Mi új, és mi nem az!

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Néhányatok feltette a kérdést, hogy mi az, ami új a bolygón ebben a pillanatban. Amikor üzenetet közvetítünk felétek, gyakran használjuk az új energia, Új Kor, új tudatosság, új realitás (valóság) kifejezéseket. Emiatt többen úgy gondolják, hogy az „új” egy olyan fogalom, amit minden létezőre ráhúzunk, tehát ami tegnap volt, az régi, ami pedig ma van, ennek következtében új. Nem így van. Természetesen ez sokkal bonyolultabb és összetettebb.

Kilenc fogalom definiálásával pontról-pontra elmagyarázzuk, mi új és mi nem az. Talán itt az ideje, hogy pontosítsunk és közelebbről is szemügyre vegyünk néhány dolgot azok közül, amiket az elmúlt évek számos Kryon közvetítése során említettünk. Hadd foglaljuk össze őket egy üzenetben, hogy jobban megérthessétek a jelenleg titeket körülvevő energiát, az energiát, ami pontosan oly módon kezd megszilárdulni, ahogy ezt 10 évvel ezelőtt leírtuk nektek.

1. Isten

Kezdjük mind közül a legnagyobbal, Isten fogalmával. Néhányan tanulmányoztátok a régi idők szent írásait – az emberiség legrégibb ismert írásos emlékeit – azokat az írásokat, amelyek a spirituális történelem őrzői. Talán tanulmányoztátok a régmúlt civilizációkat és hogy hogyan ábrázolták Istent ezekben a történetekben. Isten tetteit azonban az ott jelenlevők beszámolóján keresztül ismeritek, úgy, ahogy ők látták, ilyen módon működik a történelem.

Az írások alapján néhányan különböző neveket adtak Istennek és kategorizálták. Így néhányan azt állítják, hogy létezett egy régi Isten, akinek a „Törvény Istene” nevet adták. Sokan azt mondják: „Ez egy nagyon szigorú Isten volt. Nézzétek csak, mit tett Isten az emberiséggel akkoriban, ha az nem a kedve szerint cselekedett. Nagyon kemény büntetést rótt ki rájuk.”

Majd így folytatják: „Hát, én nem igazán ismerem fel ezt az Istent. Nem tartozom hozzá.” Mások pedig így gondolják: „Volt egy másik rendszer is, a szeretet rendszere – ezen belül megtapasztalhattuk Isten szeretetét. Láttuk a gyógyulásokat – láttuk az együttérzést. Ez már sokkal szimpatikusabb. Ezt az Istent szeretem! Ez az az Isten, akihez kötődöm!” Néhányan felfedeztetek egy újabb Istent – aki mindig veletek van és aki a ti arcotokat viseli. És talán azt mondjátok: „Ez az az Isten, akire igényt tartok és nem a másik kettő.”

Ebből következtetve, sokan úgy érzitek, hogy Isten megváltozott az elmúlt évezred során. A válaszunk a következő: mindegy, hogy határozod meg Istent – jelentsen számodra bármit – ha úgy gondolod, hogy Isten az a közösség, aki Te vagy – ha úgy gondolod, hogy Isten a világegyetem szeretettel teli spirituális energiája – vagy ha úgy tekintesz Istenre, mint egy entitásra, aki mindent lát, hadd tisztázzak valamit: isten soha nem változik. Isten a család és ez a család állandó. Isten energiája még sosem változott meg.

„Ok.,” – mondhatod – „de akkor hogyan magyarázod az Ótestamentum és az Új Testamentum Istenének tetteit? Vagy ebben az esetben az Új Kor Istenének tetteit? Annyira különbözőnek tűnnek!” Azok, akik ilyen jellegű fejtegetésbe bonyolódnak, pont az ellentétes irányból közelítik meg a kérdést! Amit láttok, az emberiség drasztikus mértékű megváltozása! Ezt az üzenetet közvetítjük felétek azóta, mióta elkezdtük közvetíteni az igazságot a Föld energiájával kapcsolatban. Az emberiség tudatosságának megváltozása mélyreható változásokat okoz a valóság észlelésében.

A régi tudatosságban, melyet a törvény uralmának neveztek, a beszámolók az akkori idők „valóságszűrőjén” keresztül közvetítették a történteket. A leírtak, a beszámolót készítő személy véleményét tükrözik, azt, ahogy ő képzelte Istent. A szeretet rendszerén belül nem Isten volt az, aki megváltozott. Az Emberek változtak meg! A tudatosság az együttérzésnek egy teljesen új energiáját teremtette meg az emberek között. Az emberiségnek sikerült megtapasztalnia ezt az együttérzést és ez az, amilyennek látta. Ilyen módon számoltak be róla, ilyennek „érezték”. Miközben csak a közvetítő tudatossága változott meg, úgy tűnhet, mintha az Isteni is megváltozott volna. A megfigyelő nézte más szemmel az eseményeket.

Azok, akiket sűrű energia vett körül, nem tudhattak a nem láthatóról. Ezért, nem tudták megérteni az együttérzést és a szeretet. A legjobb képességeik szerint igyekeztek beszámolni a látottakról, amennyire képesek voltak erre, dimenziós befogadóképességük korlátain belül. Most pedig itt vagytok az előre megjósolt energiában, ahol az Isteni ajándékok sokkal erőteljesebbek, mint bármikor ezelőtt. A fátyol vékonyodik, néhányan felfedezéseket tesznek – mások interdimenziós dolgokat is meglátnak! A Föld mágneses hálója megváltozott, a kristályrácsot felülírtuk, a cetfélékre pedig hamarosan szükség lesz a memóriájuk miatt. Bámulatos ez az időszak – amikor az emberiség összhangba kerül azzal, amiről a mesterek mesélték, hogy lehetséges.

Ez tehát egy új időszak, ám Isten nem ezeknek az új dolgoknak egyike. A család változatlan maradt, az energiája pedig ugyanaz, mint a Föld teremtésekor volt. Ez az első.

2. Energia

Mi a helyzet az energiával? Megváltozott? A válaszunk igen. A Föld energiája hatalmasat változott, ami új lehetőségekhez juttatott benneteket.

Néhányan azt kérdezitek: „Miért vannak olyan sokan a bolygón, akik nem értik ezt, akik nem érzik vagy nem látják?” Kedveseim, ilyen a szabad akarat. Azok, akiknek nem áll szándékában részt venni az interdimenzionális változásban, nem veszik észre azokat a dolgokat, amik elérhetőek azok számára, akik kifejezték szándékukat.

Ezt már mondtuk nektek és nem hiszem, hogy olyan sok dolgot el kellene magyaráznom az energiaváltozással kapcsolatban. 1989-ben mondtuk nektek, hogy a bolygó oly mértékben megváltozik, hogy szükség lesz arra, hogy jelentősen módosítsuk a mágneses hálót. Mit jelent ez számotokra? Eszetekbe jutott, hogy a Föld dimenzionális változáson eshet keresztül, hogy felgyorsulhat az időkereten belül? A most megváltozott – jelenlegi idő módosult és a bolygó földrajza reagál a gyorsabb időkeretre. Olyan dolgokat figyelhettek meg földrajzi vonatkozásban, melyeket különben valószínűleg nem láthattatok volna az életetek során. A dolgok azonban relatívek a létezésetekhez képest, így ezt nem veszitek észre. De érzitek és látjátok, hogy bekövetkeztek azok a dolgok, melyek bekövetkezését megjósoltuk. Azok, akik nincsenek tisztában az energia átalakulásával, egyszerűen az élet részének tekintik ezt egy változó bolygón. Ezek az egyének nem rosszak és a Szellem nem ítélkezik felettük. Ez az emberiség szabad választásáról szól, arról, hogy az Emberek hogyan tudják megváltoztatni az energiájukat, beavatkozás nélkül.

A bolygó energiája drasztikusan megváltozott és nagyszerű lehetőségeket hordoz magában. A látszólag megoldhatatlan problémák megoldásáért többen közületek ideérkezésük óta imádkoznak. És most, a jelenlegi életetek során, előttetek áll a béke megteremtésének a lehetősége. Ó, lesznek csatározások, lesznek, akik dühösek lesznek. Ilyen az emberi természet. De mi egy átfogóbb nézőpontból tekintjük a dolgokat – nemzet a nemzettel, ahogy általános megegyezés bontakozik ki a bolygón. Eljön az az idő, amikor a kereskedelmi és a kulturális kompromisszumokat sokkal inkább elfogadhatónak tartjátok majd, mint a hódító háborúkat és a vallási intoleranciát. Az emberi tudatosság és maga az emberi természet is hatalmasat változott. Ez azért is van, mert itt vannak az Indigók! Belegondoltatok már ebbe? Energia. Ez az, ami megváltozott és ami tényleg új.

3. A bolygó időbeosztása

Mi a helyzet a bolygó időbeosztásával, a jövendölésekkel, amik az évszázadok során elhangoztak és amelyek úgy tűnik, kölcsönösen alátámasztják egymást? Néhányan ezt mondják: „A jövendölések mindig ugyanazok voltak és soha nem fognak megváltozni. Bizonyos dolgok be fognak következni, mert minden prófécia megjósolja bekövetkezésüket.”

Hadd ismertessek veletek néhány információt, amelyet nem fogtok érteni. Ezeknek az információknak egy részét leegyszerűsítettük és metaforikusan fogalmaztuk meg, hogy világosabb legyen számotokra.

Van valahol egy Föld, teljesen egyedül – ti nem vagytok rajta. Ám létezik egy másik valóságban. Ha akarod, hívd ezt egy alternatív valóságnak és ez stimmel is. Hogy bonyolítsam ezt a látomást, a valóságban sok Föld létezik! De mind-mind egy másik időkeretben létezik, egy olyan valamin belül, amit ti és a tudósaitok másik dimenziónak hívtok. Ezen a másik Földön nőttetek fel, ám kimozdítottátok abból a valóságból és megváltoztattátok a talpatok alatt az eredeti anyagot. Megváltoztattátok az időkeretet, a biológiát és a geológiát. A Föld már egy új vágányon van, egy olyanon, amit a próféták sem láttak előre.

Hol van a bizonyíték erre a különös állításra? Körülöttetek mindenhol ott van. Válaszolj komolyan a kérdésre és döntsd el saját belátásod szerint, az alapján, amit megfigyelsz. Hogy magyarázod azt a tényt, hogy az Armageddon nem következett be? Nem olyan esemény volt, aminek a bekövetkezését következetesen rendre megjósolták az évszázadok során? Miért nem szerepel a Szovjetunió széthullása egyetlen próféciában sem? A 09.11-i eseményt melyik jövendölés említette? Megfigyeltétek az utóbbi időben az időjárás változásait, ami talán arra utal, hogy a geológiai változás felgyorsult az elmúlt évtizedben? Hogy magyarázod azt, hogy a Föld mágneses rácsa pontosan úgy mozdult el, ahogy erről az elmúlt 12 év során beszéltünk nektek? Voltak az utóbbi időben különös választások, amiket nem lehetett előre látni, szokatlan vezetői döntések, amik nem tűntek „normálisnak”, széteső szövetségek? Éreztétek személyesen, hogy az idő felgyorsult az elmúlt 3-4 évben?

Egy másik valóságban vagytok, egy olyan valóságban, ami egyik próféciában sem szerepel és ami teljesen új. A fátyol túloldalán nincs egyetlen entitás sem, aki meg tudná mondani, mit tesztek holnap, vagy hogy mi fog történni a bolygóval. Ehelyett a ti kezetekben van az irányítás. Vége azoknak az időknek, amikor a régi jövendölésekhez fordulhattatok, hogy útbaigazítást kapjatok.

„De mi a helyzet az ősi mayákkal, akik szerint 2012-ben véget ér az időszámítás?” Gondolkozzatok metaforikusan, ahogy a Szellem által adott többi üzenetnél is. Először is, ez a dátum egy mérföldkő, ami összhangban van a bolygón 25 évenként bekövetkező mérések egyikével (ahogy ezt évekkel ezelőtt már mondtuk). Az utolsó fontos mérés 1987-ben volt, amikor a 11:11 bekövetkezett. A maya üzenet nem a Föld végét jósolja meg, sokkal inkább a régi világszemlélet végét. Ez egy energetikai mérföldkő és nem kell tőle félni. Ez csak egy dátum.

2012-vel kapcsolatban megemlítünk egy másik lehetőséget: 2012 végéig van időtök arra, hogy a következő 25 év energiamintáját beállítsátok (2037-ig). Az idő vége? Nem. A lehetőség az, hogy a 2012-es év egy régi világszemléleti periódus végét jelenti – egy új emberi tudatosság, ami hatalmas változásokat hoz.

Végül pedig, szerintetek lenne valami értelme annak, hogy a Föld új gyermekei, akiket Indigóknak és Kristálygyermekeknek hívtok, pont most kezdtek megérkezni a Földre? Miért éppen most? Talán elkezditek észrevenni az összefüggéseket az események között – mind spirituálisan, mind fizikailag – ez mind megerősíti azt, hogy történik valami? Ez mind körülöttetek van, hogy ellenőrizzétek a valóságát. Ez új? Igen, az.

4. Ősi szövegek

Mi a helyzet az ősi szövegekkel? Beszéltünk már erről, de tisztázzuk újra. Mindet a szemétbe kell dobni és soha többet nem használni? Hadd tegyek különbséget az energiájuk között és hadd mondjam el nektek, hogy ez hogy működik.

Ha vannak régi írásaitok, amelyek az Emberi test gyógyításáról, a folyamatokról és a felfedezés energiáiról szólnak, akkor ezek a szövegek forradalmiak lehetnek, ha hitelesek. Sok mindenre fényt derítenek. Ezek közül sok még rejtve van és arra vár, hogy felfedezzétek őket. Ha végre napvilágra kerülnek, akkor ki fog derülni, hogy a biológiátok szoros kapcsolatban áll a Föld működésével, sőt még a naprendszer működésével is! Felfedik majd, hogy milyen viszonyban áll egymással a DNS-etek és a bolygó anyagának tudománya, a geológia, olyan dolgok, amelyek még felfedezésre várnak és ezekben a szövegekben vannak elrejtve. Hívjuk őket energia szövegeknek.

Aztán ott vannak a történelmi írások. Ezek közül sok spirituális szöveg is egyben, mivel történelmi és spirituális beszámolók kombinációi. Ezek azok, amiket azért írtak, hogy Istenről beszéljenek – valamint arról hogyan, mikor és a hol. Az emberiség tanulási folyamatának is részei voltak és a belső istenség kinyilatkoztatását képviselik.

Hadd kérdezzek valamit, kedves Emberi Lény: Közületek hánynak van még meg az első osztályos olvasókönyve? És ha igen, hányan veszitek kézbe minden nap? A válasz nyilvánvaló. Nem teszel ilyet. Miért forgatnál egy olyan könyvet, ami alapfokú információkat tartalmaz, közben már a diplomád is rég megszerezted?

Sok régi írás pontosan ilyen: olyan energiát képvisel, ami pontosan megfelel annak, ami a „törvény uralmának” idején volt. Ezek történelmi olvasókönyvek, amit már rég túlhaladtatok. Ezek a könyvek nem azokhoz szólnak, akik megvilágosodott energiában ülnek itt, egy mester energiában.

Azt kérditek: „Jó, de hogy tudom megkülönböztetni az írásokat, hogy tudom megállapítani, melyik érvényes és melyik nem az?” Egyszerűen. Olvasd el őket! Mit pendít meg benned az információ? Pontosnak és újnak érzed? Van bennetek egy csodálatos „felismerő műszer”, amely segít abban, hogy melyik az új és melyik nem az. Nem teheted azt, hogy csak legyintesz és azt állítod, hogy az összes régi szöveg helytelen. Ez általánosítás és nem helyénvaló. Használd a felismerő műszeredet. Mit érzel, amikor valamit olvasol? Megérint, vagy úgy érzed, túlhaladtál az olvasottakon?

Ezután talán megkérdezitek: „Na jó, de ebben az esetben nincs olyan spirituális szöveg, amely megfelelő lenne számunkra! A megvilágosodás felé tartunk, de hol vannak az ehhez tartozó írások?” Csodálatos kérdés! Az új szövegek abban a tollban vannak, melyet a kezedben tartasz, készen állnak arra, hogy leírd őket. A teremben és bárhol, az ehhez hasonló termekben jelen levők írják azokat.

Mindegyikőtök próféta, mindegyikőtök Isten része – a Földön – céllal és szándékkal. Néhányan a jövő írásait a tudatukban hordozzák. Történészek vagytok, a jelen történészei. Ha megértitek a jelent, akkor még mindig előttetek van egy rejtvény, egy találós kérdés, ugyanis a jelen magába foglalja a teljes időt, mind a régmúltat, mind az eljövendőt. Így ha megírjátok az új szövegeket, akkor egyben az ősi tanításokra támaszkodtok. Ilyen az interdimenzionálissá válás kihívása.

Itt egy buzdítás azok számára, akik erre várnak – tegyétek meg! A bölcsesség ömleni fog a papírra. Ne törődjetek azzal, mit mondanak mások, ne hallgassatok az eszetekre, ha azt mondja, hogy ezt csak kitaláltátok. Engedjétek kiáradni a gondolatokat. A szavak már készen állnak, már csak le kell írnotok őket. Tudod, hogy kihez szólok most, igaz? Talán ezért olvasod ezt az oldalt, talán ezért jöttél el erre a találkozóra? És ez volt a negyedik.

5. A bolygó mesterei

„Kryon, mi a helyzet a bolygó régi mestereivel? Ők nem a régi energiában voltak?” Nem, a valódi mesterek nem. A Földön élt mesterek mind egy család – mind, egytől egyig. Név szerint, a legősibb ágon, Ábrahámtól kezdve, Mohameden keresztül, a Távol-Keleti kultúrákig, a bolygón jelenleg élő avatárok üzenetéig.

Figyeljetek az alapvető mondanivalóra.

Kutasd a forrásokat. Ne törődj azzal, hogy mások hogyan értelmezik a szavaikat. Ne engedd át tisztánlátó képességed valakinek, aki meg akarja neked magyarázni egy mester szavait. Jogod van hozzá, hogy ezt magad tedd meg és vagy olyan jó, mint közülük a „legképzettebb”. Menj vissza a forráshoz és fedezd fel, mit mondtak ők. A megbékélésről és az egységről beszéltek. Szétszakadt törzseket egyesítettek – megoldást adtak a megoldhatatlanra. Felmentek a magaslatokra, hogy mindenki hallja őket és az Ember képességeiről beszéltek. Mindig arról beszéltek a körülöttük levőknek, hogy hozzájuk hasonlókká válhatnak! Olyan dolgokat közöltek veletek, ami évszázadokra elég, hogy elmélkedj rajtuk , gyakorlati, spirituális és történelmi dolgokat.

A Föld mesterei ismerték a lehetőségeket – és megmondták, mit tehettek – ők is ezt tették. Az ősi és a jelenlegi mesterek, mind ezekről a dolgokról beszéltek. Mester mester után, mind azt mondta, hogy az emberiség része a mindenségnek, volt, aki hívott is benneteket, hogy legyetek „Isten Fiai és Leányai”. Ezek a mesterek újak voltak akkoriban és újak ma is. Ők mindig aktuálisak maradnak. Ők Isten lényegi részei, változatlanok, mivel Isten szeretetét képviselik, ami örökké ugyanaz. Egy sem azt kívánta, hogy imádjátok őket. Az emberek ezt tették, ám ők nem ezt kérték, sohasem.

Tehát, mindezek a mesterek a most energiáját képviselték és mind tudtak az Új Kor Emberének lehetőségeiről. Ők tehát ugyanolyan újak ma is, mint akkor voltak, amikor a Földre érkeztek. Emlékezzetek erre: ők még mindig itt vannak!

6. Vezetők

Olyan sok információ elhangzott már a vezetőkkel kapcsolatban, Lesz, aki azt mondja majd, hogy már nem is léteznek. Mások pont az ellenkezőjét állítják – hogy sokkal többen vannak, mint valaha voltak! Mi új és mi nem az? Hadd tegyek fel néhány 4D-s kérdést, ami segíteni fog megérteni a többdimenzióst. Tartsd fel a kezeid és kérdezz meg valakit: „Hány kezem van?” A megkérdezett azt fogja felelni, hogy kettő. Most pedig tedd az egyik kezed a hátad mögé. Tedd fel újra a kérdést. Az előtted álló személy egy kezet lát, ám tudja, hogy valójában két kezed van (természetesen). De mit válaszoljon – egy, vagy kettő? Ezen a ponton valószínűleg visszakérdez, azért, hogy tisztázza a dolgot: „Azt kérdezed, hány kezed van, vagy azt, hogy mennyit látok?” Enélkül az információ nélkül, képtelen lesz egyértelműen válaszolni. Erre azt mondhatjátok, hogy ez a szituáció egy egyszerű 4D-s szabályt szemléltet: a valóság következetes, felette áll az észlelésnek.

Egy régi tudatosságban, csak annyit mondhattunk, hogy mellettetek áll egy isteni erő, amit vezetőknek neveztünk és az érzékelésetek állította, hogy ketten vagy hárman vannak (például). A linearitás régi energiájában mindössze ennyit tudtunk megosztani veletek. Ez nagyon le volt egyszerűsítve, ám a háló elmozdulásának befejezése előtt ez volt a dolgok rendje. Amikor azt mondtuk nektek, hogy ketten vagy hárman vannak, illetve egy sem (energia-váltás alkalmával, átmenetileg), a tőlünk telhető legjobb leírását adtuk annak, amit saját érzékelésetek is megerősíthetett. Tulajdonképpen a „vezető-ködfelhő” energiáját éreztétek, egy olyan valaminek az energiáját, ami mindig jelen van, ám úgy változik, ahogy ti.

Most már elmondhatjuk, hogy a vezetők száma végtelen. Már azt is elárulhatjuk, hogy ugyanolyan részeitek, mint a kezetek, vagy, mint a Felsőbb Énetek. Mindig veletek vannak. Néhányan feltették a kérdést: „Ok., de még ha megszámolni nem is tudjuk őket, kik ők?” Ez mind közül a legnehezebb kérdés, mivel ez nem Földi fogalom és messze túlmutat azon, amit hallani szeretnétek vagy el tudnátok képzelni.

Egy múltbeli példánkban említettük, hogy a tányérban előtted levő levest sem tudod megszámolni. Nem kérdezheted azt, hogy „Hány leves van a kanalamban?” A leves valódi jellemzője az íze, nem a számszerű azonosítás. A vezetők is ilyenek. Végtelen számú változó energiák összessége, amik látszólag csoportszerű formába rendeződnek és örökre részeid. Érezhetőek, ám nem megszámolhatóak. Energiák, nem entitások.

A tényleges vezetők ugyanolyanok, mint te, a fátyol mindkét oldalán léteznek. Te egy csoport vagy és ők is. Spirituális természeted részei, de az energiájuk naponta változhat, ha te naponta változtatod rezgésszintedet. Úgy gondolj rájuk, mint egy segítő energiacsoportra , ami ugyanannyira te vagy, mint amennyire a Felsőbb Éned is. Az igazi éned angyali jellemzőkkel bír. Interdimenzionális és végtelen. Isten egy darabja.

Amikor leszületsz a Földre, valódi énednek csak egy része jelenik meg a 4D-ben. A maradék interdimenzionális állapotban létezik és része annak az energiának, amit úgy hívsz, hogy a „vezetők és a Felsőbb Én”. Ennél fogva a válasz a „kik ők?” kérdésre a válasz az kell, hogy legyen: „ők a család”. Ez azt is jelenti, hogy az isteni részed jóval nagyobb, mint azt gondolod.

Kezdjétek el megérteni, hogy a dualitás túlórázik, hogy elszigeteljen benneteket, hogy független döntéseket tudjatok hozni, ne befolyásoljon benneteket a csoport, amihez tartoztok. Ez mind része annak a próbatételnek, ami a Földön történik és a nagy tervnek: Emberi Lénynek lenni.

Talán most már készen álltok arra, hogy megértsétek, hogy „Isten részének lenni” azt jelenti, mint mérhetetlen energiapotenciállal rendelkezni, ahogy a mesterek állították. Az igazság az, hogy mindazok, akiket szerettél és elvesztettél életed folyamán, részei ennek a vezető-készletnek. Sőt, mindez vonatkozik az általatok „előző életnek” nevezett életekre is. Az igazság az, hogy te is része vagy másoknak és leszel azután is, hogy elhagyod a földi síkot. Ez sokkal bonyolultabb annál, hogy el tudjuk magyarázni, de tele van káprázatos és csodálatos lehetőségekkel. Mindez a képességek megszerzését szolgálja és nem valamiféle akadályt képez. Azért van, hogy kiegészítse a rezgéseidet, hogy segíthess másoknak és a bolygónak és hogy megerősítsen, amikor a legnagyobb szükség van rá.

A válasz tehát arra a kérdésre, hogy vannak-e vezetők vagy nincsenek, annak a kérdésnek a tisztázásával kezdődik, hogy: „A valóságra gondolsz, vagy arra, amit érzékelsz?”

Az energia, amit vezetőknek hívsz, újrafogalmazódik, ahogy a megvilágosodás felé tartasz. A Föld új energiája lassan világosságot teremt és feltárja, miről is van szó valójában – Isten részeiről – a Te részeidről.

Ha még mindig össze vagy zavarodva, itt az ideje, hogy egyszerűen lazíts kicsit és tudd, hogy soha nem vagy egyedül. Néha elég, ha tudod, hogy milyenek a dolgok, anélkül, hogy tisztában lennél azzal, hogy is működnek. Ha rálépsz a kocsid gázpedáljára, zavar-e az, hogy nem vagy tisztában az automata sebességváltó belső működésével, ami a motor erejét a kerekekhez továbbítja? A válasz nyilvánvaló. Egyszerűen csak hajtsd az autód, oda, ahova menned kell.

Ha legközelebb 11:11-et látsz az órádon, mondj egyszerűen egy „Köszönöm”-öt. Minden rendben van, ha az interdimenzionális vezető-részeid megérintik a vállad, hogy emlékeztessenek a jelenlétükre és szeretetükre.

Ember, arra buzdítunk, ne próbálj mindent megszámozni és megnevezni. Ha ezt gyakorolod, örökre a 4D-ben maradsz!

7. Meditáció

„Kedves Kryon, vannak, akik azt mondják, hogy vége a meditációnak. Felhagyhatunk vele. Sőt, azt mondják, hogy többé már nem kell meditálnunk. Kinek van igaza és kinek nincs? Változott ez a dolog,vagy sem? Régi vagy új?”

Ismét az interdimenzionális igazsághoz fordulunk. Semmi nem hasonlítható ahhoz, mint amikor egy szertartás keretében leülsz, hogy beszélj a Szellemmel! Isten szereti, ha időt szentelsz arra, hogy egyszerűen a család jelenlétében üldögélj. Kifejezhetjük ezt még világosabban? Meditálj!

De sokkal többről van szó! Az új felhívás, hogy interdimenzionálisan kommunikáljatok. A Szellem soha nem fogja azt kérni, hogy hagyd abba a meditálást. Azonban arra biztatunk, hogy változtassátok meg a meditációt, az alkalmankénti vagy napi, egyszeri meditációt alakítsátok át 100%-os kapcsolattá.

A következőképpen képzeljétek el: a régi energiában a meditáció egy rádióállomás behangolásához volt hasonlatos. Az új energiában ez az adó erősebb lett és megváltozott a frekvenciája. Most, ugyanazon a rádión keresztül, úgy tűnik, mintha eltűnt volna régi adó. Valóban megszüntette az adást? Nem! Helyette sokkal erősebb lett, egy új identitással, ami a régi készülék érzékelő képességét meghaladja. Arra szólít benneteket, hogy tekerjétek el a keresőgombot és találjátok meg az új frekvenciát. Ha ezt teszitek, akkor eléritek a Szellem kezét és soha többé nem engeditek el.

Ez többé nemcsak időnként fog bekövetkezni. Folyamatosan. És ez, kedves Emberi Lény, a felemelkedés kulcsainak egyike. Ha az általunk felemelkedésnek nevezett állapot felé tartasz (amiről rövidesen beszélni fogunk), állandó kapcsolatban kell lenned a Szellemmel.

Tehát, ahogy a vezetőknél is, ha a meditációra úgy nézel, mint egy évtizeddel ezelőtt, akkor az régi. Ha az új energiában és a bekövetkezett változásokat figyelembe véve definiálod, akkor új. Ám az Istennel való kommunikáció az, ami és ez soha nem múlik el. Sőt, egyre erősebb lesz.

8. Szándék

A szándék hatalma a társteremtés isteni katalizátora. Ez az, ami előre hajtja az emberiséget, mert ez az erő rejlik a Föld reakciója mögött, ahogy az emberiség tudatosságára válaszol.

Bár szándék hatalma megváltozott és új lehetőségeitek vannak arra, hogy még hatalmasabb eszközzé változtassátok, a valóságot mindig a szándék irányította. Az emberiség szándékának köszönhető a Föld új energiája. Az emberi szándék érvénytelenítette az Armageddont. Az emberi szándék teremti meg most azokat a feltételeket, amik az Új Jeruzsálem bekövetkezésének lehetőségéhez vezetnek.

Kedvesem, ha találkozol egy emberrel vagy entitással, aki azt állítja, hogy a szándék régi és többé nincs szükség rá, akkor alaposan vizsgáld meg ezt az üzenetet. Ez nagyon távol áll az igazságtól. Néhányan azt fogják mondani, hogy a szándék fokozatosan átalakult valami mássá. Igen, valóban, sokkal hatalmasabb szándékká!

Az új és a régi kategóriáján belül a szándék nagyon, nagyon régi, és az új energiában alapvetően szükséges. A kezdetektől fogva ez tekinthető az egyetlen olyan dolognak, amelynek a mérhető hatása az emberiségen belül abban, hogy megváltoztatta a történelmet. Ez a teremtés isteni eszköze, amely az emberiség kezébe helyezi a teljes hatalmat, hogy újraírja a történelmet és ezzel megváltoztassa a Föld bolygó rezgésszintjét. 12 évvel ezelőtt azt tanítottuk nektek, hogy a szándék mindig is a személyes társteremtés egyik kulcsa volt. Az Emberi Lény tiszta szándéka isteni energiának tekinthető. Bámulatos! Az energia-spektrumon ez aranyszínű energia – és értékes. A szándék minden! Ez a tanításunk nem változott egyik üzenetünkben sem és a jövőben sem fog.

Az új energiájú Földön, ami új mágneses és kristályos jellemzőkkel bír, a szándék hatalma teljesen átalakul. Még nagyobb és nagyszerűbb eszközzé válik. Mi a szándékotok a biológiátokkal? Milyen gyakran beszélgettek a sejtjeitekkel? Milyen gyakran mondjátok meg nekik, hogy mit akar tőlük a főnök (ti)? Mi lenne, ha azt mondanátok nekik, hogy térjenek vissza egy régi állapotba, egy ahhoz hasonlóba, amilyenek 10 éves korotokban voltatok? Talán nevetségesnek találjátok mindaddig, amíg elkezditek gyakorolni. Kezdjetek el beszélgetni a sejtszerkezetetekkel, kezdjetek el beszélgetni a vércsoportjaitokkal, kezdjétek el észrevenni, hogy a sejtjeitek hallgatnak az elmétek szándékára és csináltassatok rendszeresen vérképvizsgálatot, hogy visszaigazolják azt, amit tesztek. Teremtsétek meg a szándékotok saját 4D-s bizonyítékát ebben az új energiában.

Ha elkezditek elűzni a bennetek levő kiegyensúlyozatlanságot és a betegségek lassan visszavonulót fújnak, emlékezzetek, hol hallottátok ezt. A szándéknak van köze az új rádióadó behangolásához is. Az üzenetben elhangzó kilenc pont mind összefügg a többivel. A kilences egy körében vannak. Az új kontra régi kérdésben a szándék hova tartozik? Néha egyszerre mindkettő!

Áldott az az Emberi Lény, aki életének minden vonatkozásában gyakorolja a tiszta szándék hatalmát. Mert ő az, aki meg fogja mászni a felemelkedés lépcsőfokait. Ő az, aki megfogja a körülötte levő vezető-csoport kezét és soha többé nem engedi el. A szándék az Új Kor Energiája. Nem kell minden régit elvetni. Néha a legrégibb a legújabb. Ilyen a most.

9. Felemelkedés

A felemelkedésről sokkal többet elmondtunk nektek ebben az évben, mint eddig bármikor. Az elmúlt két hónapban információkat és gyakorlatokat adtunk át nektek két részletben, amit nem fogunk megismételni. Ám tekintsük át újra a felemelkedés definícióját. A felemelkedés jelentése ebben az új energiában, hogy halál nélkül átléphettek a következő életbe – uralom a biológiátok, az életkorotok felett, a lehetőségek felett, melyekkel ideékeztetek, a megállapodásotok újraírása, magasabb rezgésszinten létezni és hosszabb életet élni. Néhányan közületek még a nevüket is megváltoztatják és néhányan tényleg más emberré válnak.

A felemelkedett státusz sok dolgot foglal magában. Először azonban hadd adjak egy összefoglalást: annak az embernek az isteni energiáját képviseli, aki kézen fogta a Szellemet és soha többé nem ereszti el a kezét. Azoknak a mestereknek az energiája, akik a Földön jártak, akik azt mondták, hogy olyanok lehettek, mint ők.

„Péter, tudtad, hogy képes vagy arra, hogy a vízen járj? Tedd meg!” Hallottad? Emlékszel arra, hogy olvastad? Ez arról szól, hogy az Emberi Lény képes meghaladni a fizikát. Olvasd el újra, mert Péter megtette, segítség nélkül, míg el nem kezdett kételkedni a dolog valóságában.

Az energia, ami elkezd körülvenni titeket, a szó legszorosabb értelmében a kollektív mesterenergia visszatérése a Földre. Ez egy része annak az energiának, ami a vezetőkben a meditáció alatt illetve a szándék hatására megváltozik. Ez része annak, amit éreztek, ami egy energiaváltás és része annak, amit néhányatok ténylegesen „aggódásként” él meg. Az elmúlt években beszéltünk ennek a lehetőségéről. Emlékezzetek, nincs eleve elrendelés. Csak beállítódások, hajlamok vannak, olyan energiák, melyek kijelölnek egy irányt, ám amit bármikor megváltoztathattok.

A felemelkedett státusz energiája nagyon új dolog valójában az emberiség számára. Ezelőtt ez a fajta energia megsemmisítette volna az embert. Most erősíti és kiterjeszti. Ez a mágnes háló változásának és a kristályrács újraírásának az eredménye. Ez egy káprázatos új eszköz az isteni eszközök csoportjában, amit válaszképp kaptatok arra, amit megteremtettetek.

A teremben levő energia készen áll a változásra. Csak néhány órát töltöttünk együtt, de lesznek olyanok, akik máshogy fognak távozni, mint ahogyan érkeztek. Úgy távoznak, hogy tökéletesen tisztában lesznek azzal, hogy olyan energia van velük, ami nem volt velük, amikor ideérkeztek. Az entitások és segítők, akik 3 nappal ezelőtt érkeztek, azzal a szándékkal jöttek ide, hogy veletek mennek, ha engedélyt adtok rá. Lesz olyan, aki felismeri őket és ezt mondja: „Igen, ez az, amit mindig is akartam. Szeretnék többel távozni, mint amennyivel jöttem.”

Tudjátok, ez nem olyan dolog, amit Isten tesz meg értetek. Ez egy engedély, olyan jellemzők, amit a beleegyezésetekkel kaptok meg. Ez Te vagy Önmagaddal. Ez a benned levő isteni energia felismerése, amikor így szólsz: „Igen, megérdemlem. Ezért jöttem a bolygóra és már emlékszem.” Ez az emlékezésről szól, nem igaz? Mi lenne, ha közösen emlékeznétek erre, kedves Emberi Lények: Isten egy darabja vagytok, isteniek minden tekintetben, képesek bármire minden tekintetben. Itt az ideje a továbblépésnek. Eljött a megoldások ideje. A türelem a kulcs. A szándék a katalizátor és még ha végzel is ennek a közvetítésnek az elolvasásával, annak az energiája, amire emlékeztél, veled marad.

Ezt ígérjük nektek, hogy soha nem vagytok egyedül. Néhányan kapcsolatokat építenek ki velünk, ahol minden összeköttetésben áll mindennel. És elkezditek megérteni a szövedéket, a fizikáját, az isteniségét, a szépségét. Legyen ismert előttetek a mai napon, hogy azért jöttünk, hogy láthassunk benneteket, és nem csalódtunk közben.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2003. 05-06.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon