Kedves Kryon!

Norvégiából írok. Kérdésem: mi a véleményed a szervátültetésekről? Mi történik ilyenkor a csakrákkal? Sokféle közvetítést hallgattam már (némelyik értékes volt, némelyik nem), de egy kivételével senki sem mutatott rá, milyen nagy zűrzavar támadhat abból, ha az emberek továbbra is „Istent játszanak”. Mi történik a függöny túloldalán, amikor az elhalálozott ember egyik szerve itt marad? Hazámban folyamatos kampány zajlik, elvárják tőlünk, hogy rendelkezzünk szerveink felhasználhatóságáról arra az esetre, ha balesetben halnánk meg.

Drága Barátom! Lépj ki e témakör drámájából! Isten eme dolgokat illetően sem légüres térben van. Elgondolkodtál-e már ebben az új energiában azon, hogy vajon nem maga Isten teremtette-e meg ezt a lehetőséget a célból, hogy egyik Ember segíthesse a másikat? Számodra talán kézenfekvőnek tűnhet a gondolat, hogy a szervátültetések valamiképp érintik csakráitokat, karmátokat, stb. íme az igazság: Isten-adta új technikai megoldásaitokkal engedélyt kaptatok emberi életek ily módon való megmentéséhez. Arra is engedélyt kaptatok, hogy saját szándékotokat használjátok a szerv összeférhetetlenség kiküszöbölésére, sőt még sejtjeitek újrarendezésére is! Szent utazásotok során ez egyáltalán nem tabu, sőt, életetek különleges ajándéka! Az új energia tudományából született és tiszteletet érdemel.

Isten pontosan tudja, mi történik és az új sejtkommunikáció révén testetek is. Ne tereld ezt a témát olyan irányba, amilyenbe nem kell, azt gondolván, hogy Isten nemtetszését válthatja ki, vagy hogy testetek nem tudja, mi történik vele. Mekkora ajándék ez a bolygó számára! Hány Ember mondhatja el, hogy testének valamely szerve még halála után is életet ad? Ez a tudás azért adatott meg nektek, hogy történelmetek jelen szakaszára kidolgozhassátok az élet megmentésének eme módszerét. Ajándék ez, mellyel élnetek a spirituális tisztesség és a szeretet diktálta módon kell.

Tegyük fel, hogy valakinek új vesére van szüksége, különben meghal. A vese donor beszél a veséhez és áldását adja a szinkronicitásra, melynek révén az meghosszabbíthatja valaki életét. Így az illetőnek továbbra is megadatik, hogy hatni tudjon a körülötte élőkre és segíthessen a bolygónak. Az átültetett szerv ezért nem természeti balszerencse, nem torzszülemény és nem is egy gonosz tudomány szörnyű félreértése. A vese sejtjei maguk is tudatában vannak az érintettek közötti szerződésnek. Gondoltál már erre? Ez mindkét ember életében ott volt végig, mint egy lehetőség – összhangban az új tudománnyal és az új energiákkal. A vese áldott és megszentelt, mert életet ad és lehetővé teszi a két ember közötti szerződés teljesülését. Ami az elvárásokat illeti: minden Ember szabad döntési joggal bír minden dolog felett. A szervek odaadományozásáról való döntés szent esemény, melyet épp szándékotok aranyoz be – nem pedig mások elvárásainak teljesítése.