Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Ez a közvetítés nem lesz hosszú, viszont újfajta módon fogok átadni nektek bizonyos információkat. A „mesterlét figyelmeztetéseinek” fogom hívni. Emlékeztetni szeretnélek benneteket arra, hogy mit is jelent az új tudatosság. Ez egy kifinomult, elegáns folyamat, amely az emberi gondolkodást egy magasabb szintre emeli fel. Létrehozván egy olyan emberiséget, amely mindenkivel törődik, nem csupán saját csoportjainak tagjaival. Egy olyan emberiséget, amely meglátja Istent másokban. Egy olyan emberiséget, amely többé nem elkülönül, hanem egyesül. Egy olyan emberiséget, amely az örömöt, nem pedig a szenvedést tekinti a legfőbb Isteni alapértéknek.

Ez az, amit látunk. Volt már rá példa, hiszen végignéztük ezt más bolygókon. Ez a bolygó egy olyan változáson megy át, amit korábban már megfigyelhettünk – nem rejtély a számunkra. Az Akashátokban rejtett dolgokat hordoztok. Egyesek közületek még más csillagképekből származó Akashát is hordoznak. Szóval korábban ezt már megtettétek. Néhányatok úgy fogja megélni ezt, mint a felébredés, nem pedig mint a zavar vagy a frusztráció idejét. Felébredés. Ráébredés olyan energiákra, amikre tulajdonképpen számítottatok. De azért még sincs minden a helyén, ugye? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy soha nem is lesz? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy sodródnotok kell majd az árral? Fel vagytok erre szerelkezve, öreg lelkek. Ez a mesterségetek. A bennetek lévő tudatosságnak van egy teljes olyan része, ami most kezd el megnyílni. Egy olyan részetek, amely a túlélő tudatossági üzemmódban soha nem volt elérhető. Egyfajta enyhülés kezdődött meg, elsősorban az öreg lelkek szívében és elméjében. Nehezebben lobbantok haragra, és egyre toleránsabbak lesztek. Több is van még ennél. Le kell fektetnünk néhány tényt annak érdekében, hogy bizonyos figyelmeztetéseket átadjunk nektek, és hogy pár dologra emlékeztessünk benneteket. Ez nem nagyapáitok, de még csak nem is a tavalyi év ezotériája.

Egy héttel ezelőtt beszéltem egy csoportnak egy másik országban arról, hogy itt volt az ideje felfedni a titkokat. Nem lehetnek többé misztériumiskolák. Már maga a „misztériumiskola” elnevezés is azt mutatja, hogy léteznek őrizendő titkok, holott nincsenek. A legmélyebben elrejtett titkok a kinyilatkoztatások – Isten bennetek megnyilvánuló kinyilatkoztatásai. Ez az erő, ami most elérhető azon öreg lelkek számára, akik erre az időre vártak. Elmondtuk nekik, hogy fedjék fel a titkaikat. Tegyék meg mindezt a Földön – egy olyan helyen, ahol sok társadalom eleve úgy szerveződött, hogy mindörökre megőrizzék a titkokat. Elmondtam nekik, hogy átlépték azt az időküszöböt, ami után mindenkinek át kellene adni a legmélyebb ezoterikus titkokat és, hogy oszlassák fel azon szervezeteket, amelyek a múltban ezen titkok őrzéséhez szükségesek voltak, hiszen mostantól egy sincs már. A bolygó készen áll. Nem lesztek üldöztetve amiatt, hogy rendelkeztek Isten titkával. A bolygó tudatossága az öreg lélekre vár, hogy felszabadítsa azokat. A folyamatban elkezditek megtanulni a mesterlét nézőpontjait. A Földön járó mesterek a példáitok. Be szeretnék mutatni újra egy kifejezést: „spirituális logika” – olyan spirituális dolgok, amiknek értelme van. Nem támaszkodhattok a hagyományra, mert sok betanult tradíció a félelemben gyökerezik. Hadd magyarázzam meg! Vannak bizonyos tulajdonságok, amiket fel fogok sorolni nektek. Korábban már átadtam őket, de lehet, hogy nem ebben a sorrendben és nem így. Ez aktuális információ. Rajtatok kívül sokan hallgatják még ezt az üzenetet. Látom őket, ahogy most hallgatnak, holott ez nem a ti jelen időtökben történik. Most hozzájuk beszélek, hiszen ezt nekik is hallaniuk kell.

Az a tanítás, amit a társam „Hazatérésnek” nevezett, egy olyan könyv, amit sok évvel ezelőtt közvetítettünk. A történetben lévő egyik angyal a szeretet 4 tulajdonságát tanítja meg. Ezek a mesterlét alappillérei, itt kellene elkezdenetek. Nem fogom mind a négyet felsorolni. Könnyű rájuk találni, de mielőtt a keresésükre indulnátok, meg kell vizsgálnotok őket, mivel ezek magyarázzák meg a mesterlét lényegét, és mutatják meg nektek a mesterlét tudatosságát. Az egyik közülük ez: a szeretet csendes. Egy másik: a szeretet nem felfuvalkodott. A mesterek nem hivalkodtak azzal, hogy ők mesterek. Tehát az első figyelmeztetés az, hogy maradjatok távol azoktól, akik büszkék a mesterlétükre! Ők nem mesterek. Használjátok a józan eszeteket és a spirituális logikát. Szerintetek logikus az, hogy egy emberi lény a háztetőkről kürtöli világgá, hogy milyen jó és mekkora mester is ő? Ez egy ellentmondás, aminek nincs értelme – ellent mond a mesterlét intuíciójának. Ezt mindig tartsátok szem előtt! Egyetlen tanítómester sem fogja egóját, avagy önelégültségét mutogatni nektek és a világnak. A mesterek tudják azt, hogy a tanulás folyamata örök és, hogy létezik egyfajta csendesség. Ha jelen is van valamennyi ego, avagy büszkeség, akkor ők ezt Isten dicsőségére ajánlják fel. Egy mester nem fog szenvedni – Isten terve nem ez. Ha a Földön járó mesterek szenvedtek is, akkor az olyasvalami miatt volt, amit az emberek tettek, nem pedig amit Isten. A mesterlét tanítása az, hogy ne szenvedjetek. Óvakodjatok azoktól, akik a szenvedést tanítják nektek – ők nem mesterek! A szenvedés egy emberi, nem pedig egy Isteni tulajdonság.

Szülnétek olyan céllal gyermekeket, hogy aztán kijelöljétek számukra a szenvedés életútját? Nem, ezt sohasem tennétek. Most nagyítsátok fel ezt milliószorosára! Kérne titeket a bennetek lakozó Isten arra, hogy szenvedjetek? Ez egy ember alkotta feltevés, nem pedig Istentől származó. Vannak olyanok, akik azt mondják: „Igen, de azt érzem, hogy szenvedek.” Azt szeretném, ha megértenétek ezt: vessétek el az emberi dolgokat, és fordítsátok figyelmeteket a Teremtő felé! Ahol nincs más, csak öröm, szeretet, elismerés, szépség, segítség és gyógyulás. Nincs szenvedés! Nem jó irányba tekintgettek kedveseim. Valakinek itt ezt most hallania kell. Tudom, hogy kik vannak itt. Itt az ideje véget vetni a szívfájdalomnak. Nincs olyan mester, aki járt a bolygón és azt mondta nektek, hogy legyetek egész életetekben szomorúak. Ennek pont az ellentéte az igaz. Fordítsátok el a figyelmeteket az emberi dolgokról! Használjátok a spirituális logikát és hozzátok magatokat egyensúlyba!

Itt egy másik alapszabály: óvakodjatok azoktól a megvilágosodóktól, akik versengenek egymással! Istennél nincs versengés. Amikor az egyik megvilágosodó – öreg lélek – meglátja a másikat, akiben szintén Isten lakozik, akkor felörvend. Családtagot lát és ez csodálatos! A versengés az ego játéka – ember alkotta dolog, hagyomány, egy szokás. A mesterek sohasem versengtek. Amikor körbejártok a bolygón, akkor versengtek vajon azért, hogy lélegezhessetek? Elzárta előletek pár ember a levegőt, csak azért, hogy bosszanthassanak benneteket? Amikor kisétáltok a szabadba és a napfény melegen rátok vetül, akkor vajon a fénysugarak vetélkednek-e egymással? Nem teszik, mert Isten fizikáját képviselve mindenkire egyenlően rávetülnek. Istennél nincs versengés. Remélem, hogy megértitek ezeket az alapigazságokat. A régi energiában volt versengés. Az egyik megvilágosodó versengett a másikkal. Létezett a szenvedés tanítása. Létezett az ego. Szemléljétek ezeket a dolgokat a spirituális logikátok szerint! Különböztessétek meg őket Isten szemével!

Itt jön egy másik. A hallgatóim között vannak néhányan, akik így szólnak: „Nos, ezt mondanod sem kell, Kryon!” De kell! Óvakodjatok azoktól, akik pénzt kérnének tőletek azért, hogy titkokat fedjenek fel! A titkok ingyenesek. A titkok ingyenesek! Hiszen oly sok módon elérhetőek. Egyetlen ember sem tudja magának elzárni őket. Azt szeretném, ha tisztában lennétek ezzel. Nem az emberi lényetek az, akivel a mesterlét titkai rezonálnak. Ezek a Felsőbb-Éntek átjárójától, a tudatosságotokig vezető gyönyörű szőnyegen vannak szépen felsorakoztatva. Ott várnak rátok, készen arra, hogy felvegyétek és használjátok őket egy csodálatos, új, szabad energiában, ami az öreg lélek számára lett kialakítva.

Itt következik egy másik. Ezek magától értetődő dolgok azok számára, akik rendelkeznek a belátás képességével, másoknak viszont hallaniuk kell. Sokan tiltakozni fognak ellene, mivel nem értik az új energiát és az emberi tudatosság előre mozdulását. Óvakodjatok bárki olyantól, aki arra tanít benneteket, hogy az övé az egyetlen út! Nincs olyan, hogy „egyetlen út”! Tudatában vagytok ennek? Mindenki, aki rátalál Isten szeretetére az jó úton jár. Nem számít, hogy mit viselnek, hogy milyen épületben vannak, hogy térdelnek-e, avagy állnak, vagy, hogy egy imaszőnyegen ülnek-e. Isten tökéletes családként látja őket, és a maguk módján ébredtek rá a Teremtő energiájára. Nincs rossz mód Isten szeretni! Tudjátok ezt? Érzitek? Rá tudtok tekinteni bármelyik emberre és meglátni a benne lakó Istent? Lehet, hogy ez önmagában egy titok, vagy ellentmondásban van a régi energiával. Egy olyan régi energiával, amely látásmódjuk vagy viseletük miatt különválasztja az embereket egymástól. A régi energia félelmeitekre alapozva osztott meg benneteket, láncolt a szokásaitokhoz és a hagyományaitokhoz. Ez foglalja hát össze azt, amit Istenről gondoltok. Óvakodjatok bárkitől, aki azt mondja nektek, hogy az övé az egyetlen út! Tudjátok, hogy hány út létezik? Kicsivel több, mint 7 milliárdnyi. Azt hiszem, értitek, hogy miről is beszélek. Mindannyiótok személyes kapcsolatban áll Istennel. Megvan a képességetek arra, hogy a saját módotokon találjátok meg. Tudtátok azt, hogy a sejtjeitekben megtalálhatjátok Isten tökéletességét, és hogy létezésetek középpontjában érezhetitek azt? Ez tökéletesen ki van alakítva! Nincsenek követni való utasítások. Hogyan is tudnánk adni nektek egy listát, amikor mindannyian különbözőek vagytok – hacsak nem 7 milliárd listát adnánk. Értitek?

Itt van egy újabb. Óvakodjatok bárki olyantól, aki úgy tanít benneteket, hogy ő maga fél – bárkitől, aki félelemben tanít titeket. A félelem egy sötét energia, ami megfoszt benneteket a spirituális logikátoktól. Elnyeli a fényt, és nehéz megszabadulni tőle. A fény mindig győzedelmeskedni fog a sötétség felett, hacsak meg nem adjátok magatokat neki. Megadni magatokat a sötétségnek, az erőtök feladását jelenti. Amint félelmet hirdetve tanítotok, azt fogjátok látni, hogy könnyedén gyűjtötök követőket. A félelemben van valami vonzó. Azok számára vonzó, akik vonzódnak hozzá – leginkább az alacsony tudatosságúakra jellemző, de nem feltétlenül. Vannak olyan csalók, akik mesternek mondják magukat, majd olyan üzeneteket adnak át nektek, amelyekbe rejtetten félelmet kódoltak. Isten sohasem fog félelem-teljes üzeneteket küldeni nektek! Soha, de soha! Minden angyal, aki valaha ezen a bolygón járt – gondoljatok bármit is arról, hogy mi egy angyal – ugyanazt az egész emberiségnek szóló üzenetet adta át, amit aztán sokféle nyelven le is írtatok: „Ne féljetek!” Ez egy hasonlat.

Ahhoz, hogy egy angyali üzenet átjuthasson hozzátok, ki kell iktassátok a félelmet az életetekből. A félelem ki fog rabolni benneteket, megfoszt titeket még a logikátoktól is. Óvatosan viszonyuljatok mindenkihez, aki bármilyen félelem-teljes dolgot tanít nektek! Azt szeretném, ha egy pillanat erejéig átgondolnátok valamit. Mi lenne, ha most kinyithatnátok egy ajtót, és megpillantanátok a legragyogóbb fényt, amit valaha láttatok? Talán át is áradna az ajtó azon oldalára, ahol álltok. Felismernétek, hogy ez egy átjáró a Teremtő Forráshoz. Lehet, hogy még egy kéz is kinyúlna felétek. Ismerne benneteket, tudná a neveteket. Felismernétek benne valamit, ami ti magatok vagytok. Ez a bennetek élő mester, aki valamit mondani készül: „Nem kell félned Isten szeretetétől! Fogd meg a kezem. Az igazságot mondom most neked.” Ha egyáltalán semmit sem láttok még ebből, akkor tartsátok szem előtt azt, hogy nincsenek feltételek. Nem kell szenvednetek vagy lépcsőket másznotok! Nem kell senkinek sem fizetnetek, hiszen csinálhatjátok egyedül is! Bármit is jelent számotokra az, hogy „egyedül”, sohasem vagytok egyedül – mi mindig ott vagyunk. Azt hiszitek, képesek lennénk magatokra hagyni benneteket? Azokat a tökéletes teremtményeket, aki vagytok? Egész életetekben mellettetek állunk – és ti szabad választással rendelkeztek.

A következővel zárnék: azt szeretném mondani nektek, hogy a világ szerkezete meg fog változni, hiszen a „világ” szó jelenleg a szétválasztódást, a hierarchiát és a rendszerek halmazát jelenti. Különösképpen a spirituális dolgokban volt szükség struktúrákra a régi energiában. Azért kellettek, hogy átlássátok mindazt, amely elkezdett megváltozni. Eljön majd idő, amikor a szerkezet eltűnik. Furcsának tűnik, de rendelkezhettek hitrendszerrel nélküle is.

Szeretném, ha végiggondolnátok valamit. A Földön mindenfelé élnek magatok fajta öreg lelkek, akik annak sokféle nyelvén beszélnek. A lényegi információ mindannyiótok számára ugyanaz, hiszen ez intuitív. Látják a bennük élő Istent, és érzik a korszakváltást. Gondolataik a tietekkel azonosak, és ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, mint ti. Egyre tudatosabbá válnak, de nem áll rendelkezésükre egy központilag kiadott könyv, nincs egy szervezet, amihez csatlakozhatnának, és nincsenek elsajátítandó tanítások sem. Még csak egymásról sem tudnak, mégis ugyanolyan gondolataik vannak a bennük élő Istenről, mint nektek. Van ennek struktúrája? Csupán a szeretet fizikája. Százezrek vannak, akikkel most megtölthetnénk ezt a termet, és ugyanolyan természetesen fogadnák ezen üzenetet, mint ti. Nincs itt szerkezet, csak tökéletes isteni fizika. Ezáltal azt az intuitív tanítást kapjátok meg, miszerint a Teremtő végtelenül szeret benneteket, és itt az ideje, hogy megszabaduljatok a titkaitoktól, és megtanuljátok a mesterlétet. Mindezt szerkezet nélkül, ha úgy akarjátok. Időbe fog telni, amíg a struktúrák végleg eltűnnek, de ebbe az irányba haladunk. El akartam mondani nektek, mivel itt közületek néhányan érezték ezt, és nekik bizonyosságra volt szükségük. Így hát ez annak a visszaigazolásává válik, amit már tudtok. Lehetne ennél csodálatosabb? Az emberi lény előtti horizonton minden lehetőség ott tündököl.

Gyógyítók, hallgassatok ide! Mindig szükség lesz rátok. Mindig. A gyógyítók és az írók különleges képességekkel rendelkeznek. Ezek azok a szerszámok, amikre egy öreg léleknek a jövőben szüksége lesz. Nem szerkezetet vagy szervezetet jelentenek. Mindegyik egy új-energiás szerszám. Ez az, amit ma el akartunk mondani. Gondoljátok át ezeket a dolgokat, hiszen ezek mind részesei az új energiának.

A következővel szeretnék zárni: amikor a hangomra figyeltek és hallgatjátok az üzeneteket, akkor érzitek azt, amit mi? Tanárnak éreztek engem? Valóban? Vagy inkább a legjobb barátotoknak? Bennem is az van, ami bennetek: a Teremtő Forrás egy darabkája, amely mindennél csodálatosabb. Nem a tanárotok, hanem a testvéretek vagyok! Örök időktől fogva kéz a kézben jártuk ezt az Univerzumot. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy megismerjetek annak, aki valójában vagyok. Pontosan olyan vagyok, mint ti, kivéve azt, hogy ti emberek vagytok, én pedig nem – és ez csodálattal tölt el irántatok! Ti vagytok azok, akik elvégzik a munkát, én pedig csak figyelek. Ezért vagyok a szerelmesetek. Látom, hogy min mentek keresztül. Látom a fényt, amit ti nem. A célom az, hogy másképpen távozzatok majd, mint ahogyan jöttetek, és hogy lássátok azt a fényt, amely utatokon osztályrészetek – ha akarjátok.

Vannak olyanok, akik most visszazárkóznak majd a buborékaikba, és úgy távoznak innen, ahogyan jöttek. Egy csöppnyi ítélkezés sincs abban, hogy ezt mondom. Éljétek meg az életet úgy, ahogyan nektek kényelmes. Ez nem valami olyasmi, amit meg kell tanuljatok egy bizonyos módon csinálni. Isten szeretete türelmes, és tudja, hogy kik vagytok. Türelmes, és tudja, kik vagytok... de ti vajon tudjátok-e?

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2014. 09. 20.