Kedves Kryon!

Sok információt hallottunk már tőled a DNS-ről és a változásokról, melyeken átmegyünk. Milyen szerepet játszik a mitokondriális DNS* fejlődésünkben, múltunkban és jövőnkben? Mi a dolga? Miért van egyáltalán? Ezt a DNS-t egészen 250.000 éve, Kelet-Afrikában élt őseinkig vissza tudták vezetni. Ügy tűnik, hogy így mindannyian ténylegesen kapcsolatban állunk egy valaha élt Ádámmal és Évával. Ez emberi örökségünk jelölője?

A mitokondriális DNS-ben vannak a csillag magok.** És ne felejtsd el, ez csak Évától származik (a ti példátoknál maradva) és energiája női. Itt találjátok a Plejádiak ismérveit is. Ez igazi biológiai örökségetek. A világegyetemben nem ritka jelenség, hogy az egyik életforma segíti a másikat. A ti esetetekben erre azért volt szükség, hogy fejlődni tudjatok. Ha azt hiszitek, hogy ez valami ostoba vagy a tudományos fantasztikum tárgykörébe tartozó dolog, akkor kérdezzétek csak meg antropológusaitokat, miért van az, hogy az emberi fejlődés korai szakaszában többfajta ember is élt a bolygón. Mint minden más földi életformánál, itt is több fajta alakult ki. E sokirányú szétágazások eredményét láthatjátok most magatok körül... minden állatfajból több fajtát is. Az Ember esetében azonban, mégis csak egy fejlődött tovább. Milyen különös véletlen! (Kryon humor)

* (A magyar szerkesztő hozzáfűzése)
A mikokondriumok: a sejtlégzés központi szervei, a sejtekbe jutott tápanyagok oxidációja útján keletkező magas energiájú foszfátokat szolgáltatják a gazdasejt energiaigényes folyamataihoz. Néhány fehérje szintézisére önállóan is képes. Féligáteresztő hártyával burkolt, kerekded vagy pálcika alakú, rendezetlenül elhelyezkedő 1-2 (-25) u hosszú, 0,5-2 u széles képletek, melyek a sejt működésében igen fontos szerepet játszanak. A vírusok, baktériumok és kékmoszatok kivételével minden normális anyagcseréjű növényi és állati sejtben megtalálhatók. Növekedhetnek, osztódhatnak, alakjukat változtathatják (néha egészen bizarr alakot is felvehetnek). Burkoló hártyájuk (membránjuk) kettős rétegű, melyek között fehérje (enzim) található. Felépítésének köszönhetően igen nagy felületű. Igen sok mitokondrium található például az idegsejtek végződésein és az izommunkában résztvevő sejtekben, ahol nagy mennyiségű energia továbbítására van szükség. A mitokondrimon található DNS (genom) összetétele némileg eltér a sejtmagban található DNS-étől, ugyanis zárt gyűrűt alkot, de együttműködik a sejtmag genomjával, - kölcsönhatásban állnak egymással. (Mivel a folyamat részletezése egy egész fejezetet igényelne, itt most eltekintünk ettől. A biológia és a biokémia iránt érdeklődők számára ajánljuk az általunk is felhasznált szakirodalom tanulmányozását: Természet-tudományi.
(Kislexikon, Akadémiai Kiadó, 1989, II. Kötete; Dr. Orbál Ferenc: Az Emberi Test, Gondolat, Kiadó, Budapest, 1982, 241, 261, 269-270. o; Törő Imre: Az Élet Alapjai; Gondolat Kiadó, Budapest, 1989; II. felújított és bővített kiadás 13 0-131.0., I97.o., 462-463.o, 470-492.;7I7-720 alapján.)

** Kryon szerint más helyről származó lények által került sejtjeinkbe, hogy szellemi lényekké válhassunk. Ez a mag úgy néz ki mint egy emberi lény. Kryon IV. könyve, 133-134.oldal. Kryon V. könyve 42-44. oldal: A Csillagmagból származol c. fejezete