A Lemúriai Női Testvériség számára szóló Kryon közvetítés – San Jose, 2019.02.02.

Üdvözöllek benneteket kedves Csillag Nővérek, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A társam félreáll. Eme néhány percben egy feladatot kívánok adni nektek! Egy kicsit még jobban emlékeztetni szeretnélek benneteket annak eleganciájára, ahonnan származtok és aminek okán itt ültök, akár a mai napon is. Több ez, mint olyan nők összejövetele, akikben valami közös van – akár az, hogy részt vettetek a felkészítésben – több ez ennél, ez egy szakképzés. Íme, amit mondani akarok nektek: beszéltünk ma az elkülönülésről, az egységről, egy korábbi közvetítésben. Vegyük ezen szavakat és alkalmazzuk őket az életetekre, vagy éppen a sámáni felkészítésre!

Vannak köztetek, akik részesei egy gyönyörű élménynek: a gyermeknevelésnek, melyhez semmi más nem fogható, semmi a világon. Annak szépsége, ahogy belenéztek az újszülött szemébe, amint nézitek ahogy cseperedik és lassacskán meg is érti a beszédetek. Aztán pedig ahogy hallgatjátok őt, a csodás szótagokat, amikkel ismételni igyekszik a szavaitokat, miközben belenéztek a szemébe. Egyszerűen nincs semmi olyan, ami ehhez – az anyaság öröméhez – fogható. Azt akarom, hogy gondolkodjatok el erről egy kicsit! Amikor énekeltek a gyermeknek, hogy elaludjon, vagy amikor azt mondjátok: „Jól van, minden rendben lesz.” Talán az éjszaka közepén dörgött az ég vagy más zajokat hallott, de mindig megvigasztalódik az anya közelsége által, mindig. Aztán úgy nő fel, hogy erre továbbra is számít, még kamaszként is, amikor már nem kisgyermek többé. Továbbra is beszalad hozzátok a házba, amikor szüksége van rátok, patakzó könnyekkel, mert valami történt – valami apró dolog a világban, ami számára hatalmas. Amikor megölelitek, minden rendbejön. Enyhülést hoztok a szívébe, mert anyák vagytok.

Most szeretném, ha lapoznánk – úgy, ahogy a társam gyakran mondja – egy másik paradigmába! A sámánnak, a női sámánnak képesnek kell lenni ezt megtennie a felnőttekkel: mind férfiakkal, mind nőkkel, akik hozzá fordulnak a gondjukkal-bánatukkal. Képesek lesztek metaforikus értelemben átölelni őket, és azt mondani: „Minden rendben lesz” és éreztetni velük azt a szeretetet illetve együttérzést, ami csakis abból a felkészítésből fakadhat, amelyben a sámánság mibenléte, és gyakorlási módja rejlik.

Kedveseim, felkészítettek benneteket erre. Ez a Lemúriai Nővériség, az Akashátokban pedig ott van ennek a tanításnak az emléke. Ez több a lélektannál, ott van benne a meggyőződés, hogy egy olyanfajta bölcsesség energiájával rendelkeztek, amellyel bármilyen helyzetet megenyhíthettek. Képzeljétek el, ahogy egy beteg gyermek édesanyját vigasztaljátok, aki aggódik és gyötrődik! Nem a varázserőtök miatt jön hozzátok, és nem is oldatokért vagy gyógynövényekért. Nem, hanem azért, hogy azt mondjátok neki: „Minden rendbe fog jönni.” Miután pedig ezt megteszitek, ő másképp fog távozni arról a helyről, annak köszönhetően, amiben általatok részesült – ugyanúgy, ahogyan a kisgyermek.

Hogyan teszitek ezt meg, amikor bennetek is ott lakozik az elkülönülés? Ez alatt nem valamiféle helytelen hozzáállást értek. Úgy hívják, a „saját démonjaitok legyőzése”. Itt az ideje újra fellobbantani azt, amire felkészítést kaptatok: hogy miként tekintsetek minden emberre saját kisgyermeketekként! Értitek-e, hogy egy férfi nem képes erre? Egy férfi sosem neveli fel úgy a gyermeket vagy tartja átkarolva annyi ideig, mint az édesanya. Egy férfi nem kötődik annyira a gyermekhez, aki belőletek érkezett. Egy férfi fel sem éri ésszel ezt a kötődést, ami által így tudtok szólni: „Minden rendbe fog jönni.” – a gyermek pedig megérti. Amikor a gyermeknek segítségre van szüksége, az anyához szalad, az apa később jön. Értitek, hogy miről is beszélek.

Ez az eszköztár eleve ott lakozik a női nemben. Ilyen az alapfelépítésetek, és ezért a nők a sámánok. Ezért lehetséges könnyen visszatérni ezen modellhez a bolygón. Most azonban ezt a felkészítést újra fel kell lobbantanotok! A bennetek lakozó elkülönülés a kétkedés. Hogyan is nyújthatnátok bárkinek is ilyen vigaszt, amikor még saját magatoknak sem tudtok?

Így hát kedveseim, a szakképzés megkezdődik. Kedveseim, tudjátok, hogy mi az, amit meg kell valósítanotok. Lehetnek listáitok, amiket átnéztek, megtanulhatjátok, mi az, ami a körülöttetek lévők iránti együttérzés útjába állhat. Ám ami igazából a lényeg az az, hogy belesimuljatok a Szellem karjaiba. Amikor ezt meg tudjátok tenni, az pont olyan, mint a gyermek, aki a ti karjaitokban nyugszik meg. Érezhetitek is, hogy ez milyen: tudni, hogy minden rendben lesz. Így azt mondjuk nektek: – ami már korábban is elhangzott a nap folyamán – legyetek olyanok, mint a mesterek, mint a bennetek lévő Teremtő! Legyetek olyanok, mint a Csillag Anya, aki titeket tartana a karjaiban, énekelne, és azt mondaná: „Minden rendben lesz!”

Ez hát a cél Hölgyek, hogy képesek legyetek azt nyújtani a felnőtteknek, amit a gyermekeknek nyújtottatok, és hogy ezt komolyan is gondoljátok – mivel belül békében vagytok önmagatokkal. Ez csupán a kezdete a felkészítésnek, aminek fel kell újra lobbannia, amit újra kell elemezni, amin dolgozni és amit gyakorolni kell. Pontosan ezért vagy Lemúriai Nő. Kezdődjön hát a találkozó!

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

2019. 02. 02.