• Kedves Kryon!
    Azt mondtad, hogy amíg a Földön vagyunk biológiai lények vagyunk isteni résszel kiegészítve és hogy más világok nem rendelkeznek ezzel a kombinációval. Az lenne a kérdésem hozzád: mik vagyunk mi valójában? Ha léteznek olyan világok, ahol csak biológia létezik, ugyanakkor isteni tulajdonságok is jelen vannak, mégsem járnak együtt, kéz a kézben, mint a mi bolygónkon, miért van ez és mik is vagyunk mi, amikor nem vagyunk itt, a bolygón? Hol van az otthonunk? Azt mondtad, hogy színeinkről ismernek majd fel bennünket, azt hogy részt vettünk ebben a tapasztalatban. Hol kerül majd erre sor? És kik fognak bennünket felismerni? Olvastam az „Értékes gyöngy” nevű írásban, hogy Isten azt mondta Mózesnek: „Hogy lásd, ez az én művem és az én dicsőségem, elérni, hogy bekövetkezzen az ember halhatatlansága és örök élete.” Kíváncsi vagyok rá, ez azt jelenti, hogy a mi munkánk itt abból áll, hogy elérjük annak megvalósulását, hogy örökkévalók és halhatatlanok vagyunk és hogy mi vagyunk Isten? Érdekel még, miért léteznek olyan világok is, ahol nincs isteni jelenlét, csak biológia és azt jelenti-e ez, hogy valahol az Embertől sokkal primitívebb életformák léteznek? Miért létezne egyáltalán olyan világ ahol az Ember nem rendelkezik intuícióval és nem része Teremtőjének? Sok kérdés ez, tudom, több év alatt gyűltek össze.

  • Még mindig nem világos a számomra az a magyarázatod, hogy az Emberek Isten részei és léteznek egyéb dolgok/lények az Univerzumban, amelyek nem azok. Érzésem szerint Isten teremtett mindent, tehát minden dolog része Istennek.

Először is, hogy mi az ok, amiért itt vagyunk és mit jelent ez az Univerzum számára. Mivelhogy ezt már többször megválaszoltuk, most nem fogjuk ezt megismételni. Ti rendelkeztek intuícióval és ti részei vagytok Teremtőtöknek. Amikor majd végül is megszabadultok attól a gondolattól, hogy Isten valahol máshol van, az égben és ehelyett megértitek, hogy úgy vagytok itt, mint Isten eleven darabkái, saját tervetek alapján cselekedve, akkor majd nem kell küzdenetek ezzel a rengeteg „miérttel”.

Igaz is, azzal a ténnyel nincs semmi problémátok, hogy a Földön is létezik spirituális rendeltetés nélküli biológia. Ti olyan biológiai lények vagytok, hogy DNS-etekben isteni tulajdonságokkal rendelkeztek. Titeket egyéb biológiai létezők támogatnak, amelyek azon kívül, hogy támogatnak, egyszerűen csak léteznek, mint egyensúly Gaia számára. Zavar-e az benneteket, hogy a méhek és a rágcsálók nem rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, mint ti? Ezek úgy vannak itt jelen, mint „a bolygó rendszerének” része, ugyanúgy „Istené” is. Ők is az életet képviselik és fontosak a rendszerben. Persze, ők nem mennyei részei Istennek, amelyek reinkarnálódnak abból a célból, hogy segítsék az Univerzumot. Ők egyszerűen egy támogató rendszer számotokra.

Maga az Univerzum sem különbözik. Léteznek bolygók, intelligens lényekkel, amelyek egyensúlyként léteznek az Univerzum rendszerében, de amelyek nem részei a mennyei élménynek, mint ti. Nem rendelkeznek isteni lenyomattal és nem reinkarnálódnak. Mégis életnek számítanak és tiszteletben részesülnek – ám nem hozzátok hasonlók. A Föld az egyedüli bolygó, ahol hozzád hasonló lények élnek. Ti képviselitek az egyedüli helyet, amelynek választása van saját vibrációtok által, mint bolygónak és kívánságotok szerint változtatni tudtok időkereteteken. Az egyedüli lények vagytok, amelyek el tudják érni a spirituális mesterlétet, ha úgy határoztok. Ti vagytok az egyedüli lények, akik rendelkeztek azzal a képességgel, hogy gondolataitokkal változást tudtok előidézni az anyagban, vagy el tudjátok törölni sejtjeitekben a betegségeket, DNS-etekben történő belső folyamatokon keresztül. A szabad választás egyedüli bolygóját képviselitek és a választásotok ki fog hatni a többi bolygóra is! Ti vagytok az egyedüliek, azzal az emberi tulajdonsággal, hogy a halál utáni életbe vetett hittel születtek, akiknek már a génjeikbe van kódolva Isten keresése. Tételezzük fel, hogy az összes bolygó együttesen egy járművet képez és te vagy a kormánykerék. Panaszkodnál amiatt, hogy a többi rész nem kormánykerék? Ugye nem, hiszen mindegyik résznek megvan a maga célja a rendszer egészén belül.

A többiek olyan messze vannak tőletek, hogy legtöbben soha nem is fognak tudni rólatok. Ti jól el vagytok rejtve, mivel egyedül nektek van egy napotok. (Legtöbb rendszernek kettős napja van, mivel az mozdítja elő az élet fejlődését egy rendszer korai szakaszában). Napotok váltó párja elveszett hosszú idővel ezelőtt. Azok, akik képesek meglátogatni benneteket, nagy kockázatot vállalnak, mivel ismerik gondolataitok erejét és a félelem megégetheti őket! A nevetséges az, hogy ti féltek tőlük és nem vagytok tudatában saját erőtöknek. Elragadnak néhányat közületek és megpróbálják kideríteni „mi tart üzemben benneteket”, ám több mint 100 év után már feladták. Annyira különbözőek vagytok interdimenzionálisan, csakhogy ezt a részeteket ők nem látják. Egyszerűen erőtök nagy benyomást tett rájuk – az az erő, amelyről mi folyamatosan beszélünk, de amit ti kétségbe vontok, ez derül ki kérdéseitekből is.

Isten ezt mondta Mózesnek: „Hogy lásd, ez az én művem és az én dicsőségem, elérni, hogy bekövetkezzen az ember halhatatlansága és örök élete.” Kicsoda Isten? Te vagy. Ez szerint a te feladatod felfedezni a mestert magadban, olyan fokig, hogy összeolvaszd azt isteni éneddel. Ezért nevezzük mi ezt felemelkedésnek (mennybemenetelnek).

Hol az otthonotok? Nem arról van szó, amire gondolsz. Azt gondolod, ez a munkahely és egyszer majd egy kis nyugalomhoz jutsz? Nem érted a dolgot. Sorban állsz, hogy idejöhess! Amikor nem itt vagy, egyáltalán nem egy „helyen” vagy, hanem „állapotban”. Ez interdimenzionális dolog és nehéz megmagyarázni bárkinek, aki olvassa e sorokat. Hová megy a szeretet, amikor nincs alkalmazásban? A „szeretetládikóba”? Az égben nincsenek lakóházak, bástyasétány 77, vagy a béke „városkája”. Ti vagytok a béke! Ti vagytok a szeretet! Isten darabkája vagytok, akik egy feladaton fáradoztok a Föld bolygón, áhítoztatok itt lenni és a munka, amin dolgoztok a Világmindenség legnagyobb kihívása.

A színek, amiket viseltek „tapasztalataitok jelvényei”. Interdimenziós állapotban minden entitás láthatja hol s merre jártál, az Univerzumokat, ahonnan indultál, a csoportot, amelyet képviselsz, mindent, amit tudni kell rólad – mint egy könyv, ami egyszerre „látható”. Erre gondolunk, amikor arról a tényről beszélünk, hogy mindenki ismerni fog a színeidről. És amikor nem vagytok munkában a Föld bolygón, azzal vagytok elfoglalva, hogy vezetitek azokat, akik ott vannak. Ez nem az első alkalom, hogy ezt megteszitek, mert ez egy szakosodott csoport, amelyik újra és újra megtette ezt az Univerzumokért, a múltban és azokért amelyek még ezután lesznek teremtve (lineáris magyarázat)

Nyugodj meg és legyél tudatában annak, hogy te Isten vagy és akkor mindezek a kérdések eltűnnek és újak jelennek meg számodra:

  • Mit tehetek azért, hogy fölfedezzem isteni mivoltomat belsőmben?

  • Hogy teremthetek békét a Földön, isteni tulajdonságaimat használva?

  • Hogy hosszabbíthatom meg életemet, hogy jelen állapotomban maradjak és még többet tehessek a bolygóért ezekben a kritikus időkben?

  • Mit kell tudnom, ami erősíteni fogja isteni képességeimet és sugározni a fényt a sötét helyekre, ahol erre nagy szükség van?

  • Hogy teremthetek békét intellektuális értelmemben, annak a ténynek ellenére, hogy lineáris létemre, képes vagyok nem lineáris válaszokat kapni kérdéseimre?