Kedves Kryon!

Mi a különbség a lélek és felettes Én között?

Sok olyan isten-eszme és felfogás létezik bolygótokon, melyek számtalan más módon nevezik egy és ugyanazt a dolgot. Akár ezeket is ide sorolhatnánk, de itt mégis másról van szó. Mielőtt definiálnánk őket, szeretnénk általánosságban beszélni egy kicsit a nevekről. Amikor interdimenzionális jelenségekről, vagy intuitív energiák megnyilvánulásáról kívánunk beszélni, nem áll rendelkezésünkre un. „kozmikus szótár”, melyhez segítségért fordulhatnánk. Így hát a közvetítők olyan fogalmakkal dogoznak, melyeknek pontos elnevezéséről ugyan nem született megállapodás, ettől függetlenül azonban nagyon is valóságosak. Ezért van, hogy ugyanarra a dologra a források számával azonosan sokszámú elnevezés áll rendelkezésre. Ez azonban nem jelent konfliktust, pusztán szemantikai, (jelentéstani) problémákat, melyek abból adódnak, hogy egy olyan új energiában vagyunk, mely eddig teljességgel ismeretlen és szokatlan dolgok sokaságába enged betekintést.

A lélekre gyakran mint lényetek egészére utalnak, mindarra akik vagytok. Tartalmazza összes „én-részeteket”, beleértve azokat is amelyek nem négy dimenziósak. A lélek tehát egy olyan elnevezés, amely „isteni teljességetek” jelzője és amelyre gyakran mint önmagatok „teljes rendszerére” utaltok. Beletartozik az „én vagyok” jelenlét is, mellyel az univerzumban rendelkeztek. A felettes Én lényetek azon részének adott elnevezés, amely az Istennel való kommunikációra hivatott, az a részetek mely minden pillanatban összeköttetésben van a családdal. Így hát fogalmazhattok úgy is, egy részetek elnevezése. Röviden tehát: a köztük lévő különbség az, hogy egyik az egészet írja le, a másik az egésznek egy részét.