Alcím:

Útmutató egy új emberré váláshoz

BEVEZETŐ

KRYON KÖZLENDŐJE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI 2001 SZEPT. 11-i ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN

Kedveseim, a mai napon családtagjaitokat gyászoljátok, azokat akik már áthaladtak a téridő kapun, és akik még csak az átmenet folyamatában vannak. Sok emberben merül fel a kérdés: „Miért történt mindez s miért nem tudhattunk erről?” vagy „Nem kellett volna a Szellemnek jeleznie számunkra ezeket a dolgokat?”

Szeretnénk azonban, ha tisztában lennétek vele, hogy a szavak, melyeket korábban üzentünk nektek, most is érvényesek: „Se Ember, se a Szellem nem tudja nektek előre megmondani, mi fog holnap történni”. Ez az új most keletkező szellemi dimenzió része... hogy minden, ami a jelenlegi téridő kereteket illetően történik, teljes mértékben az Emberiség hatáskörébe és felelősségébe tartozik.

Amit ma tapasztaltok, az annak az eredménye, amit mi egyik lehetőségként láttunk és közöltünk is veletek a 2000-től kezdődő időszakra. Beszéltünk arról, hogy egyfajta „spirituális” düh jelentkezik majd azon erők részéről, melyek makacsul ragaszkodnak a régi materialista világfelfogáshoz – ahogy a világ „eddig működött”. És most Amerikában, váratlanul a saját országotokban kerültetek abba a helyzetbe, hogy átérezzétek, mit is jelent ez. A harc kezd komolyra fordulni, és most már tudjátok, miért hívnak benneteket a fény „harcosainak”, mármost azokat akik hitelesen átérzik ezt.

Az ezredforduló változásai újfajta, sokoldalúbb felelősségvállalást igényelnek, ami részben a következő kérdésben fogalmazódik meg: Mit tegyetek most? Felül tudtok emelkedni a haragon? Képesek vagytok a dühön kívül bármi más észlelésére mindebből? Összefogtok vagy elkülönültök? A szakadék mélyül, és a választások nehezebbé válnak... az új, az egész bolygóra kiterjedő bölcsesség kezdeteként.

A „család”, amely áthaladt a mai esemény következtében, ezen a tizenegyes napon, megállapodást kötött arról, hogy ennek a megrázó emberi lehetőségnek a részese legyen... amit tegnapig még mélyebb belátással, önzetlenséggel, figyelemmel meg tudtatok volna változtatni, ha az Emberiség úgy dönt. De azt határozták, hogy bárhogyan is, de továbbléptek, és az eredmény minden eddiginél nagyobb mértékben a világcsalád részévé fog tenni benneteket. Talán a történtek közelebb visznek titeket a megegyezéshez? Talán ez más döntésekre sarkall végül benneteket világeseményekkel kapcsolatban? Talán többen fogtok imádkozva letérdelni? Talán többen megértitek majd a „világcsalád” jelentését?

Ha igen, akkor azok az Emberek, akik ma hazatértek hozzánk, nagyobb ünnepet ülhetnek, mint amire számítottak, mert mindez a bolygó gyógyulásának előrehaladását jelenti. Minden az isteni terv része, és minden megfelelően zajlik, még ha az ilyen kijelentések nem is felfoghatóak számotokra a szomorúság közepette. Képes vagy most békére lelni szívedben, még azokkal kapcsolatban is, akik elkövették mindezt? Képes vagy szellemi dimenziókban gondolkodni? Ezek olyan spirituális kérdések, melyek elválasztják azokat, akik beszélnek a spirituális növekedésről azoktól, akik valóban megértik és gyakorolják azt.

Áldottak azok a családtagok, akik itt maradtak, mert ők most a hihetetlen veszteség miatti fájdalmat, megtisztulást és szenvedést élik át. Ezért küldjetek most energiát és szeretetet nekik. Ne feledjétek: néhány ember gondolatai sok ember valóságát képesek megváltoztatni. Öleljétek át őket a távolságon keresztül. Legyenek most veletek szobáitokban, és sírjatok értük, mert szükségük van a segítségetekre.

Aztán amikor már elegendő idő telt el... hozzatok bölcs döntéseket abból az emberi forrásból táplálkozva, melyet azok képviselnek, akik most már ki tudják aknázni azon mesterek tudását, akik energiáik tárházát a bolygó rendelkezésére bocsátják.

Cselekvésre való felhívás hangzott el egy olyan országban, amely boldogan élvezte az egyszerű létezés örömeit, és csak szemlélte azokat, akik megdolgoznak ezért. Most mindnyájan ugyanazzal a kihívással szembesültök. Mi lesz az eredmény? Az emberi szabad akarat fog eldönteni mindent, ahogy eddig is. Csakhogy a mai helyzetnek egy olyan átütő sürgető hatás is a része, mely korábban nem volt jelen.

Nem állok egyedül mindeközben, támogatók seregei segítenek nektek, hogy megtaláljátok a megoldásokat arra, ami – most már ti is tudjátok – nagyon is valóságos: a régi harca az újjal. A szeretet összehasonlíthatatlanul erősebb, kedveseim. Éljetek vele még ma!

Veletek vagyunk bánatotokban, és a reményben is, hogy a történtekből a mélységes bölcsesség lehetőségei sarjadnak.

Mérhetetlenül szeretünk benneteket!

Kryon

A SZERZŐ ELŐSZAVA

Aki ezt a könyvet kézbe veszi, minden bizonnyal ismeri már a Kryon-sorozatot. Bár ez a hatodik Kryon-könyv, a tanítást szolgáló kötetek sorában csupán a negyedik. A Hay House Kiadó jelentette meg a közbeeső két művet, amelyek műfajukat tekintve eltérnek a sorozat eddigi jellegétől, mivel példázatgyűjtemény és regény.

A tanító könyvek sorozatának utolsó darabja, a harmadik Kryon-kötet volt (ciklámenszínű, mint az egyik kedvenc ingem), két évvel ezelőtt született. Azóta számos új információt kaptunk, ez indokolja jelen kötet kiadását. Úgy tűnik, hogy a bolygó és a rajta élő emberek rezgésszintje évről évre oly mértékben növekszik, hogy a korábbi információk nagyrészt újból tisztázásra szorulnak, valamint az újabb információkat egyre növekvő ütemben bocsátják a rendelkezésünkre.

Kryon összejöveteleinken mára már több mint tízezer résztvevő volt jelen. Negyedévenként jelenik meg a Kryon-folyóirat, (e könyv írásának időpontjában, 1997-ben) melynek tizenkét országból háromezer előfizetője van. Majdnem mindegyik kötet megjelent kazettán (némelyik rövidített formában), és világszerte számos nyelvre lefordították. Kryon hamarosan más földrészeken is tanítani fog, és természetesen nem ez lesz az utolsó könyve.

Az első kötetben (1993) Kryon felvázolta, a világ mely részein található további nyolc közvetítője. Sokan írtak ezekből az országokból, azt kérdezve, hol lelhetnek rá az ő közvetítőjükre. Elkezdtem faggatni Kryont (zuhanyozás közben), hogy merre vannak a többiek. A kapott válasz meglepett és megnevettetett. Kryon ezt felelte (mialatt szappanoztam magam): „Téves emberi feltételezés, hogy mindnyájan felnőttek! Minden kultúra egyedi időzítést igényel.” Vagyis ez azt jelenti, hogy némelyikük gyermek, és a tervek szerint 2012 közeledtével (2012-ről bővebben később) lép majd üzenettel a nyilvánosság elé.

Megkérdeztem Kryont, hogy mire felnőnek ezek a gyerekek, lesz-e idejük átadni az üzeneteket. Közölte, hogy nem olyan lassú felfogású az egész világ, mint a mi kultúránk! (Köszönöm, Kryon.) Úgy vélem, szeretetteljes és nyájas formában bár, ez bizony enyhén sértő volt. Néha az igazság fájdalmas.

Oly sok közvetítés után én mégis vonakodó és kétkedő közvetítő maradtam, aki egyre csak igazolásokat akar, és a valóságtartalom megerősítését kéri a munkája során. Ez segített abban, hogy kiegyensúlyozott maradjak, s valóban megalapozott munkát végezzek, valamint további három alapigazság megfogalmazásához is elvezetett. Ezek a következők:

Bárki közvetíthet, nem csak azok, akik könyveket tudnak írni és előadásokat tartani! Vannak, akik rendszeresen közvetítik saját Felsőbb Énjüket. Semmi ijesztő és különös nincs ebben (még ha a barátaitok így is gondolják). Ha a közeletekben állókat meghökkentitek ezzel, akkor vegyétek fontolóra, hogy legközelebb bevásárlás közben közvetítsetek-e, vagy legalább vonuljatok félre a brokkolitól.

A Szellem (Isten) nem magántulajdon, ezért bárki közvetítheti! Az igazság mindenki számára elérhető. Egyes tanítókat kiválaszthatnak azért, hogy az igazságot megfelelő formában tegyék közzé, és gondosan adják át azoknak, akiket segítő szolgálatra jelölnek ki, de az igazságot soha nem rejthetik el! Ezért a Kryonnal való munka képességeink önálló fejlesztésére ösztökél tudatosságunk és önértékelésünk növelése érdekében. Arra is felhívja a figyelmünket, hogy ne dőljünk be az ezredfordulóra végítéletet és sötétséget ígérő jóslatoknak. Teljesen megváltoztattuk a jövőnket!

Válasszuk szét a repülő csészealjakról, földönkívüliekről, üstökösökről és más világokból érkező látogatókról szóló szenzációhajhászást a spirituális tanulmányaink lényegétől.. „Micsoda? – kérdezhetitek. – Azt mondod, hogy ezek a dolgok nem léteznek?” Dehogy! Azt mondom, hogy nem tartoznak legbenső lényegünkhöz. Kryon is küldött üzeneteket a földönkívüliekről az ENSZ-ben (bővebben később szó esik erről majd ebben a könyvben), nem is egyszer, hanem kétszer! Szóval úgy hiszem, léteznek, de azt a tanácsot kaptuk, hogy ne forduljunk imádattal feléjük, mint azok, akik ebben az Új Korban minden idejüket erre a témára fordítják! Tanulmányozz ezzel kapcsolatban, amit csak akarsz, aztán lépj tovább, és folytasd az igazán fontos keresését! Ez pedig az, hogyan tudod az isteni szeretetet oly mértékben fokozni az életedben, hogy valóságod isteni társteremtőjévé váljál, hogy önmagadban és környezetedben békét teremts, és így hozzáláss a bolygó megváltoztatásához.

E könyv olvasásakor tartsd szem előtt Kryonnak egy másik megjegyzését is, amelyet kezdettől fogva hangoztat. Hacsak nem egy csoporttal olvasod együtt a könyvet (ami nem valószínű), közvetlenül az elméddel kommunikálok. Kryon közvetlenül a te két szemeden keresztül küldi neked az információkat, miközben ezeket az oldalakat olvasod. Hát így működik ez. Kryon azt mondja nekünk, hogy az egyéni szív és elme válaszol majd az itt következő üzenetekre. Nincs szükség sem csoporttudatosságra sem tömegakciókra. A cél az emberi individuumok elérése. A józan ítélőképesség az, ami kulcsfontosságú, és növekvő rezgésszint meg tudatosság lesz az eredmény Ha mindez nem nyerte el a tetszésedet, tedd le a könyvet, ha úgy érzed, érdemes folytatni, akkor pedig olvasd tovább. Az ember egyén szabad választása a legfontosabb tényező, szabadon eldönthetjük, hogy mit fogadunk el mindebből, és mit nem.

Miről szól ez a könyv?

A könyv túlnyomó része az Egyesült Államok- és Kanada-szerte folytatott élő közvetítések írásba foglalása. Kryon minden alkalommal olyan energia segítségével küldött szeretetet és bölcsességet, amely az adott helyszínhez is igazodott, de megfelelő azok számára is, akik később olvassák. A közvetítések városonként változóan 200-700 fő jelenlétében zajlottak. Bámulatos volt megfigyelni, hogy mi történik. Ahogy haladtunk előre az időben, a közvetítések egyre tisztábbá váltak, és az átáramló szeretet is egyre fokozódott. Csakhamar majdnem minden összejövetelen gyógyulások fordultak elő. Kryon magyarázata szerint azok az emberek gyógyultak meg, akikhez akadálytalanul eljutott az üzenet. Más szavakkal az érintettek maguk végezték a gyógyításukat. Olyan témák kerültek terítékre, amelyek eddig még fel sem merültek, és ez jóval messzebbre vezetett mindattól, amit az ember Új Korbeli szerepéről gondoltunk – és amit nem gondoltunk.

Az olvasók között vannak olyanok is, akik a negyedévenként megjelenő folyóirat (The Kryon Quarterly) előfizetői. Nekik azt ígértük, hogy a többiekhez képest hónapokkal korábban megkapják a közvetítések anyagát. Betartottuk ígéretünket, így a mostani könyv egyes részei már ismerősek lesznek számukra. (Ugye örültök, hogy elsőkként kaptátok meg, és olvashattátok?) Olvassátok el újra, mert van, ami azóta módosult egy újabb közvetítés során. Kryon szereti frissíteni és tovább tisztázni az információkat, összhangban a Föld folyamatos változásával.

Kryonnak az a szokása, hogy minden közvetítést tízperces szeretetet sugárzó üdvözléssel kezd, mellyel részben az új hallgatókat köszönti. Ezek újabb és újabb írásbeli ismétlése fölösleges lenne, ezért elhagytam a közvetítések elejéről.

Ez a könyv arról szól, hogy „Isten társai vagyunk”. Lehet-e ennél valaha is hatalmasabb célunk? Az első fejezetben Kryon felkészít bennünket egy üzenettel, melyet két részletben adott át, két kanadai városban. Az „ülj a székbe” témájú közvetítéseket minden mást megelőzően fontos megérteni. Ez sarkalatos pontja az együttműködés egész kérdésének, ezért is került a kötet elejére. Amikor a későbbi közvetítések során Kryon azt mondja, hogy „üljetek a székbe”, már érteni fogjátok, ez mit is jelent.

A második fejezetben az együttműködés kérdéskörének bevezetéseként gyakorlati útmutatást kapunk ahhoz, ami jelenleg elérhető. A harmadik fejezet ennek folytatásaként a mindennapi életben felmerülő helyzetekre szolgál magyarázattal és hasznos tanácsokkal. A legutolsó idevágó közvetítés, mely Ausztráliában zajlott, az egyik kedvencem.

A rövid negyedik fejezet az ember biológiájáról szól, az ötödik pedig a felemelkedés izgalmas kérdésében vezet tovább bennünket. Azért Felemelkedés II. a címe, mert az előző könyvekben és kazettákon már kaptunk információkat erről. Igen alaposnak és világosnak fogjátok találni ennek a magasztos témának a kifejtését.

1995 novemberében és 1996-ban az ENSZ meghívására két közvetítésre került sor. A hatodik fejezet ezek történetét és írásos anyagát tartalmazza.

A hetedik fejezet teljes egészében az új indigó gyerekekkel kapcsolatos saját tapasztalataimról és Kryon e témabeli közléseiről szól. Újabb gyakorlati információkkal szolgálunk ahhoz, hogy miként bánjunk ezekkel a gyerekekkel, és mire kell tekintettel lennünk.

A nyolcadik fejezetben az utóbbi két évben kapott példázatok közül a kedvencem található, valamint az Új Kor két alapvetően fontos jellemzőjéről, a szándékról és a társként való teremtésről beszélünk.

A kilencedik fejezetben Kryon levélben, illetve összejöveteleken szóban elhangzott leggyakoribb kérdésekre válaszol, köztük néhány meglehetősen ellentmondásos felvetésre is.

A tizedik fejezetben az eddigi Kryon-közvetítések tudományos alátámasztása szerepel, és további hasznos tudományos információk arról, ami napjainkban zajlik.

A könyv során végig hímneműként említem Kryont (angolul: „he”). Bárcsak lenne megfelelőbb (mint az angol „it”) nem nélküli személyes névmásunk, amelyet használhatnék. Sajnálom, hogy nemmel kellett ellátnom a Szellemet, de ezáltal az átadott információk írott változata könnyebben olvashatóvá vált. [Szerencsére a magyar nyelv szelleme és szerkezete számára mindez nem jelent gondot, – a ford.]

Élvezd Kryon hatodik könyvét! Neked készült. Nem véletlen, hogy most ezeket a szavakat olvasod. Lazulj el, és fogadd szívesen a szeretet otthonról érkező hangját!

Lee Carroll

Ha megvásárolni kívánod, akkor itt kereshetsz rá: Kryon - Az ember Isten társaként

1997