Kedves Kryon!

Mostanában olvastam, hogy X bolygó körülbelül 14 hónap múlva vissza fog térni a Naprendszerbe és ez borzalmas eseményeket von magával... a pólusok elmozdulását, földrengéseket, árvizeket, vulkánkitöréseket. Évtizedekre sötétségbe borítja a földet és az éhezés valamint az egyéb katasztrófák következtében az emberek 90%-a meghal. Ennek a bolygónak a visszatérése körülbelül 3 600 évenként várható, a legutolsó alkalom az egyiptomi kivonulás idejére esett. Sok ősi kultúra hátrahagyott olyan nyomokat, amelyek ennek a vörös óriásnak a hatása következtében végbement pusztulásokra utalnak. Azt kérdezem, Kryon, be fog-e ez következni. Kérlek, válaszolj!

A rövid válasz kedveseim, ismét: nem.

Úgy hangzik ez, mint az „új Föld”? Úgy hangzik, mint a valóság új ösvénye, amiről beszélek? Tényleg azt gondoljátok, hogy Kryon több, mint tíz éve érkező üzeneteiből kimaradt volna ez? A régi energiához tartozik – ahhoz a félelemalapú tájékoztatáshoz, amiről csaknem tizenkét évvel ezelőtt is beszéltem. Azoktól az igazmondóktól és félelemárusoktól származik, akik zavarokat akarnak előidézni a fényben és azokból kívánnak táplálkozni. Mondtam már: óvakodjatok azoktól, akik meg akarnak fosztani benneteket a reménytől, mivel azáltal érvénytelenítik a fényeteket, hogy elültetik bennetek a félelem magvait. Ugyanezek az erők azt fogják mondani nektek, hogy Kryon ugyancsak ördögi.

Emlékeztek a múltban elhangzott, mostanra vonatkozó jóslataikra? Mi a helyzet a bolygók nagy összeütközésével, ami kibillentette volna a földet a pályájáról? Emlékeztek az üstökösre és a földre hulló darabokra? Elhaladása közben ördögi erők kiokádására volt hivatott. Emlékeztek a „három napos sötétség” jóslatára, amikor is a föld belépett a Foton Övnek nevezett csillagászati képződménybe? Emlékeztek Armageddonra? Milyen gyorsan elfelejtitek azokat a dolgokat, amik „nem történtek meg”, amikor önként megkaparintjátok azokkal az új dolgokkal kapcsolatos félelmet, amik szintúgy nem fognak bekövetkezni! Valóban azt hiszitek, hogy az ezernyi forrásból származó, sok-sok évszázadnyi asztrológiai megfigyelések mind titokban tartották ezeket?

Ideje, hogy összerakjátok a darabokat és lássátok azt a valóságot: megváltoztattátok a Föld paradigmáját és ez a rombolásra, a balvégzetre és a borzalomra vonatkozó jóslatokra is vonatkozik. Forduljatok befelé és kérdezzétek meg a Felsőbbrendű Énetektől. Meg fog ölelni benneteket és ugyanazt a választ adja, amit én.

Összpontosítsatok azokra a látható nehézségekre, amelyekkel találkoztok. Itt van szükség a fényre. Ne vesztegessétek az energiátokat azoktól a dolgoktól való félelemre, amelyeket nem láttok; ne adjátok át a hatalmatokat. Szükség van rátok, Fényadók... a fényetekkel a folyamatban lévő ügyeket, az időszerű helyzeteket kell megtisztítani.