Kedves Kryon!

Nem zsidó vagyok, de évek óta tanulmányozom a Kabbalát. Amikor a DNS rétegekről beszélsz, mindegyiknek héber neve van, legtöbbjük megtalálható a Kabbala bölcsességekben. Vajon a Kryon üzenetek és a Kabbala bölcsességek között van bármiféle kapcsolat?

Kedves Kryon!

Tudnál nekem mesélni a Kabbala-ról és a Zohar-ról? A Zohar tartalmazza az Univerzum titkait? Van valami ebben a könyvben, amit még nem mondtál el nekünk? Azt is szeretném megkérdezni, vajon a héber betűk vannak-e annyira erőteljesek, mint ahogy azt állítják?

Ezek a kérdések egy sokkal nagyobb képhez kapcsolódnak. Így ahelyett, hogy választ adnék nektek ezekre, amit be tudnátok illeszteni a Kabbala és a Zohar skatulyába, engedjétek meg, hogy kibővítsem ezt a skatulyát.

Mindezek az alapvető metafizikai és spirituális igazságok ősi tanításai. A bennük rejlő „titkok” ugyanannyira megtalálhatók a fentiekben, mint abban, amit most mi tanítunk nektek. Közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz és hasonlóságot fogsz találni mindenhol mindegyik között. Mi az oka ennek? Ezek az Univerzum igazságai és ezért nem Kryon, nem a Kabbalah, vagy nem a Zohar igazságai. (Zohar - Ragyogás). Ezek inkább csak az igazság.

Azért a hébert használjuk, mert ez a legrégebbi nyelv, amit ti „alapvető” nyelvnek tekintetek a bolygón, amit még mindig értenek és beszélnek. Sok másik, régebbi nyelv is van, nem beszélve a sumér és a lemúriai nyelvről, de ezeket már nem beszélik és nem tanítják, sőt a létezésük is vitatott. Ezért a héber az „alapvető” nyelv és igen, jelentős és erőteljes szimbolikával rendelkezik.

Ábrahám fiai héberül beszéltek (vagy legalábbis az ő héberjüket) mielőtt egymás ellenségévé váltak, ezért van ez az erős kapcsolódás a héberhez és ezért lett ez az eredeti „spirituális tanítások nyelve”, ami már azelőtt létezett, hogy a kultúrák szétváltak és megteremtették mindazt, amit most látsz.

Most, hogy felfedeztétek azt, amit úgy hívtok: „Isteni kód” (amiről Gregg Braden ír), kezditek megérteni azt is, hogy még a kémia és a héber írásjelek is kapcsolatban állnak és ez a kapcsolat csak erősödni fog, ahogy a felfedezések történnek.

Tehát mindez az univerzális igazság tárgykörébe tartozik, a héber írásjelekkel és nevekkel együtt, amelyeket alapvető forrásként kaptatok, a tanulmányaitokhoz, és a megértéshez. Nézd meg jól. Csak idő kérdése, amikor majd képes leszel látni a dolgokat egymáshoz hangolva, hogy megmutassák, hogy valóban létezhet egy univerzális igazság Istenről, a ma létező sok-Isten igazság helyett. Menj vissza a Forráshoz! Ott majd felfedezed a ciklust: Amit ma tanítunk, az ugyanaz, mint amit akkor tanítottak és ugyanezt terjesztették azok a mesterek, akik itt jártak ezen a bolygón. Amit az ember tett mindezekkel a dolgokkal, az teszi őket annyira eltérővé egymástól és annyira zavarossá.