Korábbi üzeneteidben arról számoltál be, hogy a Földön felhalmozott nukleáris hulladékok jelentik a legnagyobb veszélyt, amely manapság ránk leselkedik. Úgy tűnik, hogy a rádioaktív anyag, elpusztíthatatlan és mindörökre instabil marad. Mit tehetünk ez ügyben?

Az aktív nukleáris hulladék valóban a legnagyobb veszélyt jelenti, amivel szembe kell néznetek. Már láthattatok példát arra, miként mérgez meg egy atomszerencsétlenség hatalmas kiterjedésű talajfelületet hosszú emberöltők idejére. Képzeljétek csak el, micsoda tragédia lenne emiatt elveszíteni egy egész országrészt... csak mert figyelmen kívül hagytatok mélyen a föld alá temetett anyagokat, melyek szép lassan elérték az aktivizálódásukhoz szükséges kritikus pontot. Az amerikai földrészen van egy „H” betűvel kezdődő város, amely ugyancsak közel került e kritikus ponthoz. Egyszerű fizikai törvényszerűség lesz a katasztrófa bekövetkezése, ha nem tesztek sürgősen valamit. Azonban nem szükséges megvárnotok a tragédia kibontakozását, ahhoz, hogy cselekvésre szánjátok el magatokat.

Ne támogassátok a hulladék elszórásának gondolatát, mert szükségtelen és gyakran nem is jelent megoldást. Úgy viselkednek, mint a sav. Bármit is tegyetek vele, az csupán ideiglenes megoldást jelenthet, mivel felemészt mindent ahol lerakjátok. Soha ne eresszétek az óceánjaitokba és tavaitokba!

Az igazi megoldásnak már nyilvánvalónak kellett volna válnia előttetek. A nukleáris hulladékot semlegesíteni kell. Erről már korábbi közvetítéseim során is tettem említést, most azonban részletesebben is kitérek rá. Számos módszer kínálkozik az efféle hulladék semlegesítésére, közülük az egyik, amelyet már a ti felkészültségetek is elérhetővé tesz, igen egyszerű és a jelen pillanatban is a rendelkezésetekre áll. Haladéktalanul a földi biológia felé kell fordítanotok tekinteteteket. Keressetek az általatok ismert mikroorganizmusok között olyat, amely képes lebontani ezeket az aktív anyagokat és veszélytelenné tudja tenni őket. Fejlesszétek őket a tudomány segítségével, növeljétek mennyiségüket és hatékonyságukat, azután hagyjátok, hogy felemésszék a hulladékotokat!

Most nyilván az a kérdés merül fel bennetek, hogy eddig miért nem fejlesztették ki ezt a módszert, hiszen az organizmusok már hosszú ideje ismertek a tudomány előtt. A választ a világ kormányainál kell keresnetek. Követeljétek a kutatások lebonyolítását és a folyamat megindítását. Meg kell értenetek, a földi politikusoknak esze ágában sincs szabadon a rendelkezésetekre bocsátani ezt a technológiát, s a megfelelő mennyiségű tőkét sem szándékozzák beruházni. Egy efféle organizmus meglehetősen apró és viszonylag könnyen szállítható és szaporítható, s neki igazán nem számít, fegyver- vagy hulladékhalmon él-e.

Elérkezett az ideje annak, hogy a politikai vezetők megszabaduljanak az olyan technológiától való félelmüktől, melyek megrendíthetik a fegyverkezés ingatag egyensúlyát. A tudomány iróniája, hogy az új felfedezéseket rendszerint békés vagy háborús céllal egyaránt lehetséges felhasználni, s egyedül a ti felvilágosultságotok határozza meg, melyik utat választjátok. Mostanság a valaha kifejlesztett legkifinomultabb környezeti eszközök tartanak benneteket egyensúlyban... közéjük tartozik az is, amelyről az imént ejtettem szót nukleáris hulladékotok megsemmisítése érdekében. Azonkívül, e pillanatokban az első bizonytalan a lépéseiteket teszitek meg egy olyan nagyszabású technológia felé, ami hatékonyan fog közreműködni életetek meghosszabbításában, a betegségek gyógyításában és jó hatással lesz az egészségre általánosságban véve is. Ne hagyjátok, hogy a kevesek félelmei a tömegek érdekének útjába álljanak.