Kedves Kryon, a negyedik tanítókönyvben azt mondtad, hogy Pál apostol spirituális közvetítő volt. Nem ő a felelős azért, hogy Jézus tanításait meghamisították és erre épült aztán a kereszténység? Amennyire tudom, a többi apostol eretneknek tekintette Pált. Mondanál erről valamit?

Jelenlegi életemben fénymunkásként nagyon közel érzem magam Jézushoz. Néha egyenesen úgy tűnik, hogy egyik előző életemet Jézus idejében éltem. Nem tartom hitelesnek azonban a Bibliában meg a mai egyházi tanításokban Jézusról elmondottakat. Úgy tűnik, nagyon távol állnak a valóságtól! Milyen pontos a Biblia leírása Jézusról?

Együtt foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, mert mindkettő abból a vágyból fakad, hogy megismerjétek az igazságot.

A kereszténységen belül több mint háromszáz elkülönült doboz tagjai hiszik azt, hogy Isten csak rájuk mosolyog (lásd az első fejezetet). Melyik doboz kapta Jézus meghamisított tanításait? Melyiknek van igaza? A Jézust követő „igaz út” miatt kirobbant háborúk és vérontások közül melyikért szabott ki büntetést a Szellem (Isten)? Valóban azt gondoljátok, hogy egy gazdag ember nem juthat be a mennyországba? Valóban azt gondoljátok, hogy Isten gyűlöli azokat az embereket, akik a nemi azonosság nehéz karmikus feladatával érkeznek életükbe? Valóban azt gondoljátok, hogy egy hatalmas szerető Isten, aki spirituális képmására (család) teremtette az Embert, utána megöli őket – még a gyerekeket is – egyenként, a pokolban kínozva azért, mert nem követtek bizonyos szabályokat, vagy nem találtak rá az igazságra életükben? Nyilvánvaló, hogy valami nem lett lefordítva, vagy elveszett útközben a tanításból.

Tudtátok, hogy Jézust „a gonosz papjának” nevezte a többi zsidó pap? Ha voltak, akik magát Jézust is „ördöginek” tartották, meglepő-e, hogy Jézus egyes követői Pál vezető szerepét is megkérdőjelezték? Volt-e még egy apostol, aki olyan csodában részesült, mint Pál a damaszkuszi úton? Valóban azt gondoljátok, hogy az apostolok versenyeztek egymással? Azért hozakodom elő ezekkel, hogy lássátok, már Jézus életében és közvetlenül utána is viták folytak arról, hogy Jézus mit mondott vagy mit tett. A megosztottság esetenként a legalacsonyabb energiájú cselekedetekhez vezetett, melyeket a Földön valaha is elkövettek a Szellemre hivatkozva. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy nem ismeritek az egész történetet. A legérdekesebb az egészben, hogy Jézus életének teljes leírása megtalálható az ismert szent tekercsekben. Miért létezik akkor olyan sok változata Jézus történetének? Miért van olyan sokfajta követendő szabály meg sokfajta elképzelés arról, hogy kit és hogyan imádjanak? Azért, mert olyan sok különböző ember létezik.

A tekercsek hozzáférhetőek és olyan jelentős ismereteket tartalmaznak, melyek megingatják és felborítják a legalapvetőbb hittételeit is azoknak, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak Jézusról. Miért vonakodnak a tudósok a tekercsek közzétételétől? Mennyi ideig tart véleményt alkotniuk a bennük foglaltakról? Már több mint negyven évet töltöttek a vizsgálatukkal. Azon kevesek, akik ismerik az igazi tartalmukat, nehéz döntés előtt állnak, hogy mit kezdjenek ezzel a tudással. Néhányan azt kívánják, bárcsak ne ismerték volna meg. Volt, aki közzétett egyes részleteket és nevetség tárgyává lett.

A témával kapcsolatos üzeneteink tíz éve változatlanok. Jézusról elmondtuk, hogy kimagasló jelentőségű avatár és mágus volt, aki fontos tudnivalókat adott át az ember képességeiről. A szeretetről hozott tanítást. Megmutatta Péternek, hogyan járjon a vízen a maga erejéből és Péter megtette! Csak akkor fogta meg Jézus segítő kezét, amikor elkezdett kételkedni. Ma mégis sok pap úgy mondja el a történetet, hogy „Péter nem lett volna képes megtenni Jézus nélkül”. Éppen az üzenet lényegéről, a képességről feledkeznek meg. Ez csak egy példa arra, hogy miként ferdítették el más értelművé Jézus cselekedeteit úgy, hogy ne az egyéni ember, hanem a szervezet vagy a papság ereje növekedjen.

Már tíz évvel ezelőtt is ezt mondtuk a vallással kapcsolatban: „Maradj nyugodt és ítélőképességedet a szeretet vezérelje.” Sokszor beszéltünk arról, hogy a teljes igazság ott van mindegyikőtökben. Nem kell sehová csatlakoznod, nem kell egy embert sem követned azért, hogy megismerhesd az igazságot. Gyakran elmondtuk, hogy vallási különbségeitek terén a legfontosabb, amit tehettek: szeressétek egymást. Ne próbáljátok megváltoztatni a másik embert, csak szeressétek őt.

Üzeneteinkben kezdettől fogva hangoztatjuk, hogy a Föld különböző hitrendszerei közötti különbségek soha nem fognak eltűnni, a vallások nem olvadnak eggyé. A bölcsesség és a belőle fakadó türelem azonban elvezethet annak elfogadásához, hogy mindenkinek joga van úgy keresni Istent, a Szellemet, ahogy az neki megfelel. Ne kiáltsátok ki a többieket tévelygőknek, ne akarjátok a ti hitetekre téríteni őket. Törődj a saját spirituális utaddal és hagyd, hogy a többiek is a saját útjukat járják – és ünnepeld őket!

Kedvesem, nagyon közel érzed magad Jézushoz? Mindnyájan így vagyunk ezzel! Magadénak érzed az Illés spirituális tanításaiból áradó szeretetet és bölcsességet? Mindnyájan így vagyunk ezzel! És mi a helyzet sok más kultúra nagy mestereivel? Ünnepeljük őket is és érezzük szeretetüket! A szeretet az egész világon mindenhol szeretet. Ma is élnek avatárok, akik hatalmas spirituális erővel rendelkeznek az anyag és energia fölött. Létezésük azonban nem jelenti azt, hogy a Jézusban hívők ellen fordulnának! Értsétek meg, hogy mindnyájatokat összeköt a megvilágosodáshoz vezető út keresése – ezért szeressétek egymást! Hagyjátok, hogy azok is megtalálják saját egységüket és igazságukat, akik szerintetek nagyon rossz úton keresik Istent és ünnepeljétek az ő életüket is!

A szeretet a kulcs, amellyel a jövő Emberisége megváltoztathatja a Földet. A vallások az emberekről árulnak el sok mindent és nem Istenről, mindegyik vallási dobozban megtalálhatók azonban az alapvető igazság magjai. Nincs szükséged vallásra a megvilágosodáshoz, ehhez csak saját magadat kell átalakítanod. Ha aztán részt akarsz venni egy vallási csoport életében, tedd azt. Ha valamit követni akarsz, legyen az a szeretet! A hatalom az egyénben van, nem a szervezetben, nem a történések sokfajta tolmácsolásában, nem az emberek alkotta rengeteg szabályban. Jézus igazi üzenete éppen ennek a hatalomnak a magatokhoz vételéről szólt és arról, hogy ezt képesek vagytok megtenni.

Jézus, a mester, egyike volt a hosszú korokon keresztül megjelenő mestereknek. Kultúrátokban róla hallhattok a legtöbbet és Kryon is ezért foglalkozik vele oly gyakran itt az amerikai földrészen. Más kultúrákban élő Kryon-közvetítőknél azonban másként áll a helyzet. Sok más mesterhez hasonlóan azonban Jézus üzenetének is ez a lényege: Szeressétek egymást! És ha magadévá tetted ezt a szemléletet, menj és járj a vízen.