A legnagyobb szűrő mind közül

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Már beszéltünk nektek a sok emberi szűrőről (Az emberi szűrők), és néhány Akasha szűrőt (Akasha szűrők) is felfedtünk a számotokra. Ez néhány azon dolgok közül, amelyek távol tartanak benneteket a Szellem, vagy az alapvető igazság felismerésétől, egyszerűen amiatt, amit a múltban megtanultatok. Ez igaz, vagy sem?

Ilyen a tudás is. Sokszor segített nektek, de nem mindig. Például újra megkérdezném: valóságos-e ez a közvetítés? Meg kell ítélnetek és igazolnotok kell a közvetítés folyamatát, mielőtt valaha is elhinnétek ezt az üzenetet. Szabad választásod van abban kedves ember, hogy megállapítsd: ez helytálló és igaz, vagy sem. Fontos lesz számotokra, hogy ezt itt végezzétek el – ennek a részletes üzenetnek a keretében – mivel átadok számotokra pár tudományos dolgot és néhány kijelentést a szegényes gondolkodásról is. Mindez egy jóindulatú lökésként szolgálhat a számotokra, hogy felismerjetek néhány érkezőben lévő dolgot és megváltoztassátok a gondolkodásmódotokat.

A legnagyobb szűrő, ami gátolja az igazságot, az elfogult tudásotok

Az emberiség legnagyobb szűrőjét, ami távol tartja az embereket a tényleges igazságtól – ha hiszitek, ha nem – tudásnak hívják. Arról beszélünk, amit az emberiség jelenleg tudásként fog fel. Ebből következik, hogy amit nem tudtok, az jövőbeni tudás. Nos, minden egyes tudós érti a különbséget – mindegyikük – mert tudják, hogy ami érkezik, az fogja őket megtanítani arra, amit még nem tudnak. Ez része a tudományos folyamatnak. Így fogják azt, amit tudnak, vagy amiről azt gondolják, hogy tudják, és hagyják, hogy az visszafogja a kísérleteket arra a szintre, amit nem tudnak. A tudásukra vagy a hitükre alapozzák a jövőt, még ha jobban is tudják!

Egy orvos a múltba fog tekinteni és emlékezni fog arra, hogy mit is tanítottak neki arról az időről, amikor az emberek a borbélyhoz mentek meggyógyulni. Ekkor ténylegesen kivéreztették az embereket a gyógyulás érdekében. Apropó, ez az oka annak, hogy a borbély rúdon vörös csík van – ez a borbélyok azon hagyománya, hogy vágást ejtenek és kivéreztetnek. Tehát eme régi időkben a borbélyhoz mentetek, hogy vérzés által meggyógyuljatok! Ez természetesen sok elhalálozáshoz vezetett, mert nem ismerték a baktériumokat, a sterilizációt, vagy napjaink józan eszét. Az orvosok tudják ezt és nevetnek azon, hogy milyen messzire is jutottatok már innen. Tehát az orvosok abszolút tudják azt, hogy ami érkezőben van, az egy napon ténylegesen nevetség tárgya lesz, még ha teljes mértékben zártak is arra nézve, hogy ez mi is lehet. Azt gondolják, hogy ez csupán annak egy meghaladása, amit most tudnak.

Ez az elfogultság majdnem minden iparág tekintetében ugyanaz. Egy számítástechnikus tudós szereti az előrelépést – minden olyan gyorsan történik! Olyan dolgokra számít, amit csupán az előző pár évben látott. Ebből kifolyólag előre fogja jelezni, hogy mi is fog történni, az eddigi történtekre alapozott minta szerint – mint például a jobb feldolgozási sebességből, méretből és memória kapacitásból adódó jobb elektronikát. Hadd adjak át nektek egy utalást arra vonatkozólag, hogy hová is vezet ez, aminek a rövid történetéből adódóan nincs még mintája. 50 év múlva még mindig lesznek számítógépek, de teljesen mások lesznek. Az elektronikai chipek megváltoztatása helyett, élet chipekre fogtok váltani. Olyan részei lesznek a számítástechnikának, amelyeknek élniük kell ahhoz, hogy működjenek. A bio-számítástechnika a jövő hulláma. Apropó, ez teljesen új jelentést ad annak, hogy a számítógépetek elkap egy vírust. (Nevetés) Ez van érkezőben, ennek kell jönnie.

Az áramköri kapcsolás és az élő, reprodukálódni képes biológia egy olyan egyesülése jön létre, ami egy chipen növeszthető. Ez ki fogja terjeszteni a számítási kapacitást és a memóriát. Az, amit egy „számítógépről” gondoltok, más lesz. Az, amit ma egy számítógéptől elvártok, hogy megtegyen, nevetség tárgya lesz ahhoz képest, amit 50 év múlva kértek majd tőle. Tulajdonképpen, a jövőben nevet is adhattok a számítógépnek, úgy ahogy ma egy házikedvencnek! „Etetnetek” kell majd. Szóval, a számítógép létezni fog. Nem tudjátok, hogy mit is nem tudtok, és ezért az emberi természet fogja azt, amit tud és kivetíti a jövőre, hogy mire is számítson.

Öt területről fogok beszélni. A folyamatban fel fogok fedni néhány új információt és lehetőséget, még metafizikai tudással kapcsolatosat is.

Fizika – az ismerthez ragaszkodva

A fizikusok azon fajta tudósok közé tartoznak, akik a felfedezések általi változásokra számítanak és, akik abszolút tudják azt, hogy nincsenek tudatában annak, hogy hogyan is működnek a dolgok. Ez a fizikus lét területéből adódóan következik. Az elfogultságukból eredő hibák azonosak a számítógépes tudósokéval. Az ismert 3D-s abszolút fizikából merítik az igazságukat és aztán ezt az igazságot minden más olyanra alkalmazzák, amit nem ismernek.

Rámutatok Vera Rubin csillagász felismerésére és felfedezéseire. Amikor rájött, hogy nem Newton gravitációs törvényei vagy Kepler bolygómozgás törvényei szerint keringenek a csillagok a galaxisotok közepe körül, akkor az egy óriási felfedezés volt. A Naprendszeretek pontosan meghatározható 3D-s mozgási törvények szerint kering a Nap körül. A Naptól távolabbi tárgyak lassabban keringenek, a Naphoz közelebbiek pedig gyorsabban. Azonban a felfedezése arra mutatott rá, hogy a galaxisban keringő csillagok ennek éppen az ellenkezőjét csinálják! A középponttól távolabb lévő csillagok gyorsabban haladnak. Amit felfedezett az az, hogy a középponthoz képest minden csillag ugyanazzal a sebességgel halad, mintha egy lapra lennének felragasztva – mindegyik együtt forog a középpont körül. Nem követik azon fizika szabályait, amit ismertek.

Tehát, mit kezdtek ezzel a jelentős új információval a fizikusok és a csillagászok? Ahelyett, hogy felismertek volna egy vadonatúj paradigmát, Newton törvényeit használták fel arra, hogy kiszámítsák, minek is kellene lennie „odakint” ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Sötét anyagnak! Rejtélyes és láthatatlan anyagnak kellett lennie annak, ami ezt a nagyon furcsa és borzasztóan új Newtoni tulajdonságot megteremtette. Ahelyett, hogy ránéztek és azt mondták volna: „Itt egy olyan új fizikai törvény van jelen, amit még nem ismerünk.”, a Newtoni dobozban tartották és átnevezték „módosított Newtoni fizikának”. Milyen vicces! Olyan ez, mint az a helyzet, amikor felfedeztétek, hogy a Föld gömbölyű és átneveztétek azt „módosított lapos-Föld törvénynek”!

Newton neve még kapcsolódik ugyan hozzá, de a 3D-s törvényeknek semmi köze sincs ahhoz, amit Rubin felfedezett. A sötét anyag nem létezik! Ez egy mondvacsinált energia, hogy eleget tegyen egy régi törvénynek, amely nem alkalmazható! Helyette egy olyan új fizikai törvény van jelen, amit még nem láttatok. Ennek a többdimenziós törvénynek a módosult összegubancolódáshoz van köze. A módosult, összegubancolódott tárgyak amiatt jönnek létre, ami a galaxis középpontjában található. A minden egyes galaxis közepén lévő óriási húzó-taszító iker energia nem olyan leegyszerűsített, mint a saját Naprendszeretekben lévő Napotok. Ez nem rendelkezik Kepler törvényeivel, mivel nem olyan tömeg, ami természetes módon kering. Mégis így gondoljátok, mivel hasonlónak tűnik: a galaxis űrben keringő csillagokkal rendelkezik. Egy napon a homlokotokra fogtok csapni azon felismerésetekben, hogy mit is kezdtetek ezzel, majd meg fogjátok változtatni a törvényeket.

Nos, az ezoterikus csillagászattal kapcsolatban: nézzétek csak meg, hogy mit kezdtetek azzal az ötlettel, hogy a Plejádokról érkeztetek! Vannak olyan tudósok, aki most nevetnek és önelégülten azt mondják, hogy a Plejádi lények mitológiája – a mag biológiátok – egyszerűen nem lehetséges a csillagászat történelme és amiatt, amit most a csillagképekről tudnak.

A Plejádi kapcsolat – mitológia?

Beszéljünk a Plejádi rendszerről, a Hét Nővérről. Beszéljünk ennek az igazságáról, aztán pedig arról, hogy mit mondanak a tudósok ennek a mitológiájáról. El fogjuk mondani nektek azt, amit nem láttok és a mai tudásotok miatt egyszerűen nem fogtok fel.

Ezt a csillagképet a Hét Nővérnek (M45-nek) hívjátok. A fizikai tények szerint csillagok százai alkotják a Plejádi csoportot. Egy ködfolt (por részecskék és gáz) kering ezek körül a csillagok körül. Ez egy csodás kék színezetet teremt, amit egy tiszta éjjelen láthattok is az égen. A távolság és az atmoszférikus tulajdonságok miatt, szabad szemmel csak azt tudjátok érzékelni, ami hét csillagnak (vagy csomónak) látszik – innen ered a Hét Nővér elnevezés. Azonban – ha egy távcsövet használtok –, valójában 9 van. Mind a 9-nek van neve, de ismételten, igazából csillagok százairól van szó.

A Hét Nővér körülbelül 440 fényévnyire van tőletek. A csillagászat és a távolság nézőpontjából ez közeli, nagyon is közeli! Nos, itt van az, amit a tudósaitok rosszul mondanak el a Plejádi mitológiával kapcsolatban: a csillagkép túlságosan fiatal! Az egész Plejádi rendszer sokkalta fiatalabb ahhoz, hogy kifejlődött élettel rendelkezzen. Csupán hozzávetőlegesen 100 millió éves – egy csecsemő! A galaxis 4 milliárd éves (a tudomány szerint) és a bolygótok pedig legalább 1 milliárd. Így a Plejádok csak egy kicsinyke töredéke ennek, csupán 100 millió éves.

Tehát, íme, amit a tudomány mond: a mitológia szerint a legtöbb földi ős a Plejádiakat a saját magjuknak tartják. Azonban ez a csillagok kora miatt lehetetlen. A feltételezések és a logika a következőket alkalmazza: amit a Földön láttok, azt történik mindenhol a galaxisban. Ez téves és elég humoros is! Elfogultan látjátok, hogy az élet csakis egy bizonyos módon fejlődhetett ki, mégpedig úgy, ahogyan azt itt tette. Nem csupán ez téves általánosságban, hanem az is, hogy annak a lehetőségét sem vetették fel soha, hogy talán megeshet, hogy a Plejádi élet – ahogyan azt gondoljátok, hogy létezik – valójában be lett oda ültetve! Mit gondoltok erről? Talán egyáltalán nem onnan fejlődött ki! Tehát, egy lehetőség teljes elutasítása – azon tudás alapján, amivel itt rendelkeztek – lehet, hogy egy teljesen logikátlan következtetéshez vezet. Aztán ott az a kérdés, hogy: „Hogyan lettek olyan fejlettek a Plejádiak ilyen gyorsan?” (Kacsintás)

Ezek csupán a lehetőség azon apró címkéi, amiket felétek dobok ma este, azért, hogy átgondolni való dolgokat adjanak a számotokra. A Plejádiak, akik itt vannak, mosolyognak, és nagyon jól ismernek benneteket. Ti lehettek az új fiúk a környéken, mert az élet csak most fejlődött ki a bolygótokon, de a Plejádiaknak a tiétekétől teljesen különböző forgatókönyvük volt. Ahhoz, hogy felemelkedett bolygóvá váljanak, bizonyosfajta lökésre volt szükségük, másfajta bolygóktól. Megvolt a saját magbiológiájuk! Kedveseim, fontos, hogy elkezdjetek a tudásotok dobozán kívül gondolkodni és megnyílni olyan lehetőségek felé, amik nem olyanok, mint amiket itt láttatok.

Orvoslás – amerre tart

Néhány egyéb megfontolandó területet is szeretnék megismertetni veletek. Számos olyan kategória létezik, amikről beszélni szeretnénk, de nincsenek sorrendben – kivéve az utolsót. Tehát, beszéljünk az orvoslásról. Hogyan fog kinézni a jövő orvostudománya?

A legelegánsabb orvosi előrejelzés sem ér fel ahhoz, ami következik. Amivel ma rendelkeztek, az egy tudományosan fejlett megközelítése a tervező kémiának. Nos, mivel a test kémiailag épül fel, logikus, hogy rápillantsunk erre a kémiára és együtt dolgozzunk vele. Teljesen logikus, hogy felfedezzük azt, hogyan is reagál a betegségre, majd még több kémiával megtervezzük a gyógymódokat hozzá. Teljesen normális az, amit csináltatok, de ez hamarosan el fogja érni a határait és vége lesz. Mivel kedveseim, az orvoslás jövője a fizika, nem pedig a kémia.

Új orvosi fizikát fogtok elkezdeni megérteni és kifejleszteni. Fel fogjátok fedezni azt, hogy az orvosi fizika szó szerint a sejtszerkezethez fog beszélni és bármiféle kemikália belekeverése nélkül fog utasításokat adni. Mindig van valami reakció a kémiára, ugye? Mindig van mellékhatás. Amikor nyomást gyakoroltok egy dologra, valami más reagál rá, nem igaz? Ez hogy tetszik nektek? A legelegánsabb kémiai tervezéseitek azok, amelyek a bolygó legrosszabb betegségein segítenek, mind rendelkeznek mellékhatással – és ezen mellékhatások közül néhány bizony a halál! Ismét megkérdezem, ez hogy tetszik?

Valóban elegánsnak tűnik ez a számotokra? Vagy talán ez csak egy kifinomultabb módja a véreztetésnek a borbélynál? Kedveseim, ez az, ahogyan egy nap erre rá fogtok tekinteni! A homlokotokra fogtok csapni és azt mondjátok majd, hogy: „Emlékeztek a napra, amikor mindent kémiailag és gyógyszerekkel csináltunk?”

Jelen pillanatban az ilyenfajta változások már számos területen elindultak. Olyan felfedezések vannak folyamatban, amelyek meggyógyítanak néhányat a leginkább szívszorító betegségeitek közül. Felfedek egyet, mert ez nem titok. Mindig olyan információt adok át nektek, amely vagy már folyamatban van, vagy a bolygón lévő szabad választás függvénye. Ez a közvetítés irányelve. Nem adhatjuk csak úgy meg nektek. Nektek kell kifejlesztenetek. Azonban, bele tudunk helyezni benneteket egy olyan energiába, amely gyorsabb felfedezési lehetőséggel rendelkezik – mondhatni, a felfedezések kézenfekvőbbeké válnak.

Az alzheimer kór szívet tépő dolog. Milliók vannak ezen a bolygón, akik ezt az állapotot bontakoztatják ki – idővel egyre többen. Hosszabb ideig éltek és egy lerakódó jellegű anyag, – ami szó szerint elhomályosítja az agyatokon belüli emlékezeteteket – általánossá válik. Ez az agyatok bizonyos részein csüng, kérgesíti és korlátozza azt. Bebörtönzi azon emberi képességet, hogy emlékezzen és, hogy végül egyáltalán feldolgozza az információt. Az eredmény halál, lassú halál. Ezt a környezetetek okozza – egy olyan tény, ami végül fel lesz fedezve. A hosszú életű őseiteknek nem volt ez a betegségük.

A fizikával fogják meggyógyítani. A tudományotok elkezdett rájönni arra, hogy a lerakódó anyagnak olyan rezonanciája van, ami megengedi, hogy hang által meggyengüljön. A magas frekvenciájú hang – egy bizonyos frekvenciára és amplitudóra hangolva – meg fogja gyengíteni, fel fogja oldani és le fogja szakítani a tokokat. Még sok kutatás vár rátok, de ez egy diadalittas pillanat – felismerni azt, hogy a fizika egymagában a kémia nélkül, meg tudja változtatni a biológiai szerkezetet. Ennek nincs semmilyen mellékhatása. Ez érkezik, érkezőben van.

Vannak olyanok, akik a friss köldökzsinór őssejtekkel dolgoznak és a tiszta fizikát használják fel ahhoz, hogy a testben egy adott célhoz irányítsák az őssejteket annak érekében, hogy megjavítsák az összeomló rendszereket. Kedveseim, az egészség és a gyógyítás jövője nem a jobb kémián keresztül érkezik meg, az orvoslás mégis a jobb pirulákra vár! Összekötöttétek már a pontokat és felismertétek azt, hogy minden biológia a fizikán alapszik? A sejtszerkezeten belül létezik mágnesesség, emelőerő, a tudatosság energiája, elektromosság és még sok minden más. Csupán fizikával „behangolhatjátok” a betegséget és lerombolhatjátok azt! Az együttműködő rezonanciákkal finomra hangolhatjátok a rendszereteket és a jóindulatú, fizikai támogatással meghosszabbíthatjátok az életet. 16 évvel ezelőtt elmondtam ezt nektek, amikor a Megújulás Templomáról beszéltem. Leírtam a szuper-hűtést is, ami szükséges ahhoz, hogy ezt megtegyétek és a szükséges hőmérsékletet is, hogy együttműködjön vele (-55 fok). Ez fizika!

Nos, a jövő nagyszerűbb kémiájába vetett hibás elvárást teljes mértékben a tudás szűrője okozza. Az, amivel rendelkeztek és, amit eddig tudtatok, adja számotokra azt az elvárást, ami szerintetek történni fog. Ez szó szerint gátol benneteket abban, hogy meglássatok néhány olyan lehetőséget, amellyel rendelkezhettek.

Háború – senki sem látja, hogy mi érkezik

Beszéljünk a háborúról. Beszéljünk valami olyanról, amit nagyon kevesen vesznek figyelembe. Amire legközelebb számítotok, az teljesen és totálisan kívül helyezkedik el annak a látómezején, hogy mi is érkezik valójában, mert csakis egyfajta tudással rendelkeztek a háborúval kapcsolatban. A háború a történelem során a nagyobb robbanásokkal, behódolással és gyorsabban tüzelő fegyverekkel együtt fejlődött. Nukleáris, lézer, hang – mind sokkalta hatékonyabb módjai az élet elpusztításának. Ez az, ahogyan a háború fejlődött. Azonban, nem igazán létezett semmi sem, amit háború-ellenes eszközöknek hívnak, igaz?

Átadok most egy meghívást egy felfedezésre és néhányan már követelik is ezt a szakaszt. A többdimenziós mezők megváltoztatják a 3D-s valóságot. Pont. Elmondtam nektek azt, hogy a jövőtökben olyan felfedezések állnak lesben, amelyek segíteni fognak nektek az élet minden területén, és leginkább ama felfedezés alapján, hogy mi miatt teszi az alapvető fizika azt, amit az atomi szinten is tesz. Ha teljesen megértitek a többdimenziós létet, akkor kezelni tudjátok majd a tömeg szabályát és tömeg nélküli tárgyakat teremthettek meg. Még azokkal az eszközökkel is meg tudjátok ezt tenni, amivel most rendelkeztek.

Fizikai lehetőség van bizonyos fajta mezők megteremtésére – jól figyeljetek! – bizonyos fajta, ezidáig láthatatlan többdimenziós mezőkére, amelyek ártalmatlanok a biológiátokra nézve, de megváltoztatnak néhány 3D-s tulajdonságot. Ezek a mezők tervező mezők, el vannak különülve és kifejezetten egyetlen célból tervezték őket. Ebben a mezőben hagyományos robbanásos reakciók nem történhetnek meg. El tudtok képzelni egy épület szobáiban egy ilyen mezőt? Így nem számít, hogy milyen fegyver az, ami tüzel – akár gépfegyver, vagy egy pisztoly – egyszerűen nem fog működni! Mi van akkor, ha megcélozunk vele egy repülőgépet, ami épp egy bombát dob le és az nem robban fel? Ez tiszta fizika. A 3D-s valóság megváltoztatása a többdimenziós tervező mezők által – akár kicsi, akár nagy – érkezőben van. Tudom, hogy nem hiszitek el, de csak várjatok! Ahogy elkezditek felfedezni a többdimenziós fizikát és a képességet, hogy irányítsátok azt, akkor fel fogjátok fedezni azt is, hogy ez a fizika „jóindulatú hozzáállással” rendelkezik. Nem csinálhattok belőle fegyvert olyan könnyedén, mint a 3D-ben. Ez egy teljesen másfajta valóság.

Újra elmondom nektek, hogy amikor megértitek, hogy hogyan jön létre a tömeg az atomi szinten, akkor meg fogjátok tanulni, hogy hogyan is teremtsetek tömeg nélküli tárgyakat. Apropó, ennek más neve van ám. Ti anti-gravitációnak hívjátok, de ilyen dolog nem létezik. Ez csak azon képesség, hogy irányítsátok azt a képletet, ami a gravitációval teremti meg a tömeget. Ugye értitek, hogy ez egyszerű fizika? Jó szándékú felhasználásra nagyon könnyű kezelni a más, számotokra ismeretlen egyéb mezőkön keresztül. Pont úgy, ahogyan megtanultatok egy bizonyos fajta 3D-s fizikát irányítani, ugyanúgy irányíthatjátok a többdimenziósat is. Képzeljétek csak el a bolygót, ahol nem számít, hogy milyen háborús fegyverrel is rendelkeztek, azok már nem működnek! Mit gondoltok erről? Képzeljetek el egy olyan fizikát, ami össze tudja zúzni a biológiai fegyverek molekuláit. Gondoljátok, hogy ez vajon megváltoztatná a világpolitikát? Ez van folyamatban, ez fog megtörténni. Ez ma már a laboratóriumban van. Ti feszegetitek a többdimenziós fizika felfedezését. Képesnek lenni irányítani azt, amiről nem is hiszitek el, hogy irányítható – ez az, amit éppen csináltok. Ez nagyon meg fogja változtatni az emberi fajt!

Ezt addig nem hiszitek el, ameddig a dolgok működéséről szóló tudásotok, teljesen meg nem enged egy ilyen dolgot. Ez hát a szűrőtök.

Egészség

A normális jó egészség az egyszerű fizikához fordul néhány nagyon egyszerű dolog miatt. Az újfajta ételeket az új fizika, nem pedig a kémia növeszti ki. Ezek olyan fizikai ételek leszek (Kryon elnevezése), amik nem genetikailag vagy kémiailag lesznek módosítva, hanem jóindulatúan a fizika által lesznek továbbfejlesztve! Ez egy olyan fajta szuper növekedést okoz, ami olyan módon tudja táplálni a bolygót, amit azelőtt sohasem láttatok. Olyan ételt fog teremteni, ami abszolút mindennel szemben ellenálló lesz – rovarok, baktériumok és betegségek –, mindezt a fizika által. Ki gondolt volna erre? Amire az egészséggel kapcsolatban a jövőben számítotok, az a múlton alapszik. A múlt tudásának nagy szűrője tart távol benneteket attól, hogy a dobozon kívül gondolkodjatok. Nem tudjátok, hogy mit nem tudtok.

Spiritualitás

Végezetül, a spiritualitásról szeretnék beszéni. „New age”-esek, azt szeretném, ha egy pillanatra reálisak lennétek. Egy felemelkedett bolygó felé tartunk. Minden, amit az elmúlt 26 évben mondtam nektek, erről szólt. Az emberi lények elkezdenek spirituálisan fejlődni. A DNS elkezd hatékonyabbá válni és ezt sokan érzik is. A múlt mesterei – akiknek a nevét felismeritek – a példái a DNS 80%-os működésének. Mindegyikük, a tanításaik és utasításaik által ezt próbálta megmutatni nektek. Mindegyikük emberi lény volt – nem pedig angyal. Ennek oka van, így az ember szembesülhet az emberrel és azt mondhatja, hogy: „Nézz rám! Nézd meg, hogy mit tudok csinálni! Te is meg tudod tenni, ha kapcsolatba kerülsz azzal, ami benned van, ami a Teremtő magja.” Amikor megfogadjátok a tanácsaikat, akkor elkezdtek fejlődni, majd elkezditek a bölcsességet és a tudást birtokolni. Ez békét és még sok minden mást meg tud teremteni a Földön.

Hogyan fog egy felemelkedett bolygó kinézni a „new age”-es metafizikus? Van rá ötletetek, ugye? A tudásotokra és arra alapozva, amit elképzeltetek, milyen lenne? Amit ti elképzeltek: először is véget érne a vallás. Mindenki hasonlóan gondolkodna. Mindenki lebegne körös-körül. Lehet még a színeteket is tetszés szerint változtathatnátok! Egy felemelkedett bolygó olyan lenne, ahol csak tudatosságotok lenne, nem lenne szükség testre. Ez az, amit ti gondoltok és én azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, ez a látomás helytelen.

Ez még ennél is nagyobb dolog! Higgyetek nekem, nagyobb ennél! Miféle szabad akaratotok is lenne, ha nem lenne miből választani? Azt gondoljátok, hogy a felemelkedés mindenki számára homogenizálás és spirituális újraprogramozás lesz? Figyeljetek rám! Nem homogenizálhattok egy bolygót a bölcsességen keresztül. Amit a bölcsességen keresztül tesztek, az az, hogy kijöttök egymással. Nem váltok egyformává! Mindig meg lesz a szabad választásotok a bolygón, de minél bölcsebbé válik a bolygó, annál nagyobb lesz a képességetek arra, hogy mindenre bölcs megoldásokat találjatok. Minél nagyobb a bölcsesség, annál nagyobb a képesség arra, hogy felfedezzétek a bent lévő Teremtőt. Ez az az ösvény, amire az emberiség több, mint 90%-a rá fog lépni. Mindig lesznek olyanok, akik nem értenek egyet, de mégis ki fogtok jönni velük. Annak a paradigmája, hogy hogyan is bántok egymással, teljesen meg fog változni – ahogy az emberi természet is.

Bölcsesség lesz jelen, így nem lesz többé háború. Az egymás gyilkolása, az egy fejletlen faj tulajdonsága. Ahogyan felnőttök, bizonyos fajta fizika és találmányok lesznek jelen azért, hogy segítsenek hatálytalanítani a háború lehetőségét. Új gyógyítási technikák lesznek és az emberi faj élettartama 3-4 szerese lesz az eddiginek. Ahogyan fejlődtök, a népszaporulat irányításában is a bölcsesség lesz az irányadó. El fogtok jutni oda, ahol teljesen úgy néztek majd ki, mint most, de sokkal bölcsebbek lesztek és már el fogtok tudni boldogulni egymással.

Vallás? Egyszerűen bölcsebbé válik! Ez azt jelenti, hogy önmagával és másokkal kapcsolatban egyszerűen egy új gondolkodásmódot fog felvenni. Új vezetők lesznek, akik újfajta dolgokat fognak állítani. Azután ezek frissített tanításokká fognak válni, majd az energetikai váltás, a téves történelmi információk helyett, nagyobb mértékben fog a spirituális józan észen alapulni. A nagyszerű új vezetők kapcsolatban lesznek a Teremtővel és egy sokkalta jobb egyházat fognak teremteni a tagjaik számára. Meg fogják érteni, hogy rendben van az, hogy ez minden másfajta vallást is felölel. Maradhattok a dobozotokban, meglehet a hitetek és mégis szerethettek valakit egy másik dobozból. Nem ez a bölcsesség? Ez más, mint amit gondoltatok, nem igaz? Meglesz annak a felismerése, hogy sok-sok módon lehet egyetlen Istent imádni és nem csupán „egyetlen módon”.

A Plejádiaknak olyan bolygójuk volt, ami annyira kifejlődött, hogy jobban tudták irányítani a „valóságukat”. A fizika a tudatosság által irányítható volt. Ez az, amerre ti is tartotok. A mestereitek közül sokan valójában ezt tették, hogy megmutassák nektek. A Plejádiak számára az életerő maga aztán a test nélküli tudatosságra lekorlátozhatóvá vált, és az összegubancolódáson keresztül el tudtak „utazni” egy másik helyre. Ez a hely a Föld volt és még mindig itt vannak!

Ezen kijelentés fizikája azt kívánja meg, hogy megértsétek a következőt: ha ezt megteszitek, akkor nem tudtok visszatérni a fizikai létbe és egy kortalan tudatossági állapotban kell, hogy maradjatok, anyagi test nélkül. Ez egyszerű, egyirányú fizika. Tudom, hogy néhányatok számára rejtvényekben beszélek, de közületek páran pontosan tudják, hogy hová is szeretnék kilyukadni ezzel. Ezek ti is lehettek ám, de csak évmilliók múlva. Ez lassan történik meg, de már megtörtént ezelőtt is. Azon felfedezés fordulópontján vagytok, hogy hogyan is működik ezek közül néhány, de ez nem az eddigi tudásotok alapján fog megtörténni.

A tudás szűrője a legnagyobb korlátozás, amivel – a valódi igazsággal kapcsolatosan – rendelkeztek. Ezt azon öreg lelkek ismerik fel és törlik majd el, akik a régi módszerek dobozán kívül és azon túl gondolkodnak. Ti vagytok azok, akik megváltoztatjátok a bolygót.

A spiritualitás utolsó szűrője nagyon fontos a számotokra. Azt szeretném, ha használnátok a mesterlét tulajdonságait! Azt szeretném, ha megszűnnétek furcsa embereknek látszódni, akik fura dolgokban hisznek! Ehelyett gondolkozzatok úgy, mint a bolygó mesterei, olyan szerető személyek, akikkel együtt akarnak lenni az emberek! Legyetek kiegyensúlyozottak és könyörületesek! Ha valaki odamegy hozzátok, akkor érezzétek elég kényelmesen magatokat ahhoz, hogy megöleljétek őket, meghallgassátok a mondanivalójukat, hogy együtt sírjatok és az örömben pedig együtt nevessetek velük. Ez az, amit a bolygó mesterei is tettek. A mesterek értik az emberi természetet. Öreg lélek vagy. Ott voltál és megtetted. Nincs mentség arra, hogy ezt ne értenétek meg, mivel ez az örökségetek. Ez az, akik vagytok. Kryon vagyok, az emberiség szerelmese.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2015. 07. 18.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon