek szana-széjjel potyognak. Majd kezded őket felszedegetni, de nem lesz köztük semmi rend. A múlt és a jelen összekeverednek. Ahogy kezedben tartod őket, Sally nénikéd fényképe pont egy olyan ház képe mellé kerül, ahol soha nem járt és meglátogat olyan valakiket, akikkel soha nem találkozott. Ráadásul bizonyos képeket, melyek több energiát hordoznak számodra, elsőként emelsz ki a többi közül és egy könnyen elérhető, kiemelt helyre teszed őket. Ugyanígy, agyad is kiemelt helyre rak bizonyos emlékeket, hogy könnyebben felidézhetők legyenek. Az a mód tehát, ahogy az agy az emlékeket rangsorolja, igen árulkodó. Ez az a terület, ahol a pszichoanalízis sok értékes dolgot feltárt a múltban.

SPIRITUÁLISAN: AZ új energia megérkezésével a fényküldött és emelkedett státusz megváltoztatta a lehetőségeket és az álom nevezetű kirakós játék egy új darabkával gazdagodott. Újonnan szerzett tudatosságod hirtelen belép az emlékek átrendezésének folyamatába. Ezen túlmenően, ha fejleszted tudatosságodat (hiszen fényküldött vagy), az álom folyamat is megváltoztatja célját. így most már gyakorlatilag DNS-edben megy végbe a múlt emlékeinek újraírása (kiegészítve a neuronok biológiai átrendezését)! Ami ekkor történik, azt nagyon nehéz elmagyarázni. Képzeld el a következőt: Megint a földre hullott fotóknál vagyunk. De most, miközben egymás után felemeled a képeket, új és megvilágosodott elmével újraírod az egyes képekhez kapcsolódó érzelmeket és energiákat. Apád, aki kiskorodban szexuálisan zaklatott, most olyan valaki lesz, aki „társ volt a karmádban” és aki életed alapos felkavarásával nagyon is jó munkát végzett. Testvéredből, aki öngyilkosságával szégyent hozott a családra, most olyan valaki lesz, akitől ajándékot kaptál... egy nagy rúgást, amivel a spirituális útra lökött téged. Szerető társadat pedig, aki talán ott fekszik melletted, isteni szemeiddel sokkal értékesebbnek látod. Sokkal több történik az emlékek puszta átrendezésénél, agyad át is írja őket. Ez egy erőteljes, új ismérv, mely az emberek előtt álló új lehetőségeket mutatja és amely Kryon, valamint az új korszakban számunkra üzeneteket küldő többi entitás tanításaiban is alapvető fontossággal bír. Az elsőként felemelt képek azok, melyeket elsőkként átírsz és így ezek változtatják meg idővonaladat a Földön. A biológiai és pszichológiai szempontok teljes mértékben együttműködnek emelkedett állapotoddal. Alárendelik magukat a testedben tárolt isteni tervnek, átrendezik a prioritásokat, hogy segítsenek DNS-ed megváltoztatását véghezvinni.

Hogyan értelmezzük az álmokat? A régifajta értelmezés nem számol az új spirituális szempontokkal. Ám neked most módodban áll egy teljességgel spirituális megvilágításban értelmezni őket. Sally nénikéddel álmodtál? Vajon miért? Talán épp most írod át azt, ahogy iránta éreztél és innentől kezdve új fényben látod majd őt? Lehet, hogy álmodban interdimenzionális módon meglátogat és segít neked a vele kapcsolatos emlékeidet még életed során feldolgozni és újraírni? Ez nagyon, nagyon gyakori. A szülők visszatérnek és megjelennek mások is, akiket a négy dimenziós idővonalban elveszítettél. Látod, ez igen bonyolult és valóban, meg is változott. Keresd a nem lineáris dolgokat álomállapotban.

Végül egy megjegyzés: Ha néhányatok álmában ugyanaz a folyamat, történés vagy dal ismétlődik újra meg újra, látszólag egész éjszaka (bár az álmok gyakorlatilag néhány másodperc leforgása alatt lefutnak), az semmi különöset nem jelent. Ne próbálj belemagyarázni semmit. Az ilyen álmok elterelő ködösítésként jönnek, hogy közben az agy egyesülhessen a Transzcendenssel. Az agy ilyenkor egy visszacsatolási hurkot alkot és ez egészen addig fut, míg az agy közben el nem végzi azokat a gyönyörűséges, ám láthatatlan dolgokat, melyek tudatosságotok új lehetőségeit hordozzák.