Kryon Mester már sok információt adott át a merkabáról, amely a kvantum-tudatosodás legfontosabb terepe. Ezen az oldalon, a forrás megadásával jelzem ezeket.

Az új energia korszakában, az egyéni merkabában is jelentős változások történtek és folyamatosan zajlanak.


Ismét eljöttünk Hozzátok és elmondjuk nektek, hogy az új energia néha ellent mond a régi emberi természetnek. Néhányan belátjátok, hogy a nehézségek találkoznak, nem jó előre, hanem az utolsó lehetséges pillanatban. És Ti, akik egy kicsit is megtapasztaljátok ezt a tudást, tudjátok, milyen a MOST-ban létezni. Isten így dolgozik – a válaszok pontosan akkor érkeznek meg, amikor szükségetek van rájuk és nem előbb. Van még kétség afelől, hogy tudjuk, ki vagytok? Minden szívhez beszélek most. Eljöttetek ide és ültök a székeken, vagy olvassátok a szavakat és nagy megbecsülést tanúsítotok – megbecsülést annak az entitásnak belül, akinek csodálatos színörvénye van – megbecsülés annak az arany angyalnak belül, amelynek a „szárnyai” szétterítve 27 a láb hosszúságot is meghaladják. Az energia, amelyet birtokoltok, mikor nem vagytok itt, fantasztikus! Mi tudjuk, hogy milyen a Merkabátok! Ismerjük a színeket, amelyben pompáztok. Ismerjük a spirituális származásotokat. Tudjuk, honnan származtok és tisztelünk Titeket! Azok, aki itt vannak, most meg tudják változtatni a bolygó energiáját. Így van itt ennyi energia.

Az aranytálca – 1997.09

Óh kedveseim, kedves család, összegyűltünk ma este – éppen csak néhányan – hogy érezzük az OTTHON szeretetét. Közöljük veletek, hogy sokan nehéz perceket fognak átélni, amíg megértik, hogy az általuk hallott hang (és az olvasott szöveg) már nem partnerem tudatossága, aki órákon át beszélt hozzátok (a szeminárium ideje alatt). Ó, nem. Mostantól olyan valakinek a hangját hallod és olyan valaki tudatosságát tapasztalod, aki nagyon szeret téged – ez a lény maga az Isten-esszencia – olyan valaki, aki mindent tud az életedről, aki jobban szeret téged bárki másnál az Univerzumban, aki tudja a legbensőbb titkaidat is és aki nem ítélkezik feletted. Ó, hallgasd csak: Áldottak az emberi lények, hogy mint az Univerzum entitásai áldozatot hoznak és szándékosan idejönnek erre a bolygóra, vállalva a biológiai esendőséget elrejtve önmaguk ragyogását, a Merkabát és színeit, azért, hogy helyt álljanak társaikkal együtt és megpróbáljanak visszaemlékezni arra, ki is ők valójában. Nincs ennél nagyobb szeretet, hogy ilyen mértékű áldozatot hoztok, ahogy idejöttök és változásokat idéztek elő, éppen az Univerzum szövetén! Jól hallottátok! Az, ami miatt itt vagytok ezen a bolygón, olyan mértékben meg fogja változtatni a dolgok működését, amit el sem tudtok képzelni. 

Kozmikus Szövedék – 1997.11.

A DNS formája, összességében, együtt – a teljes interdimenzionális DNS-t összerakva, interdimenzionális szemmel – egy hatoldalú kockát tesz ki, amely beleilleszkedik a MerKaBa (fénytest) egy éppen erre a célra szánt kocka alakú részébe. 

A Shasta hegy ébredése – 2003.06.21.

Amiről ma beszélni fogunk, azok további információk a DNS 12 fonaláról.

Visszapillantásként: interdimenzionálisan négyszer hármas csoportba oszthatók. Minden egyes csoport három alkotórészt (fonalat) tartalmaz. Az első csoport, amiről már beszéltünk nektek, magában foglalja az egyes fonalat, ami az egyedüli 4D-s fonál az összes közül. Ez az egy, amelyet láthattok mikroszkópon keresztül. Elmondtuk továbbá azt is, el jön az idő, amikor az interdimenzionális magyarázata már közeli lesz, amikor láthatjátok majd az interdimenzionális fonalak árnyékát. Kutassatok utána! Keressétek a bizonyítékokat! Amikor az interdimenzionális után kezdtek kutatni, bizonyos dolgok láthatóvá válnak, még a dupla spirálon belül is. Figyeljétek a jeleket, kedveseim, mivel a DNS fonalai interdimenzionálisan egy kört alkotnak. Ezért mindet felfedezhetitek azon az egyen, ami látható a 4D-ben. Mintázatukat még nem tudjátok értelmezni, hasonlóan Escher festményeihez. A hármas és négyes csoportosulással szintén ez a helyzet.

A fonalak kört formálnak, ami egy kockába illeszkedik. Ez a kocka a Merkaba közepén található. Ennek megint nem sok értelme van számotokra, mindaddig, amíg nem tanulmányozzátok a Merkaba 4D-s geometriáját és fel nem fedezitek a kockát a közepén. Akkor talán ezek a szavak még a 4D-ben is érthetőbbé válnak.

2003.12.06.

Illés a magasba emelkedett Elizeus szeme láttára, de nem halt meg. Ellenkezőleg, igényt formált szent mivoltára. Valóban eltávozott, de nem minden tűzijáték nélkül. Mert Elizeus megemlíti, hogy tűz-szekérré változott, három entitás kíséretében. Amit a linearitásban láthatott és leírhatott, Elizeus leírta mihez hasonlított a látvány és mihez hasonlított az érzés. Nos, szemléljük csak meg ezt a dolgot, mert úgy fogjátok találni, hogy nem feltétlenül angyalok voltak azok a magasból, akik eljöttek és elragadták Illést. Inkább valami lenn a földön történt, Illés fénnyé változott és eltávozott.

Hadd mondjam el mi volt ez. Az történt, hogy Illés gerjesztette a DNS-ének mezejét! Ennek a mezőnek neve van, amit abban a pillanatban kapott, amikor Illés felpattant a fény-szekérre. Az elnevezése héber nyelven: Merkaba. És most elárulom, amit már két alkalommal megtettem korábban is, hogy valójában a DNS meződ a Merkaba. És ez egy szent geometriába rendeződik, mert ennek az interdimenzionális mezőnek szerkezete van. Ha láthatnád, egy kettős tetraéder szerkezetét látnád és ez gyönyörű. Nem csupán egy fénygömb. A Merkaba név azt mutatja, hogy valamit magában hordoz, az pedig a te isteni mivoltod szekere. Amit Elizeus leírt, szemlélve mestere felemelkedését, azzal minden Ember rendelkezik. Ráadásul, a szekér három részből áll és ez volt az újra egyesülése ennek a három résznek, amiről már beszéltem a múltban, amelyek akkor váltak le rólad, amikor megérkeztél a földre és újra összeállnak majd amikor távozol. Többet elmondok majd erről a következő közvetítés során. Most ennyit szerettük volna elmondani, mert pontosan azzal amivel Illés rendelkezett, mindannyian rendelkeztek.

A feltárt DNS – 2010.03.13.

Most beszéljünk egy olyan információról, amit már régebben megkaptatok: A Merkaba. Más szóval, a DNS-ed lenyomata – a körülötted lévő mező – veszi a mágneses háló nap-információját és az ebben a mezőben lévő utasítások pontosan illeszkednek a DNS-be, ami szintén mágneses. Éppen most ismertettem veletek a mágneses átvitel láncát, amiről azt gondoljátok, hogy ezoterikus. Nem az. Ez kemény tudomány. De azt gondolni, hogy a naprendszer interdimenziós, mágneses és gravitációs jellemzői bejutnak a DNS-edbe, igen ezoterikus. Van aki asztrológiának hívja. Az igazság az, hogy ez az emberiség számára történik, de Gaia számára is! Mert emlékezz, hogy a föld a része a mágneses információs láncnak a te sejtszerkezetedbe. (A mágneses háló) Az mondja meg, mikor tedd meg amit teszel. Minden kapcsolatban van mindennel. Tehát milyen a te kapcsolatod Gaiával? Mennyire tudod megszólítani ezt a tudatosságot?

A Gaiához való viszony – 2010.04.24.

A DNS tudja, hogy ki vagy. Százmilliárd dupla hélix DNS molekula – ezek mind azonosak a testetekben. Egy mezőt alakítanak ki körülöttetek, ami megközelítőleg 8 méter széles és aminek a héber neve: a Merkaba. Látjátok, a DNS nyilvánítja ki a szent elemeket bennetek.

A DNS kilencedik, gyógyító rétege – 2010.05.14.

Amit tudnotok kell: az Emberi tudatosságnak ebben a váltásában kezditek befogadni az Emberi tudatotokba a jóindulat kvantum-tényezőjét. Hogy úgy mondjam, az emberi természet egyre inkább jóindulatúvá válik. Ez azt is jelenti, hogy most már képesek vagytok kapcsolatba kerülni további kvantum-mezőkkel... egy körülötted lévő mezővel, amit Merkabának hívnak és ami a te DNS-ed mezője. Ez majd létrehozza a „kvantum-jellemzők találkozását, amelyek majd kapcsolódnak egymással”. Nem tudom, vajon tudod-e, mit jelent ez a fizikában, de én megmondom. Amit elgondolsz, megteremted.

A kvantumtényező - A fizika, ami állást foglal! – 2011.04.10.

Illés Mester felemelkedése

Illés belépett abba a mezőbe, míg Elizeus figyelte. Ahogy az Írás is mondja, abban a részben amit ti a Királyok második könyvének hívtok, a következő történt: Illés egy fénygömbbé változott! Elizeus olyan gyorsan jegyzetelt, ahogy csak tudott. Teljesen az átalakulás hatása alatt volt, írt amilyen gyorsan csak tudott, de el volt bűvölve a látványtól. Egy fény-gömb volt előtte, de a szivárvány minden színében ragyogó fény-gömb.

Most azt szeretném, hogy azt lássátok, ami nem történt és ellenőrizd magadnak a szent könyvekben. Semmiféle fény nem szállt alá az égből, hogy elvigye Illést! Felfogtátok ezt? Semmi nem jött le fentről. Az összes energiát, amit Elizeus látott, az Illésnek hívott Emberi Lény generálta. Ő tette azt a saját spiritualitásával, amikor egyszerre Isten darabkájává változott, azzá ami különben is volt. Ám nem tudott sokáig úgy maradni, különben porrá égetett volna mindent maga körül! Gyorsan történt és Elizeus látta.

Nem is igazán tudta, hogy mit látott, de elbűvölő volt. Szinte azonnal, ahogy ezt megállapította, háromféle energia szállt alá, hogy segítsen Illésnek feljutni a mennybe. A metafora úgy szólt, hogy Illés egy szekéren távozott, amelyet három fehér ló húzott. Az olyan spirituális dolgok, amelyek nem a 3D-ben történnek, mindig metaforákformájában jutnak el hozzátok. Ez az egyedüli módja annak, hogy üzenetet kapjatok olyan dolgokról, amit nem tudtok felfogni. Azt szeretném azonban, hogy nézzük meg a számmisztikát. A hármasról van szó – a katalizátor hármasról. Ott van mindenütt a spiritualitásban. Megtaláljátok minden vallásban, amint Isten energiáit érzékelteti. Van valami a hármas körül. Mondtuk már, hogy mi a hármas nyelvet használjuk, amikor veletek kommunikálunk, így halljátok és olvassátok ezt. A hármas nyelv is egy metafora az Isten és ember között történő katalitikus üzenet-átadásra. Ez volt az Elizeushoz intézett kommunikáció arról, amit Illés átélt. Elizeust elárasztotta az energia! El is nevezte azt a szekeret, amelyen Illés elhajtott. Héberül Merkabah-nak nevezte, ami azt jelenti „kocsikázni”. Illés a saját Isten-energiájában hajtott el.

Nos, hadd mondjam el mit látott Elizeus valójában. A történelemben ő volt az első Ember, aki mintegy nyolc méterről bámulta azt, amivel minden egyes Emberi Lény a teremtés által rendelkezik. A DNS kvantum mezejének hívják (A Merkabah). Ha benned is ott van Isten, DNS-ed minden egyes darabkája és maga a DNS elkezd aktiválódni és ugyanaz az élményed lesz neked is, mint ami Illésnek volt! És így van, – a DNS, már megint. De ez nem csak biológia, nem csak egy részecske, de ez a hordozója mindennek, ami spirituális minden egyes Emberi Lényben.

Itt vannak a te Akasha jegyzeteid. Minden amit valaha is tettél, itt van. Minden élet-feladatod itt van. A spirituális lényeged, itt van. Az angyali neved. Még az ET (földönkívüli) energia is itt van! Minden olyan dolog, ami spirituálisan egyedi minden Emberi Lényben, az itt van.

Mindent 2011-ről... és még többet – 2011.06.11.

Nem három vezetőd van

Nos, látszólag három vezetőd van, mivel három különböző mennyei energia létezik, amelyeket a Szellem használ az emberiséggel kapcsolatban. Az első ember, aki ezt látta és ezt a tényt közzétette, Elizeus volt, Illés próféta tanítványa. Amikor figyelte Illés felemelkedését, úgy tűnt neki, hogy három fehér ló húzza a szekeret, amin Illés a felhőkbe emelkedett, önkéntes mennybemenetele alkalmával. Ezt az egész élményt MerKaBa-nak nevezte. Ez egy héber szó, ami azt jelenti „lovaglás, kocsizás”.

Amit Elizeus látott, az háromféle energia volt, amelyek Illés energiái voltak, nem pedig vezetők vagy angyalok, amelyek el lettek volna választva tőle. Ehelyett, Illés ezekkel született és ezekkel távozott. Kedveseim, ti egy olyan felséges energiával érkeztek, ami olyan mélyreható, hogy egy része egész életetekben tőletek külön áll. Sokkal nagyobbak vagytok, mint ahogy gondoljátok. A vezetőitek a részetek! Nincsenek különválasztva, nem más helyekről valók és nem váltják egymást. „Hohó, várjunk csak Kryon, a korábbi könyvekben azt mondtad, hogy cserélődnek.” Valóban azt mondtam és csak azért, hogy megértsétek az Isteni természet egyszerűbb valóságát. Most már ti diplomásak vagytok.

Isten emberbőrbe bújtatása – 2011.07.16.

Sokaknak azt mondták közületek a születésetektől fogva, hogy a porból jöttetek létre. Ez csak egy emberi nézőpont, nem Isten nézőpontja. Most újra elmondom, amit már számtalanszor mondtam el, hogy csodálatosnak születtetek. Az angyalok énekeltek az ágyak körül, ahol megszülettetek. Így üdvözöltek benneteket a Földön.

Illés tanítványa nem is tudta, hogy mit lát. Úgy tűnt, hogy a fénygömb háromfelé válik. Majdnem úgy látta, mint hogy ha három fehér ló egy szekeret húzna. Így tudta az emberi érzékelés a legjobban megragadni ezt a kvantum eseményt és így írta le Illés felemelkedését.

Leírták a történetet és így született meg a fénygömb elnevezése, amely körbeveszi az emberi lényt. Héberül ez azt jelenti: utazni egy járművön. A név így hangzik: MerKaBa. Ez az a mező, amely minden egyes embert körülvesz, azokat is akik most itt ülnek. Ez a felemelkedés csodálatos mezeje, amely mindannyiatokat körülveszi. Ez az információ mezeje és ott van az Akashátok. Ez visszatükrözi azt ami a DNS-etekben van, amiről beszélni is fogok ma. Minden egyes emberben aki itt ül, megvan ez. Azokban a régi lelkekben akik itt ülnek.

...

A tudósok sosem foglalkoztak azzal, hogy hogyan kommunikál a DNS veletek. Mindaz a 100 milliárd molekula a testetekben, mind-mind egyéni, mind csak rátok jellemző, de mindegyik pontosan megegyezik egymással. Pontosan ugyanolyan a DNS a fejed búbján, mint a talpadon és hogy tudjanak kommunikálni, egy kvantummezővel kell rendelkezzenek. A tudomány éppen ebben az évben kezdte ezt el felfedezni, hogy a DNS molekula nem kvantum részecske, mert ahhoz túl nagy, de a DNS beszél a kvantum részecskékhez. A kvantumvilágban megfigyelhető az atomok perdülete. Most arra is rájöttek, hogy a DNS meg tudja változtatni ezt a perdületet. Ez a kocka cinkelésének a folyamata. Az első tudományos bizonyíték, hogy a DNS megváltoztatja a Föld kvantum természetét. Mit tud 100 milliárd DNS molekula tenni egy mezővel? Még nagyobb mezőt hoz létre, amely akár 8 méteres is lehet. Ez az emberben lévő DNS kvantum mezeje. Elizeus ezt úgy nevezte: az emberi MerKaBa. A tanító Peggy Dubro úgy nevezte ezt el: a háló. Remélem már ti is kezditek megérteni. Remélem értitek, hogy ti is hatással lehettek rá.

2011.09.24.

Érzitek az itt lévő energiát? Mindazok, akik most itt ülnek ezekben a székekben, jó okkal érkeztek ide a Földre. Nagyon sokan vannak, akiket nem a kíváncsiság hozott ide. Néhányam ma este ide, csak a zene kedvéért jöttek, de a legtöbbeket, sokkal mélyebbről jövő dolgok vezéreltek.

Hogyha igaz az, hogy a zenének van egy kvantum jellemzője, akkor ez azt jelenti, hogy a DNS-ben lévő kvantum részeket is meg tudja érinteni. Bizonyos kísérletek kimutatták, hogy azok is képesek valamilyen módon értékelni a zenét, akik nem hallanak. Merthogy a bőrünkön is vannak olyan érzékelő egységek, amelyekkel képesek vagyunk a zenét és az akkordokat megkülönböztetni egymástól. El tudjátok ezt képzelni? A zene hatást gyakorol az emberi testre akkor is, hogyha nem is halljuk.

Hogyha ezt szélesebb összefüggésbe helyezzük, akkor ez azt jelenti, hogy az ember MerKaBa-ja is érzi, hogy mi történt körülötte. Ez teszi azt lehetővé, hogy azok az emberek, akik nem látnak, sokkal egyszerűbben jussanak el egyik helyről a másikra. Néhányan úgy nevezik ezt, hogy 6. érzék. A MerKaBa pedig nem más, mint az ember kvantum mezeje. Olyan akár egy hatalmas antenna, amely az ember rendszerének része a születésétől fogva. Képes arra, hogy kinyúljon és mindenhonnan érzékelje az energiákat. Tehát ma arra kaptatok meghívást, hogy ezt a fajta energiát érzékeljétek, hiszen Gaia hihetetlen bölcsessége is jelen van most és jelen vannak az Univerzum teremtő energiái. Nem tőled elkülönülve találhatóak ezek itt, hanem a ti MerKaBa-tokban hevernek, merthogy ti és én nagyon hasonlóak vagyunk. Az Univerzum teremtményei vagyunk. Részei vagyunk Istennek, mindannyian örökkévalók vagyunk. Még egyszer hangsúlyoznám, én most a lelkekhez beszélek, minden lélekhez.

2011.09.26.

Namármost, ha úgy van, hogy egy mágneses mező helyett egy kvantum mező vesz körül minden molekulát, elmondom neked, hogy nem látsz csillogást, csak egy megtervezett összekuszált állapotot kapsz. Az átfedésben lévő kvantum mezőknek vannak tulajdonságai, amelyek még nem tanulmányozhatóak, felismerhetőek vagy mérhetőek. Amikor megteszik, látni fogják az összekuszált állapot mechanizmusát, amely aztán egy mindent beborító mezőt hoz létre, ami sokkal nagyobb, mint maga az emberi lény. Mi lehet az a mező az emberi lény körül, amit 8 méter szélesnek mérnek? Látható lesz valaha is? A válasz az, hogy igen. Megtaláljátok majd a választ a szent irataitokban, a legrégebbiekben, olyanokban, mint a Királyok könyvének második részében (Ószövetség). Ismételten elmondjuk: Elizeus, aki látta mesterét Illést saját akaratából felemelkedni, amely helyen a mező felizzott. Világított és elhagyta a bolygót egy fénybuborékban, egy járműben, ami elvitte. Elizeus (héberül) járműnek nevezi, ami azt jelenti, hogy „utazni”. Ez vált a Merkabává, tehát most már van rá egy neved. Ezt nem csak az ősök ismertek fel a spirituális földeken, hanem azok is ezekben az időkben, akik látják ezt másodlagosan. Ez az emberi lény kvantum mezeje – a Merkaba.

Tehát a Merkaba valójában egy kvantum mező és ez a mező tele van információval. Az információ, amellyel fel van töltve, nem tűnik rendezettnek számodra, de valójában eléggé az, ahogyan mi látjuk. Ez az emberi lény saját magáról alkotott mintájának a mátrixa, amely készen áll és várakozik arra, hogy egy másik kvantum mező módosítsa. Ezt a mezőt a tudatosságnak hívják. 

...

Miért nem igénylitek most azt, hogy fel fogtok emelkedni azokból a székekből, hogy elvessétek azokat a magokat magatokban – a saját döntésetek által – az egészségért, amit kértetek? Kérjétek annak a gyógyulásnak a megkezdését, amiről tudjátok, hogy mindig is a rendelkezésetekre állt azért, hogy elkezdjetek kapcsolatba kerülni a saját Merkabátok intelligenciájával.

Gaia átkalibrálása – 2012.03.18.

A következő lépés az emberi fejlődésben befelé történik, nem kifelé, mert az emberi faj fejlődése arról fog szólni, hogy az agy mi mindenre képes együttesen a testben lévő DNS-sel. A saját testetekben több mint százmilliárd DNS darabka van, amelyek mindegyike ugyanolyan és egyedülálló a saját lenyomatotokkal. Mindegyik egyként van összekötődve illetve összekuszálódva. Egy közös energiamezőt képviselnek, akárcsak a lélek, aki vagy (a Merkabád).

Az öreg lélek 2013-as szerszámos-készlete – 2013.01.13.

A találmányok irányítottak. Gaia tudatosságával együtt, egyszerre lettek átadva. Azt is mondhatjuk, hogy a Kristályháló emlékezetébe lettek kézbesítve, majd hirtelen az emberiség valami újon kezd el dolgozni. Mindezek lerövidítették ezt. Döbbenetes mennyiségű olyan felfedezés van érkezőben, amit az emberiség régebben nem kapott meg. Egyesek nagyon mélyenszántóak, mások segítenek nektek felvenni a kapcsolatot másokkal ebben a galaxisban. Lesz, ami felfedi a Merkabát az emberi lények körül. Ez egy olyan találmány, amit soha nem lehetett átadni a régi energiában.

Egy összegzés Oroszországnak – 2013.05.16-17.

"Beszélnél kérlek a multidimenzionalitásról? Úgy hallottam, hogy saját magunknak 11 verziója létezik, plusz a Felsőbb-Énünk. A te meglátásod szerint ez így van? Néhány ezek közül a verziók közül a segítőnk, ahogy tegnap említetted a tudatosságunk második csoportosítása során?"

A válasz nem-lineáris lesz, a kérdés lineáris. Most is megpróbálok majd megalkotni egy olyan választ, amely segíteni fog meglátni nektek azt, hogy mi is történik valójában. Ne számoljátok meg a verziókat! Ne azonosítsátok a dimenziókat! Ahogy mondtam tegnap, az egész egy levesben van, az étel elkészült és a fűszerek is benne vannak. Ezért a többdimenziós az a név, amelyet az emberi léleknek adnánk. Amely a fizikai testben tükröződik, mert még a DNS-eteknek is vannak többdimenziós aspektusai. Tehát úgy mondanátok, hogy az általatok Merkabának nevezett dolog többdimenziós levese, egyfolytában információt sugároz nektek. A vezetőitek részei ennek. A Felsőbb-Énetek része ennek. A DNS-etekben lévő kvantumutasítások részei ennek. Azok, akik a fátyol túloldalán vannak, akik a ti lelketek azonosítójával rendelkeznek, a részei ennek. De ti szeretnétek tudni, hogy melyik-melyik rész, milyen színű, hogy néz ki és mi a neve. Kedves Emberi Lény, ez teljesen érthető. Így tanultátok, mindannyian.

Az emberi faj fejlődésének egyik része az időnek ezen a pontján az, hogy lépjen ki a tanulásból. Dobjátok el a hagyományokat, amelyeket tanítottak nektek még az új korszakban is olyan sokáig és kezdjétek el meglátni az összefüggést, a részek összerakását úgy, ahogyan még sohasem láttátok ezelőtt. Ha egy egészként kezditek el látni magatokat, egységként és abbahagyjátok a többdimenziós ember darabjainak és részeinek szétszedését illetve az azonosításának kísérleteit, akkor elkezdtek megnyugodni. Úgy van, ahogy lennie kell. Vagyok, aki vagyok. Soha nem hallottad a Szellemtől, hogy ilyesféle instrukciókat adott volna: „Vagyok, aki vagyok és ezek a részek...”. Ez nem így működik. A spirituális értelem az, ami szeretné megismerni. Nos, nem tudható, mert a leves az leves és minden egyben van. A vezetők részei a fizikai testű emberi lénynek, a fátyol túloldalán lévők pedig a Felsőbb-Énetek részei. A kristályrács energiái a cselekedeteitek visszatükröződései és a Felsőbb-Énetek is benne van éppúgy, akárcsak a Mágneses Hálóban – mindenhol ott vagytok és okkal. A kérdést becsüljük, de mégis azt mutatja meg, hogy még mindig meg akarjátok számolni a részeket. Hát ez nem ma lesz.

2013-as kérdések és válaszok Kryonnal – 2013.06.15.

Sokszor beszéltünk a héber Illés prófétáról. Ez a mester az egyetlen az emberi lények közül, aki a szabad akaratából a felemelkedést választotta, amíg egy másik emberi lény jegyzetelt (nevetés). Meg fogjátok ezt találni a szentírásaitokban. Amit szeretnék tőletek az az, hogy nézzétek át, lássátok meg és ismerjétek fel azt a hasonlatot, amit a szemlélő látott. Amikor Illés felemelkedett, fénnyé változott és egy jármű, a szemlélő szemeivel nézve a kor járműve – egy szekér – felvitte őt az égbe. A szekeret pedig 3 fehér ló húzta. A szekeret héberül elnevezték a tóra elvei szerint és a héber neve Merkaba vagy néhányaknak Murkaba lett. A 3 fehér ló, a lélek 3 energiájának a hasonlata. Tehát ezt láthatjátok a szentírásban. Ez mindig jelen van. Keressétek csak a bolygó fő vallásaiban a 3:1-bent. Akár azt gondoljátok, hogy jól tudták, vagy sem, akkor is csalhatatlan ez a 3-as. Ez megint csak a bölcsesség és a megvilágosodás katalizátora, amit szabadon használhattok, mint a kirakós részét, amíg itt vagytok. Szabad választásotok van, hogy ráébredjetek arra az igazságra, hogy kik is vagytok, vagy sem. 

Az emberi lény 9 tulajdonsága – 2013.06.21.

Az elmúlt életek olvasóinak, mindezt ki kell válogatnia. Linearizálniuk kell valamit, ami nem lineáris. Megfoghatatlan, tudjátok. Az elmúlt életek olvasói érzékelni tudják a DNS-etek által teremtett kvantummezőt körülöttetek (a Merkabát). Ez az, ahol egy jó olvasó segíteni tud a „fogalmak leveséből” kiragadni az egyes életeket, amit ti soha nem lennétek képesek megtenni. Ez megmagyarázza, hogyan tud egy jó olvasó segíteni nektek a gátlásokkal és a korábbi tapasztalatokkal kapcsolatban, amiket magatoktól nem tudtatok meglátni.

A megfoghatatlan Akasha – 2013.08.10.

A Merkaba – a Veleszületett kvantummezeje

A Veleszületettnek sejtszinten van tudomása minden dologról és folyamatosan közvetíti. Olyan jól közvetíti, hogy az belefolyik abba, amit a test Merkabájának hívtok. Na mármost, a Merkaba egy kvantummező a testetek körül, ami nagyon erősen pulzálja az ezoterikus információt, beleértve a testi egészséget is. Sokaknak megvan a képessége, hogy lássa és kiolvassa ezt a mezőt.

...

A szívetek függ az agyatokból jövő jelzésektől, hogy működjön. Szüksége van az agy adott részeiből jövő elektromos impulzusokra, megteremtve egy szinkronizált ritmust annak érdekében, hogy a szív verni tudjon. Mégis, ha az agy le van választva, a szív tartja a saját ritmusát. Hogyan tud működni? Most el fogom mondani nektek: A Veleszületett átvállalja és folytatja a jelzést. Mindig ott van, mert a Merkaba testszerte jelen van, nincs központosítva egy helyre, mint az agyatok. A szervek folytatni fogják a működésüket, de az ösvény az izmokhoz elveszett. Még a szaporodás is meg tud történni! A szív tovább működik, az emésztés folytatódik és mindez az agyi kapcsolat nélkül.

A rejtélyes Veleszületett – 2013.08.31.

Vezetők – nem az, amit gondoltok

A vezetőkről akarok beszélni. Na mármost, a társam elmondta nektek azt, hogy: „ti vagytok a saját vezetőitek”. Tudom, hogy ezt bonyolult a számotokra felfogni és azt is tudom, hogy nem is teszik nektek az ötlet. Azonban ezt még jobban össze fogom kuszálni. Igaza van, de azt akarom, hogy ezt egy másik felfogásba tegyétek bele.

Van valamitek, amit a Merkabának hívtatok. Lazán meghatározva, ez a személyes kvantumenergia mezőtök, ami körülbelül 8 méter széles. Ez egy a DNS molekuláitok összessége által megteremtett mező (amik együttesen biológiai szinten, össze vannak gabalyodva). Minden egyes emberi lénynek van ilyen mezeje. A DNS egyedülálló, így minden Merkaba is egyedülálló. A Merkabátok mezeje, nem a lelketek, még csak nem is a Felsőbb-Énetek. Ez ti vagytok! A DNS-etek mezejének, egy teljesen és egészen más célja van, mint, hogy bármihez is csatlakozzon. A fizikai testetekhez csatlakozik, ez az, amit csinál. Ez csatlakozik hozzátok és a tudatosságotokhoz is.

Ezt összetett és bonyolult megmagyarázni. A Merkaba sokmindent tartalmaz rólatok, mivel ez a híd a „veleszületetthez” (a testetek okos részéhez). Ez hordozza az istenségeteket, az életerőtök tervrajzát és még az Akashátokat is. Mivel az Akasha feljegyzésetek a DNS-etekben van, ez szintén a Merkaba része. Ezért azt mondhatjátok, hogy a Merkaba mezőtökön keresztül, mindig a múltatokat sugározzátok szét. Ez kedveseim az oka annak, hogy sokan tudnak olvasni az előző életeitekből. Mindannak a modellje, ami vagytok, a Merkabátok megszentelt mintáiban van.

A részei és a darabkái annak, ami az Akasha feljegyzéseteket felépíti, a Merkabában van, a 3D-tokban. Néhányuk a vezetőitekként vannak érzékelve, de valójában ők ti vagytok önmagatok. Viszont az érzékelésetek számára, ez egy múltbéli önmagatok lehet és így más arca van. Értitek ezt? Itt van még több: Hogy tovább bonyolítsuk, létezik egy csodálatos jószándékú rendszer, amit korábban említettük. Az Akasha család, amivel érkeztek, amit a testi anyátoknak és apátoknak hívtok, nővéreteknek és bátyatoknak, vagy, amit lazán megnevezve a családotoknak, illetve az itt lévő szeretteiteknek, nos ők valamilyen módon mind az Akashátok részei. Egy kvantum módon létezik egy valóság a számukra, amit nem tudok elmagyarázni nektek, mert nem vagytok annak a tudatában, hogy hogyan is működik ez a kvantumleves. A lelketekkel összegabalyodott állapot szavakat fogom használni és mégsem fogjátok megérteni. Ez bonyolult, de itt van a megoldás. Amikor elveszítetek egy szeretteteket a családotokból, akkor egy rész a lélekenergiájukból (vagy az Isteni részükből), a Merkabátokba megy és veletek lesz az életetek során. Aztán, amikor távoztok, ugyanezt fogjátok csinálni a gyerekeitekkel, a bátyaitokkal, a nővéreitekkel, a házastársaitokkal, férjetekkel vagy feleségetekkel. Tehát hadd mondjam el, hogy mit is jelent ez. Soha sem mennek el! Hallotok? Soha nem mennek el! Itt a jóindulat egy olyan rendszere létezik, amire nem számítottatok.

Az új korszak letisztázása – 2014.01.25.

Beszéljünk erről a kommunikációról egy pillanatra! Ez olyan, mintha minden egyes sejtnek lenne egy telefonja, amit készen állna felvenni – ha ismernétek a számát. Ha felhívnátok ezt a számot, akkor mindegyikkel egyszerre beszélhetnétek. Mind felvenné a telefont, és hallanának titeket. Ez beépített dolog, és nem reagál a linearitásra. A test sejtjeivel való kommunikáció többdimenziós, de az emberi tudatosságotok is az. Része a DNS mezejének, része a testetek Merkabájának. Elmondom nektek, hogy mit tehet meg egy intuitív ember. Szó szerint a Merkaba mezőtökön keresztül tekinthettek rá a lelketekre, és mondhatjátok meg, hogy vajon aktiváltátok-e bármelyik spirituális szándékot is, vagy csak egy szerepet játszotok.

Sejtkommunikáció – 2014.04.12.

Ezek a kvantum vagy többdimenziós minták, egy olyan eszközzel lesznek láthatóak majd, amely kvantumlencsékkel lesz megtervezve. Ebből az következik, amit mi cryo-energiának fogunk hívni. Ez a szuper-hűtés technológiája. Elmondtuk korábban azt, hogy a szuper-hűtés tudományának van meg a lehetősége arra, hogy megengedje ez a találmányt. A tényleges lencse plazmából fog elkészülni. Namármost, ez az a rész, amit korábban megvitattunk, tehát ez nem újdonság. Ami új az az, hogy összerakjuk ezeket a dolgokat, így egy jobb pontosabb leírását fogjátok látni annak, ami érkezik, illetve annak, hogy miért is.

Miért is olyan fontos ez a találmány? Tisztázzuk le újra azt, hogy amikor ez a felfedezés megtörténik, akkor ez a kvantumlencse nem egyszerűen csupán a fizika számára lesz használatos. Tulajdonképpen a csillagászattal fog elindulni, de végezetül, amikor kisebb lesz és az élet felé fordítják, akkor a tudomány mindenhol kvantum mintákat fog látni! Az emberiség a természetben mindenhol meg fogja látni és az emberi lény Merkabájában is látszódni fog! Képzeljétek el, hogy milyen meglátni egy 8 méter széles kvantummintát minden egyes ember körül! Látjátok a kezdetét néhány új, alapvető tudományos kérdésnek? „Ez az élet, vagy fizika? Újra meg kell határozzuk az életet?”.

2014.05.17.

25 évvel ezelőtt elmondtuk nektek azt, hogy a mágneses mezőre szükség van a Földön lévő élethez. Mostanra ez tudományos ténnyé vált. A DNS molekula nem egy kvantumrészecske kedveseim, hanem kvantum tulajdonságai vannak. (Egy olyan mezeje van, amely az elektronok perdületét befolyásolja egy kvantummezőben.) Ennek a tudományos ténynek egy kicsit többet kellene elmondania a számotokra arról, hogy mi is rejtőzhet ebben a nagyon különleges rendszerben. A testetekben egy olyan dolog van, amit mi összekuszálódott DNS mezőnek neveznénk, amiben százmilliárdnyi DNS molekula van és mind egyként ismeri egymást. Ezt a mezőt hívják Merkabának.

...

Ez az a hit, amely együttesen a kinyílás felé fogja hajtani az időkapszulákat. Amikor ez megtörténik és az idő helyénvaló hozzá, akkor azt fogják átadni a számotokra, amit korábban elmondtunk nektek – a hiányzó fizikai törvényeket, találmányokat, hogy örökre vízzel és árammal lássanak el benneteket, illetve a kvantumlencséket. A kvantumlencsék egy cryoplazmatikus folyamatot használnak. Amikor ezt végleg elsajátítjátok és lekicsinyítitek (ahogyan azt korábban elmondtam nektek), akkor az első dolog, amit a tudomány észre fog venni az az, hogy az emberi lénynek kvantummezeje van! Az emberi Merkaba le lesz leplezve. Aztán állatokra, sziklákra és fákra fogják fordítani a lencséket és meglátják a kvantum életet mindenhol, még a levegőben is. Az élet új fogalma fog megnyílni a bolygó számára és a tudománynak át kell írnia az összes biológiai szabályt emiatt. Sarkon fogtok fordulni az ismereteiteket illetően egy olyan oldal felé, amit nem lehet alábecsülni. Ez egy gyorsítás egy olyanfajta tudományos fejlődés irányába, amely életben és egészségesen fog tartani benneteket évtizedekig, vagy tovább, mint amit most megtapasztaltok. Lassan ki fogtok mozdulni a 3D-ből egy magasabb tudatossági és éberségi állapotba. Ez a tudatosság sok problémát meg fog oldani.

A gyorsító rendszerek – 2014.06.14.

Minden egyes DNS molekula készen áll egymással párban együttműködni annak érdekében, hogy ezt megteremtsék. Százmilliárdnyi ilyen résszel rendelkeztek. Ez nagyobb, mint az emberi szinapszis. Képzeljetek el egy olyan intelligens testet, ami nem központosított – ez pedig az emberi Merkaba! Ez az, amit most fejlesztetek ki. Az egész dolgot! Emellett el fog törpülni az agy. 

A következő lépés – 2014.06.28.

A DNS-etek egy olyan többdimenziós molekula, amelyben minden benne van, amit csak ismer a világegyetem. Ez hordozza az Akasha jegyzeteteket, az összes életeteket, minden spirituális célotokat, a spirituális lényeteket és a karmátokat. Minden ott van a DNS-etekben. Persze, sohasem lesz bebizonyítható, amíg ez csupán egy spirituális tulajdonság. A DNS egy mezőt hoz létre, és ezt (Héber szóval) „Merkaba"-nak nevezik.

A jövő energiája – 2014.12.07.

Létezik egy harmadik tudatossági elem, ami az emberi szíven belül központosul. Metaforikusan úgy azonosítottátok be a szívet, mint a szeretet szimbólumát és igazatok is van. Az emberi tudatosság ezen három része túlmutat az agyon, mint szerven. Ez a túlélés hármassága. Ez a 3-as energiáját is képviseli (a számmisztikában), amelyet mindenhol láttok a spirituális történelemben. Ez a három ló, ami a felemelkedés szekerét húzza, Illés merkabáját. Ez sok egyház isteni hármassága is (atya, fiú és szentlélek). A testetekben ez a tobozmirigy (teremtő intuíció), az agy (túlélés) és a szív (könyörület).

Ezen bolygó mesterei számára mindhárom jól működött, de egy régebbi energiában, nektek nem. A régebbi energiában csak túlélő módban voltatok. Az történik, hogy kifejlődtök és a test Veleszületettje erősebbé válik. A DNS elkezd hatékonyabbá válni és ezek a részek végül elkezdenek összekapcsolódni. Kedveseim, ami elválaszt egy emberi lényt a túlélésben egy mestertől, az az intuitív könyörület. A könyörületet a szív állítja elő és ez nem egy hasonlat. Ez része a szív-agy rendszernek.

Olyan dolgok zajlanak ebben a hármasságban, amelyeket meg kellene értenetek. Kössétek össze a pontokat és kezdjétek el arra használni a tudományt, hogy rájöjjetek arra és felismerjétek azt, hogy vannak olyan dolgok, amik bizony nem láthatók minden olyan tartományban, amit még mérni tudtok! Viszont egyszerűen azért, mert vakok vagytok rá ebben a pillanatban, nem jelenti azt, hogy nem is történik meg. Egyszerűen még nem fedeztetek fel mindent, de a többdimenziós fizikában való előrelépés segíteni fog. 

A hármak – 2015.05.10.

Világossá fog válni, hogy az emberi lények egyfajta „kvantumsággal” rendelkeznek maguk körül. A műszerek egyre jobb behangolásával lehetségessé válik ténylegesen meglátni és megmérni az emberi lény körül lévő mintázatokat. Kedveseim, ez pedig az ember megszentelt fizikája – a Merkaba.

Kvantum mintázat – 2016.01.23.

Tudtátok azt, hogy egymás Merkabájában (spirituális mezejében) ültök? Tudtátok ezt? Az emberi lény megszentelt mezeje, a Merkaba, 8 méter széles. Ez azt jelenti, hogy közületek itt minden egyes ember, valaki más mezejében ül. Lehet, hogy kettő, három, négy, vagy öt emberével átfedik egymást? Szeretnék valamit megkérdezni tőletek: gondoltatok valaha erre? Ha igen, akkor jelentett ez bármit is a számotokra?

2016.01.24.

Van pár olyan információm a számotokra, amelyeket olyan nehéz közölni, így azt szeretném, ha megéreznétek őket. Ez az egyik olyan alkalom, amikor azt mondom, hogy a nyelvetek nem elegendő. Kommunikálni szeretnék valamit felétek. Egy módját annak, hogy keresztüljussatok az akadályon, egy módját, hogy átlépjétek, hogy eljussatok a következő helyre. Közületek olyan sokan frusztráltak, látom bennetek. A Merkabátokban ott van a frusztráció, csak nem vagytok elég biztosak abban, hogy mi is ez. Ez túlmegy a nyelven, és én így átadom a számotokra ezt a nyelv segítségével, és azzal is, amit a harmadik nyelvnek hívok. Nos, a harmadik nyelv egyáltalán nem egy nyelv. Ez a kommunikáció egy olyan katalitikus energiája, amit a Szellem használ irányotokban, ami tényleg belép azok tudatosságába, akik készen állnak arra, hogy befogadják. Ez egy nagy „Aha” élmény.

Elengedés – 2016.02.14.

Létezik egy csodálatos rendszer. Oly sok évtized, évszázad óta, a spirituális vezetők érzik ezeket a dolgokat maguk körül. Isten szeretete is ilyen. Ez néha olyan zavarba ejtő, mégis csodálatos, így itt ülhettek tárt karokkal, tudván azt, hogy szeretve vagytok. Vannak olyanok, akik ezt olyan nagymértékben a Földdel kapcsolták össze, hogy talán csak a tengerparton, vagy a hegyekben teszik ezt. Amikor megteszik, akkor érzik, hogy az egész természet velük van. Az erdőben lévő dévák hallják énekelni őket, tudják azt, hogy az ég hozzájuk hangolódik, és hogy ezek közül egy sem így működik igazából. Ez egyszerűen csak az, hogy Isten mindenhol és mindenben jelen van, ahogyan ti magatok is. Azt szeretném, ha annak az elképzelésével hagynátok el ezt a helyet, hogy rendelkeztek egy titokkal, miszerint mindennel kapcsolatban vagytok! Mindennek ténylegesen lehet egy olyan tulajdonsága, tudatossága, hogy bizonyos szinten tudja, ott vagytok. Besétálhattok egy olyan helyre, ami totálisan és teljesen mentes az emberektől, és az elemek mégis tudják, hogy ott vagytok. Hallhatjátok a folyamatban lévő éneklést, amely méltányolja a fényt, amit magatokkal visztek jártatokban-keltetekben. Lehettek egyedül az erdőben, az ösvényen, vagy egyszerűen csak a fűben, és a Merkaba, amivel rendelkeztek – az isteni spirituális buborék, amit hordoztok – annyira a Teremtővel van összefüggésben, hogy még a rovarok is tudják, hogy kik vagytok. A dolgok megváltoznak amiatt, hogy ott vagytok. Ha ezt nem láttátok volna a történelemben, akkor azt gondolnátok, hogy talán én agyaltam ki. A bolygó mestereinek olyan, de olyan sok írásával rendelkeztek arról, hogy sorra megváltoztatták az elemeket, amerre csak jártak. Nem voltak ám túl sokkal istenibbek, mint ti vagytok. Lehet, hogy más céljaik voltak akkoriban, talán a DNS-ük is magasabb szinten működött, de az üzenet, amivel rendelkeztek egy példája volt annak, hogy: „Olyanok lehettek, mint én!” Ez volt az üzenet. Az egész történelmen át egészen napjainkig, vannak olyan mesterek a bolygón, akik még mindig meg tudják tenni ezeket a dolgokat. Ők a tudat anyag feletti hatalmának a példái.

De még ennél is több az, hogy annyira össze vagytok kapcsolódva mindennel körülöttetek, hogy egyek vagytok mindennel. Ez az, ahogy erre rátekintetek, és ahogyan ezzel dolgoztok. Ez valóban megmutatja a Szellemnek a hiteteket. 

A Szellem öröme – 2016.02.28.

Egy intuitív gyógyító tudja, hogy mit mondjon, amikor megérzi a Merkaba mintázatát. Akkor a csend egy pillanata van jelen, és talán egy szép tisztító lélegzetvétel, a „kapcsolat” fogadása érdekében.

Kapcsolódni – 2016.04.09.

Kérdés: Kedves Kryon!

A Kryon weboldalon vannak linkek, melyek más megvilágosodókra mutatnak. Az egyikük, Gary Smith Szakrális Merkaba technikákat tanít, Melchizidek energiájához kapcsolódva, stb. Ez a technika lehet-e ál-tanítás? Olvasgattam az anyagaikat, amik felkeltették az érdeklődésemet, hogy tanuljak olyan technikákat, amely támogatják a spirituális fejlődésemet. Ha valóban az történik a technikák használatával, amit leírnak, csatlakoznék.

Köszönöm!
Szeretettel: Sandra

Válasz: Sandra, óriási és mélységes erő rejlik a szakrális geometria tudásában! A szakrális merkaba tanításaiban meglelhető ez a geometria. Ezzel megerősíthetitek a sejtszintű struktúrátokat és felébreszthetitek a DNS-eteket.

Nos, ami a nagy kérdést illeti, a válasz még mindig ugyanaz. Mostanra teljes mértékben képes vagy saját magad felismerni, kitől kapsz igaz tanítást és kitől nem. Érezz rá az energiájukra! Szeretettel tölt el? Felemel, vagy épp ellenkezőleg? Használd a belső intuíciódat! Fejezd ki a szándékodat, hogy meglásd, ki kicsoda és aztán szerezd meg a tudást! Nincs a bolygón olyan entitás, guru, vagy spirituális tanító, aki jóváhagyást adhatná neked abban a kérdésben, hogy ki igaz és ki hamis tanító. Itt a legjobb alkalom, hogy kipróbáld az erődet!

Kérdések és válaszok

Kérdés: Kedves Kryon!

A Merkabával kapcsolatban érdeklődnék: ez a légzési technika az egyetlen mód arra, hogy összekapcsolódjak a Merkabámmal, vagy elérhetem ugyanezt más módszerekkel is? Ha igen, légy olyan kedves felvilágosítani ezekről a módszerekről. 

Válasz: Nagyon sok Merkaba erősítő technika létezik és maga a légzéstechnika is nagyon jó. Lényege az oxigén és az élő oxigenizációval kombinált szándék hatása. Egy másik a hálóhoz kapcsolódik, ami ugyanakkor tudományos is (erről már hosszasan beszéltünk). Egy másik a sejtmemória összehangolása, amit még csak most kezdtetek el tanulni és nehéz lenne oly módon részletezni, ahogy szeretnétek. Sok új módszer jön majd és ahogyan a háló változásával az új képességeitek kibontakoznak, ezek is feltárulnak majd előttetek.

Kérdések és válaszok

Lásd: Kryon Mester tanításai