Öröm, egység, béke, odatartozás

Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

A közvetítés sokkal elterjedtebb dolog annál, mint annak a tudatában vagytok. Tudom, kik ülnek ma itt, és hogy vannak köztetek ebben a teremben olyanok, akik tudják, hogyan is működik a közvetítés. Amikor a gyógyító odalép a beteghez, akkor ott egyfajta kommunikáció van jelen. Ez is közvetítés, és a gyógyító jól ismeri ennek a folyamatát. Néha a gyógyító félreáll, és ezáltal bejön a számára szükséges információ, amit gyakran az előtte álló beteg veleszületettje vissza is igazol. Aztán a kettő nekilát a kiegyensúlyozásnak az energiák tánca által, és megkezdődik a közvetítés.

Nos, van valami, ami közös a gyógyítóban és a közvetítőben. Mindketten közvetítenek, de más módon. A gyógyítók nem gyógyítanak, hanem kiegyensúlyoznak. Nincs olyan emberi lény, aki rá tudná erőltetni a gyógyulást másvalakire, viszont a betegek legtöbbje az egyensúly megteremtését kéri a célból, hogy a kiegyensúlyozó gyógyító segítségével meggyógyíthassák önmagukat. A valódi gyógyuláshoz erre az együttműködő folyamatra van szükség. Amit most hallasz, az hasonló ehhez. Egy kiegyensúlyozó energia van most jelen ebben az üzenetben is.

Az általam átadott üzenetek energiát hordoznak kedveseim, és – akár a gyógyítóknál – itt is egy kiegyensúlyozás megy végbe, azzal a céllal, hogy gondolkodási folyamataitok letisztuljanak. Ez a letisztulás segíthet nektek meghozni egy döntést, amely képessé tesz benneteket arra, hogy a megértés egy más szintjének irányába mozduljatok el. Ez egyfajta „szellemi gyógyítás”. Szabad döntésen alapul. Az üzenet sokszor egyszerűen csak az igazság energiájának felfedése a fátyol egy pillanatnyi félrehúzása által, ami egyensúlyt teremt. Ez a mai este célja. Ez nem egy hosszú közvetítés, viszont alapvetően különböző az eddigiektől, mivel egy olyan témakört szeretnénk megnyitni, amiről nem sűrűn beszélünk.

Az emberi lény Lelke

Sok hónapot töltöttünk el azzal, hogy kommunikáltunk nektek a jelenlegi váltásról. Tulajdonképpen már jóval 2012 előtt elkezdtük ezen információ megosztását. Nos, 2013-ban folytattuk, majd végig 2014-en keresztül, a váltás még több jellemzőjét ismertetve veletek. Ezekben az években utalásokat tettünk arra, hogy mit várhattok. Beszéltünk nektek a benneteket körülvevő energiákról, valamint arról, hogy mire is számítsatok, továbbá figyelmeztettünk benneteket arra, hogy ne essetek kétségbe azon sötét és negatív energiák miatt, amiket magatok körül tapasztaltok. Elmondtuk nektek azt, hogy a jelenlegi helyzetetek olyan, mint a sötétség és fény közötti végső csata. Azt is elmondtuk nektek, hogy az alacsony tudatossággal rendelkező dolgok hamarosan előtérbe kerülnek majd, valamint hogy teljes sötétségükben és csúfságukban fogják megmutatni önmagukat.

Mi történik, amikor több olyan nagy követ mozdítotok el a kertetekben, amelyekhez korábban sohasem nyúltatok? Azok a lények, amik alattuk élnek a sötétben, hirtelen előszaladnak, amikor a fény megvilágítja őket. Talán nem is tudtatok róla, hogy ott lapulnak, pedig mindvégig ott voltak. Elmondtuk nektek már néhányszor, hogy ezek a sötét dolgok bizony fel fognak bukkanni ezidőtájt, hogy látni fogjátok őket a híreitekben, és könyörögtünk nektek, hogy ne essetek kétségbe. Útmutatókat adtunk át nektek arra vonatkozólag, hogyan kell megbékélni velük, valamint tanácsokat kaptatok toleranciáról és jóindulatú viselkedésről, de sohasem beszéltünk még úgy a Lélekről, mint most fogunk.

Mi a különbség a Felsőbb-Én és a Lélek között? Először is, a Felsőbb-Én egy egyedi részetek. Ez annak a része, amit úgy hívunk, hogy „Isten levese, ami a ti neveteket viseli”. Ez az Akashátok része, amely a Lelketek utazásának feljegyzéseit tartalmazza. Ez ti vagytok: Isten azon darabkája, amely itt, ezen a bolygón járva ti vagytok. Fontos emlékeznetek arra, hogy minden egyes alkalommal, amikor leszülettek, ugyanaz a Felsőbb-Én jön el veletek. Felismertétek, hogy micsoda egy barátotok van itt? A Felsőbb-Énetek keresztülment veletek az összes életeteken! Amikor a Felsőbb-Énhez kapcsolódtok, akkor a teljes emberi családdal kapcsolódtok össze – valami olyannal, ami ismerős számotokra, és amivel mindig is összetartoztatok. Az Akasha minden olyan dolognak a feljegyzése, amit valaha csak megtanultatok. Ez a veleszületettetek rendszerének a része, amely szintén része a Felsőbb-Éneteknek. Amikor nem a Földön vagytok, akkor a Felsőbb-Én sincs jelen. Ez teljes mértékben olyan dolog, amely a Földön élő ember dualitásához tartozik.

Most a Lélekről szeretnék beszélni, mivel ez lényegesen különbözik a Felsőbb-Éntől. Legyetek tisztában valamivel: egy régebbi energiában nem minden ember volt képes kapcsolódni Lélek-részével. A Lélek-rész akkori tudatosságuk fölött állt, és ebből kifolyólag csupán egy fogalom volt. Most, hogy a 2012-es váltás meghozta az új energiát, azt szeretnénk, hogy kezdjetek el megtanulni kapcsolódni a Teremtőhöz. Mi a Lélek? Miért különbözik a Felsőbb-Éntől? Az értelmezéshez gyakran vonunk be olyan fogalmakat, amelyeket bármely nyelven fogalmazva is nagyon bonyolult lenne megmagyarázni.

A Lélek Isten szikrája. Örökkévaló és nem rendelkezik a bennetek lévő Akashával. Helyette a Teremtő lenyomatával rendelkezik, és ez minden. Néhányan közületek érzitek a Lelketeket, amikor meditáció alatt a középpontotokba ereszkedtek, hiszen ilyenkor kezdi el megmutatni magát olyan szinten, hogy számotokra is valóban érezhetővé váljon. Tudjátok, hogy ez nem a Felsőbb-Én, hanem valami annál magasabb, ami viszont emberi valótokban mégiscsak hozzátok tartozik, hiszen többdimenziós lények vagytok. A dualitásotok támogatja ezt, mivel egy időben fizikai és spirituális is.

A Lélek nem olyasvalami, ami szavak vagy gondolatok útján kommunikál veletek, illetve ami intuícióval lát el benneteket. Több ennél és nem is a fátyol túloldalán van! Veletek van, és fizikai valótok minden egyes darabkájában ott rejtőzik. Ez csodálatos önvalótok, minden dolog pompája. Meg kell ismernetek bizonyos tulajdonságokat, mert azt szeretném, ha elkezdenétek gyakorolni „érezni” a bennetek élő Lelket. Minden egyes pillanat, amit ilyenfajta kommunikációban töltötök el, megváltoztat benneteket. Néhányan közületek képesek lesznek erre, páran pedig nem. Egyeseket közületek még csak érdekelni sem fog a dolog, viszont azokat, akiket igen, azok számára elérhetővé akarom ezt tenni.

Ha meg akarjátok érteni ezeket a dolgokat, akkor egy kis metaforikus utazást kell tegyetek velem. Azt szeretném, ha ellátogatnátok egy olyan helyre önmagatokban, ami örökkévaló. Ez egy biztonságos hely, és csak ti tudtok odamenni. Ez a lehető legmélyebb magatokba szállás helye. Az a hely, ahol a Lélek tulajdonságai lakoznak, valamint mindazon dolgok, amelyeket napi rendszerességgel akar átadni nektek. Fogjátok meg a kezemet, és induljunk együtt!

Az utazás

Nézzünk csak körbe! Mi a legelső dolog, amit láttok? Ha van a tapasztalatnak hierarchiája, akkor az első dolog az öröm – az öröm! Ez egy béketeljes öröm, mert attól függetlenül, hogy mi is történik az életetekben, Isten lényege és a szeretet: az maga az öröm! Túláradó érzés ez, ami megmagyarázza azt, hogy miért sírnak olyan sokan az örömtől, amikor ilyen módon találkoznak önmagukkal. Ez a bennetek lévő Teremtő lényege, ami nyugalmas és biztonságos. Bármikor meríthettek belőle, mert ez hozzátok tartozik.

A Teremtő arca mindig mosolyog! Észrevettétek? Az emberiségnek hallania kell ezt! Olyan sok ember hisz abban, hogy szenvednetek kell azért, hogy megkapjátok a mindenható Isten figyelmét. Elárulok nektek egy titkot: az öröm által több figyelmet kaptok! A szenvedés pusztán egy 3D-s emberi tulajdonság, ami sohasem tartozott a Teremtő Istenhez. Ez sohasem volt az elfogadás előfeltétele Isten részéről. A szenvedés egy olyan elképzelés, amit teljes mértékben az emberek alkottak meg. Kedveseim, újra elmondjuk nektek: ne alkalmazzátok a humanizmus és az emberi tudatosság tulajdonságait a Mindenhatóra, a Nagy Teremtő Forrásra, a Világegyetem tiszta szeretetére. Isten nem emberként gondolkozik. A Lelketek pedig Isten lényege.

Tisztában vagytok vele, mennyire öregek vagytok? Ezen részeteknek nem volt kezdete, és nem is lesz vége. Ez a szeretetnek egy olyan tökéletes köre, amit az emberi elme nem képes felfogni. A Lélek részét képezi minden dolog Teremtő Forrásának. Ez különböztet meg benneteket más állatoktól kedveseim. Az szeretném, ha elkezdenétek sokkal gyakrabban ellátogatni a középpontotokba azért, hogy megtapasztaljátok ezeket a dolgokat, amikről korábban nem beszéltünk ilyen módon.

Minden dolgok egysége

Az utazásunk folytatódik, és a Lélek egy újabb tulajdonságát ismerjük meg. Csak egyetlen szavunk van rá: egység. Az egység azoktól az ősöktől származik, akik gyakran mondták azt, hogy: „Válj eggyé mindennel!” A teremtésben minden az isteni forrásból való, és nektek megvan a képességetek arra, hogy eggyé váljatok az összessel. Az egység nem fogalom, ez a létezés egy állapota. Érzitek ezt? Értitek azt, hogy a bolygó hálói azért lettek megteremtve, hogy segítsenek nektek ezt érzékelni? Az egység által vagytok képesek érezni az állatok, a levegő, a sziklák és a fák energiáját. De az egység leginkább abban segít, hogy a magatokfajta bolygólakó emberi lények, együttesen kapcsolódni tudjanak Istenhez.

Az egység a szeparatizmus ellentéte. A régi energia megengedte az embereknek azt, hogy meghatározzák önmagukat, és hogy elkülönítsék magukat másoktól. Kategorizálják és csoportokba helyezik magukat. Ez Isten egyik tulajdonsága lenne? Ilyen lenne a Szellem? A Világegyetem Teremtője úgy döntött volna, hogy elkülönít benneteket egymástól? Tökéletes teremtmények vagytok, és ugyanígy a mellettetek lévő is, az amellett lévő is, valamint az ő mellette lévő, és az amellett lévők is azok! Ez messze túlmutat a „Szeresd felebarátodat” fogalmán. Ez azt jelenti, hogy ők is ugyanabból a csillaganyagból készültek, mint ti magatok!

Egység: sokan nem képesek ezt érezni. Ez egy olyan fogalom, ami egyszerűen túl magasztos a megtapasztalás számára. Ezt érezni kell. Hallgassatok ide: a Lélek létezésének megérzése egy olyan tulajdonság, amely a múltban csak a sámánok kiváltsága volt, de ti most mind megkaptátok ezt. Azt szeretném kérni tőletek, hogy érezzétek az emberiség egységét. Ne azt nézzétek, hogy mit is csinálnak, hanem azt, hogy kik is ők! Tudtátok azt, hogy ahogyan ezt vizualizáljátok és átérzitek, az mindenre hatással van körülöttetek? A magasabb tudatosság olyan, mint a ragasztó – ragadós. Hatással van a körülöttetek lévőkre, és segít nekik abban, hogy egy olyan kiegyensúlyozott embernek lássanak benneteket, aki törődik velük. Valami olyat látnak, amit szimpatikusnak és kellemesnek találnak bennetek. Kedveseim, nem lehet elrejteni egy olyan embert, aki „egy mindennel”! Világítanak! A fényük ragyogó, a mosolyukban pedig ott az öröm és az egység.

Tökéletes béke

A Lélekben tett utazás folytatódik. Meglátjuk és megérezzük a második tulajdonságot, a tökéletes békét. Ez nem részleges béke, nem csak a saját békétek vagy béke erre a pillanatra, hanem a tökéletes és örökkévaló béke. Ez az a béke, amely minden megértést felülmúl, mivel nincs logikus oka. Azért létezik, mert „van”, nem pedig mert valamilyen külső ok ezt így diktálja. Ez a béke „forrása”. Függetlenül attól, mi is történik éppen az életetekben, avagy körülöttetek, amikor „beleereszkedtek a Lélek középpontjába”, akkor ott minden örökkévalóan tökéletes. Ennek semmi köze sincs az életetekhez – inkább van köze a Teremtés történetéhez, és azon túl.

Ez arra a helyre visz el benneteket, ahol az univerzumok teremtése zajlik, valamint ahol a legmerészebb képzeleteteket felülmúló dolgok mindennapiak. Nos, ennek része vagytok, hiszen ott voltatok, amikor a Világegyetem meg lett teremtve – tökéletes békében. Egy olyan helyet képzeljetek el, amiben elmerülhettek: ahol nincs dráma, nincsenek problémák, csak szeretet. Ez az a béke, amely nektek is részetek.

Odatartozás

Az utazásotok a végéhez közeledik. Erről a dologról nem beszéltünk túl sokat, de az identitásotokhoz kapcsolódik: „az odatartozás érzésé”-nek fogom nevezni. Olyan sokszor mondtuk már el korábban, hogy: „Nem vagytok egyedül!” Óh, ez az állítás messze túlmutat ezeken a szavakon! Milyen érzés Istenhez tartozni? Milyen érzés Isten részének lenni? Az öröm, az egység és a béke mind körbeölelik a Lelketeket. Ez nem a Felsőbb-Énetek, vagy a tobozmirigy átjárótok, és nem is az Akashátok. Ehelyett ez az, ami magában foglal minden létezőt. Időtlenek és örökkévalóak vagytok – a Teremtő Forrás részei. A Teremtőhöz tartoztok.

Ez az odatartozás örökké tartó és abszolút. Nem bújhattok el előle, és mindig a tietek lesz. Az, hogy az Istennek nevezett Teremtő Forrás része vagytok, azt jelenti, hogy sohasem vagytok tőle különvalóak. Ő azonos veletek, ti pedig vele. Ezért nem számít, hogy kinek is gondoljátok magatokat, mindig a családdal vagytok – mindörökké. Létezik bármi olyan, ami valaha is képes lenne felérni ehhez? Nem. Amikor a Lelketek szívében tett metaforikus utazásotok a végéhez ér, akkor mondjátok ezt: „Öröm, egység, béke, odatartozás. Öröm, egység, béke, odatartozás. Öröm, egység, béke, odatartozás.”

Most adtam át nektek épp a sámánok titkát. Időnként órákra félrevonultak azért, hogy ezeket az elképzeléseket tanulmányozzák, megpróbálva összeegyeztetni őket a testben élő emberi lénnyel, avagy elkülöníteni tőle – bármi olyan eredmény reményében, ami erősebbé és hitelesebbé tenné őket. Ezen fogalmak lényegét kívánták megragadni, majd, sajátjukként kinyilatkoztatva, használni őket. Egy régebbi energiában frusztráló volt, hogy lehetett ezeket érezni, viszont tényleges elérésükre, illetve a velük való érdemi munkára nem volt lehetőség. Ez most változóban van. Az emberi DNS spirituális funkcionalitása növekedésnek indult, amely folyamat során többféle újabb energiát is magára fog majd ölteni. Ezen csodálatos, örökkévaló Lélek tulajdonságait végül fizikai valótokban is képesek lesztek hordozni. Ezt láttátok a mesterekben? Igen! Ez az, ami hozzájuk vonzott titeket. Éreztétek Istent bennük, és mint az emberiség része, reagáltatok is erre. Manapság nagyra becsülitek őket, és megemlékeztek azokra, akik minden cselekedetükkel meg tudták érinteni az örökkévalóság arcát.

Térjetek most vissza velem a székeitekbe. Hallgassatok ide: mindezen dolgok részét képezik mindannak, amivé válhattok. Ma első alkalommal elkezdtünk beszélni róluk: öröm, egység, béke, odatartozás. Tehát most újra meg foglak kérdezni benneteket: kik vagytok? Ezen mesteri eszközök birtokában, kik vagytok? Elmondom, hogy kik is vagytok. Ha akarjátok, akkor emeljétek fel a kezeteket, és jelentsétek ki ezt: „A Teremtő Forrás része vagyok. Öregnél is öregebb, ifjúnál is ifjabb vagyok. Örökkévaló vagyok és a bölcsességem örök. Képes vagyok csodákat társteremteni, annak ellenére, hogy ember vagyok, mert a Lelkem felébredt, és a mesterlét gyönyörűsége végül a felfogóképességemen belülre került. Isten vagyok.”

Kedveseim, kis lépésekben is lehet nagyot haladni. Az egész testetek és az összes sejtetek készen áll ráébredni erre az igazságra. Szeretném ha minden nap magatokba szállnátok és elmennétek a középpontotokba. Öröm, egység, béke, odatartozás.

És ez így van.

Kryon

Lásd: Kryon Mester tanításai

Dátum
2014. 09. 06.

A teljes mesterlét ott van minden egyes Emberi Lényben és ti ezt most elkezdtétek aktiválni.
Kryon