Kryon, ki vagy te tulajdonképpen?

Sokszor elmondtam már társamnak, hogy a helyes kérdés feltevésével sok mindenre választ lehet kapni. Nem tudhatsz meg mindent, ha csak hallgatsz. Kérdésed mutatja, hogy mélyebbre látván megsejtetted, Kryon nem csak a mágneses erők mestere. Jól érezted. Két minőségemről beszélek most.

Kedvesem, említettem előzőleg ebben a könyvben, hogy az Új Kor egyik támogató angyala vagyok. Kozmikus családom energiája magában foglalja azt az entitást is, akit ti Mihály arkangyalnak hívtok. Gyakran együtt utazunk és most ismét együtt dolgozunk bolygótokért. Voltak, akik ráéreztek erre és érzékelték energiáink hasonlóságát. Most megerősítem ezt, mivel a családról kérdeztél. Részt veszek továbbá azoknak a spirituális entitásoknak a munkájában, akiknek a neve a ti nyelveteken „on”-ra végződik. Soroljátok fel őket, s látni fogjátok, hogy mindegyikünk a tudománnyal, fizikával és a szeretettel foglalkozik.

Miután a mágneses munka befejeződik és a Kryon-csoport eltávozik, én magam még jó ideig maradok, hogy szeretettel és megbecsüléssel beszéljek hozzátok, amint most is teszem.

Végtelenül szeretlek benneteket...