avagy a karma letételének egy lehetséges módja

Szeretnél a vezetőcseréért, valamint a semleges gondolatmintáért/feloldásért folyamodni? Első kézből szerzett értesüléseim vannak mind a legjobb, mind pedig a legrosszabb módon lezajlott folyamatról. A legjobb esetben valaki, a jó ég tudja mi módon, képes volt csaknem egy éjszaka alatt véghezvinni az átalakulást!

Amikor az ilyen élményeket átélt személyeknél a dolgok lefolyásával kapcsolatban érdeklődtem, úgy tetszett, mintha (1) bennük a változás már hosszú ideje érlelődött volna, és mintha személyiségükben egy lassú lefolyású, nehéz küzdelem már eljuttatta volna őket abba a stádiumba, hogy készen álljanak a gondolatminta befogadására vagy (2) a kérés időpontjában rendkívül erős trauma érte őket (pl. haláleset, életveszéllyel fenyegető élmény). Ez valamiképpen felgyorsította a történéseket. Kryon Mester ugyancsak ijesztő képet festett a vezetőváltás folyamatáról, tehát nem is csodálkozhatunk, ha olyasmivel találkozunk, amit előre jelzett. Tapasztalataim azt mutatják, hogy az esemény időzítése nem olyan pontos, mint ahogyan arra Kryon szavaiból következtetni lehet. Mindent összevetve, lehet, hogy a folyamat a Kryon által meghatározottak szerint zajlik, ám az is lehetséges, hogy a változás már régóta benned munkálkodik, s talán már jóval azelőtt megkezdődött, hogy ezt a könyvet a kezedbe vetted.

A legrosszabb esetben az adott személy a Kryon által felvázolt összes klasszikus szindrómát megjelenítette. Úgy érezte, hogy végleg maga mögött akarja hagyni a Földet, többé nem volt már miért élnie... nem az elveszített szeretet vagy szerencse végett érzett depresszió volt ez, annál sokkal mélyebb, a jövő minden további ígéret nélkül lezárult előtte. Felszámolta családi és baráti kapcsolatait, feladta hivatását, kedvteléseit. Többé semmiben sem lelte örömét, többé semmi nem érdekelte. Igazi „semleges személyiséggé” lett. Azután valami váratlan és Kryon által nem említett esemény történt: hirtelenjében rendkívül érzékennyé vált a Föld állapotára. Vagyis nyomasztóan világossá váltak előtte az ember és ember valamint az ember és a Föld közötti méltánytalanságok, és ez még tovább fokozta gyötrődését, boldogtalanságát. Csaknem oly világosan látta az emberi fajt, csaknem oly tisztán értette összefüggéseit, miként maga Isten tekinthet ránk, belőle azonban hiányzott a szeretet és a türelem, mellyel megfékezhette volna a tapasztaltak által felébresztett haragját és felindultságát. A dolgok ilyetén fordulata még inkább elmélyítette a szakadékot, melyben lelke vergődött. Mindössze annyit tehettem érte, hogy továbbra is szerettem őt. Átalakulásának útját egyedül kellett végigjárnia. Amint sikerült némiképp eltávolodnom az élménytől, a látottak teljesen kijózanítottak. Ráébredtem arra, hogy valami olyasmibe nyertem bepillantást, amiről eddig Kryonon keresztül csupán írtam. Szerencsére ez az ember is átvészelte ezt a nehéz időszakot, hogy megerősödve és békességtől ragyogva emelkedjen ki a sötétségből.

Olyan emberrel is találkoztam, aki új vezetőinek megérkezése után az új energiával és a szeretet világosságának hatalmas erejével szó szerint szétrobbantotta korlátait. Átélései arra sarkallnak, hogy adjak néhány tanácsot a vezetőkkel való érintkezéssel kapcsolatban. (Folytasd az olvasást.)

Érintkezés az Univerzummal

Ha a legfőbb dolgot kellene kiemelnem a fátyol túlsó oldala és a mi világunk közötti érintkezéssel kapcsolatban, azt mondanám, az összeköttetést a szavak biztosítják. Számos felvilágosodott hívő még mindig akként vélekedik, hogy az Univerzum valamiféle spirituális Mikuláshoz hasonlatos, aki tudja, mikor szendergünk és mikor vagyunk ébren, vagy hogy jók avagy rosszak voltunk-e... s mindössze annyit kell tennünk, hogy türelmesen álldogálunk, s az óhajtott dolgok majd aláhullanak az égből. Ami azt illeti, van némi igazságuk. Ha saját ösvényünket követjük, a lehetőségek kapui elébünk kerülnek, hogy egyszerűen átsétálhassunk rajtuk. Ám akad még egy s más, amit fontolóra kell vennünk:

Ha az Univerzum a vezetőváltás folyamatán vezet keresztül bennünket, és a negatívot sikeresen pozitívvá alakítjuk, a világegyetem mindössze azt látja, hogy a dolgunkat végezzük, és a megállapodásban foglaltakat teljesítjük. Ha történetesen éhezni kényszerülünk abban az időszakban, azt egyszerűen nem veszi észre! Hogy lehet ez (kérdezhetnéd)? Ne feledjük, hogy a tanulás folyamatát élő biológiai lények vagyunk, s egy kisméretű kulturális gömbakváriumban élünk, mely az ember számára egyedülálló. Az Univerzumot tájékoztatni kell szükségleteinkről, s ez a vezetőkön keresztül valósulhat meg. Alighanem furcsán hangzik, de minden nem-spirituális dolgot kérni kell. A világegyetem tudatában van annak, hogy melyik karmikus leckénk következik soron, milyen dolgokon kell keresztülmennünk, vagy hogy utunkon milyen lehetőséggel találjuk magunkat szemben, arról azonban informálni kell, hogy mire van szükségünk az akváriumban való létezéshez. Először is élelmet kell magunkhoz vennünk! Ahhoz pedig pénzkeresés révén juthatunk hozzá (a pénz nem spirituális fogalom). Ahelyett, hogy különleges forgatókönyveket kérnél, inkább arról tájékoztasd vezetőidet, hogy az óhajtott dolog általánosságban hogyan működik. Kryon elégszer emlékeztetett bennünket arra, hogy vezetőink jelentik legfőbb összeköttetésünket a fátyol túlsó oldalával. Tudasd velük, ha munkára van szükséged, s határozd meg a megszerezni kívánt pénzösszeget, s azt, hogy miként tud neked az Univerzum segíteni abban, hogy kevesebb munkával többet kereshess, stb. Ne határozd meg pontosan a „mikéntet”, különben korlátozod az eredményeket. Tudasd velük, mire van szükséged, de ne akard megmondani, hogy milyen úton-módon teljesítsék kérésedet.

A vezetőkhöz beszélni kell. Foglald szavakba gondolataidat, és hangosan mondd ki őket. Figyeld magadat, miközben kiejted a szavakat (hogy helyesen hangozzanak); azután várakozz türelemmel! Megkapod majd, amit kívántál. Számtalanszor átéltem már ezt. Ha nem állok összeköttetésben vezetőimmel, a dolgok esetlegessé válnak. Ám ha érintkezésbe lépek velük, a történések más fordulatot vesznek, és sokszor a legkevésbé várt módon érek célhoz. Mindvégig tartsd fenn a kapcsolatot (mintha naponta imádkoznál), és ne feledkezz meg a csendes befelé hallgatózásról sem.

Azt javaslom, hogy az új vezetők megérkezése után rögvest kezdj el beszélni hozzájuk. Ha nem teszed, oly sebesen munkához látnak elmédben, hogy úgy érzed, nem is e világból való vagy, s még a végén teljesen elégeted magad. Tudatnod kell velük, hogy milyen gyorsan dolgozhatnak új gondolatmintáiddal, máskülönben fénysebességre kapcsolnak, és nem leszel képes a normális működésre! A hölgy, akiről az imént beszéltem, nem tudott erről. Oly hatalmas nyomást érzékelt a fejében, hogy úgy tetszett, mintha folyamatosan bukósisakot viselne! Ráadásul az energia akkora elszántsággal áradt, hogy alkalmanként muszáj volt eltávoznia más emberek társaságából, mivel a többiek energiája ütközött a feltörő áradattal, és kellemetlen érzéseket keltett benne. Ezeknek az eseményeknek nem kell bekövetkeznie, ha egyszerűen tájékoztatod a vezetőidet szükségleteidről. Zárszóként még el kell mondanom, hogy a hasonló élményeket átélt személyek társasága igencsak hasznos tapasztalatokban részesíthet. Nem tehetek róla, egyszerűen hatalmas lelkesültség munkálkodik bennem, telve vagyok friss, új fényességgel. Elképzelem, milyen lehet egy hasonló emberekből álló egész nagy gyülekezet. A negativitás nem juthat esélyhez.

Mindazok, akik nem kívánják ezeket az új élményeket átélni, az új univerzális energia hordozta információk révén még mindig nagy nyereségre tehetnek szert. Kryon igen világossá tette, hogy az új energia új képességekhez juttat bennünket. Ezek az adottságok lényegében az öntudatosság és az önmegvalósítás lehetőségeinek kiszélesítésére szolgálnak. Vagyis a világegyetem hozzájárult ahhoz, hogy a Kryon által Isten egy darabkájának nevezett részünkkel elmélyítsük a kapcsolatot, s ezt kizárólag vezetőinken keresztül tehetjük meg. Az érintkezés útja el van zárva előlünk (ezért szükséges az új gondolatminta), mégis sokkal hatalmasabbá válhatunk, sokat segíthetünk az embereknek és önmagunknak egyaránt, ha vezetőinkkel folytonos összeköttetésben állunk.

A vezetőkkel való érintkezésről szóló információk maguk is megtöltenének egy kötetet, mivel az eljárás egyáltalán nem áll közel az ösztönös emberi viselkedéshez. Hogy mi a titok nyitja? Kérdezd vezetőidet! Nem számít, ha először kissé esetlenül kezdesz neki, ám közöld velük hangosan, hogy segítségre van szükséged a kommunikációval kapcsolatban (következő szakasz). Nyomban fogj bele annak felvázolásába, hogy mire van szükséged, mind spirituális mind pedig fizikai szinten. Ne feledd, azért vannak itt, hogy értünk tevékenykedjenek. Céljuk valójában nem más, mint hogy segítsenek a kommunikáció megvalósításában, így könnyebben haladhatunk végig karmikus kölcsönhatásaink sűrűjén. Ne hagyd kihasználatlanul az új csatornák biztosította lehetőségeket!

A vezetőkkel való kommunikáció legfontosabb eleme (mi más lehetne?) a szeretet. Nélküle egész egyszerűen nem jöhet létre a kapcsolatfelvétel. Szeresd vezetőidet, miként Istent szereted. Szeresd őket, miként a számodra legkedvesebb embert, állatot vagy entitást szereted. Lásd magad karjaikban, amit átölelitek egymást... s csak ezután láss hozzá a kommunikációhoz. Eredményeket akarsz? Ez majd megteszi a magáét.

Lenyomatok és gondolatminták

Összezavart ez a két elnevezés és az, amit képviselnek? Ha igen, nem vagy egyedül. Igen sokan megkértek már arra, hogy szolgáljak némi felvilágosítással a lenyomatokkal és a gondolatmintákkal kapcsolatban. Noha Kryon kiváló magyarázatokat ad a könyvben mindkét fogalomról, úgy érzem, egy tömörebb összefoglalás talán a segítségedre lenne. Lenyomatainkat voltaképpen velünk született „spirituális ujjlenyomatnak” tekinthetjük. Sejtszinten jelennek meg, s a DNS-sel kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra. Megváltoztatni nem lehet őket. A lenyomat magában foglalja a karmikus feladatokat, asztrológiai jellegzetességeket (születési jegyünk mágneses egyensúlya), a csillagkarmát, az életfeladatokat és az auraszínt stb. A felsoroltak rendkívül fontos sajátosságokat képviselnek, és személyiségünk jellemvonásait, egónkat, testtípusunkat, érzelmi beállítottságunkat, ellenálló képességünket és életutunkat tükrözik.

Noha a lenyomatot nem lehetséges átformálni, egy ugyanolyan erősségű spirituális eszköz befolyásolhatja vagy éppen semlegesítheti (lásd következő szakasz). Nehezen érthető? Gondold el a következőket: a kerti öntözőcsőben mindig van valamekkora nyomás. Ez ellen semmit sem tehetünk. A nyomás egy nagyobb forrásból ered és mindenkor jelen van. Lehetetlen irányítani, vagy teljesen megszüntetni, kivéve, ha egy csapot szerelünk fel. Ekképpen tehát valamiféle közbeiktatott eszköz segítségével semlegesítünk valamit. Gondolatmintánk a csaphoz hasonlóan működik, határokat szab lenyomatunk működésének. Lényegében „korlátozó mechanizmusnak” vagy lenyomatunk szabályozójának tarthatjuk. A lenyomattal ellentétben folyamatos átalakuláson megy keresztül, s az Univerzum egy ügyes megoldását képviseli, mely lehetővé teszi vezetőink számára, hogy „spirituális hajtóművünkhöz” hozzáférjenek. Egy egész sereg gondolatmintával születünk, melyek szellemi-lelki konstitúciónk bizonyos összetevőit meghatározott keretek közé szorítják, ügy mindannyiunkban benne rejlő jellegzetesen emberi gondolatminta (Kryon magyarázata szerint) értelmünk és felfogóképességünk korlátozójaként funkcionál, ennek következtében korlátozott kétdimenziós időtávlattal rendelkezünk, és hajlamosak vagyunk kétdimenziós szinten értelmezni a világegyetem törvényszerűségeit. Amint tudatunkba egyre több szellemi fénysugár vetül, az adott gondolatmintát „áthangolják” vagy akár újjal helyettesítik, hogy sokkal tisztábban „lássuk” a világ összefüggéseit.

Példák a gondolatminták által befolyásolt tényezőkre: spirituális egyensúly (a megvilágosodottság korlátozottságának mértéke), felfogóképesség, türelem és vérmérséklet, bölcsesség, tehetség, belső béke. Előfordulhat, hogy születési lenyomatunk forró fejű, nehéz természetű, beteges személyiséggé formál bennünket, ám a gondolatminták 180 fokos fordulatot képesek előidézni, ha végigjárjuk a karmánk által ránk rótt utat. Még azelőtt választjuk, hogy Isten részeiként megérkeznénk a határtalan bölcsesség és szeretet birodalmába.

A gondolatmintát leginkább arra használja az Univerzum, hogy felszabadítson bennünket karmikus terheink alól. Ha sikerrel végighaladunk egy olyan perióduson, mely beteljesíti karmikus feladatunkat, jutalmul egy olyan gondolatmintában részesülünk, amely felszabadítja születési lenyomatunk azon részét, mely az eredeti feladatot kirótta ránk. Ha ezt az előbbi öntözőcső analógiával akarjuk kapcsolatba hozni, a folyamat olyképpen működik, mintha meghatározott csapokat elzárnánk, amikor a pázsit egy bizonyos része már elegendő vizet kapott. A víznyomás még mindig ott van a csőben, mi azonban már befejeztük az adott területek öntözését, tehát a csapok elzárásával a víz folyását meg kell akasztanunk, mert többé már nincs szükségünk a cső belsejében rejlő nyomásra.

A semleges gondolatmintáért való folyamodás épp olyan, mintha a karma alóli felszabadítást kérnénk a világegyetemtől, ami Kryon elmondása szerint új kiváltságot jelent. Az új energia kibontakozása következtében az Univerzum különleges vezető mestereket ajánl fel az embereknek, akik kérésünkre belépnek az életünkbe és ellátnak egy sor semlegesítő jellegzetességgel, amelyek csaknem teljes egészében érvénytelenítik a lenyomat által meghatározott és velünk született tulajdonságainkat. Ennek értelmében mostantól a legtöbb születési jellemvonásunktól megszabadulhatunk – eldobhatjuk karmikus feladatainkat, jóval nagyobb spirituális világosságot (és vele együtt nagyobb bölcsességet, türelmet és lelki békét) engedhetünk életünkbe, kiegyensúlyozottá és egészségessé válhatunk, és készülődhetünk arra, hogy a Föld sebeinek begyógyításán fáradozzunk. Nem csoda, ha néhányan „A Feloldást” nevezik a gondolatmintának. Könyvünk üzenete lényegében e spirituális felszabadulás folyamatának működését foglalja magában, Kryon mester különleges és szeretetteljes írásain keresztül.

A semleges gondolatminta beiktatásával összefonódik az a tény, hogy a negatív pozitívvá formálásával segítséget nyújtunk bolygónknak, méghozzá olyan meghatározott módon, ami rövid idővel ezelőtt még egyáltalán nem volt lehetséges.

Lásd: Kryon Mester tanításai

1993