Alcím:

A magasabb dimenziók válaszai a lét alapkérdéseire

ELŐSZÓ
 

Kryon első könyve, mely a Végső Idők címet viseli, megismertetett bennünket a Föld mágneses erővonalait érintő korrekció fogalmával, s tudomást szerezhettünk arról, hogy milyen szerepet vállalt Kryon a jelen és múltbeli korrekciók folyamatában. Kryon immár negyedszerre látogat a Földre, s feladata, csakúgy, mint azelőtt, a mágneses erővonalak kiigazítását foglalja magában, mielőtt bolygónk múltját végleg maga mögött hagyva egy magasabb fejlettségi fokra lépne. S ez az a pont, ahol mi magunk is a színre lépünk, minthogy változást idéztünk elő a tervben, teljességgel váratlan és meglepő változást, melyre senki sem számított a világegyetemben.

Azt mondhatjuk, maga az univerzum ajándékoz meg bennünket, amikor egy Kryonhoz hasonló forrás kapcsolatba lép velünk. A kommunikáció Kryon és az emberiség között Lee Carroll jóvoltából valósulhatott meg, mivel ő lehetővé tette, hogy ez a csöppet sem mindennapi élmény saját személyes életében kibontakozhasson, s mert felesége, Jan Tober nyomást gyakorolt rá (no persze csak gyöngéden) egészen így kellett történnie. A Szellem ugyancsak meggyőző módon közelít célja felé!

A Connecting Link (Összekötő Kapocs) című magazinban már számos alkalommal szerepeltettem Kryon üzeneteit, s a jövőben sem fogok másképp cselekedni. Úgy vélem, szavai létfontosságú információkat hordoznak számunkra.

Most pedig láss neki az olvasásnak, s engedd, hogy lényed megmerítkezzen a kryoni energiákban. Engedd, hogy Kryon kifejezze megbecsülését mindazért, amit a „tanulásod folyamatában” itt a földi világban véghezvittél. Engedd, hogy Kryon, aki a szellem szolgálatában áll, vezetőül szegődjön melléd egy kis időre. Tárd fel álmaid világának kapuját. Ismerkedj meg azokkal a válaszokkal, amelyek az általad megfogalmazott kérdésekre adnak feleletet.

BEVEZETŐ

SZEMÉLYES ÜZENET A SZERZŐTŐL

Minden kedves Olvasót ösztönözni szeretnék arra, hogy szerezze meg a Kryon-könyvek első kötetét. Noha a Kryontól felénk áradó valamennyi információ rendkívül érdekfeszítő és számos kérdéssel kapcsolatban felvilágosítással szolgál, a megértés és a tanulás szempontjait szem előtt tartó üzenetek meghatározott és fel nem cserélhető sorrendben követik egymást. Úgy vélem, mindenképpen előnyös lenne számodra ha megismerkednél az első kötettel is, ha eddig még nem tetted meg, mivel a benne foglaltak segítségedre lehetnek a következő üzenetek megértésében.

Miként már az első kötetben említettem, meglehetősen gyakorlatias és pragmatikus személyiség vagyok. Üzletemberként időm legnagyobb részét számokkal, tervezetekkel, s az üzleti élet egyéb teendőivel elfoglalva számítógépem képernyője előtt töltöm. A legkevésbé sem vagyok hajlamos a felületességre, s állhatatlansággal sem vádolhat senki, ugyanakkor szkeptikusan közelítek minden olyan dolog felé, ami számomra nem kézzelfogható vagy érzékelhető. Szkepticizmusom távol tartott attól, hogy ezoterikus témájú könyveket olvassak, és sohasem vettem részt olyan összejöveteleken, ahol csoportos meditációk vagy effélék zajlottak, és nem jártam olyan szeánszokra sem, ahol az emberek az asztal felemelkedésére vagy kanalak elgörbülésére várakoznak feszült figyelemmel. Kozmikus humor nyilatkozott meg, amikor Kryon feltűnt az életemben, s ma már meg is értem, hogy miért.

A világegyetemnek egy nyíltszívű és nyitott gondolkodású emberre volt szüksége... és rá is lelt! A kozmikus humor tárgyát az képezi, hogy megállapodás kötött a feladat teljesítésére már jóval azelőtt, hogy a földre születtem volna, ám ebből természetesen semmit sem tudok az emlékezetembe idézni, mialatt a földi világban tartózkodom. Számtalan más emberhez hasonlóan sohasem vennék részt halott idézésen, kivéve persze ha már eleve halotti szellem formájában jelennék meg (földi humor). Így hát továbbra is kétkedő Tamás maradok, még ha folytatom is e hatalmas és szeretetteljes lény üzeneteinek közvetítését.

Ennek már csak így kell lennie, s már csak azért sem berzenkedem ellene, mert a dolgok ilyetén alakulása nagyon is a javamra válik. Nemcsak őszinteségre kényszerít, de általa a dolgok bizonyos fokú összetartozással haladnak előre a folyamat ösvényén, s nélküle egyszerűen a régi beletörődéssel fogadnám el azokat. Érzésem szerint ez az élmény a legkevésbé sem mindennapos... s hogy merre visz az említett ösvény, azt még a jövőben kell kiderítenem.

Egyet viszont biztosan tudok: mióta a Kryon-könyvek első kötete megjelent, csodálatos dolgok történtek velem és a körülöttem élőkkel. A könyvet az ezotéria területén tevékenykedők és kívülállók egyaránt kézbe vették, tartalma kedvező fogadtatásra lelt. Számtalan levél érkezett hozzám az északi félteke egész területéről! Sokan felkutatták címemet és elhatározták, hogy közelebbről is megismernek. Magánszemélyekkel és csoportokkal egyaránt találkoztam.

Egyszerűen hagytam az információt s a szeretetet szabadon áradni feléjük... az élmény hatására számos élet új fordulatot vett.

Megtanultam, miként érintkezhetem belső vezetőimmel, s ugyancsak fogékonynak találtam őket... sokszor már-már oly mértékben, hogy úgy éreztem, saját valóságomat én magam teremtem. Körülírtam bizonyos dolgokat, és segítséget kértem a megvalósításhoz... és olykor egy napon belül meg is kaptam! Rendkívül hathatós támogatást nyújtanak. Új energiák birtokába kerülve, nap mint nap használva ráébredtem, mennyire logikusan működik az egész!

Hogyan is írhatnám le milyen érzések bontakoztak ki a szívemben? Látszólag indokolatlan belső békesség sugárzik belőlem, „túlságosan is nagy békesség a körülöttem zajló eseményekhez képest”. E kijelentésem talán sokak számára úgy hangzik, mintha pszichológus segítségére lenne szükségem, de amit mondtam, szó szerint értendő. Sokkal jobban érzem magam, méghozzá olyan körülmények közepette, amelyek normális esetben a lelki nyugalom elvesztését idéznék elő, vagy nyugtalansághoz, szorongáshoz vezetnének. És ez még nem minden... Életemben először valóban kiegyensúlyozottnak kezdem érezni magamat. Másként tekintek az emberekre, s gyakran túláradó szeretetet érzek irántuk. Ugyanakkor minden történést és jelenséget helyénvalónak találok, még a halált is. A türelmi zónám határai úgyszintén kiszélesedtek! Azokat az embereket, akikről valaha panaszkodó, szemrehányó szólamokat zengtem, ma már egyszerűen más értékes, a tanulás ösvényét járó lényeknek tekintem, s egyszer csak arra ébredtem, hogy megértem mi zajlik bennük. Azon cselekedeteik, melyek előzőleg az őrületbe kergettek, többé már nem váltanak ki kényszeredett válaszreakciókat belőlem. Mi több, azon kaptam magam, hogy gondolatenergiákat irányítok feléjük, hogy segítsek nekik!

Néhányan úgy vélekednek, hogy ezek a megnyilvánulások súlyos beszűkülési folyamatot takarnak, mely a figyelmet befelé fordítva érzéketlenné tesz a külvilág eseményeivel szemben... ez az úgynevezett struccpolitika szindróma. Én viszont azt gondolom, hogy itt épp az ellenkezője történik: kinyújtózás ez a szeretetben, mely teljes megértéssel magába öleli az univerzális alapelveket. A cselekedetekben bölcsesség nyilvánul meg a tanulás időszaka alatt, feltárulnak a gyógyulás és gyógyítás határtalan lehetőségeinek kapui, s átformálódnak bolygónk jövőjének eseményei. Tisztában vagyok vele, hogy ezek a dolgok első hallásra kicsit grandiózusnak tetszenek, ám az eljövendő események errefelé tartanak, s a folyamat nagyon is természetes irányvonalat követ.

Hogy miért számolok be minderről? Mert én is egy meglehetősen furcsa szellemi kettősségben érzem magamat. Mialatt életem új szakasza felé haladok, folyamatosan érzékelem a láthatatlant, az egykor „valótlan” természetfelettinek tartott erőket, tapasztalom létüket, s otthonosan mozgok közöttük, mivel ezek az események valóban megtörténnek, nem csupán felgyűlt képzeletemből áradnak elő. Mindazonáltal, számos kérdés marad bennem megválaszolatlanul a történések mikéntjével kapcsolatban, és sokszor tűnődöm el azon, „vajon hogyan lehetséges ez?”

Jóval szélesebb alapokra építhetem munkámat, miután Kryon oly sok értékes magyarázattal szolgált a dolgok működésére vonatkozóan, s mint szavai helyes voltának bizonyítékát, magam is megtapasztaltam az „ok és okozati” összefüggéseket. Ennek ellenére még mindig tele vagyok kérdésekkel a bennünket körülvevő világgal kapcsolatban.

Úgy határoztam, hogy ebben a könyvben először is saját, súlyosabb témákat feszegető kérdéseimet szegezem partneremnek (Kryonnak), melyek olyan dolgokkal kapcsolatosak, amelyek egyelőre furcsának, felfoghatatlannak tűnnek a számomra. Miért kell ennek így lennie? Miért teszünk így és így? Kik ezek a másféle entitások, lények körülöttünk? Számos olvasó tett föl hasonló kérdéseket az első könyvvel kapcsolatban, néhányat ezek közül szintén közölni fogok.

Készülj fel mindenre. Listámon néhány meghökkentő kérdés is szerepel, mivel túl fontosnak találom őket ahhoz, hogy kimaradjanak a sorból. Miként az előzőekben, e sorokat az üzenetek közvetítése előtt írom, tehát mindkettőnk számára újdonságot fog jelenti a Kryon révén megnyilatkozó információ.

Ha megvásárolni kívánod, akkor itt kereshetsz rá: Kryon - Ne gondolkozz úgy, mint egy ember!

1993