Kryon Egyiptomban, 2017. februárban az alábbi témákról beszélt

A történelem előtti történelemről I.

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Hadd fessem le a képet annak, aki hallgat. Hűvös a levegő, ahogy mind egy szent helyen ülünk most. Ahogy a nap felkel a Níluson, a körülöttem lévők Aszet, azaz Ízisz templomában ülnek. Kora reggel van, és mind együtt vagyunk, és sokan vannak itt, akik különféle dolgokat érzékelnek, különféle okból kifolyólag. Mielőtt elkezdem, mielőtt elkezdem „átírni a történelmet” (nevet), fontos, hogy ehhez engedélyt kérjek.

Hadd kérdezzem meg, csak köveket láttok, melyek víz alatt voltak, vagy van itt más is? Hisztek abban, hogy a tudatosságnak van lenyomata? S ha van ilyen, mennyi időbe telik a bevésődés? A válasz: az emberi tudatosság örökre bevésődik, így a hit energiája itt van. A szeretet energiája is itt van. Az ókorból is megmaradtak dolgok, amik nem tűnnek el. Ezért kérem a régiek, az ősök engedélyét, hogy elmondhassam, amit el kell mondanom.

Oly sok minden rejtőzik itt, hadd ironizáljak kicsit. Volt az ókori egyiptomi kultúra. Annyira igyekeztek megőrizni a dolgokat a halál utánra, hogy biztosan megfelelő legyen a halál utáni életük. Annyi mindent megtettek, hogy megállítsák a hanyatlást, és a testet olyan frissen tudják tartani, amennyire csak lehet; hogy még tárgyakat is átvihessenek a halál utáni életükbe, hogy ott is élvezhessék azokat. Az irónia pedig, hogy minden egyes ember számára garantált a halál utáni élet, hiszen saját magát frissíti az élet, így a halál után jön a következő élet, ami után jön az azt követő. S az energia, mely mindegyikben jelen van, folytatja útját, és ebből a legnagyobb rész a szeretet.

Aszet, az Istennő, női Isten. Hadd emlékeztesselek Benneteket, hogy az első meetingen elmondtuk Nektek, hogy minél visszább mentek időben, annál több női vezetőt, jelenlétet találtok. A tanításunk része, hogy az ősi Lemuriában nők voltak a sámánok.

Szeretnék a történelem előtti történelemről beszélni Nektek, de engedélyt kell kérnem amiatt, ahol ülök, ahol a Partnerem (Lee Carroll) ül. Gondoljatok bele abba, hogy mi minden történt itt, mi mindenben hittek itt, gondoljatok bele annak szépségébe, ami itt volt! Az egyiptomiak sok mindenben hittek. Voltak itt emberek, akik egyszerűen emberek voltak. Voltak itt emberek, akik talán voltak Istenek. Voltak Istenek, akik részben emberek voltak. Voltak olyan Istenek, akik interdimezionálisak voltak, és olyan Istenek, akik sohasem voltak emberek.

Egyről szeretnék beszélni, aki valójában több volt, és ehhez szeretnék engedélyt kérni. Egyik Isten sem áll semelyik másik Isten felett. Az Istenek az energiáról szólnak, amit képviselnek. Aszet képviselte a női energiát. De van egy, akiről szeretnék beszélni, és ennek most van itt az ideje.

Beszéltünk arról, hogy az ősi Egyiptom történelme előtt volt másik történelem. Nekik volt Íziszük? Mennyi kultúrát temetnek maguk alatt a homokszemek, amiket soha nem fognak megtalálni, melyek évezredekkel ezelőtt a kultúra előtt léteztek? Van leszármazási ág, egy teremtés történet? S ha van, női alak köré épül? Ha felteszitek a kérdést, honnan jött Aszet, sokan azt válaszolnák, hogy a csillagokból. A csillagok fontos szerepet játszanak, még abban is, ahogy elnevezitek azokat, akikhez imádkoztok, akiket hatalmasnak tartotok.

Mi van akkor, ha a történetet szó szerint kell érteni? A nap kezd felemelkedni, és rátok süt, ahogy ez az igazság kezd előjönni.

Volt egy, egy nő(i alak), aki több alakban is volt. És ez egy oximoron (egymásnak ellentmondás), egy rejtély, mivel az Ízisznek nevezett Istennő is egyszerre több volt. Egyszerre több helyen is lehetett. Most értünk magához a gondolathoz: mi volt Egyiptom előtt? Itt mi a teremtés történet? Ez egy név köré épül, és ezt a nevet hallhatjuk az egyiptomi történelemben is. Hadd vigyelek el Benneteket egy helyre, ami még felfedezésre vár.

A Föld mélyén, a sötétben, van egy szobor. Ez a szobor kissé ismerős, még az ókori egyiptomiak számára is, mivel azt képviseli, aki a Termékenység Istennője, a biológia magja, a Szeretet istennője, aki nem áll Aszet felett, hanem aki eredetileg volt itt. Ezen a sötét helyen egy templom áll; annak temploma, akinek sok neve volt, és az a szobor, azon a sötét helyen, amit még nem fedeztek fel, az ősi Egyiptomban Hathorként volt ismert.

A Hathorok voltak, akik hordozták a Plejádi Testvéreikéhez hasonló biológiai magot, 30.000 évvel az Ősi Egyiptom kora előtt. Számtalan formában, mind női formában, ők voltak a tanítók. Ők voltak a gyógyítók, tőlük tanultatok, és el fog jönni a nap, amikor erre a még sötétben található, felfedezésre váró helyre sütni fog a fény. Képek lesznek láthatóak a falain, melyek nőket, a Hathorokat ábrázolják, ahogy néznek Rátok, gyógyítanak Benneteket, részeseként mindannak, ami a teremtő energiája a bolygónak.

Láthatjátok, miért szerettem volna engedélyt kapni ahhoz, hogy beszéljek ezekről a dolgokról. Kedveseim, ennek itt kellett lennie! 26 éve csatornázik a Partnerem, és ez az első alkalom, hogy a Hathorok nevét megemlítjük. Mind az Ősi Egyiptom előtt voltak, nem csak egy volt belőlük. Segítettek a bölcsességben, nem az építkezésben, hanem a bölcsességben, és látni fogjátok mindazt, ami képviseli őket 3000 éven keresztül különböző neveken, különböző arcokkal, és egyikük neve a Hathor.

Ez az ősi hely, amit még nem fedeztek fel, a jelenlegi Törökország területén van. Sok minden van ott még eltemetve, ami arra is hatással lesz, amiben itt hisztek. És a távoli jövőben, a technológia lehetővé fogja tenni, hogy mindezt láthassátok az Indus völgyében is, és a történészek el fogják kezdeni összekapcsolni a pontokat, és fel fogják ismerni ugyanazt a női energiát sorra a különböző kultúrákban, amik évezredek távolságában vannak. Felismerésre kerül az Emberi Lényt létrehozó mag, teremtő energia szépsége, termékenysége. Ez a mai nap üzenete.

A dolgok többek, mint aminek látszanak. Mindaz, amit elmondtam, dicsőíti az Emberi Lényt. Többek vagytok, mint aminek gondoljátok magatokat! Mind időutazók vagytok, ha ebbe belegondoltok. Tudtátok, hogy minden egyes idegenvezető, aki itt van veletek, ősi életeket élt meg itt korábban? Ha rákérdeztek, meg fogják mondani. Azt fogják válaszolni: „Ehhez a földhöz tartotok”, és ez így is van. S mint idős Lelkek, köztetek is vannak, akik szintén ide tartoznak. Köszönöm Aszet az engedélyt, hogy ezen a napon ezt elmondhattam! Kedvesem, ihassatok mindig a Nílusból!

És ez így van.

A történelem előtti történelemről II.

Üdvözöllek Benneteket Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses szolgálattól.

A Hathor templomban vagyunk. Kedveseim, megkérem a Partnerem, hogy lassan beszéljen. Nagy titokzatosság van itt. Olyan üzenetek vannak itt, amik túlmutatnak mindazon, amiről az egyiptomiak tudnak, hogy itt van.

Kedveseim szeretnék felfedni némely ezoterikus dolgot, amikben nem feltétlenül hisznek azok, akik itt tanítanak. Ezért lesz egy nagyfokú ellentmondás. Engedélyt kérek, az ősöktől és az ősidőkből valóktól, hogy átadhassam ezt az információt, amit már elkezdtünk átadni az Ízisz Templomban és most fogjuk felfedni a történet további részét.

Szó szerint a falakra vannak itt felírva azok a történetek, amelyeket ismernetek kell. Olyan dolgok vannak itt felfestve, amiknek még az egyiptomiak sincsenek tudatában. Kedveseim, ez a kultúra különleges, mert olyan tudással indult el, mely a Fényről szóló tudás volt. Csak kevés kultúra indult az Igazsággal, és az egyik ilyen kultúra. A kezdeteitől fogva beszélnek a Mennyek Istenéről, a Felemelkedés folyamatáról, arról, hogy mit jelent a Fény, valamit Fény templomokról, és megszállottan áradoznak a csillagokról és a halál utáni életről. A legtöbb kultúra nem jut el idáig, ez meg innen indult! Voltak más ilyen kultúrák is. Mintha érkezésükkor lettek volna tanítóik. És bizony voltak is!

Kedveseim! Szeretnélek elvinni Benneteket valahová a történelemben, ennek a bolygónak az ezoterikus értelemben vett történelmében. Azt tanítjuk, mióta Kryon megjelent itt, hogy a Teremtés történet – az Ádám és Éva történet – annak története, hogy a Csillagokról érkeztek ide a Magok, és a teremtésért a 7 Nővér Csillagzatából érkezők felelősek. Innen származik a 7-es szám szent mivolta az egész bolygón. Azt tanítjuk, hogy rendelkeztek a női energiával, az anyai együttérzéssel.

Már a legelső csatornázásunkban elmondtuk (ezen a körúton), hogy fel fogjuk fedni ezeket a dolgokat. Azt is elmondtuk, hogy ahogy messzebbre visszamentek Egyiptomban, amilyen messzire csak sikerül visszanyúlnotok, minél régebbi tanulmányokhoz értek, annál fontosabb szerepekben fogjátok látni a nőket. Nem csak ebben a kultúrában.

Hadd vigyelek el Benneteket valahova. Hadd vigyelek vissza benneteket az ausztrál őslakosokhoz. Az ő kultúrájuk az egyiptomi kultúrának tízszeresére dokumentált, és ha foglalkoztok a kultúrájukkal, meg fogjátok találni, hogy a Teremtés történet a Plejádokról származik. Az őslakosok nem építenek épületeket. Nincsenek írások a falakon. Ehelyett dalokat hagynak hátra, amiket mérföldek távolságában is megtanulnak, s a történelmet a dalokban jegyzik fel, valamint szent helyeik vannak, a mai napig. Azt állítják, hogy a Plejádiak a teremtő magjai a bolygónak, sőt még többek is annál.

Kedveseim, szeretném, ha ezt megértenétek. Ha manapság felkerestek őslakos szent helyeket, mindegyiket nők irányítják. Van még más is! Vannak olyan helyek, ahova nem juthattok el, ezek a szent köveik. Ha megkérdezitek tőlük, miért, azt fogják mondani, hogy mert azok, akiknek a nevét nem lehet kiejteni, még mindig ott élnek. Ha azt is megkérdezitek, „és ez hogyan lehetséges?”, azt fogják felelni, úgy, hogy interdimenzionális lények.

Szeretnélek elvinni Titeket a Húsvét-szigetre, a Csendes-óceán délkeleti részére. Ha az ott élőket megkérditek, ki a Teremtő Forrás ezen az apró helyen, rá fognak mutatni egy szoborra, és azt fogják válaszolni: a Plejádiak. Mesélni fognak a Hét Utazóról. Ha elmentek a Csendes-óceán közepén lévő Hawaii-szigetekre, mindaz, amit a kezdetekről tanítanak, azokról szól, akik a Csillagokból jöttek. Ha van veletek egy „kahuna”, kérdezzétek meg, hogyan is szól valójában a történelem. Már mondtuk Nektek, hogy az a sziget különálló volt, és úgy nevezték, hogy Lemuria, és női tanítóik voltak, akikről sokan érzik, hogy még mindig ott vannak.

Hadd vigyelek el Benneteket az ősi Egyiptomba. Itt ültök a Hathor templomban. Az egyiptomiak, annak ellenére, hogy interdimenzionális Isteneik voltak, meglehetősen lineárisak. A linearitás az Ember háromdimenziós tudatosságából fakad. Ezért minden, ami a mitológiájukban az Istenekről szerepel lineáris értelmezésbe kerül, és a születés szabályairól szól. Megjelenik az Atya, a Fiú, még az Isteneket is így értelmezik, és nyomon követhető a fejlődésük, az elnevezéseik, de továbbra is azt mondják róluk, hogy interdimenzionálisak.

Lassabban haladj, Partnerem, mert a most következő rész az, amit szeretném, ha megértenétek.

Hogyan írtok le olyas valamit, ami multidimenzionális? Nehezen! De belép a tudomány, és megteszi helyettetek. Azok a dolgok, melyek multidimenzionálisak, gyakran kívül esnek a valóságotokon, és az idő olyan körébe esnek, mely mindkét irányban képes haladni. Nincs idő a multidimenzionális területeken. Az egyiptomiak pedig belátták, hogy az Istenek interdimenzionálisak, többdimenziósak, és mégsem tudták összerakni a teljes képet.

Észak-, és Dél-Amerikában vannak őslakosok, akik szintén hisznek a Plejádiakban. Sokszor számolnak be alakváltásról, ahol egy Lélek, vagy test, vagy Isten képes másikba átlépni, így a kultúra képes ellentmondásmentes maradni a tanításon belül. Tibetben is hasonló a helyzet. Ugyanaz a Lélek reinkarnálódik és folytatja a tanítást, mint Dalai Lama. Ez egy olyan rendszer a háromdimenziós síkon, mely lehetővé tesz multimenzionális teret.

Kedveseim, most jön, amit szeretnék elmondani Nektek. Több Hathor van, nem csak egy. Hathorok vannak. Ha akarjátok, a Plejádiak közeli unokatestvéreinek is nevezhetjük őket.

Mi az, ami közös kultúrákban, ami azt állítja, hogy a magok a csillagokból érkeztek? Az, hogy mind nők. A tanítók nők. Nőknek kell lenniük, ők a Szent Tehén (megjegyzés:a Hathorok egyfajta ábrázolása), mondhatjuk, ők képviselik a Tejutat. Nem tartjátok érdekesnek, hogy a Szeretet és Együttérzés Istennője, valamint a Tejút, valahogy kapcsolódik a jelenlegi Pólusváltás irányával, mivel ez az információ a Tejút közepén van. Íme, amit tudnotok kell: Sok Hathor volt. Ők voltak az eredeti tanítók.

Ez a csoport ezt már megtapasztalta. Okkal csináltunk valamit. Hadd mondjam el, mi történt ma reggel ezzel a csoporttal. Tízesével bevittek Benneteket egy kis terembe, ahol nem volt világítás, körbevettetek egy nagyon sötét szobrot, és elmondták nektek, hogy a Karnaknak nevezett helyről, ahol ez a szobor túl misztikusnak számított, el kellett hozni. Félelmet keltett, mert érezték, hogy valami jelen van vele. Nem volt fény, de ennek ellenére mennyien éreztetek valamit? Nem energiát, hanem életet. Még mindig élő!

Mindannak titokzatossága, amiről beszélgetünk, annak tulajdonítható, hogy a Hathorok még mindig itt vannak. Ők az eredeti tanítók, ők Egyiptom biológia magjai, ők azok, akik eredetileg tanítottak a Fény templomairól, a Mennybe vezető lépcsőkről, megadván ennek a kultúrának a kiindulási pontot és lehetővé tették, hogy megtalálják saját tudatosságukat 6 civilizáción keresztül, 3000 éven át.

Akit nem fogok megnevezni, az volt ott a sötét szobában, a Hathor, igen. Ti pedig éreztétek! Itt is érzitek? Mert a falakon, amiket lefordítottak nektek, ott van Egyiptom „Ádám és Éva” története (nevet). Ez itt a kert. A történet pedig ugyanaz, amit a Plejádiakról mondanak Ausztráliában, a Húsvét-szigeten, Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Hawaii szigeteken. Mind nők. Mind tanítók, akik Isten szépségéről, a Mennyek csodájáról, a dualitásról, az emberiség dualitásának kezdetéről tanítanak. Nem csak egy Hathor, mert átörökítik más Istenek neveit, akik női tanítók. És egyet meg kellet ma reggel tapasztalnotok. Nevezzük hát el! Ne azzal a névvel, amit ti kaptatok, hanem akinek a nevét tényleg nem lehet kiejteni. Még mindig itt vannak. S azok, akik Egyiptom rejtett misztériumait tanulják, a kezdetektől érezhették.

Ezt a történetet szerettem volna elmondani ma Nektek. Végezetül megint elmondom: szeretném, ha megértenétek, „bár mindig ihatnátok a Nílusból”. Ő az Anya. Ő az Élet, ahogy egyenesen a szívébe fut ennek a nagyszerű földnek.

És ez így van.

A belső templom jelentősége

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok, a Mágneses szolgálattól.

Itt vagyunk a napon, egy híres piramisnál, az elsőnél, melyet egy briliáns építész alkotott, aki létrehozta egész Egyiptom számára a modellt. Ennek hatására felteszek egy kérdést: Mi a modell, a ti templomotokhoz?

Egy rövid csatornázás következik, ami feltesz néhány kérdést, és úgy válaszolja meg őket, ahogy még sohasem hallottuk.

Kedveseim!. A kommunikáció alapja Veletek és Istennel multidimenzionális. Mindig is az volt. Nézzétek az Egyiptomi történelem csodáit! Ők felismerték, hogy Isteneik multidimenzionálisak voltak. Ez adott nekik egy olyan kommunikációs módot, mely túlmutatott mindazon, ami 3 dimenziós.

Már évek óta tanítok egyfajta ezoterikus megközelítést, ami nagyon zavaró tud lenni. Elsődleges, hogy a Szellem kvantum, vagy multidimenzionális, míg ti a 3 dimenziós létformában működtök. Ez pedig azt jelenti, hogy a kommunikáció zavaró módokon érkezik hozzátok. Van, hogy metaforikus, van, hogy nagyon is direkt, de ahogy már mondtuk nektek korábban, a kulcs mindig az időzítés. Rengeteg üzenetet adtunk át nektek az időzítésről, bátorítván benneteket, hogy ne cselekedjetek túl gyorsan olyan utasításokra, amik meglehet a jövőre vonatkoznak.  De a kérdés mindig ugyanaz. “Mikor?” Majd ehhez hozzáadjátok mindazt – ami nagyon komplex – amit mi az Akasha krónika sajátosságoknak nevezünk.

Ha volt előző életetek, bármelyik civilizációban, és belenéztek abba az életbe, mit fogtok érezni? Ha éreztek bármi energiát, amint eléri az emberi agyat, azonnal működésbe lép a „csinálj valamit!” késztetés. Ez jellemzi az Emberi Lényt. Ha bármilyen energiához juttok, ami multidimenzionális, még ha saját Akasha krónikátokból érkezik is, azonnal cselekedni akartok, hogy érezhessetek valamit. Ha éppen túlzott lelkesedés fog el benneteket valamivel kapcsolatban, még ha nem is értitek, az első dolog, amit tesztek, hogy megkérdeztek valakit “mit kezdjek ezzel?”, ahelyett, hogy mondjuk várakoznátok.

Nos, most, adjatok mindezekhez egy másik komplex dolgot, a szinkronicitást! Így meglesz az Akasha energia, ami ad nektek esetleg üzeneteket a Szellemtől; mellette ott lesz a 3 dimenziós időképetek, és a varázslatos szinkronicitás. A szinkronicitás eltervezett lehetőség. Adjátok ezt mind össze, és megkapjátok a legösszezavaróbb puzzle-t, amit csak adni lehet egy jelenkori megvilágosodó számára, és jön a „Mit tegyek?” „Mikor tegyem?” stb.

Hadd adjak választ nektek: mindennek a templomotokhoz van köze, az a multidimenzionális információ vevője. Most megint megkérdezem tőletek: Ti építettétek a templomotokat?

Még ha csak gondolati templomról is van szó, ti építettétek? Milyen nagy? Van benne öröm? Szól benne bármi önmagatok értékeléséről? Minél eredetibb a templomotok, annál jobban lesztek képesek a vételre, megválaszolni mindezt.

Vannak néhányan az ezoterikus világban, akik nem tesznek mást, mint vevőként vesznek dolgokat és cselekszenek, mindezt úgy, hogy nem értik, és soha nem is fogják megérteni, hogy az, aki igazán vevő, és elemeire tudja bontani ezt az egész rejtélyt, az maga a templom. Mindig is az volt az. Vannak olyan kultúrák, melyek éveket töltöttek azzal, hogy kifejlesszék templomukat, mielőtt engedélyt kaphattak bármi cselekvésre. Ha megnézitek a Tibetieket, és meglátjátok, hogy születésüktől kezdve kapják a kiképzést arról, hogy a templomunk saját magunkban van, az ad egyfajta megközelítést, információt, hogy meglehet jobb templomot kellene építenetek. Mert ez a belső templom a vevő és ez fogja kibontani az üzeneteket. Ez a varázslat a kommunikációt illetően.

Mit döntötök: hisztek benne? Vagy csak szép szavaknak tartjátok? Vagy ez a valóságotok? Választhattok.

De épp most adtam meg a választ egy talányra, amiről évek óta sokan kérdezgettetek.

És ez így van.

Tesla és az ókori egyiptomiak titka

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses szolgálattól.

Egy kis teremben vagytok, a Gízai Nagy piramis belsejében. Szívesen vagyunk itt. Ezt a helyet hatalmas magasztosság hatja át. Az ókoriak összeraktak itt valamit, ami világhírű lett, ezért is vagytok itt, de van még valami.

Kedveseim, régebben azt mondtátok, hogy ez egy sír, az egyik legnagyobb sír. Ez azonban annál több! A szándék, amellyel mindezt építették az Embernek, a Fényről szólt. Félig Ember, félig Isten… minden a Fényről szólt.

Gondolhatnátok, hogy ez a terem az Ő otthona, én pedig azt mondanám, itt van az otthona. Az egész Egyiptomi túránkon szó volt arról, hogy Egyiptom kezd életre kelni. Van, aki a kövek miatt, a történelem miatt látogat ide, és van, aki azért, mert kezd életre kelni és beszél a tudatosságunkhoz. Milyen érzéssel tölt el ez most titeket? Képesek vagytok olyan tiszteletet kimutatni, amire kérlek benneteket? Azok iránt kérem, akik építették mindezt, annak a családjának kérésére, akinek építették, és azoknak, akik őt követték, és még továbbiakat építettek. Erre kérlek benneteket ezen a helyen, ezt érezzétek.

Nem tartjátok érdekesnek, hogy nincs semmi a falakon? A falak nagyon csupaszok. Tudom, hogy megkértek minket arra, hogy ne végezzünk semmilyen szertartást ezen a helyen, és ezt tiszteletben tartjuk ennek a sírnak az őrzőiért és készítőiért. De nem tartjátok érdekesnek, hogy itt nincsenek hieroglifák?

Azt mondták nekünk az egyiptomi tudósok, hogy itt több van, mint hieroglifákon keresztüli kommunikáció. Hieroglifák egyáltalán nincsenek. Itt hangokról van szó.

Már mondtuk nektek korábban, hogy az egyiptomi szarkofág készítők Egyiptom különböző korszakaiban, tökéletesen hangolódtak 440 Hz-re (“A” hang), ez pedig nem lehet véletlen, igaz? Ezt a termet különböző frekvenciákra hangolták be, és ha megszólaltatjátok bármelyiket, a terem kezd rezegni azon a rezgésen. Ez sem véletlen! Úgyhogy az egyiptomiak, még az ókoriak is, ismerték a vibrációkat, és értették a hangokat, sőt, még többet is tudtak! Erről fogunk beszélgetni.

Nem olyan ezoterikus részről fogok beszélni, mint amit néhányan várnak, mert azt az utat már jól bejárták, ráadásul az egy olyan út, ami könnyen félrevezet. Arra vezet, hogy koncentráljatok, de közben a saját személyes templomtokra nem koncentráltok. Olyasmiről fogok most beszélni, ami az egyiptomiakat segítette mindennek felépítésében.

Kedveseim, korábban adtunk nektek információt az ókoriak matematikájáról. Bizonyított, hogy az Indus völgyben élt egy civilizáció, ami talán még az itteninél is korábbi volt, és magas szintű matematikai ismeretekkel rendelkeztek. Nem csak magas szintű matematikát ismertek, hanem másmilyen matematikát, és beazonosítottuk, hogy az mi is volt. El is mondtuk nektek, hogy az Univerzum matematikáját ismerték, ami az Univerzum számtana.

Bármerre néztek a természetben, az űrben, a Földön, szinte minden rezonál a 12-es számmal. Talán emlékeztek, hogy erről már beszéltem korábban.  Ez megtalálható Egyiptomban, ti magatok is láthattátok a Hathor templomban, ahol a plafonon van a Zodiákus, a Zodiákus a 12 házzal. Ez csak egy példa a 12-esre. Mi van Gaiaval, magával, az égtájakkal, a 360 fokkal? A természetben mindenféle anyag található, mely osztható 3-4-6-12-vel. A 12-es szám az Univerzum matematikája.

A hangokról beszéltem ebben a teremben. A zenében 12 félhang van az oktávok között. Mondhatnátok, ez micsoda véletlen! Ez már több mint matematika, ez már nem az, most értünk el a levegőben lévő vibrációkhoz, a természetes hangokhoz.

A 12 tehát, amiről beszélünk, olyan matematika, amit az egyiptomiak ismertek és használtak. Kedveseim, ha a DNS-t veszitek, megtaláljátok benne a 3-4-6-osokat, 12-es alapú. A természet is 12-es alapú. Mindenhol körbevesz benneteket a 12-es. Ti pedig mindent a tizes számrendszerbe pakoltatok.

Elmondom most nektek, hogy a tizes számrendszer alapjában véve átverés. és azt is elmondom, miért. Ha 12-re épülő matematikátok van, és kezditek megérteni a filozófiáját, az további felismerésekbe fog átlendíteni benneteket, felfedezésekhez fog elvezetni. A matematikusok megmondhatják, hogy ez a matematika szépsége! Mivel ahogy egyre bonyolultabban nézünk bele, az újabb felfedezésekhez vezet el. Azt akarjuk ezzel elmondani, hogy az egyiptomiak ezt a matematikát használták, és ha ez az Univerzum matematikája, akkor ez kvantum matematika. Tudtok követni engem? Nagyon-nagyon egyszerű kvantum gondolkodásba átlépni, ha valaki 12-es számrendszerű matematikát használ.

Beszéljünk a Phi-ről! Gondoljátok, hogy az egyiptomiak értették a geometriát? Felnevessünk most? Az az arányszám, ami maga a Phi érték, valójában, irracionális szám. Olyan szám, aminek nincs vége. Tényleg azt gondoljátok, hogy ennek a számnak, ami arányszáma szinte mindennek, amit a Kozmoszban találunk, racionális számnak kellene lennie? Ez hozza ennek az egésznek a megértését fókuszba. Ez nem a matematika egy másik fajtája. Nem fordítható le a 12-es számrendszerű rendszer tizes számrendszerre, mivel a 12 színes, míg a 10 fekete-fehér, ezért a 12-es számrendszer konceptuális (fogalmi) matematika, konceptuális számtan, és ez vezet el felfedezésekhez, találmányokhoz, „aha!” élményekhez.

Hadd kérdezzem meg, szerintetek Tesla ceruzát és papírt ragadt találmányai kidolgozásához? A válasz nem. Egyszerűen a fejében születtek meg, és ez a következő lépés. Amit az egyiptomi 12-es számrendszerről mondtam, azt szeretném, ha alkalmaznátok önmagatok számára, íme miért: amikor elkezditek magatokban kifejleszteni azt a részt, ami Isten, ami  Magasabb Én, amikor elkezditek táplálni, amikor beindítjátok az együttérzés motorját, akkor juttok el felfedezésekhez! Felfedezhettek magasabb szintű elméleteket, jobb gondolatokat, képesek lesztek meggyógyítani a testeteket, és ez ugyanaz a filozófia, mint amit az egyiptomiakkal kapcsolatban adtam nektek. Azért volt 12-es számrendszerük, mert egy Fény társadalmat, kultúrát kezdtek el létrehozni. Minden a Fényről szólt, és itt most metafizikai értelemben vett fényről van szó. Értették az egy Istent, jóval korábban megkapták és még mindig értették. Megértették az utat, mely a Mennyekbe vezet. Könnyűvé és mindenkinek elérhetővé tették. Ez az otthon (Király terme/Gízai Nagy piramis) az élet utáni lét felkészítője, és ti most itt ültök, ahol felkészítette önmagát, hogy élvezhesse mindazt, ami a Fátyol mögött volt, és meglehet még vissza is jött. Ez magas szintű metafizika, magas szintű matematika, ne hagyjátok magatokat becsapni azzal, amilyen a színe, vagy a kora ezeknek a dolgoknak.

Amint elkezditek, magatokban, ezt a helyet kifejleszteni, felfedezések kezdenek elindulni bennetek. Az egyik dolog el fog vezetni a következőhöz, de nem fogjátok megérteni, ha csak logikáztok, ha csak agyaltok a puzzle darabokon, még akkor sem, ha magasröptű gondolataitok vannak, nem fognak jönni helyes válaszok. Csak akkor kezdenek el jönni a helyes megoldások, ha ki tudjátok fejleszteni magatokban azt a kvantum motort, ami ti MAGatok vagytok. Nem csak találmányok jönnek akkor, Mr. Tesla, hanem megoldások is a mindennapi életben. Valós megoldások!

Tudom, kik vannak itt, tudom mit cipeltek, mik a félelmeitek, mik a vágyaitok. és tudom, mi mindenre hiszitek azt, hogy korlátaitok. Nézzétek meg ezt a termet, van bármi korlát felépíteni ezt? A király kiadta az építésznek „egy ilyet akarok”, mire az építész „rendben”. Nincsenek korlátok. Tudta mi volt kivitelezhető elegendő idő mellett.

Kedveseim, mik a ti korlátaitok jelenleg? A modellt látjátok. Egy metaforát láttok.  A 12-es számrendszerű matematika egy metafora a bennetek lévő matematikára, mely elvezethet benneteket egy magasabb szintű gondolkodáshoz. Vigyázzatok magatokra, elsőként, és ehhez fog adódni minden más.

Ne önmagatokon kívül keressetek metafizikai válaszokat! Ez Kryon üzenete, mindig is ez volt. Éljetek a pillanattal a mondandóm után, és gondolkozzatok el mindazon, amit mondtam. Éljetek a pillanattal és gondoljátok át, hol vagytok (Király terme/Gízai Nagy piramis). Ez olyan magasztos! Ne csapjon be Benneteket az, ahogy kinéz, vagy hogy milyen nehéz volt ide bejutni. Gondoljátok át!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2017. 02.