Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A tudomány elfogadja, hogy a valóságnak számos dimenziója van. Nehéz ezeket elkülöníteni, egymástól elválasztani, nehéz megnevezni őket, nehéz megmondani, mi a különbség köztük, de a tudósok tudnak a dimenziók létezéséről.

Mondtuk Nektek, hogy az Emberiség épp csak elindult, épp csak megkezdett egy olyan utat, mely elvezetheti egy fejlett állapotba, mely úton felismerések várnak rá, és a felismerések egy része arról szól, hogy minden több dimenziójú. Út közben új eszközök tárulnak fel a tudósok számára, és új eszközök kerülnek elő az Emberi Lények számára is. Ez pedig időbe fog telni.

Most szeretnék kicsit visszatekinteni. Szeretnék összekötni pár pontot. Ahogy a pontok összekapcsolódnak, úgy kapcsolódik össze a tudomány, az ezotéria, mindaz, amire egykor csak rácsodálkoztunk.

1993-ban kiadattam a Partneremmel (Lee Carroll) az első beszélgetéseinket. Ha ma beleolvastok, rejtélyesnek tűnnek, akkoriban kissé máshogy ment neki a csatornázás. De az üzenet tisztasága megjelent  „Az utolsó idők” című kis könyvben. Azért kapta ezt a címet a könyv, mert elérkeztetek egy régi paradigma végéhez, mely nagyon sokáig volt érvényben a bolygón. Véget ér egy régi tudatosság, lefut a régi emberiség. A könyvben elmondtam, hogy ennek a bolygónak a mágneses mezejére szükség van az élethez, a háló szükséges a tudatossághoz. Akkoriban ezt kinevették. Nem léteztek erre irányuló tanulmányok, amik összekapcsolták volna a tudatosságot a fizikával, a mágneses hálóval. Ezeket a dolgokat mind félreértették, egyáltalán nem hitték el.

Akik olvasták, azt mondták – Na már megint itt van a tudomány valóságának – vagy annak, aminek tudatában vagyunk – elválasztása az ezoterikus gondolatoktól. Az emberek lerakták a könyvet azzal, hogy ez nevetséges. Ezen a hétvégén hallhattatok tudósokat megszólalni, akik kijelentették, hogy tudományos kísérletek alapján igenis van kapcsolat, egészen mély kapcsolat, a bolygó, a tudatosság, a fizika, minden terület között.

A Földetek Univerzumának Teremtője, a rendelkezésre álló Lelketekkel, tudatosságotokkal miért húzott volna egy vonalat közétek, és minden más közé? Miért ollózott volna szét Benneteket? Semmi értelme, mégis ezt állítja a régi paradigma. A dolgokat darabjaira bontva,  egymástól szétválasztva tanuljátok. Az egyetem kémia szakának épületében lévők nem kommunikálnak a biológia szak épületében lévőkkel, vagy a fizika szak épületében lévőkkel. vagy a pszichológia szak épületében lévőkkel. Ilyen rendszerben szereztek diplomát vagy csak az egyikből, vagy csak a másikból, és sohasem kapcsoljátok magát a rendszert össze egy olyan diplomával, ami mindegyikről szól. Nem kapcsoltok össze mindent, helyette szétválasztotok mindent egymástól.

Mondtam Nektek, hogy a mágneses mező mozdulni fog. Olyan információkat adtam nektek ebben a könyvben, amitől bárki, aki olvasta kerekre nyitotta a szemét. Beszéltem a mágneses rács csoportról, akik 1993-2002-ig voltak jelen. Lényem jelenlétének itt a Földön a Partneremmel az a célja, hogy mozdítsak a mágneses hálón. Egy nemrégiben elhangzott csatornázáson, Izraelben beszéltem néhány dologról, néhány bizonyítékról azzal kapcsolatban, hogy a mágneses mező megmozdult, és gyorsan változik. Ez tudományos információ, ami mérhető. Beszéltem nektek az óceánokban élő emlősökről, melyek mágneses mezőt értelmezve navigálnak, és kivetődtek a partokra, mert az irányvonalak megváltoztak. Elmondtam Nektek, hogy azokon a helyeken, ahol leszállnak a repülőgépeitek, amit kifutónak neveztek, a számozások iránytűvel bemért irányok, és újra kell számozni a kifutókat. Meg is történt.

Bármit mondtam ennek a bolygónak a mágnességét illetően, az megtörtént. Az, hogy miért történt úgy, számotokra nevetségesen hangzott: jön egy Mágneses Mester a csapatával, és segít átkalibrálni (elmozdítani) a bolygó mágneses mintázatát. Megvizsgálhattátok az iránytűitekkel. Ez a kalibrálás felkészítés volt valamire, hogy egy olyan új tudatosság fejlődhessen ki, amilyen itt még sohasem volt. Ennek már mondania kellene Nektek valamit arról, hogy milyen kapcsolatban áll a tudatosság és a fizika. Meg kellett változtatni a mágneses rácsot, mert elérkeztetek ahhoz, hogy átlépjetek egy mérföldkövet. Mi mind tudtunk erről. Ez nem feltételezés volt, láttuk, ahogy megtörténik, egészen korán, jóval 1987 előtt, amikor ünnepeltetek. Mi tudtuk, hogy folyamatban van, így a hálót átkalibráltuk.

Vannak, akik még mindig nem értik, hogy ennek mi köze van spirituális, ezoterikus dolgokhoz, és Istenhez. Ha figyeltetek a mai üzenetekre, akár tudományos, akár csatornázás útján érkeztek, a dolgok kezdenek elmozdulni valami felé, amit úgy hívok, hogy egyesített megértés, amiben kapcsolódtok. Erről szeretnék beszélni röviden.

Öt évvel ezelőtt kezdtem beszélni Nektek a Mezőről. Úgy neveztem el, hogy tulajdonsággal rendelkező fizika. Elmondtam Nektek, hogy egyes dolgok kezdenek egyesülni egymással, mely során az egyik hatással lesz a másikra. Elmondtam, hogy látni fogtok párhuzamos történéseket, és ma, a színpadon tudósok lépnek fel, tanítók tartanak előadásokat a Mezőről. Kezdték meglátni az egyesülést, a fizikát, mely harmóniára, koherenciára törekszik, és láthatjátok, milyen hatással vannak ezek egymásra. Ez a mai nap tanítása.

Hadd húzzak hát néhány párhuzamot, és hadd meséljek el egy-két történetet! Kezdjük ezzel:

13 hónappal azelőtt, hogy megtörtént, csatornáztam valamit, amiről tudtam, hogy közzé fogják tenni, felveszik. Azt mondtam, hogy nemsokára új pápa lesz. 13 hónappal később a Föld kapott egy új pápát. Kryon nem azért van itt, hogy jóslatokat mondjon, hogy elárulja a jövőt, ugyanis szabad választásotok van. Így az első kérdés, amit feltesztek az az, hogy ha szabad választásotok van, hogyan adhat Kryon bármi jóslatot, ha a döntés a ti kezetekben van? A válasz pedig az, hogy benne volt a Mezőben. Már ismert információ volt, belekerült a mintázatba, így megtörtént. Egy ok miatt mondtam el: ez előfutára mindannak, amire képesek vagytok. Szó volt erről ma többszörösen, hogy a múlt, a jelen és a jövő lineáris, 4 dimenziós felfogás, ti pedig kezdtek apránként multidimenzionálisak lenni, és ez kezdi megváltoztatni az időértelmezést. Főleg azt az értelmezést, mely szerint az idő haladása változtatja meg az életeteket. Szó volt erről a színpadon a mai napon is. Hadd kanyarodjak vissza ehhez a jóslathoz! 13 hónappal azután, hogy megkaptam ezt az információt, és átadtam Nektek, új pápát kaptatok.

Mit gondoltatok akkor, amikor átadtam Nektek a jóslatot? Lineárisan gondolkodva azt gondoltátok: ha Kryonnak igaza van, meg fog halni a pápa. Ehelyett olyasmi történt, amit Jolly Joker lapnak hívok. A történelem során először a pápa lemondott, és új pápa vette át a helyét. Beszéljünk arról, amelyik átvette a pápai posztot! Felfedek most számotokra valamit, amit elmondtam Olaszországban is, de kértem, ne vegyék fel, mert olyasmiket is mondtam, amik nem voltak odavalóak abban a pillanatban. Az új pápa a Ferenc nevet adta magának. Kedveseim, az új pápa Assisi Szt. Ferenc reinkarnációja, és elmondom, miben hasonlóak, mi történt.

Ha valaki tanulmányozza Assisi Szt. Ferenc történetét, találkozni fog olyasmikkel amiknek van értelme, és olyanokkal, amiknek nincs. Elmondom Nektek, hogy Assisi Szt. Ferenc megzsarolta a pápát. Ferenc nagyon népszerű volt, mert képes volt integrálódni, mert szerette Istent, mert képes volt meglátni azt, amit mások nem, nagyon-nagyon sikeres volt, és vonzotta magához a többi embert. A papok otthagyták az Egyházat, hogy Ferenccel tarthassanak, és franciskánusok (ferencesek) lettek. A pápa behívatta Ferencet, hogy leállítsa. Ferenc azonban azt mondta a pápának: nem szabad többet pénzt szedned azért, hogy a bűnök megbocsátást nyerjenek. Helytelen ilyesmit tenni, nem szül integritást. A pápa erre azt felelte Ferencnek: ha lenyugszol, azt hirdeted, hogy engem követsz,  és nem hagyod, hogy az emberek összegyűljenek, megteszem ezt neked. Ferenc (jó értelemben véve) megzsarolta a pápát. Megváltoztatta az egész Egyházat. Még egy kép is van arról, ahogy aláírják a megállapodást a pápával egy városkában, amit úgy hívnak, hogy Assisi. És Ferenc régi Jolly Joker lapja visszatért. Még mindig rendelkezik az integritás képességével, és meg fogja változtatni az Egyházat úgy, ahogy már elmondtam akkor, amikor elárultam Nektek, hogy új pápátok lesz.

Itt megállunk egy pillanatra. Ez jóslat, vagy valami más? Elmondom Nektek, hogy van még valami. Ez mindig is benne volt a Mezőben. Minden benne van a Mezőben. A különbség Kedveseim a régi és az új energia között az, hogy a Mező kezd még jobban egyesíteni, mint bármikor tette. A Mező a ragasztó, ami kezdi összehozni az összes mezőt, mindenféle mezőt, és az, amelyikre nem számítotok, hogy egyesül mindegyik mezővel az a tudatosság! A tudatosság is játékossá vált mostanra a Föld fizikájában. Mi hát akkor az, ami egyesül? Inkább azt kérdezzük meg, mi az, ami nem egyesül? Minden kapcsolatba ér mindennel. Mindig is kapcsolódtak, de most, ebben az új energiában, az átkalibrált mágneses hálóval, a megváltozott tudatossággal, láthatjátok, ahogy sebesen szárnyalnak, együtt.

Van, akiknek nem tetszik, hogy a tudósok olyasmi után kutatnak, ami bebizonyít olyan dolgokat, amik nagyon elképesztőek voltak még pár évvel ezelőtt. Most pedig megtörténik. Megtörténik! Időtlenség, ami érezhető.

Hadd fessek le egy képet! Van valami esemény, amire szeretnétek elmenni. Valami nagy esemény ez. Lehet, hogy egy nagy színházban kerül megrendezésre, lehet hogy csodás zenei esemény, és elkéstek. Odaértek a színházhoz, de azt látjátok, hogy a nagy parkoló tele van. Nincs egy ember sem a parkolóban, mindenki a színházban van. Elkezdődött a műsor, amit szerettetek volna megnézni. Ti meg ott ücsörögtök a parkolónál, ami tele van. Mihez kezdtek? Kezdtek körözni az autóval, majd kezditek használni az intuíciótokat. Az intuíciótok azt súgja: fordulj balra! Tőled 100 yardnyira van egy ember, akinek épp lejárt a munkaideje, aki az épületben dolgozik, és épp az autójához sétál. Olyan parkoló hely felé haladsz így, mely meg fog üresedni. Az intuíció azt súgja, fordulj jobbra, menj végig ezen a sávon, tőled 40 yardnyira van valaki, aki épp sétál az autójához, közben a te autód intuitívan, a te vezetéseddel olyan irányba halad, ahol még nincs megüresedett hely.  Egymástól 20 yardnyira kezded csak el meglátni a folyamatot, egy lélek sétálgat a parkolóban, megfordul, és beül az autóba, amelyik felé a te autód tart. Kiáll a parkolóhelyről, az megüresedik, te pedig behajthatsz oda.

Elemezzük mi történt? Egy olyan üres hely felé kezdtetek el haladni, ami még nem is létezett. Van, aki parkoló angyalban hisz, hogy az segített. Pedig nem. Ez a Mező. Ahogy megtanultatok bízni valamiben, ami sokaknak evidens, nem tapasztaljátok meg az előrelátást, mint a Mező egységét. Ki tudott arról a parkolóhelyről? A válasz: egy személy, aki kapcsolatban volt a Mezővel, ugyanúgy, ahogy Ti is kapcsolódtatok. Így rákapcsolódtatok arra, amit úgy fogok nevezni, hogy annak lehetősége, hogy megürül az a parkolóhely, amint az a személy elindult az autója felé. Értitek hogyan működik? Ha minden kapcsolódik, az azt jelenti, hogy a jövőre szinte ugyanúgy tekinthetünk, mint a MOST-ra, a jövő úgy tapasztalható meg a testetekben, mint a MOST, olyan erősen, hogy megérezhetitek, és irányába fordulhattok, mintha máris valós lenne, és létezne. Értitek?

Evezzünk még gyakorlatiasabb vizekre! Ma, a színpadon, tudományos előadásokat láttatok. Arról szólt a kísérlet, hogy hogyan reagál bizonyos képekre a szívverés, és az emberi lény többi fiziológiai része, és szondákkal mérték az eredményeket. A képek akár szörnyűek, akár szeretetteljesek voltak, a reakciókat igyekeztek bemérni. Így láthattátok, hogy az emberi lény valahogy képes reagálni már azelőtt, hogy a képet megmutatják. Ez hogy lehetséges? Hogy ez még összetettebb, és még meghökkentőbb legyen, aki a képeket felmutatta, nem tudatossággal rendelkező lény volt, hanem egy számítógép program, ami véletlenszerűen dobálta a képeket. Vagyis nem volt jelen olyan emberi lény, aki tudhatta melyik kép fog következni, akiről levehető lett volna az információ a Mezőben. Hadd mutassak be Nektek valamit, amire nem igen számítotok!

Az előadó nagyon figyelmes, nagyon sajátságos, nagyon korrekt, nem vont le következtetéseket. Annyit mondott, hogy érdekes volt. Érdekes volt? Persze! Hadd áruljam el, mi történt. Beszéltem Nektek a Mezőről. Mi mivel van kapcsolatban? A válasz: minden kapcsolatban van mindennel. A számítógép Tőletek különálló, önmagában elszigetelt egység a külső térben? Nem. Ott van mellettetek. Van köztetek, aki egyszerűen összetöri a számítógépét, mikor mérges. Kezditek kapiskálni? A Mező része. A programozás a Mezőben történt, az elektronok a Mezőben vannak, a mozgató, és logikai chipek is a Mezőben vannak, Ti pedig fogtátok, és ők is fogták a kísérlet közben, hogy mi lesz a következő képen, mert a Mezőben volt.

Mennyien szoktatok beszélgetni az autótokkal, és értek el vele eredményeket? Bírd ki, kérlek bírd ki! Csak még egy kicsit! – mondogatjátok neki. Tudom, hogy elromlott Benned valami, de tarts ki még egy kicsit! Minden rendben lesz! Gumik, bírjátok ki! Azoknak mondom, akik nagyon jól tudják, miről beszélek. Nyilvánvalóan élettelen tárgyak ugyanúgy benne vannak a Mezőben. Gaia is benne van a Mezőben, és a fák is, az állatok is, minden létező benne van a Mezőben megadván Nektek, kedves Emberi Lények, kik fejlődésben vagytok, a lehetőséget, hogy kezdjétek gyakorolni a ráhangolódást, hogy legyen elképzelésetek arról, hogy mire számítsatok az életben, mi vár rátok az életben, hogy felkészülhessetek, hogy kitérhessetek a golyó elől, mondhatjuk így is. Kitérhessetek a betegségek elől, elkerülhessétek a konfrontációt, ha nem helyénvaló.

Kezdtek képessé válni az élet irányítására, úgy, ahogy soha sem gondoltátok volna, kivéve persze, ha úgy döntötök, hogy a 4 dimenziós dobozban maradtok. Ez a szabad választás! Ez jellemzi a szabad akaratot, és nem annak eldöntése, mit reggeliztek holnap reggel. Azt döntsétek el, hogy benne maradtok a dobozban, vagy hagyjátok, hogy ilyesmi kezdjen begyűrűzni a hitrendszeretekbe, a tudatosságotokba, és azt mondjátok: hűha! ENNEK van értelme! S többé nem tartotok ezoterikus, elmebajos, flúgos csatornázó személynek, és csatlakozhatok a tudósokhoz, akik bebizonyítják mindazt, amit 20 évvel ezelőtt csatornáztam. Idáig jutottunk el mára. Idáig jutottatok el Ti mára! És ez még nem minden, de mostanra ennyi elég.

Mit kezdtek ezekkel az információkkal? Megfelelőnek tartjátok, kedves töprengők? Amikor meditáltok, kapcsolódtok a Mezőhöz, beszéltek a Földhöz, és a Benneteket körbevevő tárgyakhoz, és kezditek megérteni mindennek összeragasztóját, amitől tényleg tud működni ez az egész, ami a szeretet. A szeretet és az együttérzés a legerősebb erő, nem csak a Földön, hanem az egész Univerzumban. Egy nap, elhozzák Hozzátok mélységeiben.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2017. 06. 03.