Alcím:

Az új évezred energiáinak megértése

LEE CARROLL ELŐSZAVA

Köszöntöm a Kryon-sorozat rendszeres olvasóit, és azokat is, akik most kapcsolódnak be a közvetítések nyújtotta élményekbe. Ez utóbbiak kedvéért szeretnék rövid áttekintést nyújtani.

Kryon egy angyali entitás... a Föld segítője... akinek az energiája soha nem járt emberként a bolygón. Célja az, hogy segítő magyarázatokat adjon nekünk a változásokról, a dolgok működéséről, miközben nagyrabecsülését fejezi ki az emberek iránt, és ünnepli, amit elértünk. Minden üzenete tanítást is magában foglal azzal kapcsolatban, ami jelenleg a Földön zajlik.

Minden példatörténete rólunk szól. Minden közvetítés felemelő, szeretetteljes és segítő szándékú.

Sokan érzik, több mint különösnek a tényt, hogy egy ember üzeneteket közvetít egy angyali lénytől. Bár az emberiség írott történelme számos angyali üzenetről számol be, ha manapság valaki azt állítja, hogy ilyen entitásokkal beszél, könnyen a habókosok közé sorolják. Gyakran eszembe jut, miként fogják értékelni ugyanezt 100 év múlva. Addigra elfogadhatóvá, sőt szentté válik mindez? Valahogy a legképtelenebbnek tűnő történelmi állításokat is hamarabb elfogadjuk a spirituális történelem részeként, mint a jelenben tapasztalt közvetítéseket. Talán az emberi természetből fakad mindannak az elutasítása, amin nincs rajta a „jelentős történelmi esemény” címke.

Számomra Kryon tökéletes lenyomatát nyújtja annak az energiának, amelyben éppen most benne élünk. Az ezredfordulót megelőző időszak, valamint az azóta eltelt bő egy év jelenségeire számtalan utalást tett, példázatokat és numerológiai elemzéseket kaptunk tőle, amelyeket közre is adtunk.

12 évvel ezelőtt az első kötetben Kryon azt állította, hogy megváltoztattuk a Föld jövőbeli paradigmáját, világrendjét. Érvénytelenné vált az Armageddonról szóló prófécia, és megteremtettük a bolygó új tudatosságának lehetőségét, ami reményteli kilátásokra ad okot. Kryon elmondta, hogy a Föld mágneses hálója megváltozik, alkalmazkodva új képességeinkhez (ez meg is történt), és hogy a bolygón zajló összes háborút törzsi ellentétek fogják kirobbantani (úgy néz ki, hogy valóban ez a helyzet). Arról is beszélt, hogy a Föld lakosságának körülbelül egy százaléka valószínűleg elhagyja a bolygót, ami nem túl örvendetes hír. Ezt mondta Kryon: „...sokan befejezik jelenlegi földi életüket, hogy új energiákkal térhessenek vissza a bolygóra. Az új korba való átmenet tele lesz változásokkal. Semmi sem marad a régi, és ez mindenkit érint...” Megadta az 1999-es évet, mint olyan időszakaszt, amelyben egy kiegyensúlyozatlan vezető működése káoszhoz vezethet. Ez vonatkozhatott Boszniára, vagy arra, ami 9.11-én történt. Mindezekről az első Kryon-kötetben esett szó több mint egy évtizeddel ezelőtt.

És valóban, a kommunizmus összeomlott saját magától a 80-as évek végén. Nem tört ki nukleáris háború. Armageddon megjövendölt ideje elmúlt. Sokan vannak tudatában annak, hogy új irányba tartunk, amit senki nem látott előre.

Miközben haladtunk az új évezred felé, Kryon sok ismeretet és módszert adott át a bennünk lévő isteni lényeg megtalálásához. Gyakran elismételte, hogy a Föld békéje az egyéni munkával kezdődik, és felhívta a figyelmünket DNS-ünk megváltoztatásának lehetőségére. (Magyarul olvashatunk erről Dr. R. V. Gerard Változtasd meg a DNS-ed! c. 2001 -ben a Mandala-Véda kiadó gondozásában megjelent könyvben, a szerk.) Ahogy a Kryon-könyvekben is megjelent, többször hangsúlyozta a 11:11 jelentőségét, amikor az Emberiség beleegyezését adta, hogy a megjövendölt vég megváltozzon.

Majd jött a hatodik kötet, az Átkelés a határon, amelyben minden korábbi könyvnél több információt adott át Kryon arról, hogy mit tapasztalhatunk napjainkban. Elmondta, hogy vége a „kerítésen ücsörgésnek”, azaz nincs többé „köztes állás-nem-foglalás” a tekintetben, hogy ami a bolygón folyik, azt a régi vagy az új energia teremti-e meg. Sok ember „le lesz rántva” a kerítésről, mondja Kryon. Azt is jelezte, hogy a stabilitás és béke folyamata látszólag megtorpan, sőt a 2000. évi izraeli palesztin felkelés lehetőségét is felvázolta. Először használta a „spirituális düh” kifejezést, és elmondta, hogy harc elébe nézünk a régi és az új között: „Ne okozzon megrázkódtatást, hogy a harcnak nincs vége, sőt bizonyos tekintetben még csak most kezdődik!”

Úgy gondolom, mindannyiunkat megdöbbentettek és elborzasztottak 9.11. eseményei. Az Amerikai Egyesült Államok számára ez a nap határkő, amelyet sokan vagy végnek, vagy kezdetnek tekintenek. Nem kell metafizikusnak lenni ahhoz, hogy észrevegyük, milyen hatalmas energiákat mozgatott meg társadalmunkban ez az esemény. Sokan a jelenlegi nemzedék Pearl Harborének tartják ezt a napot, amitől fogva az Amerikai Egyesült Államok jelenkori történelmi eseményei 9.11. előtti és utáni korszakra oszlanak. Maga a dátum szimbólummá vált, amely elmondhatatlan bánatot, rettenetet, valamint változást sűrít magába – és talán reményt is.

Sokan megkérdezték, hogy az elmúlt évtizedben tett-e Kryon utalást egy ehhez fogható esemény várható bekövetkezésére. Én úgy érzem, hogy 9.11. a lehetőségeink „radarképernyőjén” volt 1987 óta. Most kezdjük csak igazán felismerni a 11:11 jelentőségét, melynek során az Emberiség egészének feltették a kérdést, hogy beleegyezünk-e a Föld következő szintre való lépésébe. Talán mi hoztuk létre ezt a tragédiát? Netán kollektív engedélyt adtunk a bekövetkezésére? Nem könnyű választ adni erre a kérdésre. Nehéz egyáltalán fontolóra venni, hogy esetleg mindnyájunkat spirituális, sejtszintű felelősség terhel azért, ami történt.

Néhány héttel 9.11. előtt, 2001 augusztusában Vancouverben Kryon a világ egységéről szóló üzenetet adott át. Ezt mondta akkor az Egyesült Államokról: „Az Egyesült Államok jelenleg a legnagyobb tanulási időszakán megy keresztül. A dolgok nem maradhatnak így. Nagyra becsüljük azokat, akik felismerik, hogy fontos változások vannak készülőben. A legnagyobb változások ezeken a területeken a régi és az új harcának jegyében fognak lejátszódni. Azért vagyunk itt, hogy tudassuk veletek, az Ember, aki itt ül, és aki ezt olvassa, képes a kívánatos változások végrehajtására. Nem maradhat fenn a jelenlegi állapot. A legmélyrehatóbb alkotó változtatások lehetősége a hármas évében 2001-ben nyílik meg.” Úgy érzem, folyamatos útmutatást kaptunk 11:11-es vállalásunkból fakadó lehetőségeinkről, melyek között ott szerepelt 9.11. eseménye is. Az üzenetek gyakori témája volt, hogy nem létezik eleve elrendeltség, hanem „megnyilvánult lehetőségek” állnak előttünk. Mivel a Szellem (Isten) számára nincs múlt és nincs jövő, a jövőbelátás gondolata is jelentőségét veszti. A próféták azonban a mi lineáris időnk keretei között mégis „jövendőt mondanak", ami azonban csak eshetőségek megadását jelenti, és nem biztosan bekövetkező eseményeket. Kryon számára minden a mostban, a JELENben létezik, a lehetőségek is, amelyeket vagy megvalósítunk, vagy nem. Ezek a lehetőségek olyan energiát képviselnek, amely megnyilvánulhat a mi valóságunkban, a mi lineáris időkeretünkben, s ez az energia a mi saját múltbeli és jövőre vonatkozó szándékaink, indíttatásaink együtteséből származik – vagyis teljes egészében mi irányítjuk.

Sok emberrel együtt magam is az interneten keresztül jutottam hozzá a 11-es szám jegyében álló szinkron adatokhoz. Véletlen egybeesések? Nézzétek csak meg jól őket.

A 11 szinkronja

A támadás időpontja: 9.11. 9 +1+1=11 Szeptember 11. az év 254. napja 2+5+4=11

Szeptember 11. után még 111 nap van hátra az év végéig. Az egymás mellett magasodó ikertornyok látványa a 11-et idézi.

New York állam 11 .-ként csatlakozott az Egyesült Államokhoz.

New York City – 11 betű

Afganisztán – 11 betű

The Pentagon – 11 betű

Ramzi Yousef – 11 betű

(a World Trade Center elleni 1993-as bombamerénylet szervezője)

Az első becsapódó gép járatszáma: 11 

A 11-es járat fedélzetén 92 utas tartózkodott – 9+2=11 

A 77-es járat fedélzetén 65 utas tartózkodott – 6+5= 11

A metafizikusok kivétel nélkül mindig odafigyelnek a számokra. Vegyétek tekintetbe még azt is, hogy az 1989-es közvetítéseket tartalmazó első kötetben Kryon mindössze két számmal foglalkozott, s ezek a 9 és a 11 voltak! A számokhoz társított jelentéstartalomként pedig a befejezést, illetve az engedély megadását, a beleegyezést adta meg Kryon. Most kezd igazán világossá válni mindennek az értelme. Arról se feledkezzünk meg, hogy a „fenevad” számaként 666 = 18 = 9 lett megadva. Elképzelhető, hogy a történteket homályosan megjövendölték a szentírásokban? A kilenc a befejezést jelenti. Tudjuk, hogy a legtöbb szent irat képletesen fogalmaz. Gregg Braden szerint azonban már Izajás próféta is megmondta, hogy képesek vagyunk megváltoztatni a jövőnket. Hiszek abban, hogy éppen ezekben az időkben ezt tesszük.

Kryon üzeneteiből az derül ki, hogy az emberi szabad választás által a bolygói egység megteremtésének folytatása mellett döntöttünk, s történelmünk fordulópontjaként fogjuk számon tartani ezt a tragédiát a bolygó megváltoztatásának folyamatában. Ennek fényében eddig elképzelhetetlennek tartott események következhetnek be, nemzetek működhetnek együtt olyan megegyezések létrehozásában, melyek kimondják, hogy „a földi civilizáció” mit tart elfogadhatónak, és mit nem. A spirituális düh megnyilvánulásai milliókat „rántanak le a kerítésről", és juttatnak el döntési helyzetig, amikor is választaniuk kell, hogy melyik energiához csatlakoznak, vagy nem csatlakoznak.

Szeptember 30-án egy szállodaszobában tartózkodtam, ahol két riportot láttam különböző időpontokban, különböző csatornákon. Az egyikben Colin Powell külügyminiszter, a másikban II. Abdullah, Jordánia királya beszélt. A két független híradásban mindkét államférfi pontosan ugyanazt a kifejezést használta: „Ideje leszállni a kerítésről”. Azt hittem, kiesem a székemből! Szóról szóra Kryon kijelentése került elő a napi események sodrában. És nem ez volt az első ilyen eset!

A mai időkben tapasztalható energiáról beszélt Kryon újra meg újra az elmúlt évtizedben. Most, hogy ez az új energia megjelent saját teremtőerőnk és szabad akaratunk nyomán, lehetővé válik annak a meghatározhatatlan valóságnak a megteremtése, amit Új Jeruzsálemnek hívunk. Kryon nagyon sokszor elismételte ezeket a szavakat is: „Ahogy a zsidók sora megy, úgy megy a Föld sora is”. Talán kezd összeállni előttünk a kép, hogy miként is függenek össze ezek a tényezők?

2000-ben Izraelben tartottam előadást, és elmondtam a közönségnek azt a Kryontól kapott információt, hogy az országukban kialakult helyzetben nem történik előrelépés addig, amíg a „nullához közelítés” be nem következik. Őszintén szólva nem tudtam, mit is jelent ez a kifejezés. Azt követően sok e-mail érkezett hozzám Izraelből azzal a kérdéssel, hogy mit is takarnak pontosan ezek a szavak. Totális háborút a térségben? Megsemmisülést? Nem ismertem a választ. Csak 9.11. után értettem meg, hogy a „nullához közelítés” a ground zero (Így nevezik azt a romoktól megtisztított területet, ahol korábban az ikertornyok álltak. – A ford.), a „nulla szint” vagy „föld-szint” helyszínére utalt. Senki... az égadta világon senki nem érezte úgy azon a találkozón, hogy a kifejezésnek bármi köze is lehetne az. USA-beli Manhattanhez. Csak most látjuk ezt ilyen világosan.

Vagy vizsgáljuk meg a nyolcadik Kryon-kötet amerikai ISBN számát. Ezek a kódszámok számítógéppel meghatározott véletlen számok, melyek a könyvek azonosítását szolgálják a készletezés és gyártás során. A szám első része a kiadót jelöli, ezért egy kiadó esetében mindig azonos. A szám utolsókét mezője a könyv egyedi azonosítószáma – vagy metafizikai megközelítésben a könyv energiája. A nyolcadik Kryon-kötetnél ez a szám 11-9. Véletlen egybeesés? Meglehet. De hány ilyen véletlen egybeesésre van még szükségünk ezekkel a számokkal kapcsolatban, hogy belássuk, esetleg üzeneteket kapunk általuk?

Hogyan tovább? Ezentúl is szabad választással határozunk a jövőnkről. Mostanra azonban előállt a helyzet, amelyben el kell döntenünk, hogy a régi sarat dagasztjuk-e tovább, vagy tiszta fejezetet nyitunk a Föld történetében. 2012-ig van erre időnk Kryon szerint. Bármilyen energiájú is lesz akkor a bolygó, az lesz az Emberiség „szándéklenyomata”.

Korábban is beszéltem arról, hogy egy napon, amikor hazatérek, szeretnék találkozni a 9.11-én elvesztett családtagokkal. Szeretném elmondani nekik, hogy amit tettek, azzal megváltoztatták a Földön élő emberek százmillióinak életét, a gyermekeink jövőjét és a Világegyetemet. Szeretném akkor átölelni őket, és elénekelni a hősök dalát, melynek a szövege a 11:11-ről szól, arról a napról, amikor az emberek eldöntötték, hogy mit akarnak a Földön, és átvették az irányítást a megteremtése érdekében.

Kedves olvasó, ezúttal is igaz örömmel tölt el, hogy egy csodálatos Kryon nevű angyal szeretetteljes tanítását és együttérző szavait adhatom át neked. Ez a több mint egy évtizedes üzenetsorozat nem térítő szándékkal született, nem hittételeket, hanem értelmezéseket továbbít hozzánk. Túllép a szervezett spiritualitás keretein, és arra biztat, hogy „hámozzuk le a dualitás hagymáját”, hogy fölfedezhessük a mindegyikünkben benne élő isteni lényeget. Az üzeneteket nem az vezérli, hogy versenyre keljenek a szervezett vallásokkal, hanem inkább az emberi lélek még mélyebb megismerésének elősegítése, az emberi faj és az egyes individuumok képességeinek kibontakoztatása a cél. Azoké az individuumoké, akik most ezeket a szavakat olvassák.

Köszönöm: Lee Carroll

A SZERZŐ ELŐSZAVA

Üdvözöllek a nyolcadik Kryon-kötet kézbevétele alkalmával! Mint oly sok mostanában megjelenő könyv, ez is az ezredfordulóval foglalkozik. A cím, vagyis ÁTKELÉS A HATÁRON, Kryon megfogalmazása a 2000. év új energiájába való belépésünk folyamatának megjelölésére, és ez volt a témája az immár tizenegy éve tartó közvetítéseinek. Biztos lehetsz benne, hogy akkor is találsz az aktuális eseményekre vonatkozó fontos utalásokat ebben a könyvben, ha csak a 2000. év után kerül a kezedbe.

Az első Kryon-kötet, Az utolsó idők megírásától, 1989-től kezdve Kryon minden tanítása arról beszélt, ami éppen most zajlik és a következő 12 évben fog történni, egészen 2012-ig. Bár egyébként nem adunk ki évente Kryon-könyveket, a mostanában érkező információk annyira jelentősek, hogy szinte kikövetelik mihamarabbi megjelentetésüket.

Sok vidám dolgot találhatsz ebben a kötetben! Ettől talán kevésbé érzed majd ijesztőnek a közvetítés tényét, ha először kerül eléd ilyesfajta információ vagy Kryon-anyag. A közvetítést egyre inkább emberinek érezzük, ahogy elkezdünk összeolvadni azzal, amit Kryon Felsőbb Énnek vagy belső Isteni Énnek nevez. Szerintem ez azt jelenti, hogy közelebb kerülve Isteni Önvalónkhoz, elkezdjük valóban érezni a túloldalról érkező információt. Közelebbinek, ismerősebbnek találjuk, és sokkal inkább egy telefonhívásra, semmint természetfölötti látogatásra emlékeztet majd.

A könyvből áradó öröm, megbecsülés és elismerés, amit bizonyára te is megérzel, annak köszönhető, hogy mostanra átléptünk egy olyan energiába, amely már 1989-től kezdve Kryon üzeneteinek fő részét képezte. Tizenegy évvel ezelőtt arról beszélt, hogy a világvége jóslatok valóra válása nem szükségszerű. Azt mondta, hogy az emberi fejlődés élenjáróiként mindennapjainkban tapasztalhatjuk meg a haladást: a hírekben, az időjárásban – és önmagunkban.

1999-ben írtam egy újságcikket Feltűnt már? címmel, amely igen tanulságos történetet tartalmaz.

Feltűnt már?

Élénken emlékszem egy 1995-ben tartott előadásomra. Az ENSZ 7. számú tárgyalótermében megjelent résztvevők azért gyűltek össze, hogy meghallgassanak egy üzenetet, ám valószínűleg nem azt várták, ami végül elhangzott. Hogy is számítottak volna új reményeket ébresztő közvetítésemre ebben a tekintélyes, ugyanakkor állandó gondokkal és megoldatlan ellentétekkel küszködő szervezetben? Egyébként is mit mondhatott ezeknek a diplomatáknak a világ állapotáról egy kaliforniai metafizikai közvetítő?

Így kezdtem előadásomat: „A Közép-Keleten, ahol a próféciák szerint ezekben az időkben a homoknak vörössé kellene válnia a vértől, a két korábbi ellenség közösen tárgyal a vízhasználati jogokról.” Azzal folytattam, hogy a világvége beharangozói lehetnek ugyan a rádió- és tévéadások aktuális szenzációi, de szemügyre véve a világ valós állapotát, az összkép sokkal reményteljesebb, és a világ új irányba halad. Az értékesítési szempontokat azonban sokkal jobban kiszolgálja az ijesztgetés, mint a megnyugtatás.

Míg éppen tíz évvel ezelőtt a Közép-Kelet a bosszúállástól és a területi követelésektől volt hangos, ma arról hoznak döntéseket, hogy melyik földterületet adják vissza, honnan vonuljanak ki, és miként végezhetnek el közösen feladatokat. Feltűnt már ez neked?

Míg éppen tíz évvel ezelőtt a folyamatos hidegháború miatt az is kétséges volt, hogy gyermekeinknek lesz-e egyáltalán jövője, ma másfél milliárd tonna búzát küldünk Oroszországba -a „gonosz birodalmába”, a korábbi ellenségnek. Tudatosult ez benned?

Míg éppen tíz évvel ezelőtt már harminc éve dúló polgárháború folyt Guatemalában, melynek során több mint ötvenezer ember vesztette életét – családtagok valamennyien –, ma béke van ebben az országban. 1997-ben vetettek véget a háborúnak. Tisztában voltál ezzel?

Míg éppen tíz évvel ezelőtt két keresztény egyház között a gyűlöleten és az öldöklésen kívül semmi más nem létezett Írországban, ma mindkét fél annak kinyilvánítására törekszik, hogy a béke jobb, mint a háború, és megkísérlik más módon kezelni ellentéteiket. Felfigyeltél erre?

Tíz évvel ezelőtt hatalmas hadseregek és még hatalmasabb fegyverkészletek léteztek. Mostanra a hadseregek létszáma mintegy harmadára csökkent, és a rozsdás, használaton kívüli fegyverek szétszerelésének módozatait keressük. Az alapvető kérdés a „hogyan készítsünk még nagyobbat”-ról „hogyan szabaduljunk meg a régiektől”-re változott. Felmérted ezt?

Míg éppen tíz évvel ezelőtt a közelgő ezredfordulóra vonatkozó borzalmas jövendölések nyomása alatt éltünk, melyek egyaránt származtak régi és új prófétáktól, ma itt állunk, és egyik prófécia sem vált valóra a beígért időben. Számot vetettél ezzel?

Valami történik. Az Emberiség tudatossága kezd megváltozni – lassan, de biztosan. Ennek bizonyítékait megtalálod, ha rászánod magad, és körülnézel. A kérdés a béke, és nem a „kinek van igaza”. A kommunizmus csaknem teljesen megszűnt az emberek közös követelésére, és jelenleg a világban tapasztalható nyugtalanság törzsi jellegű. A legtöbb küzdelem éppen akörül folyik, hogy miként lehetne a szembenálló feleket tárgyalóasztalhoz ültetni. Fontolóra vetted már ezt?

Három alkalommal hívtak meg az ENSZ-be, legutóbb 1998-ban. Most már az ottani érdeklődők is a jó híreket várják, és a terem mosolygó arcokkal telik meg, mert bepillantást nyertek az átfogó képbe. Abban a New York-i épületben, ahol úgy tűnik, hogy szinte sohasem születik megállapodás vagy megoldás, ma a tudatváltozás jeleit tapasztalják. Az Emberek a Földön kezdik egyre kevésbé gyűlölni és egyre jobban szeretni egymást. Több a türelem, több a remény, több az együttérzés. A „mennyit szerezhetünk meg magunknak” szemlélete kezd átalakulni a „hogyan juthatunk egyetértésre úgy, hogy mindenki nyerjen” megközelítéssé.

A múlt erői vitathatatlanul megpróbálnak visszatérni a régi kerékvágás eszközeihez, az autóbombákhoz, a borzalmakhoz, a terrorista cselekményekhez, a vezetők azonban újra és újra leülnek majd a tárgyalóasztalhoz, és elszívják a békepipát. A világvégevárók elárasztanak bennünket katasztrófa elképzeléseikkel, a túlélés lehetőségét kétségbe vonó filmjeikkel, ám elmeszüleményeik idejétmúlttá és elcsépeltté válnak a nyilvánvaló csodák fényében.

Volt politikai foglyok országuk vezetőivé válnak. Régóta hatalmon lévő zsarnokokat buktat meg saját népük. A pápa megbocsátást hirdet, és katolikus körökben eddig szóba sem hozható témákról beszél teljes nyíltsággal. Magas tudatszintű emberek munkálkodnak azon, hogy létrejöhessen a Spirituális Vezetők Világtanácsa, fórumot biztosítva a világ őslakosai bölcsességének – amely akár az ENSZ tevékenységét is támogathatja! Ismerted ezeket a tényeket?

Megnéztem a millennium szó jelentését a szótárban. Két értelemben használják: 1.) ezerévnyi időtartam; 2.) a vidámság, békesség, boldogság és igazság reményteli időszaka. Tudtad ezt?

1999 decemberében összegyűltünk néhányan, hogy közösen töltsük azt az időt, amikor a világ átlép az új évezredbe. Bár mások az aggódást választották, mi a béke mellett döntöttünk, bizalommal fordulva a félelemnél sokkalta hatalmasabb erő felé. Tudatosan azt választottuk, hogy bízunk a bennünk élő Istenben, abban a nagyszerű szikrában, akinek a választása mindig a szeretetre esik a gyűlölet helyett, a békére a háború helyett, a megbocsátásra a bosszú helyett. Bízunk az újfajta Emberben, aki jelen van már a világ minden részén, az Emberiség igazi fejlődését képviselve.

Miről szól ez a könyv?

Ennek a könyvnek a nagy része szintén úgy készült, hogy élő közvetítéseket foglaltam írásba. Ezúttal az időzítés is nagyon fontos, mivel a közvetítések energiái egymásra épülnek, amint közeledünk az ezredfordulóhoz, átkelünk a határon, és belépünk az új energiába.

A korábbiakhoz hasonlóan most is szeretnék néhány szót szólni Kryon stílusáról. Minden közvetítés első tíz percében szeretetteljes üdvözléssel nyit, ami igen erőteljes hatású. Ez az új látogatók számára rendkívül sokat jelent, az olvasó számára azonban fölösleges megismételni minden egyes alkalommal. Ahogy eddig, ebben a könyvben is elhagytam a hasonló magyarázatok egy részét, hogy takarékoskodjam a hellyel. A lényeges spirituális információk minden helyszínen újra és újra elhangzanak, ezeket viszont megtartottam az átírás során is, mert szükséges, hogy időről időre ismét áttekintsük őket.

Az első fejezet néhány bonyolult kérdés magyarázatát tartalmazza. Kryon ezeket a témákat a könyv során újból és újból előveszi. Valóság, idő, multi-dimenzió igen összetett fogalmak, amelyekkel azonban szükséges tisztában lennetek, mielőtt a közvetítésekre rátérnénk, ezért azt kérem, ne lapozzatok át ezen a részen. Szükséges tanulmányoznunk ezeket a fogalmakat, melyek alapvetők ugyan, rendszerint mégsem mélyedünk el jelentésük értelmezésében elég alaposan.

Ahogy az új ezredév energiája elkezd hatni ránk, fokozatosan rájövünk, hogy régi, állandónak látott valóságunk átalakulóban van valami mássá. Hogy működik ez az egész? Hogy változhat maga az időkeret is? Az első fejezet olyan szinte megmagyarázhatatlan dolgok megmagyarázására tesz kísérletet, melyek mindazonáltal rendszeresen tapasztalt alapvető vonásai valóságunknak.

A másodiktól a hetedik fejezetig tartó rész az ezredforduló előtti közvetítéseket öleli fel.

A nyolcadiktól a tizenkettedik fejezetig tartó szakasz a határon való átkeléstől a 2000. júniusig kapott üzeneteket foglalja magában.

A tizenharmadik fejezetben Jan Tober (az Indigó Gyermekek c. könyv társszerzője, illetve társam a Kryon-munkában) fejt ki részletesebben két Kryon által használt fogalmat. Sokan hallottatok már a halálfantomról (vagy Kryon elnevezésével a vég árnyékáról), melyről Jan saját tapasztalatai alapján számol be. Ezt követi egy nagyobb lélegzetű beszélgetés Rick Martinnal, a Las Vegas-i The Spectrum c. lap újságírójával az Indigó Gyermekekről, egyik közkedvelt témánkról.

A tizennegyedik fejezetben a Kryon 1998-as ENSZ-beli közvetítésén kapott ismereteket nyomon követő írások kaptak helyet Marc Vallée, valamint Woody és Catie Vaspra tollából. Kryon akkor említést tett egy bolygói Spirituális Vezetők Világtanácsa létrehozásának szükségességéről, melyben az őslakosok törzsi vezetői vehetnének részt. Ők ugyanis a bölcsesség olyan tárházával rendelkeznek, mellyel támogatni képesek a világ többi részét is.

Az emberek gyakran kételkednek benne, hogy a jó elképzelések megvalósulnak-e valaha is. Ebben a fejezetben olyan emberekről olvashatsz, akik elkezdték valóra váltani Kryon javaslatait. Egészen elképesztő belegondolni, hogy a világ őslakos törzsfői várnak ránk, hogy felvegyük velük a kapcsolatot! Hogy miért? Mert próféciáik előre jelezték nekik jöttünket!

A tizenötödik fejezet tudományos újdonságokat tárgyal, melyek igazolják a Kryon által korábban vagy ebben a könyvben közvetített felvetéseket. Áttekintjük a DNS mágneses jellemzőivel kapcsolatban megjelenő információkat folyamatosan nyomon követő vizsgálódásaim legújabb eredményeit, melyek komoly előrehaladásról tanúskodnak ezen a területen. Mindig izgalmas dolog látni, ahogy a tudomány élenjáró képviselői igazolják a közvetítések során kapott, sokak által valóságtól elrugaszkodottnak tartott üzeneteket.

Nem sokkal ennek az előszónak a megírása előtt tértünk haza (2000 májusában) egy előadássorozatról francia-Kanadából, illetve Európából. Az előadásokat közösen tartottuk Róbert Coxonnal, Kanada legnépszerűbb ezoterikus zeneszerzőjével és zenészével, valamint Gregg Bradennel, aki geológus, előadó és író. A tíznapos út során összesen több mint 5300 ember vett részt előadásainkon Kanadában (Montreal), Belgiumban (Brüsszel) és Franciaországban (Párizs). A találkozók energiája csodálatos volt, és mindnyájunkat lenyűgözött a felénk áradó szeretet.

Évekig furdalt a kíváncsiság, hogy kikhez jut el Kryon üzenete, mely szerint képesek vagyunk megváltoztatni jövőnket az emberi tudatosság és együttérzés révén, mely azt mondja, hogy Isten valóságos ereje bennünk található meg. Örömteli ajándék számomra, amit Gregg Braden kutatásai és alapos ismeretei mutatnak, vagyis hogy az isteni eredetű üzenet, melyet idestova tizenegy esztendeje közvetítek, megtalálható az elveszettnek hitt, de nemrég megtalált ősi írásokban is!

Gregg Bradennek Az Izajás-jelenség című könyve, melyben az imák és próféciák megfejtésének elfeledett tudását adja közre, a 2000. év egyik legnagyszerűbb spirituális kiadványa. Ez a kötet egyértelmű bizonysággal szolgál, hogy a Kryon által közvetített tudás, mely szerint megváltoztathatjuk valóságunkat, már a próféták réges-régi írásaiban is megtalálható. Gregg könyvében kétségbevonhatatlan bizonyíték található arra, hogy az emberi könyörület képes megváltoztatni a Föld valóságát – egy szent, de elvesztett üzenet szerint!

Gregg, Jan és én közös előadásainkon teljesen más nézőpontból, de mégis ugyanarról az üzenetről beszéltünk. Gregg, aki geológus és számítógépprogram-tervező, valamint Jan és én, akik spirituális munkát, közvetítést végzünk, mindnyájan ugyanazt az alapvető igazságot tolmácsoljuk: hogy te csodálatos hatalommal rendelkezel, s e tekintetben még sok felfedeznivaló áll előttünk. Azért vagyunk itt a Földön, hogy rátaláljunk az emberben élő Isteni Szikra szeretetére és együttérzésére, ami próbatételünk részeként el lett rejtve bennünk.

Kedves olvasó, örömmel tölt el, hogy földi életem megállapodásának megfelelően újra továbbíthatom a Kryon nevű fenséges angyal szeretettel és együttérzéssel teli üzeneteit szemedhez – és szívedhez.

Ha megvásárolni kívánod, akkor itt kereshetsz rá: Kryon - Átkelés a határon

Lee Carroll

2000