Kryon - Svájc, 2017. május

Kryon 2017. májusában Svájcban az alábbi témákról beszélt

Változó fizikai törvények, új világ

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez a csoport számos okból gyűlt most össze. A csatornázás ebből csak egy ok. Mielőtt belekezdenénk a rövid, de ütős üzenetbe, megint kérjük, hogy vizsgáljátok meg, Nektek milyen hitrendszerrel telített „dobozotok” van? Miért is jöttetek? És a következő pár percben, ezen a helyen, próbáljátok meg szétoszlatni mindazt, amiket mondtak nektek, arról, mi lehetséges, mi hiteles, mi fogadható el, mi valós.

Elmondjuk Nektek, hogy egyáltalán nem fáj valami felfüggesztése, legyen az az, amiben hittünk, amit elhittünk, amit mondtak nekünk, vagy olyasmi, amit vártunk. Függesszétek fel mindezt csak egy kis időre, nem fog olyasmivel járni, ami nem helyénvaló, nem fog helytelen módon hatni a lelketekre.

Ha hagynátok kitágulni a „dobozaitokat” Kedveseim, ami szabad akaratotok választása, a szabad akarat és a szándékotok azonnal szembetalálná magát a megfelelő szeretettel.

Jó párszor beszéltem már Nektek valamiről, ami nem nagyon tudományos, legalábbis nem hangzik annak. Az atomban a nukleusz és az elektron köd közötti űr nem üres, hanem telítve van szeretettel. Amit tudományosan tanultok, egyre közelebb kerül a mélységes spirituális igazsághoz, mely minden igazsága, mi szerint mind ugyanolyan összetételűek vagytok. A csillagösszetevők itt vannak, ti vagytok azok. És nem választhatjátok le azt, amik ti vagytok, semmitől. Ez volt egykor Kryon üzenete. Úgy hangzik ez, mintha mára már hallottatok volna erről a tudósoktól is?

Annak felfedezése, hogy mit tartalmaz az atom szerkezete, és hogy hogyan kapcsolódik minden máshoz, az Önmagatok felfedezése. A megfelelő helyen vagyunk, hogy megint beszéljek a mágnesességről. Mágneses Mesternek neveztek el, és aztán én is így hívtam magam. Vannak, akik ezen nevetnek, hogy ez valamiféle mágneses angyalt jelent. Mit is jelent a nevem? Azt jelenti, Kedveseim, hogy amiért itt vagyok, annak a mágnesességhez van köze.

Pár nappal ezelőtt átadtam egy üzenetet az új fényről, és újra a mágnesességről beszéltem, és ezt fogom tenni most is. Szeretnélek visszavinni Benneteket oda, amikor a Partnerem végre teljesen megbékélt azzal a folyamattal, ami itt láttok, és akkor tudtam beszélni ezekről a dolgokról. A mérnöki agya, ami még mindig aktív, makacs, és nem enged be mindent egyszerre. Töredékekben kell kapja, mint valami puzzle darabkákat, amikről azután azt hiszi ő rakja őket össze, hogy aztán megélhesse a nagy „aha!” élményt. Nos, addig is adunk neki burkolt célzásokat, hogy sikerrel járjon. Ez az ő fejlődése, és amikor egészen bele tudta adni magát, így hangzott az üzenet:

Ez a bolygó felkészítésben van egy nagyobb méretű tudatosság emelkedéshez, ami pontosan 28 évvel ezelőtt kezdődött el. Olyan energetikai társasággal jöttem, melynek szándéka, és célja, hogy megváltoztassa ennek a bolygónak a mágneses hálóját, és így is tettünk. 1989-től 2002-ig mentek végbe a főbb változtatások. Arról beszélünk Nektek, hogy mióta megjöttünk, a mágneses észak másfelé mutat. Ellenőrizhetitek ti magatok is, beszéltünk erről már korábban. Aztán fokoztuk ezt az információt is. Miért van, hogy egy ilyen ezoterikus információt meg is lehet mérni, lehet látni, lehet igazolni, miért? Ekkor kezdtünk el megszólalni az első beszédeinkben, és azt mondtuk, Kedveseink, szükségetek van az életerőtökhöz és a tudatosságotokhoz a mágneses mezőtökre.

Ez volt az első alkalmak egyike, amikor egyáltalán megszólaltunk a bolygón. Ez volt az üzenetünk 28 éve. Pár évvel ezelőtt, a Partnerem (Lee Carroll) eljutott oda, ahova annyira akart. Elutazhatott egy olyan helyre, ahova imádnak járni a mérnökök. Meghívták, és fogadták az Űrközpontba, ahol a nemzetközi űrállomás modulokat készítették elő fellövésre. És ezen a helyen, az egyik épületben, élő tudomány volt, biológiai kísérleteket készítettek, hogy bekerüljenek a Nemzetközi Űrállomásra, ahol mindenféle dolgot megmérhettek keringés közben. Ekkor kérdezett valamit a Partnerem a tudósoktól, akik épp ott voltak. Csak úgy mellékesen megkérdezte: “Van bármilyen kísérlet, mivel kívül vagytok a mágneses mező nagy részén, ahol olyan kísérleteket lehetne végezni, mely képes vizsgálni az életet a mágneses mezőben, és azon kívül? A tudósok néztek rá, és sohasem fogod elfelejteni azokat a tekinteteket. Benne volt: „Hogy? Mi van? Viccelsz?” Mi nem fogunk ilyet kérdezni. Nem szükségszerű. Teljesen figyelmen kívül hagyták. Persze, hiszen turistának tartották.

Pár évvel ezelőtt, a tudomány előállt egy kijelentéssel, mi szerint az emberi lények a Föld mágneses mezejében vannak a teremtésük óta, mióta por van a Földön, végig a fejlődés folyamatában, egyszerűen részük, része a szerveiknek, része az életerőjüknek, és szükség van rá az élethez. Ott volt az a sok költsége annak, hogy keringésbe állítsák azt a sok készüléket, és mégis lemaradtatok róla. De most tudjátok. Mostanra már olyannyira elfogadott, még a tudósok által is, akik rakétákat hoznak létre, és űrbe tett utazásokat tesznek lehetővé, hogy ma már azt mondják, hogy ha az emberi lények valaha elindulnak egy nagyon hosszú útra egy űrhajóban, amit ők maguk terveztek, versenybe kell szálljanak a mágneses hálóval, és magukkal kell vigyék, vagy nem fognak életben maradni.

Látjátok mi történik? Már elismerték, hogy együttállás van a testetek és az alap mágnesesség között. Ezután ott a felfedezés, hogy mágneses mező veszi körbe a szíveteket, a testeteket, és senki még csak említést sem tett a Merkabáról, pedig az kapcsolatban van mindezzel. Mi lenne, ha azt mondanám Nektek, Kedveseim, hogy a mágnesesség az minden. Része a bolygó életforrásának, és titkaiban benne vannak a fizikai titkai, amit szeretnétek tudni. Együttállásban van a tudatossággal, és ezt végre felfedezték! Már van egy megállapodás, egy protokoll, hogy az emberi tudatosság, és érzelem ténylegesen képes megváltoztatni tényezőket, és tulajdonságokat magán a mágneses mezőn belül. Itt van az összefüggések megértésének kezdete saját életerőtök és a Föld elemei között. A tudomány kezdi felfedezni az igazságot a mágnesességről. Ez még nem minden!

Ha láthatnátok mindazt, ami saját magatok, az állatok, a fák és a Föld mágneses mezőjében van, akkor harmonikus mintákat látnátok, melyek kezdenek megváltozni. Ma beszéltünk a mezőről. 8 évvel ezelőtt kezdtem el beszélni a mezőről, és a benne végbemenő változásokról. Mégsem említi senki sem, talán fel sem fedezték, talán még csak a gondolata sem fordul meg senki fejében, hogy a fizika alapötlete, vagy protokollja meglehet kissé megváltozott az elmúlt 30 évben. Azért nem jöttetek erre rá, mert ilyesmire nem számítottatok. Ettől függetlenül a fizika az fizika: ha megfejtitek a fizikai törvényeit, sohasem változnak. Vagy mégis?

Lehetséges, hogy a fizika alap protokollja nem olyan abszolút, mint ahogyan gondoljátok? Mi van akkor, ha maga a mező, amit tanulmányoztok, amiről tudni akartok, változik, miközben tanulmányozzátok? Erre aztán nem számítottatok!

Képzeljetek el egy kísérletet, mely során igyekeztek meghatározni valamit, ami abszolút, és folyton változik. Ez aztán jól össze tud zavarni! Annak gondolata, hogy egyáltalán változhat, nincs benne a tudatosságában egyetlen tudósnak sem. De felfedeztek valami mást, és ez egyfajta célzás nekik, hogy ide még nem látnak el.

Az asztrológusok kémlelték az űrt, és felfedeztek más galaxisokat, és az ő fizikájukat, és meghökkentek, meglepődtek, hogy néhány másik galaxis fizikája eltér a Tietektől. Ezt hogyan tudjátok megmagyarázni, ha a fizika az fizika, ha a fizikai törvények ugyanazok az egész univerzumban? Ha így lenne, akkor nem találhatnánk nagyobb eltéréseket csillaghalmazról csillaghalmazra, kivéve, ha a csillaghalmaz megváltoztatja. Kedveseim! Változtatjátok magát a fizikát. Én, az energetikai társaság, válaszoltam az embereknek, mikor idejöttünk, 28 évvel ezelőtt, amikor kezdett megváltozni a bolygó mágnesessége, hogy megfeleljen a Ti tudatosságotoknak, hogy mesteri szintre emeljétek.

A kapcsolat a tudatosság és a mágnesesség között ki lett alakítva, tehát mi történik, ha bármelyiket megváltoztatjátok? A másik is engedélyt kap, képessé válik a változásra. A változások pedig, amiket kezdtek meglátni, a mezőben vannak. Ezt hívjátok úgy, hogy a mező, ahol minden kezd megváltozni egy olyan területre vonulva, amit a Partnerem úgy hív, hogy tulajdonsággal rendelkező fizika.  Ez kezdi rendezgetni a dolgokat, az alap elemeket, a biológiát, a tudatosságot, és harmónia felé kezdi mozdítani. Ez a mező, amiről évek óta beszélünk Nektek, az ahol éltek, ahogyan gondolkodtok, és hatással van mindenre, amit tesztek: hogyan rendezitek el az életeteket, az országotokat, az üzleteteket, a politikátokat, mert a mező maga az, ahogyan gondolkodtok, és úgy nevezik, hogy emberi természet. A mező pedig harmóniába akarja fordítani a dolgokat.

Látjátok, Kedveseim, hogyan változtathatja ez meg ezt a bolygót ez alatt a nagy változás alatt 2012 óta, hogy mérhető legyen, hogy ez elfogadható, és koherens mindazzal, amiről elmondtuk, hogy el fog jönni az ideje, és béke lesz a földön?

Ha másként gondolkodtok, és egy harmonikus gondolkodásra késztetnek Benneteket, akkor más ötleteitek és terveitek támadnak, amik között lesznek egészen mély értelműek is, amire korábban sohasem gondoltatok. Mindez a mágnesesség miatt, és a rátok tett hatása, valamint a ti rá tett hatásotok miatt történik. Több minden van a mágnesességben, mint amit gondoltok, és nem fogtok tudni róla, míg fel nem fedezitek.

Kedveseim! Az atom szerkezetének részeit és darabkáit keresitek, a mágnesesség pedig benne van, és kiabál nektek: nézzetek ide! nézzetek rám! De ti nem néztek arra. Hatalmas mágneseket használtok, hogy protonokat keverjetek össze, hogy összetörjétek őket. Kedveseim, bocsássátok meg nekem, aranyat használtok ahhoz, hogy bádogot fedezzetek fel. Elmondtam már, szeretnétek tudni manipulálni a fizikát? Használjatok mágneses polaritást! Kértelek Benneteket, hogy kezdjetek el kísérletezni a mágnesességgel úgy, ahogy korábban sohasem tettétek, amire sohasem gondoltatok.

Szeretném felhívni valamire a figyelmeteket. Szeretném, ha visszalépnétek velem egy Tesla nevű ember műhelyébe! Nézzétek meg a műhelyének a plafonját! Mik azok a foltok ott fent? Valamik felrepültek oda, és belecsapódtak a plafonba újra és újra. Tesla a mágnesességgel játszadozott, pedig nem voltak számítógépei, olyan elegáns, kifinomult dolgai, amivel ti rendelkeztek. Szeretném, ha ezen mindenki, aki hall (jelen esetben olvas) elgondolkodna, mindenki, aki ezt komolyan veszi.

A mágneses mezők megfelelő szögekbe állítva egymással, Kedveseim, a mágneses tóruszok együttállásban és koherenciában egymással megfelelő szögbe fordítva, ez Kedveseim nem az a mágnesesség, amit manapság ismertek. Hozzatok létre mágneses plazmákat, hajlítsátok őket ahova csak akarjátok! Magnetizáljátok a céziumot, hogy tudjátok kontrollálni a formáját, hozzatok létre megfelelő tóruszokat (toroidokat) és azután fordítsátok őket egymással szembe, és nézzek meg azt a varázslatot, amit még senki sem látott, Teslát kivéve.

Amikor ezt elkezditek, amikor ezt felfedezitek, emlékezzetek majd erre a napra, amikor itt ültem, és megmondtam, hogy működni fog! A fizika szélén jártok, egy felfedezés előtt vagytok, amit egy nagy körkörös gondolkodás fog adni Nektek, amitől nem leszek népszerű, azok között, akik a nagy körkörös gondolkodást működtetik. Útban van! A mező változásban van, és kezdi együttállásba hozni az emberi természetet, és tudatosságot a szabad választással, egy még harmonikusabb valóság felé haladva, mint amit el tudtok az emberi természetről képzelni, hogy olyannak kellene lennie. Minderről beszéltünk Nektek ezekben az években: ez történik, ezért történik. A felfedezések útban vannak. Olyan felfedezések jönnek, amik mindent meg fognak változtatni.

„Kryon, miért nem most jönnek? Hol vannak? Készen állunk.”- Nem, nem vagytok rá készen. Közel jártok, de még nem álltok készen. Mert a változások meg fogják Nektek mutatni a fizikában, egy olyan tudatosságszinten kell lennetek, ahol sohasem használnátok a találmányokat fegyverkezésre. Értitek ezt? Már majdnem elértétek. Talán egy generáció múlva, lehet még hamarabb. Feltűnt, hogy más felfedezések, a biológia, amit kértetek – életmeghosszabbítás, a telomer mérések, mindezek a rejtélyek kezdenek megjelenni? Készen állnak, hogy együttállásba kerüljenek a naggyal, ami nemsokára megérkezik, de nem itt.

Kedveseim, a megfelelő helyen ültök. Ma üzeneteket adtam át, olyanokat, melyeket egyesek nagyon szórakoztatónak fognak találni, amin nevetni fognak – egy ideig. Amikor azonban meg fog történni, fel fogjátok ismerni a jelentőségét mindarra vonatkozóan, amik vagytok, amit csináltok, mert minden, ami történik, Kedveseim, a ti engedélyetekkel, jóindulatú, mert túlhaladtatok azon a mérföldkövön, ami felemelkedést hoz.

A tobozmirigy tónusok, amiket énekeltek, ahogy összejöttök ezoterikus módon, és kezditek összekapcsolni a tudományt, a spiritualitással: ez az igazság! Ugyanis nem választhatjátok szét azt, amit Isten olyan rétegekben teremtett, amit tanulmányoztok. A Fizika Mestere az Univerzum teremtője, és a Fizika Mestere isteni. Ugyanolyan isteni mivoltja van, mint Nektek van, önmagatokban; ami ott van az Univerzum minden egyes atomjában. Mind együtt lett beleszőve egy mintázatba, mely a fényt énekli Nektek, arra várva, hogy felfedezzék.

Ennyit mostanra. Gondoljatok bele ezekbe a dolgokba. Lesz aki nagyon viccesnek fogja gondolni, mások meg fogják látni mélységét és igazságát, és lesz egy valaki, aki talán komolyan fogja venni, merthogy Tesla visszatért. És ez így van.

Változó emberi működésformák

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez egy szent időszak. Megint el kell mondjuk itt ezen a találkozón, hogy az teszi igazán hozzáférhetővé, ahogyan értelmezni fogjátok.

Meg van Bennetek az érzés, hogy ezek az üzenetek a Fátyol másik oldaláról, vagy valami más helyről érkeznek? A Partnerem mindezt már 28 éve csinálja, és ebben az időszakban minden egyes alkalommal keresztül engedett engem magán, és felismerlek Benneteket a székeken, és nem számít hisztek-e vagy kételkedtek, lélekként látlak Benneteket. A szabad akarat teremt sokszor ellenkezést. Gyakran azok, akik intellektuálisak, tudományosak, vagy nem állnak készen arra, hogy mindez igaz lehet, felborítják a rendszert, amit szinte imádnak. És vannak azok, akiknek megvan a képességük, hogy belépjenek a felismerés és a Fizika Mestere közé, aki felelős mindezért, és másért; hogy lehessenek gyönyörű fizikai törvényeitek, és ugyanakkor lehessen gyönyörű szeretet, együttérzés, és annak hite, hogy létezik olyan energia, amire még nem sikerült rácsatlakoznotok. Ez az emberi tudatosság.

A kísérletek kezdete ezen a bolygón látta együtt a tudatosságot és fizikát, és kezdi megmutatni Kedveseim, hogy a gondolataitok képesek teremteni. Lehetséges, hogy az emberi tudatosság képes megváltoztatni a bolygó valóságát, melyben éltek, és hozhat békét a világnak? A válasz: igen. Csak talán nem úgy, ahogy a gondolataitokat eltervezitek, vagy nem úgy, ahogy azok mondták Nektek, akik spirituálisak. Nem olyan időkről beszélek, amikor mindenki tudatára ébred a spirituális dolgoknak. Nem, egyáltalán nem. Közelében sincs ahhoz. Én olyan időkről beszélek, amikor az emberiség tudatára ébred a harmóniában lévő lehetőségeknek, és megérti, hogy ez a válasz a valóságra. És lesznek, akik ezt együttállásba fogják hozni a spiritualitással, és lesznek akik elmondják, hogy ez egyszerű józan ész.

Egy nap lesz egy teljes Föld, ahol még mindig sok spirituális rendszer lesz, de olyanok, amelyek jól kijönnek egymással. Van, aki azt mondja, de hát ilyen a történelmünk, tiszteljük, és ez az, ami magában hordozza azt, ami minket érdekel, de mi egyistenhívők vagyunk, és felismertük, hogy Nektek megvan a magatok módja, hogy hogyan szerettek, hogy imádkoztok, és ez meglehet nem olyan, ahogy mi csináljuk, de ettől még nem rossz, hiszen Isten az Isten, és a szeretet, az szeretet. És Kedveseim, ez a fejlődés.

A bolygó nem fog olyasminek tudatása ébredni, ami furcsán ezoterikus, vagy egy rendszer. Ennél jobb. Az emberek állítják, hogy nyilvánvaló, hogy a harmónia a túlélés, és hogy ennek összetartó ereje a megértés, és az együttérzés, és úgy tűnik ezek megváltoztathatnak mindent. Ha tudnátok elemezni, hogy ez mi is valójában, elmondom Nektek, hogy az emberiség kezdett kimozdulni abból az üzemmódból, mely az eddigi emberi természetet adta. Az emberi természetről az emberek azt mondják, hogy az a normális hozzáállás. Ahogy az emberek emberekkel viselkednek, nézd meg, a történelem megismétli önmagát, ez az emberi természet. Nem  Kedveseim, ez a régi emberi természet! Ezt fogjuk úgy nevezni, hogy alapértelmezett emberi üzemmód. Ezzel kezditek, míg fel nem fedezitek, hogy megváltoztathatjátok.

A legnagyobb spirituális “aha” élmény az emberek számára az, hogy a külső Isten belső Istenné vált. Isten téves értelmezése volt, hogy Őt oda helyeztétek, az embereket meg ide tettétek, úgy, hogy sohasem találkozhattak. Ez téves értelmezése a Teremtőnek, aki oly hatalmas, míg Ti oly aprók vagytok, és ennek ellenére, ezekben az időkben, az idős lelkek kezdenek emlékezni, és kezdik érezni, hogy belsejükben valahogy ott van a Teremtő egy darabja, egy megerősítés. Valahogy kezdik másként értelmezni az egészet, mint ahogy tanították nekik. Valahogy kezdik megérteni, hogy szeretve vannak, bármi történik. Valahogy végre kezdenek kiszabadulni a bűntudatból, amit éreztek az alapján, amit mondtak nekik, és ez lehetővé teszi, hogy kialakuljon bennük az öröm, annak öröme, amit a jövőben fognak tenni.

Képzeljétek el, hogy a bolygó lakosságának többsége végre egy irányba húz, a harmónia felé. Kijönnek egymással, megértik egymást, működtetni tudják, ami korábban sohasem történt meg. Az  alapértelmezett emberi természet olyanokat gyűjt össze egymás köré, akik versengenek. Akár kis városokról, államokról, vagy nagyobb országokról van szó, versengés folyik erőforrásokért, ötletekért, egóért, hatalomért. Nem csináltatok ilyesmit már 70 éve Kedveseim! Feltűnt, hogy kiszakadó ország az, amelyik még ma is ilyesmit csinál? Elmondhatjuk, hogy a dolgok kissé megváltoztak, és az országok többsége ezen a bolygón, még az egykori ellenségek is, az egykori évekig hódítóként működő országok is összekapcsolódtak, kommunikálnak, szövetségre léptek és működtetni tudják.

Változásokat láttok most is, amit úgy neveztek, hogy az Unió és a Zóna, ami létrejöttének az oka, hogy régi. Meg kellene érteni, hogy át kellene inkább írni, frissíteni kellene, és elegánsan kellene létrehozni ahelyett, hogy egyszerűen kilép valaki. Úgy valószínűleg jobban működne. Azok, akik nem lépnek be, mert nem tűnik értelmesnek gazdasági szempontból, tudják, hogy át kellene írni. Kedveseim, a fejlődés olyan megoldásokat, gondolatokat fog teremteni, amikre eddig még csak nem is gondoltatok, aminek teljes mértékű értelme lesz, ami kivitelezhető lesz, amit együtt meg fogunk tudni csinálni. Akik addig is kilépnek, majd vissza fognak jönni. Ez nem a zóna vége, ez a változás kezdete.

Látjátok? Kimozdulás született az alapértelmezett pozícióból. Tanulmányozzátok a fizikusokat, ahogy cselekednek, amire gondolnak, mennyire kreatívak, ahogy  alapértelmezett fizikát tanulnak. Az alapértelmezett fizika olyan fizikai törvényeket takar, amiket szemmel láttok, és abszolútnak tartotok, bármi is történjen. Már elmondtuk Nektek Kedveseim, hogy az alapértelmezés nem az az irány, amerre néznetek kell, nem az kellene érdekeljen Benneteket, inkább arra kellene figyelnetek, mit változtathattok meg. Ha megváltoztatjátok az eredeti működést, az lehetővé fogja tenni, hogy irányítsátok a alapértelmezett működésformát.

Ahhoz, hogy eljöjjetek erre a találkozóra, néhányotoknak át kellett alakítania a Bennetek lévő alap működésformát. Az, akik pár évvel ezelőtt voltatok, ugyanaz az emberi lény, akik most vagytok? Vagy változtatok? Mit mondtak Nektek a kezdetekkor azok, akik körbevettek Benneteket, a szüleitek, és mit gondoltok most? El mondom Nektek, idős lelkek, akik hallgattok engem, sokan tettétek már le az eredeti működéseteket, amit mások normálisnak tartanak.

Mi az alapértelmezésnek megfelelő élettartamotok? Van előre megírt napja annak, mikor adjátok ki utolsó lélegzeteteket? Hadd mondjak Nektek valamit. Ha úgy tekintetek erre továbbra is, mint előre beállított dolog, létezni fog az a nap, amikor megáll a lélegzetetek. Ám sokan mondjátok azt, hogy most jöttem rá arra, hogy van egy energia, amiről nem igazán beszélt nekem senki, a tudatosság pedig szó szerint képes utasításokat adni a sejteknek és a DNS-nek, és képes vagyok aktiválni – ha ezt a szót akarjátok használni rá – saját kémiám részeit, melyeknek mindig is volt egy alap működésük, csak nem lett felébresztve ez a működésmód. A sejtek csak vannak, de senki sem beszél hozzájuk. Most viszont rájöttem, hogy lerakhatom az alap működést, és hosszú életet fogok megélni.

Lesznek, akik kezdenek gyógyulni ettől, lesz aki már itt, ebben a teremben, mint valami csoda, pedig nem csoda. Egyszerűen csak sikerült leraknotok az alapértelmezett működést, ennyire egyszerű, és most kezdtek túllátni azon, amivel születtetek. Íme a jó hír: ahogy ez a fejlődés kezd színteret kapni, ahogy haladnak a generációk, az alapértelmezett működés meg fog változni. Már most is vannak olyan fiatalok, akik értik, hogy több minden létezik, mint amiről beszéltek nekik, az élet minden egyes területén. Úgy látnak mindent, hogy az régi, és megváltoztatható.

Milyen a politika alapműködése világszerte? Mondhatjátok, hogy nos, bizalmatlanság, korrupció, egó és hatalom. Mi lenne, ha azt mondanám, hogy ez a fajta működés meg fog változni? És azokban az országokban, ahol választások vannak, kezdik az emberek belül meglátni a személyiségét azoknak, akik indulnak, és többé nem fogják akarni azokat, akik nem tudnak beilleszkedni az integritásba. Látni és érezni fogják, és az alapértelmezett politikai működésforma magával fogja temetni az azt képviselő jelöltet, ahelyett, hogy megválasztásukat segítené.

Milyen az üzleti élet alapműködése általánosságban véve a cégeknél? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy az is kezd megváltozni? A testületek kezdenek többet foglalkozni azokkal, akik dolgoznak nekik; kialakulhat egy jutalmazási rendszer; a testületi vezetők a bevételeiket annak megfelelően osztják el, hogy milyen a részvényárfolyam. Mi lenne, ha elmondanám, hogy a jó öreg fiúk klubja nem fog sokáig fennmaradni.

Minden, amiről beszéltem, kezdi lecserélni az alapértelmezett működését. Kedveseim, ne hagyjátok senkinek, hogy megmondja Nektek, hogyan működnek a dolgok, mivel megváltoztatjátok. Ez a legjobb hír, amit adhatok Nektek, de ez együtt jár aggódással, változással, zaklatottsággal, nyugtalansággal, mert ti az alapértelmezett működést akarjátok.

Egy bizonyos szinten mind ki akartok sétálni, és azt akarjátok ugyanúgy legyen utána, mint amikor bele sétáltatok, és Kedveseim, nem mindig történik így. A lassú a  legjobb, értitek miért? Mert amikor a dolgok időbe telnek, akkor jobban megmaradnak; azzá válnak, és az emberek saját maguk is kezdik meglátni az értelmüket. És lassan, de biztosan, kezditek meglátni, hogy a dolgok olyan irányban változnak, amilyenek sohasem voltak. Letérnek az alapértelmezett útról.

El fog jönni a napja, amikor a CERN gyönyörű elgondolásánál lesz egy múzeum. Nem lesz többé részecske felgyorsítás, és az emberek el fognak jönni megnézni, és azt fogják mondani, milyen csodálatos próbálkozás volt megnézni a mérnökiségét, mindannak, amit elértek, és sokkal többet fogtok akkor tudni, mint amennyit most tudtok, bármi gép nélkül is. Néhány dolog kezdi felfedni önmagát, olyan dolgok, amik nem az alapértelmezésnek megfelelően működnek. Hogyan lehet megnézni, milyen belülről egy atom? Talán, csak talán, nem azzal, ha összeütköztetitek a protonokat. Meg fogjátok látni.

Addig is szeretném ha látnátok, mi van itt. Együttműködés, és annak szépsége, hogy egy csoport békés ember a világ minden részéről, egy közös cél által vezettetve szeretné kitalálni Isten mit hozott létre. (nevet) Legyen szép estétek! És ez így van.

Kéz a kézben a Teremtővel

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

(…) Olyan tudás jelenik meg ebben a teremben, ami elgondolkodtat, nem lehet, hogy többek vagytok? Nem lehet, hogy Isten több, mint amit Nektek mondtak? Nem lehet, hogy a történelem több? Nem lehet, hogy az emberi létformáitokat felöltő származásotok messzebbre visszavezethető? Nem lehet, hogy olyan Akasha feljegyzésekkel rendelkeztek, ami sokkal több, mint valaha gondoltátok? Lehetséges, hogy az Akashátok visszavezet több, mint 50.000 évvel ezelőttre? S ha igen, mi minden van benne feljegyezve, ami ma előjöhet, hogy igazolja, kik is vagytok valójában?

Mert az a lényeg, kik is vagytok valójában. Lelkek, melyek nagyon idősek, akik rengeteg tapasztalásra tettek szert, de mostanáig ez mind el volt rejtve egy Fátyol mögé. Ez a Fátyol kezd elvékonyodni, és ez lehetővé teszi, hogy áttűnjenek rajta olyan dolgok, amik megerősítenek Benneteket.

Mit mondtak Nektek? Mit mondtak Nektek arról, hogy kik vagytok? Kedveseim, szeretném, ha belegondolnátok, mi a különbség aközött, hogy mondanak Nektek valamit, és annak valósága között, hogy érzitek. Néha megjelenik egyfajta elárultság érzete, amikor felfedeztek valami óriási dolgot, olyan dologról, amiről valami egészen mást mondtak Nektek.

Megint felvetek számotokra valamit: lehet, hogy azok, akik a mára kialakult valóságotokat adták Nektek, már meghaltak. Lehet, hogy már nincsenek itt a Földön, de formázták az életeteket, formázták a spirituális vagy nem-spirituális részeteket, és olyan információkat adtak Nektek, amik a legjobb lehetett tőlük, és hirtelen felfedezitek, hogy ennél több is van, ami valós, és ami annyira más, mint amit Nektek mondtak! Szeretném Nektek elmondani, hogy olyan helyen vannak, mely tudja, amit Ti tudtok. Ha festhetnék egy képet, a kezük folyton járna „találd meg történet, találd meg a történet, találd meg a történet többi részét!”. Nincs árulás az igazság kutatásának folyamatában. Nincs árulás!

Vannak köztetek, akik azt mondják: „Annyi kérdésem van. Ez így annyira más. Szinte már túl sok az információ. Mit tegyek? Hogyan válogassak belőle? Mihez fogjak elsőként? Vannak köztetek, akik olyan büszkék a képességeikre, hogy magasröptűen tudnak gondolkodni. Nagyon intelligensek vagytok. Talán magasabb az intelligenciátok szintje, mint másoké. Ez az intellektus juttatott el Benneteket egy olyan pontra, ahol eltűnődtök mindazon, ami túlmutató. Megkérlek Benneteket, hagyjátok abba egy kicsit a tűnődést, és kezdjétek el megérezni!

Amikor gyerekek voltatok, oly sok volt még az ismeretlen. Voltak ijesztő dolgok. Nem értettétek hogyan működnek a dolgok, de apukátok, vagy anyukátok értette. Vissza tudtok ilyen messzire emlékezni? Amikor kézen fogtak a szüleitek, anyukátok, vagy apukátok, és kisétáltatok a házból, olyan helyre, ami másmilyen volt. Voltak ott hangok, illatok, viselkedés formák, és emberek, annyira mások, mint otthon, és ez ijesztő volt, mert nem értettétek. De addig, amíg anyukátok, vagy apukátok fogta a kezeteket, rendben volt. Mert ők ott voltak, hogy átvezessenek mindenen, ami ismeretlen. Emlékeztek az érzésre, ahogy egy részről féltek, más részről viszont békések vagytok? Anya veletek van, apa veletek, van. Volt amikor a lábuk mögé bújtatok (nevet), és akkor jöttetek elő, ha úgy éreztétek minden rendben van. A gyerekek így viselkednek. Ez az a rész, amikor tanulják, hogy milyen az a valóság, amelyik túlmutat egy gyermek valóságán. Ez a metafora egyértelmű.

Azt szeretnénk megmutatni, hogy ugyanerre kérünk most Benneteket. Nem kell kitalálnotok semmit Kedveseim, fogjátok meg a Szellem (Teremtő) kezét, mely ott lakozik Bennetek teljességében, hogy láthassátok, érezhessétek. Nem kell találgatnotok, nem kell elemezgetnetek, hogy milyen lehet? Mi történik? Mi minden történhet? Nem kellenek a listátokon lévő dolgok, helyette napról napra, érezzétek, legyen meg az intuíción keresztüli érzékelésetek, és ne olyasmi kössön le, amit előre gyártottatok a magasröptű gondolkodásotokkal. Ez egy meghívás! Legyetek tisztában azzal, hogy a magasröptű gondolkodás kezd megváltozni, átalakulni, ahogy az új valóság láthatóvá válik, és a magasröptű gondolkodás átalakul intuícióvá,  és az egész helyénvaló, és még pontosabb, mint valaha volt.

Ez az új paradigma. Nem tudjuk mi fog holnap történni, de bízunk benne, hogy minden jótékony, és olyan út része, mely ismert az idő hálójának valamely szintjén. Isten, aki Bennetek van ismer Titeket, és Isten mindenhol jelen van, beleértve belsőtöket is. Amikor éjjel kimentek és felnéztek a csillagokra, önmagatokra néztek, olyan részetekre néztek, ahonnan jöttetek.

Kedveseim, a Ti eredetetek innen és a csillagokról van. Sok csillagról. Nem csak egy bolygóról vagytok egy csillag körül, ti ebből a galaxisból vagytok. Mindannyian! Oly módon érkeztetek, amiről ha tudnátok az igazságot, az sokkolna Benneteket. Figyelemmel kísértétek ezt az Univerzumot a teremtés fázisaiban, régebb óta vagytok itt, mint maga az idő, örökkévalók vagytok mindkét irányban, ami lehetetlenség néhányotok agya számára még csak elgondolás szintjén is.  Szerintetek mindennek kell legyen kezdete, nem de? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a folyamat körkörös: nincs kezdet és nincs vég. Csak lét van. Ez a szépsége annak, akik vagytok.

Ebbe gondoljatok bele: a lelketek olyasmi, amit csak most kezdtek el felfedezni, ebben az új korszakban, és semmi sem állja útját Isten szépségének és dicsőségének, csak felerősíti a kreatív erőt. Kezditek felismerni az igazságát a Bennetek lévő Isten jótékonyságának és szépségének, egy olyan Istenét, aki nem tesz olyan rendellenes dolgokat, mint büntetés. Olyan Istenét, akit nem érdekel, milyen ruhában vagytok, csakis a szeretet érdekli, amit visszaadtok, hogy kézen foghassátok a szülőtök kezét, aki saját magatok, és félelem nélkül sétáljatok végig az életen. Képesek vagytok rá?

Mi aggódnivalót hoztatok be ma ebbe a terembe? Mi minden miatt aggódtok a holnapot illetően? Kézen tudjátok fogni a Bennetek lévő Teremtő békéjét, és meg tudjátok élni egyúttal a békét magát? El tudjátok engedni magatokat olyannyira, hogy egy mély levegőt vesztek, és azt mondjátok: minden rendben van.

Az embereknek életben kell maradniuk, és ennek része az az elgondolás, hogy tudnotok kell, hogy mi fog történni a jövőben. Mi lenne, ha azt mondanám Nektek, hogy mindkettőt megkaphatjátok aggódás nélkül? Megtudhatjátok, mi van a jövőben, mint jótékony kimenet és megoldás, mivel részei vagytok, olyan módon, ami nagyobb, mint gondolnátok, vagy mint ahogy tudjátok. Nem kell erőltetnetek a dolgokat ahhoz, hogy megtörténjenek. Valakinek itt ezt tudnia kell. Tudnia kell, hogy végre lazíthat. Öt személynek kellett most hallania, hogy mi fog történni a jövőben.

Kedveseim, hosszabb életetek lesz, ha sikerül ezt megértenetek és oda tudjátok rakni, ahová tartozik: Isten kezébe. Emlékeztek, milyen volt, mikor még gyerekek voltatok, amikor nem kellett aggódni a holnap miatt? Kérjétek vissza ezt az állapotot most azonnal, mivel ilyen a kapcsolat köztetek és a Teremtő között. Jövök még vissza. És ez így van.

Öt együttállás

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

(…) Kedveseim, ez az elmélkedés, együttérzés, megértés és tolerancia időszaka. Ez egy tudományos találkozó, megtöltve spiritualitással és ezoteriával. Van itt valami mindenki számára. Ez a záró csatornázás Genfből. Ilyenkor hiszitek azt, hogy elköszönünk. Hányszor találkoztunk már ugyanilyen szituációval, amikor elmondjuk, nem lesz elköszönés? Szeretnék felajánlani valamit. Az öt együttállásnak fogom elnevezni.

Mivel kerültük épp most együttállásba, ahogy ott ültök a széken, ahogy azon töprengtek, amiket az elmúlt napokban hallottatok?

1. Mennyire vagytok együttállásban azokkal, akikkel találkoztok?

Éreztek itt bármit, ami furcsa lenne? Talán most vagytok először egy olyan találkozón, ami ilyen ezoterikus, talán nem. De találkoztatok már olyanokkal, akikről azt éreztétek, hogy nem először találkoztok velük, akik olyan ismerősnek tűnnek, hogy ők a család? Kikívánkozott belőletek, hogy köszönjetek másoknak? Hadd mondjam el Nektek, hogy ennél többről van szó. Az idős lelkek ilyen gyönyörűen találkoznak. Hallottatok a mezőről. Jó helyen vagyunk, hogy ezt megemlítsük, hogy beszéljünk a fizikai részéről, de nem fogunk. A mező hoz létre szinkronicitásokat, harmóniát, és olyan dolgokat, amiket saját magatoktól soha sem tudnátok eltervezni.

Találkoztatok máshol élő barátokkal? Ha idős lelkek találkoznak, gyakran hozza magával ennek szinkronicitását. Mintha felkérésre történne, egy felkérésre, hogy láthassatok, érezhessetek olyan dolgokat, amiket sohasem látnátok olyan találkozón, ami nem ilyen, mint ez.

Az együttállásba kerülés az nem barátkozás. Az együttállásba kerülés összeolvadás. A legjobb módja egy másik személlyel való együttállásba kerülésnek az együttérzésen keresztül vezet. Sokszor hallottátok itt az összetartozás, rezonancia, kereszteződés szavakat, amikor energiákat tesztek össze, azok pedig rezonálnak egymásra. Ez az együttállásba kerülés. Tudjátok, hogy most azonnal együttállásba kerülhetnétek mindenkivel itt a teremben? Együttállásba kerülés, amikor kezdtek úgy gondolkodni, ahogy mások gondolkodnak, mert közös célotok van, vagy közösködtök valamiben, ez lenne a bennetek lévő Isten. Van itt együttállás?

Ez a találkozó nem véletlenül kezdődött úgy, hogy egy lélek összeesett. Kedveseim, két oka volt, hogy ez történt. Az egyik, hogy felolvassza a szíveteket, olyan állapotba kerüljetek, ami képes vele harmóniába kerülni, és azonnal sokan meditációs állapotba kerültek, mely gyógyít, mely békét ad, mely jótékony hatású. A másik ok, amiért ez történt, saját gyógyulása volt. Ha már össze kellett esnie, ennél jobb helyet nem találhatott rá. Így kezdődött a találkozónk.

Az első csatornázáskor, az első alkalommal, hogy bejöttem a Partneremmel (Lee Carroll) erre a csatornázás sorozatra, egy sürgősségi eset állt elő köztetek. EZ az együttállásba kerülés. És íme a kérdés: tudtok együttállásba kerülni sürgősségi eset nélkül? Képesek vagytok Istent meglátni minden egyes emberben? Még csak nem is beszélitek ugyanazt a nyelvet. Számít az valamit? Vissza tudtok emlékezni 3 nappal ezelőttre, amikor a szívetek felolvadt, amikor együttállásba kerültetek azzal a lélekkel, és ontottátok felé a békességet, együttérzést, és lett egy közös célotok? Ez az együttállásba kerülés! Nem barátkozás. Ez teszi lehetővé két egyénnek, akik sohasem találkoztak, hogy felálljanak, és megöleljék egymást, mert épp megélték együtt az együttérzést.

2. Mennyire tudtok együttállásba kerülni a természettel?

Amikor a Partnerem elkezdte a körutat, ami nemsokára véget ér, egy fenséges helyen járt, egy csendes helyen a sivatagban, amit Monument Valleynak hívnak. Olyan csend volt ott, ami érezhető volt. Volt ott egyfajta egyesülés a földdel, mert az ott élő őslakosok eónokon át gyakorolták azt. Ők is, és előttük az őseik is tisztelték a földet, szerették a földet, együttállásban voltak a földdel. Így kezdődött el. Európa felé tartva végül az egész bolygóra kiterjesztettük az együttállást Írországból tanítva, ahol a föld feléled. Annyi minden megterem ott, oly sok ott az élet. A tradíció, a mitológia mindig lehetőséget ad meglátni a kis embereket. Olyan föld az, mely multidimenzionális.

Ti mennyire vagytok együttállásban a földdel? Tudtok együttállásba kerülni a természettel? Lesznek, akik azt felelik, „Nos, szeretnék, de a városban dolgozok, egy irodában vagyok” vagy „ Nem dolgozok, de nehéz kimozdulni a városból”. Kedveseim, a városból kijutásnak ehhez semmi köze. Amikor belélegzitek a levegőt, tudatában vagytok, honnan van az oxigén? Eszetekbe jut, hogy a növényektől, a fáktól kapjátok, amikkel szimbiózisban vagytok, akár akarjátok, akár nem?

Létezik szövetség, együttállás a Ti életetekben a természettel? Mert ha nincs, mondok Nektek valamit: ez az egyik legjobb együttállás, amivel rendelkezhettek, mert ti magatok is a porhanyós földből vagytok. Ha megnézitek, hogyan kerültetek ide, hogyan alakult itt ki maga az élet, elemek összekeveredésének köszönhető, az teremtett Titeket. Egyenesen az elemekből vagytok, ami maga a Föld, ami szimbiózist alakít ki fákkal és növényekkel, hogy Ti tudjatok létezni, élni, és eónokkal ezelőtt eljöttetek erre a helyre, ami nem elfeledhető. Ez a második együttállás.

3.Mennyire vagytok együttállásban a csillagokkal?

Óh, Kedveseim, ez jó együttállás. Mondhatjátok, hogy Ti nem igazán vagytok együttállásban a csillagokkal, és visszakérdeznék, hogy miért? Azt felelnétek, hogy ez nem jellemző az életetekre, városokban éltek, még csak nem is látjátok onnan a csillagokat.

Tudjátok, hogy a csillagok, a bolygók, a naprendszerek amik forognak egymás körül, mind ugyanolyan anyagból vannak, amiből a Földetek van? Már beszéltem róla korábban, hogy ami elemek előfordulnak ezen a bolygón, ugyanolyan elemek vannak a galaxisban. Nincsenek ismeretlen elemek, mindből van itt is. Meglehet, hogy azzal küszködtök, hogyan láthassátok, hogy mi van az atomok belsejében, de nem kell küszködnötök, hogy megértsétek, hogy mindenhol kosz van. Valóban vannak különféle súlyok, gázok, különféle méretek, de én annak tényéről beszélek, hogy ez a Föld az összes többiből lett, ti pedig részei vagytok a Földnek. Ez azt jelenti, hogy amikor a csillagokat fürkészitek szemeitekkel, ők is részeitek.

Hallottátok a tudósok mai tanításait, akik a DNS-ről beszéltek Nektek, ami olyan közel van hozzátok? Hallottátok, ahogy vázolták a tényt, hogy meglehet, de csak meglehet, hogy nem is innen származtok? Ha ez így van, akkor honnan jöttetek? Kedveseim, a bolygó fejlődésének a biológiájának és a csillagokról érkező tudatosság fejlődésének kombinációja vagytok. Micsoda együttállásotok van a csillagokkal, és azokkal akik a csillagokon élnek! Lehetséges, hogy vannak olyan tudatosságok a Földön túl, melyek aktívak, amit érezhettek, aminek jótékony szeretetét megérthetitek? Lehetséges, hogy vannak mások, akik figyelnek Benneteket, vagy akár itt is vannak, akik nem gondolnak másra, csakis Rátok és a változásaitokra, és a jóindulatra, az együttérzésre, hogy segítsenek Benneteket keresztül haladni a változásokon? A válasz pedig: igen! Tehát milyen kapcsolatban is vagytok a csillagokkal?

Kedves tudósok! Nagy erőfeszítés áttörni a hit határain, és abba belegondolni, hogy lehet többről szól az élet, mint gondolnátok? Olyan hatalmas annak valósága, hogy kik vagytok, és honnan jöttetek, egyszerűen bámulatba ejtő! Ti meg itt ültök, és azon töprengtek, kik vagytok.

Mi lenne, ha azt mondanám, hogy sokkal több entitás van a galaxisban, akik ismernek Benneteket, mint amennyi emberi lény van a bolygón, akik tudnak róla, hogy milyen körülményeitek vannak, tudják mi a szabad akarat, mit jelent az hogy “el a kezekkel”, míg meg nem hozzátok ti a döntéseiteket, amit kezdtetek meghozni a felemelkedéssel kapcsolatban. Új dolgok érkeznek erre a bolygóra, ahogy spirituálisan fejlődtök a tudatosságotokban, és kezditek felismerni, hogy együttállásotok a csillagokkal valós. Vannak további együttállások is.

4. Mennyire vagytok együttállásban önmagatokkal?

“Kryon, ezen mit értesz? Mit jelent az, hogy milyen együttállásban vagyok önmagammal? Ez egy fura kérdés, hiszen én csak én vagyok.” Valóban? És milyen érzés, hogy csak te vagy egyedül? Ha elgondolkodtok azon, hogy kik vagytok, milyen érzés tölt el? Van együttállás önmagatokkal?

Azzal kezdtem, hogy megkérdeztem, milyen együttállásban vagytok másokkal? Képesek vagytok arra, hogy meglássátok másokban Istent? Látjátok Istent önmagatokban? Mennyire vagytok együttállásban önmagatokkal?

Elmondom Nektek újra és újra, hogy sok-sok ember, még az idős lelkek is úgy élik ezt meg, mint megszakadt együttállás, mert értéktelennek tartják magukat, kevesebbnek tartják magukat. Szerelmesek vagytok önmagatokba nem az egó szintjén értve? Vagy hibásan működik ez az együttállásotok? Megmondom Nektek, többnyire hibásan működik, pedig Kedves Emberek, ez az első együttállás, amit helyre kell állítanotok!

“De Kryon, ha ez az első együttállás, akkor miért negyedjére soroltad fel?” Mindjárt válaszolok. Hogyan álltok önmagatokkal? Amikor kisétáltok a  teremből, gondoltok olyasmit, hogy “megérdemlem, hogy itt legyek”, “ez gyönyörű volt, mert gyönyörűre teremtettem”. Megtanultátok az elmúlt 3 nap alatt, hogy nem kell kérnetek a dolgokat. Mégis kitől kérnétek? Istentől? De hát Isten ott van Bennetek! Akkor magatoktól kéritek?

A paradigma megváltozott. Ahelyett, hogy kérnétek valamit, együttállásba kell kerülnötök vele. Együttállásba kell kerülnötök annak igazságával, realitásával annak, hogy kik vagytok.(értsd: eggyé kell vele válnotok.)

Megfigyelhettétek, hogy a pozitív állítások, azok megfelelő megfogalmazása, és átélése gyakran van  kontrasztban a jelen pillanattal. Aki beteg, azt állítja magáról, hogy egészséges. 3 dimenziós síkon ez butaságnak tűnhet. De ha megértettétek, hogyan működik a világ, akkor értitek, hogy az a beteg ember, aki azt mondogatja magának, hogy egészséges, arról beszél mivé válik, mivé fog válni, amikor együttállásba hozza magát a jövővel, (azonosul) egy olyan önmagával aki egészséges. Ez az együttállásba kerülés önmagatokkal. Tudtok ilyen üzemmódba kerülni? Értitek, hogy megérdemlitek?

Le tudtok úgy ülni Isten elé, hogy tudjátok hozzá tartoztok? Amikor az előadóteremre gondoltok, ami a Föld, van ott egy szék, amire a ti nevetek van írva, vagy hátul húzódtok meg? Belegondoltatok ebbe valaha? Kedveseim, hol van a Ti helyetek? Ide tartoztok, vagy csak ti is itt vagytok a szélén valahol és reménykedtek, hogy létezhettek? Lehet hogy történt valami, ami kikészített Benneteket, mondjuk valami betegség, és most azt mondjuk Nektek, hogy ez mind saját gondolkodásotok része, és legyőzhetitek, ha a bennetek lévő együttállás feléled! Mennyire vagytok együttállásban önmagatokkal? El tudjátok képzelni, hogy megölelitek önmagatokat, és azt mondjátok: jól csináltad! Túl vagyunk egy újabb napon. Nagyobb az egyensúlyunk mértéke, és kezdjük megérteni a szeretetet. Ezek lennétek Ti magatok? Kedveseim, igen, ha szeretnétek. Mindig a szabad akarat a kulcs. Ezekre a dolgokra képesek vagytok, vagy nem vagytok képesek – attól függ, hogy döntötök. Ez volt a negyedik együttállás.

5. Milyen kapcsolatban álltok a Teremtővel?

Tudjátok már rá a választ? Lehetséges, hogy Bennetek van egy darabja annak, akit ti Istennek neveztek, akit mi úgy hívunk, hogy Teremtő Forrás? Észrevettétek a nyelvi különbségeket az Isten, és a Teremtő Forrás kifejezések között? Isten egy egyesszámú név, egy erőforrásból. A Teremtő Forrás kiterjeszkedő, mennyiségben annyi lehet, amennyit csak szeretnétek. Tudtátok, hogy Isten sok? Tudtátok, hogy Isten végtelen, mindenhova kiterjedő? Tudtátok, hogy Isten behatol minden egyes anyagi részecskébe? Isten egyáltalán nem egyesszámú. Milyen kapcsolatban álltok az anyaggal? Képesek vagytok együttállásba kerülni a Teremtővel? Ugyanis a Teremtő ott van bennetek. Ha a válasz igen, még ha csak vékonyka igen is, akkor el kell mondjátok Önmagatoknak, hogy ezért “vagyok, aki vagyok”, multidimenzionális, minden egyes ember egy kis darabja; túlmutatóan azon, amit láttok; számtalan dimenzióval rendelkezve. Ez az, ahol az emberiség fejlődése meg fog jelenni. A köztetek és a Teremtő Forrás közti együttállás létre fog hozni Bennetek egy multidimenzionális változást.

Aki kezd multidmenzionálissá válni, az kezd magasba szárnyallni intellektusában, intuíciójában, és ez az, ahol minden dolog valóssá fog változni. Mennyire vagytok együttállásban a Teremtő Forrással? Mikor kisétáltok az ajtón, el tudjátok mondani magatokról: “A Teremtés egy része vagyok.” “Bennem van a Teremtés.” “Örökkévaló vagyok.”

Felsoroltam Nektek 5 együttállást. És most elmondok Nektek egy titkot. Csakis egy együttállás van! Csak 5 részét adtam meg annak az egyetlen együttállásnak. Csak egyetlen együttállás van, és az körkörös. Mind együtt vagytok a  mezőben, és kérünk, hogy ezt érezzétek, mind együtt vagytok, együttállásban a Teremtő Forrással; mind együtt vagytok, együttállásban Önmagatokkal; mind együtt vagytok, együttállásban a természettel és a csillagokkal, ez EGYETLEN EGYÜTTÁLLÁS, számtalan kristálylappal, mint valami ékszer, mint egy gyémánt, mely szeretne fényesen ragyogni, és ezt amint elkezditek átlátni, összekeveredik, és kezditek megérteni mindazt, ami ott lakozik Bennetek.

Ez lesz az az időpont, amikor felismeritek, hogy minden kapcsolódik mindennel. Ez lesz az az időpont, amikor felismeritek, hogy nem lehettek egyedül, mert más egyedek, más lelkek létezése az ő jótékony hatásukkal és szeretetükkel, amit irántatok táplálnak, nagyon is valós, tele odafigyeléssel, szeretettel. Nem tudtok egyedül lenni.

Már mondtuk Nektek, ha bezárkóznátok egy szekrénybe, ott is lenne veletek egy millió angyal. Kedveseim, ha mindenki része a Teremtő Forrásnak, az azt jelenti, hogy a Földön mindenki – valamilyen szinten – bent lesz abban a szekrényben. Együttállásba tudtok kerülni (értsd: tudtok azonosulni) ezzel a gondolattal? Nem vagytok egyedül! Sohasem vagytok egyedül! De a régi energia 3 dimenziós formája, a Fátyol, leereszkedik, és megtéveszt Benneteket. Azt sugallja, hogy nem vagytok semmik, levesebbek vagytok, mint…, nincs lehetőségetek, senkit sem érdekeltek, senki sem szeret Benneteket, és amikor meghaltok, azzal mindennek vége lesz. Ilyesmikkel tévesztettek meg Titeket korábban, mielőtt a Fátyol kezdett felemelkedni, pedig jobban tudjátok... jobban tudjátok!

Minden, ami elhangzott az elmúlt 3 nap alatt, ennek tényéről szólt. Megjelent egy új energia a bolygón, és Ti benne ültök. Kedves Idős lelkek! Mit jelent mindez? Az új paradigma, ami már itt van, arra kér Benneteket, hogy nézzétek a dolgokat másként, mert ami történni fog a bolygón, az idős lelkekkel fogja kezdetét venni.

Vannak itt a teremben olyanok, akik nem hisznek a csatornázásokban. De hihettek a szeretetben! És lehet, hogy ezután kicsit másként hagyjátok itt ezt a helyet, mert hallottátok mindezt, éreztétek, ami itt van. Vannak itt olyanok, akik mindent értettek abból, amit elmondtam, mert többen is vagytok, akik gyógyultan fognak távozni, és még észre sem vettétek, hogy meggyógyultatok. Amikor kezdtek együttállásba kerülni, az egyetlen együttállással, mindazzal ami abba beletartozik, hirtelen annak isteni mivolta, akik vagytok, kezd körbeölelni Benneteket, és megértitek, hogy nem kell megmagyaráznotok, nem kell ismernetek a részleteket.

Lesz, amit máris elfelejtettetek ebből a napból, de Veletek marad. Lesz, amiről úgy tesztek, hogy megértettétek, pedig egyáltalán nem értettétek meg, pusztán fel tudjátok idézni.  Ezek az idős lelkek, az új energiában. Azok, akik másmilyenek, akik vágynak az egyensúlyra, akik kezdik megérteni önmagukat, és mindezt elérhetik, ahogy kisétálnak innen, és megmutatják másoknak fényüket.

Ez egy új Föld. Ti pedig Új Emberek vagytok, ha azt választjátok, hogy megértitek, amit ma elmondtam Nektek. Tőletek függ. Ne féljetek Isten szeretetétől! Néhányan még soha sem engedtétek be igazán. Ki-be kapcsolgatjátok, igaz? Talán csak akkor válik elérhetővé mikor meditáltok, és nem értitek, hogy napi 24 órában elérhető. Éreznetek kellene, miközben másokhoz beszéltek, miközben vacsoráztok, amikor lefekszetek aludni, amikor felébredtek. Olyan ereje van! Semmi sem hasonlítható a szerelmetekhez, akiben jelen van a Teremtő Forrás.

Találkozunk még! Gondoljátok át ezeket a dolgokat!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2017. 05. 14-17.
Témakör