Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Létezik a láthatatlanság világegyeteme, s ha most beszélek erről, az kevesebb szemfényvesztőt ösztökél, mint korábban. A következőket „megkérdőjelezhető tudomány” vagy „boszorkányos tudomány” néven nevezik majd, mert nem bizonyíthatók. Az emberben megnyilvánuló isteni ítélőképesség magvát szólítom meg, amikor ezt mondom: hallgassátok meg az ismeretet. Igaznak cseng, vagy nem? Ugyanis a mai lecke tanításai spirituálisan észrevétlenek, mégis akkor beszélek ezekről, amikor a tudományotok jelentős része (végre) elfogadja, hogy nem minden valóságos dolog látható, de attól még létezik. A főbb tudományos területeiteken már feltételezik a négy dimenzió fölött létező valóságot, és hitelt adnak a négy dimenzióban el nem helyezhető energia meglétének. Ennélfogva most én is kellő időben beszélek erről.

Minden nap felhasználtok olyan dolgokat, amelyek nem láthatóak. Ezek egyike szintén a szellemi dimenziókhoz tartozik, és az általatok elfogadott tudomány nem teljesen érti. De mindig körülöttetek van, és az én munkámnak is a magva. Akkor beszéltem róla, amikor először kerestelek föl benneteket. Mágnesességnek hívjátok. Én más néven nevezem ezt az erőt. Nem értitek ugyan a mágnesességet, ám nap mint nap találkoztok vele, használjátok. Mindenütt látjátok a következményeit. Megtanultátok létrehozni és alkalmazni, de ha megkérdezitek a tudósaitoktól, mi is ez valójában, csak ingatják a fejüket, széttárják a kezüket és ezt mondják: „Nem tudjuk”. Ám ez a világegyetem legnagyszabásúbb ereje! Ez hordozza a DNS egészségre és hosszú életre vonatkozó utasításait. A biológiailag irányulatlan DNS-szálakban is jelen van – azokban, amelyek a mostani és a megelőző életetekre vonatkozó megegyezéseket, a múlt- és a jelenbéli karmáitokat és a születésetek alkalmával kapott mágneses bevésődéseket hordozzák. Ez utóbbit asztrológiának nevezitek.

Ezek a dolgok mind mágnesesek. A dimenziók fölött valók és részét képezik a benneteket fölépítő sejtek szerkezetének. A mágnesesség műszaki alkalmazása ismerősebb a számotokra. A bolygó valamennyi elektromos hálózatában jelen van. A személyes használati tárgyaitokban éppúgy: az eszközben, amivel a ruháitokat simítjátok, a készülékben, amelyen az ételeiteket megfőzitek és a járműben, amivel közlekedtek. A hírközlő készülékeitek is mind mágnesesek – tudtátok? Képek – valamint hangok és adatok – ezrei áramlanak keresztül rajtatok most is, de csak akkor látjátok ezeket, ha a mágnesességet érzékelő szerkezettel rendelkeztek. A számítógépeitek is az ismeretek mágneses raktározása révén működnek. Ez mind itt van körülöttetek!

Megtanultátok munkába fogni, de valójában nem értitek, mert a szellemi dimenziókhoz tartozik és láthatatlan. Azért térek ki erre, mert még több láthatatlan dologra is sor kerül, és az, hogy a mágnesességnek nevezett láthatatlan valaminek már ismeritek néhány velejáróját és van vele kapcsolatban tapasztalatotok, az kézzelfoghatóbbá és valóságosabbá teszi a számotokra a továbbiakat is.

Mondjátok, kedveseim, mi a gravitáció? Ez is a nem-láthatók körébe tartozik. A tudomány nem érti a nehézkedési erőt. Bár a tudósoknak vannak elméleteik azzal kapcsolatban, hogy a tömegnek van valami köze hozzá, és a következményeit is látják, de nem ismerik a miért-jét. Elárulom nektek: nincs különösebb köze a tömeghez. A nehézkedés mindig tömeg jelenlétében érvényesül, de sokkal inkább azzal függ össze, amit én a „cselekvés és egyensúly” kifejezéssel illetek. A fizikusok a homlokukat dörzsölik, ha meghallják: az anyag rendelkezik azzal a minőséggel, hogy egyensúlyba hozza magát, és a mágnesesség erre utal. Nem sokban különbözik attól, amit ozmózisnak neveztek. Ennek a meghatározása: a folyadék a féligáteresztő hártyán keresztül kisebb sűrűségű folyadékba áramlik át. A gravitáció annak az eredménye, hogy a fizikai anyag a másik anyag jelenlétében kiegyenlítődésre törekszik. A kiegyensúlyozatlanság tömörítéséről van szó... és arról a vágyról, hogy a térenergia ködfelhőjében egyensúly jöjjön létre. Nehézséget okoz ennek a megértése, hiszen ide tartozik még a Kozmikus Rács is, amit láthatatlan energia tölt fel; de mindenütt jelen van és hat az anyagra.

Tekintsétek a Világegyetem szándéka részének – ez az a jelentős szabály, amit senki sem határozott még meg, a neve pedig az „egyetemes egyensúly hajlama”. Ez tehát a gravitáció. Úgy használjátok, hogy közben egyáltalán nem gondoltok rá – hacsak nem akkor, ha elestek. Minden ténykedést a gravitáció irányít. Az egész életetek e köré épül föl, mégsem gondoltok rá, mert láthatatlan. Micsoda hatalmas erő ez a láthatatlan dolog, ami az egész életeteket uralja! Egyáltalán gondoltok erre így?

A levegő láthatatlan a számotokra, mégis hatalmas. Amikor a süvítő szél házak romjait hagyja maga mögött – töprengtetek már azon, hogyan tud egy láthatatlan dolog ilyen hatalmas lenni? Óriási légi járműveket készítetek és fölhajítjátok őket a levegőbe... és azok repülnek! Tonnányi súlyokat hordoznak, és mégis lágyan siklanak. Ez is az egyensúlyról szól. Levegőmolekulák hadserege rohan a repülő szerkezet szárnya alatt kialakuló űrbe. Ez okozza a fölemelkedést, mivel a levegő láthatatlan ereje ténylegesen az égbe tolja a szerkezetet. Az „egyetemes egyensúly hajlama” így teszi lehetővé tehát a repülést! A sűrítés, a tömörítés, a sebesség (bár erről még nem beszéltem) mind ide tartozik. Ugyancsak az idő is, de ez másik alkalom témája lesz. Gondoljatok most a láthatatlan erőt létrehozó egyetemes törvényre; arra, amit nap mint nap láthattok – főképpen a gravitációban, a vízben és a levegőben.

A világegyetem irtózik mindenféle egyensúlytalanságtól, ezért erőket hoz létre, amelyek egyensúlyba hozzák. Olyan sajátosság ez, amivel a testetek ugyancsak rendelkezik. A világegyetem, a biológia, a tudat mind egyensúly kialakítására törekszik. Ezért dolgozik a „szándék”, kedveseim! Amikor szándékot irányítotok valamire, még ha az láthatatlan is, energiát hoztok létre. Ez az energia áramlani akar valamerre.

Az áramlás és az apadás között szinkronicitás és cselekvés van. Ezért dolgozik a szándék. Az egyensúly katalizátora. Ha lehetővé teszitek, más alkalommal többet is elmondok a szándék energiájáról, különös tekintettel arra, miért és hogyan válaszol rá a sejtszerkezet.

Óh, sámán, hallasz? Kedveseim, beszéltem már nektek a Harmadik Nyelvről. Rövid ideig ezzel foglalkozunk most. Megismertetem veletek a Harmadik Nyelv öt sajátosságát (bár annál jóval több van).

Elmagyarázom, mi megy végbe az életetekben, amit nem értetek. Az új energia hat rátok. Elárad a földön és a régivel párhuzamosan létezik. Sokan érzitek. Az idő ténylegesen fölgyorsul, az emberiség vonatát egyre sebesebbnek találjátok. Sokan annak ellenére tisztában vagytok az idő gyorsulásával, hogy az óráitok az eddigi módon működnek. A szellemi dimenziókban végbemenő gyorsulás ez; inkább érezhető, semmint látható.

Mások zümmögést éreznek maguk körül, ami csupán azt mutatja: egyszerre túl sok minden történik a környezetükben. Ez természetét tekintve spirituális, de vannak, akik biológiailag érzik – és egyesek az elhallgattatását kérik. Nem mindenki számára érthető, miért van ez. Bizonyos esetekben ténylegesen annyira akadályozzátok, hogy teljesen megszűnik a zümmögés. Valóban, egyáltalán semmi sincs ott – és a megvilágosodott személyt ez is bosszantja!

Elmondom, miért. Létezik egy láthatatlan „hírsugárzó állomás”, amit a Harmadik Nyelvnek hívnak. Ez az adó küld üzeneteket annak a valaminek, amit „Felsőbbrendű Én”-nek neveztek. Az angyali, az isteni részetek (amelyik a most-ban van) igyekszik az adót befogni – és egyszerre láthatatlan, személyes, spirituális hírek özöne szólal meg. Ezt nevezik a Harmadik Nyelvnek! Így működik. Nem lineáris üzenetáram, hanem újfajta kommunikáció ez; megkívánja, hogy válasszatok a különböző lehetőségek közül. Metaforával magyarázom: rá kell hangolódnotok a sugárzó részekre... mintha sok eshetőség közül választanátok adót. Amikor megértitek, hogy valamennyi hírt együtt és egyszerre közlik, akkor jobb elképzelésetek lesz arról, hogyan válasszatok közülük.

A kérdés természetesen mindig ez: Hogyan? Fölvázolom nektek az öt legismertebb „állomást”, amelyeket egyszerre hallotok. Emlékeztetlek ugyanakkor a szándék energiájára is. Ha megértitek, mi történik, akkor a spirituális szándékotok a segítségetekre lesz a választásban. Emlékeztek? Beszéltem már a szándék láthatatlan erejéről. Nos, ez valóságos, és amit elmondtam, az csak egyetlen példája a megjelenésének.

Irányító közlés

Az öt „állomás” közül elsőként arról beszélek, amit „irányító közlés”-nek hívok. Sokan intuíciónak, ösztönös megérzésnek nevezitek. Némelyikőtök látszólag elveszítette ezt a képességet, és így szól magában: „Ebben az új energiában elveszítettem az intuíciómat! Mindig tudtam, mi helyes és mi nem, éreztem a vezetést. Most egyszerűen nem működik ez a számomra.” Igen, ez az! „Ott van” most is a többi ismerettel együtt.

Mit tegyek?” kérdezhetitek. Hangolódjatok rá az intuícióra, és hagyjátok ki a többi adót. Mondjátok ezt: „Lineáris vagyok, kedves Szellem, és engedélyt adok arra, hogy csak az intuíció csatornára hangolódj rá, a többit küszöböld most ki.” Olyan energiát kértek ezzel, ami ahhoz illik, amit kapni óhajtotok. Ennek a szándékosság használatához és a kívánságotok pontosabb meghatározásának a képességéhez van köze.

Figyeljétek meg: az intuíció képessége vissza fog térni! Azok, akik sohasem érezték, a fejlődését tapasztalják. Azoknak, akik tudni akarják, hogyan ismerhetik föl: nos, ez az adott dologra elsőként eszetekbe jutó válasz. Próbáljátok ki! Ha korábban még nem tettétek, bármilyen helyzetben hangolódjatok rá az intuícióra. Vannak, akik ingát használnak. Ez a saját személyes vezetőtök közlésein keresztül működik. Ellenőrizzétek. Tapasztaljátok ki, milyen érzés az, ha valami megfelel és milyen, ha nem felel meg az élethelyzet energiájának. Ezt hívják vezetésnek, ez az „irányító közlés állomás”.

Akarjátok tudni, mi történik itt? Miért kapjátok most hirtelen egyszerre ezt az ismerethalmazt? Miért nem úgy, ahogy eddig is volt, lineáris módon? Az új energia adta képességekkel függ ez össze. A múltban mindent befogadtatok meditáció közben, amit küldtek hozzátok. Most megválaszthatjátok, mit akartok kapni. Ez a lecke tehát arról szól, hogyan vegyetek részt az újfajta összeköttetésben a választásotok és a kívánságotok szerint.

Ölelések

A második adót „ölelés” kommunikációnak fogom hívni. Kaptatok mostanában ölelést? Talán igen, de nem ismertétek föl annak, ami. Én megerősítésnek hívom az ölelés állomást. Ez magyarázza meg azt, miért kapjátok föl sokan a fejeteket a megfelelő pillanatban, miért szegeződik a szemetek az órára, ami 11:11-et mutat! [Nevetnek.] Se nem 11:10-et, se nem 11:12-t, ugye? Miért néztetek oda éppen abban a percben? Mit jelent ez? Azt, hogy ölelést kaptatok! Másként hogyan is tudnám fölhívni a figyelmeteket magamra? Ezt látjátok a szemetekkel, és emlékeztek arra: szeretlek és megölellek benneteket. Miért néztetek abban a percben az órára? Mert angyal érintette meg a vállatokat és ezt súgta: „Most nézd! Bebizonyítom, hogy itt vagyok veled!” Ez az ölelés állomás. A Harmadik Nyelv létezésének a megerősítése. Miért nem álltok meg egy pillanatra, miért nem ünneplitek meg az eseményt, ha legközelebb megtörténik? Ha így tesztek, viszonozzátok az ölelést! Következő alkalommal próbáljátok ki.

Tervező angyalok

A harmadik hírállomás a tervező energia. Szinkronicitásnak és a teremtésben való részvételnek hívjátok. Ez aztán a jókora terület! Ezt érzitek a legfontosabbnak, mivel ebben kaptok válaszokat a jelentős kérdésekre. A tervező angyalok (vagy vezetők) képviselik azt a csoportot, amelyik a szinkronicitás beteljesítésével és a teremtésben való közreműködés megkönnyítésével segít benneteket. Ez az a hely, ahol megváltoznak az életek és a munka befejeződik. Hogyan találjátok meg? Itt az ideje, hogy a szándékotokat a „tervező állomás”-ra való „ráhangolás”-ra irányítsátok. Néhányan fölteszik az élet nagy kérdéseit, és válaszok helyett zümmögést vagy csöndet hallanak. A ráhangolás módja ismét a következő. Mondjátok ezt: „Kedves Szellem, tudom, hogy itt vagy, és arra kérlek, hangolj rá e csoport energiájára.” Kérjétek a megoldás energiáját lineáris módon, egyszerre csak egyet... és ezt fogjátok kapni.

Gondoljátok csak meg! Nem jobb választani, mint pusztán azt fogadni, amit adnak? Nem jelent nagyobb felhatalmazást olyan helyzet létrehozása, amelyben meghatározott energiára hangolódtok rá? A válasz: de igen! Itt az ideje, hogy megértsétek a Harmadik Nyelvnek nevezett folyamat szellemi dimenzióbeli voltát.

Visszacsatolás az összeköttetésről

A negyedik hírcsatorna neve: „visszacsatolás az összeköttetésről”. A régi energiában volt idő, amikor térdre borultatok a Szellem előtt, és éreztétek a szeretetet. Az összeköttetés létrejöttéről visszajelzést kaptatok, aminek az energiája igazolta a számotokra azt, hogy „érintkezésben” vagytok. Megszoktatok egy bizonyos spirituális vagy testi érzést, és most sokan azt mondjátok, megszűnt vagy jelentősen csökkent, és hiányzik nektek. Nos, nem szűnt meg. Mindössze annyi történt, hogy most meg kell tanulnotok kiválasztani. A Harmadik Nyelv mindig lehetőséget ad arra, hogy ráhangolódjatok. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem érdekes, mit csináltok, mindig kaphattok visszajelzést – akár esztek, akár autót vezettek vagy meditáltok.

Nem kell az oltár előtt térdelnetek, mert ezt a szent helyet az egyszerű szándékkal létrehoztátok már. Hogy mi a szentség? A szellemi dimenziókhoz tartozó, mértéktelenül szeretett Emberi Lény – aki a földön jár, aki azt színleli, hogy ember. Bármikor átélhetitek ezt az energiát, amikor csak akarjátok. Mondjátok a Szellemnek: „Hangolj rá erre vagy arra az állomásra!”. [Nevetnek.]

Hangolódjatok rá az összeköttetés visszacsatolására, és mindig tudni fogjátok: mellettetek vagyok. Ismét érezni fogjátok azt, amire vágytok: emlékezni fogtok arra, hogy ott vagyok. A megkülönböztetés, a tisztánlátás kora ez. Tőletek függ, melyik energiára való ráhangolódásra van szükségetek, és mennyi ideig tartózkodtok benne. A bennetek lakozó angyal bölcsességére van szükség ahhoz, hogy a szellemi dimenziók skáláján ugrándozhassatok, és a kellő időben a kellő energiára hangolódhassatok rá. Mindez új, és a Harmadik Nyelv sajátossága. Ha nem ismeritek föl, akkor záporozni fog rátok a zaj, és nem fogjátok tudni, mit csináljatok.

Kéz-fogás

Az ötödik hírcsatorna a másodikra (az ölelésre) emlékeztethet, de ez látszólagos. Kéz-fogás a neve. Van, akinek most azonnal szüksége van erre, és szeretne ráhangolódni az adóra! Mások egyszerre többet is szeretnének fogni. Lehetséges ez?, kérdezhetitek. Hadd mondjak valamit. Igen, lehetséges! Először meg kell szoknotok, miképpen használhatjátok ezt a régi, lineáris módon (vagyis hogyan tudtok egy időben egy állomást fogadni). Majd a szellemi dimenziók köréből származó megközelítésben áttérhettek arra, hogy akár ötöt is meghalljatok egyszerre! Mindez hozzátartozik az Új Kor kitágult emberi tudatához.

Mi is ez a kéz-fogás? A szobátokban vagytok; azt hiszitek, egyedül. Nem kaptok üzeneteket. Egyetlen energia, a Szellem szeretete árad felétek, családtagok felé. Egyszerű, de gyakran a legalapvetőbb energia ez, amit megidézhettek. Üljetek a sötétben, és engedjétek meg, hogy a fátyolon keresztül megfogja a kezeteket a Világegyetem legnagyszerűbb energiája – a családtag, aki a ti neveteket viseli. Semmi sem hasonlítható ehhez! Azt is elárulom nektek, kedves családom, hogy a legkedvesebb alkalom ez a számomra, mert az új energiában érzem ilyenkor a visszatért kezetek súlyának nyomását! Valójában a legnagyobb örömet épp ez okozza.

A számos hírcsatorna közül erről az ötről kellett ma hallanotok. Megváltoztathatják a szíveteket, az elméteket és az életeteket, még ha csodálkoztok is azon, ami történik.

Forrás: Kryon: Az új kezdet

Lásd: Kryon Mester tanításai

2002