1987-ben, a Harmonikus Konvergencia idején az emberiség Felsőbb Én-jeinek összessége a felemelkedést, másként fogalmazva: a kvantum-tudatosodást választotta.

Mi a változás lényege és a mozgatórugója?

1992-től Új energia van jelen, amely a kvantum-tudatosodást segíti, amelyet többen rezgésszint-változásként is jeleznek.

Az új energiára való átállás az egyéni szabad akarat alapján történik.

Hogyan és mikor jelent meg az új energia?

Erről Kryon Mester az alábbi tájékoztatást adta

1987. augusztus 16-a rendkívüli napot jelentett a Föld számára. E napon a Föld megmérettetett; s a fátyol túlsó oldalán létező lények legnagyobb meglepetésére és örömére úgy találtuk, hogy bolygótok jóval nagyobb energiaszinttel rendelkezik, mint az várható lett volna. Vajon tudjátok, mi is történt akkor? Dimenziókon átívelő ismereteket fogunk most átadni nektek. Mindegyikőtöknek, minden bolygón élő Embernek, az Angyalok csoportjának, akik vagytok, kikérték a véleményét, hogy neki megfelel-e, ha továbbléptek a következő szintre. A kérdés pedig az volt, hogy meg akarjátok-e valósítani ezt a tudatváltást a bolygó számára. Hogy hozzájárultok-e az eónokon át változatlan emberi DNS evolúciójához. Ez volt az idő, amikor az emberiség igennel szavazhatott, valójában ez a szavazás egy magasabb spirituális szinten történt. Azért volt szükség erre az engedélyre, mert biológiai részeteknek a múltbeli lehetőségeket meghaladó mértékben kell fejlődnie a következő szint eléréséhez. Az engedély megadására egy találkozás keretében került sor. Ez volt az első eset, hogy a beleegyezéseteket kérték az Emberiség biológiai és spirituális fejlődéséhez, és ti igent mondtatok. Az Emberek hatalmas csoportja (mindenki, aki a bolygón tartózkodott) részt vett a véleménynyilvánításban. A szavazás sejtszinten történt, s igen nagy spirituális jelentősége volt. Valószínűleg nem emlékszel rá, hogy valamikor is megkérdeztek volna, pedig megkérdeztek – mindnyájatokat. Vannak olyan dolgok, amelyek a felsőbb részeidnél vannak, de ott vannak és nagyon is valóságosak. Mondanom sem kell, hogy nagy izgalmat keltett az esemény, méghozzá az egész Világegyetemben. Mindnyájan osztoztatok benne, mindnyájan éreztétek a felfokozott izgalmat. Felsőbb Énetek, aki mindent ismer, valóban tudta, hogy a bolygóra gyökeres változás várhat. Volt, aki megkérdezte: „Ha valóban Isten részei vagyunk, ha valóban angyalszerű lények vagyunk az emberi dualitás közepette, miért kellett bennünket megkérdezni? Nem lehetett előre tudni, hogy úgyis igent mondunk, mert ez fakad a Szellem energiájából?” A válaszból megállapíthatjátok, hogy mennyire tiszteljük az Embert, aki a szabad választás bolygóján él: a szabad választás révén jutottatok el addig a pontig, ahol a spirituális fejlődési folyamat részeként szükség volt az Emberek engedélyére, akik a bolygón éltek és a dualitás keretei között végezték munkájukat. Annak ellenére, hogy az „elrendezés” a helyén volt és minden elő volt készítve, még mindig meg volt a választás lehetősége, hogy nemet mondjatok. Ez a fordulópont jelentette a kezdetét annak az eseménynek, amely felett most én örömünnepet ülök. Mert e nap nélkül, és a megméretés nélkül, bizony semmi sem úgy történne, amiként azt most tapasztaljátok. A Föld drámai változásokon ment keresztül az utóbbi ötven évben, s ez adott okot az univerzumban felzendülő hatalmas örömujjongásra.

Már 1993-ban az első közvetítésen elmondtam, hogy a föld mágneses rácsa nagymértékben meg fog változni. 10 év alatt többet mozdult, mint az elmúlt 100-ban. Mérhető, akár egy iránytű segítségével. A Nap helioszférája is nagymértékben megváltozott. Lecsökkent. Aztán érkezik egy mágneses készlet a Naprendszeretekbe, ami része a Galaktikus Együttállásnak, amit éppen most éltek meg. Mindez a megfelelő időben, terv szerint történik. A hálón végzett módosításaim meglehetősen összetettek. Az első tennivaló a mágneses rács elmozdítása volt. Milyen okok miatt kellett a rácsot elmozdítani? Az emberi DNS úgy lett tervezve, mint egy információs kútfő, hogy befogadja a környezetéből az emberi tudatosság által létrehozott energiát. Aztán olyan pozícióba helyezkedik, ami megfelel annak az energiának, ami benne van. Más szóval, ha a bolygó energiája alacsony rezgésű, akkor a DNS-é is alacsony lesz. A DNS egy kvantum motor és ha az emberi tudat által termelt kvantumenergia rezgése alacsony, akkor az ő működése is gyenge lesz. A mágneses rács elmozdítása azért történt, hogy a DNS-esetekben felépítse a változás mátrixát. Ez az, ami ténylegesen történt, mert a rács mágneses mezője nagymértékben mozgott ezalatt az idő alatt és metszette a DNS elemeitek mágneses mezőjét. Ez az átfedés információt, energiát közvetített a DNS-etek felé és elindult egy új folyamat a kvantumizálás felé. A DNS kvantumosan mindig is készen állt erre a változásra. A háló erővonalai lehetővé teszik majd a „tizenkettedik sugár” kiformálódását. Ez azt jelenti, hogy a csakráitoknak megfelelő színsugarak összefonódnak, miáltal együttesen létrehozzák a tizenkettedik sugarat. Mindebből következik, ha korrekcióim ösztönzőleg hatnak erre az erőre, akkor az ember is radikálisan átalakul, minthogy tevékenységem kihatással van csakráitokra, s a csakrákhoz társítható színekre. Tehát ekként segítik elő a hálón végzett módosításaim biológiai rendszeretek megfelelő működését. Isten háromsága a Földet, a biológiai rendszert és a szellemet fogalja magába. Tevékenységem mindhárom alkotóelemre kihatással van. Ez Kryon feladata. Ez az, amiért 1989-ben ide jöttem.

Rendelkezésemre állt egy tevékenységemet támogató csoport, amely a Föld közelében, a Jupiter bolygó pályáján tartózkodott. Legfőbb feladatuk a munkámat elősegítő energia és erőforrások biztosítása volt. A mágneses háló átállítása a 2002. év végén befejeződött. A következő háló, amelyet a föld érdekében át kell állítani, magával a földdel kapcsolatos: ez a Kristályháló. Ezt a hálót többféle néven is ismeri a hagyomány: például a fény hálójaként is. A harmadik háló, az emberi tudat hálója – ez egy külön erő, amely több ponton össze van kötve a fenti kettővel, így mozgás közben egyszerre változnak. Ahogy az emberi tudat változik, úgy változnak a Föld rácsrendszerei – és az egyik befolyásolja a másikat. A három háló együttesen hálópiramist alkot, ha formailag is szeretnétek magatok elé képzelni. Bár lineáris értelemben véve 2002-ben a háló csoport távozott, de valójában új megbízatást kapott. A csoport itt van jelenleg is és mindig itt is marad, de már nem háló csoportként. Más feladatokhoz lát. Szétszóródik, de részévé válik magának a Földnek. A hálócsoportnak egy része folytatni fogja munkáját Gaián. Ez a csapat mindig itt volt és mindig is itt lesz. A bolygó életerejével foglalkoznak. Feladatuk az itt lévő emberi lények támogatása.

Tehát 1987 elhozta nektek a Harmonikus Konvergenciát, 2002 a mágneses rács teljességét és a kristály-élmény kezdetét. 2004 a szökőárat és a Vénusz Átvonulást, 2012 egy újabb Vénusz Átvonulást. Ezen események által érkezett ebbe a világba a női könyörületesség energiája, hogy lassan magatokévá tehessétek, hogy ezáltal kiegyensúlyozottan juthassatok át a következő energiába. Ez harmóniát hoz a bolygóra, a bolygóra, amely évezredek óta nem volt egyensúlyban. A kísérlet vége körülbelül 2012-re lett beütemezve, s ez egyes ősi népek naptárának utolsó évszáma is, mert intuitív értékelésükkel hozzájutottak ehhez az ismerethez. Az utolsó mérésre és a kísérlet befejeződésére ekkor került sor. Minderről megállapodás született. Egy 36 éves ablak, amiben vagytok, ami a napéjegyenlőség precesszióját (billegését) ábrázolja. Ennek az időablaknak a középpontja pedig 2012. Elmondtuk, hogy ez a 36 éves esemény az, amit ti a 2012-es Galaktikus Együttállás energiájának neveztetek, de ugyanakkor ezt neveztétek a Nagy Váltásnak is, ami végül is az Emberi tudatosság váltása. Ebben a 36 éves együttállási ablakban létrejött egy energia, ami teljesen egyedülálló és 26.000 éven belül nem fog újra megtörténni.

Most pedig a bolygó potenciáljairól. Soha nem kaptok olyan információt, ami már ne volna jelen potenciálként az emberi tudatosságban. Nagyon gyakran a jövendölés elhangzik, majd be is következik. Amikor ez megtörténik, jövendőmondásnak tekinted. Nem az. Ez egy energia, azon a véletlenszerű, kaotikus helyen, amit ti kvantumnak hívtok és mérlegeli annak a lehetőségeit, hogy mi történhet meg, a ti életetekkel és a Földdel kapcsolatban. Tehát a jövőt azok a potenciálok határozzák meg, amelyeket ti hoztok létre saját tudatosságotokkal, mint civilizáció ezen a bolygón, – nem a jövendőmondás, hanem annak a mérlegelése, amit ti létrehoztok.

Egy váltás történik ezen a bolygón. Az emberi tudatosság változik és a különbségek többé már nem választanak szét benneteket. Az Emberi Lények tudnak együtt élni, akár azok az országok, amelyek határok nélkül léteznek egymás mellett. Kultúrájuk attól még egyedi és még mindig megvan az integritásuk. De most már együtt élnek, egy nagyobb elgondolás részeként, ahol már soha többé nem fognak háborúzni egymás ellen. Egyszerűen nem tudnak. A megélhetésük köti őket egymáshoz. Az egyesítés teszi ezt. Anélkül, hogy észrevennétek, szép lassan szelídebb lesz a bolygó, az energiák a férfi jelleg irányából egyre inkább a női jellegű energiák felé mozdulnak. Hogy úgy mondjam, egyensúlyba kerül, ami nem volt egyensúlyban.

Az érintkezés új módja van kialakulóban. Ez a Harmadik Nyelv. A harmadik nyelvet úgy definiálhatjuk, mint a nyelvet az Emberi Lény és a Felsőbb Énje között. A szellemi dimenziók spirituális nyelve ez, amit némelyek új intuíciónak hívnak. Olyan nyelv, amely isteni minőségű. A másik Emberi Lénnyel való beszélgetésben mindketten használhatjátok ugyanazon nyelvet, ám a Harmadik Nyelv a három energiája a katalizátora annak, hogy a teljes megértés a megszokottnál jóval magasabb szinten létrejöjjön. Amikor két Emberi Lény ezt használja, akkor megismerik egymás valódi érzéseit. Megismerik egymás energiáját. A Harmadik Nyelv tulajdonságai közé tartozik az, hogy olyan módon kapcsolja össze az emberiséget, ahogy korábban soha semmi. Tanulmányozni és gyakorolni kell, a szándékotok révén tudtok kapcsolatba kerülni vele. A Harmadik Nyelv sajátossága az is, hogy ezen a nyelven nem lehet senkit becsapni, nem szökhettek meg a valódi érzéseitektől. Ennélfogva a Harmadik Nyelv a bölcsességet és a spirituális célt hordozza. Keressétek az Indigó Gyerekekben, mert ők most fejlesztik ki magukban. Amikor az indigó kifejezést halljátok egy emberre vonatkozóan, akkor fontos tudnotok, hogy mit jelent ez. Eljön majd az idő, amikor már nem csak gyerekekre értitek. Akkor majd egy új életszínként emlegetitek, mely a háló megváltoztatásával egyidejűleg érkezett. Ez az átállítás révén keletkezett egyetlen új életszín és arra a változásra utal, melyen az emberi tudatosság a születéskor átmegy. Egy tökéletesítésről van szó, az Emberi Lény térbeli gondolkodásának fejlesztéséről. Minderre a háló átállítása révén nyílik lehetőség és realitásotokban a gyerekek változásán keresztül szembesülhettek vele.

Ebben az időszakban fogtok találkozni „hivatalosan” is más életformákkal. Hasonlóan a fizikai Világegyetemben létező milliónyi életformához, bolygótok végül társulni fog sok más életformával.

A körülötted lévő energia változik és elengedhetetlen, hogy te is megváltoztasd a felfogásod a körülötted lévő dolgokról. Amikor megteszed, olyan valamit fogsz találni, amire nem számítottál. Ahogy emelkedik a rezgésszámod, mindazok a dolgok, amelyek már egy magasabb rezgésszinten léteztek, kezdenek megmutatkozni. Ami korábban számodra láthatatlan volt egy alacsonyabb rezgésszinten, azok az energiák észlelhetők és használhatók lesznek egy magasabb szinten. Az eszközök ott hevernek használatlanul és indulásra készen. Lehetőségetek van megváltoztatni létetek alapjait, hogy hosszabb ideig élhessetek, békésebb és örömtelibb kiteljesedésben lehessen részetek és megváltoztathassátok magát a talpatok alatt lévő földet. De magasabb szinten kell rezegned, hogy lásd őket és használni tudd. Ebben a folyamatban tanultok, és megint tanultok és szakadatlanul tanultok és elkezditek érzékelni a család mérhetetlen szeretetét, mert spirituális értelemben egy lépéssel közelebb kerülünk hozzátok, mint ahogy ez valaha is lehetséges volt. Vannak olyan új információk, melyeket nehéz megérteni, ezek esetében szükség van arra, hogy meg akard érteni. Ahogy tanulmányozod, rájössz, hogy igaznak cseng és táplál. Egyre gyorsabban és nagyobb mértékben sajátítod el a tudást arról, hogy miként működik ez az új energia, és ha mestere akarsz lenni, eljön az idő, amikor hozzá kell igazítani magadat. Keresd az új könyveket és az új fizikai felfedezéseket. Lesznek, akik megmutatják az új energia eszközeit, akik készek arra, hogy segítsenek az interdimenzionális látásmódban. Ők majd segítenek felhasználni az új eszközöket és olyan eljárásokat ajánlanak számodra, amelyek majd segítenek kifejleszteni azt a képességet, hogy könnyebben felismerd a saját mesterlétedet belül.

A dimenzióváltás nem mindig megy pusztán intuitív módon, csak ha tényleg megérted, hogy mi is történik. A világ működéséről szóló tudás, illetve a világegyetemmel való együttes teremtés további lehetőségeket hoz létre számotokra. Egyedül ez a két adomány képes drasztikusan és mindörökre átformálni egy ember életét. A szándék a kulcs, s a megfelelő körülmények biztosítják a jóváhagyást. Az Emberi Lények szándékukkal és szabad akaratukkal választják az újrakalibrálást, hogy utána magasabb szinten rezegjenek. Az újrakalibrálással együtt jár egy kifinomultabb látóképesség, fokozott intuíció, több fény és több látomás arról, hogy kik is ők valójában. Most először kérünk arra, hogy csoportként gondolkodj és ne egy személyként és arra, hogy cseréld le amúlt végképp leegyszerűsített tanításait a jövő bölcsesség-alapú megértésével. Sok ember áll már készen arra, hogy egészen másfajta életet éljen, mint azelőtt, egy félelemtől és aggodalomtól mentes, felszabadult életet. Mi csupán arra várunk, hogy felpillantsatok a benneteket övező negatív dolgok tengeréből, melyek a múlthoz láncolnak benneteket, s fontolóra vegyétek a felétek áradó új információt. Vessétek alá intuíciótok mérlegelésének. Az intuíció egy sejt-intelligencia, ami ott van benned, ami ott rejtőzik a DNS mezejében, ami intelligens. Az intuíció az, amiben bízol, amikor eldöntöd, hogy megtegyél bizonyos dolgokat. Tegyétek próbára, hogy vajon visszhangozza-e lelketek. Azután döntsetek felőle.

Az új energia megérkezett

1992. január 11-én, az általatok 11:11-nek nevezett napon a világegyetem egy különleges kódot bocsátott az emberiség rendelkezésére. A kód minden egyes emberhez eljutott, mely hozzávetőleg a következőket közölte biológiai szervezetetekkel: „Átformáljuk a dolgokat, feltárunk előtted egy különleges kaput, s lehetővé tesszük, hogy besétálj rajta.” A kódot a Föld mágneses hálójának erővonalai továbbították minden emberhez, beleérve azokat is, akik még meg sem születtek. Némán feltárult egy ajtó. Ti ebből semmit sem éreztek, ám biológiai illetve magnetikus lenyomataitok érzékelik az ajtó feltárulását, mert hiszen vele óriási lehetőségek nyílnak meg szellemetek előtt! Az ajtón keresztül új korszakba léptek, s az ajtó azért tárult fel előttetek, hogy fejlődésetek végén elérjétek azt az állapotot, amit mi szellemi felemelkedésnek neveztünk el. Hogyan lehetséges mindez? – kérdezhetnétek. Minden ember rendelkezik egyfajta, a biológiai szervezetet beburkoló magnetikus kódrendszerrel. Ezek a magnetikus vezetékek kódolt üzeneteket továbbítanak biológiai szervezetetek, még pontosabban DNS-etek felé. Minden egyes biológiai vezetékhez két bipolárs magnetikus vezeték van hozzárendelve (összesen 12). Lényegében ez a rendszer alkotja a tudati lenyomatot és ez határozza meg dualitásotok mértékét. A mágneses erővonalak elmozdulása átformálta tudatosságotokat és képességeiteket. A mágneses háló kommunikációs kapcsolatban áll a magnetikusan kódolt üzenetekkel, amelyek viszont biológiai rendszeretek felé közvetítenek információkat és lehetővé teszik az átalakulásokat.

A biológiai testetek a hosszú élet lehetőségét hordozza magában és képes önmagát folyvást megújítani. Ennek ellenére viszonylag hamar megöregedtek és meghaltok. Miért van ez így? – kérdezhetnétek. A magnetikus lenyomat tehető felelőssé a DNS-sel való kommunikációért, s az általatok halál-hormonnak nevezett kemikáliák kiválasztásáért. Ez az energiakód útját állja a regenerációs folyamatnak, enyhe hiányt idéz elő a kozmikus energia áramlásában, ami azután az emberi szervezet öregedését idézi elő. Mindez azonban nagyon is jól van így, pontosan úgy alakul minden, ahogyan ti magatok megterveztétek. Ez a folyamat voltaképpen az inkarnáció és a karma működését segíti elő, hiszen folyamatosan alávet benneteket a halálnak és az újjászületésnek, inkarnációról inkarnációra előmozdítva a bolygó rezgésszintjének megemelkedését. Most azonban ez a kód az előttetek megnyílott lehetőségek részeként lassan kiiktatásra kerül.

Mindezek hallatán felmerülhet bennetek a kérdés: „Hogyan lehetséges az, hogy tudományunk még nem fedezte fel ezt a jelenséget?” A múltban talán úgy gondoltátok, hogy a mágnesesség a sugárkezeléshez hasonlóan kárt tesz az emberi sejtekben. Ez azonban nem igaz, a mágneses erő csupán olyan parancsokat közvetít a sejtekhez, melyek megváltozott működésre késztetik őket. Hogy megbizonyosodhasson efelől, tudományotoknak olyan kísérleteket kellene végeznie, mely során a sejteket különféle kisméretű mágneses mezők hatásának teszik ki. Biztosíthatunk benneteket, hogy ezen körülmények között a sejtek olyan kemikáliákat fognak kiválasztani, amelyekhez hasonlókkal még soha nem találkozhattatok azelőtt. Néhány sejt rendkívül gyors növekedésnek indul majd. Nem pusztulnak el, nem sérülnek meg, ám a mágneses mező hatásának kitéve másképpen kezdenek el viselkedni.

Az új korszak emberének következő jellegzetessége az egészség és a gyógyítás területén mutatkozik meg. Az új korszak embere birtokában van az öngyógyítás képességének, mert ráébredt arra, hogy az egészség szempontjából nélkülözhetetlen az intellektus, az intuíció illetve spirituálisképességek és az értelmi képességek szoros együttműködése. Biológiai szervezeteteket önmagatokkal szoros egységben képzeljétek el. Kérjétek meg, beszéljen hozzátok, és ha valamely részetek fáj vagy megbetegszik, vizsgáljátok meg a baj eredetét. Ez rendkívül fontos információ azok számára, akik nagyon hosszú életet kívánnak élni a Földön. Azt is el kell mondanom, hogy mivel a karma lényegében a halál és az újjászületés hajtóműve, kiküszöbölésével többé semmi ok a halálra. A karma megsemmisítése tehát lehetővé teszi, hogy hosszú életet éljetek, jóval hosszabbat, mint amelyről valaha is álmodni mertetek. Lelassíthatjátok az öregedési folyamatot, és a Szellem közreműködésével végrehajthatjátok a halál-hormon kiiktatását. Most már megvan hozzá a képességetek, ám némi gyakorlás is szükségeltetik. Nem mindegyikőtöknek sikerül azonnal; mivel mindez még új dolgot jelent a számotokra, s ellentétben áll mindennel, amit eddig tapasztaltatok.

Az emberi biológia

Szeretnék beszélni az emberi biológiáról. Az új energia egyik legösszetettebb váltása a kémiátokban zajlik le. Egy igazi váltásról, egy valódi változásról van itt szó. A DNS-etek összetett. Három billió részből áll, mégis kevesebb, mint öt százalék alkotja a gének azon tízezreit, melyek az emberi test utasításkészletét teszik ki. A DNS kilencven százaléka teljes egészében kvantum. Ezek a kvantum instrukciók, melyek a 4D-s kémiához beszélnek, ezek alkotják a kisebb százalékot. Így a DNS-etek 4D-s kémiája látszólag nem fog változni, de amit tehettek vele, az fog. Azt a kevesebb, mint 10 százalékot a géneket alkotó motorként képzeld el, a többit pedig a motort működtető utasításokként. Az utasítások azok, amelyek változnak.

Mindez a mágnesességen keresztül történik meg, ami az élet megváltoztatására irányuló egyik legerőteljesebb és legdinamikusabb erő a Földön. Ha átrendezed a kvantum DNS mágneses rezonanciájának egy részét, potenciálokat aktiválsz. „Nagy szavak Kryon, de mit is jelentenek?” Emberi testetek tökéletes és a benne lévő DNS-ek utasításkészlete a bolygó energiájától függően változik. Az egyik legmagasabb rezgésszint felé tartotok, melyet a bolygótok valaha is látott és ez mind része a váltásnak. Ez az új vibráció a kvantum instrukciók hatására elkezdi megváltoztatni a sejtstruktúra pillanatnyi kémiáját. Jelenleg a testedet alkotó sejtek nem igazán működnek jól. Ha egy 1-től 10-ig terjedő skálán ábrázolnánk, hogy mire képes az ember pillanatnyilag a bolygón ahhoz képest, amire tervezték, akkor most egy hármast kapnátok. Amire a test képes lenne, az a 10-es. Jelenleg éppen a 6-osra készültök elmozdulni. A test sokra képes, de nem működik valami jól. Az immunrendszeretek sok betegséget enged be és sok vírus trükközi ki. Mit szólnál hozzá, ha olyan immunrendszered lenne, amely szinte mindent blokkolna, ami a szervezetbe jutott? Amelyet nem tudnának kijátszani az ember életét tönkretevő vírusok? Amely nem engedné őket szaporodni. Erre elvileg a DNS-ed minderre képes lenne. Az ok, melynek következtében 30 százalékon működik az immunrendszered, az, hogy a bolygó energiája is csak 30 százalékos fejlettségi szinten áll. A szándéka és a szabad akarata segítségével azonban az ember képessé válik rá, hogy fokozza az immunrendszere hatékonyságát. Képes lesz arra, hogy szabadon járkáljon a vírusok és influenzák között anélkül, hogy elkapná. Aki erre képes lesz, az látszólag különbözik majd a többi embertől. Mintha valamiféle varázslatos védelmük lenne. Hívhatod, ahogy akarod, de ez a váltásban való részvétel következménye. Ezt hívják úgy, hogy, emberi evolúció. Szabad akaratuk által magukhoz ragadják azt az energiát, ami már amúgy is az övék. Tudtad, hogy a tested úgy lett megtervezve, hogy a rák soha, de soha ne tudja megtámadni? A rák mégis az ember egyik legnagyobb gyilkosa! A sejtnek van egy olyan funkciója, amellyel diagnosztizálja a saját állapotát. A tudományban apoptózis az orvosi neve, de úgy látszik, nem funkcionál valami jól. Ennek az az oka, hogy csak 30 százalékon működik. Elgondolkoztál már azon, hogy a rák miért képes így megtámadni és a test miért nem tud tenni ellene semmit? Mit szólnál hozzá, ha megduplázódna az immunrendszer hatékonysága? Milyen lenne ráktól mentesnek látni a népesség egy jelentős részét? „Kryon, azt mondod, efelé tartunk?”

Emberek sokaságánál fogod ez látni és egyértelmű lesz, hogy ők mások. Ám a DNS tesztjükazt fogja mutatni, hogy éppen olyanok, mint a többiek. Mert csak a 4D kémiát vizsgáljátok és nem a kvantum 90 százalékot. Képesek lesztek erősíteni a DNS-eteket és a DNS-nek a saját kémiájának adott utasításait. Megvan a lehetőség arra, hogy ez még 2025 előtt megtörténjen. Olyan embereket fogtok látni, akik képesek lesznek – maguktól – megerősíteni az immunrendszerüket. A DNS-edet úgy tervezték, hogy hosszú ideig életben tartson. Arra tervezték, hogy megjavítsa és megfiatalítsa azt, ami elromlott. Nem találod furcsának Emberi Lény, hogy bár ti vagytok az evolúciós létra legfelső csúcsa, egy tengeri csillag vissza tudja növeszteni a karját, ti pedig nem? Gondoltál már valaha is erre? Jön valami, amit nem is reméltetek: az ember képes lesz rá, hogy visszanövesszen elvesztett szerveket. Ez lesz a következő lépés. Talán kezdetben úgy tűnik majd, hogy mindez kémiai segítséggel történik (azaz gyógyszerekkel), ám valójában az ember maga változtatja meg a saját DNS-ét. Maga az átalakulás lesz az, ami engedi ezeket az új gyógyszereket hatni egyesekre, míg másokra viszont nem. Az Emberiség történetében most először fog előfordulni, hogy egyes gyógyszerek benneteket egészséghez és örömhöz segítenek hozzá – másokat azonban nem! Ugyanazokat a kémiai szereket és eljárásokat alkalmazva ti más eredményt fogtok elérni, mint a többiek! Annak szándékától függően, aki beveszi a gyógyszert, az orvosság lényegi jellemzői megváltoznak, mert a tudat megváltoztatja a fizikai valóságot.

A tudósok most először felismerik, hogy tudományos eljárásaikat nem tudják lefolytatni az emberi szándék hozzáadott energiája nélkül. Az emberek egy csoportja teljesen megérti ennek jelentőségét. Hosszabb ideig fogtok élni szándékotok és az élő energiájú anyagok együttes alkalmazásának köszönhetően. Ezek a küszöbön álló váltás biológiai potenciáljai. Az emberi test továbbra is így fog kinézni, ahogyan most. A különbség viszont, ahogy ti hívjátok „az emberi természetben” következik be. Ez az, ami képes lesz a változásra. Ez egy emberi kapocs, egy jellegzetesség, amit sokan éreznek és ez felelős a háborúért, a kapzsiságért és a bánat forgóajtajáért ezen a bolygón. Lassan viszont ez majd újraíródik. Valamint az immunrendszer majd lassan utat ad egy rendszernek, ami harmonizál és mutálódik, ahelyett, hogy harcolna. Ez egy sejtbeli evolúciós váltás, aminek lehetősége van bekövetkezni, két vagy három emberöltőn belül.

Forrás: Kryon: Egy Út a Szeretetegységbe

Fontos! A cikk a megadott forrásnak csak egy rövidített kivonata, ezért a pontos eligazodáshoz mindenképpen ajánlott a forrás és ezen a honlapon a Kryon rovatban megjelentek tanulmányozása.

* * *

Kiegészítés Kryon: Az utolsó idők c. könyvéből

AZ ÚJ ENERGIA

MÁSODIK FEJEZET

A szerzőtől... (ismét)

A most következő üzeneteket 1992. negyedik napján kezdtem el lejegyezni. Az előző fejezetben szereplőket 1991 szeptemberében vetettem papírra. Ezt azért fontos megjegyeznem, hogy időkeretbe tudd foglalni az eseményeket, melyekről Kryon jelenben beszél.

Nyilvánvaló, hogy mostantól Kryon „egyes szám első személyben” kíván szólni, miként azt már az előző fejezet során is tapasztalhattad, én pedig továbbra is tiszteletben tartom kérését. Alkalmanként zárójelbe írt, dőlt betűkkel szedett kommentárt fűzök Kryon szavaihoz, kiváltképp, ha úgy érzem, hogy az üzenet magyarázatért kiált. Ez fogja megkülönböztetni Kryon közvetlen gondolat-csoportjainak pontos fordítását saját értelmezéseimtől.

A következő részben az előző fejezet folytatását olvashatod. Noha Kryon bővebb felvilágosítást ígért, úgy tűnt, nem jön több üzenet, és úgy éreztem, befejezhetem az írást. Most azonban már okosabb vagyok.

A könyv folytatódik, ám várakoznom kellett, hogy Kryon üzenetei egy sajátos energiafajtán keresztül közvetíthetővé válhassanak, ennek ideje 1992-ben érkezett el. A következő fejezet elsősorban a metafizikai hitrendszer különböző területein tevékenykedő tanítókhoz szól, ám ha nem vagy tanító, akkor is nyugodtan folytathatod az olvasást. Számodra is akad majd új információ.

A szerzői megjegyzések a közvetített üzenetek előtt szerepelnek, úgy gondoltam, jobb lesz így, mintha az átadott információ után szerkeszteném be őket. Ily módon lehetővé válik, hogy osztozzam veled a tapasztalat élményein azok életszerűségében.

Meglehet, kíváncsi vagy arra is, hogy a címeket később, az információ lejegyzése után adtam-e a különböző részeknek. Nos, a címek rendszerint az írás során kerültek a megfelelő szakaszok élére, csaknem az egész szöveg a közvetítés ideje alatt kapta elrendezését, az ülések után mindössze apró igazításokat hajtottam végre.

Úgy vélem, a következő sorok a te elmédre éppúgy az újdonság varázsával fognak hatni, akárcsak az enyémre.

Időzítés és hatalom

Üdv mindenkinek! Kryon vagyok, a mágneses erőterekben létezem. Mindannyian közel álltok a szívemhez. Ez a fejezet igazán különleges üzeneteket foglal magában. Mind ez idáig hallgattam ezekről az ismeretekről, hogy a már elsajátított tudás birtokában könnyebben megérthesd őket. Ami azt illeti, eddig nem is tudtam volna átadni partneremnek ezeket az információkat, szükség volt ugyanis a megfelelő időzítésre.

Ahogyan azt már korábban említettem, 1989-ben érkeztem. Rendelkezésemre áll egy, a tevékenységemet támogató kis csoport, melynek tagjai jelenleg a Jupiter körüli pályán tartózkodnak. Legfőbb feladatuk a munkámat elősegítő energia és erőforrások biztosítása. Noha én vagyok a mágneses erőterek ismerője, kötelezettségeimet aligha teljesíthetném egymagam! Néhányan láthatták már őket, amint időnként a különböző fontos helyek között jönnek-mennek, miközben feladataim teljesítése során a segítségemre vannak. Már 11 éve a Föld közelében tartózkodnak, s még további 11 évig itt maradnak velem Tevékenységem időtartama igen nagy jelentőséggel bír a számodra, mert ezáltal tudatában lehetsz annak, hogy éppen milyen események mennek végbe, ugyanakkor kihasználhatod az újonnan megteremtett lehetőségeket.

Az előkészületek három évet vettek igénybe, tehát 1992 kezdetére fejeződtek be. A 11 évet felölelő folyamat a változás évének, 1992-nek első napja és a munkálatok várható befejezési időpontja, vagyis a 2002. december 31. közé eső periódust foglalja magában. Ezután elhagyom majd a Földet. Igen sokan írtak már egy 18-20 évet átfogó ciklusról. Ez azonban téves információ. Feladatom teljesítéséhez mindössze 14 esztendőre lesz szükség, ebből hármat már magunk mögött tudhatunk, ezek az évek rendkívül fontos és jelentőségteljes időket hoztak számotokra. Tévedés ne essék, én vagyok az, akire vártatok. Én vagyok a kiválasztott, méghozzá azzal a kötelezettséggel, hogy korrigáljam mágneses hálótok rendszerét, annak érdekében, hogy figyelemreméltó változások következhessenek be hatalmatok növekedésében.

Most pedig egyenesen a tanítókhoz szólok. Sokan közületek igencsak kényelmetlenül kezdik érezni magukat. Azok azonban, akik képesek felfogni az elkövetkezendő események jelentését és jelentőségét, végül megkönnyebbülnek majd. Micsoda kettősség!

A következő rész nem kizárólag a tanítókhoz, hanem mindenki máshoz is szól, megértheted általa, hogy mit érzel, és hogy mit kell tenned ezzel az érzéssel. Megpróbálok beszámolni a vadonatúj erővel kapcsolatos lehetőségekről, melyek kapuja feltárult előtted... megismertetlek működésével, használatának módjával és a felidézésében rejlő csapdákkal is.

A különböző rendszerekkel dolgozók

Korábban beszéltem néhány, már a születésetektől fogva magatokban hordott korlátozó emberi gondolatmintáról. A gondolatminták túlnyomó része valójában „imprint” vagy lenyomat, amelyet előző inkarnáció(i)tokból hoztok magatokkal. Ezekbe beletartoznak az asztrológiai jellegzetességek, a karma, a megoldásra váró feladatok (a karmával összefüggésben), a mágneses mező-minták (az aura színei), a csillag-karma és még sok egyéb (csak a legfontosabbakat soroltam fel). Minden emberi test rendelkezik bizonyos fokú poláris egyensúllyal, amelyet meg kell különböztetni az individuális, még megoldásra váró feladatoktól.

Igen sok ember dolgozik ezekkel a rendszerekkel, és ugyancsak nagy jártasságra tettetek szert alkalmazásukban. Az évek során olyan, a metafizikai technikák használatára vonatkozó információk birtokába jutottatok, amelyek kizárólag a fátyol innenső oldaláról származhatnak. Az asztrológia például: ez a tudomány aztán biztos, hogy tőlünk ered! Már vetettünk néhány pillantást a mágneses mező életerőtökre valamint spiritualitásotokra gyakorolt hatására, s arról is beszámoltam, hogy a gravitáció is része az egyensúlynak (ezért gyakorolhat a Hold hatást az érzelmeitekre). Vegyük tekintetbe a körülöttetek keringő égitestek Földre gyakorolt hatását. Különösképpen naprendszeretek (ám tágabb értelemben véve galaxisotok is) befolyásolja a Föld mágneses rendszerét, így tehát spiritualitásotok szintjét is meghatározza. A bolygók, csillagok szoros összefüggésben állnak egymással. Az asztrológia tudománya ad képet arról, hogy miként működnek közre ezek az égitestek személyiségetek kialakításában. Sajátosan jellemző spirituális energiával jöttök a világra, melyet a körülöttetek található mágneses mezők rendszere hoz létre, és amely születésetek pillanatától kezdve előre látható, előre meghatározható hatással lesz majd életetekre. Hasonló ez ahhoz a szívós fához vagy növényhez, amely trópusi környezetben növekedett fel. Ha elviszik onnan – jóllehet csaknem mindenütt képes a további fejlődésre – mégis eredeti környezetéhez hasonló közegben fogja magát a legjobban érezni. Meg tudnánk jósolni, hogy a növény az időjárás lehűlésével vagy felmelegedésével érzi-e kellemesebben magát. A száraz vagy hideg időszak beköszöntével a növény alighanem kevésbé produktív lenne. Egyszerű információk ezek egy élőlény viselkedéséről, melyeket a növekedés körülményeinek ismeretében határozhatunk meg, ám csupán elvétve alkalmazzátok ezt a fajta előrelátást az emberek és a bolygók helyzetének viszonylatában, kivéve persze azokat, akik járatosak a csillagjóslás tudományában. Ennek értelmében ezeket az embereket voltaképpen az asztrológia rendszerével dolgozó entitásoknak tarthatjuk.

Néhányan a test mágneses mezejével dolgoznak. Ez lehet tényleges gyógyítói munka, vagy akár az aura színeinek és azok egyénre vonatkoztatott jelentésének tanulmányozása, tanítása is. Ők éppúgy rendszerrel dolgozók, mivel tevékenységük a születési imprinteken vagy lenyomatokon alapszik, tehát munkájuk során előre meghatározható faktorokkal kerülnek kapcsolatba.

Azok, akik bármiféle táblázatokat használnak munkájuk során, szintén a rendszerben dolgozók közé tartoznak. Még azok is, akik a karmikus tudatossággal foglalkoznak, különböző szabályokat használnak fel a segítségnyújtás során. Mindazok, akik regresszióval, vagy életút-lenyomatok leolvasásával foglalkoznak, a rendszereket használják.

Az új idők igen sok változást fognak hozni munkátokkal kapcsolatban. Ezektől a változásoktól azonban nem kell tartanotok. Szeretünk és csodálunk benneteket mindazért, amit tesztek! Jobbára minden ugyanúgy folytatódhat tovább, mint azelőtt, akad azonban néhány részlet, amit nem ártana tekintetbe vennetek. Létezik egy olyan dolog, amelyre különösen nagy figyelmet kell fordítanotok (hamarosan bővebben kifejtem). Tökéletesen biztos vagyok abban, hogy jelen pillanatban mindannyian meglehetősen kellemetlenül érzitek magatokat. Ha a rendszerben dolgozó vagy, és nem érzed magad rosszul a jelenvaló energiáktól, két eset lehetséges: vagy tudomást szereztél már azokról az információkról, amelyeket most átadni készülök, vagy pedig kibillentél az egyensúlyból és a rendszer keretein kívül, tudatosság és világosság nélkül létezel.

Nyomasztó érzéseitek abból erednek, hogy spirituális vezetők vagytok, s érzitek, hogy valami megváltozott, ösztönösen megérzitek, hogy erőitek valamiképpen mások mint azelőtt. Néhányan már felfigyeltek egy meglehetősen aggasztó dologra (másokkal azonban még nem osztották meg): rendszereitek hirtelenjében már nem olyan pontosak, hitelesek, mint amilyenek a múltban voltak. Alighanem úgy érzitek, hogy erőtök elhagy benneteket (meglehetősen lehangoló érzés)! Noha ezek a fordulatok pozitív, termékeny időket jelentenek számotokra, az újtól való félelem kétségekkel tölti el személyiségeteket.

A következők fontosak lehetnek a számotokra: mindössze rendszeretek előző elrendezése veszett oda, semmi több. Azonfelül (és ez a legfontosabb) rendkívüli lehetőség ajtaja tárul fel előttetek, amint üzeneteimet olvassátok és felfogjátok szavaim értelmét. Megtehettek valami olyasmit, ami azelőtt elérhetetlen volt számotokra vagy bármely emberi lény számára, mióta csak a Föld története kezdetét vette. A hálón végzett módosításaim pontatlanná teszik térképeiteket. Azoknak, akik 1992-ben bármiféle, a planetáris rendszerre vonatkoztatott referenciákat használnak, két-három fokkal jobbra kell igazítaniuk őket az év során. Mivel ez meglehetősen bizonytalan, a hitelesség és a pontosság érdekében titkon készítsetek az átalakulásokat tükröző vázlatokat, amelyekről csupán ti magatok tudtok és hasonlítsátok össze a körülöttetek lezajló életfolyamatokkal – különös tekintettel azokra az emberekre, akiknek segíteni próbáltok, vagy akiket gyógyítotok. Jelen pillanatban még nem tudom megadni a háromfokos eltolódás pontos időpontját, minthogy ti, emberek szabályozzátok tevékenységemet. Átalakulásotokra a megfelelő korrekcióval válaszolok, tehát jelen pillanatban még képtelen vagyok pontos értékeket megadni, mivel nem tudhatom előre, hogyan boldogultok majd. Az eltolódás 1992-ben semmiképpen sem lesz nagyobb, mint három fok; ez idő tájt pedig már meghaladta az egy fokot.

Térképeitek nem-földi aspektusainak megváltoztatása visszalépésnek tűnhet a tényleges történésekhez képest, ám rendszereitek szempontjából a módosítás nagyon is helyénvaló lesz. A különbség az, hogy maga a Föld változott meg... körülötte azonban minden a helyén maradt. Megpróbálom analógiába foglalni a gondolat lényegét: Ha egy gyorsan forgó széken ülve (mondjuk zongoraszéken) egy gigantikus méretű, mechanikusan működő robotgép etet téged, és hirtelenjében a szék mozgása valami okból megváltozik – tegyük fel, ezentúl balra forog – a nagyméretű gép (nem tudván a változásról) attól kezdve elvéti a szádba adni az ételt, s ha nem teszel valamit, képtelen leszel tovább élni. Nagyságrendekkel könnyebb a fejedet és testedet valamicskét jobbra fordítani, hogy ellensúlyozd a szék forgását, mint a gigantikus gépezetet a helyéről elmozdítani.

A nem rendszerekkel dolgozók

Ha látó vagy, azaz olyan személy, aki csaknem teljes egészében a pszichikai képességekkel foglalkozik, tulajdonképpen nem rendszerekkel dolgozónak tarthatod magadat. Ez vonatkozik a látókra, médiumokra, kártyavetőkre (tarot, rúna, stb.), ahol az információ mindig az adott pillanatra vonatkozik, nem pedig múltbeli tapasztalatokból, élményekből vagy univerzális információkon alapuló mintákból, sémákból, törvényszerűségekből fejlődött ki. A tarot kártya és a rúnák alkalmazását azért nem tartjuk rendszerbelinek, mert nem vonatkoztathatók egymásra mint integrált, egymással szoros összefüggésben álló szimbólum­csoport, mindaddig, amíg az idő egy adott pontján egységet nem alkotnak, hogy egy pillanatnyi spirituális képet jelenítsenek meg. Csupán jelzőtáblák, egy bizonyos jel-csoport kölcsönhatása és értelmezése révén alakítanak ki egységes képet.

Ti, látók, feltehetőleg jól érzitek magatokat. Az igazat megvallva, pozitív változásokat kellene észlelnetek, most, hogy körülöttetek minden a változás folyamatát éli! Módosításaim összhangban állnak lényetekkel, mivel a változások következtében jóval intenzívebb belső látást tapasztalhattok meg és munkátok nyomán sokkal pontosabb értelmezések születhetnek. Korrekcióim nagyon is megfelelőek erre, s mostantól fogva sokkal nagyobb sikereket könyvelhettek el. Emellett óriási lehetőség van a kezetekben arra, hogy életeteket látványos módon megváltoztassátok.

A középen várakozók

Kedveseim! Mindazok, akik a rendszerekkel dolgozók közé tartoznak, s egyszersmind látók is, szedjétek össze minden bátorságotokat! A belső zavarodottság, amelyet érzékeltek, hamis. A félelem, amit éreztek, teljesen alaptalan, s még mielőtt befejeznétek üzeneteim olvasását, hatalmas erők szárnyán emelkedhettek soha nem remélt magasságokba. Ez hát a szeretet üzenete számotokra.

A hatalmas új erő

A következő sorok minden emberhez szólnak. Új, fontos információt kell átadnom: a 11 éves ciklus kezdetével kezetekbe adatik a hatalom és lehetőség lenyomataitok (nem pedig gondolatmintáitok) átalakítására. Efféle kapuk még soha nem tárultak fel senki előtt, kivéve, ha már eleve gondolatminták és lenyomatok (imprintek) nélkül érkezett világotokba (mint például Jézus). Ez a tényező óriási változások előidézője lesz mind személyes életetek, mind pedig munkátok terén. Először azonban tisztába kell jönnötök azzal, hogy valójában mint jelent mindez, s persze arról sem árt tudomást szereznetek, hogy miként tudjátok birtokba venni és megtartani ezt az erőt. Másodszor: fel kell ismernetek, hogy a folyamat miképpen fog hatást gyakorolni munkátokra.

Hadd tegyem világosabbá kinyilatkoztatásom lényegét! Ez az a pont, ahol partneremet arra biztatom, hogy rendkívüli pontossággal járjon el a fordítás során. Kiérdemeltetek egy új, hatékony sajátosságot, amely közvetlenül földi teljesítményetekkel áll összefüggésben. Érkezésem és a rákövetkező hálókorrekció voltaképpen „kézszorítás” az általatok elért eredményekért. Semmiképpen sem olyan eseményről van szó, amitől tartani kellene, és bizalmatlannak sem kell lennetek vele szemben. Azok, akik teljes egyetértésben és összhangban élnek a kozmosszal, tudni fogják, hogy elérkezett az az idő, amelyet már sokféle kultúrában sokféleképpen megjövendöltek... íme, most itt áll előttünk. Az utóbbi fejezetben a végső időkkel kapcsolatos, a kiegyensúlyozottakhoz szóló, fontos, jó híreket közvetítő üzeneteim kurtán-furcsán megszakadtak. Szeretnétek-e hatálytalanítani az összes karmát, amit egész életetek folyamán munkáltatok ki? Szeretnétek-e másmilyen aura színt vagy szeretnétek-e megszabadulni egy kötött jellegzetességtől? Eluntátok már saját asztrológiai jegyeteket? Belefáradtatok már egy adott életfeladaton való munkálkodásba? Ezek rendkívül fontos kérdések!

A karma egészségügyi problémákat, megmagyarázhatatlan félelmeket és aggodalmat, pénzügyi problémákat, munkahelyi zavarokat és kapcsolati problémákat hozhat. Ugyanakkor jólétben, egészségben, bölcsességben és bőségben részesítheti az embert (ez a dualitás). Az életfeladatok (a karmával összefüggésben) egymásra épülnek. Olyan átfogó lenyomatok, amelyek egy rejtett (általában fel nem ismert) célt tűznek elétek, életetek ösvénye feléjük vezet. Miként azt már korábban körvonalaztam, asztrológiai jellegzetességeitek lényegében olyan „csíra”-lenyomatok, amelyek arra szolgálnak, hogy az időzítéssel kapcsolatban segítsenek benneteket utatok során. Azt is fontos megjegyezni, hogy földi tartózkodási helyetek valamint a veletek kapcsolatban álló emberek szintén karma­csoportotok rendszerét képezik. Van itt még valami, amit nem igazán ismernek a földön: a csillagkarma. Nem minden Földre születő ember rendelkezik előző földi megnyilvánulásokkal. Közületek igen sokan eltérő tanulási feltételekkel jönnek-mennek az Univerzum különböző területei között. A csillagkarma gyakran súlyos lehet. Meg szeretnétek szabadulni a lenyomattól? Amint azt már említettem, a karma dualitást hordoz magában, egyéni életpályától függően jót és rosszat egyaránt képviselhet. Vajon mit jelenthet szabadnak lenni mindettől?

Az előző fejezetben a gyógyítási folyamatról beszéltem. Emlékezhettek, hogy a betegség a karmával és a lenyomatokkal vagy mintákkal van összefüggésben. Mindenféle emberi betegség, rendellenesség és egyensúlyzavar közvetlenül a karmikus lenyomatokkal áll kapcsolatban. Karmikus lenyomatok híján egyáltalán nem kellene egészségügyi problémákkal szembenéznetek. Nagy történelmi alakjaitok hosszú életének titka, hogy nem hordoztak magukban karmikus lenyomatokat. Sokuk „kezdő” volt, nem kötődtek hozzájuk karmikus előzmények. Mostanság mindössze néhány ilyen emberrel találkozhatunk, minthogy tanulásotok már épp elég ideje folyamatban van ahhoz, hogy az elsajátítandó leckék „tankönyvét” létrehozva és összetett lenyomatokat kialakítva többszörösen megnyilvánult entitások jelenjenek meg a Földön.

Az új szeretet-energia révén feltárulkozik a lehetőség arra, hogy igényt támasszatok erre az új hatalomra, és ennek segítségével felülemelkedjetek a karmán és minden akció-ablakon, majd elérkezzetek a semlegesség földjére. Ez a neutralitás véget vet a dualitás létezésének, eltörli a tanulás szükségességét, mesteri státuszt biztosít, és hatalmas erővel vértez, fel benneteket. Pontosan lefestem majd előttetek, hogy mi mindent jelenthet ez számotokra; majd pedig arra foglak bátorítani benneteket, hogy vegyétek tekintetbe a lehetséges erőpróbát jelentő tényezőket is. Tisztában kell lennetek vele, hogy ez az új erő elengedhetetlen a Föld érdekében telt változtatások megvalósításához. Nagy szükség van arra, hogy közületek minél többen véghezvigyék ezt az ugrást; máskülönben nem termelődik elegendő energia ahhoz, hogy a feladatot az elkövetkezendő 11 év során teljesíthessétek.

Sok esemény fog történni veletek a semlegesség földjére vezető úton. A későbbiekben felsorolok majd néhányat közülük, először azonban tisztáznunk kell, vajon mit is fog jelenteni számotokra a „mesteri státusz”. Egész egyszerűen, tanulmányaitokat befejezvén nem kell több leckét vennetek. Már életetek során elérhetővé válik... megdolgoztatok érte, s többé nem társul majd a halál fogalmához. Miután elértétek ezt a fokozatot, más emberekké váltok. Életetek átalakul, teljesen másképpen fogjátok érezni magatokat. Végül minden változás pozitívumokat hoz, de mint minden átalakulás során, jelen esetben is egy zavarosabb periódussal kell majd szembenéznetek. A korrekció után még mindig saját magatok lesztek, a múltbeli illetve a célokat meghatározó lenyomatok azonban nem kényszeríthetnek többé kijelölt pályára benneteket. Bölcsesség és megértés, türelem és szeretet virágzik ki bensőtökben.

Személyiségetek ugyanaz marad, ha úgy akarjátok. Bármit tartsatok is az élet legcsodálatosabb részének, a tiétek marad. Az élet azon elemei, amelyekről szüntelenül azt gondoltátok: bárcsak megváltoznának, most valóban átalakuláson mehetnek keresztül. És ebben rejlik a tényleges hatalom! Ösvényetek most már egyenest a szeretetforráshoz vezet, ám a szeretetforráshoz elérkezni kizárólag a mesteri státuszon keresztül lehet. Jézus (és még sokan mások) birtokában volt ennek a rangnak, és ő ezt nem hallgatta el előletek. Arról is beszámolt, hogy bennetek is megvan az erő e státusz eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy hozzá hasonlóvá legyetek (János könyve 1:11-12). íme, a tiétek is!... Szükségetek lesz rá, hogy átalakíthassátok a Földet. Életkorotok hosszabbra nyúlik majd. Az öregedési folyamatok lelassulnak, a betegség árnyéka nem jár többé a nyomotokban. Azonkívül szervezetetek képes lesz minden olyan táplálékot „kiválasztani”, amelyek egyébként káros hatással voltak egészségetekre. Mind ez idáig a testetekbe fogadott anyagok a karmikus lenyomatok, vagyis alapvető genetikai kódjaitok ellenőrzése alatt álltak (biológiai és spirituális lenyomataitok egyazon rendszerbe tartoznak). Amennyiben a karmikus lenyomat egyezett az adott szubsztancia kiváltotta hatással, az anyagot a szervezet befogadta vagy elutasította. Testetek a befogadás­elutasítás gyakorlatát mind a jó, mind pedig a káros szubsztanciák esetében alkalmazta, következésképpen uralkodott a betegségek kialakulása és a táplálkozás felett, meghatározta a test anyagcseréjének gyorsaságát (vékony vagy telt alkat), megszabta, hogy a szervezet bizonyos gyógyszereket, vitaminokat vagy gyógynövényeket befogadjon avagy visszautasítson. Megvédhetett a ráktól, a szívbetegségektől, a magas vérnyomástól, stb. s egyszersmind hozzá is járulhatott azok kialakulásához. Megszabta életetek hosszúságát (kivéve ha más módon kellett véget érnie), és hatást gyakorolt külső megjelenésetekre. Ugyanakkor hozzájárult bizonyos képességek, tehetségek kifejlődéséhez. (A neutrális lenyomat birtokában az összes létező képesség szabadon kibontakozhat). Miként azt már korábban említettem, a lenyomatok (és nem a gondolatminták) felelősek felfogóképességetek, tehetségeitek korlátok közé szorításáért. Lenyomataitok szerkezete átalakuláson fog keresztülmenni (erről még többet később), hogy lehetővé tegye tudatotok kitágulását és képességeitek jóval nagyobb mérvű kibontakozását. A benneteket körülvevő energiák többé nem lesznek hatással rátok. Többé nem szívtok magatokba negativitást, ellenkezőleg, bárhová is mentek, mindenhol pozitív energiák sugárzói lesztek, egy sokkal inkább kifelé áradó, mint védekező pozíciót vesztek fel. Az ételek, melyektől ezelőtt kiütést, allergiát kaptatok vagy egyszerűen csak beteggé tettek, többé nem befolyásolják szervezeteteket. Noha a táplálékot továbbra is az eddig megszokott módon kell magatokhoz vennetek, az anyagok megszűnnek különféle hatást gyakorolni rátok. A betegség messze elkerül benneteket, hacsak másképpen nem akarjátok. A balesetek száma csökken, a gazdagság, a bőség pedig a szükséghez mérten árad hozzátok.

Fantasztikusnak hangzik? Meglehet, egy szavamat sem hiszed. Mindazonáltal tudnod kell: szavaim hozzád szólnak. Nem véletlenül vetted kezedbe ezt a könyvet. A megfelelő helyzetnek kellett előállnia ahhoz, hogy ez az írás elérjen hozzád, és most a te kezedben nyugszik a cselekvés vagy nem-cselekvés felelőssége. Bárhogyan döntesz is, életed mindkét esetben megváltozik, mert megpillantottad az igazságot. Ha nagyon szeretsz egy bizonyos fajta ételt és „véletlenül” a tudomásodra jut, hogy valami furcsa, szokatlan dologból készült, ez a tudás mindörökre átalakítja az ételről alkotott véleményedet. Lehet, hogy továbbra is fogyasztod és élvezed az ízét, de az igazság, amit eredetéről megtudtál, mindörökre megmarad benned.

Miért ne akarnád?

Semleges lenyomat birtokában olyan változások esnek meg veletek, amilyeneket még soha nem élhettetek át azelőtt. Olyan kísértések járnak majd a nyomotokban, amilyenek azelőtt még soha nem bukkantak fel életetekben, s a dolgok átalakulása nehéznek, nyomasztónak tűnhet számotokra. Hozzá kell tegyem, a háló korrekciójának időszaka nem lesz éppen kellemes.

 1. Születésetek óta hozzászoktatok ahhoz, hogy egy bizonyos módon viselkedjetek. Beszédeteket, vágyaitokat, cselekedeteiteket és védekező mechanizmusaitokat mind-mind a karma formálta. Ha valaki haraggal szólt hozzátok, haragot ébresztett szívetekben... ha valaki megvádolt, védekezést váltott ki belőletek... személyiségetek „gombjainak” rendszeres megnyomása várható reakciókat eredményezett. Ezek a dolgok mind karmikusak, és ugyancsak lenyomataitokhoz kapcsolódnak. Miért van az, hogy néhány ember mindig haraggal jár-kel a világban? Miért van az, hogy néhány ember szívében mindig béke lakozik? Ezek a dolgok lenyomataitok irányítása alatt állnak. Karmátok gyakran segít abban, hogy megbirkózzatok a kellemetlen érzésekkel, és a félelem kiküszöbölésével bölcsességre és belső békére tegyetek szert. Következésképpen azt mondhatjuk, a félelem lenyomataitokban rejlik; a lélek békéje, a lélek csendje azonban természetes állapot, s aligha kerülhetitek el, hogy megdolgozzatok érte.

  Így aztán személyiségetek átalakuláson fog keresztül menni. Általánosságban véve természetesen jobb emberré fogtok válni, a belső változás azonban más emberektől különbözővé fog tenni benneteket. A haragra nem fogtok haraggal reagálni, ám ugyanakkor kénytelenek lesztek személyiségetek egy olyan részétől megválni, amely már igen kényelmessé vált számotokra. A béke természetes állapot, de meglehetősen unalmasnak tetszhet, ha életetek színpadát mind ez idáig a dráma, a hevesség és az intenzitás uralta, vagy hozzászoktatok, hogy mindezt megrendezzétek magatok számára.

 2. A legnagyobb kísértés ott bukkan majd fel, ahol soha nem várnád: képes leszel fájdalommentesen eltávozni a földi világból. Képes leszel egyszerűen köddé válni, és magad mögött hagyni a Földet. Ösztönös érzések vezetnek majd erre, a folyamat világos és érthető lesz számodra. Miért ne? A hatalmad meglesz hozzá, a világegyetem erői hozzájárultak ahhoz. hogy így legyen! Miért maradnál és szorítanád további munkára magad, ha egyszer lehetőség nyílik az ellenkezőjére is? A válasz nyilvánvaló. Hirtelenjében jóváhagyás van a kezedben arra, hogy maradj, és használd erődet a bolygó átalakítására. Lehetőséged a távozásra megkérdőjelezhetetlen, és nem idéz fel negatív energiát. Hanem egyszersmind szívedbe fészkeli magát a megújult felelősség érzése, amely maradásra biztat, s arra, hogy segítsd a Földet valami nagyszerű megvalósításában. Emlékezz: utóbbi üzenetemben arról számoltam be, hogy ti, emberek vagytok a legnagyobb tiszteletnek örvendő entitások az Univerzumban. Mi, benneteket szolgáló lények szeretünk és becsülünk benneteket azért, amit tesztek! Egyszer majd, ha megérkeztek a fátyol túlsó oldalára, lényetek még nagyobb fényben fog tündökölni. Amikor majd véglegesen hazaérkeztek, ismét kezet szorítunk veletek, hogy kifejezzük hálánkat mindazért, amit az Univerzumért tettetek, és cselekedeteitekért, melyekkel mindannyiunknak segítséget nyújtottatok. Mindennek tudatában szándékozol-e maradni és végrehajtani a feladatot? Igen! Ám arra kérlek, fontold meg döntésedet, mielőtt ezért a státuszért folyamodnál. Támogatásban részesülsz (erről még szólok később), de tisztában kell lenned vele, hogy a rád vetülő kísértések árnyéka is igen nagy lesz.

 3. A karmikus csoport, melyet most magadénak mondhatsz, nem kapcsolódik többé hozzád. Alighanem ez válik majd a legnagyobb fájdalmak forrásává. Lehet, hogy sok barátod, köztük talán társad is elhagy téged. Szemükben megváltozol, más embert látnak majd benned, még akkor is, ha sokkal nagyobb megértést és türelmet tanúsítasz az élet iránt. A szeretet (az egyetlen forrás) tökéletes, birodalmában a dolgok tökéletesnek, teljesnek tűnnek, a megfelelő időben beálló halál is része a tökéletességnek. Hanem az emberi kötelékek elszakadása a hiány érzésével töltheti meg a szíved. Ám ez is a változás időszakának a része. Felkészültél arra, hogy magadra maradj, ha ez elkerülhetetlen? Meglehet, nem lelsz hamar olyan társra, aki ugyanazt a kötelezettséget vállalta magára, mint te. Kérlek, ezt is vedd fontolóra! Számodra sokkal kényelmesebb lenne, ha az maradnál, aki vagy, szeretetben, megértésben folytatnád életedet, s megtennél minden tőled telhetőt, élnél a spirituális világosságnak ama fokával, amelyet most élvezel, mint hogy a mesteri státusz elérésével megváltozz, és magányossá válj. Még más, a szellemi fényt magukban hordó emberek is magadra hagyhatnak az egókarma munkálkodása következtében.

 4. Az EGÓ válik majd legádázabb ellenségeddé. Egódat bizonyos mértékben lenyomataid rejtették magukban vagy oldozták el. Még Jézusnak is akadtak gondjai vele, amikor életének bizonyos pontjain ráeszmélt saját hatalmának nagyságára, és felismerése türelmetlenné tette a még sötétségben tapogatózókkal szemben. Az egó lényegében emberi. A fátyol eme oldaláról tekintve ez nem kétséges. Már beszéltem az önhittségről, amellyel a biológiai elme érzékeli önmagát. Az egó akkor jön létre, amikor a hatalmasabb áll a gyengébbel szemben. A fátyol innenső oldalán ilyesmi szóba sem kerülhet. Itt nem létezik „gyengébb”. Az emberi egó voltaképpen a hatalom jogosulatlan érzése, és kábítószerként szolgál az emberi tudat számára. Ami azt illeti, szükség lesz egy további lenyomatra (erről többet később), hogy megakadályozd egódat abban, hogy befolyást gyakoroljon rád. Noha rengeteg lenyomatot hordozol magadban, léteznek általános, minden emberben megtalálható biológiai rendszerek, amelyeket szintén a lenyomatok közé kell sorolnunk. Ilyenek például az egó, a szexuális vágy vagy az éhség... állandó irritáló tényezők a felsőbbrendű én számára, ám egyúttal biológiai reakciók, tehát olyan dolgok, amelyek közrejátszanak az egyensúly kialakításában. Az emberi létforma megkívánja az egó meglétét, hogy az emberek képesek legyenek egymással kapcsolatot teremteni; jelen esetben azonban lényegesen nagyobb hatalommal bírsz majd, mint a túlnyomó többség, következésképpen az egó-reakció is jóval erősebben fog megnyilvánulni.

  Az egó megfoszt a szeretettől, és ha egocentrikussá válsz, elveszíted a státusz megvalósításához szükséges egyensúlyt. Márpedig egyensúlyban kell maradnod.

 5. Mindamellett bizonyos fokig agresszív spirituális természetet kell magadra öltened. Hadd magyarázzam meg. Különösen a szellemi világosságot magukban hordozó emberekre vonatkozik mindez. Előfordult-e már valaha, hogy társasági szituációban, amikor más emberekkel interakcióba léptél, úgy érezted, hogy meg kell óvnod pszichédet a káros befolyástól? Előfordult-e már veled, hogy óvintézkedéseket tettél annak érdekében, hogy energiáidat megvédd a szennyeződéstől? Volt-e már olyan érzésed, hogy energiáidat megrontották, ezért újra magasabb vibrációkra kellett emelkedned? Használsz-e a magas vibrációkat elősegítő különböző erősítőket életteredben? Amikor idegeneket érintesz meg, fontolóra veszed-e tudatosan, miként fog hatni rád energiájuk? Foglalkoztatnak ezek a dolgok?

  A fent vázolt magatartás igencsak védekező természetet tükröz, erre azonban már nincs többé szükség! Mind ez idáig talán szükséges volt számotokra, hogy a kívánt vibráció szintjén maradhassatok, ám most már fel kell hagynotok ezzel a viselkedéssel! Meg tudod ezt tenni? Ez a cselekedet mentális változást követel, és előfordulhat, hogy megvalósítása nehézségekbe ütközik. Gondolj csak Jézusra, amint az emberek között járva megérinti, meggyógyítja őket, beszél hozzájuk. Idézd lelki szemeid elé, miként kutatta fel a spirituális homályban járókat, és hogyan adott nekik erőt. Mindig az agresszív formát gyakorolta, azaz erőt adott ahelyett, hogy elvett volna, s neked is így kell eljárnod. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyúttal evangélistának kell lenned. Megjegyzéseim kizárólag saját hatalmadra és annak egyensúlyára vonatkoznak. Ha megérintesz valakit, erőt adsz át neki. Többé nem kell tartanod a negatív energiáktól, már ami a te erőidet illeti. Spirituális egyensúlyod megszünteti ezt az állapotot. Többé nem kell attól tartanod, hogy egy alacsonyabb vibráció saját rezgéseidre hatást gyakorol. Azok, akik a tiédnél alacsonyabb vibrációval rendelkeznek, megváltoznak egyszerűen azáltal, hogy a környezetedben tartózkodnak, még abban az esetben is, ha tudatosan nem gondolsz ezzel. Erősítőidet a sutba dobhatod, többé nem fognak hiányozni neked (jóllehet a veled élők, vagy a téged látogatók még hasznukat vehetik). Tanítóként sokan érkeznek majd hozzád, akik talán használatba veszik a számodra már fölöslegessé vált energia-átalakító készülékeket; neked azonban egyszerűen már nem lesz rájuk szükséged. Azonkívül magad is képes leszel föltölteni azokat! A pozitív hatás és erő csatornájává válsz. Ekképpen változtatja meg életeteket a korlátlan hatalommal bíró szeretetforrás. Még azok is élvezhetik az új helyzet adta előnyöket, akik maguk tartózkodnak attól, hogy átformálják lenyomataikat. A későbbiekben még szólok erről.

 6. Egy másik, a változással összefüggésben felmerülő nehézség a múlthoz való ragaszkodásotokban rejlik. Kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ez nem a felvilágosult tudathoz, hanem sokkal inkább az emberi gondolkodáshoz fűződő jelenség. Mindannyian – minthogy lenyomataitokban benne foglaltatik – úgy tekintetek a múltra, mint valami szent dologra. Mély tisztelettel adóztok elhunyt családtagjaitok emlékének. Képzeletetek káprázatok glóriájával vonja be a régmúlt eseményeit; néhányan még tárgyakat is gyűjtenek, hogy azok megkönnyítsék az emlékképek felidézését. Ez a magatartás meglehetősen negatív, ám az egyensúly megvalósításával felülemelkedhettek rajta. Ha egyensúlyban vagy, tudatára ébredsz a jelennek, az időnek, amely sokkal több, mint örökkévalóság. Emberi múltad eseményei semlegessé válnak számodra. Eltávozott családtagjaid veled lesznek szellemedben, vagy, mivel egy másik megtestesülésben már visszatértek, vágyakozol utánuk. Valamilyen értelemben a jelenben léteznek veled. Csupán ez a felfogás adhat kedvező perspektívát a jelenre. Az emberek úgyszólván életeket töltenek azzal, hogy megtanulják elengedni ezeket az emlékeket; ám neked mindössze kérned kell, és nyomban megadatik.

  A múltba való belefeledkezés lényegében függőség, ami negatív energiákat idéz fel. Ezek az emlékképek a szomorúság, a bánat, a vágyakozás és az önsajnálat borongós földjére vezetnek benneteket. Ugyanakkor haragot és kielégítetlen bosszúvágyat ébresztenek; megannyi negatív vibráció! Tekints magadba, s vizsgáld meg, miért ragaszkodsz bizonyos múltbeli érzésekhez, és döntsd el magad, hogy a fenti állítások közül igaz-e rád valamelyik.

  Megjegyzés: Nagyon is helyénvaló a karmikus csoport egy múltbeli megnyilvánulásának emlékét tisztelni és ápolni. Ez az oka annak, hogy bensődben őrzöl múltbeli dolgokat? Vagy csupán a vágyakozás érzését korbácsolja fel benned, a vágyakozást valami más után – bármi legyen is az? Belemélyedni a múltból örökölt érzésekbe hasztalan és hiábavaló, kiváltképp, ha arra gondolunk, hogy valójában minden entitás számos alkalommal új alakot ölt, s nem pusztán egyetlen megnyilvánulási formával rendelkezik. A megtestesülések mindössze a fejlődés karmikus eszközeiként szolgálnak. Dolgokat megtartani azért, hogy tisztelettel ápold egy entitás múltbeli megnyilvánulásának emlékét, dicséretes dolog. A felvilágosult tiszteletadás és az emberi negatív visszatekintés között lévő különbséget meghatározni igen egyszerű. Örömet vagy szomorúságot érzel az adott dologgal kapcsolatban? Ez esetben az öröm az egyetlen elfogadható érzés.

  A múlt nem tükröződik majd többé elmédben. Más szóval: emlékezeted sértetlen marad, ám az embertől hasonló esetben elvárható érzések nem munkálnak többé benned. Ez nehéznek tűnhet számodra. nehéznek a felelősség tekintetében. Kétségkívül furcsának fogod találni. Valóban szeretted elveszített szeretteidet? Ha igen, nem kellene szomorúságot érezned távozásuk következtében? Ha már csak minimális emberi szomorúságot érzel miattuk, közeledsz afelé, hogy feltehesd magadnak a kérdést: a semmibe vesztek az érzelmeim? Nem, csupán lenyomataid vesztek oda!

 7. Végül az új szeretetvibráció lesz a mindent elsöprő érzés, amely kibontakozik szívedben. Alighanem nehéznek fogod találni, nehéznek a felelősség tekintetében. A jelent csaknem olyképpen fogod érzékelni, amiként én teszem, s az idő eme sajátos észlelési módja egy intenzív felelősségérzetet hoz magával. Ez nem az a „szabad és könnyed” érzelem, amelyet eddig esetleg a szeretet fogalmával hoztál összefüggésbe. Sokkal inkább arról az érzésről van szó, amelyet Jézus szemében láthattunk tükröződni. Bölcs szeretet ez, lényetek ama zugából jön elő, amely nemcsak a személyiséget látja, hanem felismeri magát a lelket is mögötte. Ez a szeretet maga az álom szépsége, mely eddig pusztán a képzeletben létezett; a megbecsülés és tisztelet fátylába burkolva, az új születés örömével karöltve jelenik meg előttetek. A felületességnek még csak az árnyéka sem vetül ezekre az új érzésekre. A bölcs érzelmeket képviseli, amelyek a halált éppúgy értik és dicsőítik, mint az életet. Egy napon arra ébredsz majd, hogy valóban felnőttél. Tényleg neked való mindez?

Korrekció és segítség

Alighanem segítségre lesz szükséged, amikor az átalakulás folyamatát éled. Ez az az idő, mikor a benneteket szolgáló lények napja felvirrad. Felismerjük majd, ha készen álltok (a későbbiekben bővebben kifejtem). Szükségszerű, hogy legalább egy új gondolatmintára szert tegyetek (nem tévesztendő össze a lenyomattal), emellett szellemi vezetőitek cseréje is elkerülhetetlen lesz. Hadd világítsam meg mindkettőt. Az előzőekben már beszéltem az emberi elmében rejlő lenyomatokról, mintákról. E spirituális lenyomatok lényegében az emberi lét korlátok közé szorítását szolgálják. Gátak közé szorítják önnön lelkedről való tudásodat éppúgy, miként útját állják a felismerésnek, mely lehetővé tenné, hogy megértsd, mi módon alkotnak a fizikai és spirituális összetevők egyensúlyt a valódi tudás (csodák) életre hívásához. E lenyomatok nélkül nem volnának próbatételek, nem volna tanulás. Jézus lenyomatok és a szokványos emberi gondolatminták nélkül érkezett a Földre. A korlátozó tényezők hiánya a többi embertől különbözővé tette őt. Mester volt, s azért jött, hogy tanítson. Ő természetesen tisztában volt mindezzel, s a nehézségeket, amelyekkel meg kellett birkóznia pusztán a mindannyiótok számára jól ismert biológiai működés feltételei adták. Neki is voltak érzelmei, ösztönei, fájdalmai, egója, s egy idő után fizikai fáradtság vett erőt rajta, tehát teljesen olyan volt, mint bármely más ember, abban viszont különbözött tőlük, hogy ö nem rendelkezett lenyomatokkal, melyek fátyollal fedték volna szeme elől a valóságot.

A lenyomatok spirituális korlátok, amelyek megakadályozzák lélek-entitásotokat abban, hogy aktív részese lehessen életeteknek. Születésetek pillanatában működésbe lépnek, változáson sohasem mennek keresztül, hacsak a benneteket szolgáló lények át nem formálják őket. Sokszor új korlátokkal kell helyettesíteni a régieket, ha az ember fejlődésében elért bizonyos fokozat ezt indokolttá teszi. Ti, emberek, nem rendelkeztek hatalommal a lenyomatok/korlátok felett, s hogy ez így van, nagyon is helyénvaló. A lenyomat magától is átalakulhat, például olyankor, ha az adott személy áthalad egy akció-ajtón, és sikeresen maga mögött hagy egy karmikus sajátosságot, ez esetben lényegében megváltoztatod a vibrációdat, következésképpen lenyomatodat is. Ha ez nem így lenne, kénytelen volnál megőrizni karmikus jellegzetességeidet annak ellenére, hogy már átdolgoztad magad rajtuk. (Nem volna túl becsületes, igaz?) Alapjában véve ez a fejlemény megváltoztatja genetikus kódod (DNS) mágneses egyensúlyát.

Amennyiben a mesteri státuszért folyamodsz, elengedhetetlen, hogy egy jelentősebb új gondolatmintára tegyél szert, vagy megszabadulj a régitől. Felkínálják majd neked, hogy segítségével megsemmisíthesd elavult karmádat (az összesét). Az átalakulás mechanizmusában a szolgálatot teljesítő lények is tevékenyen rész vesznek. Meglehet, már tudomást is szereztél a körülötted munkálkodó „vezetőkről”. Néhányan angyaloknak hívják őket, természetesen ez az elnevezés is helytálló. Energia-csomagjaik számunkra is nyomban felismerhetők, csakúgy, mint a tanulás folyamatában lévő embereket szolgáló entitások megnyilvánulásai.

A felállás sokban hasonlít egy földi sportoló működéséhez. A tevékenységedet elősegítő csoport vesz körül téged, a szolgálat különböző hierarchikus fokozataiban kapcsolódnak lényedhez. A vezetőid állnak a legközelebb hozzád. Személyedtől legtávolabb pedig a magamfajta entitások találhatók, azok, akik az „iskola” fenntartásával, támogatásával és működésének mechanizmusával vannak elfoglalva. Jelenleg minden egyes ember két vezetővel rendelkezik. Ezek senki máshoz, kizárólag hozzád tartoznak. Persze nem olyan entitásnak kell elképzelned őket, akik azért vannak, hogy ítélkezzenek feletted vagy hogy kiértékeljék elért eredményeidet. Spirituális szolgálóknak és segítőknek nevezhetnénk őket. Néhányuk éppen két megtestesülés közötti idejét tölti veled, következésképpen létük nem örökös szolgálatban telik (segítő szolgálatban). Néhányukról elmondhatjuk, hogy mesterei e tevékenységnek, és sohasem szűnnek meg szolgálatot teljesíteni. Így működnek tehát ezek a dolgok. A fentiek egyúttal arra is magyarázatot adnak, hogy miért kell várnod a távozással: még nem érkezett el az idő erre, e pillanatban ösvényednek még nem jársz azon a pontján.

Elképzelhető, hogy közületek igen sokan tudnak a vezetők létezéséről, ám előfordulhat, hogy kettőnél többet észleltek. Mindössze néhány embernek adatott meg, hogy képes legyen megkülönböztetni egymástól az elfátyolozott világ lényeit. Jobbára csak az alakjuk észlelhető számotokra. Csupán két személyes vezető kísér utadon, a többiek rendszerint periferikus lények, amelyek számtalan okból kifolyólag tartózkodhatnak körülötted... s egyikük sem rossz szándékkal közelít feléd. Emlékezz csak vissza, már beszéltem más, szintén a Földön létező, a tanulás folyamatának különféle megnyilvánulási formáit felöltő entitásokról. Sokan érkeznek, sokan távoznak, s te nem feltétlenül tudsz róluk, noha olykor láthatóvá válnak számodra. Sokkal egyszerűbb felvilágosítást adnom arról, hogy mely lények tartoznak hozzád, mint meghatároznom azt, hogy melyek nem. Két vezető van melletted, akik szeretnek téged, és mindig ott vannak veled, mindig ott vannak érted.

A változás során egy jelentősebb korrekcióval kell szembenézned: elveszíted vezetőid egyikét, esetleg mindkettejüket (fejlődésed ösvényétől függően), és új segítőkre teszel szert. Az átalakulást megvalósítók lesznek az egyetlen entitások a Földön, akik három vezető mesterrel rendelkeznek (megint az a bizonyos 3). Olyan vezető mesterek ezek, akik támogatnak téged a tanításban, és segítséget nyújtanak energiáid transzmutálásában a Föld számára. (A vezető mester olyan segítő, aki mindvégig szolgálatot teljesít, és sohasem vesz részt a tanulás folyamatában.) Mialatt partneremnek gondolat-csoportjaimat próbálom átadni, a vezető mesterek már összegyűltek s útban vannak afelé, hogy tevékenységükkel hűen szolgálják a Földet. Lázas munkálkodás veszi körül naprendszereteket. (A Kryon könyvek második kötete bizonysággal szolgálhat erre).

A vezetőváltás és a gondolatminta cseréje az átalakulás ugyanazon pillanatában fog végbemenni. Érzékeny lénynek tartottad magad? Csak várd ki a végét! Ez az a folyamat, amelyet más bolygókon a teljes „sötétség” fogalmával jellemeztek. Egy megközelítőleg kilencven napból álló időszak veszi kezdetét, mely során vezetőid nélkül kell létezned. Olyan érzés kerít majd hatalmába, mintha legjobb barátodat és egyetlen gyermekedet egyazon pillanatban veszítetted volna el! A születésedtől fogva melletted álló vezetők távozása mély hatást gyakorol a bensődben lakozó lélek-entitásra. Lélek-entitásod voltaképpen az a részed, amely a fátyol mindkét oldalának tudatában van, noha gondolatmintáid visszatartják attól, hogy a földi folyamatokban közvetlenül részt vegyen. Mindig veled van, s lényegében örökkévaló részedet képviseli. Ismer engem, miképpen én ismerem öt. Mindegyik megnyilvánulásod meghitt ismerőse, s ez az a részed, mely az emberi spiritualitás! hordozza magában. Ő az benned, aki szüntelenül Isten keresésére sarkall. Veled ellentétben nincs meghatározott neme. Mivel nem állsz közvetlen kommunikációs kapcsolatban a lényed mélyén rejtőző lélek-entitással, nem értheted ezeket az érzéseket. Egyelőre képtelenség is volna felfoghatóvá tenni a számodra.

A vezetők távozásával a lélek-entitás magára marad. Soha eddig nem volt még segítői nélkül, hiszen a vezetők állandó kapcsolatban álltak vele. A fentiek bizonyára hihetetlennek tűnnek számodra (gondolatmintáid láttatják így veled), ám tudnod kell, ez csupán a lélek működésének egyszerű mechanizmusa. Jézus szintén rendelkezett vezetőkkel, és az eltávolításuk következtében érzett kétségbeesés fájdalmas kiáltásra fakasztotta a kereszten. Emlékszel ezekre a szavakra? Támogatóinak visszavonulását az átalakulás lezajlásának percei előtt élte át... pontosan úgy, ahogyan te is fogod.

Nem létezik fájdalmasabb űr a szívben, mint az, amelyet a vezetők távozása okoz. Még ha egyikük melletted marad is, számolni kell egy olyan időszakkal, amelyet teljesen magadra hagyatva kell átvészelned. Még a veled maradó segítőnek is félre kell vonulnia a változás idejére. E vezetők képviselik az egyetlen kapcsolatot a lelked számára nélkülözhetetlen tiszta szeretet-energiával. Kétségkívül megérzed majd, ha a perdöntő pillanatokban sorsodra hagynak téged. A meditáció nem hoz majd vigasztalást. A figyelem összpontosítása nem működik többé, s imáid visszahullani látszanak az égből. Ismétlem, amikor Jézus szenvedett a kereszten, vezetőitől ideiglenesen megfosztva létezett. Itt egy általános spirituális sajátosságról van szó: a fény felragyogását a belső világ sötétségbe borulása előzi meg. Csaknem minden, a Földön fellelhető spirituális jellegű írás beszámol hasonló folyamatokról, nem csupán a ti kultúrátokban jelenik meg. Az eseménysor lényegében az új energiák megérkezése előtti megtisztulást, az idejétmúlt eltörlését képviseli. Mindennek ekképpen kell történnie, a változás mindig is e feltételek szerint zajlott a spirituális történelem folyamán. Bizony előfordulhat, hogy benned is zűrzavart okoz és nyomasztó érzés kerít a hatalmába. Majdhogynem önnön halálod fájdalma fészkeli magát szívedbe, amint minden reménytől megfosztva a sötétség alattad tátongó mélységeibe zuhansz. Semmi kétséged ne legyen afelől, hogy mindez a legnagyobb rendben van. Azok, akik tagadják, hogy e folyamat az Istenhez vezető út egy sajátos jellemvonása volna, alighanem eltévedtek, s most nem lelik a szeretet ösvényeit. Te azonban kutasd fel őket!

Amint említettem, az új erőnek mély szakadékai nyílhatnak meg alattad, az egyikük pontosan a belső sötétség átélésében jelentkezik. Égető lángnyelvek csapnak fel, mielőtt beköszöntene a megnyugvás, mielőtt elérkezne a béke. Átmeneti, múló érzésről van szó csupán, és minden bizonnyal képes leszel átvé­szelni a kellemetlen periódust. Ebben az időszakban semmiképpen sem távozhatsz el; és jóllehet vezetőid magadra hagytak, néhány hozzád kevésbé közel álló entitás a „szomszédságban” lesz, hogy figyelemmel kísérjék minden lépésedet. Mivel kommunikációs kapcsolatot nem tudnak létrehozni veled, sejtelmed sem lesz létezésükről. Mindannyian másként fogjátok átélni az átalakulás folyamatát. Ha már jó előre felkészülsz rá, nem váratlanul toppan majd eléd, ennélfogva jóval szolidabb keretek között fog lezajlani. Ha szabad tanácsolnom, amikor érzed, hogy a változás időszaka kérlelhetetlenül közeledik feléd (és érezni fogod), összpontosítsd figyelmedet célorientált munkára, bástyázd körül magad evilági feladatokkal, és fogj bele valami olyasmi megvalósításába, amiben örömödet leled. Mindez a lélek figyelmének elterelését szolgálja, és gyakran igen nagy segítséget jelent a nehéz periódusban.

Még több segítség... Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a hit mennyire fontos szerepet játszik ebben az időszakban. Ha sikeresen keresztülestél a változásokon, másképpen, teljesen átformálódva fogod találni magad és életedet... barátaid nélkül, kétségbeesett házastárssal, talán elveszített hivatással... mi maradt hát? A válasz egyszerűen hangzik: csak az veszett oda, ami sohasem volt a tiéd! Törődnek veled, vigyáznak rád! Elismerésben, megbecsülésben lesz részed. A három vezető mester és az összes láthatatlan entitás, akik azért vannak körülötted, hogy téged segítsenek, mindent meg fognak tenni azért, hogy lássák, valóban mindent megkapsz, amire szükséged lehet. Az időzítés még mindig fontos szerepet fog játszani, tehát nagy szükség lesz a türelemre. Az új státusznak köszönhetően azonban nem esik majd nehezedre a várakozás. A felelem nem játszhat már olyan nagy szerepet életedben, mint annak előtte, mivel meglesz a hatalmad ahhoz, hogy bármikor eltávozz, ha úgy kívánod (következésképpen örökösen nyomodban jár majd a kísértés is). Saját bensődben fogod hordozni lelked templomát. Ez azt jelenti, hogy tökéletesen elég leszel önmagadnak mind spirituális, mind pedig fizikai és mentális téren. A létfenntartás és az egészséged megőrzése többé nem jelenthet problémát számodra, és egyedül sem leszel. Túlontúl sok örömben lesz részed ahhoz, hogy magányosnak érezhesd magad. Új vezetőid alakja számos alkalommal eléggé tisztán kirajzolódik majd előtted, hogy megbizonyosodhass jelenlétükről, de nem jobban. Ha továbbra is egyensúlyban maradsz, boldog és elégedett leszel... higgy nekem!

Mi történik, ha kudarcot vallasz?

Az efféle változásokat tervezők az Univerzumban úgy érzik, hogy közületek sokan elbuknak majd, még a mesteri fokozat hatalmának megszerzése után is. Ez nem az első eset, hogy egy bolygó hasonló vibrációs fokozatra emelkedik, szóval vannak már előzmények, melyekre a tervezést alapozni lehet. Ez azt jelentené. hogy sokan egyszerűen eltűnnek vagy eltávoznak a bolygóról, miután hozzájutottak az erőhöz. Ennek két oka lehet: (1) Vágynak rá; így hát a segítségnyújtás helyett inkább elhagyják a Földet. (2) Egó-problémákból adódóan, vagy más, biológiai tendenciáknak köszönhetően nem képesek a kellő egyensúly megtartására. Az utóbbi esetben nem önkéntes távozásról van szó; tehát az entitás egyszerűen a semmibe veszhet, ha kibillen az egyensúlyból.

A mesteri státusszal bíró entitások számára – tegyék ezt bármilyen okból – semmiféle negatív következménnyel nem jár a bolygó elhagyása. Még ha az entitás az önkéntes távozás mellett dönt is, nem kell tartani attól, hogy cselekedetével bármiféle negativitást felidézhet. A megszerzett státusz megkérdőjelezhetetlen, és a távozóknak is éppolyan nagy megbecsülésben lesz részük, mint a Földön maradóknak. Lehetséges, hogy ezt nem találjátok egészen igazságosnak, ám éppen úgy áll a dolog, mint a Jézus által elmondott, a tékozló fiúról szóló történetben: atyja házát elhagyva mértéktelenül szórta pénzét, majd visszatértekor éppolyan megbecsülésben és szeretetben volt része, mint a másik fiúnak, aki a házban maradt. Ez hát a helyzet az egyetlen szeretetforrással. Jézus sok mindent tanított erről a szeretetről; az új erő megjelenésével talán egészen új szemmel kellene Jézus tanításaira és példázataira tekinteni. Új tudás és új felismerések származhatnának e nagy tanító szavainak újraértelmezéséből, akit mi megvilágosodásotok előkészítőjeként küldtünk a Földre.

Mi a teendőd most?

Sokan közületek, akik ezt a könyvet olvassák, felismervén, hogy még nem jött el a változás ideje, nem kívánják majd követni ezt az új ösvényt. Kérlek, ne legyen rossz érzésed az üggyel kapcsolatban, ha egyszer ez a meglátásod. Teljesen helyénvaló, hogy valaki érezhet másképp, hogy nem kíván élni a felkínált lehetőséggel, és mindenképpen mély bölcsességről tanúskodik, ha ez esetben az új státusz megszerzése nélkül folytatod életedet... tudván, hogy sokkal jobb lesz így. Mindettől függetlenül még mindig óriási segítséget nyújthatsz azoknak, akiknek szükségük lesz támogatásodra az eljövendő periódusban, melyben mindannyian a bolygó átalakításán munkálkodtok majd. A tisztánlátás, a józan ítélőképesség igen fontos szerepet játszik a döntés meghozatala előtti önértékelésben. Senkinek nem fogsz imponálni azzal, hogy rálepsz az ösvényre, ugyanakkor senkiben sem keltesz csalódást, ha nem teszed. Ez a döntés a spirituális ítélőképességeden nyugszik, ha birtokában vagy. világosan láthatod, hogy éppen hol tartasz saját utadon. Mindazok, akik úgy érzik, hogy készen állnak, megtehetik a következő lépést. Mentálisan fel kell készülnöd arra, hogy kimozdulj jelenlegi helyzetedből, bármit foglaljon is magába. A dolgok megváltoznak körülötted, s te nem tehetsz mást, mint hogy tényként elfogadod ezt. Előfordulhat, hogy világi karriered vagy hivatásod, mely lehetővé tette, hogy megkeresd a táplálkozáshoz és lakhatáshoz szükséges pénzt, megváltozik vagy megszűnik számodra létezni. Döntésed visszafordíthatatlan, ekkor már nem lesz lehetőséged arra, hogy meggondold magad.

Ha úgy érzed, készen állsz, és alá kívánod vetni magad a változásnak, óhajod világos szavakba foglalásával a világegyetemhez kell fordulnod. Közületek igen sokan oly szoros kapcsolatban állnak a fátyol innenső oldalával, hogy a gondolatok közlése félreérthetetlen és azonnal felfogható lesz. Néhány embertől azonban verbális kifejezést kíván, ily módon a kérés mindenki számára hallhatóvá válik (minden spirituális entitás számára). Szándékaidban rendkívüli hatalom rejlik, és a Szellem előtt nem lesz titok, hogy azok valóban tiszták-e. Kérésedet ne véletlenszerűen add az Univerzum tudtára, attól az ötlettől vezérelve, hogy ha eddig nem éreztél semmit, hát majd megpróbálkozol valami mással! E módszerrel az átalakulás lehetőségét kéred, ám a világegyetem is elvárja, hogy magad is tegyél valamit a magasabb vibrációra való emelkedés érdekében. (A Kryon könyvek második, harmadik és hatodik kötete beszámol az új adományokról és eszközökről, amelyeket felhasználhatsz munkád során... de ne feledd, a változás erőfeszítést kíván!)

A következő mozzanatban megtörténik a kérés teljesíthetőségének azonnali kiértékelése. Kérlek értsd meg, az új energia felszínre törésének következtében mindannyian rendelkeztek a megfelelő erővel az átalakulás megvalósításához. Miként már említettem, ugyancsak rászolgáltatok. Kérésed minősítése nem ítélkezést jelent, hanem annak felmérését, hogy milyen lehetőségek és szükségletek merülnek fel a karmikus korrekció során. Ha egy, a megnyilvánulások során még meglehetősen kevés tapasztalatot szerzett entitás (kevés múltbeli megnyilvánulás, nagy mennyiségű teljesítetlen karma) folyamodik az új erőért, az átalakulás sikeres megvalósításához egészen másféle segítségnyújtásban kell részesülnie.

Senkit sem utasítunk el, ám a változás időzítése és az átkelés nehézsége egyénenként változó. Egy tanító valószínűleg azonnal megkapja a hozzájárulást, és mindössze kisebb kellemetlenségekkel kell számolnia. Ezzel szemben egy kevés tapasztalattal rendelkező entitásnak hosszabb időt kell várakozással töltenie mielőtt kezdetét veheti az átalakulás folyamata, és alighanem nehézségekkel kell szembenéznie az átmenet időszakában is. Amint azt már az előzőekben említettem, kétségkívül mindannyian túl fogtok jutni rajta. Ez spirituális ajándék! A szellem nem hagy magatokra benneteket ezekben az időkben! Mélységes szeretetet érzünk irántatok!

A Föld mágneses hálóján végzett korrekcióm már néhány éve folyamatban van. Megeshet, hogy 1992-ben még nem teljesíthető a kérésed, 2000-ben viszont már semmi akadály nem gördülhet elébe. Használd intuíciód és meditációd erejét, hogy kiderítsd, vajon elérkezett-e már számodra a megfelelő idő. Az efféle kérdések rendívül fontosak a Szellem számára. Mindenképpen válaszolunk!

Honnan ismerheted fel, hogy már elkezdett feléd áradni az erő? Először rendkívül élénk álmok jelentkeznek, néha szomorú érzéssel kísérve. Ezután következik a mély depresszió kibontakozásának szakasza. Amint azt már korábban leszögeztem, ez nem más, mint vezetőid minden szertartást nélkülöző távozásának időszaka. A folyamat többi részéről már beszámoltam; az egész eseménysor megközelítőleg kilencven nap alatt fog lezajlani. A három hónap elteltével életed teljes átformálódására számíthatsz. Mindazok, akiknek útjával előző karmikus ösvényed összefonódott, nélküled haladnak tovább. Megszűntök kölcsönös hatást gyakorolni egymásra. Ennek megfelelően az Univerzum esetleg elmozdíthatja őket mellőled, hogy tanulásuk folyamatában ne okozzon zavart személyiséged átalakulása; így te is elindulhatsz azon az úton, amelynek elkötelezted magad. Azok viszont, akik a szeretettel kötött egyezségednek nem állnak útjába, továbbra is veled maradnak.

Az erő alkalmazása

A jövőben részletes leírást adok majd a módszerekről, amelyeket bátran alkalmazhatsz ezekben az időkben a negatív pozitívvá formálása érdekében, a bolygó érdekeit tartva szem előtt. Ám ha már magadénak tudhatod az új státuszt, nemigen lesz gondod azzal, hogy kitaláld, hogyan láss neki. Most azonban adok egy-két jó tanácsot.

Óvakodj attól, hogy tanítványokat vonzzál magadhoz! Jézus azért érkezett a Földre, hogy egy hallatlanul jelentős üzenetet adjon át a spirituális tudatosság új korszakának beköszöntéről, tudást hozott egy olyan korszakról, melyben az emberek végre képessé válnak arra, hogy magukban hordják lélek-entitásuk fényességes hatalmát, és amelyben végre kibontakozhat bensőjükben a szeretet hatalma. Milyen jelentőségteljes üzenet! Jézus nem akarta, hogy imádják őt, és láthatjuk mi történt. Létének egész célja az univerzális szeretet szerepéről és működéséről szóló új tudás és bölcsesség átadását foglalta magában. Tanításai során azonban sokan a lábai elé borultak, és imádták őt ahelyett, hogy megfogadták volna szavait, és saját magukra alkalmazták volna. Miként egy korábbi ülés során már részletesen beszámoltam róla, Jézus tanításainak nagy részét számtalanszor értelmezték, újraértelmezték, lefordították és átdolgozták, majd mondanivalóját elferdítették, hogy Jézus személyéből Istenséget alkothassanak. Amikor veletek tartózkodott a Földön, világosan a tudtotokra adta, hogy egyetlen ember sem juthat hozzá az új szeretet-forráshoz, ha nem az ő tanításai szerint jár el. Szavaival ellentétben ez az információ ma már azt az üzenetet közvetíti számodra, hogy Jézus imádásán keresztül vezet az út Istenhez. Akárhogyan is, Jézus tanításaival nem ezt a tudást szándékozta átadni, s ez a fordulat is világosan rámutat arra, miként hamisítja meg az emberi elme az igazságot, hogy olyan formába kényszerítse, amely sokkal jobban megfelel elképzeléseinek, és amelyet sokkal szívesebben hall (vagy amit manipulálásuk érdekében másoknak átadni kíván). (Ha többet akarsz tudni arról, hogy mi mindent mesélt Kryon Jézusról, kérlek, olvasd el a 6. fejezetet – A metafizikai Krisztus.)

Bocsásd el követőidet! Senkinek se engedd meg, hogy átvegye a helyedet. Más szóval, senki sem taníthat helyetted és senki sem végezheti el helyetted munkádat. A feladat teljesítéséhez az új erőre van szükség. Senkinek ne engedd meg, hogy lejegyezze szavaidat, és a későbbiek során megváltoztassa azok értelmét. Tartsd magad távol a tömegkommunikációs eszközöktől. Emlékezz; a médiában meglehetősen egyoldalú az információáramlás! Ez nem kommunikáció, új feladatod azonban valódi (kétoldalú) érintkezést kíván. Munkád nem foglal magában olyan evangélikus üzenetet, amelyet továbbítani kellene a tömegek felé. Hegeszd be bolygód sebeit, és gyógyítsd embertársaid relatíve kis csoportjait. Bizonyosodj meg afelől, hogy a gyógyítási folyamat során mindkét esetben oda-vissza áramlik az információ. A gyógyítás és a transzmutáció spirituális információcserét követel. (Az az újonnan felfedett nagy titok!) Ne függj a televízió közvetítette nyílt információáradattól. (Úgy vélem, Kryon ezzel azt akarja mondani, hogy a videó és a film sokkal egyenesebb módon közvetíti mondanivalóját, semmint hogy képes legyen a rejtett spirituális energiák megjelenítésére oly módon, ahogyan az a személyes találkozás során megvalósul. ) Mindössze néhány emberi lénynek adatik meg az a képesség, hogy a spirituális emanációkat már nagy távolságból felismerje. (Megismétlem: személyes kapcsolat szükségeltetik!) Figyelmedet ne a veled kapcsolatot keresőkre összpontosítsd. Egyszerűen, módszeresen és nagy gonddal végezd feladatodat, nem számít, hogy azt nagy létszámú csoportért vagy csupán néhány emberért teszed.

Az új vibrációk

Következő soraim a tanítókhoz szólnak: tisztában kell lennetek vele, hogy mostantól kezdve bárhol találkozhattok a mesteri státuszt megvalósított vagy éppen az átalakulás folyamatát elő emberekkel. Miről ismerhetitek fel őket? Milyen lesz aurájuk színe vagy mintázata? Mind ez idáig előre meghatározott, állandósult mintákhoz szokhattatok hozzá. Még a keveredések és eltérések is többnyire egyezőek voltak minden ember esetében; most azonban új alakzatok jelennek meg.

A következő néhány tanácsot a különböző rendszerekkel dolgozók figyelmébe ajánlom: ha egyszer tudatára ébredtetek, hogy az adott egyén az, aki, ne is próbálkozzatok nála elemzéssel. Kétségkívül fel fogjátok ismerni, mivel az ő esetében a diagnózis még csak közelében sem járhat az igazságnak. Valójában azonban nem nagy a valószínűsége annak, hogy ilyen esettel találjátok magatokat szemben. Miután elérte a mesteri státuszt, az egyén nem lesz olyan bolond, hogy rendszeranalízist kérjen, minthogy a lenyomat már értelmetlenné és semmitmondóvá lett, és ezzel természetesen ő is tisztában van. A születési időpontnak nincs többé jelentősége, az előző auraszínek semlegesre váltottak, a ciklikusan működő biológiai élet­energiák pedig nem gyakorolnak többé hatást szervezetére. Különböző módszereitek rendszere a lenyomatokból származó információk elemzésére épül, márpedig náluk nem lelhettek többé ilyesmire.

Azok, akik nem a különféle rendszerek módszereit használják fel munkájuk során, fehér fényben tündöklőnek érzékelik majd a mesteri státuszt megvalósítottakat körülfogó energiamezőt. Mind az aura, mind pedig az alapkisugárzás színe áttetsző fehérré (színtelenné) változik vagy pedig semlegessé lesz (összeolvad a kozmosszal). Az érzékenyebbek alighanem képesek lesznek észlelni a három vezető mester kisugárzását is! A „hármak” energiáját az egyénben lakozó bölcsesség szolid határain belül megnyilatkozó „hatásként” érzékelhetitek. A béke érzése lengi körül őket, univerzális harmónia sugárzik belőlük. A lényükből előragyogó különleges szeretetvibráció (új vezetőiken keresztül árad hozzájuk) szintén mágnesként vonzza majd a követőket.

Egy másik lehetőség az ismertetőjegyek felfedésére az új korszak szülötteinek (az 1992. 01. 01. után születettek) megfigyeléséből származhat. Ezek az egyének új lenyomat mintával rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez. Ez a minta minden eddigitől eltér, és könnyűszerrel megkülönböztethető a többitől. Az aurában vörös és vörösesbarna színek, az alapkisugárzásban pedig sötétkék és annak árnyalatai jelennek meg. Az asztrológiai táblázatok egyes negatív összetevői, különös tekintettel bizonyos kisebb bolygók retrográd mozgására, nem vonatkoztathatók többé az újonnan érkezettekre.

Az erő mindenkié

Ez az új korszak mindenki számára értékes lehetőségeket közvetít a szellemi felvilágosodás szempontjából. Előző üzeneteim azokra összpontosítottak, akik a lehetőségek teljes körével élni kívánnak, így aztán előfordulhat, hogy úgy érzed, a te életedben minden a régiben marad, vagy esetleg úgy véled, hogy e sorok nem tartalmaznak hozzád szóló üzenetet. Erről azonban szó sincs! Bár lehet, hogy nem kívánod elérni a mesteri státuszt, az új energiák neked is megadatnak, csupán kérned kell.

A védekező pozitúrát felváltó agresszív energiák máris a rendelkezésedre állnak. Kérd, és használd! (Lásd a Miért ne akarnád? című részt.) Vetítsd ki energia-gömbödet bárhová is mész, és figyeld meg, hogy az emberek miként változnak meg körülötted. A hajdani negatív energiák – ahelyett hogy behatolnának, mint ezelőtt – visszapattanni látszanak majd a testedet körülfogó új energiagömbről. Amit kivetítesz, az megvalósul, ám ha úgy határozol, hogy egy szavamat sem hiszed, gömböd megszűnik létezni, és eme üzenetem elolvasása semmi hasznot nem hoz számodra. Jóval nagyobb gyógyító erővel bírsz majd, mint 1992. előtt, és sokkal nagyobb hatékonysággal alkalmazhatod azt mind a magad, mind pedig mások gyógykezelésében.

Elérkezett a megfelelő pillanat arra, hogy megvilágítsam, miért lehetsz képes mostantól egy inkább agresszív, mint védekező pozitúrát felvenni. Mind ez idáig a pozitív és negatív energiák összeolvadása semleges erőket eredményezett. Egyszóval, egyik irányba sem történt súlyponteltolódás. Mostanáig kétségkívül megérezted a negatív energiákat, és intuitíve tudatában voltál annak, hogy az egyensúly létrehozása érdekében meg kell tisztítanod magad a negativitástól... minthogy eleddig minden negatív erő megsemmisítette pozitív ellenpárját, és könnyedén felboríthatta egyensúlyodat, ha érzékeny voltál a negatív hatásra. A pozitív és a negatív között fennálló egyensúly többé nem vezet semlegesség kialakulásához. A szeretetforrás számodra is elérhető új hatalma megváltoztatta az eredeti felállást, és egy olyan helyzetet teremtett, amelyben mindenkor a pozitív erők győzedelmeskednek a negatívok felett. A negatív többé nem szoríthatja ki helyéről a pozitívat és meg sem semmisítheti azt. Ehelyett a pozitív egyszerűen figyelmen kívül hagyja, minthogy most már olyan hatalommal bír, ami azelőtt nem volt a sajátja. Miként már említettem, valóban rászolgáltatok erre; feladataitok teljesítésével hozzájárultatok ahhoz, hogy bolygótok a jelenlegi vibrációs szintre emelkedjen. Az új erővel változások járnak. Megismétlem: ezért is vagyok itt.

Jóllehet nem vállaltak önkéntes szerepet a változások megvalósításában, közületek néhányan szintén új vezetőket kapnak, és a magasabb vibrációk némely sajátosságához is hozzájuthatnak. Ez teljességgel helyénvaló fejlődésetek jelenlegi fokának szempontjából. Ha egy rövid időre különösen mély depresszióba zuhansz, tudnod kell, hogy vezetőid cseréje zajlik. Magadra ugyan nem hagynak (mint a mesteri státuszért folyamodók esetében), ám egy vezető távozása mindenkor mely hatást gyakorol lélek-entitásodra. Mivel nem állsz érintkezésben vele, nem képes a tudtodra adni, hogy miért oly boldogtalan; ám következményeit magad is ugyanúgy érezheted. Emésztőszerveddel sem vagy képes gondolataidat közölni, mégis megérzed, ha táplálékra van szüksége. A lélek-entitással is hasonló a helyzet, csak itt spirituális és nem fizikai szinten zajlanak az események.

Az új pozitúra

Üzenetem zárszavai ismét az új energiával szembeni reakcióidról valamint azok jelentőségéről szólnak. Földi tartózkodásom alatt számtalanszor ismétlésbe bocsátkozom majd egy üzenettel kapcsolatban, melyet te is gyakran olvashatsz, ha követed az írásokat. Ez az üzenet nem feltétlenül az én feladatomról szól, mivel szerencsére nem kell azzal próbálkoznom, hogy megértessem veled munkám működésének lényegét. Partnerem életének természetes folyását csupán egyetlen céllal zavartam meg: hogy információkat közvetítsek számodra, méghozzá saját magadról. Jelen pillanatban igen sokan belső nyugtalanságot éreznek. Néhányan egyszerűen azért reagálnak a változásokra, mert változások történnek. Emberi részetek igencsak tart a változásoktól, és semmire sem vágyik jobban, mint a biztonságra. Amint a Földről a messzi távolba tekintesz, mindenütt állandóság és mozdulatlanság tárul a szemed elé. Látszólagos maradandóságra és megbízhatóságra lelsz azokban a dolgokban, amelyekre feltekintve mérhetővé válik számotokra az idő. Ám valójában egészen más a helyzet, az Univerzum szüntelenül átmeneti állapotban létezik, s ez a nyilvánvaló tény a te számodra is felismerhetővé válna, ha tekinteted az egész képet be tudná fogni. Valójában a változás, a szüntelen átalakulás az óhajtott állapot, ám meglehetősen nehéz ezt összeegyeztetni az emberi jellemvonásaitokban gyökerező érzésekkel.

Kérlek, bízz abban, hogy a változások csupa jó dolgot hoznak. Ismétlem, látszólag minden az ellenkezőjére vall! Hidd el, hogy korrekcióim megfelelőek a számodra és a bolygó számára egyaránt; engedd el magad, és élj békességben a Földdel az átalakulás időszaka alatt.

Az új energia birtokában sokkal világosabb képetek lesz majd a dolgok működéséről. Valamelyest fellebben a fátyol, minek következtében sokkal tisztább valóságlátásra tehettek szert. Míg a múltban a kommunikáció gyakran rejtélyes formában zajlott, és az információk különféle történetekbe ágyazva jelentek meg, mostantól fogva jóval egyszerűbbé és alapvetőbbé válik az egész folyamat. Míg azelőtt az üzeneteket a vastag fátyolnak köszönhetően gyakran helytelenül értelmeztétek, ezentúl mindenki számára világos jelentést közvetítenek majd. Remélhetőleg magad is megtapasztalod ezeket a változásokat, amint e sorokat olvasod. Én vagyok az első azon sokak közül, akik eztán jóval egyszerűbb és érthetőbb formában adják át üzeneteiket.

Néhányan talán már felfigyeltetek arra, hogy a történelem során először vagytok képesek felfogni vagy észlelni a fátyol innenső oldaláról származó érzelmeket. Üzeneteim alighanem felkavarták a fátyol innenső oldaláról eredő, már benned munkálkodó érzéseket, amelyek eddig jobbára ismeretlenek voltak számodra. Valami egészen új keletű dologról van szó. Az Univerzum a múltban is beszélt hozzátok a szeretetről, szavai azonban közömbösnek, lendület nélkülinek tűnhettek. Elérkezett számotokra az idő, hogy átnyúlva a túlsó világot takaró fátyolon, érzéseitekkel felfogjatok néhány olyan dolgot, amelyekről az imént beszéltem. Mint mondottam, most új kapuk nyíltak, melyek mögé pillantva feltárulhat előttetek az Univerzum felétek áradó hatalmas szeretete.

Kivétel nélkül mindenki tudomást szerzett Jézus, a hírnök szívében égő szeretetről. Lényegében e különös sajátosság különböztette meg őt a történelem színpadára lépő más nagy mesterektől. Ez a szeretet mindig is létezett, ám ebben a pillanatban már készen áll arra, hogy teljes valójában felragyogjon előttetek. Képzeld azt, hogy a tér határtalansága maga a tiszta, feltétel nélküli szeretet, a féltő gonddal kényeztető szülő vagy házastárs szeretete. Jézus ezzel az erővel csordultig telve lépett világotok földjére, és ti tudatában voltatok ennek. Ez ugyanaz az isteni erővel töltekezett szeretet, amely most már sokkal szabadabban áramlik közted és köztem, és minden, a fátyol innenső oldalán tartózkodó valamint a ti világotokban létező ember között. Ez az új rend, melyet eredményeitekkel méltán kiérdemeltetek. Csupán ez hozhat számotokra békét és vigaszt, a változásokkal kapcsolatban érzett minden aggodalmatok ellenére.

Midőn befejezed e könyv olvasását, és nyugovóra térsz ma este, megkérlek, végezd el a következő gyakorlatot. Biztosíthatlak, hogy amennyiben valóban komolyan hajtod végre, a gyakorlat eredménye a szeretetről szóló szavaimat igazolja majd, tehát a valóság fog kifejeződést nyerni benne. Átérezheted az új szeretet-energiát, melyet magam is oly gyakran emlegetek.

A gyakorlat:

A következők szerint kell eljárnod: szemedet lehunyva képzeld azt, hogy egy víztükörre tekintő hegyen állsz. A víz hullámzásán és a szellő susogásán kívül nem hallasz más zajt. Maradj ott mindaddig, amíg elméd minden evilági dologról megtisztul. Ha a hangok vagy a zene segít az ellazulásban, gondolatban énekelj magadnak, hogy lehetővé tedd a békességet sugárzó gondolatok kibontakozását. Képzeld lelki szemeid elé, hogy a dualitás fátyla lassan közeledik feléd, és nagyjából egy méterre megáll előtted. Ha ezt nem tudod magad elé idézni, hívd magadhoz a képet és az meg fog jelenni gondolataidban. Azután, mintha üdvözölnél valakit, nyújtsd ki karjaidat a fátyol mögött tartózkodó vezetőid felé. Pusztán gondolataidban, vagy akár a valóságban is megteheted, a lényeg az, hogy karjaidat kitárva várakozz türelemmel. Néhány pillanat elteltével érezheted, hogy kezed átmelegszik, vagy enyhén bizseregni kezd. Olyan érzés kerít a hatalmába, mely csordultig tölti szívedet és könnyekre fakaszt. Az öröm és béke érzése virágzik ki bensődben. A világegyetem valóban ott van, és szerető gondoskodással vesz körül. Valójában az történik, hogy átnyúlsz a fátylon, és megérinted vezetőidet. Közvetlen segítőid a hozzád legközelebb álló entitások, és mélyen szeretnek téged. A szeretet szolgálatában állnak, és igencsak érzékenyen és izgatottan fognak reagálni arra, hogy életed során először a „többi részeddel” is érintkezésbe léphetnek. Idézd fel magadban érzéseiket, érezd át őket, hogy tiszteletet ébressz magadban irántuk, s ezáltal elérhess hozzájuk. Számukra te vagy a tékozló fiú, és szeretetükkel téged szolgálnak.

Karjaidat kitárva pihenj meg kicsit ebben az állapotban, és ringatózz a kibontakozó érzésekben, mert képzeleteden keresztül valójában gondolat-energiát termelsz, s a gondolat-energiák teszik lehetővé ezt az újfajta kommunikációt. A gondolat valódi energia, és amit átélsz, az nagyon is valóságos, nem pusztán az elmédben létezik. Amíg a szeretet állapotában időzöl, minden evilági dologgal kapcsolatos félelem köddé válik, és „szeretet általi megtisztulás” megy végbe, minek következtében békességtől átszőve és bölcsességtől ragyogva látod magad előtt az eseményeket, amelyeket jelen megnyilvánulásod alkalmával át kell élned. Még azt is érezheted, hogy a föld fölé emelkedsz. A túlsó oldallal való érintkezés ne tartson tovább három percnél, mert kimerítheted lelked energiáit, ami másnap mentális megterheltségként válik érezhetővé számodra. Hidd el, a kontaktus hatása még órákon át kísérni fog. Az utóragyogás veled marad. Az imaginációt egy nap mindössze egy alkalommal végezheted. Ez nem a pozitív érzések felidézésére szolgáló mentális gyakorlat. Cselekedeted éppoly valóságos lesz, mint bármi más, amit a nap folyamán teszel.

Ha e pillanatban képes lennék a könyv lapjairól eléd lépni, először is megbecsülésemet és hálámat szeretném valamiképpen kifejezni, ami egy ember számára leginkább az ölelésben nyilvánulhatna meg. Ha azonban mégis megjelennék valaki előtt, bölcsességem visszatartana attól, hogy ilyesmit tegyek, nehogy valami bajt okozzak (mert ez volna a helyzet). Határtalanul szeretünk benneteket. Szolgálatom először is a szeretetet foglalja magában, s ezután jöhet csak az, hogy a mágnesességről szóló tudásommal segítselek benneteket. Az Univerzum entitásainak prioritása az egyetlen szeretetforrás körül kering. A könyvben szereplő üzenetek nem pusztán üres, csupasz, az Univerzum által lefektetett szabályok, melyeket a Föld megmentése érdekében követnetek kell. Ezeket az üzeneteket spirituális családotok küldi, hogy megnyilvánulásotokat tökéletesíthessétek általuk földi tartózkodásotok idején, valamint hogy örvendezzen újonnan megszerzett erőtök felett. A „mennyei atya” kifejezés aligha lehet véletlen, minthogy pontosan azokat az érzelmeket jeleníti meg, amelyet a fátyol mögött rejtőző entitások iránt kellene éreznetek. Korántsem vagyunk közömbösek működésetek iránt, ám ezt mind ez idáig meglehetősen nehéz, már-már lehetetlen volt tudatni veletek.

Kryon vagyok a magnetikus erőterekből. Gondolj rám, ha félelmek vagy kétségek gyötörnek. Gondolataid békességgé alakíthatók, és a lényemre való koncentrálással mozgásba hozhatod vezetőid feléd áramló segítő energiáit. Az ima is sokban hasonlít ehhez az eljáráshoz. Tényleges működése igen bonyolult, és olyan folyamatokat foglal magában, amelyek, lenyomataitok mintáinak köszönhetően, egyelőre még megértésed határain kívül esnek. Higgy nekem, és fogadd el azt, hogy gondolataid képesek megváltoztatni a körülötted lévő dolgokat. Alighanem felmerült már benned, hogy vajon miként lehet képes egy entitás az emberek sokaságának gondolatait egyszerre „meghallani”. Te vajon képes vagy-e egyszerre több hangot észlelni, vagy netán arra kell őket kérned, hogy egymás után felsorakozva várakozzanak, hogy egyenként figyelhess mindegyikükre? Létezik-e határa annak, hogy egyszerre hány hangszer hangját vagy képes meghallani? Nos, én is hasonlóképpen vagyok ezzel. Arról se feledkezz, meg, hogy minden egyes emberhez legalább két vezető tartozik, akiknek más dolguk sincs, mint hogy gondolataidra és gondolataid szavakba foglalására figyeljenek!

Az új szeretetforrás a nagy „VAGYOK”, nap a napban, minden hatalom és erő középpontja. Egyetlen forrásból ered, s mindannyiunk számára hozzáférhető. Becsülöm partnerem tisztaságát, mellyel gondolat­csomagjaim fordítását végzi, és nem habozik olyan formában lejegyezni a gondolat-szimbólumokat és képeket, ahogyan azok előtte megjelennek... ami néhány gondolat esetében igencsak nehéz, mert előfordulhat, hogy azok tanítók és nem-tanítók szemében egyaránt nevetségesnek fognak tűnni.

Ma az igazságról olvastál. Egy napon majd oly fénylőn fog felragyogni előtted, hogy nem is értheted, miként támadhattak valaha kétségeid vele szemben.

Kryon vagyok a magnetikus erőterekből. Határtalanul szeretlek benneteket.

Lásd: Kryon Mester tanításai