Kryon, Indiában, 2017. októberében az alábbi témákról adott tanítást

A béke arany igazsága

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Számos csatornázás közül ez az első ezen a helyen, amit ma Indiának hívnak. Van olyan információ, amit későbbre tartogatok, olyan időpontra, amikor olyanok is lesznek velünk, akik itt élnek. Arról fog szólni ez az információ, hogy mi más itt.

A Partnerem (Lee Carroll) világszerte különleges helyekre visz el, és minden egyes helynek különleges energiája van, de néhány helynek olyan a kultúrája, ami több, mint különleges, ami egyedülálló a bolygón, ami spirituálisan kiemelkedő. Egy ilyen helyen ültök most, mely ősi, és spirituálisan kiemelkedőbb, mint amiről tudtok, mint amennyire annak tartjátok.

Amikor többen lesznek itt velünk azokból, akik itt élnek, szeretnék majd beszélni ennek a helynek az egyedülállóságáról, arról, hogy mi van itt, ami sehol máshol nincs a bolygón, és mitől olyan más, mint bármi más hely. Amikor a Partnerem elvitt Egyiptomba, beszéltünk arról, mi volt a jelentősége a régieknek, mit tanítottak; beszéltünk a szépségéről néhány olyan dolognak, amivel rendelkeztek. Amikor a Partnerem elvitt Görögországba, oly sokat beszéltünk a kezdetekről, hogy miben hittek. Itt is fogunk beszélni róla, de valamennyit visszafogok tartani belőle.

Kedveseim! Hadd éljek egy metaforával! Annak alapján, amit ma az első benyomások alapján láttatok, kérem, hogy képzeljetek el egy gömböt, egy olyan gömböt, vagy golyót, ami tiszta aranyból van. Ez szilárd arany, a legtisztább arany, amit el tudtok képzelni. Ez egy metafora, és ezt a metaforát, ezeket a puzzle darabokat úgy adom át nektek, hogy könnyedén el tudjátok képzelni.

Képzeljétek el, hogy ez a gömb olyannyira tiszta, hogy egyesek rá tudnak csatlakozni a tisztaságára. Mondjuk azt, hogy az arany tisztasága szimbolizálja a legtisztább együttérzést, legbékésebb szellemiséget, ami csak létezik. Az idők során lettek, akik képessé váltak arra, hogy érezzék a gömböt, reagálnak rá, utalnak rá. Azért tanítanak, mert a gömbön, vagy annak közelében vannak.

Mi a gömbön lakunk, amit az idők során belepett a por. Vannak, akik a por sokasodása ellenére tisztán tartják azt, ahol élnek,  így állandóan kapcsolatban lehetnek a gömbbel, ugyanis a gömb tisztasága sugárzik, mindegy mennyi por fedi be, mindegy mennyi kultúra élt ott, és mindegy minek nevezték el rajta a különböző területeket. Az aranygömb tisztasága még mindig érezhető, így vannak, akik tudatában vannak, hogy a lábuk alatt tiszta aranyból lévő gömb van.

A terület, ahol most vagytok – és nem az országról beszélek – a terület hatalmas, és alatta ott van az aranygömb. Az idők során sok minden történt, de ez nem szükségszerűen az aranyra volt gyengítő hatással, hanem annak érzékelését gyengítette. Minél több kultúra jelent meg, annál több lett a “por”, és egyre kevesebb tisztaság volt érezhető, de ennek ellenére, mindenki tudja, hogy van valamilyen szintű tisztaság a lábai alatt.

Ezen a földön, ezen a földterületen, ami ezen a gömbön helyezkedik el, ami tiszta aranyból van, vannak olyanok, akik szentek (tanítók). Valamikor szent emberek lesznek (megj.: a tanításnak megfelelően élnek), de ma tanítók. Hadd fejtsem ezt ki! Meg fogjátok érteni, mert szeretném, hogy megértsétek. Vannak olyanok, akiknek van szentek/tanítók által viselt ruhájuk, felszerelésük, így a külsejük alapján tudjátok, hogy elvileg kik ők. Vannak közöttük olyanok, akik képesek kapcsolódni az arany tisztaságához, de vannak, akik nem képesek rá. Majd találkozni fogtok olyanokkal, akiknek nincs ilyen ruházatuk, felszerelésük, vagyis fogalmatok nem lesz róla, kik ők valójában, csak megérezhetitek, mi lakozik a bensőjükben. Úgyhogy sokféle szent/tanító van, akikkel utatok során találkozni fogtok, de rátok bízom, hogy megérezzétek –  és ez jó szó rá, mert nem különbségeket kell köztük keresni, hanem meg kell érezni – a nyelvezeten (üzeneteken) keresztül, felismerve mi igazi, mi van aranyból, és mi nincs.

Ha beszéltek olyanokkal, akik még mindig kapcsolatban állnak a tisztasággal, és megkéritek őket, hogy mondják el egy szóval, mi az, amit képviselnek, rátok néznek, és valószínűleg azt fogják felelni: “béke”. Valószínűleg azt fogjátok válaszolni erre, hogy “Ez jó! Nálunk is vannak olyanok, akik spirituálisan tudatában vannak annak, hogy békét szeretnének minden ember számára, az egész föld számára”, de a szent ember azt fogja erre felelni, hogy az nem az a béke, amiről ő beszél. Ekkor megkérditek: “Hát akkor milyen béke?” Az, aki kapcsolódni képes a tiszta aranyhoz, rendelkezik bölcsességgel, és a bölcsessége meg tud nyilvánulni, így ez a férfi, vagy nő, azt fogja mondani: “A tested sejtjei között lévő béke.” Erre azt mondjátok, az nem jelent világbékét, de a szent ember erre elmondja: “Ha majd béke lesz a testedben a sejtek között, akkor lesz béke a földön.” Más szóval élve, befelé kell leginkább fordulni, és nem bármerre másfelé a bolygón. Ez egyébként olyan béke, mely friss, amit mindig is tanítottunk Nektek, a kezdetektől fogva. Kryon végre olyan helyre kerülhetett, mely a tiszta Kryon tanításokat adhatja, Ti pedig végre kezditek felismerni, egyre többen, hogy hol van jelen az Egység, az Áldás, hol van annak elismerése, hogy Isten a bensőtökben lakozik, bárkik is vagytok.

Szeretnék egy példát elmondani Nektek. Lesznek, akik összefogják kapcsolni egy érzéssel, az emberi lényekben lévő egységérzettel. Vannak köztetek, akik hallgattok (olvastok), vagy akik itt ültök a teremben olyanok, akik jártak abban a híres hindu templomban a föld másik oldalán, amit egy hindu férfi épített. Az volt a meggyőződése, hogy építenie kell egy jelentőségteljes templomot Lemuriában, MU kontinensén, ami később a Hawaii-szigetek lett, a mai Kauai apró szigetén. Itt kezdték el építeni a hindu templomot, itt tették le az alapköveket, ide akarták felépíteni, és azért ide, mert felismerte, hogy ez a hely része a bolygó ősi teremtésének, és igaza volt. Vannak köztetek olyanok, akik jártak ebben a templomban a Partneremmel, velem, és mikor legutóbb ott jártunk, a hindu férfi beszédet tartott nekünk, és körbevezetett minket az új templomban, ami már majdnem elkészült. Azok, akik vele tartottak, vele sétáltak, valami csodálatosat kezdtek el érezni. A férfiból sugárzott valami. Sugárzott belőle az öröm, a béke, mindenki a közelében akart lenni, hallgatni akarta őt. Mindenki szeretett volna a helyében lenni, ha lehetséges lett volna.

Vannak néhányan ezen a bolygón, akik hordozzák magukkal a tiszta aranyat, mert onnan jöttek, ahonnan származik. Vannak, akik rajta vannak az aranyon, vannak akik egész különleges módon vannak rajta, és vannak, akik ők maguk az arany. Amikor sétáltatok ezzel a hindu férfival, ezen a messzi helyen, amit éreztetek, innen jött (Indiából). Gyönyörű dolog, mikor kezditek felismerni, mi az, ami itt van, amit korábban még nem éreztetek. Ne hagyjátok, hogy becsapjon Benneteket a kéreg, ami mára befedi az aranygömböt, ettől az arany még ott van. Vannak, akik érzik, meg tudják érinteni, és vannak, akik részei. Keressétek őket ezekben az időkben, együtt! Kezdjük el utunkat! És ez így van…

Út a bölcsességhez

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok, a Mágneses Szolgálattól.

Ez a második üzenet erről a helyről, amit Indiának hívnak. Egy gyönyörű kertben vagyunk, körbe vesz minket a természet, az itt lévő épületek, amik azok tiszteletére emelkedtek, akik elhunytak, akik fontos dolgokat tettek ezért a területért.

Kedveseim! Tegnap már elkezdtem egy tanítást, ami sejtelmes és metaforikus volt, de szándékosan volt az. Mostantól viszont kezdjük kitölteni a homályos részeket egy újabb rövid üzenetben, mely arról a helyről szól, ahol vagytok, és feltárja a különbségeket eközött a hely, és a bolygón lévő más helyek között.

Át fogok ma adni nektek egy pár kinyilatkoztatást, amiket holnap is el fogok ismételni, azok miatt, akik helybéliek, és csak a szemináriumra jönnek el, de szeretném, ha ők is hallanák mindezt. Átismételjük, és átvizsgáljuk az aranygömb metaforáját is, amin ültök. Ez a tiszta aranygömb, vagy golyó metafora a Szellem tiszta bölcsességére. Ez a legmagasabb szintű bölcsesség, ami lehetséges a bolygón, ami rákapcsolódik az Univerzum Teremtő Forrására. Ez a terület itt rendelkezik ezzel, és hadd emlékeztesselek rá Benneteket, hogy ez a terület nem az ország, ez a terület nagy kiterjedésű, tulajdonképpen 1/6-a az egész bolygó területének. Ekkora terület rendelkezik a feltételekkel, hogy alatta ott lehessen a “tiszta arany”, ami metafora a bölcsességre.

Szeretnék mutatni pár példát, hogyan tudtok ti magatok is rákapcsolódni a bölcsességre, hogy megláthassátok, hogy itt van a lábaitoknál, most is. Nem véletlen, hogy azon a helyen ültök most, amely felelős a bolygó legmagasabb szintű, és legelső spiritualitásáért. Lemurián kívül ez a legrégebbi hely, mely rendelkezik a bölcsesség azon tulajdonságával, mely személyes. Ezt bővebben megbeszéljük holnap. Azoknak, akik ma itt vannak, és azoknak akik hallgatnak, most ezt az információt adom át:

Három módja van annak, hogyan lehetséges rákapcsolódni ennek a bölcsességnek a tisztaságára. Az első dolog, hogy akarnotok kell. Mindig csakis szabad akarattal lehetséges. Körbevehet benneteket, lehet, hogy épp nézitek, de ha nem érdekel Benneteket,  semmit sem fog jelenteni Nektek. Ott állhattok a Legszentebbek legszentebbjével szemben, aki csodákra képes, aki képes megváltoztatni a fizikát, hiszen ez is lehetséges ezen a helyen, mégsem fog Nektek jelenteni semmit, ha nem érdekel Titeket. A szépsége ennek épp az egyén szabad akarata. Három módja van annak, hogy erre rácsatlakozzatok. Hadd mondjam el, mi ez a három mód!

Ez az első: Érzitek, mert bennetek van egy darabja annak az aranynak, mely a gömbben van. Ez az a bölcsességdarab, Isten egy darabja, mellyel minden egyes ember leszületik, és ez aktiválódhat, vagy érezhető válhat, ha úgy döntötök. Vagyis jelen van bennetek egy rezonancia, mely visszhangozza a Teremtő rendszert. Ez itt is megtalálható. Ezért lehetnek köztetek, akik az utunk haladtával kezdenek rezonálni, együtt rezegni, nem a kultúrával, Kedveseim, nem a várossal, vagy a környezettel, hanem a lábaitok alatt lévő arannyal, mely a bölcsességre metafora. A Bennetek lévő arany darab együtt fog rezegni az egésszel. És végre felismeritek, hogy meglehet, most közelebb álltok a Forráshoz, mint valaha is voltatok.

Második: benne van az Akashátokban. Nos, ez nem feltétlenül mindannyiótokra vonatkozik. Sokan ismételtek életeket egymás után különböző kultúrákban, de nem feltétlenül emlékeztek erre a kultúrára, vagy akár bármelyik másikra. Sokan hajlamosak vagytok inkább Lemuriára emlékezni, mint erre, kivéve, ha sok időt töltöttetek itt. De erről szól a második módja a rákapcsolódásnak. Ha szerepel az Akashátokban, érezni fogjátok, tudni fogtok róla, és haladni fogtok vele.

Harmadik: Találkoztok valakivel, egy férfival, vagy egy nővel, aki segít összekapcsolni az aranydarabokat, máshogy fogalmazva, találkoztok egy tanítóval, aki megmutatja, hogyan kell összekapcsolni a két darabot, a Teremtő Bennetek lévő darabját a földdel, amin ültök, a területtel, mely értékes, szép és a Teremtő Forrás bölcsességével telített. Egy nagyon-nagyon különleges helyen ültök!

Ez a három módja annak, hogy rá tudjatok kapcsolódni az arannyal, tisztasággal, bölcsességgel telt területre, a belső békéről szóló tanításra, az EGYségre, mely innen ered. Láttátok tegnap a templomban, amit meglátogattatok (megj. Lótusz templom), az egyik, világszerte legújabbnak számító spirituális rendszert, mely talán képes lesz segíteni a bolygó felemelkedését? Mit tanít? EGYséget. Ez innen ered! Innen ered az ötlet, hogy az összes hitrendszer összekapcsolható egy mindben egyformán meglévő gondolat által, és hadd legyenek a vezetők továbbra is vezetők, a közös gondolat ugyanaz: az Isten szeretete, és itt ezt láthattátok. Innen indult el. Az ötlet eredete itt van, itt teremtették meg, és azok, akik ezt összehozták, itt vannak. Mindez a bölcsesség aranygömbjéből ered.

Most szeretném ennek a területnek egy másik tulajdonságát felfedni, mely a bolygón sehol máshol nincs jelen. Feltűnt, hogy ezt az aranygömböt golyónak neveztem? Ez egy rejtvény. Ez ugyanis nem háló. Nem háló! Itt más van! Kedveseim, azokon a  helyeken, ahova korábban vittünk el Titeket, sokat beszéltünk a Földről, és a rácsháló rendszerről. Jártatok Írországban, ami hasonlít a Bermuda-háromszögre, ahol hiányoznak olyan energiák, amikről azt hiszitek, hogy jelen vannak, de nincsenek ott, hiányoznak onnan, és ez teszi lehetővé, hogy olyan dolgok legyenek ott, amik máshol nincsenek. De ez helyhez kötődő dolog. Ha elmentek Írországba, és esetleg láttok ott kis lakosokat, kis embereket, akik nem a képzelet szülöttei, hanem energiák, amik fizikai síkon is megjelennek, amint az elmétek értelmezi, ennek képességét nem vihetitek haza. Talán vannak köztetek, akik értik.

Kedveseim! Ha kapcsolódtok ENNEK a földrésznek a bölcsességéhez, aranyához, tisztaságához, az veletek tart, veletek utazik, veletek  marad. Magatokkal vihetitek! Ez nem háló, ez egy készlet, erőforrás. Ha bármelyikőtök változásokon megy keresztül ezen az úton, és felismerései lesznek, nem arról, hogy volt már itt, hanem arról, hogy van itt valami, ami talán varázslat, vagy hogy van itt valami, ami visszhangzik hozzátok, akár még gyógyulást is hozhat egy ilyen felismerés, amiben a darabjaitok összetalálkoznak, és ezt hazavihetitek! Ennek a területnek az aranygömbje egyfajta készlet, forrás a bolygó számára. Nincs más ilyen hely a bolygón, ahol amire rátaláltok, azt hazavihetitek magatokkal, sőt gazdagíthatjátok, növelhetitek.

Most elmondom nektek azt is, ami segíteni fog Nektek megérteni, tegnap miért beszéltem a hindu férfiról, arról, aki elkezdte építeni a templomot azon a helyen, amit Hawaii-nak neveznek. Kedveseim! Ez a férfi létrehozott valamit. Elmagyarázom. Fogta az aranydarabot, ami benne volt, ami a bölcsességet adta, és belehelyezte a kis kontinens, MU, Le-MU-ria eredeti Teremtő Forrásába. Lemuria lett később a Hawaii-szigetek. Amikor ezt tette, létrejött egy energiavonal, ami Hawaii területéről indult, és elért eddig a területig, mert innen vitte magával mindezt, ami értékes, ami tiszta, és rendelkezett önmagában egy darabjával is, ami tiszta volt, és mindkettőt odavitte. Nos, most jön az információ, ami helyrerakja azt, amit korábban mondtam Nektek.

Sokan hallottatok már a Ley vonalakról. Korábban már felfedtük számotokra, hogy a Ley vonalak nem azok, amiknek gondoljátok őket. Először is, nem feltétlenül egyenes vonalak. Nem érdekes, hogy ha megnézitek egy repülő útvonalát, azaz az útvonalat, amit be kell járjon a földgolyó egyik pontjától a másikig, egyenes vonalat vártok? Pedig egy ívről van szó. Ennek már sejtetnie kell, hogy miről beszélek. A Ley vonalak nem mindig egyenes, egyik helyet a másikkal összekötő vonalak, ezért megtévesztő lehet, merre is futnak. De van két dolog, amit már elmondtunk Nektek, csak azok, akik foglalkoznak a Ley vonalakkal, nem állnak készen arra, hogy meg is hallják. Az első: az emberi tudatosság hozta őket létre. Nem Gaiai részei. Gaiai és az ember kapcsolatának részei. A második: nem feltétlenül a Föld felszínén vannak.

Létezik egy aranyszál energia, ez a Ley vonal, mert így is hívhatjátok, ami keresztül fut a földön, innen Hawaii-ig. Ezt az aranyszálat ez a hindu mester hozta létre. Tudatában volt, hogy meg kell tennie, ezért ment el Hawaii-ra, ez az oka annak, hogy ott áll az a templom, ami ontja magából mindezt, azon a messzi helyen. Tulajdonképpen a porhanyós földön, a föld piszkán keresztül fut ez a varázslatos aranyszál, ami összeköti ezt a földrészt Hawaii szigetével, ahol a hindu mester, és azok élnek, akik követői.

Vagyis azt próbálom Nektek elmondani, hogy itt, ezen a helyen van valami, ami teljesen más, mint amit bárhol máshol találhattok. Ez nem rácsháló, nem pusztán energia, hanem egy tanítás tisztasága, ami egy készlet, forrás, amiből meríthettek, amit magatokkal vihettek, bárhova mentek. Ha megértitek Kedveseim, hogy miről beszélek, bárhová mentek, húzhattok oda, és onnan ide vissza ebbe az energiába egy aranyszálat, és érezhetitek a tisztaságot, a sejtek közti békét, ami a Szellem EGYsége, amit ez a hely ad most is, és ezután is. Az ősök tudták ezt! Azok is tudják, akik itt élnek.

Végezetül elmondjuk Nektek: A Bennetek lévő Isten köszönti a másokban lévő Istent, és köszöntik azt, ami az “aranygömb”. A tisztaság itt van, rendelkezésre áll, hogy teljességben érzékeljétek, ahogy sétáltok ezen a helyen, vagy ha érzékenyek vagytok. Namaste! És ez így van…

Életről, halálról

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.

A Partnerem sokáig várakoztatott, hogy lehetőségem legyen itt, ezen a helyen ülni, az intuíció, a tisztaság, és a kezdetek helyén. 28 év kellett ahhoz, hogy itt lehessünk, érezhessük az energiát, és tudatos szintre hozzuk, hogy mi is van itt.

Ez különleges pillanat, különleges nap! Szeretnék pár dologról beszélni, de olyan sokan vagytok, akik soha nem érezték még ezt ennyire élesben. A Partnerem (Lee Carroll) kapcsolatban van a Fátyol túloldalával csatornázások közben. Ilyenkor félreáll. A félreállás Kedveseim nem testkilépés élmény, arra már nincs szükség ehhez. Ő csak figyel, értelmez, és emlékszik mindarra, ami elhangzik. Majdnem olyan ez, mintha a szomszédos teremben állna, aminek az ajtaja egy kicsit nyitva van.

Annyi minden van itt! (sóhajt) Kedveseim, ismerek mindenkit közületek. Nehéz ennek megértése számotokra? Én nem egy entitás vagyok. Én az egész egy része vagyok, ahogyan ti is azok vagytok. Ha definiálnátok kellene Istent, milyen definíciót adnátok neki, hova helyeznétek? Mit jelentett Isten Nektek a múltban, és hova vezet ez Titeket most, mikor hallgatjátok (olvassátok) ezt az üzenetet?

Mi lenne, ha azt mondanám Nektek, hogy van Bennetek valami, ami a lényegetek. Néhányan léleknek nevezik ezt a részeteket, mely örök. Ma ez a lélek emberi lény. Egy millió évvel ezelőtt lehet Plejádi volt. Azt egy millió évvel megelőzve azt figyelte, hogyan jönnek létre bolygók, azt egy milliárd évvel megelőzve az Univerzum kialakulását figyelte különböző helyeken. Azt 14 milliárd évvel megelőzve, egy másik Univerzumban volt. Kedveseim, örökkönvalók vagytok! A Bennetek lévő lényegetek örökkönvalósága adja a bölcsességet, a tisztaságot, annak a folyamatnak a tudatosulását, ami jelenleg  folyik a bolygón. Erről a tisztaságról szeretnék beszélni Nektek, amit a Partnerem érez, amit korábban sohasem érzett, mert ezen a bolygón mindez nem létezik olyan formában, ahogy a Fátyol túloldalán jelen van. Ez a csatornázás az energiáról szól, a következő információ lesz.

Szeretném Nektek elmondani, mi van ebben a tisztaságban, mi az, amit érezni tudtok, amikor kapcsolódtok vele. Nem információról beszélek, amit kaphattok, ami szükséges segítség lehet az életetekhez, ahhoz, hogy mit hogyan csináljatok, én a kapcsolódásról beszélek. Az milyen? Mi van benne? Tudjátok, miért ismerhetlek Benneteket? Mert Istenben nem létezik a különváltság. Istenben csakis Isten EGYsége létezik. Ez azt jelenti, hogy ti mind, együtt, részei vagytok Isten EGYségének. Azért ismerlek Benneteket, mert részeim vagytok, és én része vagyok Isten EGYségének. Rengeteg – ahogy Ti neveznétek – Isteni darabka van a bolygón. Kijelölitek, kik fognak segíteni Nektek, kikkel fogjátok megvívni a csatáitokat, vagy kikkel fogjátok feloldani a negativitásokat, kik fognak hatni az egészségetekre, kik fognak részt venni a kapcsolatrendszereitekben, kik jelennek meg élettartamotok alatt.

Kedveseim, csak egyetlen Forrás létezik! Ahogy most szólok hozzátok, a Forrást képviselem, és hadd mondjam el, hogy ebben a teremben egyre többen gyűlnek össze. Itt voltak már azelőtt is, hogy idejöttetek, de most még többen vannak. Lesznek köztetek, akik érzékelik őket, akik tudatában vannak, hogy itt vannak ők is, és lesz olyan is ebben a teremben, akinek ez a nap meg fog maradni emlékében, mivel kezditek megérteni, hogy mi történik most itt a teremben, és kapcsolódtok az EGYséghez, a bolygó minden egyes spirituális rendszerének EGYségéhez, ugyanis csak egy Forrás, egy fa van, és ha kezdtek kapcsolódni az egyetlen Forráshoz, minden más eltűnik. Eltűnik minden “doboz”, minden szabály, minden, amit csinálni kellene, vagy amit nem lenne szabad csinálni, eltűnik minden, ami emberek által “gyártott” Isten iránti tiszteletből, és nem mert Isten előírja azt.

Szeretném, ha tudnátok, ki mindenki kezd itt összegyűlni, mert az Akasha rendszerében létezik egy olyan szépséges dolog, amiről egyeseknek még soha senki  nem beszélt. Az Akasha nem csak emlékekből áll. Az Akasha, amit mindannyian hordoztok magatokban, amiben benne foglaltatik minden Földön szerzett tapasztalásotok, nem csak a tapasztalataitokból áll.

Ó, Kedveseim, hogyan mondjam ezt el Nektek? Ezek a dolgok mélyen eltemetve rejtőzködnek a DNS-eitekben. Veletek vannak születésetektől fogva, része a biológiának, és számtalan életnek, bár sokszor nem ugyanolyanok. Az életeitek sokszor lehetnek eltérőek attól, amit hordoztok öröklött részetekként, de minden jelen van számotokra energia formában, és ezzel az Akashával együtt jár valami más is, amire nem számítottatok. Kedveseim, létezik egy rendszer. A rendszer ezt mondja: amikor meghaltok, lelketek EGYség részének egy darabkája átadásra kerül gyermekeiteknek, és ők továbbhordozzák saját Akashájukban. Saját tapasztalataik közé bekerül belőletek egy darab. Ez nem lineáris dolog. Akik azt állítják, hogy ez lineáris folyamat, azok a tanítás egy lineáris dobozából szólnak, mivel mást nem tudnak.

Azok a szeretteitek, akiket elveszítettetek jelen vannak most is az Akashátokban. Éreztetek már olyasmit, mint mondjuk elhunyt szülőtök illata, ami a semmiből érkezik? Ők azok, mikor jelzik: “még mindig itt vagyok!” Ülnek köztetek a hallgatóságban olyanok, akik gyermekeiket veszítették el. Gyermekeitek még mindig veletek vannak, és jeleket adnak, melyek csupa pozitív jelek bizonyításként: “anya, apa, még mindig itt vagyok!” Van egy megállapodásotok, hogy velük lesztek életetek végéig, és az ő gyerekeik pedig az ő Akashájukba fognak bekerülni. Ez több, mint egy egyszerű emlék! Sokkal többet foglal ez magában, ez Isten emberek iránti szeretetének szimbóluma azért, hogy tovább tudjatok lépni szomorkodás helyett vidáman. ERRŐL szeretnék beszélni!

Mi van a Fátyol túloldalán, amit elsőként érezhettek meg? Mi a szeretet számotokra? Anya, mi a szeretet számodra, és gyermeked számára? Hadd kérdezzem meg Tőletek: amikor arra gondoltok, hogy a gyermeketek megszületett, ha a születése napjára gondoltok, kedvtelenek vagytok? (nevet) Vagy elönt a gyermeketek iránt érzett szeretet, ez életetek talán legnagyszerűbb napja. Biztos, hogy nem kedvtelenség, nem szomorúság, nem harag jár át Benneteket, hanem a legszebb öröm és kacagás, amit csak át tud élni egy emberi lény. Legszívesebben énekelnétek egy mennyei dalt az életformának, mely belőletek fakadt. Életet adó asszonyok figyeljetek! Ez ünnepnap! Szerintetek Isten felette áll, vagy alatta? Azt próbálom Nektek elmondani, hogy a Fátyol túloldalán öröm és kacagás van, pont úgy, mint amikor életet adtok gyermeketeknek, nem pedig ítélkezés, harag, csalódás. Ez a szeretet tisztasága!

A Partnerem elmondta Nektek korábban, hogy van mód arra, hogy megállapítsátok, hogy valaki Kapcsolódás állapotában van-e, vagy sem. Megállapítható, hogy valaki kapcsolódik-e, vagy sem: amikor előttetek áll, érzitek az örömöt? Egyszerű ez Kedveseim! Ha valaki magas szintű tanító ül előttetek, és csupa komorság az arca, mindenféléket megkövetel, és bár bizonyos fokú bölcsességet mutat ez, meg az iránt, de közben nem látjátok rajta az örömöt, fussatok el jó messzire, mert Isten szeretete olyasmi, ami a legcsodálatosabb örömmel, és kacagással tölt fel Benneteket. Ez a szeretet képes áthatolni a Fátylon,  és ti, életet adó nők, a szülés pillanatában tudjátok ez milyen érzés, és bármi fájdalommal járt a szülés, ahogy meglátjátok az újszülöttet, csak mosolyogtok, és örömötökben legszívesebben énekelnétek, EZ Isten! Szeretném, ha most is éreznétek ugyanezt, mert ezen a helyen, épp most, jelen van a képesség, hogy kapcsolódni tudjatok azon túlra, amit eddig gondoltatok. A megfelelő helyen vagytok, a megfelelő időben, hogy kapcsolódni tudjatok a legtisztább tisztasághoz.

Mi történik, ha kapcsolódtok? A testetek setjei, az összes sejtetek felismeri a Kapcsolódást. A több milliárd DNS darabka mind tudni fog róla, merthogy aktiválódni fognak az öröm arany darabkái a sejtjeitekben a kapcsolódás hatására, és az arany itt a bölcsességet, és az Istennel létrehozott közvetlen kapcsolatot szimbolizálja. A sejtek elkezdenek együtt rezegni az EGYségben, és végre, VÉGRE!, a sok intellektualizmus után, ami körbevett benneteket a múltban, hirtelen nem merül fel több kérdés. Csak szeretet lesz jelen. És ahogy jól mély levegőt vesztek a megértésből, bármi lehetővé válik, mert rákapcsolódtatok az Öröm, a Gyógyulás, a Tudatosság, az Élet Forrására.

Mennyien vagytok tudatában annak, hogy az Isteni Örömre való kapcsolódás képessége meghosszabbítja, míg a lekapcsolódás megrövidíti az élettartamot? Tudjátok, hogy van egyfajta programozás a sejtszerkezetetekben a halálotokra vonatozóan? Egy óra, amelyik ketyeg, mely gépiesen számlálja a nappalokat és éjjeleket, végzi a dolgát, hacsak el nem kezdtek beszélni vele, ha csak el nem kezdtek kapcsolódni vele, hogy ne a biológia győzzön. Amint kapcsolódtok, minden egyes sejt tudni fog róla, és kezditek megváltoztatni az órát, és átveszitek az irányítást a testetekben minden egyes folyamat felett.

Láttátok ezt itt, nem igaz? Ugye tudjátok miről beszélek? A Kapcsolódás személyes,. Nem tudtok kapcsolódni mások helyett. Csak magatokkal, saját lelketekkel tudtok kapcsolódni. Ismerlek Benneteket névről, tudom, mi mindenen mentetek keresztül, tudom, mi hozott el ide Benneteket, és szeretném, ha tudnátok mindezekről. Szeretném ha kirobbannának olyan dolgok, amikre nem számítottatok, amiket elvihettek erről a helyről, és veletek maradhatnak életetek hátralévő részére, ha igazán kapcsolódtok ebben a pillanatban, ezen a napon mindazzal, ami a létezés. Szeretném, ha egy pillanatra csak üldögélnétek. Hagyomány ilyesmiken elgondolkodni, élvezni ahogy átjár, legalább egy pillanatra, mielőtt folytatnánk…(csend)… Mi van, ha igaz, és tényleg itt vannak? (suttog) Mi van, ha azok, akiket a legjobban szerettetek, és elveszítettetek, most figyelnek Titeket, és azt mondják ” Jól van, lányom, fiam!”. Mi van, ha az EGYség győzedelmeskedni fog minden más felett, és legyőzi az intellektust, legyőzi az érzelmeket, amikről beszéltek Nektek, és legyőzi a nagy hazugságot, ami azt állítja, hogy örökre eltávoztak.

Szeretném, ha megfelelően tanítanátok a gyerekeiteket, és elmondanátok nekik, hogy amikor testetek nem lélegzik tovább, egyszerűen csak energiát váltotok, és ez energia velük marad. Ha ezt elfogadják, örökre érezni fognak Benneteket, ahogyan ti is érzitek most azokat, akiket szerettetek. EZ az EGYség! Nem tudom jobban megtanítani ezt az Embereknek, mint hogy ahhoz kapcsolom, mit tartotok Ti halálnak, merthogy az egészen más. Mertek örömmel mosolyogni, mikor azokra gondoltok, akik elhunytak szomorkodás, és gyász helyett? Ha mertek, az aztán a bátorság: a fényből és Kapcsolódásból fakadó bátorság! Ha képesek vagytok érezni az EGYségből fakadó örömöt, akkor a Kapcsolat állapotában vagytok. Ó Kedveseim! A Kapcsolat állapota a legfontosabb! Minden másnál fontosabb!

Vannak a hallgatóságban olyanok, akik azért jöttek, hogy gyógyuljanak. Látjátok? Tudom kik vannak jelen. Tudom, mit kerestek, min mentetek keresztül. Még abban a csoportban is fog történni gyógyulás, akik nem helybéliek, mert most van itt az ideje, létrehoztátok az EGYség Portálját, a bejáratot, amin épp most úsztok keresztül. Annyi minden történik itt most! Vannak, akik érzik is, és beleborzongásotok jelzi, hogy egyetértetek, és a testetek is tudja ezt. Nagyszerűek vagytok mind! Megérdemlitek mind! Lehet, hogy ez nem az, amit tanítottak Nektek, de az igazságot csilingeli.

A következő csatornázásban szeretnék Nektek elmondani pár dolgot arról, hogy hol is ültök most, arról, hogy mi történt itt ezen a földdarabon. Nem ebben az országban, hanem ezen a területen, ami talán a Föld területének 1/6-odát képviseli, ami annyira nagyon különbözik minden más helytől. Szeretnék Nektek beszélni arról, hogy miért másmilyen ez a hely, és arról is fogok kicsit beszélni, hogyan jött létre. Nem India történelméről van szó, hanem Isten leszármazási vonaláról, és azokról, akinek köszönhetően idekerült számotokra.

Meg kell kérdezzek tőletek valami. Ha megkértek gyerekeket, hogy keressenek meg egy ajándékot, és elmondjátok nekik, hogy a keresnivaló egy bizonyos erdőben van, és amikor rátalálnak, történni fog valami, ha ezt megtennétek Kedves Felnőttek, hadd kérdezzem meg, kerestetnétek az ártatlan gyerekekkel olyan ajándékot, ami nincs is ott, ami soha nem is volt ott? Vagy gondosan helyeznétek el, épp csak egy kicsit elrejtve, hogy rátalálhassanak a magra, a jutalomra, a szépségre, az aranyra? A válasz pedig, Felnőttek, hogy valóban odaraknátok egy ajándékot és nem hagynátok, hogy olyasmit keressenek, ami nincs is ott, hogy sohase találhassanak rá olyasmire, ami szépséges. Ez az ajándék itt van eltemetve. Ez persze egy metafora. Nemsokára beszélek róla még többet. És ez így van…

Az elrejtett ajándék

Üdvözletem Kedveseim! Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól.

A mai napnak megvan a maga energiája. Olyan energia ez, mely talán nem fog ugyanígy megismétlődni, ezért szeretném, ha ennek tudatában lennétek, hogy élni tudjatok vele, amint kezdek mesélni.

Mielőtt belefognék, Kedveseim, itt az ideje a dolgok átgondolásának! Partnerem (Lee Carroll) elmagyarázta abban a rövid időben, ami rendelkezésére állt, hogy változások vannak folyamatban ezen a bolygón, ami mindenre hatással lesz. Hadd erősítsem ezt meg! Ne az alapján próbáljátok kitalálni, hogy mi várható a jövőben, hogy hogyan mentek a dolgok a múltban! Ezt sokszor halljátok tőlem mostanában. Mit értek ezen? Azt, hogy bármit tanultatok eddig, legyen az bármilyen területen, ami megfelel a gondolkodásotoknak, a jövőben olyan változások jönnek, amik szembefordulhatnak némely eddig elfogadott dologgal. Legyetek körültekintőek, azaz nézzetek jól szét, mielőtt bármit elutasítanátok, ami elsőre nem passzol hozzátok, pedig része egy nagyszerű változásnak ezen a bolygón, ugyanis, nem lehet,  hogy van annak értelme, hogy ahhoz, hogy a napfényt érezhessük, ki kell bújni a barlang sötétjéből? Ahhoz, hogy új útra léphessetek, valami régi útról le kell térjetek. Nem feltétlenül lehet elérni a régi módszerekkel az új energiákat, bármilyen jónak is tűnnek, bármilyen szépnek is tűntek a múltban. Úgyhogy arra invitállak Benneteket, hogy sétáljunk ki a napfényre félelmek nélkül!

A már elérhető új dolgok gyönyörű történéseket fognak eredményezni a bolygón, olyasmiket, amit el sem tudtatok képzelni. Ti vagytok a jövő! Ti, akik időt szenteltek arra, hogy ezt végighallgassátok (elolvassátok), megértsétek, elhiggyétek, megvizsgáljátok. Ti vagytok azok, akiket Idős Lelkeknek hívnak. Hadd vigyelek most vissza Benneteket a Kezdetekhez! Kérem a Partneremet (Lee Carrollt), hogy most lassan beszéljen!

Volt egy olyan időszak ezen a bolygón, a megfelelő időben, amikor a Teremtés Magjainak “elvetői” eljöttek ide, és adtak Nektek valamit,  amit Ti úgy neveztek, hogy dualitás. Vannak, akik ugyanezt Teremtés történetnek hívják, vannak, akik Genezisként (Teremtés könyve) utaltak rá: A Kezdet, a szabad akarat a jó, és az ördögi közötti választásban. Bármerre is fordultak a döntések tudatossággal, ez volt a kezdete a Belül lakozó Isten megjelenésének. Nem volt ám ez annyira egyszerű, mert amikor ez történt, akkor nem pusztán az emberi fajon belül történt változás, nem csak annak ideje volt, hogy 23 kromoszómátok lett a 24 helyett, hanem hatással volt az egész bolygóra.

A Teremtés Magokért felelősek képviselői eljöttek, és “teleültették” ezt a bolygót egy csomó dologgal a jövőt illetően, olyan ezoterikus (megj: fejlődést segítő) környezettel/tényezőkkel, amit kevesen vesznek észre, amiről a tudománynak fogalma sincs, MÉG. A mágneses háló mindig is itt volt. Jelen van természeténél fogva amiatt, ami a Föld megolvadt magjában van, de nem csak van,  hatással van a tudatosságra is. A mágneses háló már azelőtt itt volt, hogy az emberek itt lettek volna, ezért ne erről beszéljünk. Olyan hálókat is létrehoztak, amik kifejezetten az emberiség számára készültek, ugyanakkor, amikor megkaptátok a 23 kromoszómájú emberi felépítéseteket.  Vannak köztetek, akinek ismerős, akik már hallottak a kristályhálóról. Ez egy emberi tudatosságháló, a Gaiai háló. A Gaia háló a Természethez tartozik, mely visszahat az emberi tudatosságra. Minden levegővételetek oxigén felvétele, amit a fáktól, erdőktől, a mikróbáktól, a moháktól kaptok, folyamatos együttállásban vagytok Gaiaval, a Földdel. A Gaiai háló tehát egy tudatosságháló, mellyel maga Gaiai is együttműködik.

A Csomópontok és Nullpontok arra az esetre lettek létrehozva, ha sikerül túlélnetek 2012-t, amit sikeresen átvészeltetek. Sok olyan dolog van, amit úgy nevezünk hogy “ezoterikus tényezők”, amiket bemutattak a bolygónak, és van közöttük egy, amiről még sohasem beszéltünk. Vannak, akik azt kérdezik: – Arról beszélsz, mikor a Ley-vonalakat elhelyezték? A válasz, nem. A Ley-vonalak emberi tudatosság vonalak, melyek összekötnek erős energetikájú helyeket, amiket az emberek tettek erős energiájú helyekké. Portálokról beszélsz? Nem szükségszerűen. Úgy jöttek létre, ahogy az embereknek köszönhetően létrejöhettek, a bolygón lévő emberi tudatosságszintnek megfelelően. Van valami más is, ami nem háló, Kedveseim, és már beszéltünk róla az előző csatornázáskor, igaz kicsit rébuszokban beszélve. Az előző csatornázásban adtuk Nektek oda, mondtunk róla valamit. Elmondtuk, hogy el lett rejtve egy ajándék, és arra kérték az Emberiséget, hogy keresse meg! Nos, most nem rébuszokban beszélés következik, hanem valami kifejezetten konkrét, gyakorlati dolog.

Megkaphatjátok a Sötétségről és Fényről szóló tudást! Kedveseim, a Sötétség a Fény hiánya. Nem kell keresgélnetek a Sötétség magjait, hogy használjátok azokat. A Sötétség eljön magától, ha kioltjátok a Fényt. Ahhoz azonban, hogy a Fényt megtaláljátok, szükség van Magokra. A Teremtés igazsága, annak igazsága, hogy Isten ki, mi, és hol van, kell, hogy fellelhető legyen valahol, hogy rá lehessen találni. A magukra maradt Emberek nem fognak rátalálni, hacsak nem bennük lett elrejtve, hogy rátalálhassanak. Mind ezekben az években, ezekben az ezoterikus beszélgetésekben, nem adhattam át ezt az információt addig, míg Parterem ide, erre a területre el nem hozott, amit Indiának hívtok. Ezt a területet és a még ide tartozó részeket érinti mindez. Töröljétek el a földrajzi határokat egy pillanatra, mert ennek a területnek magának semmi köze ehhez az országhoz, sem most, sem a történelem során máskor. A bolygóhoz van köze, kis részben topográfiájával, nagy részben azzal, ahol vagytok. A Mag itt van.

Beszéltünk nektek korábban egy tárgyról, a mai csatornázás előttiekben, egy tárgyról, ami egy aranygömb metaforája, és határozott céllal tettük mindezt, hogy a megnevezés ne ezoterikus legyen, hogy tárgyként jelenjen meg nektek, mert annyire erős ez a Mag, ami ezen a területen van. Szeretném, ha átgondolnátok, hogy milyen különbség van az ezen a bolygón működtetett spirituális rendszerek között, hogyan fejlődtek ki? Szinte mindegyik egy nagyon lineáris módon alakult ki, egy próféta köré épülve. Hiába tanított a próféta az Egyistenről, magát a prófétát imádták az emberek. A próféta képe látható az emberek számára. A Prófétára utalnak a tanok, amiket az emberek megkapnak. A próféta adja át az Igazságot. Minden esetben. Ez azonban nem intuíció, ami itt van!

Az első csatornázásomban, amit erről a földről, Indiából adtam, hoztam egy példát. Ha megkérdeznétek egy szent embert, aki valahol ezen a területen él: “Mi az, ami foglalkoztat téged?” – Azt fogja válaszolni: “A béke”. – Azt gondolnátok: – “Az jó! Engem is a béke foglalkoztat. Szeretem a békét. Szeretem, ha az emberek békében vannak egymással, szeretem a béke gondolatát a Földön” – mire ő azt mondaná:- “Tudom, mire gondolsz, de ez nem az a béke, amit én képviselek.” Ekkor magyarázná el nektek – “Én a bennetek lévő békéről beszélek.”

Kedveseim, nem szeretném ezt most hímezve-hámozva átadni Nektek. Hadd mondjam el, hogy a Plejádiak ezt a helyet választották ki arra, hogy “rezegje” az Igazságot. Az Igazság pedig a következő: “Ti magatok vagytok önmagatok számára a próféták”. Ha felfedezitek a szeretet tisztaságát, rögtön elkezditek önmagatok belsejét tanulmányozni. Ezen a bolygón nincs másik olyan hely, amelyik rendelkezik ennek az Igazságnak a rezgésével, ami generációkról generációkra száll, és tanítja, hogy gyertek el erre a helyre, ahol jelen van az EGYSÉGről szóló tudás, hiszen mindig is itt volt. Ez az ajándék, ami el volt rejtve!

Ezért ezen a földrészen az első intuitív gondolatnak önmagunk egységének megjelenésének kellett lennie, nem pedig egy prófétának, aki az embereket körbevevő energiákról, áldozatokról, segítségről, egészségről beszél, aztán elnevezgetitek őket úgy, ahogy akarjátok, de valójában nem próféták. Az Igazság, amit a Plejádiak hoztak el nektek, és a DNS-etekben hordozzátok, összecseng azzal a tanítással,  ami kezdetektől itt jelen van. Ez nem csak önMAGagatokról szól. Gondoljatok bele: hogyan működik a test? Mennyi meridián található a testben? Mi az energia? Mi a karma? Mi az előző élet? Hogyan viszonyultok saját Akashátokhoz? Ezek közül egyik sem prófétákról szól! Nem viselkedési szabályokról, nem tanokról szól. Nem arról szól, mit tegyetek, és mit ne tegyetek, vagy hogy mi helyes, és mi helytelen, amire később kerül hangsúly az emberiségen magán keresztül. Ez az egyetlen hely a bolygón, ahova elásták számotokra az Igazság Magját, hogy rátaláljatok, ez pedig önmagatokról szól!

Az őseitek megértették ezt. A több ezer évvel ezelőtt fennálló spirituális rendszer egyedül erről szólt: a lélek egysége a test sejtjeiben: mikor egyesülnek, megteremtődik köztük a béke (belső béke), és ez a belső béke fog emberek közötti külső békét teremteni. Ahhoz, hogy a Földön béke legyen, a test sejtjei között is béke kell legyen. Ez ennek a helynek a tanítása, és sehol máshol nem találjátok meg ezt a tanítást, ha csak el nem vittétek oda.

Az indiaiaknak az a karmájuk, hogy indiaiak legyenek. Beszéltünk már Nektek arról, hogy a karma egy régi energetikai rendszer, hogy olyan energetikai folyamatokat teljesítsen be, amik nem tudtak beteljesülni egyik, másik életben. Ahhoz, hogy reakciókat tudjon kiváltani, olyan szituációkba helyez, ahol olyan dolgokra kell rátalálnotok, amikre egyébként nem találnátok rá. Hadd mondjuk el nektek, indiaiak, hogy a hit igazi pillére az lehet, ha kezdünk változni. A karma eltűnőben lévő energia, mert a fényben nincs rá szükség. Útját állja az intuíciótoknak. Semmit sem kell beteljesítenetek előző életekből, mert ebben, a jelenlegi életetekben több fény tud megjelenni, mint bármilyen korábbi életetekben, sőt, a következőben még több lesz, ezért nincs többé szükség a karmára!

Ezek nehezen elfogadható gondolatok azoknak, akik a karma tanításában nőttek fel, akik hisznek benne, de Kedveseim, nem találtok abban logikát, hogy a Fényben más utakoat járhattok? Ez a bolygó pedig elkezdte kivilágítani önmagát! Nem érdekes, hogy ahogy megfigyelitek a bolygótokon lévő hitrendszerek fejlődését, abba fejlődnek bele, amiből kiindultak? Ez pedig az EGYSÉG. Ennek megértéséhez mindenkiben el kell induljon sejtszinten az egység megjelenése, hogy olyan szintű tudatosság tudjon kifejlődni, hogy meg tudjon jelenni egy olyan hely, ahol kirobbanhat a megvilágosodás.

Kirobbanhat a megvilágosodás! Ezt a kifejezést még nem használtuk, mert csak ez az a hely, ahol ez lehetséges, és eddig nem volt innen csatornázás. A világ többi részén ugyanez nem kirobbanás, mert a “robbanás” forrása nem ott van, ott csak annak tanulmányozása, annak tudatosítása, az arra ráébredés folyik, egy fokozatos fejlődés, míg itt, rá vagytok “hurkolva” a Forrásra. Itt rejtették el az Igazságot. Az aranygömb egy metafora az EGYSÉG tiszta igazságára, mely az egész emberiségnek szól, és valahol el kellett rejteni, ahol rá lehet találni, és szabad akarattal eldönthetik, mit kezdtek vele. De itt találtátok meg. Ez még nem minden!

Hadd meséljek valamiről, ami megtörtént, ehhez menjünk vissza a történelemben, nem is olyan régre, hogy megmutassuk a felkészülést arra, ami következőként vár rátok, ugyanis az EGYSÉG tisztasága kezdi magát megmutatni, intenzívebben, mint azt valaha tette.

Azok, akik azt állítják, hogy van valamiről tudásuk, pedig nincs is, kezdenek kikopni, elbukni, mert nyilvánvalóvá válik, hogy csak önmaguk számára működtetik egy egységet.  Nem rendelkeznek azzal az EGYSÉGgel, ami a Forrásból fakad, ahol tiszta szeretet van, ahol Isten szeretete van.

Hadd meséljek! Volt egy férfi, aki az USA-ban született, de származását tekintve indiai volt. Az Akasha feljegyzései tele voltak Indiával. Mondhatjuk, hogy lehetett tudomása arról, hogy ott van valahol az Igazság. Egyszer hazahozták a karmikus családjához, és azalatt a 40 év alatt, míg itt volt, kirobbant benne a megvilágosodás. Tudatára ébredt. Valójában 2-3 ilyen kirobbanás várt rá, de amikor az elsőt elérte, akkor kapcsolódott a Forrással. A történet egy hindu férfiról szól. Olyan fényt látott, mint soha korábban. Megértette azt a Forrás Információt, amit a Plejádiak elhelyzetek itt, olyan jól tudott kapcsolódni. Ennek a férfinak egészen rövid neve van, ami egy hosszabb név rövidítése: Devaguru. 1970-ben, ahogy ő mondta, belső zarándoklatra indult, önmaga zarándoklatára, Lemúriába (megj: mai Hawaii szigetek). Szeretném elmesélni mi történt ott, és hogy mi történt a második megvilágosodásakor, mert ekkor a Plejádiak energiájára kapcsolódott, a Forrásra, az itt elrejtett Magra, és azt is tudta, mit kezdjen vele. Tudta, hogy el fognak jönni a Változások.

Szükség volt egy kapcsolatra az Indiában lévő Forráshoz, egy indiai származású személyen keresztül, aki elvezetett Lemuriához. Akkoriban a Csomópontok és Nullpontok még nem voltak kapcsolatban. Tőle kellett elindulniuk, és 1970-ben elutazott Lemuriába, a Kert-Szigetre, ahogy ők nevezik, és ezen a helyen, ez a férfi úgy döntött, hogy létrehoz egy templomot. Saját hitrendszerében, azzal, amit magában hordozott, amiben jelen volt egy aranydarabka. Erről beszéltünk nektek korábban. Ez nem egyfajta puzzle. Ennek a bolygónak a hálóit nem lehet egyik helyről a másikra átvinni, viszont az itt elrejtett igazságot, ha telítődtök vele, áthelyezhetitek bárhová ezen a bolygón! Ezért akik indiaiak kezdenek reinkarnálódni más helyekre, ezzel az Akasha kezd megváltozni, ugyanis (megj.: az indiai hallgatósághoz szól) amikor tudatotokra ébredtek egy másik kultúrában, egy másik társadalomban, veletek lesz az Igazság egy darabja, és így elkezd terjedni más területekre is. Ez az indiai karma tart bennetet együtt! Hát nem nagyszerű mindez!? A világ népességének egy ötöde itt lakik, és sohasem ment el innen, mindig csak újra inkarnálódott indiaiakként, és ez csak építődik, és építődik belétek, és senki sem mozdul innen. Most viszont fog! Nem feltétlenül fizikai síkon, de az Akashán keresztül. Kezditek terjeszteni ezt az aranyat, Igazságot számtalan formában, átszivárogtatva más kultúrákba, szép lassan. Kedveseim! Ez volt a terv mindigis, ha túlélitek 2012-t. Ez az Igazság lényege: sejtjeitek egységbe kerülése – nem pedig a próféták – adja Isten EGYSÉGét!

Devaguru kezdte építeni a templomát, tudván, hogy kapcsolat van Lemuria, és India között. Ő volt az, aki a kettőt összekapcsolta. Nem tartjátok érdekesnek, hogy olyan könnyedén meg tudta ezt csinálni? Egy külföldi nem feltétlenül vásárolhat földet, és hozhatja össze mindezt könnyedén, hivatalos ügyintézés mellett, de látjátok, amerikai állampolgár volt. Látjátok ebben már az előzetes terveket? Egy indiai, aki az USA-ban születik  meg. Amerikai állampolgárként semmi akadálya nem volt, hogy véghez vigye azt, amit véghez kellett vinnie, és ekkor történt meg a második megvilágosodása, 2006-ban. Látjátok mennyire nem régen voltak ezek a történések? Végig megvolt a lehetőség a változások beindulására. Devaguru összekötötte Indiát és Lemuriát, mondhatjátok, hogy átvezetett egy arany fonalat, egy ley-vonalat a föld alatt, ami teljes kapcsolat az arany MAG és aközött a hely között, mely a Plejádiak eredeti helye volt. De ez még  nem minden.

A második megvilágosodással kezdett csatornázni olyasmiket, amit korábban ezen a bolygón senki sem csatornázott, és sokáig nem is fog. Olyan információkat csatornázott, amiket a Plejádiak adtak neki, ám mindezt nem tervezte úgy el, ahogy gondoljátok. Ez nem olyan volt, mint egy mai csatornázás. Nem olyan csatornázás volt, mint amilyet most hallgattok (olvastok). Egy időtlen csatornázása volt. Olyan helyről csatornázott, ahol az idő fel van függesztve, merthogy a Fátyol túloldalán ez van, és láthatta a Plejádiak történetének egy millió évét, ami elvezetett oda, hogy elvetették a Magokat ezen a bolygón, ami ott is megtörtént, ahol ő volt, Lemurián. A Plejádiak egy millió éves történelme érhető el számtokra egy könyvben leírva, ami az ő csatornázásait tartalmazza, mint indiai származású csatornázó, mert kapcsolódásban állt a Forrással, és ilyet senki sem csinált még. A könyv címe pedig: A Lemuriai tekercsek.  Ha belenéztek, látni fogjátok: csatornázott üzenet a Mag Forrásból, saját történelmükről, időtlenségben, mely jól megdolgoztatja a fantáziát. Mindez úgy jöhetett létre, hogy Devaguru megkapta, innen.

A rendszer helyén volt, életének célja ismert volt, Devaguru olyan helyre született, ami később lehetővé tette, hogy később máshol éljen, olyan vérvonallal, mely India Igazságához kötötte. Rövid 40 év alatt megvilágosodott, mely Lemuriára vezette őt 2011-ig. Nem élte meg a Változásokat, de ez nem is fontos, mert minden el volt tervezve, elő volt készítve.

Most már tudjátok, hogy ki ő, mit tett, és miért tette. Van egy 4 éves fiú, aki jelenleg Dél-Indiában él, aki az egykori Devaguru. Fog erre emlékezni ő maga? Majd meglátjuk, ugyanis szabad akaratot kapott, de páran viszont fogjátok látni pár év múlva, és eszetekbe fog jutni, ez biztosan ő! Mos, még csak 4 éves.

(Indiai hallgatóságnak szólva:) Ezeket a dolgokat akartam elmondani, amik nagyszerű dolgok. Megmagyarázzák, miért olyan más itt, hogy az eredeti hit mennyire más volt, és megmarad a kimondhatatlan, amiről nem igazán tudok beszélni mindaddig, míg felfedezésre nem kerül. Mondtam már nektek, hogy 50.000 éves a történelem itt, és mégis csak 13-14.000 évre visszamenőleg számítjátok. Volt India a mai India előtt is, és az Igazság Mag mindig is itt volt, 50.000 éven át. Civilizációk ébredtek itt fel a ti civilizációtok előtt az Igazsággal. A különbség annyi, hogy a ti civilizációtok itt maradt, a ti civilizációtok fejlődésen ment át, a ti civilizációtok kitartott a Változásokig, a ti civilizációtokat összekapcsolta Devaguru Lemuriával, ez pedig jelentős különbség! Egy férfi, aki járja az útját, alig ismerték, nagy különbségeknek adott otthont, mert indiai származású volt. Szeretném, ha átgondolnátok ezt, hogy milyen származásotok van, milyen felelősségekkel jár ez, milyen okok húzódnak meg az itt lévő dolgok hátterében. Szeretném, ha nem felejtenétek el a szavaimat! Keressétek az örömöt! Ez egy teszt. Keressétek az örömöt, mert egy szent férfi, egy szent nő ontja magából Isten szeretetét, örömtől sugárzik arcuk, és megláthatjátok bennük az EGYSÉG ünneplését, felismerhetitek. Ezért jöttem el. Namaste!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2017. 10.