Kedves Kryon!

A relativitás-elmélet három posztulátumon alapszik:

(1) a fény sebességének állandósága

(2) a relativitás elve és

(3) az idő relativitása.

Mit gondoljunk róluk, igazak?

(1) A fény sebessége az idő függvényében változik. A fény sebessége nem állandó a világegyetemre vonatkoztatva.

(2) Valóban, minden relatív, így ez az állítás helytálló, de minden valóság szabályai egyediek.

(3) Az idő attól a sebességtől függ, mellyel a fény az általa jelképezett valóságban halad. Ezért van, hogy a világegyetembe kitekintve módotok van a „lehetetlen fizika” tanulmányozására.

Dicsőség illeti ezeket a posztulátumokat, mert általuk kezdődött annak megértése, hogy a világegyetemben egy tényező sem független a többitől. Ha egy dolog megváltozik, megváltozik az egész valóság, így van ez a Földön élő összes Emberrel is.