Kedves Kryon!

Napi munkám során ténylegesen módomban áll látni az emberi DNS-t - a kromoszómákat, mely DNS-ünk látható megjelenése. Azt mondtad, hogy a magasabb rezgésszámra való aktiválásával változni fog DNS-ünk. Lehet, hogy én is „látni” fogom ezeket a változásokat? Olyan jó lenne, ha képes lennék észrevenni őket, tudva, hogy ezek az aktivizálásból, nem pedig valami abnormális jelenségből erednek.

Kedves Kryon!

Olvastam Anne Brewer: A tizenkettő hatalma (The Power of Twelve) című könyvét és ez feltüzelte fantáziámat. Mi igaz az egészből? Ő különböző rétegekről, gén mérnökökről, Galaktikus Tanácsokról beszél és arról, hogyan dolgoznak asztráltestünkön. Mondanál egy kicsit többet a DNS-ről?

Kedves Kryon!

Csak nemrégiben találkoztam tanításaiddal, igazán lenyűgözőnek és szívmelengetőnek érzem őket – köszönöm! Egy némiképp bizarr kérdésem van, amit remélem, egy kicsit megvilágítasz. A világ különböző részein (Afrikában, Dél-Amerikában és Mexikóban) virágzott ősi kultúrák sámánjai olyan sokdimenziós hüllő lényekről beszélnek, akik egykor régen a Földre menekültek az őket üldöző más lények elől. Rájöttek, hogy az Emberi Lényekben megbújhatnak, anélkül, hogy az emberiség nagyobb része ezt észrevenné. Ez az elképzelés nem zavar engem, mivel lényegében mind egyek vagyunk, Isten részei. Kíváncsi vagyok, hogy a sámánok történeteinek van-e valóságalapjuk és ha igen, akkor ezek a hüllő lények igazából saját félelmeink vagy egónk-e, melyet le kell győznünk ahhoz, hogy felemelkedhessünk?

FIZIKAI SZINTEN: Azok, akik tényegesen a DNS különböző részeinek tanulmányozásával foglalkoznak, nem látnak majd sok változást. A változások melyekről beszélünk, sokdimenziósak. Ugyanakkor a hitetlenek kedvéért, akik most megjegyezték: „Milyen kényelmes magyarázat”, elmondjuk a következőket. Bár lehet, hogy a fizikai szerkezetben nem láttok változást, a kémiai változni fog. Az immunrendszer erősödik, a várható élettartam meghosszabbodik, a gének újrarendeződnek és más rendszerek is új módon fognak működni. Tehát azt fogjátok látni, hogy valami láthatóan hatással van DNS-etek négydimenziós rétegére (humán genom, emberi génállomány). Ha rendelkeztek majd azokkal az eszközökkel, melyek képesek az interdimenzionális dolgokat észlelni (más valóságok árnyékát), akkor ezeket tisztán láthatjátok majd DNS-etek körül. Ez szinte ordít a kérdés után: Van olyan része is a DNS-nek, mely négydimenziós mikroszkóp alatt nem látható?

SPIRITUÁLISAN: Sok évvel ezelőtt elmondtuk már nektek, hogy DNS-eteket nem evilági energiák változtatták meg. Minden egy terv szerint történt és még azt is elmondtuk, hogy erre emberi történelmetek során pontosan mikor került sor. Antropológusaitok jól ismerik az emberi törzsfejlődés anomáliáit... hogy lehet az, hogy az evolúció a Földön a fajok sokaságát eredményezte, ez alól csak az Ember kivétel! Még arra is rá tudnak mutatni, mindez mikor történt (a sokirányú fejlődés vége). Ezek a történelmi tények mind arra az igazságra mutatnak rá, amit korábban megadtunk nektek: segítőitek voltak ebben, akik az égboltnak arról a részéről jöttek, amit úgy neveztek a „Hét Nővér”.

A HÜLLŐKRŐL: A fenti igazságok miatt, amelyek azonban soha nem bizonyíthatók, csak intuitív módon érezhetők, sok kultúrában születtek különböző történetek háborúkról és csatákról a jó és a rossz között, hüllő lényekkel. Most arra kérlek, menj mélyen magadba és kérdezd meg magadtól: mennyiben illeszthető össze ez az információ az Emberi Lény isteni mivoltával, az univerzumban játszott szerepével? Elgondolkodtál már azon, hogy ki lehettél korábbi univerzumok más bolygóin? Már elmondtuk nektek, hogy azok az Emberek, akik a Földre érkeztek, már korábban is megtették ugyanezt (éltek dualitásban) más helyeken. Azt is elmondtuk, hogy egész spirituális fejlődésetek lenyomata ott található DNS-etekben. Ez egyben azt is jelenti, hogy rendelkezel egy finom emlékezéssel arról, hogy milyen más lény lehettél. De jelenlegi földi életedet tekintve  ennek nincs jelentősége, de olyan maradvány energiával rendelkezik, amelytől némelyek nem tudnak elszakadni és ez az alapja a félelmeken-alapuló tanításoknak.

Gondolkozz el ezekről a dolgokról, kedves családtag: fejlődésetek vajon egy hiba következménye lehet-e... jó és rossz istenségek közötti háborúé... netán titokzatos hüllőké. Azt hiszem, isteni magod ennél jobb történettel szolgál majd neked – olyannal, mely tiszteletről, logikáról és isteni tervről szól.

(Scientific American, January 2000. Volume 282. Number I.)
(Kryon VIII. könyv, VI. könyv: Átkelés a határon 321-322. oldal)