Kryon Budapesten – 1. nap

Első közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Most biztonságos helyen vagyunk és tudom kik vannak itt. Tudom sokan vannak, akik azt mondják ez nem lehetséges, Isten nem beszél az emberekhez ilyen módon. Azt mondanák mások, hogy ez az ember aki itt ül előttetek a székben, csak színlel. Megint mások, akik érzik az energiát és nem tudják mi történik velük. Még az is lehet, hogy néhány kételkedő elkezdi most érezni az energiát, amint áramlik felé a szeretet. Nem tudják közben, hogy mi történik.

Mondanék valamit, amit hallanotok kell és már sokszor elmondtam. Óh kedveseim, nagyon szeret benneteket Isten, Isten ismeri az életeteket. Azok a szent iratok, amelyekkel idáig megismerkedtetek itt a Földön, amelyek minden spirituális rendszer magját alkotják, szintén nem Isten keze által íródtak. Emberi lények írták le mindegyiket. Csak gondoljatok ebbe bele. Azok a mélyen szántó dolgok amelyekbe hisztek, amelyekben az igazság, a szeretet, az öröm tükröződik, mind-mind emberi kéz által íródtak. „Hogy nevezik ezt a folyamatot?” Talán ez a kérdésetek. Hogyha ezek a mélyen szántó írások megérintik a szíveteket, azok, amelyeket emberek írtak, akik a Forrással kapcsolatban álltak, akkor tudjátok, hogy ezt közvetítésnek hívják. Így beszélt Isten az emberekhez évezredeken keresztül.

Most is változás zajlik a bolygón, amely teljes kultúrák Akasháját ébreszti majd fel és ez is egyike azoknak. Nagyon mély itt a bölcsesség és ezt nem mondjuk mindenhol ahol járunk. Nemsokára még többet fogunk erről mondani, hogy jelent ez ennek a kultúrának. Tudom, hogy mi zajlik itt. Nem egy nyugati hangon szólok hozzátok, hiszen az ősökhöz szólok most, akik itt vannak a teremben. Tudom, hogy miféle Akasha gyűlt itt össze, tudom mi a célotok. Ti is ráébredtetek már? Tudjátok már mi történik itt? Látjátok már magatokban a mestert?

Szeretnék elmondani egy történetet, egy ősi történetet Illésről a mesterről, aki a mezőn járt és felemelkedett onnan. Ő az egyetlen emberi lény, aki tisztában volt azzal, hogy fel fog emelkedni és erről feljegyzés is készült. Ott volt az ő követője, hogy feljegyezze ezt. Végignézte az egészet és a tőle telhető legjobb módon leírta. Ezzel olyat nyertek, amit még sosem láttatok, az ember felemelkedését. Hogy néz ki az? Figyeljetek ide!

Mit gondoltok, hogy néz ki a lélek a halálos ágyatoknál? Pontosan ugyanezen a folyamaton megy keresztül. Illés egy döntés eredményeképp, korábban hagyta el a bolygót, nem úgy hogy meghalt. Az a folyamat amit most leírok, minden alkalommal lejátszódik, amikor ti távoztok. Isten szemén keresztül, mindez ugyanaz, mint amikor Illés felemelkedését néztük.

Illés követője spirituális tanító volt és sámáni tanítvány, Illés szemein keresztül látta a világot. Amikor Illés felemelkedett, a követője mindezt leírta és ezt a királyok 2. könyvében olvashatjátok a Bibliában. Illés egy fénygömbbé vált. Semmi nem jött érte felülről. Nem nyíltak meg a mennyek és jött le egy hatalmas fénygömb, nem. Ehelyett Illés maga vált fénnyé, hiszen mindig is fény volt. Merthogy így néz ki az emberi lélek, mert az emberi lélek Isten, mert az emberi lélek csodálatos.

Sokaknak azt mondták közületek a születésetektől fogva, hogy a porból jöttetek létre. Ez csak egy emberi nézőpont, nem Isten nézőpontja. Most újra elmondom, amit már számtalanszor mondtam el, hogy csodálatosnak születtetek. Az angyalok énekeltek az ágyak körül, ahol megszülettetek. Így üdvözöltek benneteket a Földön.

Illés tanítványa nem is tudta, hogy mit lát. Úgy tűnt, hogy a fénygömb háromfelé válik. Majdnem úgy látta, mint hogy ha három fehér ló egy szekeret húzna. Így tudta az emberi érzékelés a legjobban megragadni ezt a kvantum eseményt és így írta le Illés felemelkedését.

Leírták a történetet és így született meg a fénygömb elnevezése, amely körbeveszi az emberi lényt. Héberül ez azt jelenti: utazni egy járművön. A név így hangzik: MerKaBa. Ez az a mező, amely minden egyes embert körülvesz, azokat is akik most itt ülnek. Ez a felemelkedés csodálatos mezeje, amely mindannyiatokat körülveszi. Ez az információ mezeje és ott van az Akashátok. Ez visszatükrözi azt ami a DNS-etekben van, amiről beszélni is fogok ma. Minden egyes emberben aki itt ül, megvan ez. Azokban a régi lelkekben akik itt ülnek. Lelkek egész sorára vezethető ez vissza bennetek és ebben a pillanatban veletek együtt én is magyar vagyok. Nemsokára többet mondok még erről, csak figyeljetek!

Kedveseim, akik még nem éreztétek az energiát, hiszen vannak itt a teremben akik ezt mondják: „Nem tudom mit érzek, mi történik velem?” Lehet, hogy most érzitek először Isten kezét a közeletekben, hát miért nem ragadjátok meg? Talán azt mondták nektek, hogy méltatlanok vagytok erre. De nem így van! Be tudom bizonyítani, mert a szándékon keresztül, hogyha úgy döntötök a mostani hétvégén, hogy megnyitjátok a szíveteket, – amit nem nehéz megtennie egy magyarnak – akkor be tudtok minket engedni, csak egy kis időre.

Mi veszíteni valód lehet kételkedő? Lehet, hogy valaki azt kérte, hogy nézd végig a mostani műsort. Nézd ezt az embert, aki csak tetteti, hogy közvetít. Talán te is rájössz, hogy többről van itt szó. Mi van ha ez valóságos? Mi van ha ez valóságos és ezen a hangon Isten családjának a tagjai szólalnak meg és az igazságot mondják, hogy szeretet van ezen a Földön. Gaiától, felülről, belülről. Talán több vagy, mint gondoltad volna. Mi van ha örökkévaló vagy? Hát nem érzed? Nem érzed a Magyarországban rejlő bölcsességet? Hát nem ismered a saját történeted? Nem látod a csakrát? Nem hallod a jóslatokat? Itt az idő, ez az amire vártál! Most pont a megfelelő helyen vagy, hogy még többet tudj meg.

Mi veszíteni valód van kételkedő? Meg tudod nyitni a szíved, csak egy kis időre. Hallgasd ami itt elhangzik, érezd az energiát. Isten szeretetében nincsenek trükkök, csak információ. Nincs szervezet, amihez csatlakoznod kell. Nincsen doktrína, amit meg kell tanulnod, csak egyetlen gondolat, amit el kell fogadnod, hogy talán – mondom, csak talán – örökkévaló vagy és a lelkedben ott van a teremtő egy darabja. Mi volna ha ez így lenne?

Változás történik most a bolygón, érzitek? Sokan azt mondják, hogy ez egy 13.000 éves ciklus – a félidő –, de itt többről van szó. Ez egy 26.000 éves ciklus kulminációja, amely pontosan az energia középpontjába helyez téged, ahol döntést kell hoznod. Hiszen kezd megmutatkozni. A társam többet is fog mondani erről, de már most is mindent tudsz, hiszen nagyon régóta vársz már erre. Többet fogok nemsokára mondani. Most csak azt kérjük, hogy ülj itt és érezd, hogy itt van a Szellem, itt vannak az őseid. Azok is itt vannak, akiket nemrégiben veszítettél el. Néhányan sámánok és részei a Földnek. Mi volna, ha ez igaz lenne? Mi van akkor, hogyha most is itt vannak a szeretteid? Érzed a jelenlétüket? Én érzem. Én látom őket. Semmi nem az aminek látszik! (Kryon nevetés)

A lineáris szemeiteknek, számos dolog úgy tűnhet, hogy látjátok itt az ősöket megjelenni és nem is tudjátok, hogy ti is az ősök közé tartoztok. Milyen érzés találkozni önmagatokkal, ahogy veletek marad ez az energia? Néhányan ti is régi öreg lelkek vagytok. Itt van a kíséret is, amely 2 napon keresztül fel fogja erősíteni ennek a teremnek az energiáját. Itt van a meghívás, hogy fogadd el és használd és, hogy másként hagyd el a termet, mint ahogyan bejöttél. Még annak számára is igaz ez, aki most kételkedik.

Mi veszítenivalód lehet? A holnapi nap végén visszaveheted a kételkedés páncélját és kisétálhatsz pont ugyanúgy, ahogyan bejöttél. Senki nem ítélkezik feletted, hiszen Isten szeretete változatlan marad feléd is. Pontosan ugyanannyi angyali lény fog veled együtt távozni, mint ahány a gyógyítóval, hiszen a kétkedő is csodálatos.

Ez a lecke amit meg kell tanulnod. Mit fogsz kezdeni ezzel a két nappal? Rengeteg vizsgálnivalód lesz majd, hogy te dönthesd el, hogy mit gondolsz. Talán néhányan megkapják azt a gyógyítást, amiért idejöttek, mert tudom ki van itt kedvesem. Mindenki aki itt ül, fivér és nővér. Nagyon hosszú ideig fogtok élni ha szeretnétek, ha igazán szeretnétek, hiszen változás történik. Ti is a részei lesztek, vagy nem. sosem könnyű, de csodálatos. Nyújtsátok ki a kezeteket és fogjátok meg a kezet, amely felétek nyúlik. Hiszen az a kéz, amely metaforikusan kinyúl értetek, a ti Felsőbb-Énetek.

Itt vagyunk 2011-ben, mire várunk még? Ezért jöttetek. Ismerjétek fel a bennetek rejlő csodát és kezdjétek el terjeszteni a fényt. Ez a mai nap üzenete.

Nemsokára visszatérek. Kryonnak és a kíséretnek az energiája itt lesz, végig amíg ti itt vagytok.

És ez így van!

Második közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ismét elismételjük, hogy ez egy biztonságos hely. Biztonságos hely arra, hogy felfedezzétek kik vagytok, mert rengeteg olyan dolog van a működéssel kapcsolatban, amelyet még nem láttatok. Ezt szeretnénk ma megvitatni. Ennek a mai napnak a végén, szeretném az emberi test jellemzői közül az egyik legfontosabbat kiemelni. Jorge a tanító beszélt nektek arról mit jelent az, hogy kvantum, ami kívül esik a ti perspektívátokon. Olyasmi, amely más, mint amit idáig ismertetek életetek során. Ez egy kvantum tulajdonság, az emberek egy fontos tulajdonsága, amely olyasmi mint a kocka cinkelése. Hogyha kiléptek a lineáris gondolatkörből, akkor elkezditek látni a potenciált abban, ami belül rejlik és egy egészen új perspektíva nyílik meg előttetek. Ez az a perspektíva, amelyért sokan jöttetek.

5 éve osztunk meg veletek információkat a DNS-ről. Miközben számos kultúrában léteznek azok a kiadványok amelyeket mi adtunk ki, nálatok még nem jelent meg. Ezért aztán ma este veletek is szeretném megosztani a magyarázatot, egy olyan közvetítés során, amelynek azt a címet adtam: „A DNS története”. Szeretném most a kezdeteket ismertetni. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy a bolygó energiája jelen pillanatban, tökéletesen alkalmas arra, hogy lehetővé tegye a ráébredést azokra amikről most fogok beszélni.

Hogyha a bennetek rejlő tudós azt kérdezi: „Mi az amit én érzek?”, akkor a bennem lévő társ-teremtő azt mondja: „A DNS változását érzed”. Ekkor azt kérdezhetitek: „Mi köze van egy kémiai molekulának a szervezetemben a spiritualitáshoz?”. Sokan vannak, akik még mindig nem értik a kapcsolatot, merthogy lineárisan akarják látni, akárcsak ahogy tanulták.

Amikor iskolába jártatok, akkor biztos láttátok, hogy különböző épületekben foglalkoznak különböző tudományokkal, mintha semmi közük nem lenne a tudományoknak egymáshoz. Máshol foglalkoznak a Földdel, máshol a biológiával, máshol a fizikával, a matematikával. Úgy tanuljátok őket, mintha nem is lenne közük egymáshoz. Akkor jön a spirituális személy és azt kérdezi: „Beszélj nekem az auráról, beszélj nekem az energiáról! Beszélj nekem a közvetítésről és az angyali lényekről és ne beszélj nekem a kémiáról!” De ennek van itt most az ideje. Nem komplex kémiáról van szó, hanem csak információról, arról, hogy mi a helyzet. Mert amint megértitek, hogy mi történik most, akkor a szándékotok, a bennetek rejlő Teremtő, a bennetek rejlő szeretet a Felsőbb-Énetek iránt, lehetővé teszi, hogy megértsétek, hogy mi történt Illéssel. Akkor lehet, hogy néhányan közületek felismerik egy belső részükben, hogy már értik és úgy gondolják, hogy talán ők is képesek rá.

Hadd vigyelek titeket vissza az időben. Az emberi DNS nem mindig volt olyan, mint most. Még egyszer elmondom, hogy nem kell 100.000 évnél messzebbre visszanyúlnotok ahhoz, hogy olyan emberekre találjatok mint ti magatok, akiknek a DNS-ébe már bele volt plántálva a Teremtő szikrája. Teremtéstörténetek mindenütt vannak a bolygón. Arról is szólnak történetek, hogy hogyan is született az emberiség. Hogyha a mai vallásokat vizsgáljuk, akkor is találunk hasonló történeteket. Voltak emberek, akik nagyon is modernek voltak, nem voltak már barlanglakók. Ezek az emberek kaptak valamit. Megkapták a tudást, a megvilágosodást, hívjátok, ahogy akarjátok. Tudtak már a különbségről a sötétség és a világosság között és volt szabad akaratuk. Ez egy közös tulajdonsága az összes ismert teremtéstörténetnek. Nemrégiben történt mindez, nem több millió évvel ezelőtt. Ez csak egy visszatükröződés, hiszen mindig is a tiétek kellett volna, hogy legyen ez a tudás. A DNS-etek megváltozott.

Azt mondják az antropológusok, hogy 150.000 évvel ezelőtt is már létezett legalább 27 féle különböző ember. Manapság csak egyfajta ember létezik, ti! Hogyha körbenéztek az állatkertben, láthatjátok, hogy milyen fantasztikusan változatos a természet, ami az emlősöket illeti. Rengeteg fajta szarvas, rengeteg fajta egér létezik és hogyha az egyik valahogy háttérbe szorul, a másik jut előtérbe. Gaia változatosságot teremt. Ez amit most láttok, szöges ellentétben áll azzal, amit az evolúcióról gondoltatok. Merthogy csak egyfajta ember maradt. Ti mind ugyanahhoz a fajtához tartoztok, csak egyfajta ember van. Sokan mondhatják: „Várjunk csak egy percet, hiszen számos fajta ember létezik.” Mi most nem színekről beszélünk vagy testmagasságról, én most arról beszélek, hogy mit tesz a természet, vannak ugye különböző fajta emberek, óriások, törpék. Ti a földön élő emlősök vagytok és belőletek csak egy fajta létezik. Az antropológusok is megfigyelték, hogy ez egy kirakós-játék. Ez nem bizonyosság, de bizonyítéka annak, hogy valami történt 100.000 évvel ezelőtt. A DNS megváltozott és most erről fogok beszélni.

Elkezdődött egy próba a Földön. Kedveseim, sokan közületek ott voltak. Értitek ezt? Tudjátok, hogy milyen mély itt az emberi tapasztalat kútja? Van bármi elképzelésetek arról, hogy néhányatok milyen régóta él itt a Földön? Tudtátok, hogy az első sorban is ültek Lemúriaiak? Miért jönnek el az emberek egy ilyen rendezvényre és miért ülnek le szándékosan az első sorba? Miért akarnak minél közelebb lenni? Azért mert szeretnék megérinteni az energiát. Mert szeretik a családjukat és van valami, ami ezt az egészet összerendezi. Mert ismerik, hogy milyen múltra tekintenek vissza, ezért vannak itt. Nagyon sokan vannak így közületek. Most elmondok nektek egy történetet.

A DNS molekula exkluzív természetű, azt jelenti, hogy elegáns és hatalmas. Amikor az Emberi Genom Program feltérképezte a kémiáját, a tudósaitok felfedezték, hogy a dupla spirálban 3 milliárd vegyi anyag található. Mindez egy olyan molekulában, amely olyan aprócska, hogy elektronmikroszkóp kell ahhoz, hogy meglássuk. Gondoljatok csak bele, miféle tervezés ez? Micsoda elegancia! A tudósok megdöbbentek és meg akarták találni, hogy 37.000 gént, miféle motor hozhat létre, ebben a csöppnyi molekulában. Hogyha tényleg rájönnének a DNS nyitjára, akkor talán megállíthatnák a betegségeket és az emberek lehetőségei megnőnének. Olyan lehetőségek is amelyeket nem akartok, akár a korai halál, a betegségek lehetőségei is. A tudósok nagyon izgatottak lettek és hadd mondjam el mire jöttek rá.

Rápillantottak erre a 3 milliárd vegyi anyagra és több éves gondos munkával feltérképezték mindannyit, már pontosan tudják mi van a DNS-ben. De hatalmas megdöbbenésükre, csak 3.5%-a ezeknek a kémiai anyagoknak végzett bármiféle tevékenységet. Tehát 3.5% volt kódolt fehérje. 3.5% rejtett csak magában kódokat, amelyek a gének létrejöttéért felelősek. Ezen dolgoznak most a tudósok, ezt a 3.5%-ot próbálják feltérképezni. Több mint 90% teljesen megmagyarázhatatlan. Úgy tűnik, hogy véletlenszerű, nincs bennük semmiféle kódolás. A DNS-nek több mint 90%-ról úgy tűnt, hogy nem csinál semmit, vagy legalább is képtelenek rájönni. Olyan tudós is akadt, aki azt mondta erre, hogy szemét.

De most álljunk meg egy pillanatra, szeretném hogyha az intuíciótokat használnátok. Nézzetek befelé és használjátok amit Isten adott nektek, a régi lelkek spirituális logikájának az eleganciájával, akik tudják, hogy mit akarok most mondani. A DNS-nek ez a 90%-a nem 3D-s, hanem ez az emberi lény többdimenziós része. A DNS molekula 100 milliárdszor sokszorozódik meg minden emberi testben. Tehát 90%-a a DNS-nek többdimenziós.

Azok az emberek, akik csak 3D-ban vizsgálódnak, képtelenek ezt a több dimenziót észrevenni. Hogyha egy olyan ember volnál, aki képtelen látni a színeket, akkor nem értenéd a szín fogalmát. A szivárvány, csak szürke árnyak összessége volna. A csodálatos színorgia semmit nem jelentene neked. Hogyha a színek konkrét információkat, kódokat rejtenének, akkor ezzel sem lennétek tisztában. A tudósok vajon képesek ilyen többdimenziós tulajdonságokkal dolgozni? Számukra a DNS több mint 90%-a úgy tűnik, hogy haszontalan. De valójában kvantum és ti is kvantum vagytok.

Hadd tisztázzak valamit. Most a bolygón ébredés zajlik. Az emberi faj fejlődik. Először az öreg lelkek ébrednek fel. A DNS amely kvantum, amelyben ott rejlik a Teremtő, szintén felébred. Nagyon sokan, akik itt ülnek, tisztában vannak ezzel és szeretnék tudni, hogy mi lesz a következő lépés. Néhányan talán félnek. De emberek ne féljetek. Mert valójában csak a bennetek rejlő Teremtőnek a végtelensége és szépsége ébred fel. Könyörög nektek, hogy végre cinkeljétek meg azt a kockát. (Kryon nevetés) Azt szeretné, hogyha létrehoznátok egy olyan többdimenziós valóságot, amely végre megváltoztathatná a titeket körülvevő dolgokat.

„Tehát Kryon, mi is van abban a 90%-ban?” Az gyönyörű, hadd mondjam el. Tiszta információ. Nincsenek ott kémiai kódok, amelyek bármit vegyi úton hoznának létre. Ez az a kvantuminformációs bélyeg, amire azt mondhatnánk, hogy valójában az ember. Ha lenne egy autótok és megvizsgálnátok annak a motorját, úgy mintha DNS volna, akkor annak a 3.5%-a lenne csak a fizikai 3D-s rész, mint például a sebességváltó vagy a rudazat. De 90% tulajdonképpen csak a motort felépítő terv volna.

Hadd mondjam el emberek, hogy mi rejlik abban a 90%-ban. Kezdjük a biológiával. Minden egyes őssejtünknek a tervrajza ott található. Az őssejtek, amelyekből sok van, 3D-sak, de az instrukciók, amelyek segítségével felépültek, nem azok. Szeretném, ha ezt tudnátok követni. Biológiai értelemben a DNS, ráébredés egy újfajta folyamatra, de csak egy a sok közül. A ti emberi testetek, amely 3D-s és a bolygó energiájában él, nagyon szegényesen, nagyon vacakul működik. Észrevettétek? Hát nem érdekes?

Már korábban is mondtam, hogyha valami növekszik bennetek, ami nem oda való, mint például egy rákos daganat vagy bármilyen betegség, akkor a testetek nem szól erről. Fogalmatok sincs róla. Addig nem, amíg nem fáj. Aztán elmentek egy orvoshoz, aki elvégez majd valamilyen vizsgálatot és belétek tekint és aztán majd ő teszi meg a felfedezést. Van oka annak, hogy erről beszélek, tudom hogy kik vannak itt. Igen hozzád beszélek. Hát nem furcsa? Miféle emberi rendszer ez, amely még csak azt sem mondja el, hogy mi történik benne? De mi van akkor, hogyha valójában úgy tervezték, hogy ennek az egésznek az aktiválására nem került még sor.

Akkor most menjünk ezzel egy lépéssel tovább. Mi lenne, hogyha rájönnénk arra, hogy az emberi testet 600 éves élettartamra tervezték? Most a mai ember, alig él 80-at. Tudjátok, hogy közületek sokan élhetnének 200 évig? Hadd hívjam fel a figyelmeteket egy korrelációra. A szabad akaratotok olyan energiát teremt a Földön, amely egyenesen Gaiához jut, Gaia pedig együttműködik veletek. Gaia csodálatos gyönyörű energia, követi az emberi szándékot. Hogyha alacsonyabb rendű az energiátok, akkor az kerül a kristályrácsba. Ez visszatükröződik az emberi életben és az alacsony energia teremti a DNS-t és ezért a DNS nem működik túl jól. Sok-sok dolgot mondhatnék nektek. Nem találjátok furcsának, hogy a tengericsillag képes visszanöveszteni a karját, ti pedig nem? Ezt a kijelentést 22 éve tettem.

Mi lenne ha azt mondanám, hogy az aktiváció, a DNS aktivációja, a végén egy olyan emberi lényt fog teremteni, aki képes saját magét meggyógyítani, aki vissza tudja növeszteni a lábát vagy a karját. Ilyen evolúció zajlik most, nem biológiailag, hanem spirituálisan.

Azt kérdezhetitek: „Mikor?” Amikor csak akarjátok. Már túl vagytok egy 36 éves periódus felén, a galaktikus együttállás szerint és 2012 a középpont. Itt van a Föld precessziójának köszönhető 26.000 éves ciklus vége és ebben a ciklusban rejlik az ígéret. Óh öreg lelkek, ébredjetek fel és kezdjétek el végre megváltoztatni ami itt van. A DNS-etek válaszolni fog! Már akár most is élhetnétek tovább.

„Kryon, mond el hogyan, nagyon szeretném!” Azok, akik a gyógyulásért jöttek, azt kérik: „Kryon, kérlek mond el, hogyan gyógyulhatnék meg!” Ez a tervrajz bennetek rejlik és mindenkiben egyedi. Nem olyan mint egy lineáris szakácskönyv. Nem tudom elmondani nektek, hogyan készítsétek el a gyógyulás fogásait, mert ez a könyv, minden egyes ember esetében más. De én nem mondhatom nektek erőszakkal, hogy nyissátok ki a könyvet. Ez majd valóságos információ áradatot idéz elő.

„Mit tegyek Kryon, hogyan érem ezt el?” Hagyd végre abba a félelmet, kérlek érts meg és higgy abba, amit mondok és akkor a valóságod is más lesz. Tisztítsd ki végre az életedből a nem odavaló dolgokat! Ez puszta biológia kedveseim. Annyi minden van amit nem tudsz.

Van a testedben egy veled született belső energia és folyamatosan használod. A homeopátia folyamata, ehhez beszél. Egy vegyi anyag kis adagja belép az emberi rendszerbe és az ember rendszere erre válaszol, mert tudja, hogy mit akarsz. Hát van spirituális homeopátia is, nincs különbség. Csak itt nincs szükség kémiai anyagokra, hanem csak az öreg lelkek szándékára és elérhetjük ugyanazt a célt, mint a homeopátiával.

Most lépjünk tovább egy fontos kérdésre. A DNS többdimenziós kémiájában rejlik az összes Akasha feljegyzésetek. Minden amit valaha tettetek, az összes lecke amit megtanultatok belétek van bélyegezve. Minden ami valaha voltatok, oh öreg lélek, mindenfajta nemű voltál már. Az itt ülő férfiak voltak már anyák, az itt ülő anyák voltak már harcosok. Számos áldozatot hoztatok, annyi háborút csináltatok végig. Annyi tudásotok és bölcsességetek volt. Így ültök itt előttem.

A régi energiában csak 3D-ben láttok és ezért azt mondjátok: „Tudom, hogy öreg lélek vagyok, már számos életem volt, de fogalmam sincs, hogy mit jelent ez.” Van, aki elment valakihez, hogy segítsen előző életeiben kutakodni és azt mondtátok: „Olyasmit akarok tudni, ami igazán mély, ami igazán régi. De ez vajon nehezebb? Többe fog nekem kerülni?” (Kryon nevetés)

Jaj, mennyire 3D-sak vagytok. Minden egyes tapasztalatotok a felszínen van már, nem mélyebb szinteken. Ez mind 3D-s gondolkodás. Úgy kell ezt felfogni, minthogyha egy folyadékban volnál, ami te vagy. Itt van az információ, amit át akarok adni. Ez abban a kiadványban olvasható, ami még nem jelent meg nálatok (Kryon XII. – A DNS 12 rétege). Úgy döntöttem, hogy ma este elmondom nektek.

A DNS aktiválásával az emberiség olyan képességre tesz szert, amivel megcsapolhatja az Akashát, hogy a régi korok bölcsességét előhívja, hogy azokat a spirituális tulajdonságokat tudja használni, amelyekkel sámánként valaha tisztában volt.

Ebben a helyiségben is vannak Lemúriaiak, vannak itt Atlantisziak. Mindannyian készen álltok arra, hogy ezt elérjétek. Az energiákat, amelyekről beszélek, van aki ismeri, van aki nem. Ez része annak, akik vagytok. Éppen most ébredtek fel és elkezdtek magasabban rezegni, de ez nem fog gyorsan történni. Merthogy 36 évnyi lehetőségetek van a kezdetre. A 36 év még mindig csak a kezdet lehetősége, de már a felén túl vagytok és még mindig van 18 év arra, hogy felismerjétek ezeket a lehetőségeket, aktiváljátok őket és a felszínre hozzátok őket. Annyi minden van még, de már csak egy valamiről tudok beszélni, de annyi minden van még.

A tudósok sosem foglalkoztak azzal, hogy hogyan kommunikál a DNS veletek. Mindaz a 100 milliárd molekula a testetekben, mind-mind egyéni, mind csak rátok jellemző, de mindegyik pontosan megegyezik egymással. Pontosan ugyanolyan a DNS a fejed búbján, mint a talpadon és hogy tudjanak kommunikálni, egy kvantummezővel kell rendelkezzenek. A tudomány éppen ebben az évben kezdte ezt el felfedezni, hogy a DNS molekula nem kvantum részecske, mert ahhoz túl nagy, de a DNS beszél a kvantum részecskékhez. A kvantumvilágban megfigyelhető az atomok perdülete. Most arra is rájöttek, hogy a DNS meg tudja változtatni ezt a perdületet. Ez a kocka cinkelésének a folyamata. Az első tudományos bizonyíték, hogy a DNS megváltoztatja a Föld kvantum természetét. Mit tud 100 milliárd DNS molekula tenni egy mezővel? Még nagyobb mezőt hoz létre, amely akár 8 méteres is lehet. Ez az emberben lévő DNS kvantum mezeje. Elizeus ezt úgy nevezte: az emberi MerKaBa. A tanító Peggy Dubro úgy nevezte ezt el: a háló. Remélem már ti is kezditek megérteni. Remélem értitek, hogy ti is hatással lehettek rá.

Azok az öreg lelkek, aki itt ülnek a teremben, figyeljetek! A szándékotok hatalmas, ne foglalkozzatok szabályokkal, listákkal, folyamatokkal, inkább a megértést keressétek. A cselekvést a szándékon keresztül. Keressétek a legmagasabb rendű energiát, amely csak él az emberben. Keressétek az együttérzést. Tudom, hogy jó helyre jöttem, hogy az együttérzésről beszéljek. Azért jöttem Magyarországra. Ti is tudjátok, a magyarok mindent tudnak erről.

Most itt az ideje az ébredésnek. Lassacskán bekövetkezik, merthogy a DNS nem csak kémia. Mert legbelül a központjában ott van a mindenható Isten. Hogyha Istennek van többdimenziós része, akkor azt te hordozod magadban! A Föld legrégebbi vallásai, már réges-régen átadták ezt az információt nektek. A hinduknak nem okoz gondot ezt felismerni. Mindig is itt volt a Földön annak a gondolata, hogy vannak előző életeitek, hogy a régi lelkek többször visszajárnak, hogy fel lehet emelkedni halál nélkül a Földről. Ezek a gondolatok benne vannak a DNS-etekben.

Itt vannak az instrukciók kedveseim. Öreg lélek, hagyatkozz a saját spirituális ítélőképességedre, hogy ez megfelelő információ-e vagy sem! Lehetséges-e, hogy a korok bölcsességét hordozod? Lehetséges-e, hogy magadban rejted a saját gyógyulásodnak a magvait? Igen, az!

Ne lepődj meg, hogyha másképp hagyod el ezt a helyet, mint ahogy érkeztél. Ne lepődj meg, hogyha később úgy emlékszel majd vissza erre a napra, mint ami megváltoztatta az életedet. Mert ezen a helyen a tudás és a bölcsesség kerül átadásra. Gaia maga osztotta ezt meg velünk. Engedélyt kaptatok arra, hogy átérezhessétek ezt. Kérlek ítéljétek meg saját tudásotok szerint. Szeressétek az információt. Ti döntsétek el és lássátok, hogy mennyire helytálló és igaz.

És ez így van!

Harmadik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Élvezzük ezt a néhány pillanatot így együtt. Szeretném, hogyha megértenétek, hogy hol vagyok én most. Pontosan tudom, hogy ti kik vagytok. Néhányan távoli helyekről jöttök. Néhányan Magyarországról jöttök és néhányan olyan távoli helyekről jöttök, amelyek Magyarországgal egyenlőek.

Amikor ezekről az energiákról beszélek nektek ebben a pillanatban, akkor nem úgy látom az ország határait, ahogy a térképen meg vannak rajzolva. Hiszen a határokat valójában energia és családi csoportok rajzolják. Eredetileg így születnek a határok. Később lesznek csak belőlük hivatalos határok. Később kapják csak meg a nevüket az országok. Én most olyan Magyarországról beszélek, ami több mint 100 évvel ezelőtt volt. Arról, amelyik sokkal nagyobb, mint amilyen ma. Sokkal nagyobb energiát foglal ez magában, mint amiről tudtok.

Rengeteg cél van ebben az országban. A próféciák. Amikor legutóbb jártam itt, a társammal beszéltem nektek a próféciáról. Lehetséges, hogy ez a hatalmas terület amiről beszélek, nem más mint a spirituális víz kútja, amely több kilométer mély? Lehetséges ez, hogy őseiteknek sámáni energiái voltak? Hogy ismerték a Föld energiáját? Talán még az eljövendő időfraktálokat is? Mi más lenne a prófécia, ha nem valami, ami megjósolható? Lehetséges, hogy az őseitek adták tovább azt a potenciált, ami most bennetek rejlik? Lehetséges, hogy azok, akik egy ilyen teremben ülnek olyan Akasha feljegyzéssel rendelkeznek, amely igen mély és rengeteg spiritualitás rejlik benne? Figyeljetek!

A bolygót nem úgy teremtették, hogy mindenhol egyenlő legyen az energia. Mindig voltak és mindig is lesznek portálnak nevezett helyek, amelyeket erőteljesen érzékelnek azok az emberek, akik azon a területen élnek. Sokszor a víz mellé ülnek. (Kryon nevetés) Sokan talán tudják, mire akarok most célozni. Lehet, hogy vannak területek a Földön, amelyen nem rendelkeznek annyi energiával, vagy annyi befolyással, mint ez az itteni. Nem feltétlenül a népességet értem az erő alatt, nem a népsűrűséget értem ez alatt és nem azt, hogy mennyi ideig élnek itt az emberek, hanem sokkal inkább azt, hogy ez a hely kapcsolatban van a bolygóval. A nagyobb Magyarország Európa közepén van és hatalmas a spirituális lenyomata.

Most egy új energia felé nyújtjuk ki a kezünket, amely már nem lineáris. Általában amikor tanítunk valakinek valamit, akkor az egy ember felé irányul. Lehet, hogy ő aztán valaki másnak is megtanítja. Lehet, hogy geometriai értelemben fejlődik a tudás, de ez még mindig csak lineáris.

A kvantumenergia példája, az az, amikor egy sötét helyen vagytok és hirtelen felkapcsolják a villanyt. Hirtelen az egész hely sokkal fényesebb lesz. Mindazok, akik azon a helyen járnak, részesülnek a fény áldásából. Talán nem tudják honnan jöttek. Szükség van valakire, aki felgyújtja ezt a fényt. Ezek mind metaforák, próbálom elmagyarázni nektek.

Én tudom ki vagyok és az nem véletlen, hogy most ide jöttünk. Nem véletlen, hogy itt vetjük el a tudás magvait. Minden amit teszünk már most is ismert, mert az őseitek számítottak erre a mostani időre. Mert vannak itt a teremben sámáni energiák, hatalmas, egész életekre visszanyúló bölcsesség raktárak. A ti csodás földeteken érnek össze Szent György vonalai. Itt a pulzálás és ez olyan, mintha a bolygó szíve verne itt. Ez csak metafora, de remélem minden magyarhoz elér, hiszen nektek célotok van a bolygón, az, hogy együttérzést teremtsetek. Itt vannak azok, akik majd a végső időkben tartják a fényt. Talán Európa nem is tudja, hogy honnan jön ez a fény, de ti felelősek vagytok a kvantum energiáért. Ez többet fog tenni annál, hogy megváltoztassa a ti földeteket.

Ezt az őseitek nagyon jól tudták és el is mondták és most itt van! Nagyon fontos hogy meghalljátok! Fontos, hogy itt vagytok, szeretném ha ezt átéreznétek! Ha igazam van... és igaz, akkor ők most is itt vannak, körbeveszik ezt a teret. Mosolyognak rátok, megtapsolnak benneteket, hiszen olyasmit tesztek, amire senki nem számított. Elvetitek a béke magvait a Földön, hogy ne legyen több háború.

Talán kíváncsiak vagytok, hogy miért szenvedett ennyit ez az ország? Talán tudni szeretnétek, hogy miért? Miért vált annyiszor darabjaira, hogy miért volt annyi év, amikor annyi volt a szomorúság? De hát ki tudná jobban terjeszteni az együttérzést a Földön, mint ti? Hiszen olyan helyen ültök, ahol tudjátok milyen érzés. Amikor elnyomnak, meghódítanak, feldarabolnak benneteket. Amikor szenvednek a családok, mert nem láthatják egymást többet. Hát ki tudhatná nálatok jobban?

Ezzel az együttérzéssel meggyújthatjátok a fényt, hogy aztán az az egész kontinenst bevilágítsa. Ehhez minden eszközötök megvan. Óh bölcsek, tudom, hogy hol vagyunk. Tudom, hogy ki van itt.

Kezdődjön ez most! Később még szólunk erről.

És ez így van!

Kryon


Kryon Budapesten – 2. nap

Negyedik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Érdekes dolog az idő az ember számára, lineárisan működik. Úgy látjuk mint köröket a mi oldalunkról, akárcsak minden élő dolog biológiáját. Hiszen még a fák is megváltoznak, amikor eljön az éjszaka, a madarak elhallgatnak, nem énekelnek, minden dolog elcsendesedik. Sokszor ezekben a pillanatokban mi olyankor vagyunk a legaktívabbak veletek. Azokban az alfa állapotokban, amelyet ti álomnak neveztek, előfordul hogy éppen a legnagyobb befogadást mutatjátok a szeretet iránt. Olyankor tiltakozás nélkül kerülhetünk hozzátok közelebb, az intellektus jóval kevesebb.

Azt kéri tőletek a társam, hogy használjátok az ítélőképességeteket, amely emberként megadatott nektek. Nekem is van egy kérésem. Ne engedjétek, hogy az, amit egész életetekben tanítottak nektek, megfossza tőletek Isten szeretetét. Az emberi lény elfogultsága és bármiféle élő organizmusé, a túlélés. Merthogy a túlélésre való törekvés minden egyes emberi lény elfogultsága. Arra tanítottak benneteket, hogy mindig a saját valóságotokban értelmezzétek a dolgokat. Ez soha ne álljon annak az útjába, hogy felfedezzétek azt a valóságot, amelyet még nem ismertek.

Azok akik hallják ezt, akik most itt vannak a teremben, azok mind kell, hogy tudjanak valamit. Nagyon-nagyon könnyű felépíteni egy falat, amely az intellektuson keresztül ítéli meg azt, hogy mi igaz és mi nem. De vannak, akik most itt vannak és hallják ezt és azt mondják, hogy ez nem valós. Körbenéznek és látják azokat, akik most látják az energiákat, azokat, akik tudják, hogy ez most a szeretet közvetítése, de ők csak karba teszik a kezüket ezeknek az embereknek a láttán és azt mondják: „Nahát, ez érdekes!” De az intellektusuk azt mondja: „Én okosabb vagyok, mint ezek a mellettem ülő emberek. Nem vagyok olyan gyengeelméjű mint a többiek! Azok, akik hisznek a színekben, az aurában, mindenfélében, amit nem is látnak. Hiszen ők gyengeelméjűek, könnyen meg lehet őket győzni szavakkal, vagy érzésekkel. Én ennél okosabb vagyok!” Ha most rólad beszéltem idáig, akkor nem ítélkezem. Merthogy az a férfi, aki a székben ül, pontosan ugyanezeket állította annak idején, az egész élete során. Még azokban az években is, amikor megpróbáltam kapcsolatba lépni vele, mindig ellökött magától és azt mondta: „Én okosabb vagyok, mint a többiek!” és azt mondta: „Ez bolondság, gyengeelméjűség!” Ő egy mérnök, logikával foglalkozik, olyan dolgokkal, amelyeket lát. De 22 évvel később íme, ott ül a székben és velem közvetít. Az ő elméje is meggyengült volna? Elveszítette volna intellektuális képességeit?

Hadd mutassak be nektek egy embert, akinek a neve Soul. Krisztus halála után 30 évvel, ez az ember, akit ti úgy ismertek Saulus, Damaszkusz felé ment. Saulus az intellektus embere volt, egy sikeres kereskedő volt. Az állataival cipeltette a terheket a Damaszkusz felé vezető úton. A piacra mentek, hiszen üzletember volt. Nagyon éles elméjű és volt logikája. De valami történt amikor egyedül maradt, víziója támadt. Ott állt előtte egy angyali lény, aki világosan beszélt hozzá, csak egy pillanatra. Nem volt több, csak egy pillanat. Saulnak megváltozott az élete. Még mindig ott volt az intellektus, de már meglágyult a szíve, merthogy egy másfajta valóságot látott. Hiszen ott állt előtte Isten szeretetének megnyilvánulása és megváltozott. Ti már úgy ismeritek őt hogy Pál Apostol – Paulus –, aki megtalálta magában Isten szeretetét, aki a Szentírásban írta le mélyenszántó gondolatait. Korinthusban, Efezusban élő barátaihoz írta leveleit és ezek az Új Testamentum könyveivé váltak.

Itt van a valóság. Micsoda gyengeelméjű lehetett ez az ember, nem? Mekkora bolond lehetett? Hát nem igazán! Csak megnyíltak a szemei valamire, amire korábban nem, vagy nem akart látni. A mai embereknek nem feltétlenül adatok meg az a megtiszteltetés, hogy víziójuk támadjon. De arra viszont kérik őket, hogy lágyítsák meg a szívüket. Lehetséges, hogy van olyasmi, amit nem tudtok?

Még midig állni fog az a fal, hogy azokat a dolgokat, amelyekről nem tudtok kizárja? Egy nagyon híres tudós, egy kvantumbiológus, felfedezte, hogy a DNS-nek van kvantummezeje. Felfedezte azt, hogy egy DNS molekulában információ van és azt strukturált módon tovább is adja. A ő dupla vak kísérletei nagyon könnyen elvégezhetők és bebizonyíthatóak újra és újra.

Hadd mondjam el, hogy mit mondtak a kollégái erről a tudósról. Azt mondták: „Ez nem lehet igaz! Valami biztosan nem működik a kísérlettel. Bizonyára ő is gyengeelméjű!” Itt van a veszély. Valaki, aki túlságosan beszorult a 3D-s gondolkodás dobozába, nem fogja megengedni magának, hogy elgondolkodjon bármi máson azon kívül, amit tud. Tehát hadd mondjak neked valamit, intellektus embere. Olyan keveset tudsz arról, hogy ki vagy. Gyönyörű vagy, szeretetreméltó vagy, hatalmas energiád van. Megvan rá a lehetőséged, hogy a dobozban maradj, ha így döntesz, de legalább engedd meg magadnak a spirituális logikát. Lehetséges, hogy Isten nagyobb, mint ahogy azt elmondták neked? Te is lehetnél nagyobb, mint ahogy azt mondták? Tényleg olyan okos vagy, mint ahogyan azt hiszed? Lehet, hogy okosabb lennél, hogyha olyasmivel foglalkoznál, amit nem tudsz. Az angyalok örvendeznek körülötted, teljesen mindegy mit teszel, mert része vagy Isten családjának és mindig haza fogsz térni. Amikor hazatérsz, pontosan ugyanannyiban lesz részed, mint a gyógyítónak.

Így működik ez, így működik ez.

És ez így van!

Ötödik közvetítés

(Peggy Phoenix Dubro bevezetőjével, Pepper Lewis – Gaia és Lee Carroll – Kryon, közösen közvetítenek...)

Peggy

Együttérző cselekedet.  A szeretet energiája. Ismerjük fel, hogy annyival többre vagyunk képesek, csak ereszkedjünk még mélyebbre. Fogjátok fel, ahogy a kundalini elkezd kavarogni a lábaitok alatt. A ti jelenlétetekre szükség van itt a bolygón. Az istenségetek kisugárzik minden egyes energiaközpontotokból, a lábatok alól. Az ember jól tudja, hogy sokkal-sokkal többre képes. Érezzétek, ahogy a teljességetek energiája az egész lényeteket bejárja. Most fókuszáljátok a figyelmeteket, a talpatok alatt lévő energiákra. Gyönyörű. Ahogy a bolygón jártok és egyre inkább tisztábban lesztek azzal, hogy kik is vagytok, megáldjátok a Földet akármerre is jártok és a Föld is megáld benneteket.

Mint ember, szeretnélek néhány dologra bátorítani titeket. Próbáljátok egyesíteni az intellektusotokat a spiritualitással. Ismerjétek fel, hogy az elmétek nem az ellenségetek. Nyissátok meg a szíveteket. Gondolkodjatok a szívetekkel és érezzetek az elmétekkel. Egyesítsétek az intellektust és az intuíciót, hogy tudjátok azt amit tudtok, minden egyes rostotokban. Vegyétek át a tudásotokat. Fordítsátok le az energiákat amiket éreztek, tudássá, amelyet a mindennapi életetekben is tudtok használni.

Vegyetek egy levegőt és ünnepeljétek, hogy ebben a testben éltek. Ünnepeljétek, hogy a Földön járhattok. Ünnepeljétek, hogy arra kértek benneteket, hogy legyetek jobban jelent, mint eddig bármikor. Nyíljatok meg saját magatok érzékelése előtt, amit egyensúlyba hozzátok az intuíciót az intellektussal. Felismeritek, hogy sokkal egyszerűbb lesz egymással és az univerzummal is közös sodrásba kerülni. Ebben a sodrásban, ebben a kommunikációban azt kérjük most tőletek, hogy hallassátok a hangotokat energetikai értelemben.

Több ezer évig azt tanították nektek, hogy az egó az ellenségetek, de azért vegyetek valamit fontolóra. Lehet, hogy nincs is olyan, hogy egó. Ha nem lenne egó, az pontosan ugyanúgy nem lenne egyensúlyi állapot, mintha óriási egótok lenne. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy inkább definiáljátok újra önmagatokat. Legyen érzékelésetek önmagatokról. Érzékeljétek a saját lelketeket és érezzétek ezt át. Mert számítotok és a jelenlétetek a bolygón nagyon fontos. Mert mindannyiótok a teljesség egy különleges rezonanciája.

Tehát a napfonat csakrátokban és a szívetekben is nyissatok utat a saját magatok érzékelésének. Örömmel mondjátok ki az igazság szavait, legyetek hajlandóak erre, hogy többet fejezzetek ki abból, akik vagytok.

Vegyetek mély lélegzetet, gondoljatok az életetekre. Azokra a helyzetekre, amikkel találkoztatok. Lehet, hogy sokszor toleranciára van szükség, merthogy az is a szeretnek egy szintje. Hiszen a toleranciából születik a megértés és a megértésből születik az együttérzés és az együttérzésből származik a szeretet energiája.

Tehát, hogy jobban jelen tudjatok lenni és önmagatok legyetek, hogy még jobban megértsétek mi az birtokba venni az összes erőtöket, figyeljétek meg ebben a pillanatban az energiáitokat. Hiszen a jelenlétetekre szükség van. Ahhoz is, hogy a mostani időben teljesen jelen legyetek, mindazzal amik vagytok.

Tehát most a teljességetek energiájában és szentségetek energiájában, most megosztja velünk a társaságát Kryon és Gaia. Ebben a pillanatban megtennétek, hogy megerősítitek azt, hogy itt vagytok? Hogy itt vagytok, hogy itt vagytok...

Gaia

Azt szeretném ha kicsit tovább maradnátok azon a helyen, ahol most ilyen tökéletes kapcsolatot teremtettetek a saját szívetekkel. Egy pillanatra emlékezzetek vissza arra, ahogy nem is olyan régen mindkét kezeteket a szívetekre helyeztétek. Próbáljátok ki, hogy fel tudjátok-e idézni, hogy mit éreztetek abban a pillanatban. Egy hatalmas súly esett le akkor a szívetekről. Mintha csak szárnyakon érkezett volna a remény. Hiszen a jelenlét mélysége legbelül megérdemli, hogy az ösztöneitekkel is fókuszáljatok rá. Itt van minden egyszerre a közelben. Az éneteknek minden aspektusa valós. Nem azért kaptátok ezeket az ajándékokat, mert itt vagytok, mindenféleképpen felbukkantak volna, akármerre is jártok.

Egy pillanatra gondolkodjatok el azon, hogy milyen gyakran is helyezitek mindkét kezeteket a szívetekre? Milyen gyakran helyezitek a kezetekbe a jelenlétetek egészét és az összes vágyatokat? Milyen gyakran helyezitek vajon Gaia jelenlétét és az Istennel való egységet, egy-egy pillanatba? Sokszor kegyetlen lehet az élet és nem igazán ad arra lehetőséget, hogy ilyenfajta szeretetet vagy a mesterré válás ezen fokát tapasztaljátok. Természetesen megvannak az életnek a gyengébb pillanatai is, mint például ez a mostani.

Tehát most gondolkodjatok, érezzetek kedves mesterek! Töprengjetek el ezen az egy kérdésen: „Honnan tudom, hogy mester vagyok? Honnan tudhatom? Miféle jelek jelzik ezt? Miféle igazság tudna engem megvilágosítani? Sokszor hallottam ezt már tanítóktól, akiket tisztelek. Sokan mondták már ezt nekem. Hogyan tudnám elhinni?” Azért kell elhinned, mert a szíved jól tudja. Honnan tudja egy diák, hogy ő már nem diák többé, hanem arra kell, hogy készüljön, hogy tanítson? Most adnék nektek néhány jelet, hogy keressétek őket.

Nézzétek meg, hogy kit követtek. Nézzétek meg, hogy mennyivel jár előttetek az a tanító, vagy akit követni szeretnétek. Vegyétek észre, hogy nem járnak olyan sokkal előttetek, legfeljebb egy-két lépéssel. Vegyétek észre, hogy azok az ajtók amelyeket kinyitottak, azok előttetek nyíltak meg. Vegyétek észre, hogy sehova sem mennek, rátok várnak. Aztán nézzetek hátra és figyeljétek meg, hogy ki követ benneteket. Nézzétek, hogy hogyan követnek titeket mások, hogyan néznek fel rátok. Ők is a szíveteket követik. Követik, amit láttok a szemetekkel és azt is, amit még nem. Követik az intuícióitokat, követik az ösztöneiteket. Ugyanazokat a csillagokat követik, amelyeket ti kerestek és követtek.

2000 évvel ezelőtt, voltak akik elkezdték követni az égi jeleket, a csillagokat az égen. Ők a tudomány, a tudás emberei voltak. Most, ezekben az időkben, a következő évben, ismét lesznek, akik elindulnak követni ugyanezeket. Te is kíváncsi leszel majd rájuk. Úgy tűnik majd, hogy megoszlik a világ a számok emberei és a szavak emberei között. Amikor eljönnek majd ezek a pillanatok, én is hozzáadom majd a magam részét. Hozzáadom majd a saját hangomat, a saját igazságomat ahhoz, amit kerestek. Emlékeztetek benneteket arra, hogy mindig a belső hangot és igazságot kövessétek. Hogy kövessétek azokat, aki tárva-nyitva hagyták számotokra az ajtót. Hogy hátranézzetek és lássátok, hogy hányan követnek benneteket. Mert ti láttok, de ők még nem. Most, ez fontosabb, mint valaha idáig. Döntsétek el, hogy valóban látni fogtok. Döntsetek úgy, hogy lesztek és felfedeztek. Döntsetek úgy, hogy tiszteletet mutattok és bizalmat. Válasszátok a jólétet, az egészséget, a kiváltságokat. Válasszátok a bőséget a nap során és a nyugodalmas álmot az éjszaka során. Álmodjátok azt, hogy kincset rejlő napok fognak kibontakozni előttetek és amikor a kincs feltárja önmagát, mondjatok köszönetet. Csak egy szót, csak egy gondolatot, nem kell több. Végül, hogyha azoknak a szemébe néztek, akiket ismertek, hogyha nem keresztülnéztek rajtuk, hanem beléjük, akkor megláthatjátok a lelküket. Hogyha meglátjátok a lelket, megtaláljátok a szívet és ha megtaláljátok a szívet, önmagatokat is megtaláljátok.

Hiszen ez így volt azelőtt is, mielőtt mesterekké váltatok. Ha még nem érzitek, hogy mesternek nevezhetitek magatokat, akkor kérjétek a mesterlétet. Mert már megvan bennetek a helye, meg lehet találni. Találjátok meg azt az egy helyet és a lényetek egészét bízzátok rá. Követitek majd a nagy embereket, mások pedig követnek benneteket, a nagy embereket. Mert az hogy másokat követtek, nem jelenti azt hogy ti nem vezettek megint másokat, mert vezettek.

Foglaljátok hát el azt a helyet és pozíciót, amely megillet titeket. Fogadjátok el a tiszteletet, amelyet kiérdemeltetek és ragaszkodjatok ahhoz a helyhez. Járjatok könnyedén a Földön, a testemen. Járjatok könnyedén a saját testetekben. A következő pillanatok, mindannyiunk nagy pillanatai. Kiérdemeltétek azt a fényt, amely majd kifelé áramlik belőlük. Az a fény majd világosságot gyújt a múltatokban, világosságot gyújt az utatokon, világosságot gyújt az elmétekben is és előkészíti mások útját.

Így legyen, legyen tiéd a béke és legyünk egyek!

Kryon

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Folytatjuk az üzenetet, amely az egységről szól. Egyetértünk, hogy egyek vagyunk. Járj könnyedén és tudd, hogy Isten vagy! Az a színpad, amelyet láttok, most előttetek áll és két ember ül rajta, akik pillanatnyilag a többdimenziós szeretet állapotában vannak. Azért egyesítik az energiáikat, hogy egyetlen üzenetet adjanak át nektek.

Gaia azt kérte, hogy legyetek az egység részei. Én már mondtam nektek, hogy én is az egység része vagyok. Azt is mondtam, hogy ti is a részei vagytok. Szeretnék most kérni egy pillanatot az időben, hogy adjak nektek némi gondolkodnivalót, a Teremtő jóindulatáról, Gaia jóindulatáról, hogy olyan nézőpontot mutassak, amire talán nem gondoltatok még.

Az ember számára Gaia energiája olyan nagynak tűnhet, hogy el sem tudja képzelni, mekkora lehet a Föld tudata. Próbáljátok elképzelni! Még annál is nagyobb, mint ahogy gondolnátok. Most azt mondjuk, hogy mi így együtt, az Univerzum teremtő energiáját képviseljük. Azt kérjük tőled, hogy te is csatlakozz ehhez az energiához. Már utaltunk rá, hogy a mesterré válás eszközei a lábaitoknál hevernek. Már megadtuk nektek azt az információt, hogy csodálatosak vagytok és senki előtt nem kell meghajolnotok.

Most szeretnék Gaiáról olyan képet festeni, amire talán nem gondoltatok még. Egy pillanatra képzeljétek el, hogy ott voltatok, amikor a Földet teremtették... merthogy ott is voltatok. Akárhogy is szeretnétek ezt 3D-ban elképzelni, igenis ott voltatok. Az a tudat, amelyből később Gaia lett és az a tudat, amely Kryon szintén ott volt veletek. Merthogy család vagyunk és mindig azok leszünk.

Amikor a csillagászok az Univerzumot tanulmányozzák, már ők is kezdenek felismerni egy következtetést, hogy az Univerzumot képtelenség lett volna véletlenszerűen összerakni. Lennie kellett valamilyen kreatív teremtő energiának, amelynek tudata volt. Minden valószínűség ellen való lenne, hogy magától alakuljon ki, merthogy meg lett tervezve. A tudomány már nevet is adott neki, intelligens tervezésnek nevezi ezt. Azok akik tudósok tudják, hogy minden valószínűség ellenére a Föld úgy épült, hogy élet lehessen rajta. Több milliárd évvel később, megformálódott a Föld. Képzeld el, hogy visszajössz velem és latod ezt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy készült az étel.

Jorge a tanító, ma rámutatott valamire. Akárminek is nevezed, intelligens tervezésnek, kreatív energiának, Gaia tudatának, pontosan akkor érkeztetek, amikor kellett. Tekintsetek végig a Föld történetén és ismerjétek fel Gaia jóindulatát.

Élet mindenütt van, ez nem csak egy hiba. Mindenféleképpen lett volna itt élet, mert az élet folyamata mindenhol zajlik az Univerzumban. Nézzétek meg, hogy hogyan formálódott itt, az anya tudatával, merthogy az ereszkedett a bolygóra. Több százmillió év telt el ezen a bolygón, ezalatt az idő alatt az élet megkezdődött és véget ért számtalan alkalommal. Háromszor nem is sikerült igazán jól, merthogy még nem volt fotoszintézis, az csak jóval később, a negyedik próbálkozásra sikerült. Folyatódott az élet és folyatódott, de nem működött igazán jól. Vannak dolgok, amikre nem gondoltok. Hogyha túl korán érkeztetek volna, akkor egy teljesen felfordult Földet láttatok volna. Ahol hegységek feltűnnek és eltűnnek. Ahol mindenütt durva vulkánkitörések vannak, amelyek hirtelen felbukkannak és teljes tengerek útját változtatják meg. De már ott volt az élet kémiája, de még nem voltak emberek. Bár lehettek volna, de az anya még nem állt készen, hogy megszülje őket. Megint véget ért az élet.

Van valami, amit Aszteroida Övnek neveznek és a Nap körül kering. Ezen az orbitális pályán sziklák és törmelékek keringenek, amelyeket úgy is nevezhetnénk, hogy fölösleges por és szemét, amelyek a Naprendszeretek teremtése után maradtak vissza. Ez úgy nevezik, hogy Aszteroida Öv. Előfordul, hogy számos bolygó útja keresztezi ennek a területét. Több mint 100 millió éven keresztül ezek a maradványok, ezek a sziklák rendszeresen beleütköztek a Földetekbe. Azok akik akkor éltek, amikor a Föld pályája keresztezte ezeknek az aszteroidáknak az útját, azok mind elpusztultak.

Az emlősök megjelentek a Földön, de az emberek továbbra sem. Látjátok, hogy milyen jóindulatú az anya, hogy visszatartott benneteket? Hát nem találjátok érdekesnek, hogy mennyi időbe telt megteremetni az emberiséget a ma ismert formájában? Gondolkozzatok csak logikusan, hát több százmillió évvel ezelőtt megtörténhetett volna már, hiszen a kémia adott volt hozzá. Minden adott volt hozzá, készen állt minden. De még nem jött el az ideje, hogy elkészüljön az étel. Gondoltatok már valaha erre? Gondoltatok már valaha Gaiára a család energiájaként, mint gondoskodó, szeretetteljes, gyönyörűséges energiára?

Merthogy a bolygó tudatának köszönhetően, az emberiség csak akkor jött el, amikor már készen állt. Ez egy békés folyamat volt. Addigra már minden megállapodott. A kontinensek már ott voltak, ahol a helyük volt és a további mozgások már csak nagyon finomak voltak. Az aszteroidák már nem találták el többször a Földet. Úgy is mondhatnánk, hogy egy békés Föld már készen állt az Ember fogadására. Itt kezdődtek a teremtéstörténetek.

Akkor vetették el az emberiségben a spiritualitás magvait, egy jóindulatú édesanya, Gaia irányítása mellett. Tökéletesen volt időzítve, azért, hogy ne szenvedjetek. Azért, hogy ne pusztítsanak el benneteket becsapódó sziklák és ne égessenek meg a kitörő vulkánok. Használjátok a logikátokat, sokkal korábban is bekövetkezhetett volna már minden. Ezt nevezik intelligens tervezésnek. A csillagászok tudták ezt és most már ti is tudjátok. Ti is részei vagytok, én is része vagyok és Gaia is része.

Ez egy terv számotokra. Mit gondoltok mennyire szeretnek benneteket? Gondoljatok erre úgy, mint az energiáknak olyan egységesülésére, amely éppen a tökéletes időben következik be. Most itt ültök egy olyan bolygón, amely békében van önmagával és többé már nincs rajta erőszak. Vannak változások, vannak nagy változások és lesznek is még. Ennyire szeretnek benneteket. Tehát most úgy zárjuk be az együttlétünket, hogy elhatározzuk azt, hogy nem félünk attól, ami előttünk áll. Metaforikusan nyújtsuk ki a szívünket és lássuk rajta keresztül Isten jóindulatú szándékait.

Értsétek meg, hogy van egy terv, akár Gaiától, akár Kryontól, akár másoktól származik. Azok, akik a fátyol túloldalán élnek, nagyon tisztelik az emberiséget. Több is ez mint tisztelet, ez szeretet. Gaia több alkalommal kijelentette, hogy: „Mindig veletek leszek!”, Kryon is többször mondta, hogy: „Sosem vagytok egyedül!”. Látjátok a hasonlóságokat? Tudjátok értelmezni az üzenetet? Sokszor talán durvák vagyunk, kemények, de a szereteten keresztül próbáljuk megadni nektek az útmutatást. Sokszor van, hogy csak fivéreink és nővéreink lábához szeretnénk telepedni, mert ti ugyanannyira részei vagytok a teremtő energiánk mint mi.

Eljön majd egy nap, amikor ez mind véget ér. Nagyon-nagyon hosszú idő telik még el addig. Azok az eddig elszakadt részek, amelyekkel már nem találkozhattatok, visszatérnek majd. Akkor majd visszaemlékezünk erre a napra. Amikor bekövetkezik a Galaktikus Együttállás és ti döntést hoztok, hogy előreléptek. Hogy lassan megváltoztatjátok a Föld tudatát. Hogy lassanként nemzedékek kitartó munkáján keresztül, eléritek a békét a Földön. Hogy lassan megvalósítjátok, amit még sosem sikerült megvalósítani. Hogy egységesítsétek a Földet és nem elválasszátok egymástól az embereket. Hogy lassan megoldjátok, az eddig megoldhatatlannak tűnő problémákat.

Akkor majd mind ünneplünk. Erről a mai napról beszélünk, amikor végre láthattuk egymást. Egy városban, amelynek neve Budapest. Maradjanak veletek ezek a pillanatok. Nem létezik olyasmi, hogy búcsú, hiszen egyek vagyunk, össze vagyunk kötve. Tehát soha nem fogunk búcsút mondani. Csak abban a dimenzióban tűnik úgy, hogy most távozunk, amiben ti éltek. De az igazság az, hogy sehová sem megyünk. Az igazság az, hogy a szívetekben élünk. Az igazság az, hogy mi, ti vagyunk.

És ez így van!

Kryon

Hatodik közvetítés

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez csak egy rövid üzenet lesz, hogy a maestro előtt kifejezzem a tiszteletemet. Most a kvantum definícióját fogom megosztani, hiszen az nem más, mint a zene. Nagyon furcsa, nemde? Hogy egyszerre csak egy előadásnak van helye a színpadon. De most képzeljétek el, hogy legalább 13 előadás zajlik egyszerre, úgy hogy minden előadó egyszerre beszél. Akkor nem volnátok képesek követni, csak egyet közülük. A többi csak káosznak tűnne.

Nincsen korlátozva az, hogy hány zenész képes egyszerre játszani. Mindannyiuknak lehetnek különböző hangszereik, különböző hangon énekelhetnek és mégis kiadhatnak egységesen egy dallamot. Ez az üzenet igen mélyenszántó, akár még meg is ríkathat benneteket. Hogyha a festő fest, az akár hónapokat is igénybe vehet. Egymásra festi a festék egyes rétegeit, aztán elkészül a festmény. Aztán a galériában, egy másodperc alatt leplezik le és a szem egy pillanat alatt felfogja az egészet. Annak a sok-sok hónapnak a munkája, egyetlen pillanatban látszik.

Sokan vannak, akik azt mondják, hogy látják a festményt és közben látják azokat a dimenziókat is, amelyeket az időben igénybevett az elkészítése. Tehát a Földön létrejövő művészet is kvantum természetű. Ezért van az, hogy a közvetítés létrejöhet szobrászat, festészet, zene és más művészetek formájában is. Sokszor a gyógyulás kommunikációját hordozhatja, a szeretetet. Most már ti is tudjátok.

Rengeteg dolog van a bolygón, ami túlhalad azon, amit 3D-snak láttok. Amikor ebbe belép az ember és a teremtés folyamata, akkor bezárul egy kör. Sokszor a bolygó legkreatívabb emberei, saját maguk reinkarnációi. Ami azt jelenti, hogy a legnagyobb valaha élt mesterek, a legnagyobb zenészek és festők, ismét önmaguk, csak más néven. Így folytatják más néven a munkájukat. Sokszor így működik az Akasha.

Ebben a szobában is jelen vannak az előző nemzedékek, a kvantum más megnyilvánulásai. A korok bölcsessége itt ül. Ez egy kvantum esemény, hiszen az idő nem számít. A bölcsesség ugyanúgy ott van. Ott hever az Akasha mélyén, készen áll arra, hogy dolgozzunk vele. Ez a ti feladatotok. Ez ennek a pillanatnak az üzenete. Egyszerű, könnyű, gyönyörű.

Vannak többdimenziós energiáitok, amelyekkel mindennap dolgozhatnátok, de nem is vagytok vele tisztában. Egy anya szeretet a gyermeke iránt, az egyik ember szeretete a másik ember iránt és Isten szeretete. Megmagyarázhatatlan. Sokkal nagyobb, mint amilyennek tűnik. Többdimenziós, telítve a teremtés energiájával. Élvezzétek ki azt az egységet, amelynek most a részesei vagytok.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2011. 09. 24-25.