Kedves Kryon!

Ortodox zsidó vagyok és Jeruzsálemben élek. Már évek óta követem a közvetítéseidet, elolvastam több Kryon könyvet, internetes közvetítést és a Kérdések és Válaszok szekciót a honlapon keresztül. Él bennem egy mélyebb hajtóerő, hogy felderítsem a valóság, a fizika és a spiritualitás alap igazságait. Ez az egyik ok, amiért zsidó filozófiát és Kabbalat tanultam.

Elmondhatom, hogy ami a tanításaidhoz vonzott engem először, ugyanez vonz ma is és ez maga az érzés, hogy az igazság része vagyok, mind fizikai (tudományos), de méginkább spirituális és etikai értelemben.

Amit mondani kívánok, hogy van néhány jelentős véleménykülönbség bennem, legalábbis látszólag és nagyon szeretném, ha tisztán látnék ezekben a dolgokban. Nem arról van szó, hogy ezek tagadnák a „99% pluszt”, amivel egyetértek, de mégis kellemetlenek és néhányuk szerteágazó azzal kapcsolatosan, hogy cselekednem kellene-e dolgokban, vagy továbbra is inaktívnak maradni.

Egy gyakori témáról van szó, amit a Kérdések és Válaszok közvetítésedben említettél, ami a létező próféciák irrelevenciájáról szól. Az egyik Kérdések és Válaszokban kérdezed (retorikailag), ha bármely létező prófécia megmondja, hogy mit látunk ma (utalva arra, hogy egyik prófécia sem teszi ezt) és te továbbra is azt mondod, hogy minden létező prófécia irreleváns most, hogy az energia átváltott, stb.

A kérdésem a következő: mi a helyzet az Ótestamentum prófétáival, mint Izsák és Ezékiel, akik nagyon sok fejezetben, a világvége megjövendölése mellett (gonosz erők, mint Edom, Gog, stb.), sokszor beszéltek még arról, hogy „A farkasok a bárányokkal legelnek”, valamint, hogy „Isten tudása minden, ahogy a víz alkotja az óceánt”, illetve „A halál könnyei a múlt egy része”, „Kardokból lettek az ekevasak”, stb. (Ez mind az én laza fordításom emlékezetből, héberről).

Egy másik probléma, ami kapcsolatban áll kérdésem első részével (ezt már elküldtem levélben Lee-nek pár évvel ezelőtt, de a válasz, amit kaptam, nem volt igazán kielégítő. Talán te most tudsz nekem kielégítő választ adni...) A kérdés a következő: „Mi a zsidók szerepe a világ megvilágosodásában?” Habár a tanításaidban mindig utalsz a tényre , hogy a zsidó emberek különlegesek és eredendően mások, de mostanáig (legjobb tudásom szerint) nem nevezted meg őket semmilyen különleges szerepben, mint egy csoport vagy, mint individuálok gyűjteménye. Másrészről, Izsák és Ezékiel próféciái, valamint a válogatások, amelyek ezeken alapulnak, csak úgy, mint a Ramhal próféciák, amelyek hatalmas szerepet tulajdonítanak a zsidóknak, mint egész és az ő vezetőjüknek (Dávid Király, a messiás, Yishay leszármazottja) vagy vezetőinek, ahogy az isten által ihletett vezetőség, folyamatos megvilágosodottság és a papok tényének.

Leetől: Köszönet ezért a nagyszerű kérdésért. Először is, Kryon elmondta, hogy az összes múltbeli prófécia tekintettel az emberiség specifikus útjára, vitatott. Ez lenne Nostradamus négysoros versének alakjában és az Újtestamentum, Jelenések Könyvének specifikus idővonalában. Nem létezik olyan prófécia, mely beszélt a 9/11 eseményről, vagy egyes diktátorok bukásáról. stb. Ez az a fajta prófécia, melyről Nostradamus és a Jelenések Könyve is beszélt. Létezik egy átfogó prófécia a Föld céljáról. Ez az összefoglaló prófécia, mint a zsidó, mind pedig a katolikus szentiratban szerepel és sok keleti filozófiában is. Nos, van különbség az „idővonal prófécia” és azon fajta prófécia között, mely a „bölcs szavakat tartalmazza a lehetséges eseményekről a Földön.” Azt is mondhatod, hogy a Hegyibeszéd is ugyanabba a fajta bátorító energiába tartozik, amely megtalálható mint Izsák és Ezékiel próféciájában.

A válasz arra, hogy a zsidók miért vannak itt? Milyen szerepet játszanak? Ez három közvetítésben is megválaszolásra került, amiket Jeruzsálemben tartottak 2005. október 27-29-ig. Írott formában lehet, hogy nincs meg mindegyik a honlapon, de a terv az, hogy mind felkerül. (Üzenet a zsidóságnak - szerk.) A válasz? A zsidók azért vannak most itt, mert megbízottak egy feladattal, hogy elhozzák a lehetetlen: békét hozzanak a saját földjükre. Most már megértheted, miért mondta azt Kryon, hogy: „Ahogy a zsidók lépnek, úgy lép a Föld is.” A kihívás előttük hever, hogy megteremtsék a társlétezés új paradigmáját egy nagyon összetett helyzetben. Amikor ezt ők is meglátják, az ok gyökere, miszerint gyűlölni a Nyugatot, felszabadul. A gyűlölet könnyű fenntartani, amikor folyamatosan táplálva van, de stagnáló pozícióba kerül, ha ennek okait eltávolítják. Azt mondhatod erre, hogy a Föld egész hite a zsidók kezében van.

Most... talán az Ótestamentum leírása arról, miért vannak itt a zsidók, kezd kitisztulni számodra? Nincsenek egyedül! De szemügyre kell vennetek az erőt és a bölcsességet, hogy kikerüljenek abból a szerepből, melyet évszázadokig felvállaltak és felhelyezni a „hős” kalapját. Kryon még egy politikai próféciát is adott nekik. De fogadok, hogy te ott voltál és hallottad, nem igaz?

Legyetek mind áldottak ott Izraelben!

Lee Carroll